O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

استخدام مهندس برق به صورت پاره وقت و شغل های برقی

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
1
‫صورت‬ ‫به‬ ‫برق‬ ‫مهندس‬ ‫استخدام‬
‫وقت‬ ‫پاره‬
‫برقی‬ ‫های‬ ‫شغل‬ ‫و‬
‫ک‬
‫وقت‬ ‫پاره‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫برق‬ ‫مهندس‬ :‫کلی...
‫برقی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫آکادمی‬ ‫الکتروریچ؛‬
2
@electro-rich 121-66010166
‫چ‬
:‫کیده‬
‫و‬ ‫هستید‬ ‫ثابت‬ ‫کار‬ ‫با‬ ‫برق‬ ...
‫برقی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫آکادمی‬ ‫الکتروریچ؛‬
@electro-rich 121-66010166
‫تحصیل‬ ‫افراد‬
‫نیز‬ ‫برق‬ ‫رشته‬ ‫در‬ ‫کرده‬
‫م‬...
Anúncio
Anúncio
Anúncio

Confira estes a seguir

1 de 15 Anúncio

استخدام مهندس برق به صورت پاره وقت و شغل های برقی

Baixar para ler offline

آموزش جامع و رایگان کلیه مفاهیم مرتبط با درآمد دلاری در داخل کشور و یا اعزام مهندس برق به خارج در سایت آکادمی کسب و کار برقی:
www.mohammad-karimi.com/dollar

برای مشاوره تماس بگیرید: ۰۲۱۶۶۴۰۴۱۸۶

در تلگرام و ایسناگرام ما را سرچ کنید: @electro_rich

آموزش جامع و رایگان کلیه مفاهیم مرتبط با درآمد دلاری در داخل کشور و یا اعزام مهندس برق به خارج در سایت آکادمی کسب و کار برقی:
www.mohammad-karimi.com/dollar

برای مشاوره تماس بگیرید: ۰۲۱۶۶۴۰۴۱۸۶

در تلگرام و ایسناگرام ما را سرچ کنید: @electro_rich

Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Semelhante a استخدام مهندس برق به صورت پاره وقت و شغل های برقی (20)

Mais de Mohammad Karimi (20)

Anúncio

Mais recentes (20)

