O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

4. Hafta Parenteral preparatlarda ambalaj ve kalite kontrol (1).ppsx

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 53 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Mais recentes (20)

Anúncio

4. Hafta Parenteral preparatlarda ambalaj ve kalite kontrol (1).ppsx

 1. 1. Parenteral Preparatlarda Ambalaj Malzemeleri ve Parenteral Preparatlarda Kalite Kontrol Doç.Dr. Müge Kılıçarslan 1
 2. 2. Parenteral Preparatlarda Ambalaj Malzemeleri • Cam Ambalaj • Plastik Ambalaj • Kauçuk Tıpa 2
 3. 3. Parenterallerde Cam Kaplar Avantajları • Çözeltiler ile kimyasal bir etkileşmeye girmez. • Geçirgen değildir, özel kapak yapısına sahipse su buharı gibi gazları geçirmesi ihmal edilecek boyuttadır. • Temizlenmesi kolaydır, çünkü düzgün bir yüzeye sahiptir. • Şeffaftır, içeriği gözleme olanağı vardır. • Serttir ve boyutsal olarak stabildir. • 121 oC de yaş ısı ile sterilizasyona ve 260 oC de kuru ısı ile sterilizasyonuna deforme olmadan dayanmaktadır. Dezavantajları * Dayanıklılığı az, taşınması sırasında kolay kırılma * Ağır olması * Çözeltilere alkali reaksiyon verme olasılığının olması ve gözle görülmeyen kırık kısımlarından parçacık vermesi 3
 4. 4. USP ve NF cam kapların sınıflandırılması Tip.I (No-I) cam: Borosilikat yapısındadır. Düşük oranda Na2O, yüksek oranda B2O2 ve Al2O3 içerir. Pahalıdır. Ampul, şırınga ve flakonlarda kullanılır. pH sına bakmaksızın tüm SVP lerde ve hafif alkali pH daki LVP lerde tercih edilir. Tip. II (No-II) cam: İşlem görmüş soda kireç camıdır. Bu işlem camın kimyasal dayanıklılığını arttırmak için yüzeydeki alkaliyi uzaklaştırma olayıdır. Kükürtle muamele olarak bilinir. Dealkalizasyon ne kadar fazla ise camın yüzeyinde oluşan Na2SO4 miktarı da o kadar fazladır. SO2+1/2O2+Na2O (camdan gelen) Na2SO4 Nötral ve hafif asidik LVP ler, IV, antikoagülan kan ve komponentlerinin çözeltileri ile SVP teşhis preparatları konulur. 4
 5. 5. USP ve NF cam kapların sınıflandırılması Tip.III (No-III) cam: İşlem görmemiş soda kireç camıdır. Bu tip camlar içerisine konularak zarar görmeyeceği tespit edilmiş bazı injeksiyonluk çözeltiler konulabilir. Bunlar genellikle küçük hacimli önceden sterilize edilmiş veya aseptik şartlarda kaplarına doldurulan steril ürünlerdir. Bu kaplara ayrıca bitkisel yağ içeren SVP süspansiyonlar ile çözeltiler, kullanılmadan önce sulandırılan steril kuru tozlar konulmaktadır. Genel amaçlı (NP) soda kireç camı: Bu kaplar parenteral ürünler için uygun değildirler. Genellikle öksürük şurupları, eliksirler, tentürler, kremler, losyonlar, tabletler vb. ürünler konulmaktadır. 5
 6. 6. Cam Kaplarda Dayanıklılık Kimyasal Dayanıklılık • Toz edilmiş camda yapılan Tip I, III ve NP camlar bu teste tabii tutulurlar • 121 oC de su ile test etme Tip II camları test etmek için kullanılmaktadır. (Bknz.Uyg. Dersi notları) Fiziksel Dayanıklılık • Işıktan korunma • Geçirgenlik • Kapasite USP tek dozlu parenteral kapların içeriğinin 1lt den fazla, çok dozluların ise 30 mlden fazla olmamasını ister. 6
