Anúncio

Jornades qualitat i escola

Profesora asociada en UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS em Col•legi Oficial d’Arquitectes de les Illes Balears
18 de May de 2012
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Anúncio
Anúncio

Jornades qualitat i escola

 1. ROMPENT MITOS: MITOS ALTERNATIVES DIDÀCTIQUES EN EL PRIMER CICLE DE L’ ESO: DELS LLIBRES DE TEXT ALS TALLERS I PROJECTES Núria López Roca Centre Socioeducatiu “Es Fusteret” 22 d’abril de 2.008. “JORNADES QUALITAT DE VIDA I ESCOLA”
 2. INTRODUCCIÓ El projecte que presentaré a continuació es la concreció d’una proposta metodològica aternativa a les tradicionals per organitzar el currículum del 1er cicle de l’ ESO. La presentació és el resum d’una sèrie d’experiències d’aula innovadoras treballades amb un grup d’alumnes que viuen una situació molt especial.
 3. ORGANIGRAMA FUNDACIÓ INSTITUT Direcció General de Menors i família de la Conselleria de SOCIOEDUCATIU S’ESTEL Presidència i Esport del Govern Balear EXECUTAR MESURES D’ INTERNAMENT LLei 5/2.000 Direcció General d’Innocació Llar de convivència i Ordenació Ed. de la Conselleria d’Educació I Cultura del Govern Balear Centre Socioeducatiu Centre socioeducatiu Es Pinaret Es Fusteret AULES ESCOLARS
 4. PERFIL DE L’ALUMNAT ADOLESCENTS Objetors escolars Absentistes Conductes de transgresió Baixa autoestima en relació al món acadèmic Privació de llibertat
 5. PERFIL DE L’ALUMNAT
 6. PERFIL DE L’ALUMNAT … PERSONES TRISTES, DESMOTIVADES, PERDUDES, SENSE IL·LUSIONS ESCOLARS NI PROFESSIONALS, SENSE AUTOESTIMA PERÒ … AMB MOLTES CAPACITATS… … ALUMNES EXCLOSOS DEL SISTEMA EDUCATIU ORDINARI
 7. PERFIL DE L’ALUMNAT
 8. JUSTIFICACIÓ DE LA INTERVENCIÓ Les alternatives tradicionals han deixat de donar resposta. Rebuig i desmotivació cap a les tasques acadèmiques. Enuig general cap a “l’escola” Necessitat de funcionalitzar i transversalitzar
 9. OBJETIUS GENERALS MOTIVAR AL GRUP -CLASSE CAP A LES TASQUES ESCOLARS. RECUPERAR EL GUST PER APRENDRE I PER “SENTIR-SE ALUMNE” Dinamitzar i funcionalitzar el desenvolupament de les assignatures. Assegurar l’adquisició dels objetius mínims del curs /currículum, potenciant així la percepció d’autoeficàcia en el context escolar.
 10. ORGANITZACIÓ: Quines varen ser les passes? passes Avaluació inicial: detecció de necessitats i interessos. Presentació de les assignatures /temes /ítems: Pactant amb els protagonistes Organització de la sessions alternant diversitat d’alternatives de feina Avaluació final: pactada però exigint el màxim de cada un i un mínim a tots. * Des d’una perspectiva cíclica i contínua
 11. PROPOSTES METODOLÒGIQUES EN DESENVOLUPAMENT Les C. Naturals mitjançant el videofòrum i els projectes de recerca: C. Naturals. Naturals La història des del cinema : C. Socials El NOSTRE PROPI mapa mundi: C. Socials Taller d’economia domèstica: Matemàtiques
 12. PROPOSTES METODOLÒGIQUES EN DESENVOLUPAMENT Taller de conversió d’euros a altres monedes mundials: equivalèncias i conversions. Matemàtiques Taller de resolució de problemas a la vida quotidiana: Matemàtiques El moment de Premsa: Ll. Castellana / Catalana. Catalana La nostra REVISTA Llengua castellana / catalana /Cièncias Socials i Naturals. Naturals
 13. COM AVALUAM? Coherent al procés (actituds, procediments i conceptes) Proves escrites objetives (un pas més, racionalització d’aquestes, aprendre a enfrontar-se) Coavaluació (aprenentatge cooperatiu) Autoavaluació (responsabilitat individual i autonomia)
 14. RECORDEM EL PERFIL DE L’ALUMNAT PRESENTAT AL PRINCIPI DE L’EXPOSICIÓ… Objetors escolars, absentistes, amb conductes de trasgresió,…???? O… …ALUMNES???… Jutgem en funció de les fotos
 15. HISTÒRIA I CINEMA Prehistoria Historia E. Antigua E. Med. E.Mod. E.Contemp En busca del fuego Gladiator El guerrero Camelot 1492 nº13 año 0 A.C D.C Nº negatius Nº positius
 16. VIDEOFÒRUM …
 17. LA NOSTRA REVISTA
 18. RACÓ DE PREMSA
 19. APRENENT DEL DIARI...
 20. FOMENTAR LA LECTURA
 21. PROJECTES D’ INVESTIGACIÓ I RECERCA
 22. ELS NOSTRES LLIBRES DE TEXT
 23. EL NOSTRE MAPA MUNDI
 24. TALLER DE DESENVOLUPAMENT PERSONAL
 25. CONCLUSIONS • “Nunca pensé que pudiera entender las cosas” • “Maestra: Me encanta ser alumno!!!” • “Papa!!!! Ya sé dividir” (Alumno que pide hacer una llamada a su padre para explicarle lo que había aprendido) • “Pero si aprendo yo solo, la maestra sólo me acompaña” • “Maestra: Ya puedo volver a mi instituto, ya estoy preparado” • “Maestra: me gusta ir al instituto”
 26. AGRAÏMENTS
 27. AGRAÏMENTS A les meves alumnes i als meus alumnes … Fer feina amb elles i ells i per elles i ells m’ajuda a saber més … però sobre tot m’ajuda a ser millor persona. … A TOTES ELLES I ELLS … GRÀCIES!!!!
 28. BIBLIOGRAFÍA o ARNAIZ SÁNCHEZ, PILAR Y GRAU COMPANY, "Adaptaciones curriculares en Educación secundaria". s. Educación Especial I. Madrid: Pirámide, pp. 275-292 (1997) o GIMENO, J.: La transición a la educación secundaria. Madrid; Morata. 1996.. o LÓPEZ ROCA, N. Programa Escolar Centro Socioeducatiu “Es Fusteret” o MONEREO, C. Instantàneas. . Ediciones 62. Barcelona. (1998). o LÓPEZ ROCA, NURIA. Los talleres de investigación: otra manera de estudiar. La historia a través de la investigación y del cine. Educacion y Diversidad: Comunidades Educativas. Jornadas de Universidades y Educacion Especial (21). Num. 21. Universidad de Leon. Universidad de Leon. (2004). ISBN: 84-9773-112-3 o LÓPEZ ROCA, NÚRIA. Los talleres de investigación: otra manera de estudiar. Las Ciencias Naturales a través de los proyectos Educacion y Diversidad: Comunidades Educativas. Jornadas de Universidades y Educacion Especial (22). Num. 22. Universidad de Murcia. Universidad de
Anúncio