Filogenetska klasifikacija

Nada Jovanović, Gimnazija "J.J.Zmaj" Odžaci
Nada Jovanović, Gimnazija "J.J.Zmaj" OdžaciNada Jovanović, Gimnazija "J.J.Zmaj" Odžaci
Филогенетска
класификација
Ања Златановић II2
Филогенија- еволуциона историја групе сродних организама.
• Класификација на биљке и животиње појавила се врло рано, чим су људи
схватили да су и биљке жива бића, јер су разлике између биљака и
животиња бројне и врло очигледне.Такво груписање се појавило
најкасније у време настанка пољопривреде, а задржало се практично све
до XIX века.
• Hajобухватнији систем класификације живих бића увео је шведски
природњак Карл Лине y XVIII веку. Његов систем је, у великој мери, и
данас у употреби. Према Линеовом систему класификације и дан-данас
користимо тзв. биномну номенклатуру.
Биномна номенклатура- подразумева да свака врста има јединствено
научно име у латинском облику.
2
 Научно име се састоји од имена рода (пише се великим почетним
словом) и епитета од jедне речи која означава баш ту врсту у оквиру рода
(пише се малим почетним словом).
Име рода, као и биномно име врсте, по правилу сe у тексту пишу курзивом
(пиcаним словима), као нпр. љубичица мириснаViola odorata.
При првом навoђењу имена врсте
у неком биолошком тексту, yобичајено је да се поред имена врсте наведе и
име (имена) научника који је први дао опис те врсте, нпp. белоглави суп-
Gyps fuluus Hablizl, 1783.
3 4/11/2021 Add a footer
Пример:
• Име биљне врсте
мушка боквица је Plantago
lanceolata L.
• Plantago — име рода боквица
• lanceolata — епитет који би требало
да једнозначно описује врсту (са
ланцетастим листовима)
• L. — скраћеница аутора (Карл Лине,
Linnaeus
4 4/11/2021 Add a footer
• Врсту дефинишемо као скуп популација чије се
јединке стварно или потенцијално могу укрштати и не
остављати плодно потомство, а рeпродуктивно су
изоловане од јединки других таквих група.
• Лине је увео и систем хијерархијске класификације.
Као што се исте врсте сврставају у исти род, тако се
даље, хијерархијски, блиски родови сврставају у исту
породицу (фамилију), породице у ред, редови у класу,
класе у тип (филум), а они у царства.
• Овом низу је додат још један највиши ниво- домен.
5 4/11/2021 Add a footer
• Ове нивое означавамо као систематске (таксономске) категорије, док сваку јасно
дефинисану групу, којој смо доделили неки ниво (ранг) у класификацији, тј. категорији ,
означавамо као таксон.
• Таксономија- биолошка дисциплина која се бави принципима и праксом описивања и
именовања биолошких врста и виших таксона. Уз то, она обезбеђује материјал и податке
неопходне за класификацију (разврставање) организама- прикупља и чува типичне
примерке и податке о распрострањености, припрема клучеве за идентификацију).
6 4/11/2021 Add a footer
• Међу биолозима све више преовладава став да главни критеријум при
класификацији живих бића треба да буде њихова међусобна сродност.
Конвергентна еволуција- под сличник еколошким условима и сличним
притисцима природне селекције, облик и грађа тела могу постати сличне
код сродонички доста удаљених група.
Хомологије- особине различитих група организама које воде порекло од
заједничке предачке особине.
• Уз филогенију и остале термине, имамо важан термин молекуларна
систематика. Молекулска систематика полази од чињеница да се током
времена нагомилавају промене па тиме и разлике у молекулу ДНК.
7 4/11/2021 Add a footer
8 4/11/2021 Add a footer
Филогенетско стабло- разгранати дијаграм који
представља филогенетске и еволуционе односе између
различитих врста.
• Кад стабло приказује филогенију врста, гранање
означава један догађај специлације. Кад се једна
предачка врста поделила на две.
9 4/11/2021 Add a footer
• При рекострукцији филогенетске историје и веза измeђу организма
користимо појмове предачка и изведена особина, помоћу којих
објашњавамо обрасце присуства и одсуства појединих особина.
• Предачка особина је она која се у том одређеном облику јавља код
заједничког претка и обично код већине потомачких линија.
• Изведена особина је она која се јавља у једној клади, али је нема у том
облику код заједничког претка.
• Монофилетска група обухвата заједничког претка и све његове
савремене изумреле потомке.
• Парафилеткса група укључује заједничког претка и неке потомке, али не
укључује оне потомке који су претрпели значајне промене.
10 4/11/2021 Add a footer
Literatura
• Dumanović, J, marinković, D, Denić, M: Genetički rečnik, Beograd, 1985.
• Kosanović, M, Diklić,V: Odabrana poglavlja iz humane genetike, Beograd,
1986.
• Marinković, D,Tucić, N, Kekić,V: Genetika, Naučna knjiga, Beograd
• Ridli, M: Genom - autobiografija vrste u 23 poglavlja, Plato, Beograd, 2001.
• Radoman, P:Teorija organske evolucije, ZUNS, Beograd, 1971.
• Tucić, N, Matić, Gordana: O genima i ljudima, Centar za primenjenu
psihologiju, Beograd, 2002.
• Tucić, N:Evoluciona biologija, NNK - Internacional, Beograd, 2003
• Tucić, N. (1999): Evolucija, čovek i društvo, Dosije am, Beograd
11 4/11/2021 Add a footer
1 de 11