 7. 7. Cam Kaplarda Sterilizasyon Tip I ve Tip II camlar: Ürün doldurulmadan önce kuru ısı ya da yaş ısı ile sterilize edilmeli, Çözelti doldurulduktan sonra sterilize edilecek ise yaş ısı ile sterilize edilmelidir. Tip III camlar: Kuru ısı ile170 oC ‘de 1 saat sterilize edilmelidir 7
 8. 8. Parenteral preparatlar için kullanılan plastik kaplar Avantajları • Nispeten kırılmaz bir yapıya sahiptir • Kolaylıkla şekil alabilir • Oldukça hafiftir ( camın 1/10 undan daha hafif) • Ucuz • Yakıt kaynağı olarak tekrar değerlendilmektedir LVP’lerde poliolefin ya da esnek PVC torbaların kullanılması sonucu esnek yapıları nedeniyle sıvı torbadan kolayca akabilir. 8
 9. 9. Parenteral preparatlar için kullanılan plastik kaplar Dezavantajları • Plastik kabın duvarı boyunca her iki yönde de buhar ve diğer moleküllerin geçişi söz konusudur • Ürün içerisine plastiğin yapısından bazı bileşikler geçebilir. • Plastik materyal tarafından etken madde moleküllerinin veya demir bileşiklerinin absorpsiyonu/ adsorpsiyonu olabilir. • Cam kadar berrak değildir. • Plastik materyallerden bazıları ısı ile sterilizasyon şartlarına dayanıksızdır. Yumusayabilirler ya da eriyebilirler. 9
 10. 10. Parenteral plastik kaplarda kullanılan yardımcı maddeler • Antioksidanlar (Plastik kabın yaşam süresini korumak için kullanılırlar) • Isı stabizörleri (Polimerin renginin bozulmasını önler) • Lubrikantlar (Polimerin işlenmesini kolaylaştırır.) • Plastizerler • Dolgu maddeleri: Plastiğin matlığını ayarlamak için kullanılır. • Renk vericiler (parenteral kaplara sadece plastiğin arzu edilmeyen rengini gizlemek için ilave edilirler.) 10
 11. 11. Hangi Plastik Materyaller Kullanılır? LVP’ lerin ambalajında kullanılan plastik materyaller A- Poliolefinler * Polipropilen * Polietilen * Etilen/propilen kopolimeri B- Polivinil klorür (PVC) 11
 12. 12. LVP ambalajların değerlendirilmesinde uygulanan test yöntemleri • Verilen herhangi bir ambalaj içindeki çözeltiye geçebilecek yardımcı maddelerin tipi ve miktarını tayin etmek • Zaman, sıcaklık, ışık, nem gibi saklama şartlarının plastik üzerine etkisini inceleyen testler kullanılarak plastiğin bütünlüğünü ve stabilitesini tayin etmek • Kabın emniyetini temin etmek için diğer testleri uygulamak 12
 13. 13. Parenterallerde Kullanılan Kauçuk • Yeterli elastikiyeti sağlamalı • İçinde yer alan çözelti ile etkileşmemeli • Su buharı geçişine izin vermemeli • Kapak kabın ağzına tam olarak uymalı • Kapağın dış üst kısmının yarıçapı alt kısmından daha geniş olmalı • Çözeltiye parçacık vermemeli • Otoklavda ısı ile yumuşayıp yapışkan hale geçmemeli 13
 14. 14. Parenteral Preparatlarda Yapılan Kalite Kontrol Testleri Diğer tüm preparatlarda yapılan rutin kalite kontrol testlerine ilave olarak;  Sterilite testi  Pirojen testi  Partiküler kontaminasyon testi  Ambalaj bütünlük testi (çatlaklık ve sızdırmazlık kontrolü) 14
 15. 15. Sterilite Testi • Farmakopelerde (USP-EP) steril olması gerektiği bildirilen preparatlarda uygulanır • Sterilite mikroorganizmaların uzaklaştırılmış olma durumu Sterilite Testi Yöntemleri 1) Doğrudan ekim yöntemi 2) Membran filtrasyon yöntemi 15
 16. 16. Sterilite Testi- dikkat edilmesi gerekenler • Testin gerçekleştirildiği çevre • Kültür ortamının kalitesi • Test yöntemi • Örnek büyüklüğü • Örnekleme yöntemi 16
