Anúncio

TIMMS & PISA

15 de May de 2015
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Anúncio
Anúncio

TIMMS & PISA

 1. AHLI KUMPULAN: • WAN NABIL FIKRI BIN WAN MAD MOHTAR D20111048012 • FAWWAZ BIN ABDULLAH D20111048015 • MOHAMMAD SYAZWAN BIN MOHD SALLEH D20111048270
 2. TIMMS Trends In International Mathematics and Science Study
 3. Apa itu TIMMS? • TIMMS bermaksud Trends In International Mathematics and Science Study • TIMSS merupakan laporan yang membandingkan prestasi pencapaian matematik dan sains para pelajar sesebuah negara di peringkat dunia dan perbandingan ini dijalankan setiap empat tahun iaitu, 1995, 1999,2003, 2007, 2011 dan seterusnya
 4. Pentadbiran TIMMS
 5. Kronologi TIMMS • Bermula pada tahun 1995. • Dijalankan setiap 4 tahun sekali. • Penyertaan Malaysia dalam TIMSS Gred 8 bermula sejak pusingan kedua, iaitu TIMSS 1999 dengan sampel murid Tingkatan 2 dari semua jenis sekolah di Malaysia.
 6. Bilakah TIMMS dijalankan? • 4 tahun sekali: 1.1995 2.1999 3. 2003 4.2007 5. 2011
 7. Murid yang terlibat Melibatkan murid dalam tahun 4 dan tahun 8 (ting. 2) – Malaysia hanya menyertai kajian untuk murid tahun 8 iaitu Tingkatan 2
 8. Penyertaan Malaysia TIMSS: 1999, 2003, 2007 dan 2011 - Melibatkan murid dalam satu kelasTingkatan 2 (gred 8) di 150 buah sekolah yang dipilih secara rawak
 9. Objektif TIMMS • Tujuan TIMMS adalah untuk mengukur prestasi pencapaian matematik dan sains para pelajar dari Gred 4 dan Gred 8(Tingkatan 2) di peringkat antarabangsa • Penilaian pencapaian pelajar antarabangsa bertujuan untuk meningkatkan pengajaran dalam matematik dan sains
 10. Sampel Kajian TIMMS Pemilihan Sampel Murid: Sebuah kelas tingkatan 2 dipilih secara rawak Populasi: Murid Tingkatan 2 di semua jenis sekolah di bawah KPM Pemilihan Sampel Sekolah: 150 buah sekolah dipilih menggunakan Stratified Multi Stage Cluster Sampling
 11. Kaedah Stratified Multi Stage Cluster Sampling
 12. INSTRUMEN KAJIAN TIMSS 1. Buku Ujian • 12 buku ujian yang mengandungi soalan matematik dan sains yang setara • Disediakan oleh panel pakar dari seluruh dunia • Berbentuk aneka pilihan dan terbuka • Dwi bahasa (Bahasa Inggeris dan Bahasa Malaysia)
 13. 2. Soal Selidik • Soal selidik murid Sikap dan konsep kendiri murid terhadap matematik dan sains Harapan ibu bapa Aktiviti murid dalam dan luar sekolah • Soal selidik guru (matematik dan sains) Latar belakang Proses p&p • Soal selidik sekolah Staf, enrolmen, peralatan, jumlah masa math dan sainsserta LDP
 14. TAHAP PENGUKURAN UJIAN TIMMS Low International Benchmark Intermediate International Benchmark High International Benchmark Advanced International Benchmark (400) (475) (550) (625) Gred 4 Pelajar mempunyai sedikit pengetahuan asas Matematik. Pelajar boleh mengaplikasikan pengetahuan asas Matematik dalam soalan yang mudah. Pelajar boleh mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman dalam menjawab soalan. Pelajar dapat mengaplikasikan kefahaman dan pengetahuan dalam pelbagai konteks soalan yang kompleks dan dapat menjelaskan setiap jawapan yang diberikan. Gred 8 Pelajar mempunyai sedikit pengetahuan mengenai nombor bulat dan titik perpuluhan, operasi dan graf asas. Pelajar dapat mengaplikasikan pengetahuan asas Matematik dalam soalan yang mudah. Pelajar dapat mengaplikasikan kefahaman dan pengetahuan dalam pelbagai konteks situasi yang kompleks. Pelajar boleh mengorganisasikan dan membuat kesimpulan daripada maklumat, membuat generalisasi dan menyelesaikan soalan bukan rutin.
