Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Similar a Održivost hiv aids preventivnih programa nakon finansiranja projekata globalnog fonda (gfatm) - iskustvo hrvatske -tatjana nemeth blazevic(20)

Mais de PinHealth(20)

Anúncio

Održivost hiv aids preventivnih programa nakon finansiranja projekata globalnog fonda (gfatm) - iskustvo hrvatske -tatjana nemeth blazevic

 1. Održivost HIV/AIDS preventivnih programa nakon financiranja projekta Globalnog Fonda (GFATM) - iskustvo Hrvatske Tatjana Nemeth Blažić, Mirjana Lana Kosanović Ličina, Jasmina Pavlić, Dunja Skoko Poljak Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar”, Ministarstvo zdravlja RH 7th Regional HIV and AIDS Conference Sarajevo, 28th – 29th May 2015 HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO „Exit Strategy in Public Health“
 2. Hrvatska
 3. Hrvatska – opće informacije Nacionalni teritorij 87 609 km2 56 542km2 - kopno 31 067km2 - more • 1 185 otoka - 66 naseljenih • 21 županija • 428 općina • 128 gradova
 4. Hrvatska –opće informacije Ukupan broj stanovnika 4. 284 889 cca. 40 000 rođenih 50 000 umrlih ___________________ Negativni prirodni prirast ≥65 godina: 17,7%
 5. Hrvatska 21 županija
 6. 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 AIDS HIV SMRTI (HIV)
 7. Epidemiološki podaci HIV/AIDS Hrvatska 1985-2014.* Osobe zaražene HIV-om (uključujući AIDS) Ukupan broj prijavljenih 1208 Prosječno godišnje prijavljenih 80 (70-92) Udio muškaraca 86% (m/ž=6.3) Najčešća dobna skupina 25 - 39 g (53%) Vjerojatni put prijenosa MSM (59%), heteroseksualni (29%) Osobe oboljele od AIDS Ukupan broj prijavljenih 441 Udio muškaraca 88% Ukupan broj umrlih 180 *Izvor: Registar za HIV/AIDS, Hrvatski zavod za javno zdravstvo
 8. Hrvatski nacionalni program prevencije HIV/AIDS-a 2011-2015. Glavni cilj: - jačanje nacionalnog odgovora na epidemiju HIV/AIDS-a u Hrvatskoj u cilju održavanja niske razine epidemije i smanjenja rizika od oboljevanja i širenja HIV/AIDS-a u budućnosti - održavanje godišnje stope novooboljelih od HIV-a na sadašnjoj razini ili manje (manje od 20/milijun stanovnika)  Pitanje je: Kako to učiniti? Nacionalna strategija suzbijanja zlouporabe droga 2012-2017. Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012-2020 Strateški plan razvoja javnog zdravstva, Nacionalna strategija za mlade 2013-2017…
 9. Prioriteti/strateški ciljevi 1. Osigurati kontinuirano liječenje i skrb za osobe oboljele od HIV/AIDS-a 2. Smanjiti rizična ponašanja 3. Povećati razinu zaštitnih ponašanja mladih 4. Povećati dostupnost dobrovoljnom savjetovanju i testiranju i savjetovanju i informiranju o zaštiti i unapređenju spolnog i reproduktivnog zdravlja 5. Jačati praćenje HIV infekcije i AIDS-a 6. Osigurati sigurnost i kvalitetu krvi i krvnih preparata
