O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Zateplený 17. november

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
I.stupeň
I.stupeň
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 17 Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Quem viu também gostou (20)

Mais de Miroslav Beblavý (13)

Anúncio

Zateplený 17. november

 1. 1. ZATEPLENÝ 17. NOVEMBER Ako Česi budovali špičkové vysoké školy a my sme zatepľovali
 2. 2. Počujete „štrukturálne fondy“ alebo „eurofondy“ a naskakuje vám „korupcia“ alebo „šafárenie so zdrojmi“? Áno aj... Ale pravda je ešte prozaickejšia – chýba „nápad“ alebo „vízia“ Porovnanie Česka a Slovenska hovorí, že „keď dvaja robia to isté, nemusí to byť to isté...“ Slovenské kampusy dnes vyzerajú smutne - nie je to však nutné!
 3. 3. 17. november – deň patriaci študentom a slobode... Slovensko – v mnohom dobehlo Českú republiku, ale budovanie vedomostnej ekonomiky - „knowledge society“ zaostáva... V Česku študuje ročne 63 000 slovenských študentov. Vraj nie sú peniaze...Nie je to pravda. Zdroje EÚ pre oboch sa rátajú na miliardy. Slovensku a jeho rektorátom len chýba nápad... Porovnajme výsledky 7 rokov investícií EU fondov do infraštruktúry vysokých škôl V Čechách a na Slovensku... SIEŤ žiada a dosiahne ZMENU POUŽITIA EUROFONDOV
 4. 4. Fakty o 128 projektoch rekonštrukcie a výstavby vysokých škôl financovaných zo zdrojov EÚ v ČR a SR: Slovensko – 62 projektov, náklad 255 040 494,- € Česko – 66 projektov, náklad 1 054 922 518,- € Slovensko je síce 2x menšie, ale investičný rozdiel - priepastný...
 5. 5. ČESKÁ REPUBLIKA • Výstavba a renovácie VŠ pod operačným programom „Výskum a vývoj pre inovácie“. • 66 realizovaných projektov sledovalo dve prioritné osi programu. • Čo sa podarilo? • Komplexná revitalizácia existujúcich budov • Nové atraktívne VŠ kampusy • 29 nových vedeckých centier, ústavov a výskumných inštitútov...
 6. 6. Masarykova univerzita Vysoké učení technické v Brne Univerzitný kampus Bohunice za 181 211 945,- € Viaceré súčasti boli vybudované za EU fondy Nová budova Fakulty elektrotechniky a komunikačných technológií 35 789 472,- €
 7. 7. Univerzita Karlova Univerzita Pardubice Nová budova Biomedicínskeho centra Lekárskej fakulty v Plzni 6 186 541,- € Nová budova Fakulty chemicko-technologickej Víťaz Grand Prix architektov 2009
 8. 8. Masarykova Univerzita Univerzita Karlova Vizualizácia kampusu UK v Hradci Králové Realizácia je spolufinancovaná z EU fondov Vizualizácia Centra podpory humanitných vied 20 609 269,- €
 9. 9. Technická univerzita Ostrava Vizualizácia novej budovy Fakulty elektrotechniky a informatiky 31 588 605,- € České vysoké učení technické v Prahe Univerzitné centrum energeticky efektívnych budov 24 256 300,- €
 10. 10. SLOVENSKÁ REPUBLIKA • Rekonštrukcie pod prioritnou osou „Infraštruktúra vysokých škôl“ operačného programu „Výskum a vývoj“. • Čo sa podarilo? - čiastková modernizácia viacerých budov školy: • zateplenie, výmena okien, oprava fasády... • vnútorné vybavenie školy (nákup IT, rekonštrukcia učební, ubytovanie)
 11. 11. Univerzita Konštantína Filozofa NR modernizácia infraštruktúry UKF 4 295 680,- € Univerzita Pavla J. Šafárika KE modernizácia ITK na UPJŠ 3 994 771,- €
 12. 12. Akadémia ozbrojených síl gen. M.R. Štefánika modernizácia AOS Slovenská zdravotnícka univerzita Rekonštrukcia a modernizácia objektu SZU, 3 439 966,- € Univerzita Konštantína Filozofa 4 637 433,- € Rozvoj infraštruktúry 3 345 528,- €
 13. 13. Výsledok rekonštrukcie objektov so zameraním na vybudovanie IKT a technické zhodnotenie budov Technická univerzita Košice Výsledok projektu zvýšenia kvality vzdelávania na TUKE Technická univerzita Zvolen
 14. 14. Čo sa zatiaľ nepodarilo... Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK Právnická fakulta UMB v Banskej Bystrici
 15. 15. Na Slovensku bola na poslednú chvíľu v roku 2013 schválená výstavba viacerých vedeckých parkov. Tie však nie sú napojené na celkovú reformu a upgrade univerzít, ktorých sa týkajú: Univerzita Komenského Biomed Martin Júl 2014 Žilinská univerzita Univerzitný vedecký park Jún 2014
 16. 16. Medzičasom stihli u susedov vybudovať: Technická univerzita Ostrava Národné superpočítačové centrum Ostrava 65 673 713,- € Masarykova univerzita Stredoeurópsky technologický inštitút 189 352 102,- € Západočeská univerzita v Plzni Centrum technického a prírodovedného vzdelávania a výskumu, 13 613 733,- €
 17. 17. • 7-ročné výsledky čerpania eurofondov: Česko čerpalo 2x viac a 17.11.2014 vytvorilo 29 nových vedeckých centier • Nové campusy im nie sú len na parádu – priťahujú špičkových študentov a pedagógov a znamenajú vyššiu kvalitu štúdia a výskumu • My žijeme v zateplenom pohodlí... SIEŤ bude presadzovať zásadnú zmenu použitia eurofondov v prospech ambicióznych investícií do vysokých škôl.

×