SlideShare uma empresa Scribd logo
+ 
Differentiering i praksis 
– gamle ideer i nye (it-)fortolkninger 
Marianne Riis , Palle Bergstedt & Carsten Lund Rasmussen, NCE
+ 
Hvorfor? 
Hvad? 
Hvordan?
+ 
Bedre og mere attraktive 
erhvervsuddannelser? 
Øget fokus på både it og 
undervisningsdifferentiering 
 It som grundlæggende færdighed – digital 
dannelse 
 Den Digitale erhvervsskole (Styrelsen for It og 
Læring  strategi 2015) 
 Undervisningsdifferentiering som bærende 
princip 
 Begrebet bruges nu i kap. 10 om 
skoleundervisningen 
 Systematisk og dokumenteret brug – Fælles 
Didaktisk Pædagogisk Grundlag, samt handle-og 
undervisningsplaner
+ 
Centrale begrundelser for brug af it i 
undervisningen 
1. Øge elevernes muligheder for at lære 
 viden, færdigheder og kompetencer om it 
 på en differentieret måde med it 
2. Øge lærernes muligheder for at undervise 
 differentieret  øget kvalitet (bedre resultater på elevniveau) 
3. Øge skolernesmuligheder for at skabe bedre sammenhæng til og fra praksis 
 lærerstyret, elevstyret og/eller praktikpladsstyret? 
4. Bedre ressourceanvendelse 
Digital dannelse
+ 
NCE’s 
forundersøgelse 
 Ønske om at afdække feltet – 
hvad ved vi egentlig om 
koblingen mellem it og 
undervisningsdifferentiering i 
EUD? 
 Vi har kigget på dansk (og 
udenlandsk) forskning og FoU-projekter 
 litteraturreview 
 Vi har gennemført pilot-spørgeskemaundersøgelser 
og 
interviews 
 Vi har fået identificeret et 
videnshul og nye spørgsmål 
 – og kan primært udtale os på 
baggrund af praksiserfaringer 
- Afsluttes oktober 2014
+ 
Forskning om brug af it i EUD er 
sparsom 
Enkelte større projekter 
 E-læring, Yderområder og Klyngedannelse (ELYK)-projektet (2009-2012) - 
UCSJ, UC Syd mfl. 
 Parallelundervisning på kryds og tværs (2012-2013) - UCSJ mfl. 
 Udenlandske erfaringer med e-læring og blended learning på erhvervs- og 
læreruddannelser (aktuelt) - UCSJ mfl. 
1. Andre foki end it har domineret den danske EUD-forskning 
2. It kan være mange ting …
+ 
FoU - Fra centrale systemer og stationære 
computere  personlige, mobile enheder
+ 
Forsigtige antagelser 
 Lærerne tænker ikke specifikt i differentiering, når it anvendes 
 Lærerne vil gerne undervisningsdifferentiere, og gør det også i en vis 
udstrækning 
 Ambivalent forhold til undervisningsdifferentiering – især pga. usikkerhed 
ift. forventninger: 
”Den totale differentiering af hver enkel elev, det tror jeg er en ønsketænkning, det 
har vi simpelthen ikke tid eller ressourcer til synes jeg, og jeg gad godt møde en lærer der har!” 
(EUD-lærer, juni 2014) 
 Undervisningsdifferentiering opleves som et vanskeligt fænomen – og det 
bliver ikke mindre kompliceret når it inddrages
+ 
Kernen i lærernes 
differentieringsovervejelser 
Diffentierings-aspekter 
Teknologier 
Elev-forudsætninger
+ 
Elevforudsætninger? 
1) Standpunkt i faget (viden, færdigheder og kompetencer) 
2) Motivation, vilje og tiltro til egne evner i forhold til faget/uddannelsen 
3) Intelligens 
4) Læringsstil 
5) Sociale kompetencer 
6) Biologisk modenhed 
8) Fysiske/psykiske handicaps/udfordringer 
9) Ungdomskultur og andre kulturelle omstændigheder
+ 
8 differentieringsaspekter 
@ventures – på basis af Klafki (2001) 
1. Stofmængde 
2. Tidsforbrug 
3. Kompleksitetsgrad 
4. Nødvendige gennemgange 
5. Selvstændighedsgrad 
6. Læringsstil 
7. Intelligenser 
8. Samarbejdsevne 
Lær med underviser 
• Instruktivisme 
Lær selv med andre 
• Socialkonstruktivisme 
Lær selv med underviser 
• Konstruktivisme 
Hertil kan man med fordel tilføje 9. Opgaveform og 10. Evalueringsform
It 
It?
+ 
Lærernes udfordringer 
 Undervisningsdifferentiering forudsætter stor didaktisk viden og kunnen – 
ikke bare ift. differentieringsaspekter, men alle didaktiske elementer 
 Undervisningsdifferentiering er et undervisningsprincip – ikke én 
bestemt metode 
 