Recomendados

3. Prokariotska i eukariotska celija por
3. Prokariotska i eukariotska celija3. Prokariotska i eukariotska celija
3. Prokariotska i eukariotska celijaltixomir
50.7K visualizações11 slides
Virusi por
VirusiVirusi
VirusiLjubica Lalić Profesorski Profil
25.1K visualizações37 slides
Mendelova pravila nasleđivanja por
Mendelova pravila nasleđivanjaMendelova pravila nasleđivanja
Mendelova pravila nasleđivanjaIvana Damnjanović
48.7K visualizações24 slides
BIOLOGIJA por
BIOLOGIJABIOLOGIJA
BIOLOGIJAVesna Matanovic
22.8K visualizações36 slides
3. Transkripcija por
3. Transkripcija3. Transkripcija
3. Transkripcijaltixomir
4.6K visualizações4 slides
Lisajevi por
LisajeviLisajevi
LisajeviLjubica Lalić Profesorski Profil
95.8K visualizações16 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Poreklo i istorijski razvoj čoveka por
Poreklo i istorijski razvoj čovekaPoreklo i istorijski razvoj čoveka
Poreklo i istorijski razvoj čovekaIvana Damnjanović
12.9K visualizações34 slides
Lizozomi, vakuola, mitohondrije por
Lizozomi, vakuola, mitohondrijeLizozomi, vakuola, mitohondrije
Lizozomi, vakuola, mitohondrijeIvana Damnjanović
8.8K visualizações15 slides
Replikacija DNK por
Replikacija DNKReplikacija DNK
Replikacija DNKLeonoraRistic
3.5K visualizações9 slides
Evoluciona biologija 2015 por
Evoluciona biologija 2015Evoluciona biologija 2015
Evoluciona biologija 2015Ljubica Lalić Profesorski Profil
16.3K visualizações95 slides
Kalendar života.pdf por
Kalendar života.pdfKalendar života.pdf
Kalendar života.pdfIvana Damnjanović
852 visualizações24 slides
2. Bakterije i cijanobakterije por
2. Bakterije i cijanobakterije2. Bakterije i cijanobakterije
2. Bakterije i cijanobakterijeltixomir
3.8K visualizações16 slides

Mais procurados(20)