 10. Mjere suzbijanja i sprečavanja AIDS-a u Hrvatskoj  Praćenje i epidemiološka intervencija  Praćenje, suzbijanje i sprečavanje zlouporabe droga  Sprečavanje infekcija putem krvi i derivata  Suzbijanje bolničkih infekcija  Edukacija opće populacije, mladih i populacija s većim rizikom  Edukacija zdravstvenih djelatnika  Smanjenje stigme i diskriminacije povezane s HIV/AIDS-om  Liječenje zaraženih HIV-om
 11. Projekt unapređenja borbe protiv HIV/AIDS-a u Hrvatskoj 2003-2006. “Scaling up HIV/AIDS Response in Croatia”  Ministarstvo zdravlja RH bilo je primarni primatelj donacije i koordinator projekta Globalnog Fonda za borbu protiv AIDS-a, tuberkuloze i malarije (GFATM)  Ukupan iznos donacije za razdoblje 2003-2006. iznosio je 4.945.192 USD
 12. Područja aktivnosti  HIV-1 EDUKACIJA SREDNJOŠKOLSKE POPULACIJE  HIV-2 DOBROVOLJNO TESTIRANJE I SAVJETOVANJE  HIV-3A PREVENTIVNI RAD U POPULACIJI OSOBA KOJE INJEKTIRAJU DROGE  HIV-3B PREVENTIVNI RAD U MOBILNOJ POPULACIJI I POPULACIJI MIGRANATA  HIV-3C PREVENTIVNI RAD U POPULACIJI OSOBA S ISTOSPOLNOM ORIJENTACIJOM (MSM)  HIV-3D PREVENTIVNI RAD S POPULACIJOM OSOBA RIZIČNOG SPOLNOG PONAŠANJA  HIV-4 PSIHOSOCOJALNA PODRŠKA ZA OSOBE POGOĐENE HIV-om  HIV-5 PRAĆENJE I EVALUACIJA PODATAKA O HIV/AIDS-u
 13. Kako smo provodili program? Evaluacija GFATM projekta Glavni nedostaci/poteškoće  16 ispitanika (25% ukupnih sudionika) – HZJZ, MZ (voditeljica projekta), udruge, zatvorski sustav  Organizacija i izvršenje aktivnosti u rokovima: prosječna ocjena 4.2, kvaliteta postignutih ciljeva: 4.4 (na skali 1-5)  Administrativno-logističke poteškoće (sporost administracije, nedostatak logističke podrške)  Nedovoljno komunikacije, koordinacije u nekim područjima  Nedovoljan poticaj i pohvala sa strane nadređenih (pogotovo u državnim institucijama) Nemeth Blažić T. Specijalistički rad: PRIKAZ RADA CENTARA ZA HIV SAVJETOVANJE I TESTIRANJE U HRVATSKOJ U RAZDOBLJU 2003-2006. GODINE – pregled, provedba i evaluacija programa HIV-2 “Poboljšanje dostupnosti službe za dobrovoljno savjetovanje i testiranje”, lipanj 2007., Hrvatski časopis za javno zdravstvo, 2008. Kolarić B. Disertacija: Druga generacija nadzora nad HIV infekcijom – seroprevalencija u grupama pod povećanim rizikom, prosinac 2007.
 14. Evaluacija GFATM projekta Najveće dobiti projekta  Značajan doprinos jačanju preventivnih aktivnosti HIV/AIDS-a u Hrvatskoj  Razvoj ljudskih resursa (edukacija, zapošljavanje novih djelatnika)  Poboljšanje multidisciplinarne suradnje  Nabavljena oprema, uvedene nove usluge, aktivnosti  Dodatno osviješten problem među strukom i javnosti Nemeth Blažić T. Specijalistički rad: PRIKAZ RADA CENTARA ZA HIV SAVJETOVANJE I TESTIRANJE U HRVATSKOJ U RAZDOBLJU 2003-2006. GODINE – pregled, provedba i evaluacija programa HIV-2 “Poboljšanje dostupnosti službe za dobrovoljno savjetovanje i testiranje”, lipanj 2007., Hrvatski časopis za javno zdravstvo, 2008. Kolarić B. Disertacija: Druga generacija nadzora nad HIV infekcijom – seroprevalencija u grupama pod povećanim rizikom, prosinac , 2007.
