O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Semináře PARTSIP: naši lektoři

1.588 visualizações

Publicada em

Publicada em: Educação, Negócios
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Semináře PARTSIP: naši lektoři

 1. 1. Naši lektořiSemináře PARTSIP probíhají v období podzim 2010 - jaro 2012. Online registrace probíhá na http://www.partsip.cz.
 2. 2. Olga Biernátová Marketing pro knihovnyOlga Biernátová vystudovala ISK na FF MU a pracuje v Knihovně Univerzity TomášeBati ve Zlíně (PR, marketing, lektor IV, terénní knihovník, pracovník ve službách,projekt Tomasbata.com atd.) Mimo jiné je aktivní také v rámci skupiny GuerrillaReaders (Kalendář "Knihovna je sexy" Čtenářské placky, komerčně: f-marketing, ,grafika). Zajímá se zejména o online marketing a PR, využití sociálních médiív knihovnách, hodně přednáší a konference jsou jejím velkým hobby.
 3. 3. Tomáš Bouda Informační pracovník ve virtuálním světěJe odborným garantem projektu PARTSIP pracuje také v Úniverzitní knihovně FSS MU ,a je garantem projektu VIAKISK (Virtuální akademický kampus informačních studií aknihovnictví). Tomáš je absolvoval na KISK FF MU s magisterskou diplomovou pracíVzdělávací aktivity v 3D virtuálním vzdělávacím prostředí (MUVE) se zaměřením naprojekt VIAKISK (Virtuální akademický kampus informačních studií a knihovnictví) vsociálním virtuálním světě Second Life.
 4. 4. Daniel Franc Technologie a týmová spolupráce, Technologie a komunityZabývá se propojováním lidí a technologií, této problematice se dlouhodobě věnuje jakolektor. Považujeme ho za "guru" této problematiky v ČR. V současnosti je manažeremUnisona Studio, působí jako externí lektor a školitel (Expertis Praha, Shine consulting),je zapojen do několika dalších projektů (nejvýznamnější pravděpodobně Gug.cz: CzechGoogle User Group). Vystudoval sociologii a sociální politiku na UK Praha, magisterskýtitul získal na West Chester University v USA. Vzdělává se však neustále (např.certifikáty European Net Tutor, Asociace Mediátorů ČR – absolvent „CommercialMediation“, Profiles: psychologické testy a 360° zpětná vazba, Západočeská Univerzitav Plzni – certifikovaný Net Trainer a řada dalších). Přeložil knihu Wikinomie, autorskyse podílel na knihách v oblasti zážitkové pedagogy - Outdoor and Experiential Learning,Učení zážitkem a hrou.
 5. 5. Adam Hazdra Design služeb a inovace v knihovnáchAdam se tématu inovací věnuje několik let. Působil jako produktový manažer ve firměNewton Media a v současné době vyvíjí nové informační produkty ve výzkumné aporadenské společnosti IDC. Působil také jako konzultant několika start-up firem a vsoučasné době je členem expertního týmu CERMAT, který připravuje státní maturitnízkoušku z informatiky. Adam publikoval několik článků o o inovacích v českýchodoborných médiích a přednášel na VŠE ve spoluprácí s Institutem pro technologickýa inovační management. Adam Hazdra získal bakalářský titul v oboru informační akomunikační management na Hochschule v německém Görlitz. Inženýrské vzdělání voboru managementu inovací získalna Manchester Business School ve Velké Británii.Více informací na AdamHazdra.com a na blogu Drzá cihla věnovanému inovacím.
 6. 6. Libor Friedel Informační služby v evropském kontextu , Strategický managementAbsolvoval Vysoké učení technické v Brně (1987), titul MBA získal na Sheffield HallamUniversity (2000). 15 let pracoval jako moderátor, konzultant, poradce, trenér a lektor,mj. v oblasti strategického řízení, benchmarkingu, řízení výkonnosti, projektového řízeníi tzv. “měkkých dovedností. Od března 2008 pracuje jako ředitel Centra aplikovanéhoekonomického výzkumu na Fakultě managementu a ekonomiky UTB ve Zlíně. Ve svévědecko-výzkumné práci se soustřeďuje na problematiku intelektuálního kapitálu,klastrů, inovací a regionálního rozvoje ve vztahu ke znalostem a výkonnosti. Rozvíjínapř. koncepci znalostních klastrů. V rámci studijních pobytů navštívil mj. Japonsko,USA, Švédsko, Velkou Británii. Přednáší na domácích a zahraničních konferencích(Itálie, Francie, Finsko, Jižní Afrika…).
