O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Riksdagshearing om Postlagen

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
RESUME 3.5.16
RESUME 3.5.16
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 10 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Mais de PostNord (20)

Anúncio

Riksdagshearing om Postlagen

  1. 1. Riksdagsseminarium svensk postmarknad 18 maj 2016
  2. 2. PostNord i korthet 40MDRSEK Omsättning 564MSEK Rörelseresultat, EBIT 35 000 Medarbetare 2015 levererade PostNord: 5,2 miljarder brev och andra försändelser 130 miljoner* paket
  3. 3. Brevvolymutvecklingen 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 75 50 40 100 55 110 105 80 0 65 85 90 95 60 70 45 Adresserade brevvolymer index (2001=100) Royal Mail Group PostNord Danmark PostNord Sverige Norway Post Deutsche Post DHL Itella Corporation PostNL Source: IPC Statistical Database; Operators Annual Reports; DP-DHL International Letter Price Survey Europe 2014 Fall i A-brevsvolym 2001-2015  Sverige –51 %  Danmark –85 %
  4. 4. Behov av ett modernt regelverk som är anpassat efter medborgarnas användning, behov och ekonomiska förutsättningar
  5. 5. PostNord om befordran 0-2  5 % av breven flygs men står för 30 % av brevverksamhetens koldioxidutsläpp.  Utan krav på övernattbefordran kan merparten av flyg ersättas − Väsentligt minskade koldioxidutsläpp − Kostnadsbesparingar  Inom varje region kommer fortfarande brev förmedlas över natt. − Ungefär 80 % av alla försändelser. − Däribland samhällsviktig information, kallelser till läkarbesök, information från kommuner etc.  Kvalitetskrav på 95 % högt
  6. 6. Pristaket kvar  Fortfarande kopplat till konsumentprisindex. − Återspeglar ej kostnadsutvecklingen.  Volymfaktor som justeras vart tredje år. − Tre år för lång tid.  Äventyrar kravet på kostnadsorienterad prissättning.  Ologiskt med prisreglering på just frimärken.  Inget intresse av stora höjningar då dessa driver på volymtappet.
  7. 7. En prisjämförelse, jmf-år 2001 80 100 120 140 160 180 200 220 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 Big Mac Porto
  8. 8. Sammantaget Med utredningens förslag bedöms den samhällsomfattande posttjänsten kunna bibehållas utan statliga bidrag om:  Volymfaktorn får fullt genomslag i det nya pristaket och justeras kontinuerligt.  Regelbundna utvärderingar genomförs eftersom postmarknaden snabbt förändras.
  9. 9. PostNords övriga önskemål  Förändrade transparenskrav för likvärdiga konkurrensförutsättningar.  Fastighetsboxar.  Samdistribution en möjlighet utifrån ”postal logik”.
  10. 10. Tack! Kontakta oss: PostNord AB 105 00 Stockholm Besöksadress: Terminalvägen 24, Solna +46 10 436 00 00 www.postnord.com

×