Verkkokurssin suunnittelu ja verkko-opiskelun ohjaaminen

Riikka Lehto (Vanninen)
Riikka Lehto (Vanninen)Koulutuspäällikkö, erityisvastuualueena digipedagogiikan kehittäminen. Opetuksen ja ohjauksen kehittäjä, taustaltani opettaja, opinto-ohjaaja. em Kiipulasäätiö / Kiipulan ammattiopisto
Verkkokurssin suunnittelu ja
verkko-opiskelun ohjaaminen
syksy 2013
Riikka Vanninen PAOK
riikka.vanninen@tampere.fi paokhanke.ning.com
slideshare.net/RiikkaVanninen #paokhanke (Twitter)
twitter.com/riikkavanninen facebook.com/PAOK-verkosto
Verkkokurssin suunnitteleminen
• Tavoitteet
– mitä opiskelija oppii/osaa kurssin jälkeen
• Sisältö
• Opiskelijan toiminta
– miten työskennellään, millaisia tehtäviä, opiskelijan oma
toiminta/ryhmän toiminta, työmäärä ja ajankäyttö
• Opettajan toiminta
– ohjaus (miten ja milloin työskentelyä ohjataan), palaute (kuka antaa,
mistä ja milloin), ohjaukseen käytettävä aika
• Tiedonlähteet, materiaalit
– valmis materiaali vai opiskeluprosessin aikana tuotettava materiaali,
erilaiset materiaalit (teksti, kuva, ääni, video, animaatio…)
• Työkalut
– mikä oppimisympäristö, mitä verkkotyökaluja käytetään
Sosiaalinen media osana verkkokurssia?
Sosiaalisen median palvelutyypit
1. Sisällön luonti ja julkaisu (esim. blogit, käsitekartat/
Mindmeister, Popplet)
2. Sisällön jakaminen (esim. Youtube)
3. Sosiaaliset verkostopalvelut (esim. Facebook, Google+)
4. Yhteisöllinen tuottaminen (esim. Wikipedia)
5. Virtuaalimaailmat (esim. Second Life)
Lähde: Lietsala & Sirkkunen 2008
Mielekäs (verkko-)oppiminen
• Opiskelijoiden aktiivisuus ja omatoimisuus
• Intentionaalisuus
• Konstruktiivisuus
• Reflektiivisyys
• Siirtovaikutus
• Yhteistoiminnallisuus
• Tilannesidonnaisuus
• Vuorovaikutus
(Mäkiniemi 2007)
V
Laadukkaan verkko-opetuksen elementtejä
(Pruikkonen 2012)
Toimintatapojen
ja tehtävien
kuvaaminen
etukäteen
Virtuaaliluokan
ja oppimis-
alustan
yhteiskäyttö
Yksilöaktivointi Monimuotoiset
ohjaustavat
Reaaliaikainen
dokumentointi
Yhteisölliset
työskentely-
menetelmät
Vuorovaikutus ja
opiskelijoiden
osallistaminen
aktiivisiksi toimijoiksi
Vara-
suunnitelma
teknisten
ongelmien
varalta
Vaihtelevat
toimintamallit
Erilaiset palautteen-
antomuodot ja -tavat
Suunnitelmallisuus Tarkoituksenmukaisesti
valitut menetelmät ja
toiminnallisuudet
Oikea-aikainen ja
prosessinaikainen
ohjaus
Rauhallinen ja salliva
ilmapiiri
Opettajan aktiivinen
läsnäolo verkossa
Pedagoginen taito ja
johtajuus
Verkko-opiskelun ohjaaminen
• Opettaja tiedonjakajana vai oppimisen ohjaajana?
• Verkko-opiskelun ohjaus
– vuorovaikutuksellinen ohjaus
– reflektiivinen ohjaus
– toiminnallinen ohjaus
• Verkko-opettajan erilaisia rooleja
– materiaalin tuottaja
– tekninen tuki
– asiantuntija
– fasilitaattori
– tutor
– motivoija
Opettajan roolit verkossa
(Opettajan roolit verkossa. Coomey & Stephenson 2001. Mukaillut S. Nurmela.
Teoksessa Suominen & Nurmela 2011.)
Tarkoin määritellyt
tehtävät
Opettajajohtoinen Opiskelijalähtöinen
Lopputuotokset
avoimia
opettaja ohjaaja
valmentaja tukija
Opettajan verkkoläsnäolo
• Aktiivinen läsnäolo ja näkyvyys verkkokurssilla
– oma asiantuntijuus ja hiljaisen tiedon jakaminen
– opettaja keskustelee omalla äänellä tasa-arvoisesti oppijoiden
kanssa ja tuottaa ratkaisuvaihtoehtoja yhdessä ryhmän kanssa
– erehtyminen sallittua myös opettajalle
– kannustaminen
– ohjaaminen
• Palautteissa usein kiitosta kaikenlaisesta näkyvyydestä –
näkymättömyys koetaan kielteiseksi
Lähde: Suominen & Nurmela 2011: Verkko-opettaja, 55-56
Reaaliaikainen ja/tai
tallennettu/äänitetty vuorovaikutus
• Vuorovaikutuksen suurin haaste on usein yhteisen ajankohdan
löytäminen, äänitetty istunto voi auttaa tässä
• Esimerkkejä: Opettajan/tutorin terveiset, arvioinnin/palautteen
antaminen, luento – usein tallennekin riittää
• Todellinen vuorovaikutus ja osallistujien aktiviointi tärkeää esim.
verkkoneuvotteluissa
• Vuorovaikutus myös keventää joskus raskasta ja yksinäistä verkossa
opiskelua
• Työkaluja esim. Adobe Connect, chatit, Todaysmeet, Skype,
Audioboo
• Webinaarit
Lähde: Suominen & Nurmela 2011: Verkko-opettaja, 60-63.
Ohjeistus verkkokurssilla
• Verkkokurssilla tehtäväohjeiden ja toiminnan
ohjeistuksen oltava tarkempaa kuin lähiopetuksessa
⇒ heikko ohjeistus on yksi merkittävä verkkokurssien
keskeyttämisten syy
• Määrittele jokaisen oppimistehtävän kohdalla:
1. Mikä on tehtävän tarkoitus ja tavoite
2. Kenen kanssa opiskelija työskentelee
3. Miten tehtävä arvioidaan ja mikä on sen painoarvo
4. Mitä oppija oppii
5. Kuinka paljon tehtävän tekemiseen kuluu aikaa
6. Mihin ja milloin tehtävä palautetaan
Lähde: Suominen & Nurmela 2011: Verkko-opettaja, 55-56
Opiskelijan oppimisprosessin
ohjaaminen
• Pohdi opiskelijan oppimisprosessin ohjausta verkko-
opiskelun eri vaiheissa:
– ennen verkko-opiskelun alkua
– verkkokurssin alussa
– verkkokurssin aikana
– verkkokurssin lopussa
• Minkälaista ohjausta eri vaiheissa annetaan?
• Kuka ohjausta antaa?
• Miten ohjaus toteutetaan?
• Mihin tulee kiinnittää erityisesti huomiota?
Mitä verkko-opiskeleminen
edellyttää opiskelijalta?
• Tietokoneen ja internet-yhteyden käyttömahdollisuutta
• Tietoteknisiä perustaitoja
• Aikaa
• Sitoutumista opiskeluun
• Itseohjautuvuutta
• Aktiivisuutta
• Aikataulujen noudattamista – etenkin ryhmässä tehtävät
verkko-oppimistehtävät
• …
Sinä saat
• Jakaa ja muokata tätä diasarjaa, myös kaupallinen hyödyntäminen on sallittu
Kahdella ehdolla
• Viittaat aina alkuperäiseen tekijään ja lähteeseen, tämän diasarjan osalta:
Riikka Vanninen, slideshare.net/RiikkaVanninen
• Jos muokkaat tätä diasarjaa tai käytät tätä osana laajempaa teosta, tulee sinun
jakaa muokattu teos tällä samalla lisenssillä  
Lisätietoja
• CC-lisenssit: creativecommons.fi
• CC BY-SA -lisenssi: creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.fi
• Diasarjan taloudelliset tekijänoikeudet kuuluvat Pirkanmaan ELY-keskukselle
Tämä diasarja on lisensoitu Creative
Commons -lisenssillä CC BY-SA
1 de 13