 Det skal indtænkes som grundlag for undervisningen – fra planlægning til 
evaluering 
 Anvendelse af it i undervisningen forudsætter også stor didaktisk og 
teknologisk viden og kunnen
+ Hvordan differentieres 
der i praksis?
+ 
eDifferentiering? 
http://www.ventures.dk/edifferentiering/
+ 
Teknologibaseret aktivitet med mulighed 
for differentiering – generelt 
Skriv Tal Vis Berør 
Bevæg 
Tænk i forskellige udtryksformer 
og skab variation 
- både i undervisningen og i forhold til 
læreprocesserne
+ 
Teknologibasering i forskellige faser 
Tilegnelse 
Flipped learning 
læreroplæg 
Gentagelse 
QR-koder 
lærerinstruktion 
Rodfæstning 
Blogs 
elevrepetition 
Anvendelse 
Moviemaker 
elevproduktion
+ 
Teknologibaseret aktivitet med 
mulighed for differentiering - 1 
Forskellige opgavetyper , udtryksformer og forskellig lærerstøtte
+ 
Teknologibaseret aktivitet med 
mulighed for differentiering - 2 
Enkel 
dokumentation 
Tag et billede 
Tilføjelse af 
information 
Skab et interaktivt billede 
Bearbejdning 
af information 
Skab en fortælling 
A 
B 
Del på FB 
Forskellige læringsstier og forskellig kompleksitet
+ 
Teknologibaseret aktivitet med 
mulighed for differentiering - 3 
Tag billeder (og evt. video) af processen 
Kamera app 
Skab en collage 
Pic Collage app 
Skab et interaktivt billede af collagen 
Thinglink app 
Skriv en blogpost, hvor ovenstående 
integreres 
Blogger app 
Sværhedsgrad
+ 
Teknologibaseret aktivitet med 
mulighed for differentiering - 4 
Opret en 
wiki/blog 
Bidrag 
med tekst 
Bidrag 
med 
billeder 
Bidrag 
med 
video 
Indholds-redaktion 
Teknisk 
redaktion 
Fælles mål, forskellige delmål 
– lad opgaver og ansvar gå på skift over tid
+ 
Teknologibaseret aktivitet med 
mulighed for differentiering - 5 
Test dit 
læringsudbytte 
- Via Socrative 
(individuel) 
Kortlæg dit 
læringsudbytte 
- Via Popplet 
(individuel/ 
kollaborativ) 
Beskriv dit 
læringsudbytte 
- Via Padlet 
(individuel/ 
kollaborativ) 
Forskellige evalueringsformer og sværhedsgrader
+ 
Teknologibaserede hjælpeværktøjer 
DSN app 
•Hjælp til 
grammatik, 
tegnsætning, 
endelser mv. 
IntoWords app 
•Oplæsning og 
ordforslag – 
både til dansk 
og engelsk 
Dragon Dictation app 
• Tale til tekst - 
som kan 
sendes 
direkte videre 
via sms, mail, 
Facebook 
eller Twitter 
Matematikken app 
•Opslagsværk 
med formler, 
beviser og 
eksempler 
Se også: http://skoleapps.com/forside
+ 
Er det anstrengelserne værd? 
 ”Hvis du fanger en 20-årig i en lille brandert sidde og 
tænke skolestof, så har man ramt noget fornuftigt.” (EUD-lærer, 
juni 2014)
+ 
Nu skal I på banen! 
Start med små skridt …

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Uv.dag 3, evaluering og feedback 06.11.18
Uv.dag 3, evaluering og feedback 06.11.18Uv.dag 3, evaluering og feedback 06.11.18
Uv.dag 3, evaluering og feedback 06.11.18
Københavns Professionshøjskole (KP)
 
Pp keynote 2. buhl
Pp keynote 2. buhlPp keynote 2. buhl
Ikt som transfermedierende værktøj
Ikt som transfermedierende værktøjIkt som transfermedierende værktøj
Ikt som transfermedierende værktøj
Marianne Riis
 
Introduktion till workshop 4 Sissel Kondrup og Henrik Hersom
 Introduktion till workshop 4 Sissel Kondrup og Henrik Hersom Introduktion till workshop 4 Sissel Kondrup og Henrik Hersom
Introduktion till workshop 4 Sissel Kondrup og Henrik Hersom
Nordiskt Nätverk för Vuxnas Lärande
 
Fra fluffy til målbar av stine hohwü christensen
Fra fluffy til målbar av stine hohwü christensenFra fluffy til målbar av stine hohwü christensen
Fra fluffy til målbar av stine hohwü christensen
Nordiskt Nätverk för Vuxnas Lärande
 
Moodle oplæg maj 2016
Moodle oplæg maj 2016Moodle oplæg maj 2016
Moodle oplæg maj 2016
Steffen Löfvall
 
Nordyrk2015 plenum
Nordyrk2015 plenumNordyrk2015 plenum
Nordyrk2015 plenum
Marianne Riis
 