استخدام مهندس برق به صورت پاره وقت و شغل های برقی

 1. 1. 1 ‫صورت‬ ‫به‬ ‫برق‬ ‫مهندس‬ ‫استخدام‬ ‫وقت‬ ‫پاره‬ ‫برقی‬ ‫های‬ ‫شغل‬ ‫و‬ ‫ک‬ ‫وقت‬ ‫پاره‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫برق‬ ‫مهندس‬ :‫کلیدی‬ ‫لمه‬ . ‫پ‬ ‫مشاغل‬ ‫اره‬ ‫وقت‬ . ‫دوم‬ ‫شغل‬ . ‫مهندس‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫برق‬
 2. 2. ‫برقی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫آکادمی‬ ‫الکتروریچ؛‬ 2 @electro-rich 121-66010166 ‫چ‬ :‫کیده‬ ‫و‬ ‫هستید‬ ‫ثابت‬ ‫کار‬ ‫با‬ ‫برق‬ ‫مهندس‬ ‫اگر‬ ‫خواهید‬ ‫می‬ ‫درآم‬ ‫د‬ ‫مطالعه‬ ‫را‬ ‫مطلب‬ ‫این‬ ‫است‬ ‫بهتر‬ ‫دهید‬ ‫افزایش‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫ف‬ ‫رمایید‬ ‫مشاغل‬ . ‫می‬ ‫اشاره‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫مطلب‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫ی‬ ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫رشته‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫مناسبی‬ ‫شغلی‬ ‫آینده‬ ‫تواند‬ ‫اید‬ ‫کرده‬ ‫تحصیل‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫ب‬ ‫دنبال‬ ‫ه‬ .‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫مهم‬ ‫شغل‬ ‫این‬ ‫ترین‬ ‫عبارت‬ ‫ها‬ ‫هست‬ ‫از‬ ‫ند‬ ‫تدر‬ ‫ی‬ ‫س‬ ‫آموزش‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫تکنس‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫برق‬ . ...‫و‬ ‫دانشجویی‬ ‫های‬ ‫پروژه‬ ‫انجام‬ ‫و‬ ‫هزینه‬ ‫امروزه‬ ‫زندگی‬ ‫بالای‬ ‫های‬ ‫س‬ ‫بب‬ ‫می‬ ‫در‬ ‫افراد‬ ‫بیشتر‬ ‫شود‬ ‫داشته‬ ‫وقت‬ ‫پاره‬ ‫شغل‬ ‫و‬ ‫دوم‬ ‫شغل‬ ‫خود‬ ‫اصلی‬ ‫شغل‬ ‫کنار‬ ‫باشند‬ . ‫هزینه‬ ‫تامین‬ ‫برای‬ ‫روی‬ ‫ثانویه‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫افراد‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫زندگی‬ ‫های‬ ‫می‬ ‫نیاز‬ ‫بتوانند‬ ‫تا‬ ‫آورند‬ ‫برآورده‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫مالی‬ ‫های‬ ‫ن‬ ‫مایند‬ . ‫که‬ ‫است‬ ‫مشاغلی‬ ،‫وقت‬ ‫پاره‬ ‫مشاغل‬ ‫از‬ ‫منظور‬ ‫کاری‬ ‫ساعت‬ ‫ن‬ ‫تعریف‬ ‫برایشان‬ ‫مشخصی‬ ‫گردی‬ ‫شبانه‬ ‫از‬ ‫ساعتی‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫ده‬ ‫انجام‬ ‫امکان‬ ‫روز‬ ‫آن‬ ‫دادن‬ ‫ها‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫یک‬ . ‫پاره‬ ‫مشاغل‬ ‫مزایای‬ ‫از‬ ‫ی‬ ‫این‬ ‫وقت‬ ‫روزه‬ ‫هر‬ ‫انجام‬ ‫به‬ ‫نیازی‬ ‫که‬ ‫ست‬ ‫آن‬ ‫ب‬ .‫نیست‬ ‫ها‬ ‫ی‬ ‫عبارتی‬ ‫ک‬ ‫می‬ ‫روز‬ ‫انجام‬ ‫کار‬ ‫توان‬ ‫انجام‬ ‫دیگر‬ ‫روز‬ ‫و‬ ‫داد‬ ‫نداد‬ ‫و‬ ‫موضوع‬ ‫این‬ ‫ب‬ ‫کار‬ ‫جریان‬ ‫در‬ ‫خللی‬ ‫آورد‬ ‫نمی‬ ‫وجود‬ ‫حالی‬ ‫در‬ . ‫دیگر‬ ‫مشاغل‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫محیط‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫مشخص‬ ‫ساعاتی‬ ‫تعداد‬ ‫کاری‬ ‫روز‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫باید‬ ‫فرد‬ .‫بگذراند‬ ‫مشخص‬ ‫کاری‬
 3. 3. ‫برقی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫آکادمی‬ ‫الکتروریچ؛‬ @electro-rich 121-66010166 ‫تحصیل‬ ‫افراد‬ ‫نیز‬ ‫برق‬ ‫رشته‬ ‫در‬ ‫کرده‬ ‫م‬ ‫ثل‬ ‫می‬ ‫افراد‬ ‫دیگر‬ ‫ت‬ ‫وانند‬ ‫ب‬ ‫کار‬ ‫وقت‬ ‫پاره‬ ‫صورت‬ ‫بس‬ ‫امروزه‬ .‫دهند‬ ‫انجام‬ ‫زیادی‬ ‫های‬ ‫از‬ ‫یاری‬ ‫ب‬ ‫خصوصی‬ ‫و‬ ‫دولتی‬ ‫مراکز‬ ‫د‬ ‫ب‬ ‫برق‬ ‫مهندس‬ ‫استخدام‬ ‫نبال‬ ‫صور‬ ‫ت‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫هستند‬ ‫وقت‬ ‫پاره‬ ‫مقاله‬ ‫می‬ ‫پاره‬ ‫مشاغل‬ ‫از‬ ‫تعدادی‬ ‫خواهیم‬ ‫معرفی‬ ‫را‬ ‫برق‬ ‫مهندسین‬ ‫برای‬ ‫مناسب‬ ‫وقت‬ ‫ن‬ ‫ماییم‬ . 1 - ‫تدریس‬ ‫و‬ ‫آ‬ ‫موزش‬ ‫مخاطب‬ ‫پر‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫همواره‬ ‫آموزش‬ ‫مسئله‬ ‫روز‬ ‫موضوعات‬ ‫ترین‬ ‫می‬ ‫سبب‬ ‫دانشجویان‬ ‫و‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫بالای‬ ‫حجم‬ .‫است‬ ‫شود‬ ‫را‬ ‫عظیم‬ ‫قشر‬ ‫این‬ ‫بتواند‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫نیاز‬ ‫ماهر‬ ‫افرادی‬ ‫به‬ ‫همواره‬ ‫آموزش‬ .