 15. Kerangka Pentaksiran TIMMS • Number 30% • Algebra 30% • Geometry 20% • Data and chance 20% Domain Kandungan • Pengetahuan 35% • Aplikasi 40% • Penaakulan 25 Domain Kognitif
 16. Contoh Soalan TIMMS
 17. Kedudukan Malaysia Matematik 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Series 2 Series 1 Kedudukan Malaysia Bilangan menyertai 1999 16 38 2003 10 50 2007 20 49 2011 26 42
 18. KEDUDUKAN TERBAIK YANG PERNAH MALAYSIA MILIKI
 19. Artikel berkaitan TIMMS
 20. • Laporan itu menyatakan, ketika Malaysia menyertai TIMSS pada 1999, skor Matematik mengatasi purata antarabangsa dengan 519 mata dan terletak di tangga ke-16 daripada 38 negara. • Sains pula mencatat 492 mata dan mengatasi purata antarabangsa walaupun kedudukannya lebih rendah iaitu di tangga ke-22. • "Prestasi Malaysia dalam pusingan pada 2003 menunjukkan beberapa penambahbaikan dalam pencapaian pentaksiran tersebut. Namun keputusan pada 2007 menunjukkan penurunan ketara bagi skor Matematik dan Sains di bawah purata antarabangsa. • "Keputusan itu menunjukkan pelajar memahami konsep asas Matematik dan Sains tetapi pada amnya tidak dapat mengaplikasi pengetahuan itu," jelas laporan itu. • Artikel Penuh: http://ww1.utusan.com.my/utusan/Pendidikan/20120912/ pe_05/Bersaing-di-pentas-dunia#ixzz3TTiWPRsk © Utusan Melayu (M) Bhd
 21. • Tajuk Artikel : STATUS PENCAPAIAN MALAYSIA DALAM TIMSS 2007 DAN PISA 2009: SATU REFLEKSI. Penulis : DR ZABANI BIN DARUS Ulasan Menurut artikel ini, pencapaian TIMSS murid Malaysia dalam matematik dan sains adalah baik dan berada di atas purata antarabangsa. Namun, pencapaian TIMSS ini menunjukkan penurunan dari tahun 1999 hingga 2007. Manakala, pencapaian pelajar Malaysia dalam PISA 2009 berada di bawah skor purata antarabangsa dalam matematik, sains dan membaca. Keputusan PISA 2009 menunjukkan bahawa terdapat ruang untuk penambahbaikan dalam inovasi pengajaran bagi kemahiran Matematik dan Sains. Antara faktor-faktor yang menyebabkan kejatuhan pencapaian pelajar Malaysia di peringkat antarabangsa ialah (a)soalan–soalan dalam ujian PISA adalah dalam bentuk teks yang panjang dan memerlukan murid membuat interpretasi, (b) refleksi dan penilaian berdasarkan kehidupan sebenar, (c) format soalan peperiksaan awam di Malaysia adalah ringkas dan lebih tertumpu kepada rajah dan jadual di mana murid tidak perlu mempunyai kemahiran berfikir aras tinggi untuk memberi jawapan kepada soalan yang dikemukakan dan (d) murid Malaysia tidak mampu menjawab dengan baik soalan-soalan yang memerlukan mereka berfikir pada aras tinggi. •
 22. Anjuran • Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) • Pertubuhan negara-negara maju dan membangun Objektif • mengukur pencapaian murid berumur 15 • literasi matematik, sains dan bacaan • menilai pengetahuan dan kemahiran remaja
 23. Tempoh • 3 tahun sekali bermula pada 2000 • Malaysia sertai sejak 2009 Sasaran • Murid berumur 15 tahun ke atas • tanpa mengira tahap tingkatan
 24. • Mengapa PISA dilakukan? Hasil desakan negara-negara ahli Mendapatkan data yang relevan dan boleh dipercayai Pengetahuan dan kemahiran pelajar Sistem pendidikan
 25. • . OECD mula merancang PISA pada pertengahan tahun 1990an Dilancarkan secara rasmi pada 1997 Kaji selidik pertama pada tahun 2000 21 3
 26. PISA ditaja, ditadbir dan diselaraskan oleh OECD Reka bentuk ujian, pelaksanaan, dan analisis data oleh konsortium antarabangsa institusi penyelidikan dan pendidikan ACER ACER membangunkan dan melaksanakan prosedur pensampelan, dan memantau hasil pensampelan Instrumen penilaian PISA dibina dan ditapis oleh ACER ACER membangunkan sebuah perisian untuk membantu pensampelan dan perolehan data serta penganalisisan data
 27. • Murid berumur 15+ di semua jenis sekolah di Malaysia POPULASI • Semua jenis sekolah di Malaysia yang mempunyai murid berumur 15+ tahun KERANGKA PERSAMPELAN • 150 buah sekolah dipilih secara rawak dengan menggunakan kaedah Stratified Multi Stage Cluster Sampling PEMILIHAN SAMPEL SEKOLAH • 35 murid berumur 15+ dipilih secara rawak dengan menggunakan aplikasi KeyQuest PEMILIHAN SAMPEL MURID
 28. Kaedah Stratified Multi Stage Cluster Sampling