Nordyrk2015 workshop
Nordyrk2015 workshop Nordyrk2015 workshop
Nordyrk2015 workshop
Marianne Riis
 
It differentiering transfer-310316_m_riis
It differentiering transfer-310316_m_riisIt differentiering transfer-310316_m_riis
It differentiering transfer-310316_m_riis
Marianne Riis
 
Konferencemappe Voksenpædagogisk Forum 2017
Konferencemappe Voksenpædagogisk Forum 2017Konferencemappe Voksenpædagogisk Forum 2017
Konferencemappe Voksenpædagogisk Forum 2017
Nordiskt Nätverk för Vuxnas Lärande
 
Transfer - mellem uddannelse og arbejde. Hvad virker? Bjarne Wahlgren
Transfer - mellem uddannelse og arbejde. Hvad virker? Bjarne WahlgrenTransfer - mellem uddannelse og arbejde. Hvad virker? Bjarne Wahlgren
Transfer - mellem uddannelse og arbejde. Hvad virker? Bjarne Wahlgren
Nordiskt Nätverk för Vuxnas Lärande
 

Mais procurados (11)

Uv.dag 3, evaluering og feedback 06.11.18
Uv.dag 3, evaluering og feedback 06.11.18Uv.dag 3, evaluering og feedback 06.11.18
Uv.dag 3, evaluering og feedback 06.11.18
 
Pp keynote 2. buhl
Pp keynote 2. buhlPp keynote 2. buhl
Pp keynote 2. buhl
 
Ikt som transfermedierende værktøj
Ikt som transfermedierende værktøjIkt som transfermedierende værktøj
Ikt som transfermedierende værktøj
 
Introduktion till workshop 4 Sissel Kondrup og Henrik Hersom
 Introduktion till workshop 4 Sissel Kondrup og Henrik Hersom Introduktion till workshop 4 Sissel Kondrup og Henrik Hersom
Introduktion till workshop 4 Sissel Kondrup og Henrik Hersom
 
Fra fluffy til målbar av stine hohwü christensen
Fra fluffy til målbar av stine hohwü christensenFra fluffy til målbar av stine hohwü christensen
Fra fluffy til målbar av stine hohwü christensen
 
Moodle oplæg maj 2016
Moodle oplæg maj 2016Moodle oplæg maj 2016
Moodle oplæg maj 2016
 
Nordyrk2015 plenum
Nordyrk2015 plenumNordyrk2015 plenum
Nordyrk2015 plenum
 
Nordyrk2015 workshop
Nordyrk2015 workshop Nordyrk2015 workshop
Nordyrk2015 workshop
 
It differentiering transfer-310316_m_riis
It differentiering transfer-310316_m_riisIt differentiering transfer-310316_m_riis
It differentiering transfer-310316_m_riis
 
Konferencemappe Voksenpædagogisk Forum 2017
Konferencemappe Voksenpædagogisk Forum 2017Konferencemappe Voksenpædagogisk Forum 2017
Konferencemappe Voksenpædagogisk Forum 2017
 
Transfer - mellem uddannelse og arbejde. Hvad virker? Bjarne Wahlgren
Transfer - mellem uddannelse og arbejde. Hvad virker? Bjarne WahlgrenTransfer - mellem uddannelse og arbejde. Hvad virker? Bjarne Wahlgren
Transfer - mellem uddannelse og arbejde. Hvad virker? Bjarne Wahlgren
 

Semelhante a It differentiering mr170914

Den Digitale Erhvervsuddannelse - hvorfor og hvordan
Den Digitale Erhvervsuddannelse - hvorfor og hvordanDen Digitale Erhvervsuddannelse - hvorfor og hvordan
Den Digitale Erhvervsuddannelse - hvorfor og hvordan
Marianne Riis
 
Barrierer for IT-støttet undervisning og læring
Barrierer for IT-støttet undervisning og læringBarrierer for IT-støttet undervisning og læring
Barrierer for IT-støttet undervisning og læring
madsbokristensen
 
It og transfer - plenumoplæg
It og transfer - plenumoplægIt og transfer - plenumoplæg
It og transfer - plenumoplæg
Marianne Riis
 
Program konf.
Program konf.Program konf.
Pp ws 3 lillian buus m.fl.
Pp ws 3 lillian buus m.fl.Pp ws 3 lillian buus m.fl.
Pp ws 3 lillian buus m.fl.
Nordiskt Nätverk för Vuxnas Lärande
 
Digitale teknologier
Digitale teknologierDigitale teknologier
Digitale teknologier
Lars Henrik Petersen
 
Web 2.0 i undervisningen
Web 2.0 i undervisningenWeb 2.0 i undervisningen
Web 2.0 i undervisningen
Line Skov Hansen
 
It i dagtilbud - 3. kursusgang for pædagoger i Favrskov Kommune
It i dagtilbud - 3. kursusgang for pædagoger i Favrskov KommuneIt i dagtilbud - 3. kursusgang for pædagoger i Favrskov Kommune
It i dagtilbud - 3. kursusgang for pædagoger i Favrskov Kommune
Line Skov Hansen
 