 17. 17. Sterilite Testleri Testin gerçekleştirildiği çevre • Test esnasında ürünün kaza ile kontaminasyonu olmamalı • Test aseptik koşullarda gerçekleştirilmeli • Düzenli mikrobiyolojik izleme gerçekleştirilmeli Kültür ortamının kalitesi • Seçilen kültür ortamının uygun olması ve bu ortamda büyüyebilecek mikroorganizmalar olmalı • Bakterilerin büyümesini engelleyecek faktörler, büyüme fazı, kültür ortamı besinler, nem, hava, sıcaklık, pH, ışık, osmotik basınç etkileri göz önünde bulundurulmalı 17
 18. 18. Sterilite Testleri Test Yöntemleri 1)Doğrudan ekim yöntemi (Direk transfer) 2)Membran filtrasyon yöntemi 18
 19. 19. 1. Sterilize edilmiş kapların açılması (aseptik ortamda) 2. Steril bir enjektör yardımıyla gerekli hacimlerin steril kaplardan alınması (örnek alma) 3. Hacmin test tüpüne ve besi yerine ekiminin yapılması (yeterli miktar besi yeri) 4. Uygun ortamda (kullanılan besi yerine göre 32 °C veya oda sıcaklığı gibi) mikrobiyal üreme olup olmadığı kontrol edilmesi Sterilite Testleri Test Yöntemleri Doğrudan ekim yöntemi 19
 20. 20. • Test edilecek preparat doğrudan kültür ortamına uygun miktarda aktarılır • Test edilecek ürün hacmi ortam hacminin %10’u kadar olmalı • Sulu çözeltiler, yağlı preparatlar ,kremler ve merhemler için UYGUN Sterilite Testleri Test Yöntemleri Doğrudan ekim yöntemi 20
 21. 21. Örnekler daha önceden sterilize edilmiş membran filtrelerden filtre edildikten sonra membran filtrelerin besi yerine ekimi yapılarak mikrobiyal üreme olup olmadığı kontrol edilir. Membran Filtrasyon Yöntemi Sterilite Testleri Test Yöntemleri 21
 22. 22. Yöntemin üstünlüğü: • Düşük düzeylerdeki kontaminasyonun membran üzerinde konsantre edilmesi sayesinde tüm test ürününü yansıtması ile yanlış sonuçları engelleyebilmesi ve • Büyük hacimli preparatlara uygulanmasında kolaylık sağlaması Sterilite Testleri Test Yöntemleri Membran Filtrasyon Yöntemi 22
 23. 23.  Filtre edilebilir sulu preparatlar  Alkol içerikli olanlar  Yağlı preparatlar  Su veya yağ ile karışabilen preparatlar  Çözücünün antimikrobiyal etkinliği olmamalı  Aseptik koşulda filtrasyon yapıldıktan sonra test edilmeli  Bütün adımlar Grade A altında olmalı Membran Filtrasyon Yöntemi Sterilite Testleri Test Yöntemleri 23
 24. 24. • Hangi kültür ortamı hangi bakteri ve mikroorganizmalar için uygun? • İnkübasyon süresi ve sıcaklığı • Validasyon testleri • Örnek sayısı ve miktarı ve test koşulları USP ve EP de tanımlandığı şekilde uygulanır. Sterilite Testleri Test Yöntemleri 24
 25. 25. Pirojen Testi 25
 26. 26. Pirojen Testi • Pirojen, belirli bir miktardan fazla enjekte edildiğinde ateş yükselmesi ve çeşitli yan reaksiyonlara neden olan bakteri, mantar ve virüs kaynaklı, suda çözünen, normal filtreden geçen, normal sterilizasyon sıcaklığına dayanıklı kompleks yapıda bileşiklerdir. • İmalatta kullanılan tüm hammadde, çözücü, ambalaj malzemesi apirojen olmalı ve kullanımdan önce de apirojen olduğu test edilmelidir. • Enjeksiyon yoluyla verilen ilaçların hastada ateş yükselmesi tehlikesinin kabul edilebilir bir düzeyde olup olmadığını anlamak için pirojen testi yapılır. 26