‫دهد‬ ‫نیرو‬ ‫کمبود‬ ‫با‬ ‫پرورش‬ ‫و‬ ‫آموزش‬ ‫امروزه‬ ‫آموزشی‬ ‫های‬ ‫ر‬ ‫وبرو‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫مین‬ ‫ع‬ ‫لت‬ ، ‫ه‬ ‫بخشی‬ ‫که‬ ‫هستیم‬ ‫موضوع‬ ‫این‬ ‫شاهد‬ ‫ساله‬ ‫ر‬ ‫نیرو‬ ‫از‬ ‫نیرو‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫پرورش‬ ‫و‬ ‫آموزش‬ ‫های‬ ‫حق‬ ‫های‬ ‫التدریسی‬ ‫می‬ ‫جذب‬ ‫گ‬ ‫ردند‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شکل‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫التدریسی‬ ‫حق‬ ‫شرایط‬ . ‫می‬ ‫پرداخته‬ ‫فرد‬ ‫به‬ ‫مشخصی‬ ‫مبلغ‬ ،‫تدریس‬ ‫ساعت‬ ‫هر‬ ‫ازای‬ ‫شود‬ . ،‫تدریس‬ ‫ساعت‬ ‫هر‬ ‫از‬ ‫منظور‬ ‫البته‬ ‫ش‬ ‫صت‬ ‫هر‬ ‫بلکه‬ ‫نیست‬ ‫دقیقه‬ ‫زنگ‬ ‫مد‬ ‫آموزشی‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫نظر‬ ۵۴ ‫معادل‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫دقیقه‬ 1 ‫ساعت‬ ‫می‬ ‫محاسبه‬ ‫گ‬ ‫ردد‬ ‫زنگ‬ ‫هر‬ ‫ترتیب‬ ‫بدین‬ . 2 ‫مع‬ ‫ساعته‬ ‫ادل‬ 09 ‫ب‬ ‫که‬ ‫افرادی‬ .‫است‬ ‫دقیقه‬ ‫و‬ ‫آموزش‬ ‫در‬ ‫التدریس‬ ‫حق‬ ‫نیروی‬ ‫عنوان‬ ‫می‬ ‫استخدام‬ ‫پرورش‬ ‫گ‬ ‫ردند‬ ، ‫میزان‬ ‫به‬ ‫سالیانه‬ 0 ‫حقوق‬ ‫ماه‬
 4. 4. ‫برقی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫آکادمی‬ ‫الکتروریچ؛‬ 0 @electro-rich 121-66010166 ‫می‬ ‫دریافت‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫بیم‬ ‫حق‬ ‫شامل‬ ‫میزان‬ ‫مین‬ ‫می‬ ‫ه‬ ‫ان‬ ‫(به‬ ‫شوند‬ ‫دازه‬ )‫تحصیلی‬ ‫سال‬ ‫طول‬ . ‫ب‬ ‫برق‬ ‫مهندس‬ ‫می‬ ‫وقت‬ ‫پاره‬ ‫صورت‬ ‫و‬ ‫ریاضی‬ ‫مانند‬ ‫دروسی‬ ‫تواند‬ ‫عمومی‬ ‫دروس‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫هنرستان‬ ‫در‬ ‫برق‬ ‫تخصصی‬ ‫دروس‬ ،‫فیزیک‬ ‫تدریس‬ ‫را‬ ‫اول‬ ‫دوره‬ ‫دبیرستان‬ ‫و‬ ‫ابتدائی‬ ‫دوره‬ ‫ن‬ ‫ماید‬ ‫دیگر‬ ‫از‬ . ‫تدر‬ ‫مزایای‬ ‫این‬ ‫دولتی‬ ‫مدارس‬ ‫در‬ ‫وقت‬ ‫پاره‬ ‫یس‬ ‫سابقه‬ ‫که‬ ‫ست‬ ‫تدریس‬ ‫برای‬ ‫موثر‬ ‫کاری‬ ‫می‬ ‫گرفته‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫کننده‬ ‫بدین‬ .‫شود‬ ‫اف‬ ‫از‬ ‫دسته‬ ‫این‬ ‫رسمی‬ ‫استخدام‬ ‫بر‬ ‫قرار‬ ‫روزی‬ ‫اگر‬ ‫ترتیب‬ ‫ش‬ ‫راد‬ ،‫د‬ ‫ب‬ ‫التدریسی‬ ‫حق‬ ‫زمان‬ ‫مدت‬ ‫گرفته‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫کار‬ ‫سابقه‬ ‫عنوان‬ ‫می‬ .‫شود‬ ‫مدارس‬ ‫توسعه‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫اخیر‬ ‫سال‬ ‫چند‬ ‫در‬ ،‫دولتی‬ ‫مدارس‬ ‫بر‬ ‫علاوه‬ ‫شاهد‬ ‫انتفاعی‬ ‫غیر‬ ‫و‬ ‫خصوصی‬ ‫در‬ ‫برق‬ ‫مهندسین‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫جذب‬ ‫بوده‬ ‫مدارس‬ ‫نوع‬ ‫این‬ ‫جذ‬ ‫شرایط‬ .‫ایم‬ ‫ب‬ ‫برق‬ ‫مهندس‬ ‫ب‬ ‫پاره‬ ‫صورت‬ ‫انتفاعی‬ ‫غیر‬ ‫و‬ ‫خصوصی‬ ‫مدارس‬ ‫در‬ ‫وقت‬ ‫خ‬ ‫یلی‬ ‫راحت‬ ‫در‬ ‫جذب‬ ‫از‬ ‫تر‬ ‫غیر‬ ‫مدارس‬ ‫در‬ ‫تدریس‬ ‫مزایای‬ ‫از‬ .‫است‬ ‫پرورش‬ ‫و‬ ‫آموزش‬ ‫می‬ ‫انتفاعی‬ ‫منظم‬ ‫حساب‬ ‫تسویه‬ ‫به‬ ‫توان‬ ‫سریع‬ ‫و‬ ‫تر‬ ‫مدار‬ ‫این‬ ‫تر‬ ‫س‬ ‫نسب‬ ‫اشاره‬ ‫دولتی‬ ‫مدارس‬ ‫به‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫مود‬ ‫معمولا‬ ‫دولتی‬ ‫مدارس‬ ‫در‬ . ‫ماه‬ ‫چند‬ ‫هر‬ 1 ‫حق‬ ،‫بار‬ ‫می‬ ‫پرداخت‬ ‫کننده‬ ‫تدریس‬ ‫الزحمه‬ ‫در‬ ‫شود‬ ‫حالی‬ ‫که‬ ‫ب‬ ‫انتفاعی‬ ‫غیر‬ ‫و‬ ‫خصوصی‬ ‫مدارس‬ ‫در‬ ‫ماهیانه‬ ‫صورت‬ ‫حق‬ ‫دستمزد‬ ‫التدریسی‬ ‫می‬ ‫پرداخته‬ ‫ها‬ ‫گ‬ ‫ردد‬ .
 5. 5. ‫برقی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫آکادمی‬ ‫الکتروریچ؛‬ @electro-rich 121-66010166 ‫جزو‬ ‫خصوصی‬ ‫و‬ ‫انتفاعی‬ ‫غیر‬ ‫مدارس‬ ‫در‬ ‫تدریس‬ ‫البته‬ ‫سابقه‬ ‫ک‬ ‫ار‬ ‫نمی‬ ‫محسوب‬ ‫گ‬ ‫ردد‬ ‫آموزش‬ ‫در‬ ‫بگیرد‬ ‫تصمیم‬ ‫روزی‬ ‫فرد‬ ‫اگر‬ ‫و‬ ‫استخدام‬ ‫پرورش‬ ‫و‬ ‫گ‬ ‫ردد‬ ‫حق‬ ‫زمان‬ ‫مدت‬ ، ‫سابقه‬ ‫جزو‬ ‫التدریسی‬ ‫کاری‬ ‫نمی‬ ‫محسوب‬ ‫اش‬ ‫گ‬ ‫ردد‬ ‫هم‬ . ‫گرفته‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫دستمزد‬ ‫چنین‬ ‫مدارس‬ ‫در‬ ‫التدریس‬ ‫حق‬ ‫معلمان‬ ‫برای‬ ‫ساعت‬ ‫هر‬ ‫ازای‬ ‫به‬ ‫شده‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫بیشتر‬ ‫دولتی‬ ‫گرفته‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫مزد‬ ‫ساعت‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫شده‬ ‫انتفاعی‬ ‫غیر‬ ‫و‬ ‫خصوصی‬ ‫مدارس‬ ‫در‬ ‫التدریسی‬ ‫حق‬ ‫معلمان‬ ‫تدریس‬ .