Anúncio
LOG ON TO EDUCATION
LOG ON TO EDUCATION
LOG ON TO EDUCATION
LOG ON TO EDUCATION
Anúncio
LOG ON TO EDUCATION
LOG ON TO EDUCATION
LOG ON TO EDUCATION
Próximos SlideShares
Happy birthday, e-Twinning!Happy birthday, e-Twinning!
Carregando em ... 3
1 de 7
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Apresentações para você(20)

Similar a LOG ON TO EDUCATION(20)

Anúncio

LOG ON TO EDUCATION

  1. LOG ON TO EDUCATION – Îmbunătăţirea tehnicilor de predare prin TIC Vizită de studiu, Cordoba, Spania, 2-6 mai 2011 Profesor Carmen Neagu, Liceul Vocaţional de Artă „Margareta Sterian”, Buzău În perioada 2-6 mai 2011, am fost beneficiara unei Vizite de studiu în Spania, prin Programul de Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii –Lifelong Learning Programme, Programul transversal - Activitatea cheie 1.1. – Vizite de studiu. Acest program sectorial - Programul transversal - se adresează factorilor de decizie din domeniul educaţiei şi formării profesionale interesaţi să cunoască alte sisteme de învăţământ, să împărtăşească exemplele de bună practică din propria activitate şi să înveţe din succesele altor profesori/factori de decizie. Vizita de studiu la care am participat a avut ca temă: LOG ON TO EDUCATION – IMPROVING TEACHING TECHNIQUES THROUGH ICT. Aceasta s-a desfăşurat în Cordoba (oraşul care ascunde in zidurile sale cheia către sufletul Andaluziei), fiind organizată de CEP “LUISA REVUELTA”, un centru de pregătire a cadrelor didactice în ale cărei preocupări sunt incluse : proiecte, programe de dezvoltare profesională,conferinţe,formare profesională, suport educaţional. Participanţii la această vizită de studiu au fost din: Spania, Scoţia, Suedia, Ungaria, Italia, Finlanda, Turcia, Franţa, Germania, Slovacia, Cehia, Polonia, Estonia şi România, în total - un număr de 17 factori de decizie-directori, formatori, inspectori, reprezentanţi ai Ministerelor Educaţiei - diferite compartimente, responsabili de catedre şi compartimente în instituţii de învăţământ, la toate nivelele- primar, gimnazial, liceal şi învăţământ profesional. Fiecare participant a prezentat aspecte importante despre sistemul de învăţământ din ţara sa, pentru o bună cunoaştere a punctelor comune , dar şi a celor care le diferenţiază. În detaliu au fost împărtăşite aspecte ce ţin de utilizarea TIC in sistemul educational din fiecare ţară sau exemple de bună practică, instrumente inovative de predare prin utilizarea tehnologiei informaţionale. Organizatorii au inclus în program prezentări oferite de formatori, profesori universitari ai Universităţii Huelva şi ai Universităţii de Educaţie din Cordoba. De asemenea, au fost vizitate în programul organizat de CEP şi 3 instituţii de învăţământ ce implementează proiectul educaţional pilot ICT School 2.0. În cadrul acestor vizite s-a putut observa preocuparea din ce în ce mai mare în Spania, prin politici guvernamentale bine articulate şi susţinute de toţi factorii implicaţi, de a motiva elevii sa înveţe utilizând mijloacele © Prof. Carmen Neagu
  2. moderne. Proiectul ICT School 2.0 presupune ca fiecare elev de clasa a V-a să primească la începutul anului şcolar un laptop care are integrat pentru fiecare materie softul adiacent. Laptopul este utilizat atât la şcoală, cât şi acasă, pentru rezolvarea activităţilor individuale şi a temelor, urmând ca la sfârşitul clasei a VII- a să fie returnat şcolii. S-a observat în prezentările realizate de managerii instituţiilor o preocupare constantă de ridicare a calităţii educaţiei oferite, deoarece evaluările anuale sunt un reper important pentru acreditarea sau neacreditarea unor instituţii sau programe educaţionale. Am reţiunut, de asemenea, din vizitele efectuate în cele 3 instituţii preocuparea constantă a managerilor pentru procesul de dezvolare profesională a tuturor cadrelor didactice, asigurarea calităţii educaţiei şi dezvolarea unui sistem de evaluare internă în care controlul documentelor, asistenţele la ore şi rezultatele la examenele naţionale sunt monitorizate periodic.Toţi participanţii au apreciat dotarea din sistemul de învăţământ spaniol. Am avut de împărtăşit, dar şi de reţinut multe exemple de bună practică din domeniul utilizării TIC şi nu numai, pe care sunt conştientă că nu le voi putea pune în practică, decât în urma accesării unor granturi europene, întrucât acestea implică fonduri de investiţii consistente. Per ansamblu, această oprtunitate europeană m-a ajutat să: • Mă familiarizez cu conceptul de “e-learning”; • Îmi actualizez cunoştinţele referitoare la sistemele educaţionale din ţările participante; • Observ situaţii concrete de învăţare bazată pe TIC, ăn cadrul unor instituţii europene; • Descopăr modele europene de bună practică în domeniul e-learning şi TIC; • Împărtăşesc experienţe şi situaţii in proiecte viitoare , prin menţinerea legăturii electronice cu ceilalţi participanţi si crearea de reţele educaţionale; • Descopăr posibilităţile de aplicare practică a informaţiilor dobândite în timpul vizitei, în unitatea mea de învăţământ. În final, pot spune că, dincolo de aspectele comune sau diferite pe care le avem în instituţiile şi ţările noastre, toţi suntem preocupaţi în a creşte calitatea educaţiei, a avea rezultate foarte bune, a cunoaşte şi alte abordări în educaţie promovate de alte state europene şi a ne îndeplini misiunea de educatori. Raportul de grup postat pe site-ul CEDEFOP relevă acest lucru. Recomand tuturor factorilor de decizie care doresc o altă perspectivă managerială participarea la Acţiunea cheie 1.1, la următoarele termene ale anului 2012 (30 martie sau 12 octombrie) . © Prof. Carmen Neagu
  3. © Prof. Carmen Neagu
  4. © Prof. Carmen Neagu
  5. © Prof. Carmen Neagu
  6. © Prof. Carmen Neagu
  7. © Prof. Carmen Neagu
Anúncio