O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Verder kijken dan de traditionele G-sport

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
Rapportage sport 2008
Rapportage sport 2008
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 22 Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Semelhante a Verder kijken dan de traditionele G-sport (13)

Anúncio

Mais recentes (14)

Anúncio

Verder kijken dan de traditionele G-sport

 1. 1. Themasessie 6: Verder kijken dan de traditionele G-sport
 2. 2. Inhoud • Kennismaken • Ontwikkelingen gehandicaptensport • Hoe denken we over elkaar? • Sport inzetten in de zorg - stappenplan • Afronding
 3. 3. Drie jaar eerder …..
 4. 4. TOEN G-sport: verrijking voor club en gehandicapten NU Verder kijken dan de traditionele g-sport
 5. 5. Waar gaat het eigenlijk over? Sporters met een Verstandelijke, lichamelijke, auditieve, visuele of meervoudige handicap of beperking? Gehandicaptensport, LG- of G-sport, aangepast sporten, Paralympische sport? Maar ook sport en bewegen voor mensen met een chronische ziekte, autisme, gedragsproblematiek, enz.
 6. 6. Sportdeelname mensen met een handicap 0 20 40 60 Leeftijd Sportdeelname Niet gehandicapt Lichte handicap Doel lichte handicap Matige/ernstige handicap Doel matige/ernstige handicap
 7. 7. Hoofddoelstelling • Verhogen sportparticipatie van mensen met een handicap
 8. 8. Focus gehandicaptensport • Zoveel mogelijk mensen laten sporten binnen de georganiseerde sport; • Deskundigheidsbevordering; • Versterken sport samenwerkingsstructuur
 9. 9. Er is veel gebeurd in 3 jaar!
 10. 10. Speelveld: aantal mensen met een handicap Indicatie verdeling Mensen met een handicap 1.700.000 Lichamelijk* (matig/ernstig) 1.600.000 Motorisch 866.000 Visueel 726.000 Auditief 351.000 Organisch (chronische aandoening) 5.300.000 Verstandelijk** (begrijpen) 142.000 Ernstig verstandelijk 68.000 Licht verstandelijk 74.000 Psychosociaal (gedrag) 160.000 *Mensen met een lichamelijke handicap betreft 12-79 jaar. **Mensen met een verstandelijke handicap betreft de gehele bevolking Zwakbegaafden: 300.000-600.000
 11. 11. Urgentie: aantal mensen met een lichamelijke handicap & achterstanden Cijfers Nationale Norm Gezond Bewegen (NNGB), wekelijkse sportdeelname en afwijkingen tov mensen zonder lichamelijke handicap Lichamelijk (matig/ernstig) Motorisch (matig/ernstig) 866.000 NNGB: 42%* Sportdeelname: 29%** Lidmaatschap: 14%*** Visueel (matig/ernstig) 726.000 NNGB: 55%* Sportdeelname: 42% ** Auditief (matig/ernstig) 351.000 NNGB: 56%* Sportdeelname: 38%** Bron: (on)beperkt sportief 2013. Bewerking door Stichting Onbeperkt Sportief. * NNGB voor mensen zonder lichamelijke handicap: 65% ** Wekelijkse sportdeelname door mensen zonder lichamelijke handicap: 59% *** 44% van de Nederlandse sporters is lid van een sportvereniging (bron NSO 2012)
 12. 12. Beweegachterstand jongeren Speciaal (voortgezet) onderwijs 70.200 leerlingen Cluster 1 visueel 800 leerlingen Sportdeelname 56%* Niet sporten 30%** Lid sportver. 41%*** Cluster 2 auditief 9200 leerlingen Sportdeelname 65%* Niet sporten 27%** Lid sportver. 49%*** Cluster 3 verstandelijk/lichamelijk 26.500 leerlingen Sportdeelname 58%* Niet sporten 31%** Lid sportver. 51%*** Cluster 4 gedragsproblematiek 34.200 leerlingen Sportdeelname 67%* Niet sporten 24%** Lid sportver. 55%*** Bron: (on)beperkt sportief 2013. Bewerking door Stichting Onbeperkt Sportief. * Wekelijkse sportdeelname kinderen en jongeren betreft 77% (NSO 2011) ** Percentage kinderen en jongeren dat niet sport bedraagt 16% (NSO 2011) ***Kinderen en jongeren dat lid is van een sportvereniging bedraagt 65% (NSO 2011). NB. Sportdeelname betreft wekelijkse sportdeelname. Speciaal basis onderwijs 39.900 leerlingen Scholen praktijkonderwijs 27.700 leerlingen
 13. 13. Sportbonden
 14. 14. Samenwerken
 15. 15. De sporter
 16. 16. Het materiaal
 17. 17. De sport
 18. 18. Brons op het WK!
 19. 19. Waarmee en hoe kunnen we nu concreet beginnen?
 20. 20. Aan de slag? • Verenigingsondersteuning • Deskundigheidsbevordering • Verbinden • Persoonlijk sportadvies • Sportkennismaking
 21. 21. Contact info@rotterdamsportopmaat.nl of 010 – 242 93 15

Notas do Editor

 • Graag blik ik met jullie kort terug op 3 jaar geleden!
 • We spraken toen over ‘Waar hebben we het eigenlijk over?’
  Een groot speelveld waar toen weinig concrete aantallen over te melden waren.
 • Ondanks dat wisten we toen ook al wel dat de aantallen mensen die aan sport deelnamen flink achterbleef t.o.v. mensen zonder beperking.
 • Deze doelstelling was even helder als vaag …..
 • Voorbeelden vragen uit de zaal!
 • Bijna 2 miljoen mensen hebben meer dan één chronische aandoening. (Bron: RIVM/Nationaal Kompas, 2013). Hieronder de top 5 van de meest voorkomende chronische aandoeningen gebaseerd op metingen in de huisartsenpraktijk.
  Aandoening Prevalentie
  1. Diabetes 11,8
  2. Coronaire hartzieken 7,2
  3. Kanker 7,1
  4. Artrose 6,8
  5. COPD 5,8
  Bron: Nationaal Kompas, RIVM


 • Om meer mensen vaker, actiever en langer aan het sporten te krijgen is het belangrijk dat er meer sportaanbod in de buurt komt met een hoge kwaliteit afgestemd op de wensen van de doelgroep.

  Dit is alleen te realiseren als alle partijen in Rotterdam betrokken bij gehandicapten(sport) elkaar versterken door kennis uit te wisselen op zo’n manier dat het voor de doelgroep en de sportaanbieder duidelijk is waar ondersteuning te halen is.
 • Een voorbeeld: sporten voor mensen met CP

×