Anúncio

NNPLĐC.pptx

Sinh viên
22 de Mar de 2023
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Similar a NNPLĐC.pptx(20)

Último(20)

Anúncio

NNPLĐC.pptx

 1. Nhóm 2 HỌC PHẦN Nhà nước và pháp luật đại cương GVHD: ThS. Nguyễn Thị Hoài Phương Date:12.10.2022
 2. 01 02 03 04 NỘI DUNG CHÍNH Chủ tịch nước – Nguyên thủ quốc qia Quốc hội Chính phủ Các cơ quan Toà án
 3. 05 06 07 08 NỘI DUNG CHÍNH Hội đồng nhân dân các cấp Ủy ban nhân dân các cấp Viện kiểm sát nhân dân Các cơ quan độc lập
 4. 1 Chủ tịch nước Nguyên thủ quốc gia
 5. Chủ tịch nước – Nguyên thủ quốc gia Vị trí pháp lý Là người đứng đầu nhà nước, thay mặt nước CHXHCNVN về đối nội & đối ngoại Do Quốc hội (QH) bầu trong số đại biểu QH; chịu trách nhiệm & báo cáo công tác trước QH.
 6. 01 04 03 02 05 Chức năng, nhiệm vụ cơ bản Đối nội Công bố Hiến pháp, luật, pháp lệnh. Thống lĩnh LLVTND, giữ chức Chủ tịch Hội đồng quốc phòng và an ninh. Quyết định tặng thưởng huân chương, huy chương. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức vụ cao cấp của Nhà nước Công bố quyết định tuyên bố tình trạng chiến tranh, tình trạng khẩn cấp v.v…
 7. 01 04 03 02 Chức năng, nhiệm vụ cơ bản Đối ngoại Cử, triệu hồi ĐSĐMTQ của Việt Nam Quyết định cho nhập quốc tịch VN, cho thôi quốc tịch VN hoặc tước quốc tịch VN Tiếp nhận ĐSĐMTQ của nước ngoài, nhân danh NN ký kết ĐƯQT Các chức năng, nhiệm vụ khác
 8. Kỳ họp thứ nhất – Quốc hội khoá XV ngày 26/7/2021 - Chủ tịch nước và Phó Chủ tịch nước do QH bầu trong số đại biểu QH, Phó Chủ tịch nước giúp Chủ tịch nước làm nhiệm vụ, có thể được Chủ tịch nước uỷ nhiệm thay Chủ tịch nước làm một số nhiệm vụ. - Chủ tịch nước đề nghị danh sách thành viên HĐQP&AN trình QH phê chuẩn. HĐQP&AN gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các Uỷ viên.
 9. 2 Quốc hội
 10. QUỐC HỘI QH là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước CHXHCNVN. Vị trí pháp lí 18 vị lãnh đạo - Ủy viên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV ra mắt QH, đồng bào và cử tri cả nước. Ảnh: TTXVN.
 11. Cách thức thành lập Do cử tri cả nước bầu ra theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín. Cơ cấu thành phần Gồm các đại biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân, cho các vùng lãnh thổ. Toàn cảnh Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
 12. Chức năng, nhiệm vụ cơ bản S 01 T 04 W 02 O 03 Thực hiện quyền lập hiến, lập pháp Thành lập ra các định chế quyền lực ở trung ương Quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước Giám sát tối cao với những hoạt động của NN
 13. Hình thức hoạt động - Quốc hội họp công khai - Quốc hội họp mỗi năm 2 kỳ
 14. - Quốc hội làm việc theo chế độ hội nghị và quyết định theo đa số - Hiệu quả hoạt động của Quốc hội được bảo đảm bằng hiệu quả của các kỳ họp của Quốc hội, hoạt động của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, các đại biểu Quốc hội và hiệu quả của sự phối hợp hoạt động với Chủ tịch nước, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan, tổ chức khác. Các quy tắc đặc thù
 15. 3 Chính phủ
 16. Vị trí pháp lí - Là cơ quan hành chính NN cao nhất của nước CHXHCNVN; thực hiện quyền hành pháp. - Là cơ quan chấp hành của Quốc hội.
 17. Chức năng, nhiệm vụ cơ bản Thống nhất quản lý việc thực hiện các nhiệm vụ quan trọng của đất nước Thống nhất quản lý nền hành chính quốc gia Tổ chức thi hành Hiến pháp & Pháp luật