 15. Financijska sredstva za HIV/AIDS za liječenje, prevenciju i istraživanje Begovac J, Zekan Š, Skoko-Poljak D. Twenty Years of HIV Infection in Croatia, Coll. Antropol. 30 (2006) Suppl. 2:17-23
 16. Financijska sredstva za HIV/AIDS za liječenje, prevenciju i istraživanje 0 10.000.000 20.000.000 30.000.000 40.000.000 50.000.000 60.000.000 70.000.000 80.000.000 HRK 2001 2002 2003 2004 2006 2008 2009 2012 2013 godina LIJEČENJE I DIJAGNOSTIKA PREVENCIJA ISTRAŽIVANJE
 17. Najveće dobiti – nastavak aktivnosti prevencije HIV/AIDS-a  Velika većina projektnih aktivnosti GF-a) nastavila se provoditi  Izvori financiranja iz:  Državnog proračuna (Ministarstvo zdravlja)  Lutrijskih sredstva (Zakon o igrama na sreću)  Programi i projekti (jednogodišnji, trogodišnji)  Natječaji za udruge, zdravstvene ustanove, suradnja državnih institucija i udruga – područje zdravstvo, prevencija HIV/AIDS-a, ovisnosti, programi smanjenja štete  Povjerenstva za odabir
 18. Anketa 2015.  Odgovorilo 11/30  4 NGO  7 ZU (4 ZZJZ, 3 bolnice - zatvorska , zarazna, dječja)  Vrijednosti:  Izgradnja mreže, interdisciplinarna suradnja  Dostupnost savjetovanja i testiranja na HIV ali i ostale SPB, ranije otkrivanje zaraze (nove usluge)  Uključenje NGO  Dodatno podizanje svijesti o problemu HIV/AIDS-a
 19. Anketa 2015. - nastavak  Iskustvo:  Velika većina imala dobro iskustvo i zadovoljna je  Ukazuju na tehničke poteškoće (administracija)  Dobro je da imamo kontinuitet provođenja programa
 20. Anketa 2015. - nastavak  Što je moglo bolje:  Osigurati više financijskih sredstava  Ugovaranje na duže razdoblje  Povećati napore za nastavak svih aktivnosti  Zadržati neke edukacijske aktivnosti koje su bile usmjerene prema mladima (MEMOAIDS)  Uočen propust:  Nakon nekoliko godina potpuno se ugasio program edukacije mladih o HIV/AIDS-u – vrijedan i kvalitetan  Teško je ponovno uspostaviti financiranje programa koji nije ušao u financiranje iz državnog proračuna
 21. SWOT ANALIZA SNAGE (Strenghts)  tradicija i kontinuitet praćenja i suzbijanja i sprečavanja  zajednički cilj svih dionika  mreža stručnjaka i stručno znanje koje imaju uključeni dionici;  djelatnost za prevenciju u mreži ZZJZ  zakonodavstvo usklađeno s EU  uključenost u IS ECDC/WHO  razvijen sustav poslovanja u projektima  iskustvo u vođenju projekata;  razvoj i provođenje istraživanja;  suradnja državnih institucija i NGO;  inovativnost, umreženost, motiviranost (dovoljno motiviranih ljudi) SLABOSTI (Weaknesses)  neujednačena suradnja, nepoznavanje rada drugih  nedovoljna koordinacija  nepovezanost IS javnozdravstvene djelatnosti  regionalna neujednačenost umreženosti  nedovoljna potpora za programe edukacije mladih  nedovoljna provedba zdravstvenog odgoja  nedovoljna osviještenost u javnosti i dijelu struke  manjak ljudskih resursa PRILIKE (Opportunities)  potpore za projekte kroz EU  regionalno povezivanje i partnerstvo u projektima;  Razmjena iskustava i dobre prakse kroz redovitu komunikaciju sa stručnjacima iz drugih zemalja i CDC, SZO  korištenje lobista;  uključivanje u globalna partnerstvo;  jačanje programa u kojima bi Hrvatska postala centar za podršku i edukaciju za druge zemlje;  više korištenje intersektorske suradnje PREPREKE (Threats)  ograničena sredstva  recesija  promjene u zdravstvenom sustavu Evaluacija GF-projekta 2007., Anketa 2015., Evaluacija Nacionalnog programa za prevenciju HIV/AIDS-a,UNTematska skupina za HIV/AIDS,2009, Strateški plan razvoja javnog zdravstva 2013-2015, HZJZ 2013
 22. www.hzjz.hr www.zdravlje.hr www.javno-zdravlje.hr Facebook: CroAids
Anúncio