Poreklo i istorijski razvoj čoveka por Ivana Damnjanović
Poreklo i istorijski razvoj čovekaPoreklo i istorijski razvoj čoveka
Poreklo i istorijski razvoj čoveka
Ivana Damnjanović12.9K visualizações
Lizozomi, vakuola, mitohondrije por Ivana Damnjanović
Lizozomi, vakuola, mitohondrijeLizozomi, vakuola, mitohondrije
Lizozomi, vakuola, mitohondrije
Ivana Damnjanović8.8K visualizações
Replikacija DNK por LeonoraRistic
Replikacija DNKReplikacija DNK
Replikacija DNK
LeonoraRistic3.5K visualizações
Kalendar života.pdf por Ivana Damnjanović
Kalendar života.pdfKalendar života.pdf
Kalendar života.pdf
Ivana Damnjanović852 visualizações
2. Bakterije i cijanobakterije por ltixomir
2. Bakterije i cijanobakterije2. Bakterije i cijanobakterije
2. Bakterije i cijanobakterije
ltixomir3.8K visualizações
Kičmena moždina por Ivana Damnjanović
Kičmena moždinaKičmena moždina
Kičmena moždina
Ivana Damnjanović13.1K visualizações
Наследне болести човека por Violeta Djuric
Наследне болести човекаНаследне болести човека
Наследне болести човека
Violeta Djuric24K visualizações
Ćelijske organele - Darko Stevanović - Danijela Veljković por NašaŠkola.Net
Ćelijske organele - Darko Stevanović - Danijela VeljkovićĆelijske organele - Darko Stevanović - Danijela Veljković
Ćelijske organele - Darko Stevanović - Danijela Veljković
NašaŠkola.Net13.1K visualizações
Poreklo i istorijski razvoj čoveka por Ivana Damnjanović
Poreklo i istorijski razvoj čovekaPoreklo i istorijski razvoj čoveka
Poreklo i istorijski razvoj čoveka
Ivana Damnjanović7K visualizações
Građa ćelije por Olivera Lučić
Građa ćelijeGrađa ćelije
Građa ćelije
Olivera Lučić16.8K visualizações
Oplođenje por Ivana Damnjanović
OplođenjeOplođenje
Oplođenje
Ivana Damnjanović20.2K visualizações
Carstvo protisti por Tanja Jovanović
Carstvo protistiCarstvo protisti
Carstvo protisti
Tanja Jovanović5.3K visualizações
Ćelijske organele ribozomi, endoplazmatična mreža, Goldžijev aparat por Ivana Damnjanović
Ćelijske organele ribozomi, endoplazmatična mreža, Goldžijev aparatĆelijske organele ribozomi, endoplazmatična mreža, Goldžijev aparat
Ćelijske organele ribozomi, endoplazmatična mreža, Goldžijev aparat
Ivana Damnjanović13K visualizações
Типови наслеђивања особина por Violeta Djuric
Типови наслеђивања особинаТипови наслеђивања особина
Типови наслеђивања особина
Violeta Djuric10.8K visualizações
Varijabilnost por Alleteja
VarijabilnostVarijabilnost
Varijabilnost
Alleteja19.7K visualizações
Šta je genetika por Ivana Damnjanović
Šta je genetikaŠta je genetika
Šta je genetika
Ivana Damnjanović13.3K visualizações
Praživotinje amebe por Ivana Damnjanović
Praživotinje amebePraživotinje amebe
Praživotinje amebe
Ivana Damnjanović11.8K visualizações

Similar a Filogenetska klasifikacija

Биодиверзитет и систематика por
Биодиверзитет и систематикаБиодиверзитет и систематика
Биодиверзитет и систематикаVioleta Djuric
4.9K visualizações4 slides
Teorija evolucije por
Teorija evolucijeTeorija evolucije
Teorija evolucijeMina Obradovic
12.8K visualizações16 slides
Teorija evolucije por
Teorija evolucijeTeorija evolucije
Teorija evolucijeMina Obradovic
895 visualizações16 slides
Teorija evolucije por
Teorija evolucijeTeorija evolucije
Teorija evolucijeMina Obradovic
1.5K visualizações16 slides
Teorija evolucije por
Teorija evolucijeTeorija evolucije
Teorija evolucijeMina Obradovic
580 visualizações16 slides
Raznovrsnost zivog sveta por
Raznovrsnost zivog svetaRaznovrsnost zivog sveta
Raznovrsnost zivog svetaTanja Jovanović
7.1K visualizações10 slides

Similar a Filogenetska klasifikacija(20)

