O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Zateplený 17. november

8.445 visualizações

Publicada em

Ako Česi budovali špičkové vysoké školy a my sme zatepľovali.

Publicada em: Notícias e política
 • Dating direct: ❤❤❤ http://bit.ly/2Qu6Caa ❤❤❤
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui
 • Follow the link, new dating source: ❤❤❤ http://bit.ly/2Qu6Caa ❤❤❤
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui
 • DOWNLOAD THIS BOOKS INTO AVAILABLE FORMAT (2019 Update) ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... Download Full PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/vkx6j64 } ......................................................................................................................... Download Full EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/vkx6j64 } ......................................................................................................................... Download Full doc Ebook here { https://tinyurl.com/vkx6j64 } ......................................................................................................................... Download PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/vkx6j64 } ......................................................................................................................... Download EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/vkx6j64 } ......................................................................................................................... Download doc Ebook here { https://tinyurl.com/vkx6j64 } ......................................................................................................................... .........................................................................................................................
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui
 • Minimalne Trnavsky park je budovany v ramci operacneho programu "Vyskum a vyvoj", ktory je aj oficialne oznacovany ako "podpora výskumu, vývoja a infraštruktúry vysokých škôl" - http://www.minedu.sk/data/att/2732.pdf Dotacia z EU predstavuje priblizne 36 milionov eur a stavba parku je uz v svojej druhej polovici. Dokonceny by mal byt v juni 2015.
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui
 • @Tomas Bezak Dobrý deň, v prezentácií je slide, ktorý spomína práve budovanie nových vedeckých parkov. Tieto parky však neboli schválené v rámci opatrenia "Infraštruktúra vysokých škôl", na ktoré sme sa v prezentácií zamerali (opäť, aj tento fakt je uvedený priamo v nej). Napriek tomu, že v roku 2013 bola schválená výstavba vedeckých parkov teda stále platí, že peniaze určené na revitalizáciu škôl sa posledných 7 rokov nečerpali efektívne.
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui

Zateplený 17. november

 1. 1. ZATEPLENÝ 17. NOVEMBER Ako Česi budovali špičkové vysoké školy a my sme zatepľovali
 2. 2. Počujete „štrukturálne fondy“ alebo „eurofondy“ a naskakuje vám „korupcia“ alebo „šafárenie so zdrojmi“? Áno aj... Ale pravda je ešte prozaickejšia – chýba „nápad“ alebo „vízia“ Porovnanie Česka a Slovenska hovorí, že „keď dvaja robia to isté, nemusí to byť to isté...“ Slovenské kampusy dnes vyzerajú smutne - nie je to však nutné!
 3. 3. 17. november – deň patriaci študentom a slobode... Slovensko – v mnohom dobehlo Českú republiku, ale budovanie vedomostnej ekonomiky - „knowledge society“ zaostáva... V Česku študuje ročne 63 000 slovenských študentov. Vraj nie sú peniaze...Nie je to pravda. Zdroje EÚ pre oboch sa rátajú na miliardy. Slovensku a jeho rektorátom len chýba nápad... Porovnajme výsledky 7 rokov investícií EU fondov do infraštruktúry vysokých škôl V Čechách a na Slovensku... SIEŤ žiada a dosiahne ZMENU POUŽITIA EUROFONDOV
 4. 4. Fakty o 128 projektoch rekonštrukcie a výstavby vysokých škôl financovaných zo zdrojov EÚ v ČR a SR: Slovensko – 62 projektov, náklad 255 040 494,- € Česko – 66 projektov, náklad 1 054 922 518,- € Slovensko je síce 2x menšie, ale investičný rozdiel - priepastný...
 5. 5. ČESKÁ REPUBLIKA • Výstavba a renovácie VŠ pod operačným programom „Výskum a vývoj pre inovácie“. • 66 realizovaných projektov sledovalo dve prioritné osi programu. • Čo sa podarilo? • Komplexná revitalizácia existujúcich budov • Nové atraktívne VŠ kampusy • 29 nových vedeckých centier, ústavov a výskumných inštitútov...
 6. 6. Masarykova univerzita Vysoké učení technické v Brne Univerzitný kampus Bohunice za 181 211 945,- € Viaceré súčasti boli vybudované za EU fondy Nová budova Fakulty elektrotechniky a komunikačných technológií 35 789 472,- €
 7. 7. Univerzita Karlova Univerzita Pardubice Nová budova Biomedicínskeho centra Lekárskej fakulty v Plzni 6 186 541,- € Nová budova Fakulty chemicko-technologickej Víťaz Grand Prix architektov 2009
 8. 8. Masarykova Univerzita Univerzita Karlova Vizualizácia kampusu UK v Hradci Králové Realizácia je spolufinancovaná z EU fondov Vizualizácia Centra podpory humanitných vied 20 609 269,- €
 9. 9. Technická univerzita Ostrava Vizualizácia novej budovy Fakulty elektrotechniky a informatiky 31 588 605,- € České vysoké učení technické v Prahe Univerzitné centrum energeticky efektívnych budov 24 256 300,- €
 10. 10. SLOVENSKÁ REPUBLIKA • Rekonštrukcie pod prioritnou osou „Infraštruktúra vysokých škôl“ operačného programu „Výskum a vývoj“. • Čo sa podarilo? - čiastková modernizácia viacerých budov školy: • zateplenie, výmena okien, oprava fasády... • vnútorné vybavenie školy (nákup IT, rekonštrukcia učební, ubytovanie)
 11. 11. Univerzita Konštantína Filozofa NR modernizácia infraštruktúry UKF 4 295 680,- € Univerzita Pavla J. Šafárika KE modernizácia ITK na UPJŠ 3 994 771,- €
 12. 12. Akadémia ozbrojených síl gen. M.R. Štefánika modernizácia AOS Slovenská zdravotnícka univerzita Rekonštrukcia a modernizácia objektu SZU, 3 439 966,- € Univerzita Konštantína Filozofa 4 637 433,- € Rozvoj infraštruktúry 3 345 528,- €
 13. 13. Výsledok rekonštrukcie objektov so zameraním na vybudovanie IKT a technické zhodnotenie budov Technická univerzita Košice Výsledok projektu zvýšenia kvality vzdelávania na TUKE Technická univerzita Zvolen
 14. 14. Čo sa zatiaľ nepodarilo... Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK Právnická fakulta UMB v Banskej Bystrici
 15. 15. Na Slovensku bola na poslednú chvíľu v roku 2013 schválená výstavba viacerých vedeckých parkov. Tie však nie sú napojené na celkovú reformu a upgrade univerzít, ktorých sa týkajú: Univerzita Komenského Biomed Martin Júl 2014 Žilinská univerzita Univerzitný vedecký park Jún 2014
 16. 16. Medzičasom stihli u susedov vybudovať: Technická univerzita Ostrava Národné superpočítačové centrum Ostrava 65 673 713,- € Masarykova univerzita Stredoeurópsky technologický inštitút 189 352 102,- € Západočeská univerzita v Plzni Centrum technického a prírodovedného vzdelávania a výskumu, 13 613 733,- €
 17. 17. • 7-ročné výsledky čerpania eurofondov: Česko čerpalo 2x viac a 17.11.2014 vytvorilo 29 nových vedeckých centier • Nové campusy im nie sú len na parádu – priťahujú špičkových študentov a pedagógov a znamenajú vyššiu kvalitu štúdia a výskumu • My žijeme v zateplenom pohodlí... SIEŤ bude presadzovať zásadnú zmenu použitia eurofondov v prospech ambicióznych investícií do vysokých škôl.

×