‫است‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫یکی‬ ‫کلی‬ ‫صورت‬ ‫ب‬ ‫برق‬ ‫مهندس‬ ‫که‬ ‫مشاغلی‬ ‫بهترین‬ ‫ز‬ ‫صو‬ ‫پاره‬ ‫رت‬ ‫می‬ ‫وقت‬ ‫ت‬ ‫ب‬ ‫مشغول‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫واند‬ ‫آموزش‬ ‫و‬ ‫تدریس‬ ‫حوزه‬ ‫شود‬ ‫کار‬ ‫می‬ ‫فرد‬ ،‫مدرسه‬ ‫در‬ ‫تدریس‬ ‫بر‬ ‫علاوه‬ .‫است‬ ‫راه‬ ‫با‬ ‫تواند‬ ‫و‬ ‫اندازی‬ ‫تشک‬ ‫کلاس‬ ‫یل‬ ‫درآمد‬ ‫با‬ ‫وقت‬ ‫پاره‬ ‫شغل‬ ‫یک‬ ‫خصوصی‬ ‫های‬ ‫زایی‬ ‫خ‬ ‫یلی‬ ‫داشته‬ ‫بالا‬ .‫باشد‬
 6. 6. ‫برقی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫آکادمی‬ ‫الکتروریچ؛‬ 6 @electro-rich 121-66010166 2 - ‫بازاریاب‬ ‫و‬ ‫ویزیتور‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫فناوری‬ ‫و‬ ‫صنعت‬ ‫رشد‬ ‫با‬ ‫شرکت‬ ‫امروزه‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫ها‬ ‫شده‬ ‫ایجاد‬ ‫متنوعی‬ ‫بسیار‬ ‫برقی‬ ‫موسسات‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫خدمات‬ ‫که‬ ‫اند‬ ‫می‬ ‫ارائه‬ ‫افراد‬ ‫عموم‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫مختلفی‬ ‫برقی‬ ‫محصولات‬ .‫دهند‬ ‫تمامی‬ ‫شرکت‬ ‫این‬ ‫افزایش‬ ‫و‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫برای‬ ‫خصوصی‬ ‫چه‬ ‫و‬ ‫دولتی‬ ‫چه‬ ‫ها‬ ‫با‬ ‫بتوانند‬ ‫باید‬ ‫فروش‬ ‫میزان‬ ‫زار‬ ‫گسترش‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫فروش‬ ‫دهند‬ . ‫ب‬ ‫همین‬ ‫ع‬ ‫لت‬ ، ‫شرکت‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫منطقه‬ ‫و‬ ‫شهر‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫برقی‬ ‫های‬ ‫ای‬ ‫می‬ ‫ویزیتور‬ ‫و‬ ‫بازاریاب‬ ‫عنوان‬ ‫تحت‬ ‫افرادی‬ ‫استخدام‬ ‫به‬ ‫اقدام‬ ‫ک‬ .‫نند‬ ‫ب‬ ‫برق‬ ‫مهندس‬ ‫می‬ ‫وقت‬ ‫پاره‬ ‫صورت‬ ‫شرکت‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫تواند‬ ‫ها‬ ‫ب‬ ‫مشغول‬ ‫توانایی‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫شوند‬ ‫کار‬ ‫می‬ ‫خود‬ ‫های‬ ‫ش‬ ‫توانند‬ ‫غل‬ .‫برگزینند‬ ‫را‬ ‫ویزیتوری‬ ‫یا‬ ‫بازاریابی‬
 7. 7. ‫برقی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫آکادمی‬ ‫الکتروریچ؛‬ @electro-rich 121-66010166 ‫می‬ ‫مراجعه‬ ‫شرکت‬ ‫مشتریان‬ ‫به‬ ‫فرد‬ ،‫ویزیتوری‬ ‫شغلی‬ ‫موقعیت‬ ‫در‬ ‫ن‬ ‫ماید‬ ‫به‬ ‫مشتری‬ ‫اگر‬ ،‫جدید‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫محصولات‬ ‫معرفی‬ ‫ضمن‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫محصولات‬ ‫داشته‬ ‫نیاز‬ ‫قبلی‬ ‫خدمات‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫سفارش‬ ‫ثبت‬ ،‫باشد‬ ‫آن‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫ها‬ ‫مراکز‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شکل‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫هم‬ ‫بازاریاب‬ ‫نقش‬ .‫دهد‬ ‫و‬ ‫ک‬ ‫سانی‬ ‫تبدیل‬ ‫پتانسیل‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫ر‬ ‫مشتری‬ ‫به‬ ‫شدن‬ ‫ا‬ ‫را‬ ‫دارند‬ ‫شناسایی‬ ‫می‬ ‫تلاش‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫آن‬ ‫تا‬ ‫کند‬ ‫اضافه‬ ‫شرکت‬ ‫مشتریان‬ ‫جامعه‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫ن‬ ‫ماید‬ . ‫شغل‬ ‫این‬ ‫مزایای‬ ‫از‬ ‫می‬ ‫وقت‬ ‫پاره‬ ‫اشاره‬ ‫آن‬ ‫بودن‬ ‫سیار‬ ‫به‬ ‫توان‬ ‫ن‬ ‫مود‬ ‫تجهیزات‬ ‫یا‬ ‫مکان‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫بازاریابی‬ ‫و‬ ‫ویزیتوری‬ ‫شغل‬ . ‫جایی‬ ،‫کار‬ ‫اصلی‬ ‫محل‬ ‫زیرا‬ ‫ندارد‬ ‫خاصی‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫مشتریان‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ب‬ ‫مشغول‬ .