Recomendados

Vinkkejä verkkokurssin rakentamiseen ja toteuttamiseen, kevät 2013 por
Vinkkejä verkkokurssin rakentamiseen ja toteuttamiseen, kevät 2013Vinkkejä verkkokurssin rakentamiseen ja toteuttamiseen, kevät 2013
Vinkkejä verkkokurssin rakentamiseen ja toteuttamiseen, kevät 2013Anu Ylitalo
3.6K visualizações31 slides
Verkko-ohjaus por
Verkko-ohjausVerkko-ohjaus
Verkko-ohjausHanne Koli
4.8K visualizações25 slides
Verkkokurssin rakentaminen moodleen, 18.6.2013 por
Verkkokurssin rakentaminen moodleen, 18.6.2013Verkkokurssin rakentaminen moodleen, 18.6.2013
Verkkokurssin rakentaminen moodleen, 18.6.2013Anu Ylitalo
13.8K visualizações20 slides
Verkkotyöskentelyn suunnittelu: opetus ja hankkeet por
Verkkotyöskentelyn suunnittelu: opetus ja hankkeetVerkkotyöskentelyn suunnittelu: opetus ja hankkeet
Verkkotyöskentelyn suunnittelu: opetus ja hankkeetHarto Pönkä
3.9K visualizações34 slides
Ohjaus ja vuorovaikutus verkossa tamk 1.10.2008 por
Ohjaus ja vuorovaikutus verkossa tamk 1.10.2008Ohjaus ja vuorovaikutus verkossa tamk 1.10.2008
Ohjaus ja vuorovaikutus verkossa tamk 1.10.2008Eenariina Hämäläinen
518 visualizações21 slides
Verkko-opetuksen mahdollisuuksia ja ongelmia por
Verkko-opetuksen mahdollisuuksia ja ongelmiaVerkko-opetuksen mahdollisuuksia ja ongelmia
Verkko-opetuksen mahdollisuuksia ja ongelmiaEija Kalliala
2.1K visualizações17 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Oppimistehtävät verkossa por
Oppimistehtävät verkossaOppimistehtävät verkossa
Oppimistehtävät verkossaRiikka Lehto (Vanninen)
3.5K visualizações17 slides
Pedagogiset mallit opetuksen suunnittelun kehyksinä por
Pedagogiset mallit opetuksen suunnittelun kehyksinäPedagogiset mallit opetuksen suunnittelun kehyksinä
Pedagogiset mallit opetuksen suunnittelun kehyksinäHarto Pönkä
1.9K visualizações37 slides
Mobiililaitteet opetuksessa por
Mobiililaitteet opetuksessaMobiililaitteet opetuksessa
Mobiililaitteet opetuksessaHarto Pönkä
8.6K visualizações41 slides
Opetusmateriaalit verkossa ja tekijänoikeudet opetuksessa por
Opetusmateriaalit verkossa ja tekijänoikeudet opetuksessaOpetusmateriaalit verkossa ja tekijänoikeudet opetuksessa
Opetusmateriaalit verkossa ja tekijänoikeudet opetuksessaKirsiViitanen
1.7K visualizações16 slides
KPE Opetusteknologiapalkinto 2010 -esitys por
KPE Opetusteknologiapalkinto 2010 -esitysKPE Opetusteknologiapalkinto 2010 -esitys
KPE Opetusteknologiapalkinto 2010 -esitysMinna Lakkala
879 visualizações7 slides
Luento 3. Suunnittelu ja pedagogiset mallit (410014Y) Tieto- ja viestintätek... por
Luento 3. Suunnittelu ja pedagogiset mallit (410014Y) Tieto- ja viestintätek...Luento 3. Suunnittelu ja pedagogiset mallit (410014Y) Tieto- ja viestintätek...
Luento 3. Suunnittelu ja pedagogiset mallit (410014Y) Tieto- ja viestintätek...Jari Laru
1.8K visualizações36 slides