På vej mod den digitale skole
På vej mod den digitale skolePå vej mod den digitale skole
På vej mod den digitale skolemadsbokristensen
 
Esnord digital dannelse - ver.stud 12.10.18
Esnord  digital dannelse - ver.stud 12.10.18Esnord  digital dannelse - ver.stud 12.10.18
Esnord digital dannelse - ver.stud 12.10.18
Københavns Professionshøjskole (KP)
 
Pp ws. 1. marianne riis m.fl.
Pp ws. 1. marianne riis m.fl.Pp ws. 1. marianne riis m.fl.
Pp ws. 1. marianne riis m.fl.
Nordiskt Nätverk för Vuxnas Lärande
 
Status på digital dannelse i EUD
Status på digital dannelse i EUDStatus på digital dannelse i EUD
Status på digital dannelse i EUD
Marianne Riis
 
Skørping skole.2.0
Skørping skole.2.0Skørping skole.2.0
Skørping skole.2.0
Anders Bredahl Frank
 
Forskellige læringsaktiviteter præsenteret i en AAU pædagogisk kontekst
Forskellige læringsaktiviteter præsenteret i en AAU pædagogisk kontekstForskellige læringsaktiviteter præsenteret i en AAU pædagogisk kontekst
Forskellige læringsaktiviteter præsenteret i en AAU pædagogisk kontekst
Lillian Buus
 
Teknologi-medieret samarbejde med virksomheder
Teknologi-medieret samarbejde med virksomhederTeknologi-medieret samarbejde med virksomheder
Teknologi-medieret samarbejde med virksomheder
Marianne Riis
 
Undervisning i relationer ved padlet.com
Undervisning i relationer ved padlet.comUndervisning i relationer ved padlet.com
Undervisning i relationer ved padlet.comThomas Bang
 
Rolighedsskolen
RolighedsskolenRolighedsskolen
Rolighedsskolen
Anders Bredahl Frank
 
skoleledermøde
skoleledermødeskoleledermøde
skoleledermøde
citadeljazz
 
IT-Didaktisk Design: Udvikling af online uddannelse
IT-Didaktisk Design: Udvikling af online uddannelseIT-Didaktisk Design: Udvikling af online uddannelse
IT-Didaktisk Design: Udvikling af online uddannelse
Rikke Toft Noergaard
 
Opgave evaluering og undervisning
Opgave evaluering og undervisningOpgave evaluering og undervisning
Opgave evaluering og undervisning
Københavns Professionshøjskole (KP)
 

Semelhante a It differentiering mr170914 (20)

Den Digitale Erhvervsuddannelse - hvorfor og hvordan
Den Digitale Erhvervsuddannelse - hvorfor og hvordanDen Digitale Erhvervsuddannelse - hvorfor og hvordan
Den Digitale Erhvervsuddannelse - hvorfor og hvordan
 
Barrierer for IT-støttet undervisning og læring
Barrierer for IT-støttet undervisning og læringBarrierer for IT-støttet undervisning og læring
Barrierer for IT-støttet undervisning og læring
 
It og transfer - plenumoplæg
It og transfer - plenumoplægIt og transfer - plenumoplæg
It og transfer - plenumoplæg
 
Program konf.
Program konf.Program konf.
Program konf.
 
Pp ws 3 lillian buus m.fl.
Pp ws 3 lillian buus m.fl.Pp ws 3 lillian buus m.fl.
Pp ws 3 lillian buus m.fl.
 
Digitale teknologier
Digitale teknologierDigitale teknologier
Digitale teknologier
 
Web 2.0 i undervisningen
Web 2.0 i undervisningenWeb 2.0 i undervisningen
Web 2.0 i undervisningen
 
It i dagtilbud - 3. kursusgang for pædagoger i Favrskov Kommune
It i dagtilbud - 3. kursusgang for pædagoger i Favrskov KommuneIt i dagtilbud - 3. kursusgang for pædagoger i Favrskov Kommune
It i dagtilbud - 3. kursusgang for pædagoger i Favrskov Kommune
 
På vej mod den digitale skole
På vej mod den digitale skolePå vej mod den digitale skole
På vej mod den digitale skole
 
Esnord digital dannelse - ver.stud 12.10.18
Esnord  digital dannelse - ver.stud 12.10.18Esnord  digital dannelse - ver.stud 12.10.18
Esnord digital dannelse - ver.stud 12.10.18
 
Pp ws. 1. marianne riis m.fl.
Pp ws. 1. marianne riis m.fl.Pp ws. 1. marianne riis m.fl.
Pp ws. 1. marianne riis m.fl.
 
