O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Kế Toán Nguyên Vật Liệu Tại Công Ty Công Nghiệp Sắt Thép Connex-Aiko

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT
KHOA KINH TẾ
BÁO CÁO TỐT NGHIỆP
ĐỀ TÀI
KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH CÔNG
NGHIỆP SẮT...
i
MỤC LỤC
MỤC LỤC............................................................................................................
ii
1.3.1. Sơ đồ bộ máy phòng kế toán ........................................................................ 14
1.3.2. Nh...
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio

Confira estes a seguir

1 de 185 Anúncio

Kế Toán Nguyên Vật Liệu Tại Công Ty Công Nghiệp Sắt Thép Connex-Aiko

Kế Toán Nguyên Vật Liệu Tại Công Ty Công Nghiệp Sắt Thép Connex-Aiko
Liên hệ trực tiếp zalo: 0936 885 877 để tải tài liệu
Dịch vụ làm báo cáo, luận văn theo yêu cầu: luanvantrithuc.com

Kế Toán Nguyên Vật Liệu Tại Công Ty Công Nghiệp Sắt Thép Connex-Aiko
Liên hệ trực tiếp zalo: 0936 885 877 để tải tài liệu
Dịch vụ làm báo cáo, luận văn theo yêu cầu: luanvantrithuc.com

Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Semelhante a Kế Toán Nguyên Vật Liệu Tại Công Ty Công Nghiệp Sắt Thép Connex-Aiko (20)

Mais de Luận Văn Tri Thức (20)

Anúncio

Mais recentes (20)

Kế Toán Nguyên Vật Liệu Tại Công Ty Công Nghiệp Sắt Thép Connex-Aiko

 1. 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT KHOA KINH TẾ BÁO CÁO TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP SẮT THÉP CONNEX-AIKO. Tải tài liệu nhanh qua zalo 0936.885.877 Dịch vụ làm báo cáo thực tập Luanvantrithuc.com Họ và tên sinh viên: TRẦN THỊ THANH THÚY Mã số sinh viên: 1723403010272 Lớp: D17KT06 Ngành: KẾ TOÁN GVHD: Th.S. Nguyễn Vương Thành Long Bình Dương, tháng 12 năm 2020
 2. 2. i MỤC LỤC MỤC LỤC.......................................................................................................................i DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT .................................................................................... v DANH MỤC BẢNG....................................................................................................vii DANH MỤC HÌNH ẢNH..........................................................................................viii DANH MỤC SƠ ĐỒ ...................................................................................................xii LỜI MỞ ĐẦU................................................................................................................ 1 CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ ĐƠN VỊ THỰC TẬP ..................... 6 1.1. Lịch sử hình thành và phát triển công ty .............................................................. 6 1.1.1. Giới thiệu sơ lược về công ty ......................................................................... 6 1.1.1.1. Quyết định thành lập................................................................................ 8 1.1.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển công ty.................................................. 9 1.1.1.3. Lĩnh vực hoạt động kinh doanh ............................................................... 9 1.1.2. Đặc điểm, quy trình sản xuất kinh doanh..................................................... 10 1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty.................................................................... 11 1.2.1. Mô tả về cơ cấu tổ chức................................................................................ 11 1.2.2. Sơ đồ tổ chức của công ty ............................................................................ 11 1.2.3. Chức năng của từng bộ phận........................................................................ 12 1.2.3.1. Giám đốc:............................................................................................... 12 1.2.3.2. Phó giám đốc:......................................................................................... 12 1.2.3.3. Bộ phận hành chính nhân sự.................................................................. 12 1.2.3.4. Bộ phận kế toán: .................................................................................... 13 1.2.3.5. Bộ phận sản xuất:................................................................................... 13 1.2.3.6. Bộ phận kinh doanh có chức năng như sau: .......................................... 13 1.2.3.7. Phòng thiết kế......................................................................................... 14 1.2.3.8. Xưởng sản xuất: ..................................................................................... 14 1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán........................................................................... 14
 3. 3. ii 1.3.1. Sơ đồ bộ máy phòng kế toán ........................................................................ 14 1.3.2. Nhiệm vụ cụ thể của từng nhân viên............................................................ 15 1.3.2.1. Kế toán trưởng ....................................................................................... 15 1.3.2.2. Kế toán thanh toán ................................................................................. 15 1.3.2.3. Kế toán nguyên liệu, công cụ dụng cụ và tài sản cố định (TSCD):....... 15 1.3.2.4. Kế toán tiền lương:................................................................................. 15 1.3.2.5. Thủ quỹ .................................................................................................. 16 1.3.2.6. Kế toán hàng tồn kho:............................................................................ 16 1.4. Chế độ, chính sách kế toán và hình thức kế toán áp dụng tại công ty................ 16 1.4.1. Chế độ kế toán áp dụng ................................................................................ 16 1.4.2. Các chính sách kế toán áp dụng ................................................................... 16 1.4.2.1. Hàng tồn kho.......................................................................................... 16 1.4.2.2. Thuế GTGT............................................................................................ 17 1.4.2.3. Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong công ty ...................................... 17 1.4.2.4. Tiền và các khoản tương đương tiền...................................................... 17 1.4.2.5. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu.............................................................. 17 1.4.2.6. Tài sản cố định hữu hình........................................................................ 18 1.4.2.7. Tài sản cố định vô hình.......................................................................... 18 1.4.2.8. Vốn chủ sở hữu ...................................................................................... 18 1.4.3. Hình thức kế toán áp dụng tại công ty.......................................................... 19 CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU CỦA CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP SẮT THÉP CONNEX-AIKO .......................................... 20 2.1. Nội dung ............................................................................................................. 20 2.1.1. Khái niệm ..................................................................................................... 20 2.1.2. Phân loại nguyên vật liệu: ............................................................................ 20 2.1.2.1. Phân loại theo vai trò và tác dụng của nguyên vật liệu trong sản xuất, nguyên vật liệu được chia thành các loại sau:..................................................... 20 2.1.2.2. Phân loại nguyên vật liệu theo nguồn hình thành.................................. 21 2.1.2.3. Phân loại theo mục đích và nơi sử dụng ................................................ 21
 4. 4. iii 2.1.3. Đặc điểm của nguyên vật liệu ...................................................................... 21 2.1.4. Yêu cầu quản lý nguyên vật liệu .................................................................. 21 2.1.5. Nhiệm vụ của kế toán nguyên vật liệu ......................................................... 22 2.1.5.1. Nhiệm vụ của kế toán nguyên vật liệu theo thông tư............................. 22 2.1.5.2. Nhiệm vụ của kế toán nguyên vật liệu thực tế tại công ty..................... 22 2.2. Nguyên tắc kế toán ............................................................................................. 23 2.3. Tài khoản sử dụng............................................................................................... 25 2.3.1. Giới thiệu tài khoản 152............................................................................... 25 2.3.2. Tài khoản nguyên vật liệu sử dụng tại công ty............................................. 25 2.3.3. Hệ thống hóa các nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại công ty............................ 26 2.4. Chứng từ, sổ sách kế toán................................................................................... 27 2.4.1. Tên các chứng từ, sổ sách kế toán. ............................................................... 27 2.4.1.1. Chứng từ kế toán sử dụng ...................................................................... 27 2.4.1.2. Sổ sách kế toán sử dụng......................................................................... 27 2.4.2. Mục đích của chứng từ................................................................................. 27 2.4.2.1. Phiếu nhập kho....................................................................................... 27 2.4.2.2. Phiếu xuất kho........................................................................................ 28 2.4.2.3. Hóa đơn giá trị gia tăng.......................................................................... 28 2.4.2.4. Hóa đơn bán hàng .................................................................................. 28 2.4.2.5. Bảng phân bổ nguyên vật liệu................................................................ 28 2.4.3. Phương pháp hạch toán chi tiết nguyên vật liệu theo phương pháp thẻ song song. 29 2.5. Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại công ty TNHH Công Nghiệp Sắt Thép Connex – Aiko. ....................................................................................................................... 29 2.5.1. Nghiệp vụ phát sinh tại công ty.................................................................... 29 2.5.1.1. Nghiệp vụ 1............................................................................................ 29 2.5.1.2. Nghiệp vụ 2............................................................................................ 53 2.5.1.3. Nghiệp vụ 3............................................................................................ 77 2.5.1.4. Nghiệp vụ 4............................................................................................ 85
 5. 5. iv 2.5.1.5. Nghiệp vụ 5............................................................................................ 89 2.5.2. Sổ sách.......................................................................................................... 95 2.5.2.1. Sổ chi tiết tài khoản 152 ( Sổ cái )......................................................... 95 2.5.2.2. Bảng cân đối tài khoản........................................................................... 96 2.5.2.3. Báo cáo tài chính.................................................................................... 97 2.6. Phân tích biến động của nguyên vật liệu ............................................................ 99 2.6.1. Phân tích biến động của nguyên vật liệu theo chiều ngang.......................... 99 2.6.2. Phân tích biến động của nguyên vật liệu theo chiều dọc............................ 100 2.6.2.1. Phân tích biến động của nguyên vật liệu trên hàng tồn kho giai đoạn từ năm 2017-2019. ................................................................................................ 100 2.6.2.2. Phân tích biến động của nguyên vật liệu trên tổng tài sản ngắn hạn giai đoạn từ năm 2017-2019. ................................................................................... 102 2.6.2.3. Phân tích biến động của nguyên vật liệu trên tổng tài sản giai đoạn từ năm 2017-2019. ................................................................................................ 103 2.6.3. Các chỉ số tài chính liên quan đến nguyên vật liệu .................................... 105 2.7. Phân tích báo cáo tài chính ............................................................................... 107 2.7.1. Phân tích bảng cân đối tài khoản................................................................ 107 2.7.1.1. Phân tích tài sản và nguồn vốn theo chiều ngang ................................ 107 2.7.1.2. Phân tích tài sản và nguồn vốn theo chiều dọc .....Error! Bookmark not defined. 2.7.2. Phân tích tình hình tài chính thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. ................................................................................................................... 123 2.7.2.1. Phân tích báo cáo kết quả kinh doanh theo chiều ngang ..................... 123 2.7.2.2. Phân tích báo cáo kết quả kinh doanh theo chiều dọc ......................... 129 2.7.3. Phân tích lưu chuyển tiền tệ ......................... Error! Bookmark not defined. 2.7.3.1. Phân tích lưu chuyển tiền tệ theo chiều ngang......Error! Bookmark not defined. 2.7.3.2. Phân tích lưu chuyển theo chiều dọc ...................................................148 2.7.4. Phân tích các chỉ số tài chính........................... Error! Bookmark not defined.
 6. 6. v CHƯƠNG 3. NHẬN XÉT – KIẾN NGHỊ............................................................... 165 3.1. Nhận xét............................................................................................................165 3.1.1 Ưu điểm.......................................................................................................165 3.1.2 Nhược điểm. ................................................................................................ 166 3.2 Kiến nghị............................................................................................................167 KẾT LUẬN................................................................................................................169 TÀI LIỆU THAM KHẢO ..............................................................................................