Биодиверзитет и систематика por Violeta Djuric
Биодиверзитет и систематикаБиодиверзитет и систематика
Биодиверзитет и систематика
Violeta Djuric4.9K visualizações
Teorija evolucije por Mina Obradovic
Teorija evolucijeTeorija evolucije
Teorija evolucije
Mina Obradovic12.8K visualizações
Teorija evolucije por Mina Obradovic
Teorija evolucijeTeorija evolucije
Teorija evolucije
Mina Obradovic895 visualizações
Teorija evolucije por Mina Obradovic
Teorija evolucijeTeorija evolucije
Teorija evolucije
Mina Obradovic1.5K visualizações
Teorija evolucije por Mina Obradovic
Teorija evolucijeTeorija evolucije
Teorija evolucije
Mina Obradovic580 visualizações
Raznovrsnost zivog sveta por Tanja Jovanović
Raznovrsnost zivog svetaRaznovrsnost zivog sveta
Raznovrsnost zivog sveta
Tanja Jovanović7.1K visualizações
Пластиди - Стефан Олујић por Violeta Djuric
Пластиди - Стефан ОлујићПластиди - Стефан Олујић
Пластиди - Стефан Олујић
Violeta Djuric668 visualizações
Uvod u teoriju evolucije stojkovic b. por metodicar4
Uvod u teoriju evolucije stojkovic b.Uvod u teoriju evolucije stojkovic b.
Uvod u teoriju evolucije stojkovic b.
metodicar48.6K visualizações
Klasifikacija zivih bica por Tanja Jovanović
Klasifikacija zivih bicaKlasifikacija zivih bica
Klasifikacija zivih bica
Tanja Jovanović3.3K visualizações
Silikatne alge por gimpar
Silikatne algeSilikatne alge
Silikatne alge
gimpar504 visualizações
Euglenoidne alge por Ljubica Lalic
Euglenoidne algeEuglenoidne alge
Euglenoidne alge
Ljubica Lalic876 visualizações
Euglenoidne alge por Nikola Djurovic
Euglenoidne algeEuglenoidne alge
Euglenoidne alge
Nikola Djurovic470 visualizações
Нивои организације живих бића por Violeta Djuric
Нивои организације живих бићаНивои организације живих бића
Нивои организације живих бића
Violeta Djuric1.5K visualizações
Euglenoidne alge por Ljubica Lalic
Euglenoidne algeEuglenoidne alge
Euglenoidne alge
Ljubica Lalic1.5K visualizações
Цитологија ФА por Violeta Djuric
Цитологија ФАЦитологија ФА
Цитологија ФА
Violeta Djuric6.1K visualizações
Биологија ћелије por Violeta Djuric
Биологија ћелијеБиологија ћелије
Биологија ћелије
Violeta Djuric2.3K visualizações
Биологија за ванредне ученике por Violeta Djuric
Биологија за ванредне ученикеБиологија за ванредне ученике
Биологија за ванредне ученике
Violeta Djuric138 visualizações

Mais de Nada Jovanović, Gimnazija "J.J.Zmaj" Odžaci

Gmizavci por
GmizavciGmizavci
GmizavciNada Jovanović, Gimnazija "J.J.Zmaj" Odžaci
175 visualizações15 slides
Pljosnati crvi por
Pljosnati crviPljosnati crvi
Pljosnati crviNada Jovanović, Gimnazija "J.J.Zmaj" Odžaci
44 visualizações40 slides
Kviz iz biologije za učenike 6. razreda por
Kviz iz biologije za učenike 6. razredaKviz iz biologije za učenike 6. razreda
Kviz iz biologije za učenike 6. razredaNada Jovanović, Gimnazija "J.J.Zmaj" Odžaci
584 visualizações13 slides

Mais de Nada Jovanović, Gimnazija "J.J.Zmaj" Odžaci(20)