Status på digital dannelse i EUD
Status på digital dannelse i EUDStatus på digital dannelse i EUD
Status på digital dannelse i EUD
 
Skørping skole.2.0
Skørping skole.2.0Skørping skole.2.0
Skørping skole.2.0
 
Forskellige læringsaktiviteter præsenteret i en AAU pædagogisk kontekst
Forskellige læringsaktiviteter præsenteret i en AAU pædagogisk kontekstForskellige læringsaktiviteter præsenteret i en AAU pædagogisk kontekst
Forskellige læringsaktiviteter præsenteret i en AAU pædagogisk kontekst
 
Teknologi-medieret samarbejde med virksomheder
Teknologi-medieret samarbejde med virksomhederTeknologi-medieret samarbejde med virksomheder
Teknologi-medieret samarbejde med virksomheder
 
Undervisning i relationer ved padlet.com
Undervisning i relationer ved padlet.comUndervisning i relationer ved padlet.com
Undervisning i relationer ved padlet.com
 
Rolighedsskolen
RolighedsskolenRolighedsskolen
Rolighedsskolen
 
skoleledermøde
skoleledermødeskoleledermøde
skoleledermøde
 
IT-Didaktisk Design: Udvikling af online uddannelse
IT-Didaktisk Design: Udvikling af online uddannelseIT-Didaktisk Design: Udvikling af online uddannelse
IT-Didaktisk Design: Udvikling af online uddannelse
 
Opgave evaluering og undervisning
Opgave evaluering og undervisningOpgave evaluering og undervisning
Opgave evaluering og undervisning
 

Mais de Marianne Riis

Teknologiforståelse i en disruptiv digital EUD-virkelighed.pptx
Teknologiforståelse i en disruptiv digital EUD-virkelighed.pptxTeknologiforståelse i en disruptiv digital EUD-virkelighed.pptx
Teknologiforståelse i en disruptiv digital EUD-virkelighed.pptx
Marianne Riis
 
Digital teknologi og erhvervsdidaktik.pptx
Digital teknologi og erhvervsdidaktik.pptxDigital teknologi og erhvervsdidaktik.pptx
Digital teknologi og erhvervsdidaktik.pptx
Marianne Riis
 
Unge studerendes kultur - med fokus på motivation for undervisning og læring
Unge studerendes kultur- med fokus på motivation for undervisning og læringUnge studerendes kultur- med fokus på motivation for undervisning og læring
Unge studerendes kultur - med fokus på motivation for undervisning og læring
Marianne Riis
 
Forskning i digitale koblinger mellem teori-praksis og uddannelse-arbejde gen...
Forskning i digitale koblinger mellem teori-praksis og uddannelse-arbejde gen...Forskning i digitale koblinger mellem teori-praksis og uddannelse-arbejde gen...
Forskning i digitale koblinger mellem teori-praksis og uddannelse-arbejde gen...
Marianne Riis
 
Teknologiforståelse for alle? Fagdidaktisk analyse af erhvervsuddannelsernes ...
Teknologiforståelse for alle? Fagdidaktisk analyse af erhvervsuddannelsernes ...Teknologiforståelse for alle? Fagdidaktisk analyse af erhvervsuddannelsernes ...
Teknologiforståelse for alle? Fagdidaktisk analyse af erhvervsuddannelsernes ...
Marianne Riis
 
Didaktik og kompetenceudvikling
Didaktik og kompetenceudviklingDidaktik og kompetenceudvikling
Didaktik og kompetenceudvikling
Marianne Riis
 
Development of a Pedagogical Design Matrix - for ICT-based Boundary Crossing ...
Development of a Pedagogical Design Matrix - for ICT-based Boundary Crossing ...Development of a Pedagogical Design Matrix - for ICT-based Boundary Crossing ...
Development of a Pedagogical Design Matrix - for ICT-based Boundary Crossing ...
Marianne Riis
 
Visioner og dilemmaer i udvikling af pædagogisk-digital strategi (i EUD)
Visioner og dilemmaer i udvikling af pædagogisk-digital strategi (i EUD)Visioner og dilemmaer i udvikling af pædagogisk-digital strategi (i EUD)
Visioner og dilemmaer i udvikling af pædagogisk-digital strategi (i EUD)
Marianne Riis
 
Knowledgeability and modes of identification in (dis)embodied boundary practi...
Knowledgeability and modes of identification in (dis)embodied boundary practi...Knowledgeability and modes of identification in (dis)embodied boundary practi...
Knowledgeability and modes of identification in (dis)embodied boundary practi...
Marianne Riis
 
Ikt-medieret grænsekrydsningsdidaktik - en søgemodel for erhvervsskolelærere
Ikt-medieret grænsekrydsningsdidaktik - en søgemodel for erhvervsskolelærereIkt-medieret grænsekrydsningsdidaktik - en søgemodel for erhvervsskolelærere
Ikt-medieret grænsekrydsningsdidaktik - en søgemodel for erhvervsskolelærere
Marianne Riis
 