 7. 7. vi DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT STT Từ viết tắt Nội dung 1 TNHH Trách nhiệm hữu hạn 2 NVL Nguyên vật liệu 3 SXKD Sản xuất kinh doanh 4 CPSX Chi phí sản xuất 5 QĐ Quyết định 6 BTC Bộ tài chính 7 TSCD Tài sản cố định 8 CCDC Công cụ dụng cụ 9 LNST Lợi nhuận sau thuế 10 GTGT Giá trị gia tăng 11 BĐSĐT Bất động sản đầu tư 12 TNDN Thu nhập doanh nghiệp
 8. 8. vii DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1. Phân tích biến động của nguyên vật liệu theo chiều ngang giai đoạn từ năm 2017-2019...................................................................................................................... 99 Bảng 2.2. Bảng phân tích biến động của nguyên vật liệu trên hàng tồn kho giai đoạn từ năm 2017-2019............................................................................................................ 101 Bảng 2.3. Bảng phân tích biến động của nguyên vật liệu trên tổng tài sản ngắn hạn giai đoạn từ năm 2017-2019............................................................................................... 102 Bảng 2.4. Bảng phân tích biến động của nguyên vật liệu trên tổng tài sản giai đoạn từ năm 2017-2019............................................................................................................ 103 Bảng 2.5. Bảng phân tích tốc độ quay của hàng tồn kho tại công ty.......................... 105 Bảng 2.6. Bảng phân tích tài sản và nguồn vốn theo chiều ngang giai đoạn từ năm 2017- 2019............................................................................................................................. 108 Bảng 2.7. Bảng phân tích tài sản và nguồn vốn giai đoạn từ năm 2017-2019............ 117 Bảng 2.8. Phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giai đoạn từ năm 2017- 2019.............................................................................................................................124 Bảng 2.9. Phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giai đoạn năm 2017- 2019............................................................................................................................. 130 Bảng 2.10. Phân tích lưu chuyển tiền tệ theo chiều ngang giai đoạn năm 2017- 2019............................................................................................................................. 135 Bảng 2.11. Phân tích lưu chuyển tiền tệ theo chiều dọc giai đoạn năm 2017- 2019............................................................................................................................. 149
 9. 9. viii DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình 2.1. Sơ đồ chữ T tài khoản 112 theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ..................... 26 Hình 2.2. Đơn báo giá ................................................................................................... 31 Hình 2.3. Hóa đơn bán lẻ .............................................................................................. 32 Hình 2.4. Phiếu nhập kho.............................................................................................. 32 Hình 2.5. Hóa đơn bán lẻ .............................................................................................. 33 Hình 2.6. Phiếu nhập kho.............................................................................................. 33 Hình 2.7. Hóa đơn bán lẻ .............................................................................................. 34 Hình 2.8. Phiếu nhập kho.............................................................................................. 34 Hình 2.9. Hóa đơn bán lẻ .............................................................................................. 35 Hình 2.10. Phiếu nhập kho............................................................................................ 35 Hình 2.11. Hóa đơn bán lẻ ............................................................................................ 36 Hình 2.12. Phiếu nhập kho............................................................................................ 36 Hình 2.13. Hóa đơn bán lẻ ............................................................................................ 37 Hình 2.14. Phiếu nhập kho............................................................................................ 37 Hình 2.15. Hóa đơn bán lẻ ........................................................................................... 38 Hình 2.16. Phiếu nhập kho............................................................................................ 38 Hình 2.17. Hóa đơn bán lẻ ............................................................................................ 39 Hình 2.18. Phiếu nhập kho............................................................................................ 39 Hình 2.19. Hóa đơn bán lẻ ............................................................................................ 40 Hình 2.20. Phiếu nhập kho............................................................................................ 40 Hình 2.21. Hóa đơn bán lẻ ............................................................................................ 41 Hình 2.22. Phiếu nhập kho............................................................................................ 41 Hình 2.23. Hóa đơn bán lẻ ............................................................................................ 42 Hình 2.24. Phiếu nhập kho............................................................................................ 42 Hình 2.25. Hóa đơn bán lẻ ............................................................................................ 43 Hình 2.26. Phiếu nhập kho............................................................................................ 43 Hình 2.27. Hóa đơn bán lẻ ............................................................................................ 44 Hình 2.28. Phiếu nhập kho............................................................................................ 44
 10. 10. ix Hình 2.29. Hóa đơn bán lẻ ............................................................................................ 45 Hình 2.30. Phiếu nhập kho............................................................................................ 45 Hình 2.31. Hóa đơn bán lẻ ............................................................................................ 46 Hình 2.32. Phiếu nhập kho............................................................................................ 46 Hình 2.33. Bảng đối chiếu công nợ phải thut tháng 4-2019 ......................................... 47 Hình 2.34. Hóa đơn bán hàng ....................................................................................... 48 Hình 2.35. Chứng từ kế toán......................................................................................... 49 Hình 2.36. Phiếu nhập kho............................................................................................ 49 Hình 2.37. Giấy báo nợ ................................................................................................. 50 Hình 2.38. Phiếu chi tiền gửi ngân hàng....................................................................... 50 Hình 2.39. Sổ nhật ký chung ( Nghiệp vụ 1) ................................................................ 51 Hình 2.40. Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ ( sản phẩm, hàng hóa) .................................... 52 Hình 2.41. Phiếu giao hàng........................................................................................... 55 Hình 2.42. Phiếu nhập kho............................................................................................ 55 Hình 2.43. Phiếu giao hàng........................................................................................... 56 Hình 2.44. Phiếu nhập kho............................................................................................ 56 Hình 2.45. Phiếu giao hàng........................................................................................... 57 Hình 2.46. Phiếu nhập kho............................................................................................ 57 Hình 2.47. Phiếu giao hàng........................................................................................... 58 Hình 2.48. Phiếu nhập kho............................................................................................ 58 Hình 2.49. Phiếu giao hàng........................................................................................... 59 Hình 2.50. Phiếu nhập kho............................................................................................ 59 Hình 2.51. Phiếu giao hàng........................................................................................... 60 Hình 2.52. Phiếu nhập kho............................................................................................ 60 Hình 2.53. Phiếu giao hàng........................................................................................... 61 Hình 2.54. Phiếu nhập kho............................................................................................ 61 Hình 2.55. Phiếu giao hàng........................................................................................... 62 Hình 2.55. Phiếu nhập kho............................................................................................ 62 Hình 2.57. Phiếu giao hàng........................................................................................... 63 Hình 2.58. Phiếu nhập kho............................................................................................ 63 Hình 2.59. Phiếu giao hàng........................................................................................... 64
 11. 11. x Hình 2.60. Phiếu nhập kho............................................................................................ 64 Hình 2.61. Phiếu giao hàng........................................................................................... 65 Hình 2.62. Phiếu nhập kho............................................................................................ 65 Hình 2.63. Phiếu giao hàng........................................................................................... 66 Hình 2.64. Phiếu nhập kho............................................................................................ 66 Hình 2.65. Phiếu giao hàng........................................................................................... 67 Hình 2.66. Phiếu nhập kho............................................................................................ 67 Hình 2.67. Phiếu giao hàng........................................................................................... 68 Hình 2.68. Phiếu nhập kho............................................................................................ 68 Hình 2.69. Phiếu giao hàng........................................................................................... 69 Hình 2.70. Phiếu nhập kho............................................................................................ 69 Hình 2.71. Phiếu giao hàng........................................................................................... 70 Hình 2.72. Phiếu nhập kho............................................................................................ 70 Hình 2.73. Phiếu giao hàng........................................................................................... 71 Hình 2.74. Phiếu nhập kho............................................................................................ 71 Hình 2.75. Hóa đơn giá trị gia tăng............................................................................... 72 Hình 2.76. Chứng từ kế toán......................................................................................... 73 Hình 2.77. Phiếu nhập kho............................................................................................ 73 Hình 2.78. Giấy báo nợ ................................................................................................. 74 Hình 2.79. Phiếu chi tiền gửi ngân hàng....................................................................... 74 Hình 2.80. Sổ nhật ký chung ( Nghiệp vụ 2). ............................................................... 75 Hình 2.81. Sổ chi tiết vật liệu xi măng ( Nghiệp vụ 2 ). ............................................... 76 Hình 2.82. Phiếu giao hàng........................................................................................... 78 Hình 2.83. Phiếu nhập kho............................................................................................ 78 Hình 2.84. Phiếu giao hàng........................................................................................... 79 Hình 2.85. Phiếu nhập kho............................................................................................ 79 Hình 2.86. Hóa đơn giá trị gia tăng............................................................................... 80 Hình 2.87. Chứng từ kế toán......................................................................................... 81 Hình 2.88. Phiếu nhập kho............................................................................................ 82 Hình 2.89. Sổ nhật ký chung ( Nghiệp vụ 3 ) ............................................................... 83 Hình 2.90. Sổ chi tiết vật liệu gói chống ẩm ( Nghiệp vụ 3). ....................................... 84
 12. 12. xi Hình 2.91. Phiếu xuất kho............................................................................................. 86 Hình 2.92. Sổ nhật ký chung ( Nghiệp vụ 4 ). .............................................................. 87 Hình 2.93. Sổ chi tiết vật liệu sắt cuộn ( Nghiệp vụ 4 )................................................ 88 Hình 2.94. Phiếu xuất kho............................................................................................. 90 Hình 2.95. Sổ nhật ký chung ( Nghiệp vụ 5 ). .............................................................. 91 Hình 2.96. Sổ chi tiết vật liệu xi măng ( Nghiệp vụ 5 ). ............................................... 92 Hình 2.97. Sổ chi tiết vật liệu gói chống ẩm ( Nghiệp vụ 5). ....................................... 93 Hình 2.98. Sổ chi tiết vật liệu xỉ than ( Nghiệp vụ 5). .................................................. 94 Hình 2.99. Sổ chi tiết tài khoản 152 ( Sổ cái). .............................................................. 95 Hình 2.100. Bảng cân đối tài khoản.............................................................................. 96 Hình 2.101. Bảng cân đối kế toán................................................................................. 97 Hình 2.102. Bảng thuyết minh báo cáo tài chính.......................................................... 98
 13. 13. xii DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1 : Quy trình sản xuất két sắt tại công ty.......................................................... 10 Sơ đồ 1.2: Sơ đồ tổ chức công ty .................................................................................. 11 Sơ đồ 1.3: Sơ đồ bộ máy phòng kế toán........................................................................ 14 Sơ đồ 1.4. Lưu đồ hình thức chứng từ ghi sổ trên máy tính.......................................... 19
 14. 14. 1 LỜI MỞ ĐẦU Trong xu thế hội nhập Kinh tế quốc tế, Việt Nam đang dần đi lên khẳng định và bắt nhịp cùng với sự phát triển của thế giới. Bình Dương với một địa thế rất thuận lợi đã có những chính sách đãi ngộ và luôn nhắm đến mục đích thu hút các nhà đầu tư nước ngoài hợp tác, thực hiện tốt chủ trương phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đa dạng hóa các thành phần kinh tế, thực hiện mục tiêu Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa đất nước mà đảng và nhà nước ta đặt ra. Kinh tế phát triển thì nhu cầu của người dân ngày càng nâng cao, đòi hỏi các doanh nghiệp phải luôn đổi mới, nâng cao về cả chất lượng lẫn mẫu mã sản phẩm để có thể cạnh tranh lên thị trường. Và Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) Công Nghiệp Sắt Thép Connex-Aiko là một trong những doanh nghiệp như thế. Kế toán là một công cụ quan trọng phục vụ đắc lực cho công tác quản lý các hoạt động của doanh nghiệp, thông qua các số liệu trên sổ sách kế toán mà người quản lý có thể nắm bắt được tình hình hoạt động doanh nghiệp như thế nào. Với tư cách là công cụ quản lý kinh tế, kế toán đã và đang cần có sự đổi mới không chỉ dừng lại ở việc ghi chép và lưu trữ các dữ liệu mà quan trọng hơn là thiết lập một hệ thống thông tin quản lý. Do đó kế toán là người nắm vai trò quan trọng không thể thiếu ở các doanh nghiệp, công ty,. Công tác kế toán ở công ty có nhiều khâu, nhiều phần hành giữa chúng có mối liên hệ mật thiết, chặt chẻ với nhau tạo nên một hệ thống quản lý có hiệu quả.. Bộ máy kế toán của công ty cũng đã phát huy được hiệu quả, giúp quản lý chặt chẻ vốn, tài sản, chi phí sản xuất (CPSX) và cung cấp thông tin nhanh chóng, kịp thời, chính xác cho Ban Giám Đốc. Công tác kế toán của công ty luôn phát huy vai trò, đảm bảo thực hiện đúng chế độ kế toán hiện hành, cập nhật đầy đủ thay đổi trong quy định liên quan đến kế toán,... Vì vậy em đã chọn Công ty TNHH Công Nghiệp Sắt Thép Connex-Aiko làm nơi thực tập để tìm hiểu thực tế các quy trình luân chuyển chứng từ ngoài doanh nghiệp khác như thế nào với trong trường mà sinh viên được học.