Mais procurados(20)

Pedagogiset mallit opetuksen suunnittelun kehyksinä por Harto Pönkä
Pedagogiset mallit opetuksen suunnittelun kehyksinäPedagogiset mallit opetuksen suunnittelun kehyksinä
Pedagogiset mallit opetuksen suunnittelun kehyksinä
Harto Pönkä1.9K visualizações
Mobiililaitteet opetuksessa por Harto Pönkä
Mobiililaitteet opetuksessaMobiililaitteet opetuksessa
Mobiililaitteet opetuksessa
Harto Pönkä8.6K visualizações
Opetusmateriaalit verkossa ja tekijänoikeudet opetuksessa por KirsiViitanen
Opetusmateriaalit verkossa ja tekijänoikeudet opetuksessaOpetusmateriaalit verkossa ja tekijänoikeudet opetuksessa
Opetusmateriaalit verkossa ja tekijänoikeudet opetuksessa
KirsiViitanen1.7K visualizações
KPE Opetusteknologiapalkinto 2010 -esitys por Minna Lakkala
KPE Opetusteknologiapalkinto 2010 -esitysKPE Opetusteknologiapalkinto 2010 -esitys
KPE Opetusteknologiapalkinto 2010 -esitys
Minna Lakkala879 visualizações
Luento 3. Suunnittelu ja pedagogiset mallit (410014Y) Tieto- ja viestintätek... por Jari Laru
Luento 3. Suunnittelu ja pedagogiset mallit (410014Y) Tieto- ja viestintätek...Luento 3. Suunnittelu ja pedagogiset mallit (410014Y) Tieto- ja viestintätek...
Luento 3. Suunnittelu ja pedagogiset mallit (410014Y) Tieto- ja viestintätek...
Jari Laru1.8K visualizações
Moodlen aktiviteetit ja aineistot por KirsiViitanen
Moodlen aktiviteetit ja aineistotMoodlen aktiviteetit ja aineistot
Moodlen aktiviteetit ja aineistot
KirsiViitanen643 visualizações
Ammatillista verkkopedagogiikkaa por Pauliina Venho
Ammatillista verkkopedagogiikkaaAmmatillista verkkopedagogiikkaa
Ammatillista verkkopedagogiikkaa
Pauliina Venho79 visualizações
Lukio-open digitys 2.12.20 por Matleena Laakso
Lukio-open digitys 2.12.20Lukio-open digitys 2.12.20
Lukio-open digitys 2.12.20
Matleena Laakso261 visualizações
Pedagogin digitystä 9.12.20 por Matleena Laakso
Pedagogin digitystä 9.12.20Pedagogin digitystä 9.12.20
Pedagogin digitystä 9.12.20
Matleena Laakso210 visualizações
Oppimisen ja opiskelun ohjaaminen verkossa por KirsiViitanen
Oppimisen ja opiskelun ohjaaminen verkossaOppimisen ja opiskelun ohjaaminen verkossa
Oppimisen ja opiskelun ohjaaminen verkossa
KirsiViitanen1.4K visualizações
Verkko-opetuksen mahdollisuuksia ja ongelmia por Eija Kalliala
Verkko-opetuksen mahdollisuuksia ja ongelmiaVerkko-opetuksen mahdollisuuksia ja ongelmia
Verkko-opetuksen mahdollisuuksia ja ongelmia
Eija Kalliala2 visualizações
Opiskelijoiden aktivointi ja osallistaminen suurryhmässä por Päivi Valtonen
Opiskelijoiden aktivointi ja osallistaminen suurryhmässäOpiskelijoiden aktivointi ja osallistaminen suurryhmässä
Opiskelijoiden aktivointi ja osallistaminen suurryhmässä
Päivi Valtonen192 visualizações
Verkkokurssin suunnittelu 14.8.20 por Matleena Laakso
Verkkokurssin suunnittelu 14.8.20Verkkokurssin suunnittelu 14.8.20
Verkkokurssin suunnittelu 14.8.20
Matleena Laakso160 visualizações
Lukio-open digitystä 25.2.21 por Matleena Laakso
Lukio-open digitystä 25.2.21Lukio-open digitystä 25.2.21
Lukio-open digitystä 25.2.21
Matleena Laakso122 visualizações
Tvt tuulettaa oppimiskulttuuria por marjotavast
Tvt tuulettaa oppimiskulttuuriaTvt tuulettaa oppimiskulttuuria
Tvt tuulettaa oppimiskulttuuria
marjotavast6.4K visualizações
Sosiaalisen median ottaminen opetuskäyttöön por Harto Pönkä
Sosiaalisen median ottaminen opetuskäyttöönSosiaalisen median ottaminen opetuskäyttöön
Sosiaalisen median ottaminen opetuskäyttöön
Harto Pönkä1.6K visualizações
Verkkopedagogiikkaa ja erilaisia oppimistehtäviä 12.10.20 por Matleena Laakso
Verkkopedagogiikkaa ja erilaisia oppimistehtäviä 12.10.20Verkkopedagogiikkaa ja erilaisia oppimistehtäviä 12.10.20
Verkkopedagogiikkaa ja erilaisia oppimistehtäviä 12.10.20
Matleena Laakso240 visualizações
Opettaja tai ohjaaja digi pedagogiikan kehittjn 5 op, 19.2.21 por Matleena Laakso
Opettaja tai ohjaaja digi pedagogiikan kehittjn 5 op, 19.2.21Opettaja tai ohjaaja digi pedagogiikan kehittjn 5 op, 19.2.21
Opettaja tai ohjaaja digi pedagogiikan kehittjn 5 op, 19.2.21
Matleena Laakso160 visualizações