 7. 7. Martin Krčál Elektronické knihy a akademické knihovnyPatří do pedagogického týmu Kabinetu informačních studií a knihovnictví (FF MUBrno). Své znalosti a zkušenosti nabízí v předmětech, které se točí kolemelektronických informační zdrojů, informační a počítačové gramotnosti. Jesupervizorem projektu Právo.knihovna.cz. Můžete ho potkávat již osmým rokem také vÚstřední knihovně Fakulty sociálních studií FSS MU Brno v oddělení automatizace, jehlavním tvůrcem projektu Citace.com (generátor bibliografických citací) či Scholert.com(služba založená na technologii RSS. Slouží ke sledování nových článků vycházejících vodborných a vědeckých časopisech).
 8. 8. Jan Kříž Elektronické knihy a akademické knihovnyPracuje v Ústřední knihovně Fakulty sociálních studií FF MU Brno v oddělení automatizace.Elektronické knihy a jejich zapojení do služeb knihovny jsou jeho osobním i profesním zájmem a tojak po stránce technické a technologické, tak i z hlediska autorského práva v České Republice.Honza Kžíž byl společně s kolegou Martinem Krčálem jedním z akademických knihovníků, kteří vroce 2010 začali upozorňovat na možné kritické body v chystané novelizaci autorského zákona aaktivně se věnovat lobinggu a osvětové činnosti v této oblasti. Jedním z výstupů byl i tematickýmagazín "Proč se nám nelíbí připravovaná novela autorského zákona".
 9. 9. Antonín Pokorný Elektronické knihy a akademické knihovnyPracuje v Knihovně Univerzity Palackého v Olomouci v oddělení akvizice, mám na starosti nákupzahraničních časopisů pro celou univerzitu. V našem oboru ho baví hlavně novétechnologie využitelné v knihovnách. Dlouhodobě se zajímá o fenomén elektronických knih a topředevším o jejich vliv na kulturu čtení. Tématu se věnuje i jako bloger (Tondův blog). Působí takév týmu projektu Výzkumy.knihovna.cz.
 10. 10. Petr Škyřík Metody a techniky pro spolupráciVystudoval Vědecké informace a knihovnictví a nyní působí jako vedoucí pracoviště naKabinetu informačních studií a knihovnictví na FF MU v Brně. Zde mj. realizujezážitkový kurz Trénink týmové spolupráce a sociálních dovedností, Techniky osobnostněsociálního výcviku, Kreativní workshop, garantuje aplikační semináře a terénní projektyapod. Je akreditovaným učitelem zážitkové pedagogiky, má řadu lektorských osvědčenía certifikátů pro kurzy tohoto typu (Motivace účastníků a her, Reflexe a zpětná vazba,člen Hnutí GO!). Mezi jeho odborné zájmy patří vzdělávací technologie, informačnífondy a služby, projektový management a behaviorální ekonomie.V životě se snaží řídit tímto: "Kdo toužil a dotoužil, šíří nákazu. Chtít, ale nejednat, to jemor." (W.Blake)
 11. 11. Jakub Štogr Informační pracovník ve virtuálním světěPracuje jako projektový manažer, informační specialista, evaluátor a analytik.Aktuálně působí na pozici ředitele konzultantské společnosti Navreme Boheme, s.r.o,která se zabývá hodnocením dopadů, hospodárnosti a úspěšnosti programůfinancovaných s veřejných prostředků. Jakub působil také na Státním fondu životníhoprostředí a podílel se na hodnocení Operačních programů pro Ministerstvo dopravy aMinisterstvo práce a sociálních věcí. Jakub působí jako lektor na Institutukomunikačních studií a žurnalistiky a Ústavu informačních studií a knihovnictví (Studianových médií). Profesně se specializuje na oblast mediální a informační gramotnosti,sociální aspekty online prostředí, online hry a multiuživatelské virtuální prostředí,virtuální světy komunity a sociální sítě.
 12. 12. Naše semináře 16. 3. Informační služby v evropském kontextu 21. 3. Technologie a týmová spolupráce 30. 3. Marketing pro knihovny 6. 4. Elektronické knihy a akademické knihovny 13.4. Technologie a komunity 20. 4. Informační pracovník ve virtuálním světě 27. 4. Prezentační a komunikační dovednosti 4. 5. Strategický management 18. 5. Design služeb a inovace v knihovnách 23. 6. - 25. 6. Metody a techniky pro spolupráci Květen / červen: Úvod do projektového managementu pro knihovnyKvěten / červen: Projektový management: specifické oblasti PM a aplikace jeho metod Květen / červen: Výzkumy v knihovnách a monitoring uživatelských potřeb

×