 15. 15. 2 1. Lý do chọn đề tài Trong nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần vận hành theo cơ cấu thị trường có sự quản lý của nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước ngày càng được nâng cao vai trò tự chủ của mình. Những vấn đề cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường ngày càng quyết liệt và khắc nhiệt, không chỉ đơn thuần cạnh tranh về chất lượng mẫu mã sản phẩm mà còn về giá cả nhằm tạo ra những sản phẩm, dịch vụ mới cung cấp cho thị trường với mức chi phí hợp lý để đạt được lợi nhuận tối đa cho doanh nghiệp. Nguyên vật liệu (NVL) là cơ sở tạo nên hình thái vật chất của sản phẩm. Vì thế tổ chức công tác quản lý và hoạch toán chính xác chi tiết vật liệu rất quan trọng để đảm bảo cho việc tính tổng sản phẩm đúng mà còn là biện pháp không thể thiếu để phấn đấu tiết kiệm chi phí sản xuất (CPSX) và hạ giá thành thấp ở một doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp đứng vững trong cạnh tranh. Muốn đạt được các mục tiêu đề ra doanh nghiệp cần phải tổ chức, quản lý bộ phận kế toán nguyên vật liệu tốt và chắc chắn để trong quá trình luân chuyển tránh sai sót và sự lãng phí không cần thiết. Từ đó giúp cho sự xác định nhu cầu nguyên vật liệu dự trữ ( tồn kho) một cách hợp lý tránh ứ đọng vốn. Trong quá trình thực tập nhận thức được tầm quan trọng của kế toán nguyên vật tại công ty nên tôi đã quyết định lựa chọn đề tài “ Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Công Nghiệp Sắt Thép Connex-Aiko”. 2. Mục tiêu nghiên cứu Việc nghiên cứu đề tài: kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH Công Nghiệp Sắt Thép Connex-Aiko nhằm tìm hiểu công tác kế toán nguyên vật liệu từ khâu mua, bán quản lý NVL quá trình hạch toán, ghi chép trên chứng từ, sổ sách tại kho và phòng kế toán về tình hình nhập – xuất- tồn NVL. Qua đó đánh giá thực tế tình hình quản lý và tổ chức kế toán NVL làm nổi bật lên những ưu điểm và hạn chế cần khắc phục trong công tác kế toán NVL tại công ty góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý của Doanh nghiệp.
 16. 16. 3 3. Đối tượng & phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Công Nghiệp Sắt Thép Connex-Aiko, các chứng từ, tài liệu liên quan đến nguyên vật liệu. - Phạm vi nghiên cứu: + Về không gian: Hồ sơ chứng từ sổ sách tại trụ sở Công ty TNHH Công Nghiệp Sắt Thép Connex-Aiko + Về thời gian: Số liệu, chứng từ trong năm 2019 4. Phương pháp nghiên cứu & nguồn dữ liệu 4.1. Phương pháp nghiên cứu 4.1.1. Phương pháp thu thập dữ liệu Để thực hiện thu thập dữ liệu phục vụ đề tài nghiên cứu, em đã sử dụng các phương pháp sau: 4.1.2.1. 4.1.1.1. Phương pháp phỏng vấn: Là phương pháp thu thập dữ liệu một cách chính xác và đầy đủ nhất, có thể thu được những đánh giá chủ quan về thực trạng công tác kế toán nói chung và công tác kế toán nguyên vật liệu nói riêng. Mục đích của phương pháp này là nhằm xác thực lại sự chính xác của thông tin khác ngoài phiếu điều tra. Đối tượng phỏng vấn là kế toán trưởng và nhân viên phòng kế toán. Nội dung phỏng vấn là những câu hỏi liên quan đến kế toán nói chung và cụ thể về công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty. 4.1.2.2. 4.1.1.2. Phương pháp nghiên cứu tài liệu: Là phương pháp sử dụng tài liệu sẵn có trong nghiên cứu, để thu thập thông tin mong muốn, từ đó có cái nhìn tổng quan về kế toán nguyên vật liệu theo quy định của nhà nước, có cơ sở để so sánh giữa lý luận và thực tiễn. Sử dụng cho phương pháp này đòi hỏi phải nghiên cứu nhiều tài liệu và phân loại tài liệu thông tin mang lại hiệu quả.
 17. 17. 4 Các tài liệu nghiên cứu sử dụng trong đề tài: - Chuẩn mực kế toán ( Chuẩn mực kế toán 01- Chuẩn mực chung, Chuẩn mực kế toán số 02- Hàng tồn kho) - Chuẩn mực kế toán được ban hành theo quyết định QĐ 15/2006/QĐ – BTC ngày 20 thán 03 năm 2006 của Bộ Tài Chính 4.1.2. Phương pháp phân tích dữ liệu: 4.1.2.3. 4.1.2.1. Phương pháp so sánh: Là phương pháp phân tích được thực hiện thông qua đối chiếu các sự vật, hiện tượng với nhau để thấy những điểm giống nhau và khác nhau. Trong quá trình nghiên cứu kế toán nguyên vật liệu nội dung này được cụ thể hóa bằng việc đối chiếu lý luận với thực tế tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty, đối chiếu chứng từ gốc với các sổ sách kế toán liên quan, đối chiếu số liệu cuối kỳ giữa sổ cái và các bảng tổng hợp chi tiết để có kết quả chính xác khi lên báo cáo tài chính. 4.1.2.4. 4.1.2.2. Phương pháp toán học: Phương pháp này dùng để tính toán những chỉ tiêu về giá trị vật liệu nhập, xuất tính vào chi phí SXKD,... trong kỳ phục vụ cho việc kiểm tra tính chính xác về mặt số học của các số liệu về kế toán NVL. 4.2. Nguồn dữ liệu Hệ thống hồ sơ, sổ sách, báo cáo tại phòng Kế toán công ty TNHH Công Nghiệp Sắt Thép Connex- Aiko
 18. 18. 5 5. Ý nghĩa của đề tài - Nhằm hệ thống hóa cơ sở lý luận cơ bản về nghiệp vụ kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Công Nghiệp Sắt Thép Connex-Aiko. Khảo sát và đánh giá thực trạng công tác kế toán tiền gửi ngân hàng tại Công ty. - Đề xuất các ý kiến giúp công ty hoàn thiện nội dung và phương pháp kế toán nguyên vật liệu tại công ty. - Là cơ hội có thể áp dụng những kiến thức đã học vào thực tế doanh nghiệp - Giúp em có được những trải nghiệm quý báu về ngành nghề học của mình, góp phần hỗ trợ em hoàn thiện bản thân và thành công trong tương lai. 6. Kết cấu của đề tài Đề tài gồm 3 phần: Chương 1: Giới thiệu khái quát về công ty Chương 2: Tìm hiểu về thực trạng kế toán nguyên vật liệu tại công ty Chương 3: Nhận xét và kiến nghị
 19. 19. 6 CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ ĐƠN VỊ THỰC TẬP 1.1. Lịch sử hình thành và phát triển công ty 1.1.1. Giới thiệu sơ lược về công ty Công ty TNHH Công Nghiệp Sắt Thép Connex-Aiko là Công ty 100% vốn nước ngoài, được thành lập theo Giấy chứng nhận đầu tư số 462045000190, chứng nhận lần đầu ngày 25 tháng 06 năm 2007 và chứng nhận thay đổi lần thứ 4 ngày 26 tháng 04 năm 2014 do Ban Quản lý các Khu Công nghiệp Bình Dương cấp. Công ty được Phòng đăng ký kinh doanh Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bình Dương cấp Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ năm ngày 01 thánh 03 năm 2017 cấp đổi nội dung đăng ký kinh doanh trên Giấy chứng nhận đầu tư số 462045000190. Một số nội dung chính Giấy chứng nhận đầu tư như sau: - Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Công Nghiệp Sắt Thép Connex-Aiko - Tên giao dịch: Connex-Aiko Metal Industries Ltd. - Số điện thoại: 02743577289, 06503577289 - Website: www.connexsafe.com - Trụ sở chính đặt tại: Lô C-8D-CN, khu công nghiệp Mỹ Phước 3, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương - Chủ đầu tư: Connex VN Pte, Ltd. - Người đại diện theo pháp luật: Ông Seah Cheng Teck, Chức danh: Tổng Giám Đốc, Quốc tịch: Singapore - Vốn điều lệ: 1.300.000,00 USD tương đương 20.800.000.000 VND. - Vốn đầu tư: 2.800.000,00 USD tương đương 44.800.000.000 VND - Thời gian hoạt động: kể từ ngày cấp chứng nhận đầu tư đến hết ngày 31 tháng 08 năm 2056. - Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp và ưu đãi về thuế: Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp hàng năm bằng 15% ( mười lăm phần trăm) lợi nhuận thu 9 được trong 12 ( mười hai) năm kể từ khi bắt đầu đi vào hoạt động và bằng thuế suất phổ thông trong các năm tiếp theo.
 20. 20. 7 - Doanh nghiệp được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 03 ( ba) năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế ( từ năm 2010 đến 2012) và giảm 50% trong 07 ( bảy) năm tiếp theo ( từ năm 2013 đến năm 2019) - Các loại thuế khác: Theo quy định hiện hành tại thời điểm nộp thuế hằng năm.
 21. 21. 8 1.1.1.1. Quyết định thành lập Hình 1.1. Giấy phép kinh doanh của Công ty TNHH Công Nghiệp Sắt Thép Connex- Aiko Nguồn: Công ty TNHH Công Nghiệp Sắt Thép Connex-Aiko (2019)
 22. 22. 9 1.1.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển công ty - Được hình thành từ năm 1979, CONNEX đã hoạt động trong ngành An toàn hơn 35 năm và két sắt của chúng tôi đã bảo vệ hàng ngàn ngôi nhà và văn phòng tại hơn 100 quốc gia trên toàn thế giới. - Là một trong những nhà sản xuất lớn của két chống cháy/chống trộm văn phòng, nhà ở và khách sạn, phạm vi sản phẩm của chúng tôi bao gồn két & tủ chống cháy, két hộ chiếu , két khách sạn, két an toàn phòng cháy chữa cháy,vvv... - Két sắt của Công ty TNHH Công Nghiệp Sắt Thép Connex-Aiko đã đạt tiêu chuẩn thử lửa quốc tế từ USA,UL, Thụy Điển SP, Russia GOST, Nhật Bản JIS, Hàn Quốc KS và Trung Quốc CNAL. - Nhà máy của Công ty tại Việt Nam là cơ sở an toàn cháy nổ lớn nhất ở Châu Á. Chúng tôi cũng là người đầu tiên trong nghành An toàn sản xuất Khóa và Khóa. Khách hàng của chúng tôi tận hưởng sự đảm bảo có được các khóa trùng lặp trong vòng 24 giờ. - Công ty TNHH Công Nghiệp Sắt Thép Connex-Aiko cung cấp chất lượng cao, giá cả cạnh tranh và dịch vụ xuất sắc. 1.1.1.3. Lĩnh vực hoạt động kinh doanh - Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu. + Sản xuất kinh doanh các loại két sắt, + Đồ dùng văn phòng- gia đình bằng sắt-thép; + Ổ khóa; + Gia công kinh doanh sắt thép. - Thực hiện quyền xuất khẩu hàng hóa có mã số HS: 8427; 3917; 3926; 7318; 7326; 8301; 8302; 8303; 8531. - Thực hiện quyền nhập khẩu hàng hóa có mã só HS: 3208; 8427; 3917; 3926; 6810; 7318; 7326; 8301; 8302; 8303; 8531
 23. 23. 10 1.1.2. Đặc điểm, quy trình sản xuất kinh doanh Tại các doanh nghiệp sản xuất thì yếu tố ảnh hưởng đến việc quản lý nói chung cũng như công tác kế toán nói riêng chính là công nghệ sản xuất. Sản phẩm của công ty tuy cùng là két sắt nhưng gồm nhiều mã hàng, kích thước khác nhau. Khái quát quy trình sản xuất két sắt tại công ty TNHH Công Nghiệp Sắt Thép Connex-Aiko như sau: NVL chính ( TOLE, THÉP KHÔNG GỈ) CẮT DẬP, CHẤN HÀN SƠN LÓT, CHỐNG SÉT BƠM HỖN HỢP BÊ TÔNG CHỐNG CHÁY MATIT, CHÀ NHÁM SƠN BÓNG LẮP RÁP, ĐÓNG BAO BÌ THÀNH PHẨM Sơ đồ 1.1 : Quy trình sản xuất két sắt tại công ty TNHH Công Nghiệp Sắt Thép Connex-Aiko. Nguồn: Công ty TNHH Công Nghiệp Sắt Thép Connex-Aiko (2019)
 24. 24. 11 GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC BỘ PHẬN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ BỘ PHẬN SẢN XUẤT BỘ PHẬN KINH DOANH PHÒNG THIẾT KẾ XƯỞNG SẢN XUẤT 1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty 1.2.1. Mô tả về cơ cấu tổ chức Bộ máy tổ chức quản lý gồm: - Ban giám đốc: Giám đốc, Phó Giám đốc - Phòng ban chức năng: Phòng hành chính, phòng kế toán, phòng kinh doanh, phòng nhân sự, văn phòng, phòng thiết kế, xưởng sản xuất, - Tại ngày kết thúc năm tài chính Doanh nghiệp có 181 nhân viên đang làm việc (số đầu năm là 200 nhân viên). 1.2.2. Sơ đồ tổ chức của công ty Sơ đồ 1.2: Sơ đồ tổ chức công ty TNHH Công Nghiệp Sắt Thép Connex-Aiko. Nguồn: Tác giả tổng hợp từ kết quả phỏng vấn (2020)
 25. 25. 12 1.2.3. Chức năng của từng bộ phận 1.2.3.1. Giám đốc: - Giám đốc do hội đồng thành viên bổ nhiệm là người đại diện pháp nhân cho công ty, người sử dụng lao động trong công ty có quyền chỉ huy và điều hành tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, là người chịu trách nhiệm trực tiếp trước các cơ quan nhà nước về tất cả mọi lĩnh vực hoạt động của công ty và chịu trách nhiệm về mọi hoạt động kinh doanh trước Hội đồng thành viên, các quyền hạn và trách nhiệm của Giám đốc được quy định cụ thể tại điều lệ công ty. - Giám đốc có quyền ủy quyền cho cấp dưới nhưng phải chịu trách nhiệm cá nhân về hoạt động của người thụ quyền trong phạm vi ủy quyền. 1.2.3.2. Phó giám đốc: - Là người theo ủy quyền của Giám đốc chịu trách nhiệm về một số lĩnh vực khác như: phụ trách công xưởng, phụ trách thiết kế,... 1.2.3.3. Bộ phận hành chính nhân sự: - Có trách nhiệm quản lý toàn bộ những vấn đề nhân sự như: Bố trí lao động, tuyển dụng nhân viên, đào tạo bồi dưỡng cán bộ, đề bạt, khen thưởng, kĩ luật,.. ngoài ra còn việc thực hiện các công tác hành chính như: Đoàn thể, hậu cần, lễ hội, văn thư, quản lý con dấu. - Nghiên cứu soạn thảo các nội quy, quy chế về tổ chức lao động trong nội bộ công ty. Giải quyết các thủ tục về hợp đồng lao động, tuyển dụng. - Tham mưu cho giám đốc trong việc các chính sách, chế độ đối với người lao động theo quy định của Bộ luật lao động. - Xây dựng định mức về tiền lương, thanh toán bảng lương. - Tổ chức khám sức khỏe định kỳ, hàng năm, mua bảo hiểm y tế cho cán bộ công nhân theo quy định của chính phủ.
