Anúncio

Finansijski okvir i pracenje i vrednovanje programa za prevenciju hiv aidsa u hrvatskoj-tatjana nemeth blazic

PinHealth
6 de Jul de 2015
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Similar a Finansijski okvir i pracenje i vrednovanje programa za prevenciju hiv aidsa u hrvatskoj-tatjana nemeth blazic(20)

Mais de PinHealth(20)

Anúncio

Finansijski okvir i pracenje i vrednovanje programa za prevenciju hiv aidsa u hrvatskoj-tatjana nemeth blazic

 1. HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO „Country Investment Framework and Data Collection “ Tatjana Nemeth Blažić, Jasmina Pavlić, Mirjana Lana Kosanović Ličina, Dunja Skoko Poljak Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar”, Ministarstvo zdravlja RH 7th Regional HIV and AIDS Conference Sarajevo, 28th – 29th May 2015 Financijski okvir i praćenje i vrednovanje programa za prevenciju HIV/AIDS-a U Hrvatskoj
 2. Hrvatski nacionalni program prevencije HIV/AIDS-a 2011-2015. Glavni cilj: - jačanje nacionalnog odgovora na epidemiju HIV/AIDS-a u Hrvatskoj u cilju održavanja niske razine epidemije i smanjenja rizika od oboljevanja i širenja HIV/AIDS-a u budućnosti (90-90-90) - održavanje godišnje stope novooboljelih od HIV-a na sadašnjoj razini ili manje (manje od 20/milijun stanovnika)  Pitanje je: Kako to učiniti? Nacionalna strategija suzbijanja zlouporabe droga 2012-2017. Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012-2020 Strateški plan razvoja javnog zdravstva, Nacionalna strategija za mlade 2013-2017.
 3. Prioriteti/strateški ciljevi 1. Osigurati kontinuirano liječenje i skrb za osobe oboljele od HIV/AIDS-a 2. Smanjiti rizična ponašanja 3. Povećati razinu zaštitnih ponašanja mladih 4. Povećati dostupnost dobrovoljnom savjetovanju i testiranju i savjetovanju i informiranju o zaštiti i unapređenju spolnog i reproduktivnog zdravlja 5. Jačati praćenje HIV infekcije i AIDS-a 6. Osigurati sigurnost i kvalitetu krvi i krvnih preparata
 4. Mjere suzbijanja i sprečavanja AIDS-a u Hrvatskoj  Praćenje i epidemiološka intervencija  Praćenje, suzbijanje i sprečavanje zlouporabe droga  Sprečavanje infekcija putem krvi i krvnih pripravaka  Suzbijanje bolničkih infekcija  Edukacija opće populacije, mladih i populacija s većim rizikom  Edukacija zdravstvenih djelatnika i drugih stručnjaka  Smanjenje stigme i diskriminacije povezane s HIV/AIDS-om  Liječenje zaraženih HIV-om
 5. Indikatori na nacionalnoj razini  Prikupljanje podataka (HZJZ) • Registar za HIV/AIDS • Registra korisnika droga • Registar zaraznih bolesti (SPI)  Indikatori ponašanja • Rizična ponašanja kod mladih (seksualno ponašanje, uporaba kondoma...) • Spolno ponašanje u skupinama s povećanim rizikom od zaraze HIV-om • Način korištenja droga Podaci su rijetko dostupni na nacionalnoj razini, Manjak istraživanja u skupinama pod povećanim rizikom. (osim osoba koje injektiraju droge)
 6. GFATM projekt značajan doprinos razvoju sustava M&E HIV/AIDS programa Projekt unapređenja borbe protiv HIV/AIDS-a u Hrvatskoj 2003-2006. “Scaling up HIV/AIDS Response in Croatia”  HIV-1 EDUKACIJA SREDNJOŠKOLSKE POPULACIJE  HIV-2 DOBROVOLJNO TESTIRANJE I SAVJETOVANJE  HIV-3A PREVENTIVNI RAD U POPULACIJI OSOBA KOJE INJEKTIRAJU DROGE  HIV-3B PREVENTIVNI RAD U MOBILNOJ POPULACIJI I POPULACIJI MIGRANATA  HIV-3C PREVENTIVNI RAD U POPULACIJI OSOBA S ISTOSPOLNOM ORIJENTACIJOM (MSM)  HIV-3D PREVENTIVNI RAD S POPULACIJOM OSOBA RIZIČNOG SPOLNOG PONAŠANJA  HIV-4 PSIHOSOCOJALNA PODRŠKA ZA OSOBE POGOĐENE HIV-om  HIV-5 PRAĆENJE I EVALUACIJA PODATAKA O HIV/AIDS-u