‫هستند‬ ‫کار‬ ‫امروزه‬ ‫ه‬ ‫مه‬ ‫شرکت‬ ‫و‬ ‫صنایع‬ ‫بازاریاب‬ ‫از‬ ‫برق‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫فعال‬ ‫های‬ ‫استفاده‬ ‫ویزیتور‬ ‫و‬ ‫می‬ ‫استخدام‬ ‫شرایط‬ .‫کنند‬ ‫چنین‬ ‫برای‬ ‫شدن‬ ‫خوبی‬ ‫بیان‬ ‫فن‬ ‫از‬ ‫فرد‬ ‫اگر‬ ‫و‬ ‫نیست‬ ‫پیچیده‬ ‫چندان‬ ‫مشاغلی‬ ‫وقت‬ ‫پاره‬ ‫شغل‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫موفقیت‬ ‫برای‬ ‫بالایی‬ ‫شانس‬ ‫باشد‬ ‫برخوردار‬ ‫خدمت‬ ‫پایان‬ ‫کارت‬ ‫باید‬ ‫کار‬ ‫متقاضی‬ ‫آقایان‬ ‫البته‬ .‫داشت‬ ‫خواهد‬ ‫داشته‬ ‫شرکت‬ ‫زیرا‬ ‫باشند‬ ‫وی‬ ‫با‬ ‫دارند‬ ‫تمایل‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫زیتو‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫بازاریاب‬ ‫داشته‬ ‫همکاری‬ ‫مدت‬ ‫طولانی‬ ‫بازه‬ ‫یک‬ ‫برای‬ ‫خود‬ ‫های‬ ‫متوجه‬ ‫اگر‬ ‫و‬ ‫باشند‬ ،‫گردند‬ ‫سربازی‬ ‫خدمت‬ ‫به‬ ‫هنوز‬ ‫متقاضی‬ ‫فرد‬ ‫نشد‬ ‫اعزام‬ ‫ه‬ .‫داشت‬ ‫نخواهند‬ ‫وی‬ ‫با‬ ‫همکاری‬ ‫به‬ ‫چندانی‬ ‫تمایل‬ ‫است‬
 8. 8. ‫برقی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫آکادمی‬ ‫الکتروریچ؛‬ 6 @electro-rich 121-66010166 ‫ب‬ ‫برق‬ ‫مهندس‬ ‫پاره‬ ‫صورت‬ ‫یا‬ ‫بازاریابی‬ ‫به‬ ‫مشغول‬ ‫که‬ ‫وقت‬ ‫زمان‬ ‫دارای‬ ‫است‬ ‫ویزیتوری‬ ‫زیرا‬ ‫است‬ ‫پذیری‬ ‫انعطاف‬ ‫بندی‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫ویزیتوری‬ ‫و‬ ‫بازاریابی‬ ‫انجام‬ ‫روز‬ ‫شبانه‬ ‫از‬ ‫ساعتی‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫توان‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫داد‬ ‫و‬ ‫بازاریابی‬ ‫برای‬ ‫روز‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫فرد‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫مدت‬ ‫چنین‬ ‫صرف‬ ‫باید‬ ‫ویزیتوری‬ ‫کند‬ ‫خ‬ ‫یلی‬ ‫با‬ ‫تنها‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫پایین‬ 2 ‫الی‬ 3 ‫ساعت‬ ‫می‬ ‫فعالیت‬ ‫تواند‬ ‫به‬ ‫ه‬ ‫مه‬ ‫بازاریابی‬ ‫امور‬ ‫ویزیتوری‬ ‫و‬ ‫رسیدگی‬ .‫کند‬ ‫بالا‬ ‫درآمد‬ ‫با‬ ‫وقت‬ ‫پاره‬ ‫مشاغل‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫ویزیتوری‬ ‫و‬ ‫بازاریابی‬ ‫ب‬ ‫رای‬ ‫برق‬ ‫مهندسان‬ ‫و‬ ‫بازاریاب‬ ‫یک‬ ‫برای‬ ‫حقوق‬ ‫پرداخت‬ ‫نحوه‬ .‫است‬ ‫قوانین‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫ماهیانه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شکل‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫معمولا‬ ‫ویزیتور‬ ‫ثابت‬ ‫حقوق‬ ‫کار‬ ‫ی‬ ‫می‬ ‫پرداخته‬ ‫فرد‬ ‫به‬ ‫گ‬ ‫ردد‬ ‫درصدی‬ ‫آن‬ ‫کنار‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫ب‬ ‫فروش‬ ‫میزان‬ ‫از‬ ‫ویزیتور‬ ‫یا‬ ‫بازاریاب‬ ‫به‬ ‫پورسانت‬ ‫صورت‬ ‫ت‬ ‫علق‬ ‫می‬ ‫گیرد‬ . ‫هر‬ ‫بنابراین‬ ‫می‬ ،‫باشد‬ ‫بیشتر‬ ‫فرد‬ ‫فعالیت‬ ‫میزان‬ ‫چه‬ ‫ماه‬ ‫تواند‬ ‫یانه‬ ‫ب‬ .‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫بیشتری‬ ‫درآمد‬ ‫می‬ ‫فرد‬ ‫ماهیانه‬ ‫علاوه‬ ‫ی‬ ‫تا‬ ‫تواند‬ ‫ک‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫مشخص‬ ‫قیمتی‬ ‫سقف‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫محصولات‬ ‫از‬ ‫رایگان‬ ‫صورت‬ ‫تو‬ ‫شده‬ ‫عرضه‬ ‫استفاده‬ ‫شرکت‬ ‫سط‬ ‫ن‬ ‫ماید‬ ‫و‬ ‫بازاریاب‬ ‫افراد‬ ‫برای‬ . ‫می‬ ‫رد‬ ‫بیمه‬ ‫حق‬ ‫ویزیتور‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫صورت‬ ‫آینده‬ ‫روی‬ ‫توان‬ ‫وقت‬ ‫پاره‬ ‫شغل‬ ‫این‬ .‫بود‬ ‫امیدوار‬
 9. 9. ‫برقی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫آکادمی‬ ‫الکتروریچ؛‬ @electro-rich 121-66010166 3 - ‫برق‬ ‫تکنسین‬ ‫پر‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫در‬ ‫مهندسین‬ ‫که‬ ‫وقت‬ ‫پاره‬ ‫مشاغل‬ ‫ترین‬ ‫آمد‬ ‫برق‬ ‫می‬ ‫در‬ ‫تنها‬ ‫نه‬ .‫است‬ ‫برق‬ ‫تکنسین‬ ‫شغل‬ ‫بپردازند‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫توانند‬ ‫ه‬ ‫مه‬ ‫کارخانه‬ ‫و‬ ‫صنایع‬ ‫در‬ ‫بلکه‬ ‫ها‬ ‫ه‬ ‫مه‬ ‫مغازه‬ ‫و‬ ‫وسایل‬ ‫عادی‬ ‫منازل‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫وجود‬ ‫زیادی‬ ‫برقی‬ ‫تجهیزات‬ ‫نگه‬ ‫و‬ ‫تعمیر‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫داری‬ ‫به‬ .