O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

тема 10

Організація складського і тарного господарства

 • Entre para ver os comentários

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

тема 10

 1. 1. ТЕМА 10 10. ОРГАНІЗАЦІЯ СКЛАДСЬКОГО І ТАРНОГО ГОСПОДАРСТВА
 2. 2. 1. СИСТЕМА ОРГАНІЗАЦІЇ СКЛАДСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА  СКЛАДИ – це будівлі, споруди і різноманітні пристрої, призначені для приймання, розміщення і зберігання товарів, що поступили на них, їх обробки, іноді – видачі з них напівфабрикатів готельного бізнесу.
 3. 3.  Складські приміщення підприємств громадського харчування використовуються для зберігання продовольчих товарів, напівфабрикатів, готової продукції, відходів виробництва, тари, спецодягу, столової білизни, столового та кухонного посуду, робочого інвентарю і т.п.
 4. 4. ВИМОГИ ДО ПРОСТОРОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ СКЛАДІВ: •забезпечення прямоточності руху матеріальних цінностей; •не допущення перетинання чистого і брудного процесів,; •забезпечення можливості ефективного використання підйомно-ліфтового господарства, внутрішнього транспорту; •розміщення холодильних камер одним блоком; •забезпечення умов для під'їзду транспорту, виконання розвантажувальних робіт з використанням засобів механізації.
 5. 5. ТЕХНОЛОГІЧНА ПОСЛІДОВНІСТЬ СКЛАДСЬКИХ РОБІТ: •замовлення сировини та інших предметів постачальникам; •доставка сировини та інших предметів; •прийом товарів на складі за кількісними і якісними показниками; •закладання товарів на зберігання; •видача необхідної кількості у підрозділи готелю; •прийом на тимчасове зберігання готової продукції та напівфабрикатів з ресторану.
 6. 6.  Всіма операціями по руху товарів на складі керує менеджер (завідувач складом), що є одночасно і матеріально відповідальною особою. Структурний розподіл персоналу складу на групи: •приймання, •комплектації, •відпуску (відвантаження), •інвентарного контролю.  При прийомі на роботу з даними персоналом укладають договори про повну індивідуальну матеріальну відповідальність. Звільнення будь-якого матеріально відповідальної особи від роботи здійснюється тільки після суцільної інвентаризації та передачі матеріальних цінностей іншій особі.
 7. 7. ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ'ЯЗКИ СКЛАДСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ: •розробляти оперативно-календарні плани роботи складського господарства; •складати графіки прийому і видачі товарів зі складу протягом робочого дня; • чітко дотримуватися графіка прийому і видачі товарів зі складу; •постійно здійснювати облік і контроль руху матеріальних потоків через склад; •своєчасно перевіряти ваговимірювальні прилади; •аналізувати ефективність роботи складського господарства, розробляти і впроваджувати пропозиції щодо покращання їх роботи; •впроваджувати автоматизовану систему обліку товарно- матеріальних цінностей на складі.
 8. 8. 2. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТАРНОГО ГОСПОДАРСТВА  Тарне господарство є самостійним підрозділом допоміжного виробництва, або входить до структури складського господарства.  ТАРА – це виріб, куди поміщають матеріали, напівфабрикати або готову продукцію з метою їх кількісного і якісного збереження під час транспортування з місця виробництва до місця зберігання або споживання. 
 9. 9. ПРИЗНАЧЕННЯ ТАРИ: •захист вантажу від псування під механічною дією, забруднення та впливу зовнішнього середовища (температура, атмосферні опади тощо); •захист вантажу від втрат під час транспортування і зберігання; •скорочення часу під час навантажування – розвантажування та створення зручностей під час роботи з вантажем. 
 10. 10.  Особливістю використання тари та пакування є маркування з вказанням виду вантажу, його кількості, вимог до перевезення, відправника вантажу і отримувача, спеціальних вимог для зберігання тощо.
 11. 11. ОСНОВНІ ОПЕРАЦІЇ З ТАРОЮ: •приймання тари по кількості і якості; •розкриття; •вивільнення від товару; •короткочасне зберігання і накопичення відвантажувальних партій; •вивіз; •здача по кількості і якості тарозбираючим (тароремонтним) підприємствам або виробникам (постачальникам) товарів; •документальне оформлення тарних операцій.
 12. 12. ОСНОВНІ КОНТРОЛЬНІ ОПЕРАЦІЇ З ПРИЙОМУ ТАРИ: •звірити кількість тари, що поступила, з даними супровідних документів, •переконатися в її відповідності вимогам стандартів, •перевірити правильність маркування, •переконатися у відповідності фактичної якості тари якості, вказаній в супровідних документах, •перевірити правильність цін, відповідність їх цінам, встановленим в договорі.  При виявленні неналежної якості тари або розбіжностей в її кількості одержувач зобов'язаний скласти акт, який служить підставою для пред'явлення претензії до постачальника (інструкції про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання по кількості і якості).
 13. 13.  Для розкриття тари використовують спеціальні інструменти: •топірець-обценьки, •трубчасті обценьки, •молотки (залізний і дерев'яний), •набійки обручів (дерев'яна і металева), •кліщі, •ножі для розкриття картонних ящиків і розпорювання мішків.  Звільнена від товарів і приведена в порядок тара повинна бути розсортована по видах і зосереджена в спеціально відведених місцях.