 26. 26. 13 1.2.3.4. Bộ phận kế toán: Là nơi tập trung mọi chứng từ gốc trong quá trình hoạt động của công ty. Phòng kế toán sẽ báo cáo kịp thời tình trạng hoạt động của công ty cho Ban Giám Đốc biết nhằm đưa ra quyết định đúng đắn và kịp thời, bao gồm các nhiệm vụ sau: - Theo dõi một cách kịp thời quá trình lưu chuyển hàng hóa - Chịu trách nhiệm về việc lưu trữ, ghi chép, lập chứng từ, tổng hợp chứng từ ban đầu và lập các báo cáo kế toán theo chế độ kế toán hiện hành, lập các báo cáo thuế kịp thời với cơ quan thuế. - Xây dựng kế hoạch tài chính căn cứ vào “ phương án kinh doanh” do phòng kinh doanh cung cấp. - Tham mưu cho Ban Giám Đốc về tình hình tài chính của công ty và cách thức huy động vốn trong kinh doanh. - Thực hiện phân tích và đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của công ty. 1.2.3.5. Bộ phận sản xuất: - Theo dõi và hoàn thành tiến độ của kế hoạch đề ra và tạo ra những sản phẩm có chất lượng để cung cấp cho khách hàng. 1.2.3.6. Bộ phận kinh doanh có chức năng như sau: - Tìm hiểu thị trường, nghiên cứu thị trường, mở rộng thị trường, tổ chức, tham mưu cho lãnh đạo thực hiện các hợp đồng kinh tế theo pháp luật, lập đơn đặt hàng chuyển kế toán bán hàng và giao hàng. - Tham mưu cho Giám đốc quản lý, xây dựng chiến lược phát triển sản xuất. - Điều phối hàng hóa kịp thời đảm bảo việc mua hàng đúng kế hoạch, chất lượng. Xây dựng các phương án kinh doanh, các chiến lược mang tính thiết yếu. - Nghiên cứu quảng cáo và đưa ra các loại hình quảng cáo thích hợp để đẩy mạnh hoạt động kinh doanh trong công ty. - Thực hiện công tác chăm sóc khách hàng.
 27. 27. 14 1.2.3.7. Phòng thiết kế: - Thiết kế theo yêu cầu lắp đặt, yêu cầu khách hàng. Nghiên cứu các mẫu thiết kế trên thị trường về sản phẩm cùng loại, các mẫu thiết kế của đối thủ cạnh tranh cùng dòng sản phẩm. 1.2.3.8. Xưởng sản xuất: - Tập trung sản xuất theo đơn đặt hàng, theo thiết kế, theo hợp đồng. Đảm bảo nguồn nguyên vật liệu đáp ứng kịp thời nhu cầu SXKD. Phối hợp với các phòng ban khác để hoàn thành nhiệm vụ được giao. 1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán 1.3.1. Sơ đồ bộ máy phòng kế toán KẾ TOÁN TRƯỞNG KẾ TOÁN THANH TOÁN KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO Sơ đồ 1.3: Sơ đồ bộ máy phòng kế toán Nguồn: Tác giả tổng hợp từ kết quả phỏng vấn (2020)
 28. 28. 15 1.3.2. Nhiệm vụ cụ thể của từng nhân viên 1.3.2.1. Kế toán trưởng: - Kế toán trưởng là người chịu trách nhiệm chỉ đạo trực tiếp các công việc phòng kế toán, lập báo cáo tài chính của công ty theo đúng thời hạn quy định. - Kế toán trưởng là người chịu trách nhiệm bao quát toàn bộ tình hình tài chính của công ty, thông báo cụ thể cho Giám đốc về mọi hoạt động tài chính cũng như giúp Ban Giám đốc trong việc phân tích hoạt động kinh tế, xây dựng và cũng cố hoàn thiện hệ thống chế độ hạch toán của công ty. 1.3.2.2. Kế toán thanh toán - Là người chịu trách nhiệm hạch toán chi tiết về tiền mặt, tiền gửi ngân hàng lên các sổ chi tiết các nghiệp vụ có liên quan, kiểm tra tính hợp lệ của các chứng từ gốc, theo dõi tình hình tạm ứng của nhân viên và các khách hàng của công ty, từ đó lập phiếu thu, phiếu chi cho các nghiệp vụ thu, chi tiền. - Lập báo cáo các dự kiến thu chi hàng tuần, hàng tháng, cân đối tài chính của công ty. 1.3.2.3. Kế toán nguyên liệu, công cụ dụng cụ và tài sản cố định (TSCD): - Là người theo dõi việc xuất nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ. Tổng hợp tình hình nhập - xuất - tồn nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ (CCDC), chịu trách nhiệm lập báo cáo, bảng biểu tổng hợp và chi tiết tình hình nhập - xuất - tồn từng loại nguyên vật liệu, kê khai thuế giá trị gia tăng đầu vào. - Đồng thời hạch toán và giám sát tình hình biến động của TSCD cho từng đối tượng sử dụng, tập hợp chi phí đầu tư xây dựng cơ bản. 1.3.2.4. Kế toán tiền lương: - Hàng tháng thống kê ngày công, giờ làm thêm, chuyên cần cũng như sản phẩm của công nhân làm ra. Tổng hợp số liệu để cuối tháng thanh toán tiền lương cho công nhân. - Thực hiện ghi chép tiền lương, các khoản trích nộp và thanh toán bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn và các khoản thanh toán liên quan đến chi phí nhân công.
 29. 29. 16 1.3.2.5. Thủ quỹ: - Thực hiện thu, chi tiền mặt đúng chính sách trong phạm vi trách nhiệm của người thủ quỹ. - Kiểm đếm thu, chi tiền mặt chính xác và bảo quản an toàn quỹ tiền mặt của đơn vị. - Thực hiện nghiêm chỉnh định mức tồn quỹ tiền mặt của Nhà nước quy định. - Hạch toán chính xác đầy đủ các nghiệp vụ của quỹ tiền mặt và làm các báo cáo về quỹ tiền mặt. 1.3.2.6. Kế toán hàng tồn kho: - Lập báo cáo nhập xuất tồn hàng tồn kho để báo cáo cho các bộ phận có liên quan. - Ghi chép, lưu trữ, quản lý các chứng từ liên quan như phiếu nhập kho,... - Kết hợp với bộ phận kinh doanh để quản lý hàng tồn kho: theo dõi, đánh giá tình trạng, tính luân chuyển của hàng tồn kho và đưa ra giải pháp phù hợp. - Thực hiện các báo cáo khi có yêu cầu. 1.4. Chế độ, chính sách kế toán và hình thức kế toán áp dụng tại công ty 1.4.1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán Doanh nghiệp Việt Nam ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ban hành ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính và Thông tư số 53/2016/TT-BTC ngày 21/3/2016 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp; các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản sửa đổi, bổ sung của Bộ Tài chính. 1.4.2. Các chính sách kế toán áp dụng 1.4.2.1. Hàng tồn kho - Hàng tồn kho được ghi nhận theo giá thấp hơn giữa giá gốc và giá trị thuần có thể thực hiện được. - Giá gốc hàng tồn kho được xác định như sau:
 30. 30. 17 - Nguyên vật liệu, hàng hóa: bao gồm chi phí mua và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại. - Thành phẩm: bao gồm chi phí nguyên vật liệu, nhân công trực tiếp và chi phí sản xuất chung có liên quan tiếp được phân bổ dựa trên mức độ hoạt động bình thường. - Chi phí SXKD dở dang: chỉ bao gồm chi phí nguyên vật liệu chính. - Giá xuất hàng tồn kho được xác định theo phương pháp bình quân gia quyền. - Phương pháp kế toán hàng tồn kho: Phương pháp kê khai thường xuyên. 1.4.2.2. Thuế GTGT Phương pháp tính thuế GTGT : theo phương pháp khấu trừ thuế 1.4.2.3. Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong công ty - Các nghiệp vụ phát sinh bằng các đơn vị tiền tệ khác với đơn vị tiền tệ kế toán được hạch toán theo tỷ giá giao dịch vào ngày phát sinh nghiệp vụ. - Tại thời điểm cuối năm, tiền và các khoản phải thu có gốc ngoại tệ được đánh giá lại theo tỷ giá mua của Ngân hàng thương mại; các khoản phải trả có gốc ngoại tệ được đánh giá theo tỷ giá bán của Ngân hàng thương mại công bố vào ngày kết thúc năm tài chính. - Tất cả các khoản chêch lệch tỷ giá thực tế phát sinh trong kỳ và chêch lệch do đánh giá lại số dư có tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối kỳ được hạch toán vào kết quả kinh doanh trong kỳ. Lãi chêch lệch tỷ giá do đánh giá lại các số dư tại ngày kết thúc niên độ kế toán không được dùng để chia cho chủ sở hữu. 1.4.2.4. Tiền và các khoản tương đương tiền Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển và các khoản đầu tư ngắn hạn có tính thanh khoản cao, có thời gian đáo hạn gốc không quá 3 tháng, có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành một lượng tiền xác định và không có nhiều rủi ro trong việc chuyển đổi thành tiền. 1.4.2.5. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu Các khoản nợ phải thu được trình bày theo giá trị ghi sổ trừ đi các khoản dự phòng phải thu khó đòi.