‫دارند‬ ‫مین‬ ‫ع‬ ،‫لت‬ ‫ک‬ ‫سانی‬ ‫تجهیزات‬ ‫تعمیرات‬ ‫و‬ ‫فنی‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫داشته‬ ‫خوبی‬ ‫تخصص‬ ‫برقی‬ ‫می‬ ‫باشند‬ ‫وق‬ ‫پاره‬ ‫شغل‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫توانند‬ ‫ت‬ ‫بیاورن‬ ‫روی‬ .‫د‬ ‫د‬ ‫ر‬ ‫حاضر‬ ‫حال‬ ، ‫خدماتی‬ ‫مراکز‬ ‫خ‬ ‫یلی‬ ‫ایجاد‬ ‫زیادی‬ ‫نحوه‬ ‫که‬ ‫شده‬ ‫آن‬ ‫کار‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫افراد‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شکل‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫می‬ ‫مراجعه‬ ‫ها‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫معیوب‬ ‫برقی‬ ‫تجهیزات‬ ‫می‬ ‫تحویل‬ ‫ها‬ ‫این‬ ‫سپس‬ ‫و‬ ‫دهند‬
 10. 10. ‫برقی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫آکادمی‬ ‫الکتروریچ؛‬ 11 @electro-rich 121-66010166 ‫تکنسین‬ ‫توسط‬ ‫تجهیزات‬ ‫و‬ ‫وسایل‬ ‫تعمیر‬ ‫مجموعه‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫فعال‬ ‫های‬ ‫می‬ .‫شود‬ ‫ب‬ ‫برق‬ ‫مهندس‬ ‫می‬ ‫وقت‬ ‫پاره‬ ‫صورت‬ ‫ب‬ ‫را‬ ‫شغل‬ ‫این‬ ‫تواند‬ ‫ه‬ ‫عهده‬ ‫قط‬ ‫تعمیر‬ ‫به‬ ‫خود‬ ‫آزاد‬ ‫زمان‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫بگیرد‬ ‫برقی‬ ‫تجهیزات‬ ‫و‬ ‫عات‬ ‫این‬ .‫بپردازد‬ ‫کار‬ ‫س‬ ‫بب‬ ‫می‬ ‫بهتری‬ ‫شرایط‬ ‫مالی‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫هم‬ ‫شود‬ ‫داشته‬ ‫آشنا‬ ‫بیشتر‬ ‫برقی‬ ‫تجهیزات‬ ‫و‬ ‫قطعات‬ ‫با‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫گ‬ ‫ردد‬ . ‫می‬ ‫ارائه‬ ‫را‬ ‫خدماتی‬ ‫چنین‬ ‫که‬ ‫مراکزی‬ ‫مراک‬ ‫دهند‬ ‫خصوصی‬ ‫ز‬ ‫تکنسین‬ ‫به‬ ‫مراکز‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫حقوقی‬ ‫میزان‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫پرد‬ ‫خود‬ ‫های‬ ‫اخت‬ ‫می‬ ‫ن‬ ‫مایند‬ ‫آن‬ ‫فعالیت‬ ‫میزان‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫تعم‬ ‫که‬ ‫تجهیزاتی‬ ‫نوع‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫یر‬ ‫می‬ .‫است‬ ‫متغیر‬ ،‫کنند‬ ‫ب‬ ‫برق‬ ‫مهندس‬ ‫البته‬ ‫می‬ ‫وقت‬ ‫پاره‬ ‫صورت‬ ‫ا‬ ‫تواند‬ ‫ب‬ ‫را‬ ‫شغل‬ ‫ین‬ ‫ص‬ ‫ورت‬ ‫و‬ ‫قطعات‬ ‫و‬ ‫سفارشات‬ ‫یعنی‬ .‫بدهد‬ ‫انجام‬ ‫نیز‬ ‫شخصی‬ ‫تجهیزات‬ ‫دریافت‬ ‫مشتری‬ ‫از‬ ‫مستقیما‬ ‫را‬ ‫تعمیر‬ ‫نیازمند‬ ‫و‬ ‫معیوب‬ ‫کند‬ ‫پس‬ ‫و‬ ‫آن‬ ‫تعمیر‬ ‫از‬ ‫تحویل‬ ‫مشتری‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ها‬ .‫دهد‬ ‫اگر‬ ‫وجود‬ ‫مشتری‬ ‫اعتماد‬ ‫جلب‬ ‫و‬ ‫بازاریابی‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫شیوه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫چه‬ ‫دارد‬ ‫و‬ ‫لی‬ ‫خدماتی‬ ‫موسسه‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫کردن‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫آن‬ ‫درآمد‬ ‫خ‬ ‫یلی‬ ‫ش‬ ‫این‬ ‫مزایای‬ ‫از‬ .‫است‬ ‫بیشتر‬ ‫می‬ ‫وقت‬ ‫پاره‬ ‫غل‬ ‫اشاره‬ ‫توان‬ ‫ن‬ ‫مود‬ ‫می‬ ‫نیز‬ ‫خود‬ ‫منزل‬ ‫در‬ ‫حتی‬ ‫فرد‬ ‫که‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫تواند‬ .‫دهد‬ ‫کافی‬ ‫روی‬ ‫منزل‬ ‫در‬ ،‫بگیرد‬ ‫تحویل‬ ‫مشتری‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫سفارشات‬ ‫است‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫کار‬ ‫آن‬ ‫ب‬ ‫عد‬ ‫تحویل‬ ‫مشتری‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫تعمیر‬ ‫از‬ ‫ش‬ ‫این‬ .‫دهد‬ ‫غل‬