Technology-mediated Boundary Objects and Boundary Crossings in VET
Technology-mediated Boundary Objects and Boundary Crossings in VETTechnology-mediated Boundary Objects and Boundary Crossings in VET
Technology-mediated Boundary Objects and Boundary Crossings in VET
Marianne Riis
 
Avatar-mediation and transformation of practice in a 3D virtual world - meani...
Avatar-mediation and transformation of practice in a 3D virtual world - meani...Avatar-mediation and transformation of practice in a 3D virtual world - meani...
Avatar-mediation and transformation of practice in a 3D virtual world - meani...
Marianne Riis
 
Hvad siger forskningen om it i EUD?
Hvad siger forskningen om it i EUD?Hvad siger forskningen om it i EUD?
Hvad siger forskningen om it i EUD?
Marianne Riis
 
It som transferværktøj - udfordringer og muligheder
It som transferværktøj - udfordringer og mulighederIt som transferværktøj - udfordringer og muligheder
It som transferværktøj - udfordringer og muligheder
Marianne Riis
 
EUD-læreres udfordringer med at skabe betingelser for transfer
EUD-læreres udfordringer med at skabe betingelser for transferEUD-læreres udfordringer med at skabe betingelser for transfer
EUD-læreres udfordringer med at skabe betingelser for transfer
Marianne Riis
 
Challenges in designing for horizontal learning - in the Danish VET system
Challenges in designing for horizontal learning - in the Danish VET systemChallenges in designing for horizontal learning - in the Danish VET system
Challenges in designing for horizontal learning - in the Danish VET system
Marianne Riis
 
Pæd led 1erfa_marts2014
Pæd led 1erfa_marts2014Pæd led 1erfa_marts2014
Pæd led 1erfa_marts2014
Marianne Riis
 
Mica2011 mariis mills
Mica2011 mariis millsMica2011 mariis mills
Mica2011 mariis mills
Marianne Riis
 
Mariis mills vwbpe11
Mariis mills vwbpe11Mariis mills vwbpe11
Mariis mills vwbpe11
Marianne Riis
 
3D-remediation of virtual pedagogic practice
3D-remediation of virtual pedagogic practice3D-remediation of virtual pedagogic practice
3D-remediation of virtual pedagogic practice
Marianne Riis
 

Mais de Marianne Riis (20)

Teknologiforståelse i en disruptiv digital EUD-virkelighed.pptx
Teknologiforståelse i en disruptiv digital EUD-virkelighed.pptxTeknologiforståelse i en disruptiv digital EUD-virkelighed.pptx
Teknologiforståelse i en disruptiv digital EUD-virkelighed.pptx
 
Digital teknologi og erhvervsdidaktik.pptx
Digital teknologi og erhvervsdidaktik.pptxDigital teknologi og erhvervsdidaktik.pptx
Digital teknologi og erhvervsdidaktik.pptx
 
Unge studerendes kultur - med fokus på motivation for undervisning og læring
Unge studerendes kultur- med fokus på motivation for undervisning og læringUnge studerendes kultur- med fokus på motivation for undervisning og læring
Unge studerendes kultur - med fokus på motivation for undervisning og læring
 
Forskning i digitale koblinger mellem teori-praksis og uddannelse-arbejde gen...
Forskning i digitale koblinger mellem teori-praksis og uddannelse-arbejde gen...Forskning i digitale koblinger mellem teori-praksis og uddannelse-arbejde gen...
Forskning i digitale koblinger mellem teori-praksis og uddannelse-arbejde gen...
 
Teknologiforståelse for alle? Fagdidaktisk analyse af erhvervsuddannelsernes ...
Teknologiforståelse for alle? Fagdidaktisk analyse af erhvervsuddannelsernes ...Teknologiforståelse for alle? Fagdidaktisk analyse af erhvervsuddannelsernes ...
Teknologiforståelse for alle? Fagdidaktisk analyse af erhvervsuddannelsernes ...
 
Didaktik og kompetenceudvikling
Didaktik og kompetenceudviklingDidaktik og kompetenceudvikling
Didaktik og kompetenceudvikling
 
Development of a Pedagogical Design Matrix - for ICT-based Boundary Crossing ...
Development of a Pedagogical Design Matrix - for ICT-based Boundary Crossing ...Development of a Pedagogical Design Matrix - for ICT-based Boundary Crossing ...
Development of a Pedagogical Design Matrix - for ICT-based Boundary Crossing ...
 
Visioner og dilemmaer i udvikling af pædagogisk-digital strategi (i EUD)
Visioner og dilemmaer i udvikling af pædagogisk-digital strategi (i EUD)Visioner og dilemmaer i udvikling af pædagogisk-digital strategi (i EUD)
Visioner og dilemmaer i udvikling af pædagogisk-digital strategi (i EUD)
 
Knowledgeability and modes of identification in (dis)embodied boundary practi...
Knowledgeability and modes of identification in (dis)embodied boundary practi...Knowledgeability and modes of identification in (dis)embodied boundary practi...
Knowledgeability and modes of identification in (dis)embodied boundary practi...
 