 27. 27. • Tavşan Pirojenite Testi (İn-Vivo) • Limulus Amebosit Lizat (LAL) Testi • Monosit Aktivasyon Testi (İnsan Kan Modeli) (İn-Vitro) Pirojen Testi 27
 28. 28. • İnsan için zararlı olabilecek pirojen düzeyinin belirlenmesini sağlayan bir testtir. • Test edilecek çözeltinin tavşanlara intravenöz olarak uygulanmasının ardından vücutta meydana gelen ateş yükselmesinin ölçülmesi esasına dayanır. Pirojen Testi- Tavşan pirojen testi 28
 29. 29. TF 1974’e göre tavşan pirojenite testi; • Test için kullanılacak cam kaplar, enjektörler, iğneler 250°C’de en az 30 dakika ısıtılmalı veya başka bir yöntemle pirojenlerinden kurtarılmalıdır. • Test için ağırlığı 1500g’ dan az olmayan, antibiyotik almamış, tam ve dengeli bir diyet ile beslenmiş, sağlam, erişkin tavşanlar kullanılır. • Test edilecek enjeksiyon çözeltisi uygulanmadan 1-3 gün önce tavşanlara kg başına 10 ml pirojensiz sodyum klorür çözeltisi i.v. yolla enjekte edilir. 0.6 °C’den daha fazla sıcaklık değişmesi gösteren herhangi bir tavşan esas testte kullanılmaz. Pirojen Testi- Tavşan pirojen testi 29
 30. 30. • Esas test üçer tavşanlık gruplar halinde yapılır. Pirojensiz sodyum klorür çözeltisi ile seyreltilen numuneler her bir tavşanın kulağının marjinal venası içerisine enjekte edilir. Enjeksiyon hacmi kg başına 0.5 ml’den az, 10 ml’den çok olmamalıdır. • Her hayvanın ısısı, kontrolü yapılan çözeltinin enjeksiyonundan en az 90 dakika önce başlanıp, enjeksiyondan 3 saat sonrasına kadar, otuz dakikayı geçmeyen aralıklarla kaydedilir. • Her bir tavşanın maksimum sıcaklığı ile başlangıç sıcaklığı arasındaki fark, bu hayvanın teste verdiği cevabı gösterir. Pirojen Testi- Tavşan pirojen testi 30
 31. 31. Pirojen Testi Tavşan pirojen testi sonuçlarının değerlendirilmesi 31
 32. 32. Pirojen Testi Bakteriyel Endotoksin Testi – Limulus Amebosit Lizat (LAL) Testi 32
 33. 33. Pirojen Testi Bakteriyel Endotoksin Testi – Limulus Amebosit Lizat (LAL) Testi 33
 34. 34. • Limulus Amebosit Lizatı (LAL) ile endotoksinlerin in vitro koşullarda jel oluşturması esasından yararlanılmaktadır. • LAL testi tavşan testinden daha ucuz, daha hassas ve daha spesifiktir. • Lizat hazırlamak için «Limulus polyphemus» isimli örümcekgiller familyasından bir canlının kalbi delinerek alınan kan kullanılır. Lizat, alınan kanda bulunan amebositlerin ozmotik etki ile parçalanması ile elde edilir. Elde edilen lizat su ile seyreltilerek kullanılır. Pirojen Testi Bakteriyel Endotoksin Testi – Limulus Amebosit Lizat (LAL) Testi 34
 35. 35. LAL 1-2 mL apirojen suda çözündürülür, kapaklı tüplere (3 seri) bu çözeltiden 0.1 mL konulur. Tüp 1: 0.1 mL LAL + 1 mL apirojen steril su Tüp 2: 0.1 mL LAL + 0.1 mL Endotoksinli Çözelti (1-5 mg/mL konsantrasyonda E. Coli Endotoksini) Tüp 3: 0.1 mL LAL + 0.1 mL test çözeltisi • Tüpler 37±1°C’de inkübasyona bırakılır ve 60 dk boyunca gözlenir. • Test çözeltisinin bulunduğu tüpte jelleşme varsa test sonucu (+), yoksa test sonucu (–) kabul edilir. Pirojen Testi Bakteriyel Endotoksin Testi – Limulus Amebosit Lizat (LAL) Testi 35