 11. 11. ‫برقی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫آکادمی‬ ‫الکتروریچ؛‬ @electro-rich 121-66010166 ‫زمان‬ ‫دارای‬ ‫وقت‬ ‫پاره‬ ‫ساع‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫نیست‬ ‫محدودی‬ ‫بندی‬ ‫از‬ ‫تی‬ ‫می‬ ‫فرد‬ ‫روز‬ ‫شبانه‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫تواند‬ .‫دهد‬ ‫ب‬ ‫برق‬ ‫مهندس‬ ‫درآمد‬ ‫میزان‬ ،‫شغل‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫وقت‬ ‫پاره‬ ‫صورت‬ ‫انجام‬ ‫که‬ ‫کاری‬ ‫نوع‬ ‫و‬ ‫کاری‬ ‫ساعت‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫متغیری‬ ‫می‬ .‫داشت‬ ‫خواهد‬ ‫متفاوتی‬ ‫آمد‬ ‫در‬ ،‫دهد‬ 4 - ‫پروژه‬ ‫دانشجویی‬ ‫های‬ ‫کرده‬ ‫تحصیل‬ ‫برق‬ ‫رشته‬ ‫در‬ ‫فرد‬ ‫اگر‬ ،‫باشد‬ ‫می‬ ‫ترم‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫داند‬ 1 ‫فارغ‬ ‫و‬ ‫ترم‬ ‫آخرین‬ ‫تا‬ ‫تحصیل‬ ‫پروژه‬ ،‫شدن‬ ‫التحصیل‬ ‫های‬ ‫ب‬ ‫س‬ ‫یاری‬ ‫انجام‬ ‫باید‬ ‫گ‬ ‫ردد‬ ‫پروژه‬ . ‫آن‬ ‫تعدادی‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫زمان‬ ‫و‬ ‫سخت‬ ‫بسیار‬ ‫ها‬ ‫نرم‬ ‫و‬ ‫تجهیزات‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫بر‬ ‫که‬ ‫دارند‬ ‫نیاز‬ ‫خاصی‬ ‫افزارهای‬ ‫به‬ ‫دانشجو‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫به‬ .‫نیاید‬ ‫بر‬ ‫آن‬ ‫عهده‬ ‫از‬ ‫تنهایی‬ ‫مین‬ ‫ع‬ ‫لت‬ ، ‫ب‬ ‫مراکزی‬ ‫امروزه‬ ‫آمده‬ ‫وجود‬ ‫دانشجویان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خدمات‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫اند‬ ‫می‬ ‫ارائه‬ ‫و‬ ‫دانشجویان‬ ‫بین‬ ‫رابطی‬ ‫مراکز‬ ‫این‬ ‫واقع‬ ‫در‬ .‫دهند‬ .‫هستند‬ ‫کشور‬ ‫سر‬ ‫تا‬ ‫سر‬ ‫در‬ ‫برق‬ ‫مهندسین‬ ‫روند‬ ‫نوع‬ ‫و‬ ‫مراجعه‬ ‫مراکز‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫دانشجو‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شکل‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫کار‬ ‫می‬ ‫اعلام‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫پروژه‬ ‫با‬ ‫سپس‬ .‫کند‬ ‫پروژه‬ ‫نوع‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫گرفته‬ ‫تماس‬ ‫زمینه‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫متخصص‬ ‫برق‬ ‫مهندس‬ ‫با‬ ‫درخواستی‬ ‫می‬ ،‫تحویل‬ ‫زمان‬ ،‫پروژه‬ ‫نوع‬ ‫مثل‬ ( ‫پروژه‬ ‫مختلف‬ ‫شرایط‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫اعلام‬ ‫وی‬ ‫به‬ )‫غیره‬ ‫و‬ ‫دستمزد‬ ‫میزان‬ ‫گ‬ ‫ردد‬ ‫صورت‬ ‫در‬ . ‫می‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫پروژه‬ ‫این‬ ،‫موافقت‬ ‫خود‬ ‫دستمزد‬ ،‫تحویل‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫و‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫دریافت‬ ‫را‬ .‫کند‬
 12. 12. ‫برقی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫آکادمی‬ ‫الکتروریچ؛‬ 12 @electro-rich 121-66010166 ‫وسایل‬ ‫و‬ ‫مواد‬ ،‫پروژه‬ ‫نوع‬ ‫به‬ ‫بستگی‬ ‫پروژه‬ ‫هر‬ ‫درآمد‬ ‫میزان‬ ‫پیچیدگی‬ ‫و‬ ‫پروژه‬ ‫انجام‬ ‫برای‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ .‫دارد‬ ‫پروژه‬ ‫خاص‬ ‫های‬ ‫هر‬ ‫قطعا‬ ‫سخت‬ ‫پروژه‬ ‫نوع‬ ‫چه‬ ‫پیچیده‬ ‫و‬ ‫تر‬ ‫تخصص‬ ‫به‬ ،‫باشد‬ ‫تر‬ ‫بیشتر‬ ‫نیز‬ ‫حاصله‬ ‫درآمد‬ ‫طبعا‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫نیاز‬ ‫آن‬ ‫انجام‬ ‫برای‬ ‫بیشتری‬ ‫خواهد‬ ‫بود‬ . ‫ب‬ ‫برق‬ ‫مهندس‬ ‫صو‬ ‫می‬ ‫وقت‬ ‫پاره‬ ‫رت‬ ‫را‬ ‫دانشجویی‬ ‫شغل‬ ‫این‬ ‫تواند‬ ‫ب‬ ‫انتخاب‬ ‫خود‬ ‫دوم‬ ‫شغل‬ ‫عنوان‬ ‫نیاز‬ ‫از‬ ‫بخشی‬ ‫تامین‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫ه‬ ‫ای‬ ‫باز‬ ‫حساب‬ ‫آن‬ ‫روی‬ ‫خود‬ ‫روزمره‬ ‫کند‬ ‫ب‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫وقت‬ ‫پاره‬ ‫صورت‬ ‫استخدام‬ ‫گ‬ ‫ردد‬ ‫می‬ ‫محسوب‬ ‫فصلی‬ ‫شغل‬ ‫یک‬ ‫وقت‬ ‫پاره‬ ‫شغل‬ ‫این‬ . ‫گ‬ ‫ردد‬ ‫که‬ ‫دانشگاه‬ ‫امتحانات‬ ‫زمان‬ ‫در‬ ‫یعنی‬ . ‫پروژه‬ ‫باید‬ ‫دانشجویان‬ ‫کاری‬ ‫حجم‬ ،‫دهند‬ ‫تحویل‬ ‫زیادی‬ ‫های‬ ‫خ‬ ‫یلی‬ ‫بال‬ ‫ا‬ ‫است‬ ‫و‬ ‫لی‬ ‫در‬ ‫دانشگاه‬ ‫که‬ ‫تابستان‬ ‫کاری‬ ‫حجم‬ ‫است‬ ‫تعطیل‬ ‫ها‬ ‫خ‬ ‫یلی‬ ‫پایین‬ .