 18. 4 Các cơ quan toà án
 19. 01 03 04 Vị trí pháp lí TAND là cơ quan xét xử của nước CHXHCNVN, thực hiện quyền tư pháp. TAND tối cao TAND địa phương TAND địa phương Tòa án quân sự 02 TAND cấp cao
 20. Chức năng, nhiệm vụ cơ bản 1. Chức năng - Xét xử các vụ án hình sự, dân sự, hôn nhân và gia đình, … - Xử lý vi phạm hành chính; xem xét đề nghị của cơ quan quản lý NN và quyết định áp dụng các biện pháp - Ra quyết định thi hành bản án, quyết định, … - Xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ để giải quyết các vụ việc và thực hiện các quyền hạn khác …
 21. 01 02 03 04 Chức năng, nhiệm vụ cơ bản Bảo vệ công lí Bảo vệ QCN, QCD Bảo vệ chế độ XHCN, lợi ích NN, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân Góp phần GD công dân trung thành với Tổ quốc, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, … 2. Nhiệm vụ
 22. 5 Hội đồng nhân dân các cấp
 23. 1 2 3 Vị trí pháp lí Là cơ quan có quyền lực NN ở địa phương Đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân Do nhân dân địa phương trực tiếp bầu ra, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ quan cấp trên
 24. HĐND các cấp Gồm: HĐND cấp tỉnh, thành phố, HĐND cấp huyện, thị xã, HĐND cấp xã. Hình thức hoạt động chủ yếu: thông qua các kỳ họp HĐND … Đứng đầu là Chủ tịch Hội đồng nhân dân, nhiệm kỳ là 5 năm
 25. Chức năng, nhiệm vụ cơ bản - Quyết định các vấn đề địa phương theo luật định - Giám sát việc tuân thủ theo Hiến pháp & Pháp luật ở địa phương - Thành lập ra các định chế quyền lực ở địa phương
 26. 6 Ủy ban nhân dân các cấp
 27. Vị trí pháp lí - Do HĐND bầu - Là bộ phận quan trọng của nền hành chính quốc gia - Là cơ quan hành chính NN ở địa phương - Là cơ quan chấp hành của HĐND
 28. UBND các cấp - Có trách nhiệm phối hợp - Có quyền thực hiện các hành vi - Có quyền ban hành các quyết định - Có cơ cấu tổ chức chặt chẽ - Có phạm vi hoạt động nhất định - Có chức năng quản lí hành chính
 29. Chức năng, nhiệm vụ cơ bản - Thực hiện các nhiệm vụ do cơ quan NN cấp trên giao - Tổ chức việc thi hành Hiến pháp, pháp luật ở địa phương - Tổ chức thực hiện nghị quyết của HĐNA cùng cấp
 30. 7 Viện kiểm sát nhân dân
 31. Vị trí pháp lí Là cơ quan thực hành quyền công tố; kiểm sát hoạt động tư ph VKSND tối cao VKSND địa phương VKSQS
 32. VKSND - Các chức danh tư pháp - Đứng đầu VKSND là Viện trưởng VKSND tối cao, nhiệm kỳ theo nhiệm kỳ của QH. - Nhiệm vụ của Viện trưởng VKSND tối cao
 33. Chức năng, nhiệm vụ cơ bản Bảo vệ pháp luật Góp phần đảm bảo pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất Bảo vệ chế độ XHCN Bảo vệ QCN, QCD Bảo vệ lợi ích của NN, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức
 34. 8 Các cơ quan độc lập
 35. Các cơ quan độc lập 1. Hội đồng bầu cử quốc gia 2. Kiểm toán nhà nước
 36. 1. Hội đồng bầu cử quốc gia - Là cơ quan do QH thành lập - Có nhiệm vụ tổ chức bầu cử đại biểu QH - Chỉ đạo và hướng dẫn công tác bầu cử đại biểu HĐND các cấp - Bao gồm: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên - Tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của Hội đồng bầu cử quốc gia và số lượng thành viên Hội đồng bầu cử quốc gia do luật định
 37. 2. Kiểm toán nhà nước - Bao gồm: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên - Tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của Hội đồng bầu cử quốc gia và số lượng thành viên Hội đồng bầu cử quốc gia do luật định
 38. THANKS
Anúncio