 29. UJIAN BERTULIS •Gabungan item-item aneka pilihan dan soalan terbuka •Item-item disusun dalam kumpulan berdasarkan teks yang menggambarkan situasi dalam kehidupan sebenar (real - life situation) SOAL SELIDIK MURID •Latar belakang murid, persepsi dan sikap murid terhadap Sains, Matematik dan kemahiran membaca •Tahap motivasi dan amalan strategi pembelajaran murid
 30. UJIAN BERKOMPUTER •Antara 18 – 20 soalan penyelesaian masalah •Murid menggunakan komputer untuk membuat simulasi sebelum menjawab SOAL SELIDIK PENGETUA •Mengumpul maklumat berkenaan sekolah
 31. UJIAN BERKOMPUTER PISA • Ujian ini dilakukan hanya di beberapa buah negara terpilih sahaja pada PISA 2012 • Pada PISA 2012, semua negara peserta diwajibkan untuk menjalankan ujian berkomputer tanpa ada pengecualian. • Contoh ujian berkomputer: http://www.oecd.org/pisa/test/
 32. PISA menguji pelajar dari segi kecekapan umum, iaitu bagaimana pelajar boleh mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang dipelajari di sekolah untuk menghadapi cabaran sebenar dalam kehidupan seharian (real life situation) PISA juga TIDAK MENGUJI sejauh mana murid telah menguasai kurikulum sekolah (content knowledge)
 33. KRONOLOGI PEMILIHAN SOALAN PISA Semua negara peserta dijemput untuk mengemukakan soalan kepada kontraktor antarabangsa (international contractor), pada masa yang sama, kontarktor antarabangsa turut menulis beberapa soalan Semua soalan  diteliti kontraktor antarabangsa  memastikan soalan tidak bias kepada sesuatu negara Hanya soalan yang telah diluluskan digunakan dalam PISA Sebelum ujian sebenar  ujian percubaan dilaksanakan  jika ada soalan yang terlalu mudah/susah bagi sesebuah Negara  soalan akan digugurkan daripada ujian PISA sebenar
 34. PERBEZAAN DALAM FOKUS PENGUJIAN BAGI PEPERIKSAAN AWAM DAN PISA PEPERIKSAAN AWAM : Pengetahuan isi kandungan PISA : aplikasi kehidupan seharian PISA : soalan panjang dan Perlu HOTs PEPERIKSAAN AWAM : soalan tertumpu dan ringkas PERBEZAAN FORMAT SOALAN PISA VS PEPERIKSAAN AWAM
 35. FORMAT STRAND TOPICS COMPETENCY • Closed Constructed Response • Complex Multiple Choice • Multiple Choice • Open Constructed Response • Short Response • Algebra • Discrete mathematics • Functions • Geometry • Number • Probability • Statistics • Change and relationship • Quantity • Space and shape • Uncertainty • Connections • Reflection • Reproduction
 36. PENSAMPELAN BENTUK UJIAN • Pelajar diuji PISA berumur antara 15 tahun 3 bulan dan 16 tahun 2 bulan • Setiap negara mesti sediakan sampel sekurang-kurangnya 5000 pelajar. Jika negara kecil (cth : luxemborg dan iceland)  keseluruhan kohort diuji • Jika negara besar  sampel lebih besar diperlukan untuk perbandingan antara wilayah • ujian bertulis (2jam). • Soalan berlainan bagi setiap pelajar • soalan aneka pilihan dan soalan jawapan penuh • soal selidik latar belakang
 37. PENSKALAAN DATA PEMARKAHAN ITEM UJIAN • Soalan setiap pelajar berbeza  data mentah mesti diskalakan untuk membolehkan perbandingan bermakna. • markah diskala supaya purata setiap domain adalah 500 dan sisihan piawai adalah 100 • penskalaan menggunakan model Rasch (teori tindak balas item) • jika pelajar tidak menjawab item ujian, taburan kebarangkalian sebelum Gaussian digunakan • Setiap negara  ada penanda tersendiri  guna panduan yang dibangunkan pakar PISA • Penandaan disilang periksa oleh pakar lain  data akhir dihantar ke OECD
 38. Skop yang luas Kekerapan ujian
 39. Menilai literasi murid SAINS PEMBACAANMATEMATIK
 40. PISA tidak beri markah secara kolektif sebaliknya markah diberi untuk setiap subjek dan negara-negara disenaraikan mengikut skor purata setiap domain (matematik,sains, pembacaan) PISA MALAYSIA (MATEMATIK) • 2012 : tempat ke 52 drpd 65 negara (421). • Skor min antarabangsa 494 • 2009: tempat ke 57 drpd 74 negara (404)
 41. TAHUN BILANGAN NEGARA PESERTA KEDUDUKAN MALAYSIA SKOR 2000 43 Belum menyertai - 2003 41 Belum menyertai - 2006 58 Belum menyertai - 2009 74 57 404 2012 65 52 421
 42. • Pengarah Pusat Mobiliti Antarabangsa (CIMO) Finland, Dr. Pasi Sahlberg melaporkan bahawa ramai daripada graduan cemerlang di Finland cenderung untuk memohon menjadi guru. Daripada jumlah yang ramai itu,hanya 12 hingga 14 peratus sahaja berjaya dilatih sebagai guru. • Guru dibebani 600 jam waktu mengajar setahun. (mengurangkan waktu mengajar bererti memperbanyakkan waktu belajar). • Guru-guru dilatih agar menggunakan pendekatan yang lebih bercorak pembelajaran kreatif dan bersahaja.