‫است‬ ‫بندی‬ ‫جمع‬ ‫هزینه‬ ‫افزایش‬ ‫زندگی‬ ‫های‬ ‫س‬ ‫بب‬ ‫می‬ ‫شغل‬ ‫به‬ ‫افراد‬ ‫شود‬ ‫دوم‬ ‫های‬ ‫سوم‬ ‫و‬ ‫روی‬ ‫بیاورند‬ ‫ب‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫شرک‬ ‫استخدام‬ ‫به‬ ‫وقت‬ ‫پاره‬ ‫صورت‬ ‫ت‬ ‫ها‬ ‫بیایند‬ ‫در‬ ‫برای‬ . ‫ک‬ ‫سانی‬ ‫کرده‬ ‫تحصیل‬ ‫برق‬ ‫رشته‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫اند‬ ، ‫فرصت‬ ‫وجود‬ ‫مناسبی‬ ‫وقت‬ ‫پاره‬ ‫شغلی‬ ‫های‬ ‫شغل‬ ‫کنار‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫می‬ ‫اصلی‬ ‫محسوب‬ ‫مناسب‬ ‫آمد‬ ‫در‬ ‫منبع‬ ‫یک‬ ‫تواند‬ ‫گ‬ ‫ردد‬ . ‫اگر‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫هم‬ ‫دیگری‬ ‫زیادی‬ ‫بسیار‬ ‫وقت‬ ‫پاره‬ ‫مشاغل‬ ‫چه‬ ‫می‬ ‫برق‬ ‫مهندس‬ ‫یک‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫تواند‬ ‫مشغ‬ ‫ها‬ ‫ول‬ ‫گ‬ ‫ردد‬ ، ‫و‬ ‫لی‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫ما‬
 13. 13. ‫برقی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫آکادمی‬ ‫الکتروریچ؛‬ @electro-rich 121-66010166 ‫مطلب‬ ‫ت‬ ‫لاش‬ ‫کردیم‬ ‫ممکن‬ ‫جای‬ ‫تا‬ ‫مناسب‬ ‫ت‬ ‫برای‬ ‫مشاغل‬ ‫رین‬ ‫ب‬ ‫مهندس‬ ‫استخدام‬ ‫معرفی‬ ‫را‬ ‫وقت‬ ‫پاره‬ ‫صورت‬ ‫ن‬ ‫ماییم‬ .
 14. 14. ‫برقی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫آکادمی‬ ‫الکتروریچ؛‬ 10 @electro-rich 121-66010166 ‫د‬ ‫ما‬ ‫رباره‬ ‫کلمه‬ ‫دو‬ ‫از‬ ‫ترکیبی‬ ‫الکتروریچ‬ Electro ‫و‬ )‫(برق‬ Rich ‫و‬ ‫بوده‬ )‫(ثروتمند‬ ‫تخصص‬ ‫و‬ ‫دانش‬ ‫از‬ ‫اینکه‬ ‫برای‬ ‫ها‬ ‫برقی‬ ‫به‬ ‫کمک‬ ‫برای‬ ‫آپیست‬ ‫استارت‬ ‫این‬ ‫برای‬ ‫دپارتمان‬ ‫و‬ ‫محور‬ ‫پنج‬ ‫الکترویچ‬ ‫در‬ ‫ما‬ .‫کنند‬ ‫آمدزایی‬ ‫در‬ ‫برقی‬ :‫داریم‬ ‫منظور‬  :‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫دپارتمان‬ ‫یک‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫اصول‬ .‫گیرید‬ ‫می‬ ‫یاد‬ ‫برقی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬  ‫مارکت‬ ‫دیجیتال‬ ‫دپارتمان‬ :‫ینگ‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫کمک‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫برای‬ ‫مجازی‬ ‫فضای‬ ‫نظیر‬ ‫بی‬ ‫ظرفیت‬ .‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫برقی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬  :‫استخدامی‬ ‫دپارتمان‬ ‫های‬ ‫آزمون‬ ‫داوطلبین‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫های‬ ‫(دستگاه‬ ‫آزمون‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫تا‬ ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫کمک‬ ‫استخدامی‬ ... ‫و‬ ‫خصوصی‬ ‫های‬ ‫شرکت‬ ،‫نفت‬ ‫وزارت‬ ،‫نیرو‬ ‫وزارت‬ ،‫اجرایی‬ ) .‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫را‬ ‫لازم‬ ‫آمادگی‬  :‫دلاری‬ ‫درآمد‬ ‫دپارتمان‬ ‫به‬ ‫دلاری‬ ‫درآمد‬ ‫نحوه‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫کشور‬ ‫از‬ ‫خارج‬ ‫در‬ ‫شغل‬ ‫کردن‬ ‫پیدا‬ ‫و‬ ‫داخل‬ ‫در‬ ‫برق‬ ‫مهندسین‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫داده‬ ‫آموزش‬  :‫تخصصی‬ ‫های‬ ‫آزمون‬ ‫دپارتمان‬ ‫های‬ ‫آزمون‬ ‫آمادگی‬ ... ‫و‬ ‫رسمی‬ ‫کارشناس‬ ،‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫تخصصی‬ ‫ک‬ ‫ها‬ ‫آموزش‬ ‫این‬ ‫بر‬ ‫منطق‬ ‫دقیقا‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫اختصاصی‬ ‫و‬ ‫منحصربفرد‬ ‫املا‬ ‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫برق‬ ‫کار‬ ‫بازار‬ ‫نیازهای‬ .
 15. 15. ‫برقی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫آکادمی‬ ‫الکتروریچ؛‬ @electro-rich 121-66010166 ‫کنید‬ ‫دنبال‬ ‫را‬ ‫ما‬ :‫ما‬ ‫سايت‬ https://mohammad-karimi.ir :‫ما‬ ‫فروشگاه‬ https://mohammad-karimi.ir/shop ‫شبکه‬ ‫تمام‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ما‬ :‫کنید‬ ‫سرچ‬ ‫زیر‬ ‫آدرس‬ ‫با‬ ‫اجتماعی‬ @electro_rich ‫مشاهده‬ ‫زیر‬ ‫کانال‬ ‫در‬ ‫ویدیویی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫مقالات‬ ‫تمام‬ ‫توانید‬ ‫می‬ :‫کنید‬ aparat.com/electo_rich ‫با‬ ‫تماس‬ ‫ما‬ 68100666120 info@mohammad-karimi.ir ،‫بهزاد‬ ‫خیابان‬ ‫ابتدای‬ ،‫آزادی‬ ‫خیابان‬ ‫ابتدای‬ ،‫انقلاب‬ ‫میدان‬ ،‫تهران‬ ‫پلاک‬ ،‫فرازیان‬ ‫بست‬ ‫بن‬ ‫نبش‬ 22 ‫طبقه‬ ،)‫مشکی‬ ‫(ساختمان‬ 3 ‫واحد‬ 0

×