Destaque

ThingLink por
ThingLinkThingLink
ThingLinkRiikka Lehto (Vanninen)
306 visualizações6 slides
Oman osaamisen näkyväksi tekeminen digikeinoin por
Oman osaamisen näkyväksi tekeminen digikeinoinOman osaamisen näkyväksi tekeminen digikeinoin
Oman osaamisen näkyväksi tekeminen digikeinoinRiikka Lehto (Vanninen)
783 visualizações17 slides
Pelillisyyttä opetukseen Kahootilla por
Pelillisyyttä opetukseen KahootillaPelillisyyttä opetukseen Kahootilla
Pelillisyyttä opetukseen KahootillaRiikka Lehto (Vanninen)
885 visualizações5 slides
Blogi Bloggeriin por
Blogi BloggeriinBlogi Bloggeriin
Blogi BloggeriinRiikka Lehto (Vanninen)
1.1K visualizações19 slides
Sosiaalisen media opetuksessa ja ohjauksessa por
Sosiaalisen media opetuksessa ja ohjauksessaSosiaalisen media opetuksessa ja ohjauksessa
Sosiaalisen media opetuksessa ja ohjauksessaRiikka Lehto (Vanninen)
2K visualizações30 slides
Googlen palveluja por
Googlen palvelujaGooglen palveluja
Googlen palvelujaRiikka Lehto (Vanninen)
799 visualizações17 slides

Destaque(15)

Oman osaamisen näkyväksi tekeminen digikeinoin por Riikka Lehto (Vanninen)
Oman osaamisen näkyväksi tekeminen digikeinoinOman osaamisen näkyväksi tekeminen digikeinoin
Oman osaamisen näkyväksi tekeminen digikeinoin
Riikka Lehto (Vanninen)783 visualizações
Pelillisyyttä opetukseen Kahootilla por Riikka Lehto (Vanninen)
Pelillisyyttä opetukseen KahootillaPelillisyyttä opetukseen Kahootilla
Pelillisyyttä opetukseen Kahootilla
Riikka Lehto (Vanninen)885 visualizações
Sosiaalisen media opetuksessa ja ohjauksessa por Riikka Lehto (Vanninen)
Sosiaalisen media opetuksessa ja ohjauksessaSosiaalisen media opetuksessa ja ohjauksessa
Sosiaalisen media opetuksessa ja ohjauksessa
Riikka Lehto (Vanninen)2K visualizações
Toteutan tuotannon tehokkaasti por Leijonaksi
Toteutan tuotannon tehokkaastiToteutan tuotannon tehokkaasti
Toteutan tuotannon tehokkaasti
Leijonaksi441 visualizações
opetusmenetelmat por Henriikka Lius
opetusmenetelmat opetusmenetelmat
opetusmenetelmat
Henriikka Lius3.1K visualizações
Palvelujen tuotteistaminen (luento) por Joni Salminen
Palvelujen tuotteistaminen (luento)Palvelujen tuotteistaminen (luento)
Palvelujen tuotteistaminen (luento)
Joni Salminen2K visualizações
Osallistavat menetelmat järjestö- ja aikuiskouluttajille por Lari Karreinen
Osallistavat menetelmat järjestö- ja aikuiskouluttajilleOsallistavat menetelmat järjestö- ja aikuiskouluttajille
Osallistavat menetelmat järjestö- ja aikuiskouluttajille
Lari Karreinen9.5K visualizações
Aikuisten oppiminen ja ohjaus por Pirkko Kuhmonen
Aikuisten oppiminen ja ohjausAikuisten oppiminen ja ohjaus
Aikuisten oppiminen ja ohjaus
Pirkko Kuhmonen3.9K visualizações
Opetuksen suunnittelu: pedagogiset ja teknologiset ratkaisut por Harto Pönkä
Opetuksen suunnittelu: pedagogiset ja teknologiset ratkaisutOpetuksen suunnittelu: pedagogiset ja teknologiset ratkaisut
Opetuksen suunnittelu: pedagogiset ja teknologiset ratkaisut
Harto Pönkä13.2K visualizações
Aktivoivia opetusmenetelmiä por Anu Ylitalo
Aktivoivia opetusmenetelmiäAktivoivia opetusmenetelmiä
Aktivoivia opetusmenetelmiä
Anu Ylitalo57.4K visualizações
Digitaalisuus, sosiaalinen media ja opetuksen kehittäminen käytännössä por Harto Pönkä
Digitaalisuus, sosiaalinen media ja opetuksen kehittäminen käytännössäDigitaalisuus, sosiaalinen media ja opetuksen kehittäminen käytännössä
Digitaalisuus, sosiaalinen media ja opetuksen kehittäminen käytännössä
Harto Pönkä4.1K visualizações

Similar a Verkkokurssin suunnittelu ja verkko-opiskelun ohjaaminen

Verkkokurssin suunnittelu ja verkko-opiskelun ohjaaminen por
Verkkokurssin suunnittelu ja verkko-opiskelun ohjaaminenVerkkokurssin suunnittelu ja verkko-opiskelun ohjaaminen
Verkkokurssin suunnittelu ja verkko-opiskelun ohjaaminenRiikka Lehto (Vanninen)
678 visualizações16 slides
Digiosalliseksi-workshop 22.3.17 por
Digiosalliseksi-workshop 22.3.17Digiosalliseksi-workshop 22.3.17
Digiosalliseksi-workshop 22.3.17Matleena Laakso
3.2K visualizações39 slides
Miten opetus viedään verkkoon 13.12.16 por
Miten opetus viedään verkkoon 13.12.16Miten opetus viedään verkkoon 13.12.16
Miten opetus viedään verkkoon 13.12.16Matleena Laakso
456 visualizações44 slides
Opettaminen verkossa - Verkko-opettamisen monet kasvot por
Opettaminen verkossa - Verkko-opettamisen monet kasvotOpettaminen verkossa - Verkko-opettamisen monet kasvot
Opettaminen verkossa - Verkko-opettamisen monet kasvotEija Kalliala
1.9K visualizações26 slides
Monimuoto-opetus ja verkko-oppimisprosessi por
Monimuoto-opetus ja verkko-oppimisprosessi Monimuoto-opetus ja verkko-oppimisprosessi
Monimuoto-opetus ja verkko-oppimisprosessi Anne Karhu
203 visualizações24 slides
Verkkokurssin rakentajan 10 askelta por
Verkkokurssin rakentajan 10 askeltaVerkkokurssin rakentajan 10 askelta
Verkkokurssin rakentajan 10 askeltaMatleena Laakso
5.7K visualizações40 slides