 31. 31. 18 1.4.2.6. Tài sản cố định hữu hình - TSCD hữu hình được trình bày theo nguyên giá trừ giá trị hao mòn lũy kế - Nguyên giá TSCD hữu hình bao gồm giá mua và toàn bộ các chi phí khác liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. - TSCD hữu hình được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính số năm của các loại TSCD hữu hình như sau: Loại tài sản Thời gian khấu hao Nhà cửa, vật kiến trúc...............................................................................25 năm Máy móc thiết bị...............................................................................05 – 07 năm Phương tiện vận tải, truyền dẫn...........................................................06-10 năm Thiết bị dụng cụ quản lý...........................................................................07 năm 1.4.2.7. Tài sản cố định vô hình - TSCD vô hình được trình bày theo nguyên giá trừ giá trị hao mòn lũy kế - Nguyên giá TSCD vô hình bao gồm giá mua và toàn bộ các chi phí khác liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng.  Quyền sử dụng đất + Quyền sử dụng đất là toàn bộ các chi phí thực tế đã chi ra có liên quan trực tiếp đất sử dụng bao gồm: Tiền chi ra để có quyền sử dụng đất, chi phí cho đền bù, giải phóng mặt bằng, san lấp mặt bằng, lệ phí trước bạ,... + Quyền sử dụng đất được tính khấu hao theo phương pháp đường thẳng tương ứng với thời gian sử dụng của lô đất là 48 năm. 1.4.2.8. Vốn chủ sở hữu - Vốn góp của chủ sở hữu: Ghi nhận theo giá gốc tại thời điểm góp vốn. - Lợi nhuận sau thuế ( LNST ) chưa phân phối là số lợi nhuận từ các hoạt động của Công ty. - Doanh nghiệp đã được thu và sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng. - Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng.
 32. 32. 19 1.4.3. Hình thức kế toán áp dụng tại công ty - Niên độ kế toán bắt đầu từ 1/1 đến 31/12 hằng năm - Công ty áp dụng hình thức kế toán trên máy vi tính đồng thời sử dụng hình thức chứng từ ghi sổ để phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Sơ đồ hình thức kế toán chứng từ ghi sổ: Sơ đồ 1.4. Lưu đồ hình thức chứng từ ghi sổ trên máy tính Nguồn: Công ty TNHH Công Nghiệp Sắt Thép Connex-Aiko (2019)
 33. 33. 20 CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU CỦA CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP SẮT THÉP CONNEX-AIKO 2.1. Nội dung 2.1.1. Khái niệm Nguyên vật liệu (NVL): là đối tượng mua ngoài hoặc tự chế biến hoặc hình thành từ những nguồn khác dùng cho hoạt động SXKD của doanh nghiệp. 2.1.2. Phân loại nguyên vật liệu: 2.1.2.1. Phân loại theo vai trò và tác dụng của nguyên vật liệu trong sản xuất, nguyên vật liệu được chia thành các loại sau: - Nguyên liệu, vật liệu chính: Là những nguyên vật liệu sau quá trình gia công chế biến sẽ thành thực thể vật chất chủ yếu của sản phẩm (Bông cho nhà máy dệt, xi măng, sắt thép cho các công trình xây dựng cơ bản...). Ngoài ra, thuộc nguyên vật liệu chính còn bao gồm cả bán thành phẩm mua ngoài để tiếp tục chế biến. - Vật liệu phụ: Là những vật liệu chỉ có tác dụng phụ trợ trong sản xuất, được sử dụng kết hợp với vật liệu chính để làm thay đổi màu sắc, hình dáng, phục vụ hoạt động của các tư liệu hay phục vụ cho lao động của công nhân viên chức (Dầu nhờn, hồ keo, thuốc nhuộm, thuốc tẩy, xà phòng, giẻ lau...). - Nhiên liệu, năng lượng: Là những thứ dùng để cung cấp nhiệt lượng trong quá trình sản xuất kinh doanh như than, củi, xăng dầu, hơi đốt khí đốt... - Phụ tùng thay thế: Là những chi tiết, phụ tùng dùng để sửa chữa và thay thế cho máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển. - Vật liệu và thiết bị xây dựng: Cơ bản bao gồm các loại và thiết bị (Cẩu lắp, không cẩu lắp, vật kết cấu, công cụ, khí cụ...) mà các doanh nghiệp mua nhằm đầu tư cho xây dựng cơ bản.
 34. 34. 21 2.1.2.2. Phân loại nguyên vật liệu theo nguồn hình thành - Nguyên vật liệu mua ngoài - Nguyên vật liệu tự chế biến, tự gia công - Nguyên vật liệu có từ nguồn gốc khác (được cấp, biếu tặng, nhận vốn góp,...) 2.1.2.3. Phân loại theo mục đích và nơi sử dụng - Nguyên vật liệu dùng trực tiếp vào SXKD - Nguyên vật liệu dùng cho nhu cầu quản lý - Nguyên vật liệu dùng cho nhu cầu phục vụ bán hàng 2.1.3. Đặc điểm của nguyên vật liệu Nguyên vật liệu (NVL) thường tham gia vào một chu kỳ sản xuất và tiêu hao toàn bộ hoặc thay đổi hình dạng vật chất ban đầu để tạo thành hình thái của sản phẩm. Nguyên vật liệu là một loại hàng tồn kho được doanh nghiệp dự trữ với mục đích phục vụ cho quá trình sản xuất kinh doanh trong kỳ của doanh nghiệp. Mỗi một loại NVL nhất định lại gắn liền với một thời hạn bảo quản nhất định. Vì vậy doanh nghiệp phải dựa vào đặc điểm này của NVL để có kế hoạch trong việc thu mua, dự trữ và bảo quản NVL cũng như việc xuất NVL vào sản xuất. 2.1.4. Yêu cầu quản lý nguyên vật liệu - Đối với nước ta, nguyên vật liệu trong nước còn chưa đáp ứng được cho nhu cầu sản xuất, một số loại nguyên vật liệu còn phải nhập của nước ngoài. Do đó, việc quản lý nguyên vật liệu phải hết sức tiết kiệm, chống lãng phí, đúng quy trình công nghệ nhằm tạo ra sản phẩm tốt và có hiệu quả. - Muốn quản lý tốt nguyên vật liệu ta phải quản lý tốt trên các khâu: Thu mua, bảo quản, dự trữ và sử dụng. - Khâu thu mua: Phải tổ chức quản lý quá trình thu mua nguyên vật liệu sao cho đủ về số lượng, đúng loại, tốt về chất lượng, giá cả hợp lý, nhằm hạ thấp chi phí nguyên vật liệu đưa vào sản xuất, góp phần quan trọng trong việc hạ giá thành sản phẩm. - Khâu bảo quản: Phải bảo đảm theo đúng chế độ quy định tổ chức hệ thống kho hợp lý, để nguyên vật liệu không thất thoát, hư hỏng kém phẩm chất, ảnh hưởng đến chất liệu sản phẩm.
 35. 35. 22 - Khâu dự trữ: Phải tạo điều kiện cho quá trình sản xuất được tiến hành liên tục, cần quan tâm quản lý tốt khâu dự trữ. Phải dự trữ nguyên vật liệu đúng mức tối đa, tối thiểu để không gây ứ đọng hoặc gây gián đoạn trong sản xuất. - Khâu sử dụng: Do chi phí nguyên vật liệu chiếm một tỷ trọng lớn trong chi phí sản xuất vì vậy cần sử dụng nguyên vật liệu đúng mức tiêu hao, đúng loại, phát huy cao nhất hiệu quả sử dụng nguyên vật liệu, nâng cao chất lượng sản phẩm, hạ thấp chi phí nguyên vật liệu trong giá thành sản phẩm. 2.1.5. Nhiệm vụ của kế toán nguyên vật liệu 2.1.5.1. Nhiệm vụ của kế toán nguyên vật liệu theo thông tư - Ghi chép phản ánh đầy đủ kịp thời số hiện có và tình hình luân chuyển của nguyên vật liệu về giá cả và hiện vật. Tính toán đúng đắn trị giá vốn (hoặc giá thành) thực tế của nguyên vật liệu nhập kho, xuất kho nhằm cung cấp thông tin kịp thời chính xác phục vụ cho yêu cầu lập báo cáo tài chính và quản lý doanh nghiệp. - Kiểm tra tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch, phương pháp kỹ thuật về hạch toán nguyên vật liệu. Đồng thời hướng dẫn các bộ phận, các đơn vị trong Doanh nghiệp thực hiện đầy đủ các chế độ hạch toán ban đầu về nguyên vật liệu, phải hạch toán đúng chế độ, đúng phương pháp quy định để đảm bảo sự thống nhất trong công tác kế toán nguyên vật liệu. - Kiểm tra việc chấp hành chế độ bảo quản, dự trữ và sử dụng nguyên vật liệu từ đó phát hiện, ngăn ngừa và đề xuất những biện pháp xử lý nguyên vật liệu thừa, ứ đọng, kém hoặc mất phẩm chất, giúp cho việc hạch toán xác định chính xác số lượng và giá trị nguyên vật liệu thực tế đưa vào sản xuất sản phẩm. Phân bố chính xác nguyên vật liệu đã tiêu hao vào đối tượng sử dụng để từ đó giúp cho việc tính giá thành được chính xác. - Tổ chức kế toán phù hợp với phương pháp kế toán hàng tồn kho, cung cấp thông tin cho việc lập báo cáo tài chính và phân tích hoạt động kinh doanh. - Tổ chức ghi chép phản ánh tổng hợp số liệu về tình hình thu mua, vận chuyển, bảo quản, đánh giá phân loại tình hình nhập xuất và quản lý nguyên vật liệu. 2.1.5.2. Nhiệm vụ của kế toán nguyên vật liệu thực tế tại công ty
 36. 36. 23 - Ghi chép, tính toán, phản ánh chính xác, trung thực kịp thời số lượng, chất lượng và giá thành thực tế của NVL nhập kho. - Tập hợp phản ánh đầy đủ kịp thời số lượng và giá trị NVL xuất kho, kiểm tra tình hình chấp hành các định mức tiêu hao NVL. - Phân bổ giá trị hợp lý NVL sử dụng vào các đối tượng tập hợp chi phí SXKD. - Thực hiện việc ghi nhận, đánh giá về số lượng, giá trị NVL tồn kho, phát hiện kịp thời NVL thừa thiếu, ứ đọng, kém chất lượng để doanh nghiệp có biện pháp hạn chế tối đa thiệt hại. 2.2. Nguyên tắc kế toán - Kế toán nhập, xuất, tồn kho nguyên liệu, vật liệu trên tài khoản 152 phải được thực hiện theo nguyên tắc giá gốc quy định trong chuẩn mực “Hàng tồn kho”. Nội dung giá gốc của nguyên liệu, vật liệu được xác định tuỳ theo từng nguồn nhập.  Giá gốc của nguyên liệu, vật liệu mua ngoài, bao gồm: Giá mua ghi trên hóa đơn, thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng (GTGT) hàng nhập khẩu, thuế bảo vệ môi trường phải nộp (nếu có), chi phí vận chuyển, bốc xếp, bảo quản, phân loại, bảo hiểm,... nguyên liệu, vật liệu từ nơi mua về đến kho của doanh nghiệp, công tác phí của cán bộ thu mua, chi phí của bộ phận thu mua độc lập, các chi phí khác có liên quan trực tiếp đến việc thu mua nguyên vật liệu và số hao hụt tự nhiên trong định mức (nếu có): + Trường hợp thuế GTGT hàng nhập khẩu được khấu trừ thì giá trị của nguyên liệu, vật liệu mua vào được phản ánh theo giá mua chưa có thuế GTGT. Nếu thuế GTGT hàng nhập khẩu không được khấu trừ thì giá trị của nguyên liệu, vật liệu mua vào bao gồm cả thuế GTGT. + Đối với nguyên liệu, vật liệu mua bằng ngoại tệ được thực hiện theo quy định tại Điều 69 Thông tư 200/2014/TT-BTC - hướng dẫn phương pháp kế toán chênh lệch tỷ giá hối đoái.  Giá gốc của nguyên liệu, vật liệu tự chế biến, bao gồm: Giá thực tế của nguyên liệu xuất chế biến và chi phí chế biến.