 43. http://ww1.utusan.com.my/utu san/info.asp?y=2009&dt=1216& pub=Utusan_Malaysia&sec=Re ncana&pg=re_07.htm#ixzz2v92 kIVyv
 44. FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN TIMMS DAN PISA DI MALAYSIA Guru Murid Ibu Bapa Format Soalan
 45. Guru Fadhlina (2008), kemahiran professional guru berdasarkan amalan profesionalisme, pengetahuan , kefahaman dan kemahiran pengajaran dan pembelajaran Kualiti Guru dalam proses P&P Gaya pengajaran oleh guru Keyakinan guru untuk mengajar murid-murid
 46. Murid Sikap murid itu sendiri Keyakinan murid-murid dalam mempelajari matematik Memilih kawan yang positif
 47. Ibu Bapa Anak-anak ibarat kain putih, ibu bapalah yang akan mencorakkkanya. Di sinilah terletaknya tanggungjawab ibu bapa yang diibaratkan sebagai pena yang akan membentuk diri anak-anak (Atan Long, 1978) Kemampuan dan kesanggupan Menjadi “Role Model” kepada anak-anak Peranan Ibu Bapa dalam PIBG
 48. Format Soalan Format Soalan PISA dan TIMMS berbentuk teks panjang Murid perlu membuat analisis, releksi untuk memahami soalan Peperiksaan Awam di Malaysia ringkas
 49. LANGKAH MENINGKATKAN KEDUDUKAN MALAYSIA DALAM TIMSS DAN PISA
 50. Langkah untuk meningkatkan kedudukan Malaysia KSSR/KSSM Program i-Think Kajian Susulan PPPM Task force PISA dan TIMMS
 51. Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR)  Terdapat empat tonggak UNESCO  Learning to know  Learning to do  Learning to live together  Learning to be  Elemen terbaru ialah : inovasi dan kreativiti Tranfomasi KurikulumKurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Jan 2011 Murid Tahun 1 Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) 2017
 52. Program i-think  Kerjasama diantara KPM dan Agensi Inovasi Malaysia  Menerapkan penggunaan “thinking map” 2012 – 10 sekolah menjadi perintis 2013 – 1000 sekolah 2014 – semua sekolah
 53. Kajian Susulan  KPM sedang menjalankan kajian kes di sekolah cemerlang PISA dan TIMMS untuk mengenal pasti amalan terbaik yang boleh dikongsi dengan sekolah lain  Kerjasama dengan IPT tempatan untuk menjalankan kajian susulan terhadap sekolah yang mengambil bahagian dalam PISA dan TIMMS
 54. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 - 2025 (PPPM)  Hasil Kajian PISA dan TIMSS menjadi salah satu input utama dalam merangka Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 - 2025  PISA dan TIMSS menjadi penandaaras kepada pembelajaran bahasa, matematik dan sains di peringkat antarabangsa  Peperiksaan kebangsaaan dan peperiksaan berasaskan sekolah akan diubahsuai untuk menambahkan bilangan soalan yang menguji pemikiran tahap tinggi
 55. Task Force PISA dan TIMSS  Task Force PISA dan TIMSS pula telah ditubuhkan selepas mendapat arahan YAB Menteri Pelajaran dalam Mesyuarat JPP dan diketuai oleh BPK  Task Force ini memberi tumpuan kepada meningkatkan kemahiran berfikir aras tinggi (HOTS) dalam kalangan murid dan guru
 56. SEKIAN, TERIMA KASIH
Anúncio