Ikt-medieret grænsekrydsningsdidaktik - en søgemodel for erhvervsskolelærere
Ikt-medieret grænsekrydsningsdidaktik - en søgemodel for erhvervsskolelærereIkt-medieret grænsekrydsningsdidaktik - en søgemodel for erhvervsskolelærere
Ikt-medieret grænsekrydsningsdidaktik - en søgemodel for erhvervsskolelærere
 
Technology-mediated Boundary Objects and Boundary Crossings in VET
Technology-mediated Boundary Objects and Boundary Crossings in VETTechnology-mediated Boundary Objects and Boundary Crossings in VET
Technology-mediated Boundary Objects and Boundary Crossings in VET
 
Avatar-mediation and transformation of practice in a 3D virtual world - meani...
Avatar-mediation and transformation of practice in a 3D virtual world - meani...Avatar-mediation and transformation of practice in a 3D virtual world - meani...
Avatar-mediation and transformation of practice in a 3D virtual world - meani...
 
Hvad siger forskningen om it i EUD?
Hvad siger forskningen om it i EUD?Hvad siger forskningen om it i EUD?
Hvad siger forskningen om it i EUD?
 
It som transferværktøj - udfordringer og muligheder
It som transferværktøj - udfordringer og mulighederIt som transferværktøj - udfordringer og muligheder
It som transferværktøj - udfordringer og muligheder
 
EUD-læreres udfordringer med at skabe betingelser for transfer
EUD-læreres udfordringer med at skabe betingelser for transferEUD-læreres udfordringer med at skabe betingelser for transfer
EUD-læreres udfordringer med at skabe betingelser for transfer
 
Challenges in designing for horizontal learning - in the Danish VET system
Challenges in designing for horizontal learning - in the Danish VET systemChallenges in designing for horizontal learning - in the Danish VET system
Challenges in designing for horizontal learning - in the Danish VET system
 
Pæd led 1erfa_marts2014
Pæd led 1erfa_marts2014Pæd led 1erfa_marts2014
Pæd led 1erfa_marts2014
 
Mica2011 mariis mills
Mica2011 mariis millsMica2011 mariis mills
Mica2011 mariis mills
 
Mariis mills vwbpe11
Mariis mills vwbpe11Mariis mills vwbpe11
Mariis mills vwbpe11
 
3D-remediation of virtual pedagogic practice
3D-remediation of virtual pedagogic practice3D-remediation of virtual pedagogic practice
3D-remediation of virtual pedagogic practice
 

