SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 11
Baixar para ler offline
ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՓՈՐՁ


         Նանե Մաթևոսյան, MBA
         Անկախ Մարքեթինգային Խորհրդատու
  8 տարի ակադեմիական կրթություն մարքեթինգի
  բնագավառում
  MBA աստիճան, SBS Swiss Business School –ի կողմից,
  մարքեթինգ մենեջմենթի գծով
  Ավելի քան 4 տարվա մասնագիտական աշխատանքային
  փորձ
  2,5 տարվա փորձ խորհրդատվության բնագավառում
ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ՓՈՐՁ
  Բանկային սեկտոր
  Ապահովագրական ոլորտ
  Ավտոմեքենաների ներմուծում ՀՀ
  Մսամթերքի արտադրություն
ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ՓԱԹԵԹՆԵՐ


   Շուկայի    Ներքին խնդիրների
  վերլուծություն   բացահայտում             Լուծումների
             առաջարկ             Լուծումների
             իրագործում
ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՓԱԹԵԹՆԵՐ

 Մարքեթինգային ստրատեգիական պլանի մշակում


   Շուկայական դիրքավորման ստրատեգիա
   Գնային քաղաքականության մշակում
   Թիրախավորման ստրատեգիա
   Շուկա մուտք գործելու ստրատեգիա
   Առաջխաղացման ստրատեգիա
ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՓԱԹԵԹՆԵՐ

 Սպառողական վարքի վերլուծություն և կառավարում


   Հաճախորդների բավարարվածություն
   Ներքին սպառողների բավարարվածություն
   Մատակարարների և այլ գործընկերների
   բավարարվածություն
   Իմիջ և հեղինակություն
   Ապրանքների/ծառայությունների բենչմարքինգ
   Գովազդի արդյունավետություն
ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՓԱԹԵԹՆԵՐ

 Մարքեթինգային հետազոտություններ


   Շուկայի հետազոտություն
   Որոշումների հետևանքների հետազոտություն
   Պոտենցիալ և իրական սպառողների վերլուծութուն
   Սպասարկման որակի գնահատում
   (mystery shopping)
   Մրցակցային վերլուծություն
ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՓԱԹԵԹՆԵՐ

 Առաջխաղացման մեխանիզմների ներդրում


  ATL գովազդային արշավների պլանավորում և իրականացում
  BTL գովազդային արշավների պլանավորում և իրականացում
  Գովազդային արշավ ինտերնետում, մասնավորապես սոցիալական
  ցանցերում
  Սոցիալական պատասխանատվության մեխանիզմի մշակում
  Event Marketing
ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՓԱԹԵԹՆԵՐ

 Թրեյնինգներ և քոչինգ (coaching)


   Մարքեթինգի բաժնում/մասնագետներին
   Վաճառքների բաժնում/մասնագետներին
   Սպասարկման բաժնում/մասնագետներին
   Վերոնշյալ բաժինների հետ առնչվող
    աշխատակիցներին
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐ

     Լատվիա, Րիգա
     Ստրատեգիական կառավարման լուծումներ

     Հայաստան, Երևան
     Մասնագիտացած խորհրդատվական
     ընկերություն

     Հայաստան, Երևան
     Բիզնես խորհրդատվական ընկերություն

     Հայաստան, Երևան
     Կրեատիվ գովազդային ընկերություն

     Հայաստան, Երևան
     Էլեկտրոնային մարքեթինգային
     ընկերություն
Independent Marketing Consultant presentation

Mais conteúdo relacionado

Independent Marketing Consultant presentation

 • 1.
 • 2. ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՓՈՐՁ Նանե Մաթևոսյան, MBA Անկախ Մարքեթինգային Խորհրդատու 8 տարի ակադեմիական կրթություն մարքեթինգի բնագավառում MBA աստիճան, SBS Swiss Business School –ի կողմից, մարքեթինգ մենեջմենթի գծով Ավելի քան 4 տարվա մասնագիտական աշխատանքային փորձ 2,5 տարվա փորձ խորհրդատվության բնագավառում
 • 3. ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ՓՈՐՁ  Բանկային սեկտոր  Ապահովագրական ոլորտ  Ավտոմեքենաների ներմուծում ՀՀ  Մսամթերքի արտադրություն
 • 4. ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ՓԱԹԵԹՆԵՐ Շուկայի Ներքին խնդիրների վերլուծություն բացահայտում Լուծումների առաջարկ Լուծումների իրագործում
 • 5. ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՓԱԹԵԹՆԵՐ  Մարքեթինգային ստրատեգիական պլանի մշակում  Շուկայական դիրքավորման ստրատեգիա  Գնային քաղաքականության մշակում  Թիրախավորման ստրատեգիա  Շուկա մուտք գործելու ստրատեգիա  Առաջխաղացման ստրատեգիա
 • 6. ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՓԱԹԵԹՆԵՐ  Սպառողական վարքի վերլուծություն և կառավարում  Հաճախորդների բավարարվածություն  Ներքին սպառողների բավարարվածություն  Մատակարարների և այլ գործընկերների բավարարվածություն  Իմիջ և հեղինակություն  Ապրանքների/ծառայությունների բենչմարքինգ  Գովազդի արդյունավետություն
 • 7. ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՓԱԹԵԹՆԵՐ  Մարքեթինգային հետազոտություններ  Շուկայի հետազոտություն  Որոշումների հետևանքների հետազոտություն  Պոտենցիալ և իրական սպառողների վերլուծութուն  Սպասարկման որակի գնահատում (mystery shopping)  Մրցակցային վերլուծություն
 • 8. ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՓԱԹԵԹՆԵՐ  Առաջխաղացման մեխանիզմների ներդրում  ATL գովազդային արշավների պլանավորում և իրականացում  BTL գովազդային արշավների պլանավորում և իրականացում  Գովազդային արշավ ինտերնետում, մասնավորապես սոցիալական ցանցերում  Սոցիալական պատասխանատվության մեխանիզմի մշակում  Event Marketing
 • 9. ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՓԱԹԵԹՆԵՐ  Թրեյնինգներ և քոչինգ (coaching)  Մարքեթինգի բաժնում/մասնագետներին  Վաճառքների բաժնում/մասնագետներին  Սպասարկման բաժնում/մասնագետներին  Վերոնշյալ բաժինների հետ առնչվող աշխատակիցներին
 • 10. ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐ Լատվիա, Րիգա Ստրատեգիական կառավարման լուծումներ Հայաստան, Երևան Մասնագիտացած խորհրդատվական ընկերություն Հայաստան, Երևան Բիզնես խորհրդատվական ընկերություն Հայաստան, Երևան Կրեատիվ գովազդային ընկերություն Հայաստան, Երևան Էլեկտրոնային մարքեթինգային ընկերություն