O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
Ligj. IXETIKA NË BIZNES DHE  KOMUNIKIMI
Në këtë kapitull do të njiheni me:- Format e komunikimit brenda organizatës së biznesit.- Pengesat  kryesore  që hasen...
KOMUNIKIMI Fjala latine “communis” që do të thotë “e përbashkët” Mjet me anë të të cilit individët arrijnë të shkëmbej...
Rëndësia e komunikimit Përcaktimin e synimeve dhe për transmëtimin e  tyre nëpër ndërmarrje,  Hartimin e planeve që d...
Procesi komunkimit në një njërmarrje                   UdhëheqjaPlanifikimi  Organizimi        ...
Format e komunikimit Rëndësia e informacionit Shumë probeme shkaktohen për shkak të qëndrimit ndaj transmetimit të info...
Komunikimi Informal E shperndan informacioni shpejtë, është zgjedhës në atë së çka transmeton, Plotëson bollëqet e lën...
Komunikimi Informal Saktësia e informacionit të transmetuar arrin masën 50-90%
Pengesat kryesore që hasen   gjatë komunikimit Mungesa dhe mangësitë e planifikimit, -  I pa menduar mirë, - I paplani...
Pengesat… Interpretimet e ndryshme të informacioneve - përzgjedhja e pjeses dhe menyrës që  transmetohet, - Mosha , n...
Pengesat… Shkalla e të dëgjuarit - Menaxheri duhet të  dëgjojë 50 % të kohës - Në praktikë vetëm 25% Kredibiliteti -...
Përmirësimi i etikës së      komunikimit Eliminimi i barrierave Sjelljet individuale të mbikqyrësve dhe menaxherëv...
Përmirësimi ….. Mënyra gojore e komunikimit: Informacioni duhet të dërgohet në një gjuhë të thjeshtë, Të tregohet qart...
 Komunikimi shërben edhe si mjet i rëndësishëm për lidhje me mjedisin e jashtëm, Informacioni shërben për të përmirësua...
Etika ne biznes dhe komunikimi
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Etika ne biznes dhe komunikimi

25.595 visualizações

Publicada em

 • Login to see the comments

Etika ne biznes dhe komunikimi

 1. 1. Ligj. IXETIKA NË BIZNES DHE KOMUNIKIMI
 2. 2. Në këtë kapitull do të njiheni me:- Format e komunikimit brenda organizatës së biznesit.- Pengesat kryesore që hasen gjatë komunikimit.- Përmirësimi i etikës së komunikimit në organizatën e biznesit
 3. 3. KOMUNIKIMI Fjala latine “communis” që do të thotë “e përbashkët” Mjet me anë të të cilit individët arrijnë të shkëmbejnë midis tyre informacione për operacionet dhe veprimtarinë e ndërmarrjes, Përfaqëson shkëmbimin e ideve, fakteve dhe mendimeve
 4. 4. Rëndësia e komunikimit Përcaktimin e synimeve dhe për transmëtimin e tyre nëpër ndërmarrje, Hartimin e planeve që drejtohen apo fokusohen ndaj arritjes së synimeve, Organizimin e burimeve njerëzore dhe të gjitha burimeve të tjera në mënyrë më efiqiente dhe më efektive, Udhëheqjen dhe motivimin e individëve për krijimin e një klime të përshtatshme për dhënjen e kontributit maksimal, Kuptimin e processit të vendimarrjes, Realizimin e kontrollit dhe përformancës.
 5. 5. Procesi komunkimit në një njërmarrje UdhëheqjaPlanifikimi Organizimi motivimi Kontrolli Funksionet menaxheriale Komunikimi Mjedisi i jashtëm: - Aksionerët - Klientët - Furnitorët - Huadhënësit - Shteti - Komuniteti etj.
 6. 6. Format e komunikimit Rëndësia e informacionit Shumë probeme shkaktohen për shkak të qëndrimit ndaj transmetimit të informatës, Komunikimi menaxherëve: - Komunikimi nga lart-poshtë, - Komunikimi poshtë –lart, - Komunikimi horizontal, - Komunikimi diagonal.
 7. 7. Komunikimi Informal E shperndan informacioni shpejtë, është zgjedhës në atë së çka transmeton, Plotëson bollëqet e lëna nga kanalet zyrtare të komunikimit, është i përqendruar në vendin e punës.
 8. 8. Komunikimi Informal Saktësia e informacionit të transmetuar arrin masën 50-90%
 9. 9. Pengesat kryesore që hasen gjatë komunikimit Mungesa dhe mangësitë e planifikimit, - I pa menduar mirë, - I paplanifikuar, - I pa specifikuar Problemet semantike apo gjuhësore - Moskuptimi i përmbajtjes së fjalëve
 10. 10. Pengesat… Interpretimet e ndryshme të informacioneve - përzgjedhja e pjeses dhe menyrës që transmetohet, - Mosha , niveli kulturor e arsimor etj Problemet e filtrimit të informacionit - “Manipulimi” me informacionit më qëllim të eliminimit të pjesës që nuk është në favor të degjuesit - Mbivlerësimi i punës së vet dhe nënvlerësimi i punës së të tjerëve
 11. 11. Pengesat… Shkalla e të dëgjuarit - Menaxheri duhet të dëgjojë 50 % të kohës - Në praktikë vetëm 25% Kredibiliteti - Kredibiliteti reciprok Informacionet e tepërta - Procesi i selektimit të informacionit
 12. 12. Përmirësimi i etikës së komunikimit Eliminimi i barrierave Sjelljet individuale të mbikqyrësve dhe menaxherëve Rishikimi i mënyrave të komunikimit,(intervistimi i punëtorëve, analizimi i dokumentacionit etj) Përdorimi i gjuhës së thjeshtë Forma e dhënies së informacionit Komunikimi me shkrim - Përdorimi i fjalëve të shkurtra dhe të thjeshta - Menjanimi i fjalëve të teoërta dhe të panevoshme - Zgjedhja e stilit të të shkruarit që I përshtatet situatës etj
 13. 13. Përmirësimi ….. Mënyra gojore e komunikimit: Informacioni duhet të dërgohet në një gjuhë të thjeshtë, Të tregohet qartë rëndësia e informacionit Përdorimi edhe i anës emocionale
 14. 14.  Komunikimi shërben edhe si mjet i rëndësishëm për lidhje me mjedisin e jashtëm, Informacioni shërben për të përmirësuar vendimarrjen në ndërmarrje, Etika varion sipas kulturës, kohës, marrësve të informacionit dhe përpjekja për të përcakruar kritere është e pamundur

×