It differentiering mr170914

 • 1. + Differentiering i praksis – gamle ideer i nye (it-)fortolkninger Marianne Riis , Palle Bergstedt & Carsten Lund Rasmussen, NCE
 • 2. + Hvorfor? Hvad? Hvordan?
 • 3. + Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser? Øget fokus på både it og undervisningsdifferentiering  It som grundlæggende færdighed – digital dannelse  Den Digitale erhvervsskole (Styrelsen for It og Læring  strategi 2015)  Undervisningsdifferentiering som bærende princip  Begrebet bruges nu i kap. 10 om skoleundervisningen  Systematisk og dokumenteret brug – Fælles Didaktisk Pædagogisk Grundlag, samt handle-og undervisningsplaner
 • 4. + Centrale begrundelser for brug af it i undervisningen 1. Øge elevernes muligheder for at lære  viden, færdigheder og kompetencer om it  på en differentieret måde med it 2. Øge lærernes muligheder for at undervise  differentieret  øget kvalitet (bedre resultater på elevniveau) 3. Øge skolernesmuligheder for at skabe bedre sammenhæng til og fra praksis  lærerstyret, elevstyret og/eller praktikpladsstyret? 4. Bedre ressourceanvendelse Digital dannelse
 • 5. + NCE’s forundersøgelse  Ønske om at afdække feltet – hvad ved vi egentlig om koblingen mellem it og undervisningsdifferentiering i EUD?  Vi har kigget på dansk (og udenlandsk) forskning og FoU-projekter  litteraturreview  Vi har gennemført pilot-spørgeskemaundersøgelser og interviews  Vi har fået identificeret et videnshul og nye spørgsmål  – og kan primært udtale os på baggrund af praksiserfaringer - Afsluttes oktober 2014
 • 6. + Forskning om brug af it i EUD er sparsom Enkelte større projekter  E-læring, Yderområder og Klyngedannelse (ELYK)-projektet (2009-2012) - UCSJ, UC Syd mfl.  Parallelundervisning på kryds og tværs (2012-2013) - UCSJ mfl.  Udenlandske erfaringer med e-læring og blended learning på erhvervs- og læreruddannelser (aktuelt) - UCSJ mfl. 1. Andre foki end it har domineret den danske EUD-forskning 2. It kan være mange ting …
 • 7. + FoU - Fra centrale systemer og stationære computere  personlige, mobile enheder
 • 8. + Forsigtige antagelser  Lærerne tænker ikke specifikt i differentiering, når it anvendes  Lærerne vil gerne undervisningsdifferentiere, og gør det også i en vis udstrækning  Ambivalent forhold til undervisningsdifferentiering – især pga. usikkerhed ift. forventninger: ”Den totale differentiering af hver enkel elev, det tror jeg er en ønsketænkning, det har vi simpelthen ikke tid eller ressourcer til synes jeg, og jeg gad godt møde en lærer der har!” (EUD-lærer, juni 2014)  Undervisningsdifferentiering opleves som et vanskeligt fænomen – og det bliver ikke mindre kompliceret når it inddrages
 • 9. + Kernen i lærernes differentieringsovervejelser Diffentierings-aspekter Teknologier Elev-forudsætninger
 • 10. + Elevforudsætninger? 1) Standpunkt i faget (viden, færdigheder og kompetencer) 2) Motivation, vilje og tiltro til egne evner i forhold til faget/uddannelsen 3) Intelligens 4) Læringsstil 5) Sociale kompetencer 6) Biologisk modenhed 8) Fysiske/psykiske handicaps/udfordringer 9) Ungdomskultur og andre kulturelle omstændigheder
 • 11. + 8 differentieringsaspekter @ventures – på basis af Klafki (2001) 1. Stofmængde 2. Tidsforbrug 3. Kompleksitetsgrad 4. Nødvendige gennemgange 5. Selvstændighedsgrad 6. Læringsstil 7. Intelligenser 8. Samarbejdsevne Lær med underviser • Instruktivisme Lær selv med andre • Socialkonstruktivisme Lær selv med underviser • Konstruktivisme Hertil kan man med fordel tilføje 9. Opgaveform og 10. Evalueringsform
 • 13. + Lærernes udfordringer  Undervisningsdifferentiering forudsætter stor didaktisk viden og kunnen – ikke bare ift. differentieringsaspekter, men alle didaktiske elementer  Undervisningsdifferentiering er et undervisningsprincip – ikke én bestemt metode   Det skal indtænkes som grundlag for undervisningen – fra planlægning til evaluering  Anvendelse af it i undervisningen forudsætter også stor didaktisk og teknologisk viden og kunnen
 • 14. + Hvordan differentieres der i praksis?
 • 16. + Teknologibaseret aktivitet med mulighed for differentiering – generelt Skriv Tal Vis Berør Bevæg Tænk i forskellige udtryksformer og skab variation - både i undervisningen og i forhold til læreprocesserne
 • 17. + Teknologibasering i forskellige faser Tilegnelse Flipped learning læreroplæg Gentagelse QR-koder lærerinstruktion Rodfæstning Blogs elevrepetition Anvendelse Moviemaker elevproduktion
 • 18. + Teknologibaseret aktivitet med mulighed for differentiering - 1 Forskellige opgavetyper , udtryksformer og forskellig lærerstøtte
 • 19. + Teknologibaseret aktivitet med mulighed for differentiering - 2 Enkel dokumentation Tag et billede Tilføjelse af information Skab et interaktivt billede Bearbejdning af information Skab en fortælling A B Del på FB Forskellige læringsstier og forskellig kompleksitet
 • 20. + Teknologibaseret aktivitet med mulighed for differentiering - 3 Tag billeder (og evt. video) af processen Kamera app Skab en collage Pic Collage app Skab et interaktivt billede af collagen Thinglink app Skriv en blogpost, hvor ovenstående integreres Blogger app Sværhedsgrad
 • 21. + Teknologibaseret aktivitet med mulighed for differentiering - 4 Opret en wiki/blog Bidrag med tekst Bidrag med billeder Bidrag med video Indholds-redaktion Teknisk redaktion Fælles mål, forskellige delmål – lad opgaver og ansvar gå på skift over tid
 • 22. + Teknologibaseret aktivitet med mulighed for differentiering - 5 Test dit læringsudbytte - Via Socrative (individuel) Kortlæg dit læringsudbytte - Via Popplet (individuel/ kollaborativ) Beskriv dit læringsudbytte - Via Padlet (individuel/ kollaborativ) Forskellige evalueringsformer og sværhedsgrader
 • 23. + Teknologibaserede hjælpeværktøjer DSN app •Hjælp til grammatik, tegnsætning, endelser mv. IntoWords app •Oplæsning og ordforslag – både til dansk og engelsk Dragon Dictation app • Tale til tekst - som kan sendes direkte videre via sms, mail, Facebook eller Twitter Matematikken app •Opslagsværk med formler, beviser og eksempler Se også: http://skoleapps.com/forside
 • 24. + Er det anstrengelserne værd?  ”Hvis du fanger en 20-årig i en lille brandert sidde og tænke skolestof, så har man ramt noget fornuftigt.” (EUD-lærer, juni 2014)
 • 25. + Nu skal I på banen! Start med små skridt …