Internet u nižim razredima, anketa

Há 1 ano 40 Visualizações

Internet u višim razredima PŠ Druškovec, anketa

Há 1 ano 18 Visualizações

Kviz Bookwidget, Bonton i sigurnost na internetu

Há 1 ano 23 Visualizações

Prilog 3. Projektni zadaci Orwell

Há 1 ano 46 Visualizações

Prilog 5, Projektni zadaci Huxley

Há 1 ano 65 Visualizações

Prilog 1. Upute za učenike

Há 2 anos 358 Visualizações

Komentari učenika o izazovima digitalne detoksikacije

Há 3 anos 190 Visualizações

Izazov digitalne detoksikacije - radni list

Há 3 anos 316 Visualizações

Rezultati ankete ovisnosti o internetu

Há 3 anos 186 Visualizações

Dabroučitelj - knjižica

Há 3 anos 204 Visualizações

Dabar 2020 - knjižica zadataka

Há 3 anos 325 Visualizações

Dabar 2020 - knjižica zadataka

Há 3 anos 646 Visualizações

Evualacijski listić

Há 4 anos 2064 Visualizações

Učni list

Há 5 anos 959 Visualizações

Prilog 3. HAKOM broŠura

Há 7 anos 2866 Visualizações

Novo doba Europe

Há 7 anos 1084 Visualizações