Filogenetska klasifikacija

  • 2. Филогенија- еволуциона историја групе сродних организама. • Класификација на биљке и животиње појавила се врло рано, чим су људи схватили да су и биљке жива бића, јер су разлике између биљака и животиња бројне и врло очигледне.Такво груписање се појавило најкасније у време настанка пољопривреде, а задржало се практично све до XIX века. • Hajобухватнији систем класификације живих бића увео је шведски природњак Карл Лине y XVIII веку. Његов систем је, у великој мери, и данас у употреби. Према Линеовом систему класификације и дан-данас користимо тзв. биномну номенклатуру. Биномна номенклатура- подразумева да свака врста има јединствено научно име у латинском облику. 2
  • 3.  Научно име се састоји од имена рода (пише се великим почетним словом) и епитета од jедне речи која означава баш ту врсту у оквиру рода (пише се малим почетним словом). Име рода, као и биномно име врсте, по правилу сe у тексту пишу курзивом (пиcаним словима), као нпр. љубичица мириснаViola odorata. При првом навoђењу имена врсте у неком биолошком тексту, yобичајено је да се поред имена врсте наведе и име (имена) научника који је први дао опис те врсте, нпp. белоглави суп- Gyps fuluus Hablizl, 1783. 3 4/11/2021 Add a footer
  • 4. Пример: • Име биљне врсте мушка боквица је Plantago lanceolata L. • Plantago — име рода боквица • lanceolata — епитет који би требало да једнозначно описује врсту (са ланцетастим листовима) • L. — скраћеница аутора (Карл Лине, Linnaeus 4 4/11/2021 Add a footer
  • 5. • Врсту дефинишемо као скуп популација чије се јединке стварно или потенцијално могу укрштати и не остављати плодно потомство, а рeпродуктивно су изоловане од јединки других таквих група. • Лине је увео и систем хијерархијске класификације. Као што се исте врсте сврставају у исти род, тако се даље, хијерархијски, блиски родови сврставају у исту породицу (фамилију), породице у ред, редови у класу, класе у тип (филум), а они у царства. • Овом низу је додат још један највиши ниво- домен. 5 4/11/2021 Add a footer
  • 6. • Ове нивое означавамо као систематске (таксономске) категорије, док сваку јасно дефинисану групу, којој смо доделили неки ниво (ранг) у класификацији, тј. категорији , означавамо као таксон. • Таксономија- биолошка дисциплина која се бави принципима и праксом описивања и именовања биолошких врста и виших таксона. Уз то, она обезбеђује материјал и податке неопходне за класификацију (разврставање) организама- прикупља и чува типичне примерке и податке о распрострањености, припрема клучеве за идентификацију). 6 4/11/2021 Add a footer
  • 7. • Међу биолозима све више преовладава став да главни критеријум при класификацији живих бића треба да буде њихова међусобна сродност. Конвергентна еволуција- под сличник еколошким условима и сличним притисцима природне селекције, облик и грађа тела могу постати сличне код сродонички доста удаљених група. Хомологије- особине различитих група организама које воде порекло од заједничке предачке особине. • Уз филогенију и остале термине, имамо важан термин молекуларна систематика. Молекулска систематика полази од чињеница да се током времена нагомилавају промене па тиме и разлике у молекулу ДНК. 7 4/11/2021 Add a footer
  • 8. 8 4/11/2021 Add a footer
  • 9. Филогенетско стабло- разгранати дијаграм који представља филогенетске и еволуционе односе између различитих врста. • Кад стабло приказује филогенију врста, гранање означава један догађај специлације. Кад се једна предачка врста поделила на две. 9 4/11/2021 Add a footer
  • 10. • При рекострукцији филогенетске историје и веза измeђу организма користимо појмове предачка и изведена особина, помоћу којих објашњавамо обрасце присуства и одсуства појединих особина. • Предачка особина је она која се у том одређеном облику јавља код заједничког претка и обично код већине потомачких линија. • Изведена особина је она која се јавља у једној клади, али је нема у том облику код заједничког претка. • Монофилетска група обухвата заједничког претка и све његове савремене изумреле потомке. • Парафилеткса група укључује заједничког претка и неке потомке, али не укључује оне потомке који су претрпели значајне промене. 10 4/11/2021 Add a footer
  • 11. Literatura • Dumanović, J, marinković, D, Denić, M: Genetički rečnik, Beograd, 1985. • Kosanović, M, Diklić,V: Odabrana poglavlja iz humane genetike, Beograd, 1986. • Marinković, D,Tucić, N, Kekić,V: Genetika, Naučna knjiga, Beograd • Ridli, M: Genom - autobiografija vrste u 23 poglavlja, Plato, Beograd, 2001. • Radoman, P:Teorija organske evolucije, ZUNS, Beograd, 1971. • Tucić, N, Matić, Gordana: O genima i ljudima, Centar za primenjenu psihologiju, Beograd, 2002. • Tucić, N:Evoluciona biologija, NNK - Internacional, Beograd, 2003 • Tucić, N. (1999): Evolucija, čovek i društvo, Dosije am, Beograd 11 4/11/2021 Add a footer