 37. 37. 24  Giá gốc của nguyên liệu, vật liệu thuê ngoài gia công chế biến, bao gồm: Giá thực tế của nguyên liệu, vật liệu xuất thuê ngoài gia công chế biến, chi phí vận chuyển vật liệu đến nơi chế biến và từ nơi chế biến về doanh nghiệp, tiền thuê ngoài gia công chế biến.  Giá gốc của nguyên liệu nhận góp vốn liên doanh, cổ phần là giá trị được các bên tham gia góp vốn liên doanh thống nhất đánh giá chấp thuận.  Việc tính trị giá của nguyên liệu, vật liệu tồn kho, được thực hiện theo một trong các phương pháp sau: - Phương pháp giá đích danh - Phương pháp bình quân gia quyền sau mỗi lần nhập hoặc cuối kỳ - Phương pháp nhập trước, xuất trước  Kế toán chi tiết nguyên liệu, vật liệu phải thực hiện theo từng kho, từng loại, từng nhóm, thứ nguyên liệu, vật liệu. Trường hợp doanh nghiệp sử dụng giá hạch toán trong kế toán chi tiết nhập, xuất nguyên liệu, vật liệu, thì cuối kỳ kế toán phải tính hệ số chênh lệch giữa giá thực tế và giá hạch toán của nguyên liệu, vật liệu để tính giá thực tế của nguyên liệu, vật liệu xuất dùng trong kỳ theo công thức sau: Hệ số chênh lệch giữa giá thực tế và giá hạch toán của NVL (1) Giá thực tế của NVL tồn kho đầu kỳ + Giá thực tế của NVL nhập kho trong kỳ = Giá hạch toán của NVL tồn kho đầu kỳ Giá hạch toán của NVL nhập kho trong kỳ + Giá thực tế của nguyên vật liệu (NVL) xuất dùng trong kỳ được tính như sau: Giá thực tế của NVL xuất dùng trong kỳ = Giá hạch toán của NVL xuất dùng trong kỳ x Hệ số chênh lệch giữa giá thực tế và giá hạch toán của NVL (1)  Không phản ánh vào tài khoản này đối với nguyên vật liệu không thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp như nguyên vật liệu nhận giữ hộ, nguyên vật liệu nhận để gia công, nguyên vật liệu nhận từ bên giao ủy thác xuất - nhập khẩu...
 38. 38. 25 2.3. Tài khoản sử dụng 2.3.1. Giới thiệu tài khoản 152 Tài khoản 152: Nguyên liệu, vật liệu dùng để ghi chép tình hình hiện có và tình hình tăng giảm nguyên vật liệu theo giá thực tế. Tài khoản này được mở chi tiết tùy theo yêu cầu quản lý. Kết cấu của tài khoản 152 như sau: - Bên Nợ:  Trị giá thực tế của nguyên liệu, vật liệu nhập kho do mua ngoài, tự chế, thuê ngoài gia công, chế biến, nhận góp vốn hoặc từ các nguồn khác;  Trị giá nguyên liệu, vật liệu thừa phát hiện khi kiểm kê;  Kết chuyển trị giá thực tế của nguyên liệu, vật liệu tồn kho cuối kỳ (Trường hợp doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ). - Bên Có:  Trị giá thực tế của nguyên liệu, vật liệu xuất kho dùng vào sản xuất, kinh doanh, để bán, thuê ngoài gia công chế biến, hoặc đưa đi góp vốn;  Trị giá nguyên liệu, vật liệu trả lại người bán hoặc được giảm giá hàng mua;  Chiết khấu thương mại nguyên liệu, vật liệu khi mua được hưởng;  Trị giá nguyên liệu, vật liệu hao hụt, mất mát phát hiện khi kiểm kê;  Kết chuyển trị giá thực tế của nguyên liệu, vật liệu tồn kho đầu kỳ (Trường hợp doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ). - Số dư bên Nợ: Trị giá thực tế của nguyên liệu, vật liệu tồn kho cuối kỳ. 2.3.2. Tài khoản nguyên vật liệu sử dụng tại công ty - Công ty sử dụng tài khoản nguyên vật liệu tài khoản 152 - Sổ chi tiết tài khoản ( sổ cái) tài khoản 152 - Mở các tài khoản cấp 2 cho các nguyên vật liệu chính, nguyên vật liệu phụ như:  Nguyên vật liệu chính: tài khoản 1521  Nguyên vật liệu phụ: tài khoản 1522
 39. 39. 26 2.3.3. Hệ thống hóa các nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại công ty Hình 2.1. Sơ đồ chữ T tài khoản 112 theo Thông tư 200/2014/TT-BTC Nguồn: Phòng kế toán (2019)
 40. 40. 27 2.4. Chứng từ, sổ sách kế toán 2.4.1. Tên các chứng từ, sổ sách kế toán. 2.4.1.1. Chứng từ kế toán sử dụng Theo chế độ hiện hành kế toán nguyên vật liệu sử dụng các chứng từ chủ yếu như sau: - Phiếu nhập kho - Phiếu xuất kho - Hóa đơn giá trị gia tăng - Hóa đơn bán hàng - Bảng phân bổ nguyên vật liệu - ..... Bên cạnh đó tùy thuộc vào đặc điểm, tình hình cụ thể của từng doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực hoạt động, thành phần kinh tế khác nhau mà sử dụng chứng từ kế toán khác nhau. 2.4.1.2. Sổ sách kế toán sử dụng - Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ ( sản phẩm, hàng hóa) - Sổ chi tiết tài khoản 152 ( sổ cái) - Sổ nhật ký chung - Bảng cân đối tài khoản - Báo cáo tài chính 2.4.2. Mục đích của chứng từ 2.4.2.1. Phiếu nhập kho Nhằm xác nhận số lượng vật tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá nhập kho làm căn cứ ghi thẻ kho, thanh toán tiền hàng, xác định trách nhiệm với người có liên quan và ghi sổ kế toán.
 41. 41. 28 2.4.2.2. Phiếu xuất kho - Phiếu xuất kho được dùng để theo dõi số lượng vật phẩm - hàng hóa xuất kho, làm cơ sở để hạch toán chi phí sản xuất - tính giá thành sản phẩm, dịch vụ và kiểm soát thực trạng sử dụng, thực hiện định mức tiêu hao vật tư. - Mỗi phiếu xuất kho sẽ được lập cho 1 hoặc nhiều vật phẩm, hàng hóa cùng kho xuất dùng chung mục đích hoặc cho một đối tượng hạch toán chi phí. 2.4.2.3. Hóa đơn giá trị gia tăng - Hóa đơn giá trị gia tăng là một loại chứng từ do người bán lập, ghi nhận thông tin bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cho bên mua, sử dụng dịch vụ theo quy định của pháp luật. Hành động này thường được nhắc đến bằng cụm từ “xuất hóa đơn”. - Loại hóa này theo mẫu do Bộ tài chính ban hành và hướng dẫn thực hiện, áp dụng cho các tổ chức cá nhân kê khai và tính thuế theo phương pháp khấu trừ. 2.4.2.4. Hóa đơn bán hàng - Hóa đơn bán hàng là loại hóa đơn mà những cá nhân, tổ chức sử dụng phương pháp nộp thuế trực tiếp xuất khi cung ứng hàng hóa, dịch vụ. - Những cá nhân, tổ chức này sử dụng phương pháp nộp thuế trực tiếp sẽ không được sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng. 2.4.2.5. Bảng phân bổ nguyên vật liệu - Dùng để phản ánh tổng giá trị nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ xuất kho trong tháng theo giá thực tế và giá hạch toán và phân bổ giá trị nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ xuất dùng cho các đối tượng sử dụng hàng tháng (Ghi Có TK 152, TK 153, Nợ các tài khoản liên quan) - Bảng này còn dùng để phân bổ giá trị công cụ, dụng cụ xuất dùng một lần có giá trị lớn, thời gian sử dụng dưới một năm hoặc trên một năm đang được phản ánh trên TK 142 hoặc TK 242.
 42. 42. 29 2.4.3. Phương pháp hạch toán chi tiết nguyên vật liệu theo phương pháp thẻ song song - Đặc điểm của phương pháp thẻ song song là sử dụng các sổ chi tiết để theo dõi thường xuyên, liên tục sự biến động của từng mặt hàng tồn kho về số lượng và giá trị. - Hàng ngày hoặc định kỳ, sau khi nhập chứng từ tại kho, kế toán tiến hành việc kiểm tra, ghi giá và phản ánh vào sổ chi tiết về mặt số lượng và giá trị. Cuối tháng kế toán đối chiếu số liệu tồn kho theo chi tiết từng loại trên các sổ chi tiết số liệu tồn kho trên thẻ kho và số liệu kiểm kê thực tế, nếu có chêch lệch phải xử lý kịp thời. Sau khi đối chiếu và đảm bảo số liệu đã khớp, kế toán tiến hành lập bảng tổng hợp chi tiết nhập – xuất – tồn kho nguyên vật liệu. Số liệu trên bảng tổng hợp chi tiết nhập – xuất – tồn kho nguyên vật liệu được dùng để đối chiếu với số liệu trên tài khoản 152 “ nguyên vật liệu” trên sổ cái. 2.5. Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại công ty TNHH Công Nghiệp Sắt Thép Connex – Aiko. 2.5.1. Nghiệp vụ phát sinh tại công ty 2.5.1.1. Nghiệp vụ 1 - Tại công ty TNHH Công Nghiệp Sắt Thép Connex-Aiko trong tháng 4/2019 phát sinh các nghiệp vụ như sau: - Ngày 1/4/2019 nhập kho 3000kg theo đơn báo giá 800/kg - Ngày 2/4/2019 nhập kho 3000kg theo đơn báo giá 800/kg - Ngày 3/4/2019 nhập kho 3000kg theo đơn báo giá 800/kg - Ngày 5/4/2019 nhập kho 3000kg theo đơn báo giá 800/kg - Ngày 9/4/2019 nhập kho 3000kg theo đơn báo giá 800/kg - Ngày 10/4/2019 nhập kho 3000kg theo đơn báo giá 800/kg - Ngày 11/4/2019 nhập kho 3000kg theo đơn báo giá 800/kg - Ngày 13/4/2019 nhập kho 3000kg theo đơn báo giá 800/kg - Ngày 15/4/2019 nhập kho 3000kg theo đơn báo giá 800/kg - Ngày 16/4/2019 nhập kho 3000kg theo đơn báo giá 800/kg