 36. 36. EP de 3 farklı teknik vardır.  Jel-pıhtı tekniği; jel oluşumuna dayanır.  Turbidimetrik teknik; endojen substratın parçalanması sonucu bulanıklık oluşmasına dayanır.  Kromojenik teknik; sentetik peptid-kromojen kompleksin parçalanması sonucu renk oluşumuna dayanır. Pirojen Testi Bakteriyel Endotoksin Testi – Limulus Amebosit Lizat (LAL) Testi 36
 37. 37. Bakteriyel endotoksin testinin kısıtlamaları:  Sadece gram (-) bakterilerden kaynaklanan pirojen tayin edilir.  Testin hassasiyeti mikroorganizmanın kaynağına göre değişebilir.  İn vitro bir test olduğu için endotoksinin ateş oluşturma potansiyeli saptanamaz.  Askorbik asit ve vitamin B kompleksi gibi bazı küçük hacimli parenteral preparatlar lizat ile etkileştiği için, bu preparatlarda LAL testinin uygulanması uygun değildir. Pirojen Testi Bakteriyel Endotoksin Testi – Limulus Amebosit Lizat (LAL) Testi 37
 38. 38. Endosafe IPT  Tavşan pirojen testine alternatif in-vitro testtir.  Gram (-), gram (+) ve diğer biyolojik pirojenler için etkili bir testtir.  Bu test pirojenlere insanın yanıt vermesi temeline dayanarak geliştirilmiştir.  IPT bir eliza testidir.  Taze insan kanı kullanılır.  Kanda bulunan immün hücreler eksojen pirojeni tanımlar ve ateşin yükselmesini indükleyen sinyal moleküllerinin (Interleukin-1 ß) üretilmesi eliza ile ölçülmektedir. Monosit Aktivasyon Testi (İnsan Kan Modeli) 38
 39. 39. Monosit Aktivasyon Testi (İnsan Kan Modeli) 39
 40. 40. Parenteral Preparatlarda Yapılan Kalite Kontrol Testleri Diğer tüm preparatlarda yapılan rutin kalite kontrol testlerine ilave olarak;  Sterilite testi  Pirojen testi  Partiküler kontaminasyon testi  Ambalaj bütünlük testi (çatlaklık ve sızdırmazlık kontrolü) 40
 41. 41. Partiküler kontaminasyon testi Kontaminasyon, bir ürünün doğrudan ya da dolaylı yollarla yabancı bir cisimle karşılaşması organik ya da inorganik kontaminasyon İnsan ( deri döküntüsü, saç, tükürük, elbise materyali, parmak izi, öksürme, elle tutma, kozmetikler….) Çevre ( hava, gaz, su, buhar, bina malzemeleri, elektrostatik akım…) Malzeme (kauçuk, cam, selüloz elyaf, toz,..) 41
 42. 42. • Partiküler kontaminasyon kavramı, parenteral preparatın %99.99 partikülsüz, yani %0.01 küresel partiküler madde içeriğini ifade etmektedir. • Partikül içeren preparatların i.v. yol ile uygulanması insanlarda emboli oluşumuna neden olabilir. Özellikle infüzyon verilmesi sonucu gelişen flebitten partiküller sorumludur. 42 Partiküler kontaminasyon testi
 43. 43. 43 Partikül Analiz Yöntemleri 1) Görsel Kontrol 2) Mikroskop Yöntemi 3) Elektronik Partikül Sayıcılar •Elektiriksel dirençteki değişiklikler ölçülerek (Coulter-Counter) •Işığın tutulma veya blokaj oranı ölçülerek (HIAC) •Işığın dağılma prensibine göre (Royce ve Climet) Partiküler kontaminasyon testi
 44. 44. Farmakopeye göre partiküler kontaminasyon gözle görünebilen ve görünemeyen şeklinde ikiye ayrılır “Gözle görünemeyen partiküller, Işığın bloke edilmesi prensibine göre çalışan cihazlarla, 10-25 mikrometre arasındaki partikülleri saptar Ya da partiküllerin boyut dağılımını otomatik olarak verebilen cihazlar kullanılır” 100mL’den büyük kaplar: 10μm ≥ 25/ml 25μm ≥ 3/ml 100mL’den küçük kaplar: 10μm ≥ 6000/kap 25μm ≥ 600/kap 44 Partiküler kontaminasyon testi
