Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Anúncio

Último(20)

Anúncio

Powerpoint Ô nhiễm môi trường

 1. Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG VÀ HÀNH ĐỘNG CỦA CHÚNG TA Tổ 3-9.1-Kim Đồng
 2. 1. Ô nhiễm môi trường không khí Khí thải làm ô nhiễm không khí (Trung Quốc ) Bụi từ các phương tiện giao thông gây ra.
 3. 2. Ô nhiễm môi trường nước Dầu hòa chung rác vào nguồn nước Người sống chung với nguồn nước ô nhiễm
 4. 3. Ô nhiễm do chất thải rắn Rác thải sinh hoạt làm suy giảm môi trường sống đô thị
 5. 4. Ô nhiễm do chất phóng xạ Đất bị ô nhiễm phóng xạ Ô nhiễm phóng xạ từ khai thác quặng
 6. 5. Ô nhiễm do thiên tai Thiên tai thường xuyên xảy ra do môi trường bị ô nhiễm và sự tác động của biến đổi khí hậu
 7. 6. Ô nhiễm tiếng ồn
 8. Biện pháp hạn chế
 9. Trồng cây gây rừng Sử dụng năng lượng gió Sử dụng năng lượng mặt trời
 10. Xây dựng nhà máy xử lí rác thải Xây dựng công viên cây xanh, trồng cây,…
 11. Hạn chế phun thuốc trừ sâu để bảo vệ thực vật Sản xuất lương thực và thực phẩm an toàn
 12. Tham gia các hoạt động hưởng ứng bảo vệ môi trường…
 13. …tuyên truyền mọi người bằng hành động và ngôn ngữ để bảo vệ môi trường sống.
 14. Trách nhiệm mỗi người là hành động để phòng chống ô nhiễm và bảo vệ môi trường xung quanh
Anúncio