 43. 43. 30 - Ngày 17/4/2019 nhập kho 3000kg theo đơn báo giá 800/kg - Ngày 18/4/2019 nhập kho 3000kg theo đơn báo giá 800/kg - Ngày 22/4/2019 nhập kho 3000kg theo đơn báo giá 800/kg - Ngày 25/4/2019 nhập kho 3000kg theo đơn báo giá 800/kg - Ngày 26/4/2019 nhập kho 3000kg theo đơn báo giá 800/kg - Ngày 24/06/2019 công ty thanh toán tiền mua xỉ than cho cơ sở xỉ than Mai Công Tăng với số tiền 36.000.000 theo hóa đơn 0012807 ngày 17/05/2019. - Các chứng từ kế toán bao gồm:  Hóa đơn bán lẻ  Phiếu nhập kho  Bảng đối chiếu công nợ phải thu  Hóa đơn bán hàng  Giấy báo nợ  Phiếu chi tiền gửi ngân hàng - Sổ sách kế toán bao gồm:  Sổ nhật ký chung  Sổ chi tiết vật liệu xỉ than
 44. 44. 31 Ngày 01/04/2019 cơ sở xỉ than Mai Công Tăng gửi đơn báo giá cho công ty TNHH Công Nghiệp Sắt Thép Connex-Aiko. Hình 2.2. Đơn báo giá Nguồn: Phòng kế toán (2019)
 45. 45. 32 Ngày 01/04 cơ sở xỉ than Mai Công Tăng giao hóa đơn bán lẻ cho công ty TNHH Công Nghiệp Sắt Thép Connex-Aiko, kế toán tiến hành lập phiếu nhập kho theo mã số đơn đặt 0158. Hình 2.3. Hóa đơn bán lẻ Nguồn: Phòng kế toán (2019) Hình 2.4. Phiếu nhập kho Nguồn: Phòng kế toán (2019)
 46. 46. 33 Ngày 02/04 cơ sở xỉ than Mai Công Tăng giao hóa đơn bán lẻ cho công ty TNHH Công Nghiệp Sắt Thép Connex-Aiko, kế toán tiến hành lập phiếu nhập kho theo mã số đơn đặt 0159. Hình 2.5. Hóa đơn bán lẻ Nguồn: Phòng kế toán (2019) Hình 2.6. Phiếu nhập kho Nguồn: Phòng kế toán (2019)
 47. 47. 34 Ngày 03/04 cơ sở xỉ than Mai Công Tăng giao hóa đơn bán lẻ cho công ty TNHH Công Nghiệp Sắt Thép Connex-Aiko, kế toán tiến hành lập phiếu nhập kho theo mã số đơn đặt 0160. Hình 2.7. Hóa đơn bán lẻ Nguồn: Phòng kế toán (2019) Hình 2.8. Phiếu nhập kho Nguồn: Phòng kế toán (2019)
 48. 48. 35 Ngày 05/04 cơ sở xỉ than Mai Công Tăng giao hóa đơn bán lẻ cho công ty TNHH Công Nghiệp Sắt Thép Connex-Aiko, kế toán tiến hành lập phiếu nhập kho theo mã số đơn đặt 0161. Hình 2.9. Hóa đơn bán lẻ Nguồn: Phòng kế toán (2019) Hình 2.10. Phiếu nhập kho Nguồn: Phòng kế toán (2019)
 49. 49. 36 Ngày 09/04 cơ sở xỉ than Mai Công Tăng giao hóa đơn bán lẻ cho công ty TNHH Công Nghiệp Sắt Thép Connex-Aiko, kế toán tiến hành lập phiếu nhập kho theo mã số đơn đặt 0166. Hình 2.11. Hóa đơn bán lẻ Nguồn: Phòng kế toán (2019) Hình 2.12. Phiếu nhập kho Nguồn: Phòng kế toán (2019)
 50. 50. 37 Ngày 10/04 cơ sở xỉ than Mai Công Tăng giao hóa đơn bán lẻ cho công ty TNHH Công Nghiệp Sắt Thép Connex-Aiko, kế toán tiến hành lập phiếu nhập kho theo mã số đơn đặt 0167. Hình 2.13. Hóa đơn bán lẻ Nguồn: Phòng kế toán (2019) Hình 2.14. Phiếu nhập kho Nguồn: Phòng kế toán (2019)
 51. 51. 38 Ngày 11/04 cơ sở xỉ than Mai Công Tăng giao hóa đơn bán lẻ cho công ty TNHH Công Nghiệp Sắt Thép Connex-Aiko, kế toán tiến hành lập phiếu nhập kho theo mã số đơn đặt 0168. Hình 2.15. Hóa đơn bán lẻ Nguồn: Phòng kế toán (2019) Hình 2.16. Phiếu nhập kho Nguồn: Phòng kế toán (2019
 52. 52. 39 Ngày 13/04 cơ sở xỉ than Mai Công Tăng giao hóa đơn bán lẻ cho công ty TNHH Công Nghiệp Sắt Thép Connex-Aiko, kế toán tiến hành lập phiếu nhập kho theo mã số đơn đặt 0169. Hình 2.17. Hóa đơn bán lẻ Nguồn: Phòng kế toán (2019) Hình 2.18. Phiếu nhập kho Nguồn: Phòng kế toán (2019)
 53. 53. 40 Ngày 15/04 cơ sở xỉ than Mai Công Tăng giao hóa đơn bán lẻ cho công ty TNHH Công Nghiệp Sắt Thép Connex-Aiko, kế toán tiến hành lập phiếu nhập kho theo mã số đơn đặt 0171. Hình 2.19. Hóa đơn bán lẻ Nguồn: Phòng kế toán (2019) Hình 2.20. Phiếu nhập kho Nguồn: Phòng kế toán (2019)
 54. 54. 41 Ngày 16/04 cơ sở xỉ than Mai Công Tăng giao hóa đơn bán lẻ cho công ty TNHH Công Nghiệp Sắt Thép Connex-Aiko, kế toán tiến hành lập phiếu nhập kho theo mã số đơn đặt 0173. Hình 2.21. Hóa đơn bán lẻ Nguồn: Phòng kế toán (2019) Hình 2.22. Phiếu nhập kho Nguồn: Phòng kế toán (2019)
 55. 55. 42 Ngày 17/04 cơ sở xỉ than Mai Công Tăng giao hóa đơn bán lẻ cho công ty TNHH Công Nghiệp Sắt Thép Connex-Aiko, kế toán tiến hành lập phiếu nhập kho theo mã số đơn đặt 0174. Hình 2.23. Hóa đơn bán lẻ Nguồn: Phòng kế toán (2019) Hình 2.24. Phiếu nhập kho Nguồn: Phòng kế toán (2019)
 56. 56. 43 Ngày 18/04 cơ sở xỉ than Mai Công Tăng giao hóa đơn bán lẻ cho công ty TNHH Công Nghiệp Sắt Thép Connex-Aiko, kế toán tiến hành lập phiếu nhập kho theo mã số đơn đặt 0177. Hình 2.25. Hóa đơn bán lẻ Nguồn: Phòng kế toán (2019) Hình 2.26. Phiếu nhập kho Nguồn: Phòng kế toán (2019)
 57. 57. 44 Ngày 22/04 cơ sở xỉ than Mai Công Tăng giao hóa đơn bán lẻ cho công ty TNHH Công Nghiệp Sắt Thép Connex-Aiko, kế toán tiến hành lập phiếu nhập kho theo mã số đơn đặt 0179. Hình 2.27. Hóa đơn bán lẻ Nguồn: Phòng kế toán (2019) Hình 2.28. Phiếu nhập kho Nguồn: Phòng kế toán (2019)
 58. 58. 45 Ngày 25/04 cơ sở xỉ than Mai Công Tăng giao hóa đơn bán lẻ cho công ty TNHH Công Nghiệp Sắt Thép Connex-Aiko, kế toán tiến hành lập phiếu nhập kho theo mã số đơn đặt 0180. Hình 2.29. Hóa đơn bán lẻ Nguồn: Phòng kế toán (2019) Hình 2.30. Phiếu nhập kho Nguồn: Phòng kế toán (2019)
 59. 59. 46 Ngày 26/04 cơ sở xỉ than Mai Công Tăng giao hóa đơn bán lẻ cho công ty TNHH Công Nghiệp Sắt Thép Connex-Aiko, kế toán tiến hành lập phiếu nhập kho theo mã số đơn đặt 0180. Hình 2.31. Hóa đơn bán lẻ Nguồn: Phòng kế toán (2019) Hình 2.32. Phiếu nhập kho Nguồn: Phòng kế toán (2019)
 60. 60. 47 Ngày 07/05/2019 cơ sở xỉ than Mai Công Tăng gửi cho công ty TNHH Công Nghiệp Sắt Thép Connex-Aiko bảng đối chiếu công nợ phải thu tháng 04/2019. Hình 2.33. Bảng đối chiếu công nợ phải thu tháng 4-2019 Nguồn: Phòng kế toán (2019)
 61. 61. 48 Ngày 17/05/2019 cơ sở xỉ than Mai Công Tăng gửi cho công ty TNHH Công Nghiệp Sắt Thép Connex-Aiko hóa đơn bán hàng mẫu số 02GTGT3/001, số 0012807, ký hiệu 37AK/18P với số tiền chưa thanh toán là 36.000.000. Hình 2.34. Hóa đơn bán hàng Nguồn: Phòng kế toán (2019)
 62. 62. 49 Ngày 24/05/2019 kế toán lập phiếu nhập kho số 001 theo hóa đơn bán hàng mẫu số 02GTGT3/001, số 0012807, ký hiệu 37AK/18P với số tiền chưa thanh toán là 36.000.000. Hình 2.35. Chứng từ kế toán Nguồn: Phòng kế toán (2019) Hình 2.36. Phiếu nhập kho Nguồn: Phòng kế toán (2019)
 63. 63. 50 Ngày 24/06/2019, công ty chuyển khoản từ ngân hàng UOB thanh toán tiền hàng đã mua cho cơ sở xỉ than Mai Công Tăng theo hóa đơn số 1280, ngày 17/05/2019. Lập phiếu chi 004UOB91. Hình 2.37. Giấy báo nợ Nguồn: Phòng kế toán (2019) Hình 2.38. Phiếu chi tiền gửi ngân hàng Nguồn: Phòng kế toán (2019)
 64. 64. S CTY TNHH CN SẮT THÉP CONNEX-AIKO Mẫu số S03a - DN Địa chỉ: Lo C-8D-CN My Phuoc III Industrial Park, Ben Cat, Binh Duong, VN Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 cuả B Mã số thuế: 3700806270 SỔ NHẬT KÝ CHUNG Kỳ PS : Từ 01/04/2019 Đến 30/06/2019 Đơnvị tính: VND Chứng từ gốc Diễn giải Tài khoản Phát sinh VND Loại Ngày Số Nợ Có Nợ Có GBN 01/04/2019 001CT Nộp thuế môn bài 2019 6425 11212 3,000,000 3,000,000 GBN 19/04/2019 014CT Phí ngân hàng hd: 2567 6427 11212 826,000 826,000 GBN 19/04/2019 014CT VAT - Phí ngân hàng hd: 2567 1331 11212 82,600 82,600 GBN 22/04/2019 002UOB31 TT lãivay CPL hd:001/2019/CAM-CPL ngày 02/1/19):591.78usd*23270 6351 11221 13,770,721 13,770,721 PKT 30/04/2019 BL04 Hạch toán BHYT trích vào lương CNV 33412 3384 11,471,968 11,471,968 PKT 24/05/2019 001 NK Xỉ than hd:12807 Mai Công Tăng 1522 3311 36,000,000 36,000,000 PN 24/06/2019 004 Chi tiền mua bao tay, khẩu trang, vải lau hd:55779;55769 Minh Hao 15313 1111 8,799,100 8,799,100 GBN 24/06/2019 004UOB91 TT tiền xỉ than hd: 12807 Mai Công Tăng 3311 11211 36,000,000 36,000,000 PN 24/06/2019 005 NKdung môihd:920 Nghiệp Phá t 1522 1111 8,400,000 8,400,000 PN 24/06/2019 005 VAT - NKdung môihd:920 Nghiệp Phá t 1331 1111 840,000 840,000 PKT 30/06/2019 PB13 Trích trước chi phí lương T13/2019 622 3352 58,042,917 58,042,917 PKT 30/06/2019 PB13 Trích trước chi phí lương T13/2019 6271 3352 11,114,083 11,114,083 PKT 30/06/2019 PB13 Trích trước chi phí lươngT13/2019 6421 3352 3,793,250 3,793,250 PKT 30/06/2019 PB242 Phâ n bổ chiphí trả trước 6277 2422 53,152,646 53,152,646 PKT 30/06/2019 PB242 Phâ n bổ chiphí trả trước 6427 2422 6,071,670 6,071,670 GBN 30/06/2019 UOB78DC HT CLTG cá c NVngoạitệ phá t sinh trong kỳ TK11222 6352 11222 9,703,360 9,703,360 Tổng cộng 437,812,680,999 437,812,680,999 Ngà y mở sổ: 01/04/2019 Ngà y 30 thá ng 06 năm Người Lập Kế Toá n Trưởng Giá m Đốc Phạm Thị Thanh Tuyền Seah Cheng Teck o nhật ký chung Kỳ PS : Từ 01/04/2019 Đến 30/06/2019 Căn cứ vào phiếu nhập kho 001 và phiếu chi tiền gửi ngân hàng 004UOB91 kế toán ghi lên nhật ký chung. Hình 2.39. Sổ nhật ký chung ( Nghiệp vụ 1) Nguồn: Phòng kế toán (2019) 51