 45. 45. Parenteral Preparatlarda Yapılan Kalite Kontrol Testleri Diğer tüm preparatlarda yapılan rutin kalite kontrol testlerine ilave olarak;  Sterilite testi  Pirojen testi  Partiküler kontaminasyon testi  Ambalaj bütünlük testi (çatlaklık ve sızdırmazlık kontrolü) 45
 46. 46. Ambalaj Bütünlük Testleri 46
 47. 47. 47 • Ampuller alev altında camın bir kısmının erimesiyle kapanan ambalaj malzemeleridir. Boyun kısmından ya da uç kısmından ısıtılarak kapatılır ve kapatılmaları sırasında fazla ısıtılırlarsa uç kısımlarında balon oluşabilir ve çok incelmiş olan bu bölge kolayca kırılabilir. • Ampulün boyun kısmı yeterince ısıtılıp eritilmemiş ise, kapatma sırasında forseps ile çekme sonucu kapiler delik kalabilir.
 48. 48. Ampul çatlaklık kontrol testleri  Göz ile inceleme  Vakum-boya sızma testi  Basınç-boya testi  Otoklav-boya testi  Otoklavlandıktan sonra boya testi  Floresein daldırma testi  Elektronik/ultrasonik test  Radyonükleotit testi vb. 48
 49. 49. • Vakum boya testleri ve bunun değiştirilmiş şekilleri kolay ve ucuz olduğu için tercih edilmektedir. • Ampullerin boya banyosuna daldırılıp 15 dakika vakum uygulanması ile yapılır. 49 Ampul çatlaklık kontrol testleri
 50. 50. • Büyük miktarlarda ampul üreten fabrikalarda daha hızlı ve hassas olduğu için elektronik test daha yaygın olarak kullanılmaktadır. Ampullerin üzerine yüksek frekanslı voltaj uygulanır. Ampulde delik olduğu takdirde akım ampul içine girer. İçine akım girmiş olan ampuller diğerlerinden otomatik olarak ayrılır (delik bulunan ampullerde direnç kapalı ampullerin direncinden azdır) • Amber renkli ampullerde renk değişimini kontrol etmek zordur. Preparattaki bazı maddeler rengi nötralize edebilir 50 Ampul çatlaklık kontrol testleri
 51. 51. Parenterallerde plastiklerin kalite kontrolü • Sterilite ve pirojen testleri Sterilizasyondan sonra sterilite ve pirojen testi yapılmalıdır. • Fiziksel test işlemleri Boyutsal spesifikasyonları, kapak bütünlüğünü ve kabın tasarımının uygunluğunu doğrulamak için yapılmaktadır. • Kimyasal test işlemleri Plastiğin molekül ağırlığı, ağır metal yüzdesi, çözünürlük parametreleri, IR spektrumu incelenir • Biyolojik test işlemleri Akut toksisite ve pirojen testi yapılır 51
 52. 52. Kauçuk Tıpalarda Kontroller * Fiziksel testler - Elastikiyet - Sertlik - Buhar geçirgenliğ - Parçalanma * Fizikokokimyasal testler (USP tarafından tanımlanan testler) * Toksikolojik testler (USP tarafından tanımlanan testler) 52
 53. 53. Kaynaklar • European Pharmacopea 6 • Türk Farmakopesi 2017 • İzgü, E. 1983. Farmasötik teknoloji-I ve II. Ankara Üniversitesi Basımevi. Ankara. • Lema, S. Ludwig J., Pharmaceutical Dosage Forms: Parenteral Medications, Vol 1 Formulations and Packing 53

Notas do Editor

 • İmal edilen preparatların steril olup olmadıklarını incelemek için çok çeşitli yöntemler vardır. Ancak bunların hiç biri imal edilen preparatın steril olduğunu %100 güven ile belirleyemez. İmal edilen preparatlar içinden belirli sayıda örnek alınıp incelendiği için alınan örnek sayısı ve batch büyüklüğüne bağlı olarak her zaman yanılma riski vardır. Bu nedenle sterilite testi yanında sterilizasyon yönteminin de valide edilmiş olması gerekir.
