O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Srpski jezik kroz vreme

9.405 visualizações

Publicada em

Referat učenika osmog razreda OŠ "Đure Jakšić" iz Beograda. Čas posvećen obnavljanju gradiva učenici su obogatili sopstvenim doprinosom

Publicada em: Educação
 • Sex in your area is here: ♥♥♥ http://bit.ly/39sFWPG ♥♥♥
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui
 • Dating for everyone is here: ❶❶❶ http://bit.ly/39sFWPG ❶❶❶
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui

Srpski jezik kroz vreme

 1. 1. ИСТОРИЈА СРПСКОГЈЕЗИКА КРОЗ ВРЕМЕ Реферат
 2. 2. Како би дефинисао језик?Покушај да објасниш значај истог. “Језик је организација вербалних знакова којом влада сваки појединац као члан одређене друштвене заједнице”. Говор је скуп свих појединачних остварења језика.
 3. 3. Шта је писмо?“Писмо је систем комуникације међу људима путемконвенционалних видљивих знакова, нарочитојезичких”. Писмо и језик су ЈЕЗИК језичке стално у међусобној норме интеракцији, што значи да говор утиче на писмо, али ГОВОР ПИСМО и обрнуто. говорне писане норме норме
 4. 4. Да ли знаш ко су Ћирило и Методије? Када су живелиВладар Велике Моравске Расатислав у 9. веку затражио јепомоћ од византијског цара да му пошаље учитеље који биширили хришћанство на словенском језику. 863. године, Ђирило и Методије, учени Грци из околине солуна долазе међу словене да проповедају хришћанство. То чине на словенском дијалекту тако што су црквене књиге превели и на тај начин створили су први књижевни језик Словена – СТАРОСЛОВЕНСКИ. Старословенски језик записали су писмом које је Ћирило саставио, по угледу на грчко писмо – ГЛАГОЉИЦУ. Споменици писани глагољицом нису сачувани у оригиналу већ само у преписима (Клоцеов зборник, Асеманово јеванђеље).
 5. 5. Одакле назив писма ћирилица?Крајем 9. века Ћирилови и Методијеви ученици стварају ново писмоназваном по учитељу – ЋИРИЛИЦА. Писмо је слично грчкој азбуци иврло је брзо потиснуло глагољицу. У почетку је целокупна књижевностбила намењена верским потребама. Књиге су преписиване руком, те сус тога преписивачи ненамерно у текстове уносили елементе свогговора. Тако је током 12. века створена српска редакцијастарословенског језика или српскословенски језик. Ово је књижевнијезик Срба који је био у употреби од краја 12. века до прве половине 18.века.Прву филолошку расправу написао је Црноризац Храбар (црноризац-калуђер) “О писменима”, која нам говори о значају језика и писма.Његово дело носи наслов О ПИСМЕНАХ (О писменима, тј. словима ).Поред расправљања о словима, говори и о улози Ћирила кога је Богпослао да створи 38 писмена према словенском изговору. Дело јенастало у првој половини 10. века.“Пређе Словени не имађаху књига, него по цртама и резама читаху иписаху, будући пагани. Крстивши се, римским и грчким писменимамучаху се писати словенску реч без правила. Али како се може писатидобро грчким писменима: словенске речи...Свети Ћирил, тај намписмена начини и књиге преведе, и Методије брат његов...”
 6. 6. Шта знаш о...Миросављевом јеванђељу Душановом законику
 7. 7. Мирослављево јеванђеље (XII век)Мирослављево јеванђеље је православно изборно јеванђеље, писано захумског кнеза Мирослава (брат Стефана Немање).Писано је на пергаменту уставном ћирилицом,украшено иницијалима у боји и злату. Данас сеМирослављево јеванђеље чува у Народном музеју, у Београду.
 8. 8. Душанов законик – правни документ из XIV века Оригинал није сачуван, али је сачувано 24. преписа, настала од XIV до XVIII века. Особеност Душановог законика је у томе што је писан на Кликни на икону па прочитај Душанов народном законик старосрпском језику.
 9. 9. Захарије Орфелин – први пише на славеносрпском, оснивач Славеносрпског “Сјетовање” магазина, написао најлепшу књигу о Петру Великом.Јован Рајић – “Бој змаја с орлови”, на народном језику и “Историја разних словенских народов”, на славеносрпском језику.
 10. 10. Доситеј Обрадовић – у “Писму Харалампију”, проклемовао идеју писања на народном језику. Исту идеју пропагира и у есеју о књижевном језику у “Мезимцу”. Међутим, у пракси то није спровео. Доситеј Обрадовић у “Писму Харалапмију” каже: “Моја ће књига бити написаначисто српски, какогод и ово писмо, да је могу разумети сви српски синови и кћери, од Црне горе до Смедерева и Баната” (Обрадовић, 1783).Доситејева намера и жеља остварила се тек, безмало, цео век касније.
 11. 11. Лукијан Мушицки – највећи песник Доситејеве епохе. Залагао Песме се за неговање како славеносрпског тако и народног. Вук је од њега узео нацрт за слово “Ђ”. Аврам Мразовић – 1794. године написао је граматику “Руководство к словенстјеј граматицје” на основу које ће 1814. године Вук написати своју Сазнај више Писменицу. о Авраму Саво Мркаљ – Залагао се за реформу језика и правописа. Своје идеје изложиће у делу “Сало дебелога јера либо азбукопротрес”, 1810. године (Будим). Сматра се претходником Вука и његових језичких реформи.“Море залаов` је свет”
 12. 12. Вуковареформајезика и писма
 13. 13. Главне одреднице Вукове реформе језика и писма “Писменица сербскога језика”, 1814. гпдина, Беч, писана старим правпписпм.“Српски рјечник”, 1818. гпдина, Беч, сакупип прекп26.000 речи кпје је Јернеј Копитар превеп на латинскии немачки. У оему се налази и граматика где Вукпписује нарпдни језик кпји жели да уведе капкоижевни. Тп је и првп делп штампанп рефпрмисанпмазбукпм (усавршена Мркаљева). У рјечнику је увеп инпв правппис где ппштује фпнетскп начелп немачкпгфилплпга Аделунга.
 14. 14. 1836. године, уводи глас “Х” из латинице ииздаје народне пословице.1847. година сматра се годином незваничнепобеде Вука јер: Бранко Радичевић објављује “Туга и опомена” “Песме” Петар Петровић Његош објављује “Горски вијенац”
 15. 15. Ђура Даничић објављује “Рат за српски језик и правопис” Вук преводи “Нови завјет”.Своја дела објављују новом реформисаном ћирилицом.
 16. 16. 1850. године, Бечки књижевни договор. 1852. године, Вук објављује друго издање  1868. године, Вуков “Српског рјечника”, књижевни језик и који броји више од правопис званично су 47.000 речи. Сарадник уведени у Србију (4 на изради рјечника му године после смрти је Ђура Даничић. Вука)За основу српског књижевног језика, Вук је узео народнијезик источнохерцеговачког и шумадијско-војвођанскогдијалекта, екавског и (и)јекавског изговора.
 17. 17. Шематски приказ развоја српског језика 20. 19. 18. 17. 16. 15. 14. 13. 12.векови 11. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Старословенски Српскословенски Рускословенски Славеносрпски Српски народни (до 12. века) (до прве половине (половина 18. (друга половина језик 18. века) века) 18. века до (од 1847. године половине 19. до данас) века) језици
 18. 18. Ово су радили  Алекса Ђорђевић  Бранислав Ђорђевић  Душан Ђурић  Душан Радошевић За израду реферата коришћен матеијал са сајта www.kreativnaskola.rs

×