 7. Poboljšati praćenje HIV/AIDS-a u Hrvatskoj M&E  Cilj 5: Poboljšanje kvalitete praćenja HIV/AI(DS-a uključujući i praćenje ponašanja i praćenje ostalih SPI  Izrađeni planovi prikupljanja podataka i provedba II. generacije praćenja HIV–a  Istraživanja  Novi indikatori (Radna grupa za M&E) • Veći broj indikatora • Kvalitetniji prikaz • PODACI O SVIM AKTIVNOSTIMA  Obrasci/tablice za praćenje podataka  Mjesečno prikupljanje podataka  Podaci se prikupljaju na jednom mjestu (HZJZ-jedinica za M&E)  COUNTRY RESPONSE INFORMATION SYSTEM (CRIS) (UNGASS, GARPR)  Bolji prikaz cjelokupnih aktivnosti svih programa u RH
 8. Plan praćenja i vrednovanja (M&E)  Radna grupa za M&E  Financijska sredstva za M&E  Standardizirana izviješća i edukacija nositelja aktivnosti o procedurama  Izrađen plan istraživanja za indikatore ponašanja  Integracija prikupljanja podataka – redovni rad HZJZ-a
 9. Informacijski sustav praćenja HIV/AIDS-a MINISTARSTVO ZDRAVLJA HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PROVODITELJI GF PROJEKTA (PREVENTIVNIH AKTIVNOSTI) IZVJEŠTAJI LABORATORIJA KOJI PROVODE HIV TESTIRANJA Klinika za infektivne bolesti „Dr. FRAN MIHALJEVIĆ“ LIJEČNIK KOJI DIJAGNOSTICIRA HIV ŽUPANIJSKI ZAVODI ZA JAVNO ZDRAVSTVO Dvosmjerna komunikacija ECDC,WHO
 10. Smanjenje rizika od HIV/AIDS-a i SPB među skupinama sa rizičnim ponašanjem Projekt: Prevencija HIV/AIDSA među skupinama sa rizičnim ponašanjem Područje HELP, LET, TERRA, INSTITUT, CRVENI KRIŽ NGO Ispunio Period 2011 Intravenozni ovisnici drop in i outreach Siječanj Veljača Ožujak Travanj Svibanj Lipanj Srpanj Kolovoz Rujan ListopadStudeni Prosinac S # korisnika/ca (različitih) 2461 2464 2544 2591 2560 2602 2585 2539 2522 2564 2495 2542 30469 novi korisnici/ce 28 28 27 25 21 23 21 21 20 26 24 14 278 # podijeljenih igala 50555 46906 53936 54484 51670 49806 50574 47530 53103 54289 53849 53731 620433 # podjeljenih šprica 23955 22997 25229 26580 24844 25193 24396 23848 25620 25064 24228 23503 295457 # prikupljenih igala 11241 9727 10713 14195 9148 12376 11850 11418 13066 10432 14351 11765 140282 # prikupljenih šprica 6932 6926 8288 9644 7027 8740 9337 8564 9623 7876 11560 6976 101493 # podijeljenih kondoma 4902 4660 4673 4335 4020 4913 4503 4426 5271 4007 5098 5617 56425 # ampula dest. vode 4129 4381 3888 2758 3603 2226 3546 3488 3688 4276 4407 3814 44204 # alkoholnih tupfera 13967 8159 6998 9698 8104 8767 9802 11901 15999 12016 13526 13705 132642 podjeljeni materijali (letci i brošure) 2773 2984 3148 3323 3433 3972 3325 3960 3960 3479 3910 3637 41904 Udruga Institut iz Pule podijelila je u 2011 još kutije za infektivni otpad 189 lubrikanti 830 Udruga HELP u 2011 Imala je 678 outreach točaka u Splitsko-dalmatinskoj i Šibensko-kninskoj županiji uputila je 76 klijenata na VCT testiranje u prostoru udruge u suradnji s ZZJZ Split
 11. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. Veličina populacije 1.1. Outreach lokacije (procjena) 650 650 650 700 700 700 700 700 700 700 700 700 1.2. Gay.hr - AUV 47.798 45.157 48.865 44.139 45.467 50.548 44.338 43.030 43.661 44.421 43.384 43.491 1.3. Gay.hr - registrirani MSM 9.460 9.499 9.513 9.533 9.549 9.576 9.588 9.597 9.631 9.641 9.670 9.698 2. Outreach 2.1. Broj outreach lokacija 9 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 UKUPNO 2.2. Broj izlazaka na teren / / / / / / / / / / / / 0 2.3. Broj intervencija 847 781 587 523 524 555 532 576 298 266 234 670 6393 2.4. Broj testiranih osoba 60 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112 3. Distribucija 3.1. Broj kondoma 932 877 511 679 526 664 584 509 320 266 240 680 6.788 3.2. Broj lubrikanata 320 260 485 367 238 234 384 462 102 75 77 122 3.126 3.3. Broj informativnog materijala 78 67 257 200 158 210 164 166 56 55 98 280 1.789 4. Savjetovanje i informiranje 4.1. Podrška