 14. 14.
 15. 15.  Дерев'яну тару зберігають на підтоварниках штабелями, укладеними по видах і призначенню.  Тару з-під товарів, що володіють специфічним запахом, зберігають окремо.  Мішки після очищення їх від залишків товарів сортують по видах і категоріях і укладають кіпами на зберігання в сухих приміщеннях. До кожної кіпи прикріплюють бирку, в якій указують категорію і кількість мішків.  Металеві бочки зберігають на підтоварниках під навісом.  Скляну тару, укладену в транспортну тару, також зберігають під навісом. 
 16. 16.  КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ: •зберігати тару в безладно складених купах, •м'яку тару – в сирих місцях, на кам'яних підлогах без дерев'яних настилів або прокладок.  Тара разового користування після розкриття і вивільнення від товару підлягає утилізації.  Паперова і картонна тара використовується як макулатура.  Для різних видів поворотної тари встановлені певні терміни повернення їх підприємствам-виробникам, а за відсутності відомостей про виробника товарів – відправнику.
 17. 17.  Працівники складського господарства зобов'язані заздалегідь підготувати тару до здачі і завантаження на автомашину, розсортувавши її по видах і категоріях, виписати витратну накладну.  Основним документом, підтверджуючим вивіз тари з підприємства, є товарно- транспортна накладна. На її основі здійснюється оплата послуг автотранспорту по вивозу порожньої тари.
 18. 18. 3. ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ ТРАНСПОРТУВАННЯ ТОВАРІВ  Одним із завдань складського господарства є прийом та розвантаження транспорту з товарами в найкоротший термін  Швидкість залежить від наявності та застосування необхідного підйомно- транспортного обладнання (авто-та електронавантажувачів, вантажних візків, і т. п.) і чіткої організації робіт з розвантаження транспорту.
 19. 19.  Суттєвими характеристиками вантажної одиниці є відповідність її розмірів транспортному засобу і здатність до збереження цілісності і первозданної геометричної форми в процесі здійснення транспортування та відповідних операцій.  В якості платформи для формування вантажної одиниці використовуються стандартні європіддони, для автотранспорту, наприклад, їх розмір 1200 х 800 або 1200 х 1000 мм. Виходячи з цих розмірів і визначено базовий модуль упаковки.
 20. 20.  Існують різні комп'ютерні програми, які : •дозволяють, знаючи параметри товару, що підлягає упаковці, його фізичні характеристики, визначити розміри споживчої упаковки, розміри транспортної тари та визначити рекомендовані варіанти встановлення вантажу на піддон; •дозволяють транспортнику або експедитору, знаючи типорозміри товару, що відвантажується або кількість вантажних одиниць, здійснити оптимальне завантаження конкретного транспортного засобу або оптимальне розміщення на складському просторі.
 21. 21.  Здатність вантажної одиниці зберігати цілісність в процесі виконання операцій досягається пакетуванням - тобто зв'язуванням вантажної одиниці і піддону в єдине ціле.  Вивантажені товари доставляють спеціалізованим транспортом в зону приймання складу, де проводять їх перевірку.  Після завершення приймання вантажі доставляють до місць зберігання і розміщують у вільних клітинках на стелажах або резервних місцях, відведених для зберігання.
 22. 22. Основні типи внутрішніх транспортних засобів для переміщення вантажів у горизонтальному і вертикальному напрямках: •стаціонарні транспортні пристрої (трубопроводи, конвеєри, транспортери тощо, які переміщають товари у горизонтальному, вертикальному або похилому напрямках); •пересувні транспортні засоби (підйомники, електрокари, автонавантажувачі, автомобілі та ін.).  Часто на підприємствах використовують безлюдні транспортні системи з дистанційним управлінням.
 23. 23. ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ ДЛЯ ПОГРУЗОЧНО- РОЗВАНТАЖУВАЛЬНИХ І ТРАНСПОРТНО- СКЛАДСЬКИХ РОБІТ: 1)мостові крани – підйомно-транспортні механізми, що застосовують для піднімально-транспортних операцій; 2)козлові крани – для тяжких і габаритних вантажів; 3)легкі вантажо-підйомні засоби – однобалкові крани, ручні мостові крани; 4)крани облегшеного типу – для механізації робіт з незначною інтенсивністю; 5)крани – штаблери, роликові конвеєри, поворотні столи і платформи, захвати різної форми, елеватори, ліфти.  100 тис. грн. капітальних вкладень в механізацію і автоматизацію навантажувально- розвантажувальних робіт вивільняють до 50 робочих
 24. 24. 4. ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ МЕХАНІЗАЦІЇ ТА АВТОМАТИЗАЦІЇ В СКЛАДСЬКОМУ І ТАРНОМУ ГОСПОДАРСТВАХ Раціональна організація складського процесу ґрунтується на дотриманні наступних основних принципів: • Механізації і автоматизації технологічних операцій; • Оптимального використання площі і ємності складських приміщень; • Організації наскрізного "прямоточного" товарного потоку; • Планомірності і ритмічності складських робіт; • Повного збереження товарів.
 25. 25.  Система управления складом (англ. Warehouse Management System, сокр. WMS) - программное обеспечение для автоматизации и интеллектуального управления складскими процессами с поддержкой современного технологического и специализированного складского оборудования.

×