Similar a Verkkokurssin suunnittelu ja verkko-opiskelun ohjaaminen(20)

Verkkokurssin suunnittelu ja verkko-opiskelun ohjaaminen por Riikka Lehto (Vanninen)
Verkkokurssin suunnittelu ja verkko-opiskelun ohjaaminenVerkkokurssin suunnittelu ja verkko-opiskelun ohjaaminen
Verkkokurssin suunnittelu ja verkko-opiskelun ohjaaminen
Riikka Lehto (Vanninen)678 visualizações
Digiosalliseksi-workshop 22.3.17 por Matleena Laakso
Digiosalliseksi-workshop 22.3.17Digiosalliseksi-workshop 22.3.17
Digiosalliseksi-workshop 22.3.17
Matleena Laakso3.2K visualizações
Miten opetus viedään verkkoon 13.12.16 por Matleena Laakso
Miten opetus viedään verkkoon 13.12.16Miten opetus viedään verkkoon 13.12.16
Miten opetus viedään verkkoon 13.12.16
Matleena Laakso456 visualizações
Opettaminen verkossa - Verkko-opettamisen monet kasvot por Eija Kalliala
Opettaminen verkossa - Verkko-opettamisen monet kasvotOpettaminen verkossa - Verkko-opettamisen monet kasvot
Opettaminen verkossa - Verkko-opettamisen monet kasvot
Eija Kalliala1.9K visualizações
Monimuoto-opetus ja verkko-oppimisprosessi por Anne Karhu
Monimuoto-opetus ja verkko-oppimisprosessi Monimuoto-opetus ja verkko-oppimisprosessi
Monimuoto-opetus ja verkko-oppimisprosessi
Anne Karhu203 visualizações
Verkkokurssin rakentajan 10 askelta por Matleena Laakso
Verkkokurssin rakentajan 10 askeltaVerkkokurssin rakentajan 10 askelta
Verkkokurssin rakentajan 10 askelta
Matleena Laakso5.7K visualizações
Pedagogin digitystä 25.11.20 por Matleena Laakso
Pedagogin digitystä 25.11.20Pedagogin digitystä 25.11.20
Pedagogin digitystä 25.11.20
Matleena Laakso104 visualizações
Verkkopedagogiikka 10.12.20 por Matleena Laakso
Verkkopedagogiikka 10.12.20Verkkopedagogiikka 10.12.20
Verkkopedagogiikka 10.12.20
Matleena Laakso126 visualizações
Verkkopedagogiikka 23.1.23 por Matleena Laakso
Verkkopedagogiikka 23.1.23Verkkopedagogiikka 23.1.23
Verkkopedagogiikka 23.1.23
Matleena Laakso47 visualizações
Moodle ja erityinen tuki 24.1.2018 kopio1 por Heli Antila
Moodle ja erityinen tuki 24.1.2018 kopio1Moodle ja erityinen tuki 24.1.2018 kopio1
Moodle ja erityinen tuki 24.1.2018 kopio1
Heli Antila798 visualizações
Monipuoliset oppimistehtävät verkossa 26.10.20 por Matleena Laakso
Monipuoliset oppimistehtävät verkossa 26.10.20Monipuoliset oppimistehtävät verkossa 26.10.20
Monipuoliset oppimistehtävät verkossa 26.10.20
Matleena Laakso303 visualizações
Verkkopedagogiikka 11.8.20 por Matleena Laakso
Verkkopedagogiikka 11.8.20Verkkopedagogiikka 11.8.20
Verkkopedagogiikka 11.8.20
Matleena Laakso295 visualizações
Kesayo130807b por Eija Kalliala
Kesayo130807bKesayo130807b
Kesayo130807b
Eija Kalliala1.5K visualizações
Opettaminen verkossa por Eija Kalliala
Opettaminen verkossaOpettaminen verkossa
Opettaminen verkossa
Eija Kalliala1.2K visualizações
SoMe oppimisen ja toimintakulttuurin muutoksen tukena por Harto Pönkä
SoMe oppimisen ja toimintakulttuurin muutoksen tukenaSoMe oppimisen ja toimintakulttuurin muutoksen tukena
SoMe oppimisen ja toimintakulttuurin muutoksen tukena
Harto Pönkä5.1K visualizações
Verkko-opetuksen digitaaliset työkalut 3.5.22.pdf por Matleena Laakso
Verkko-opetuksen digitaaliset työkalut 3.5.22.pdfVerkko-opetuksen digitaaliset työkalut 3.5.22.pdf
Verkko-opetuksen digitaaliset työkalut 3.5.22.pdf
Matleena Laakso209 visualizações
Mitä huomioida verkko-opetuksessa por Matleena Laakso
Mitä huomioida verkko-opetuksessaMitä huomioida verkko-opetuksessa
Mitä huomioida verkko-opetuksessa
Matleena Laakso62 visualizações
Verkko-opetuksen mahdollisuuksia por Eija Kalliala
Verkko-opetuksen mahdollisuuksiaVerkko-opetuksen mahdollisuuksia
Verkko-opetuksen mahdollisuuksia
Eija Kalliala1.4K visualizações
Miten järjestää webinaari 16.5.18 por Matleena Laakso
Miten järjestää webinaari 16.5.18Miten järjestää webinaari 16.5.18
Miten järjestää webinaari 16.5.18
Matleena Laakso173 visualizações
Sähköiset kokeet ja mobiilioppiminen por Matleena Laakso
Sähköiset kokeet ja mobiilioppiminenSähköiset kokeet ja mobiilioppiminen
Sähköiset kokeet ja mobiilioppiminen
Matleena Laakso2K visualizações

Mais de Riikka Lehto (Vanninen)