 65. 65. CTYTNHH CN SẮT THÉP CONNEX-AIKO Mẫu số S10 - DN Địa chị:LoC-8D-CN My Phuoc IIIIndustrial Park,BenCat,BinhDuong,VN Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Mã số thuế: 3700806270 Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính SỔCHITIẾTVẬTLIỆU,DỤNG CỤ(SẢNPHẨM, HÀNG HÓA) KỳPS : Từ 01/04/2019 Đến 30/06/2019 MãVật tưHànghóa: XITHAN TênVậttư Hànghóa: Xỉ Than Sốlượngtồnđầukỳ : 551.00 Đơnvịtính: Kg Giátrịtồnđầukỳ : 48,337,577.00 Đơnvị tính: VND Chứngtừ Diễngiải Nhập Xuất Tồncuốikỳ Ngày Số Sốlượng Đơngiá Giátrị Sốlượng Đơngiá Giátrị Sốlượng Đơngiá Giátrị 30/04/19 006 NKXỈThanhd:5999 Mai CôngTăng 39,000.00 620 24,180,000 62,107.00 620 38,506,340 30/04/19 002 Xuất NVLsảnxuất két sắt các loại T04/2019 42,000.00 620 26,040,000 20,107.00 620 12,466,340 24/05/19 001 NK Xỉ thanhd:12807 Mai Công Tăng 45,000.00 800 36,000,000 65,107.00 744 48,466,340 31/05/19 002 Xuất NVLsảnxuất két sắt các loại T05/2019 65,107.00 744 48,466,340 -0.00 24/06/19 004 NKXỉthanhd:12880 Mai CôngTăng 66,000.00 800 52,800,000 66,000.00 800 52,800,000 30/06/19 002 Xuất NVLsảnxuất két sắt các loạiT06/2019 55,000.00 800 44,000,000 11,000.00 800 8,800,000 T?ng c?ng 150,000.00 112,980,000 162,107.00 118,506,340 11,000.00 8,800,000 Sổ nàycó 1trang, đánhsố từ trangsố 1 đếntrang 1 Ngàymở sổ: 01/04/2019 Ngày 30 tháng 06 năm 2019 Ngườilập Kế ToánTrưởng GiámĐốc Phạm Thị ThanhTuyền Seah Cheng Teck Sổ chi tiếtvậtliệudụngcụ(sảmphẩm, hànghóa) Trang: 1/1 Căn cứ vào nhật ký chung kế toán ghi lên sổ chi tiết vật liệu xỉ than. Hình 2.40. Sổ chi tiết vật liệu xỉ than (Nghiệp vụ 1). Nguồn: Phòng kế toán (2019) 52
 66. 66. 53 2.5.1.2. Nghiệp vụ 2 - Tại công ty TNHH Công Nghiệp Sắt Thép Connex-Aiko trong tháng 5/2019 phát sinh các nghiệp vụ như sau: - Ngày 3/5/2019 nhập kho 200 bao xi măng FICO - Ngày 4/5/2019 nhập kho 200 bao xi măng FICO - Ngày 6/5/2019 nhập kho 200 bao xi măng FICO - Ngày 8/5/2019 nhập kho 200 bao xi măng FICO - Ngày 10/5/2019 nhập kho 200 bao xi măng FICO - Ngày 11/5/2019 nhập kho 200 bao xi măng FICO - Ngày 13/5/2019 nhập kho 150 bao xi măng FICO - Ngày 15/5/2019 nhập kho 200 bao xi măng FICO - Ngày 16/5/2019 nhập kho 200 bao xi măng FICO - Ngày 17/5/2019 nhập kho 200 bao xi măng FICO - Ngày 21/5/2019 nhập kho 200 bao xi măng FICO - Ngày 22/5/2019 nhập kho 200 bao xi măng FICO - Ngày 23/5/2019 nhập kho 200 bao xi măng FICO - Ngày 29/5/2019 nhập kho 200 bao xi mănng FICO - Ngày 30/5/2019 nhập kho 200 bao xi măng FICO - Ngày 31/5/2019 nhập kho 200 bao xi măng FICO - Ngày 31/5/2019 nhập kho 200 bao xi măng FICO - Ngày 24/06/2019 công ty thanh toán tiền mua xi măng FICO cho CÔNG TY TNHH XD TM ĐÔ THỊ BÌNH DƯƠNG với số tiền 245.700.000 (đã bao gồm thuế VAT 10%), theo hóa đơn 0000025, mẫu số 01GTKT3/001, ký hiệu BD/18P, ngày 31/05/2019.
 67. 67. 54 - Các chứng từ kế toán bao gồm:  Phiếu giao hàng  Phiếu nhập kho  Hóa đơn giá trị gia tăng  Giấy báo nợ  Phiếu chi tiền gửi ngân hàng - Sổ sách kế toán bao gồm:  Sổ nhật ký chung  Sổ chi tiết vật liệu xi măng
 68. 68. 55 Căn cứ theo phiếu giao hàng số 0000392 ngày 03/05/2019 của công ty TNHH XD TM ĐÔ THỊ BÌNH DƯƠNG, kế toán tiến hành lập phiếu nhập kho. Hình 2.41. Phiếu giao hàng Nguồn: Phòng kế toán (2019) Hình 2.42. Phiếu nhập kho Nguồn: Phòng kế toán (2019)
 69. 69. 56 Căn cứ theo phiếu giao hàng số 0000393 ngày 04/05/2019 của công ty TNHH XD TM ĐÔ THỊ BÌNH DƯƠNG, kế toán tiến hành lập phiếu nhập kho 200 bao xi măng FICO theo mã đơn đặt 0186. Hình 2.43. Phiếu giao hàng Nguồn: Phòng kế toán (2019) Hình 2.44. Phiếu nhập kho Nguồn: Phòng kế toán (2019)
 70. 70. 57 Căn cứ theo phiếu giao hàng số 0000394 ngày 06/05/2019 của công ty TNHH XD TM ĐÔ THỊ BÌNH DƯƠNG, kế toán tiến hành lập phiếu nhập kho 200 bao xi măng FICO theo mã đơn đặt 0189. Hình 2.45. Phiếu giao hàng Nguồn: Phòng kế toán (2019) Hình 2.46. Phiếu nhập kho Nguồn: Phòng kế toán (2019)
 71. 71. 58 Căn cứ theo phiếu giao hàng số 0000395 ngày 08/05/2019 của công ty TNHH XD TM ĐÔ THỊ BÌNH DƯƠNG, kế toán tiến hành lập phiếu nhập kho 200 bao xi măng FICO theo mã đơn đặt 0193. Hình 2.47. Phiếu giao hàng Nguồn: Phòng kế toán (2019) Hình 2.48. Phiếu nhập kho Nguồn: Phòng kế toán (2019)
 72. 72. 59 Căn cứ theo phiếu giao hàng số 0000196 ngày 10/05/2019 của công ty TNHH XD TM ĐÔ THỊ BÌNH DƯƠNG, kế toán tiến hành lập phiếu nhập kho 200 bao xi măng FICO theo mã đơn đặt 0194. Hình 2.49. Phiếu giao hàng Nguồn: Phòng kế toán (2019) Hình 2.50. Phiếu nhập kho Nguồn: Phòng kế toán (2019)
 73. 73. 60 Căn cứ theo phiếu giao hàng số 0000197 ngày 11/05/2019 của công ty TNHH XD TM ĐÔ THỊ BÌNH DƯƠNG, kế toán tiến hành lập phiếu nhập kho 200 bao xi măng FICO theo mã đơn đặt 0195. Hình 2.51. Phiếu giao hàng Nguồn: Phòng kế toán (2019) Hình 2.52. Phiếu nhập kho Nguồn: Phòng kế toán (2019)
 74. 74. 61 Căn cứ theo phiếu giao hàng số 0000396 ngày 13/05/2019 của công ty TNHH XD TM ĐÔ THỊ BÌNH DƯƠNG, kế toán tiến hành lập phiếu nhập kho 150 bao xi măng FICO theo mã đơn đặt 0198. Hình 2.53. Phiếu giao hàng Nguồn: Phòng kế toán (2019) Hình 2.54. Phiếu nhập kho Nguồn: Phòng kế toán (2019)
 75. 75. 62 Căn cứ theo phiếu giao hàng số 0000397 ngày 15/05/2019 của công ty TNHH XD TM ĐÔ THỊ BÌNH DƯƠNG, kế toán tiến hành lập phiếu nhập kho 200 bao xi măng FICO theo mã đơn đặt 0200. Hình 2.55. Phiếu giao hàng Nguồn: Phòng kế toán (2019) Hình 2.55. Phiếu nhập kho Nguồn: Phòng kế toán (2019)
 76. 76. 63 Căn cứ theo phiếu giao hàng số 0000282 ngày 16/05/2019 của công ty TNHH XD TM ĐÔ THỊ BÌNH DƯƠNG, kế toán tiến hành lập phiếu nhập kho 200 bao xi măng FICO theo mã đơn đặt 0203. Hình 2.57. Phiếu giao hàng Nguồn: Phòng kế toán (2019) Hình 2.58. Phiếu nhập kho Nguồn: Phòng kế toán (2019)
 77. 77. 64 Căn cứ theo phiếu giao hàng số 0000283 ngày 17/05/2019 của công ty TNHH XD TM ĐÔ THỊ BÌNH DƯƠNG, kế toán tiến hành lập phiếu nhập kho 200 bao xi măng FICO theo mã đơn đặt 0204. Hình 2.59. Phiếu giao hàng Nguồn: Phòng kế toán (2019) Hình 2.60. Phiếu nhập kho Nguồn: Phòng kế toán (2019)
 78. 78. 65 Căn cứ theo phiếu giao hàng số 0000198 ngày 21/05/2019 của công ty TNHH XD TM ĐÔ THỊ BÌNH DƯƠNG, kế toán tiến hành lập phiếu nhập kho 200 bao xi măng FICO theo mã đơn đặt 0207. Hình 2.61. Phiếu giao hàng Nguồn: Phòng kế toán (2019) Hình 2.62. Phiếu nhập kho Nguồn: Phòng kế toán (2019)
 79. 79. 66 Căn cứ theo phiếu giao hàng số 0000199 ngày 22/05/2019 của công ty TNHH XD TM ĐÔ THỊ BÌNH DƯƠNG, kế toán tiến hành lập phiếu nhập kho 200 bao xi măng FICO theo mã đơn đặt 0208. Hình 2.63. Phiếu giao hàng Nguồn: Phòng kế toán (2019) Hình 2.64. Phiếu nhập kho Nguồn: Phòng kế toán (2019)
 80. 80. 67 Căn cứ theo phiếu giao hàng số 0000284 ngày 23/05/2019 của công ty TNHH XD TM ĐÔ THỊ BÌNH DƯƠNG, kế toán tiến hành lập phiếu nhập kho 200 bao xi măng FICO theo mã đơn đặt 0211. Hình 2.65. Phiếu giao hàng Nguồn: Phòng kế toán (2019) Hình 2.66. Phiếu nhập kho Nguồn: Phòng kế toán (2019)
 81. 81. 68 Căn cứ theo phiếu giao hàng số 0000309 ngày 29/05/2019 của công ty TNHH XD TM ĐÔ THỊ BÌNH DƯƠNG, kế toán tiến hành lập phiếu nhập kho 200 bao xi măng FICO theo mã đơn đặt 0221. Hình 2.67. Phiếu giao hàng Nguồn: Phòng kế toán (2019) Hình 2.68. Phiếu nhập kho Nguồn: Phòng kế toán (2019
 82. 82. 69 Căn cứ theo phiếu giao hàng số 0000285 ngày 30/05/2019 của công ty TNHH XD TM ĐÔ THỊ BÌNH DƯƠNG, kế toán tiến hành lập phiếu nhập kho 200 bao xi măng FICO theo mã đơn đặt 0222. Hình 2.69. Phiếu giao hàng Nguồn: Phòng kế toán (2019) Hình 2.70. Phiếu nhập kho Nguồn: Phòng kế toán (2019)
 83. 83. 70 Căn cứ theo phiếu giao hàng số 0000310 ngày 31/05/2019 của công ty TNHH XD TM ĐÔ THỊ BÌNH DƯƠNG, kế toán tiến hành lập phiếu nhập kho 200 bao xi măng FICO theo mã đơn đặt 0223. Hình 2.71. Phiếu giao hàng Nguồn: Phòng kế toán (2019) Hình 2.72. Phiếu nhập kho Nguồn: Phòng kế toán (2019)

×