i informiranje 18 27 27 11 19 27 27 16 19 24 29 43 287 4.2. Savjetovanje i psihoterapija 9 8 9 6 9 9 8 9 7 8 8 8 98 4.3. Broj klijenata (direktan kontakt) 3 2 3 2 3 3 2 4 2 3 3 3 33 5. Internet aktivnosti 5.1. Web stranice - AUV 252 219 288 253 253 234 254 261 267 194 196 193 2.864 5.2. Web stranice - TV 316 280 308 250 303 288 319 277 279 281 242 300 3.443 5.3. Web kampanje - AUV 987 0 0 0 0 345 0 0 0 0 1.402 2.201 4.935 5.4. Web kampanje - TV 1.029 0 0 0 0 401 0 0 0 0 1.978 3.222 6.630 AUV - absolute unique visitors - Jedinstveni posjetitelji Outreach program TV - total visits - ukupno posjeta Outreach program + RDS
 12. GARP izvješća (bivši UNGASS)  2006  2008  2010  2012  2014  http://www.unaids.org/sites/default/files/country/documents//HRV_narr ative_report_2014.pdf
 13. Za što možemo uopotrijebiti saznanja M&E  izračun proračuna za predstojeće razdoblje  osmišljavanje aktivnosti koje bi mogle unaprijediti rad  identificiranje problema u radu te njihovo rješavanje  planiranje budućih sastanaka i koordinaciju rada svih koji sudjeluju u provođenju Nacionalnog programa prevencije HIV/AIDS-
 14. Uloga HZJZ-a  M&E HIV/AIDS preventivnih aktivnosti  Prikupljanje podataka i izvještavanje za nacionalne i međunarodne potrebe (ECDC/WHO EuroHIVbaza (TESSy), GARPR, EC, EMCDDA)  Istraživanja u rizičnim populacijama (bihevioralno u MSM, seroprevalencija u rizičnim populacijama kroz VCT mrežu, bihevioralno istraživanje među CSW, biobihevioralno u PWID)  Koordinacija i stručng usmjeravanje mreže VCT centara – mjesečni izvještaji o radu – komunikacija i konzultacije telefonom i e-mailom – redovni godišnji sastanci – trajna edukacija savjetnika
 15. Pregled financiranja  Različiti izvori financiranja (državni proračun, lokalna zajednica (slabo i rijetko, samo ponegdje), zdravstveno osiguranje (liječenje), privatni sektor, (slabo), međunarodni projekti i donacije  Prioriteti sukladno nacionalnim strategijama, programima, planovima, temeljeno na epidemiološkoj situaciji i podacima praćenja  Prosjek ukupnih sredstava za programe suzbijanja HIV/AIDS-a (prevencija, liječenje i skrb, M&E, istraživanja) za posljednje tri godine iz svih izvora financiranja iznosio je 64.500.000 kn Aktivnosti suzbijanja i sprečavanja HIV/AIDS-a – prevencija, liječenje, istraživanja, pračenje, psihosocijalna pomoć oboljelima, prevencija zlouporabe droga, programi smanjenja štete...
 16. Izvori i način financiranja  Državni proračun (Ministarstvo zdravlja)  Aktivnost - Prevencija zaraznih bolesti (HIV/AIDS, hepatitis B i C i dr.)  Lutrijska sredstva (temeljem Zakona o igrama na sreću)  Aktivnost - Prevencija, rano otkrivanje i liječenje, rehabilitacija ovisnika i smanjenje šteta  Aktivnost - Suradnja s udrugama građana  Aktivnosti i projekti udruga (programi smanjenja štete) – natječaji  Jednogodišnji, trogodišnji projekti  Povjerenstva za odabir, za svako područje  Dobrovoljno savjetovanje i testiranje (HZJZ, ZZJZ) – bez natječaja odlukom ministra
 17. Uloga M&E  Pravovremene informacije i uočavanje problema  Kvaliteta programa  Prilagodba programa - ciljeva, metoda...  Ocjena učinka programskih aktivnosti  Učenje iskustvom  Financijsko pravdanje sredstava  Međusobna komunikacija i suradnja  Prikupljanje i obrada podataka na jednom mjestu (nacionalna razina)  Bolja koordinacija nacionalnog odgovora
 18. Ključne komponente:  Kolaboracija  Koordinacija  Komunikacija zdravstvene ustanove
 19. Suradnja s udrugama • koje provode preventivne programe na području prevencije HIV-a – LET – HELP – TERRA – INSTITUT – CRVENI KRIŽ – ISKORAK – HUHIV – HEPATOS RIJEKA
 20. www.hzjz.hr www.zdravlje.hr www.javno-zdravlje.hr Facebook: CroAids
Anúncio