O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Uspostavljanje početnih mehanizama situacionog testiranja diskriminacije u srbiji đurica stankov

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 10 Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Anúncio

Mais de PinHealth (20)

Mais recentes (20)

Anúncio

Uspostavljanje početnih mehanizama situacionog testiranja diskriminacije u srbiji đurica stankov

  1. 1. Uspostavljanje početnih mehanizama situacionog testiranja diskriminacije u Srbiji Sarajevo, Bosna i Hercegovina 28-29.05.2015.
  2. 2. AS Centar za osnaživanje mladih osoba koje žive sa HIV-om i AIDS-om je sproveo projekat “Uspostavljanje početnih mehanizama situacionog testiranja diskriminacije u Republici Srbiji” izvođenjem tri situaciona testiranja diskriminacije, uz podršku Poverenika za zaštitu ravnopravnosti Republike Srbije.
  3. 3. Situaciono testiranje diskriminacije se sprovelo da bi se prikupili podaci i dokazi o diskriminatornoj praksi, odnosno glavnim oblicima i mehanizama diskriminacije sa ciljem da se zabeleže, analiziraju i javnosti predstave doživljena iskustva diskriminacije osoba koje imaju HIV i da bi se prikupili dokazi za mogući sudski slučaj i dokazivanje da je u pitanju diskriminacija na osnovu zdravstvenog stanja, odnosno HIV statusa.
  4. 4. Metodologija situacionog testiranja je predviđala preduzimanje sledećih usko povezanih koraka: - Sastanci programskog tima zbog priprema i administracije celokupnog procesa situacionog testiranja; - Sprovođenje pilot testiranja; - Informativni sastanci sa potencijalnim testerima/testerkama; - Fokus grupa sa potencijalnim testerima/testerkama; - Angažovanje, selekcija, izbor i motivacija testera/testerki; - Obuka testera/testerki; - Sprovođenje testiranja; - Evaluacija rezultata testiranja kako bi se odlučilo da li oni dokazuju diskriminaciju; - Izveštavanje i prosleđivanje pritužbi;
  5. 5. Testiranje diskriminacije su obavljale osobe koje imaju HIV infekciju ili AIDS i zdrave osobe na teritoriji grada Beograda u trajanju od šest meseci na kumulativnom uzorku od 275 privatnih stomatoloških ordinacija. U slučaju da se testiranjem utvrdilo da je došlo do diskriminacije osoba koje imaju HIV infekciju ili AIDS od strane osoblja u privatnim stomatološkihm ordinacijama, pripremao se i prosledio izveštaj uz podnesak pritužbe Poverenici za zaštitu ravnopravnosti Republike Srbije koja je dalje postupala u skladu sa Zakonom o zabrani diskriminacije.
  6. 6. Tokom procesa situacionog testiranja diskriminacije pokušalo se sa uspostavljanjem kontakta sa ukupno 420 privatnih stomatoloških ordinacija iz prethodno oformljene baze podataka, ali je ostvareno ukupno 275 poziva privatnih stomatoloških ordinacija. Nakon izveštavanja testera i testerki kreirane su 64 pritužbe.
  7. 7. U 34 slučaja je načelno omogućeno pružanje usluge ali ukoliko se tester ili testerka jave u nekom narednom periodu. Odlaganja su uglavnom bila usled popunjenih termina, godišnjih odmora ili nekih tehničkih uslova poput renoviranja ordinacije. U ovim slučajevima postoji verovatnoča da je diskriminacija prikrivena jer su sva odlaganja nastala nakon objavljivanja HIV statusa od strane testera i testerki. U 177 slučajeva su tester i testerka mogli bez problema da dobiju traženu uslugu i pored objavljivanja HIV zdravstvenog statusa
  8. 8. PREPORUKE: Edukacija sadašnjih i budućih zdravstvenih radnika u HIV/AIDS-u i drugim polno prenosivim infekcijama (HBV, HCV), ima za cilj da doprinese normalizaciji ukupnog tretmana HIV infekcije, poznavanje i implementaciju antidiskriminacionih regulativa i iskorenjivanje diskriminacije u zdravstvenoj zaštiti u Srbiji sa ciljem da omogući zdravstvenim radnicima da bolje razumeju zdravstvene i socijalne potrebe PLHIV, da promene stavove i ophode se sa poštovanjem prema ovim ljudima, uz razvijanje sposobnosti za adekvatnu podršku i prihvatanje različitosti koje će uzrokovati smanjenje stigme i diskriminacije prema osobama koje imaju HIV infekciju ili AIDS.
  9. 9. Hvala na pažnji! Đurica Stankov AS Centar, Beograd, Srbija office@aids-support.org +381605030402

×