  Bir parenteral preparatın etiketinde sterildir ifadesinin bulunması farmakopelerde kayıtlı sterilite testlerinin gerekliliklerini yerine getiriyor demektir.

  Doğrudan ekim yönteminde aseptik olarak açılan preparat içinden enjektör ile belirli miktarda örnek alınır. Yeterli miktarda besi yeri ile karıştırılır. Uygun ortamda (kullanılan besi yerine göre 32 C veya oda sıcaklığı gibi) Mikrobiyal üreme olup olmadığı kontrol edilir.

  Membran filtrasyon yönteminde örnekler membranlardan filtre edildikten sonra membranlar besi yerine konur. Bu yöntem tercih edilir.
 • Anaerobik bakterilerin varlığını araştırmada sıvı tiyoglikolat besiyeri kullanılır.
  Aerobik bakteri ve mantar varlığının araştırılmasında ise soya fasülyesi kazein özütü besiyeri tercih edilir.
 • Yağlı sıvılar
  Merhemkler ve kremler
  Katgüt ve veteriner kullanıma yönelik cerrahi süturlar
  Temizleme pamuğu, gazlı bez, cerrahi giyim ve ilgili malzemeler
  Steril cihazlar bu yöntemle test edilir.
 • Selüloz nitrat filtreleri sıvı, yağlı ve zayıf alkollü çözeltilerde
  selüloz asetat filtreler yüksek alkol içerikli çözeltilerde kullanılmaktadır.
  Sulu çözeltiler
  Çözülebilir katılar
  Yağlar ve yağlı çözeltiler
  Merhemler ve kremler
  Önceden dondurulmuş enjektörler


 • Normal hareket eden bir insan dakikada 1 milyonun üzerinde 0.3 mikronluk partikül yayabilir bunların en az % 0.1’i bakteri ya da mikroorganizmadır.
 • Siyah ve beyaz zemin üzerinde kontrol yapılabilir
 • Boya kabinleri sızdırmaz, basınca dayanıklı olarak hazırlanır. Ön taraflarında gözetme penceresi bulunur
  Bir boru ile altta bulunan metilen mavisi tankına bağlıdır. Bu tank basınca dayanıklı kabinden daha büyük olmalıdır.
  Kabine vakum pompası monte edilmiştir ve kabinin üst kısmında da yıkama tertibatı bulunur.
  Ampuller tel sepetlerle ya da özel kovalarla alet içerisine yerleştirilir, kapak kapatılarak vakum pompası çalıştırılır, kabin basıncı düşer.
  Bu vakum sayesinde alttaki metilen mavisi deposundan çözeltiyi emerve dolar
  Vakum pompası durdurulur, metilen mavisi çözeltisi kendi ağırlığı ile depodan boşalır.
  Yukarıdan fıskiyelerle su fışkırtılarak ampuller yıkanır
  Kapak açılır ve içine metilen mavisi giren ampuller kontrol edilir.

×