2020 03 26_etakokousvinkkeja por
2020 03 26_etakokousvinkkeja2020 03 26_etakokousvinkkeja
2020 03 26_etakokousvinkkejaRiikka Lehto (Vanninen)
118 visualizações6 slides
Valma opiskelijoiden osaaminen nakyväksi digitaalisesti por
Valma opiskelijoiden osaaminen nakyväksi digitaalisestiValma opiskelijoiden osaaminen nakyväksi digitaalisesti
Valma opiskelijoiden osaaminen nakyväksi digitaalisestiRiikka Lehto (Vanninen)
366 visualizações15 slides
Digitaidot ja Valma-koulutus por
Digitaidot ja Valma-koulutusDigitaidot ja Valma-koulutus
Digitaidot ja Valma-koulutusRiikka Lehto (Vanninen)
609 visualizações19 slides
Digitaalisuus opetuksessa por
Digitaalisuus opetuksessaDigitaalisuus opetuksessa
Digitaalisuus opetuksessaRiikka Lehto (Vanninen)
255 visualizações8 slides
iPadin peruskäytön harjoituksia por
iPadin peruskäytön harjoituksiaiPadin peruskäytön harjoituksia
iPadin peruskäytön harjoituksiaRiikka Lehto (Vanninen)
1.1K visualizações17 slides
Evernote ja Google Keep muistiinpanosovellukset por
Evernote ja Google Keep muistiinpanosovelluksetEvernote ja Google Keep muistiinpanosovellukset
Evernote ja Google Keep muistiinpanosovelluksetRiikka Lehto (Vanninen)
560 visualizações10 slides

Mais de Riikka Lehto (Vanninen)(19)

Valma opiskelijoiden osaaminen nakyväksi digitaalisesti por Riikka Lehto (Vanninen)
Valma opiskelijoiden osaaminen nakyväksi digitaalisestiValma opiskelijoiden osaaminen nakyväksi digitaalisesti
Valma opiskelijoiden osaaminen nakyväksi digitaalisesti
Riikka Lehto (Vanninen)366 visualizações
iPadin peruskäytön harjoituksia por Riikka Lehto (Vanninen)
iPadin peruskäytön harjoituksiaiPadin peruskäytön harjoituksia
iPadin peruskäytön harjoituksia
Riikka Lehto (Vanninen)1.1K visualizações
Evernote ja Google Keep muistiinpanosovellukset por Riikka Lehto (Vanninen)
Evernote ja Google Keep muistiinpanosovelluksetEvernote ja Google Keep muistiinpanosovellukset
Evernote ja Google Keep muistiinpanosovellukset
Riikka Lehto (Vanninen)560 visualizações
Sosiaalisen median palvelut opetuksessa por Riikka Lehto (Vanninen)
Sosiaalisen median palvelut opetuksessaSosiaalisen median palvelut opetuksessa
Sosiaalisen median palvelut opetuksessa
Riikka Lehto (Vanninen)896 visualizações
Twitter ja blogi opetuksessa ja ohjauksessa por Riikka Lehto (Vanninen)
Twitter ja blogi opetuksessa ja ohjauksessaTwitter ja blogi opetuksessa ja ohjauksessa
Twitter ja blogi opetuksessa ja ohjauksessa
Riikka Lehto (Vanninen)950 visualizações
PAOK-oppilaitoksen lkv 201x-201x toimintasuunnitelma lukiot por Riikka Lehto (Vanninen)
PAOK-oppilaitoksen lkv 201x-201x toimintasuunnitelma lukiotPAOK-oppilaitoksen lkv 201x-201x toimintasuunnitelma lukiot
PAOK-oppilaitoksen lkv 201x-201x toimintasuunnitelma lukiot
Riikka Lehto (Vanninen)776 visualizações
PAOK-oppilaitoksen lkv 201x-201x toimintasuunnitelma ammatillinen oppilaitos por Riikka Lehto (Vanninen)
PAOK-oppilaitoksen lkv 201x-201x toimintasuunnitelma ammatillinen oppilaitosPAOK-oppilaitoksen lkv 201x-201x toimintasuunnitelma ammatillinen oppilaitos
PAOK-oppilaitoksen lkv 201x-201x toimintasuunnitelma ammatillinen oppilaitos
Riikka Lehto (Vanninen)763 visualizações
Pirkanmaan toisen asteen tvt-suunnitelma ITK2014 por Riikka Lehto (Vanninen)
Pirkanmaan toisen asteen tvt-suunnitelma ITK2014Pirkanmaan toisen asteen tvt-suunnitelma ITK2014
Pirkanmaan toisen asteen tvt-suunnitelma ITK2014
Riikka Lehto (Vanninen)676 visualizações
Kokemuksia ja esimerkkejä tvt:n hyödyntämisestä oppilaitoksissa por Riikka Lehto (Vanninen)
Kokemuksia ja esimerkkejä tvt:n hyödyntämisestä oppilaitoksissaKokemuksia ja esimerkkejä tvt:n hyödyntämisestä oppilaitoksissa
Kokemuksia ja esimerkkejä tvt:n hyödyntämisestä oppilaitoksissa
Riikka Lehto (Vanninen)539 visualizações
Facebook opetuksessa ryhmät ja sivut por Riikka Lehto (Vanninen)
Facebook opetuksessa ryhmät ja sivutFacebook opetuksessa ryhmät ja sivut
Facebook opetuksessa ryhmät ja sivut
Riikka Lehto (Vanninen)2.9K visualizações
iPad opetuksessa: Kirjoittaminen ja ajatuskartat por Riikka Lehto (Vanninen)
iPad opetuksessa: Kirjoittaminen ja ajatuskartatiPad opetuksessa: Kirjoittaminen ja ajatuskartat
iPad opetuksessa: Kirjoittaminen ja ajatuskartat
Riikka Lehto (Vanninen)7.3K visualizações
Pirkanmaan toisen asteen tvt suunnitelma 2013-2016 por Riikka Lehto (Vanninen)
Pirkanmaan toisen asteen tvt suunnitelma 2013-2016Pirkanmaan toisen asteen tvt suunnitelma 2013-2016
Pirkanmaan toisen asteen tvt suunnitelma 2013-2016
Riikka Lehto (Vanninen)2.8K visualizações

Verkkokurssin suunnittelu ja verkko-opiskelun ohjaaminen

 • 1. Verkkokurssin suunnittelu ja verkko-opiskelun ohjaaminen syksy 2013 Riikka Vanninen PAOK riikka.vanninen@tampere.fi paokhanke.ning.com slideshare.net/RiikkaVanninen #paokhanke (Twitter) twitter.com/riikkavanninen facebook.com/PAOK-verkosto
 • 2. Verkkokurssin suunnitteleminen • Tavoitteet – mitä opiskelija oppii/osaa kurssin jälkeen • Sisältö • Opiskelijan toiminta – miten työskennellään, millaisia tehtäviä, opiskelijan oma toiminta/ryhmän toiminta, työmäärä ja ajankäyttö • Opettajan toiminta – ohjaus (miten ja milloin työskentelyä ohjataan), palaute (kuka antaa, mistä ja milloin), ohjaukseen käytettävä aika • Tiedonlähteet, materiaalit – valmis materiaali vai opiskeluprosessin aikana tuotettava materiaali, erilaiset materiaalit (teksti, kuva, ääni, video, animaatio…) • Työkalut – mikä oppimisympäristö, mitä verkkotyökaluja käytetään
 • 3. Sosiaalinen media osana verkkokurssia? Sosiaalisen median palvelutyypit 1. Sisällön luonti ja julkaisu (esim. blogit, käsitekartat/ Mindmeister, Popplet) 2. Sisällön jakaminen (esim. Youtube) 3. Sosiaaliset verkostopalvelut (esim. Facebook, Google+) 4. Yhteisöllinen tuottaminen (esim. Wikipedia) 5. Virtuaalimaailmat (esim. Second Life) Lähde: Lietsala & Sirkkunen 2008
 • 4. Mielekäs (verkko-)oppiminen • Opiskelijoiden aktiivisuus ja omatoimisuus • Intentionaalisuus • Konstruktiivisuus • Reflektiivisyys • Siirtovaikutus • Yhteistoiminnallisuus • Tilannesidonnaisuus • Vuorovaikutus (Mäkiniemi 2007)
 • 5. V Laadukkaan verkko-opetuksen elementtejä (Pruikkonen 2012) Toimintatapojen ja tehtävien kuvaaminen etukäteen Virtuaaliluokan ja oppimis- alustan yhteiskäyttö Yksilöaktivointi Monimuotoiset ohjaustavat Reaaliaikainen dokumentointi Yhteisölliset työskentely- menetelmät Vuorovaikutus ja opiskelijoiden osallistaminen aktiivisiksi toimijoiksi Vara- suunnitelma teknisten ongelmien varalta Vaihtelevat toimintamallit Erilaiset palautteen- antomuodot ja -tavat Suunnitelmallisuus Tarkoituksenmukaisesti valitut menetelmät ja toiminnallisuudet Oikea-aikainen ja prosessinaikainen ohjaus Rauhallinen ja salliva ilmapiiri Opettajan aktiivinen läsnäolo verkossa Pedagoginen taito ja johtajuus
 • 6. Verkko-opiskelun ohjaaminen • Opettaja tiedonjakajana vai oppimisen ohjaajana? • Verkko-opiskelun ohjaus – vuorovaikutuksellinen ohjaus – reflektiivinen ohjaus – toiminnallinen ohjaus • Verkko-opettajan erilaisia rooleja – materiaalin tuottaja – tekninen tuki – asiantuntija – fasilitaattori – tutor – motivoija
 • 7. Opettajan roolit verkossa (Opettajan roolit verkossa. Coomey & Stephenson 2001. Mukaillut S. Nurmela. Teoksessa Suominen & Nurmela 2011.) Tarkoin määritellyt tehtävät Opettajajohtoinen Opiskelijalähtöinen Lopputuotokset avoimia opettaja ohjaaja valmentaja tukija
 • 8. Opettajan verkkoläsnäolo • Aktiivinen läsnäolo ja näkyvyys verkkokurssilla – oma asiantuntijuus ja hiljaisen tiedon jakaminen – opettaja keskustelee omalla äänellä tasa-arvoisesti oppijoiden kanssa ja tuottaa ratkaisuvaihtoehtoja yhdessä ryhmän kanssa – erehtyminen sallittua myös opettajalle – kannustaminen – ohjaaminen • Palautteissa usein kiitosta kaikenlaisesta näkyvyydestä – näkymättömyys koetaan kielteiseksi Lähde: Suominen & Nurmela 2011: Verkko-opettaja, 55-56
 • 9. Reaaliaikainen ja/tai tallennettu/äänitetty vuorovaikutus • Vuorovaikutuksen suurin haaste on usein yhteisen ajankohdan löytäminen, äänitetty istunto voi auttaa tässä • Esimerkkejä: Opettajan/tutorin terveiset, arvioinnin/palautteen antaminen, luento – usein tallennekin riittää • Todellinen vuorovaikutus ja osallistujien aktiviointi tärkeää esim. verkkoneuvotteluissa • Vuorovaikutus myös keventää joskus raskasta ja yksinäistä verkossa opiskelua • Työkaluja esim. Adobe Connect, chatit, Todaysmeet, Skype, Audioboo • Webinaarit Lähde: Suominen & Nurmela 2011: Verkko-opettaja, 60-63.
 • 10. Ohjeistus verkkokurssilla • Verkkokurssilla tehtäväohjeiden ja toiminnan ohjeistuksen oltava tarkempaa kuin lähiopetuksessa ⇒ heikko ohjeistus on yksi merkittävä verkkokurssien keskeyttämisten syy • Määrittele jokaisen oppimistehtävän kohdalla: 1. Mikä on tehtävän tarkoitus ja tavoite 2. Kenen kanssa opiskelija työskentelee 3. Miten tehtävä arvioidaan ja mikä on sen painoarvo 4. Mitä oppija oppii 5. Kuinka paljon tehtävän tekemiseen kuluu aikaa 6. Mihin ja milloin tehtävä palautetaan Lähde: Suominen & Nurmela 2011: Verkko-opettaja, 55-56
 • 11. Opiskelijan oppimisprosessin ohjaaminen • Pohdi opiskelijan oppimisprosessin ohjausta verkko- opiskelun eri vaiheissa: – ennen verkko-opiskelun alkua – verkkokurssin alussa – verkkokurssin aikana – verkkokurssin lopussa • Minkälaista ohjausta eri vaiheissa annetaan? • Kuka ohjausta antaa? • Miten ohjaus toteutetaan? • Mihin tulee kiinnittää erityisesti huomiota?
 • 12. Mitä verkko-opiskeleminen edellyttää opiskelijalta? • Tietokoneen ja internet-yhteyden käyttömahdollisuutta • Tietoteknisiä perustaitoja • Aikaa • Sitoutumista opiskeluun • Itseohjautuvuutta • Aktiivisuutta • Aikataulujen noudattamista – etenkin ryhmässä tehtävät verkko-oppimistehtävät • …
 • 13. Sinä saat • Jakaa ja muokata tätä diasarjaa, myös kaupallinen hyödyntäminen on sallittu Kahdella ehdolla • Viittaat aina alkuperäiseen tekijään ja lähteeseen, tämän diasarjan osalta: Riikka Vanninen, slideshare.net/RiikkaVanninen • Jos muokkaat tätä diasarjaa tai käytät tätä osana laajempaa teosta, tulee sinun jakaa muokattu teos tällä samalla lisenssillä   Lisätietoja • CC-lisenssit: creativecommons.fi • CC BY-SA -lisenssi: creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.fi • Diasarjan taloudelliset tekijänoikeudet kuuluvat Pirkanmaan ELY-keskukselle Tämä diasarja on lisensoitu Creative Commons -lisenssillä CC BY-SA

Notas do Editor

 1. Verkkokurssin suunnittelu ja verkko-opiskelun ohjaaminen ,  jonka tekijä on Riikka Vanninen , on lisensoitu  Creative Commons Nimeä-JaaSamoin 3.0 Muokkaamaton -lisenssillä . Voit myös hankkia muita oikeuksia teokseen www.slideshare.net/RiikkaVanninen Pirkanmaan II asteen yhteisöllinen kehittämisverkosto – PAOK:n (http://paokhanke.ning.com) rahoittajana ovat Euroopan sosiaalirahasto  ESR , Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä yhteistyöoppilaitokset.
 2. Kuvat, jos ei muuta mainittu, vapaasti käytettäviä kuvia osoitteesta http://openclipart.org
 3. Mäkiniemi, J-P. 2007. Matkalla kohti pedagogisesti laadukkaampaa verkko-opetusta. Teoksessa Evälä, A., Karjalainen, K. ja Rytkönen-Suontausta, T. (toim.). Laatuaskeleita - kokemuksia verkko-opetuksen laatutyöstä. Helsinki: Yliopistopaino, 17-33. http://www.vopla.fi/tiedostot/Pilotit/laatuaskeleita/Matkalla_kohti.pdf
 4. Pruikkonen, Anu. 2012. Hyvällä suunnittelulla sujuvaa opiskeleua ja opetusta. Teoksessa Sirpa Kokkonen & Eeva Liisanantti (toim.) Etä- ja verkko-opetus onnistumaan. Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja C. Oppimateriaalit 4/2012. 13-19. Luettavissa http://www3.tokem.fi/kirjasto/tiedostot/Kokkonen_Liisanantti_C_4_2012.pdf
 5. Lähde: Suominen & Nurmela (2011) Verkko-opettaja
 6. Pirkanmaan II asteen yhteisöllinen kehittämisverkosto – PAOK:n (http://paokhanke.ning.com) rahoittajana ovat Euroopan sosiaalirahasto  ESR , Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä yhteistyöoppilaitokset. Rahoituspäätöksessä todetaan kohdassa tekijänoikeudet seuraavasti: ” Hankkeen hyväksymisen, rahoittamisen ja maksamisen ehtona on, että tuensaaja luovuttaa kaikki taloudelliset oikeudet hankkeessa syntyneisiin tekijänoikeuslain (404/1961) mukaisesti suojattuihin aineistoihin, mukaan lukien oikeudet aineiston muokkaamiseen ja käyttöoikeuksien edelleen luovuttamiseen rahoittajaviranomaiselle sen varmistamiseksi, että aineistot ovat yleisesti käytettävissä korvauksetta rakennerahasto-ohjelmien tavoitteiden mukaisesti.   Tuensaaja vastaa siitä, että sillä on ennen viranomaiselle luovuttamista oikeudet hankkeessa syntyneisiin tekijänoikeuslain mukaisesti suojattuihin aineistoihin tämän ehdon edellyttämässä laajuudessa, ja että aineisto ei loukkaa kolmannen tekijänoikeuslakiin perustuvaa oikeutta. Tuensaaja hankkii tarvittavat oikeudet niiltä, joiden teoksia tai muita suojattuja aineistoja on käytetty hankkeeseen syntyvien suojattujen aineistojen aikaansaamisessa. Tällaisia tahoja voivat olla esimerkiksi teosten luomiseen osallistuvat työntekijät tai alihankkijat. Taloudellisten tekijänoikeuksien haltijana rahoittajaviranomainen on päättänyt, että aineistoa saa käyttää ilman eri korvausta tai lupaa.   Saattaessaan aineistoa yleisön saataville aineiston käyttäjän tulee liittää oheen maininta aineistoon liittyvien taloudellisten tekijänoikeuksien kuulumisesta rahoittajaviranomaiselle sekä siitä, että aineistosta saa vapaasti valmistaa kappaleita ja saattaa sen yleisön saataviin sekä sisällyttää muuhun aineistoon tai muulla tavoin kehittää sitä edelleen kuitenkin loukkaamatta tekijän moraalisia oikeuksia, samoin kuin sitä, että käyttäjän sitoutuminen näihin ehtoihin on käyttöoikeuden ehto.”