O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
8Zorg & Techniek                                                     ...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Robots kunnen positieve bijdrage leveren aan de zorg - Technisch Weekblad 42 pagina 8

Robots die kunnen helpen met
patiëntenzorg schieten als
paddenstoelen uit de grond.
Hoewel de robots alleen zijn
bedoeld als ondersteuning, is de
acceptatie het grootste probleem.

 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Robots kunnen positieve bijdrage leveren aan de zorg - Technisch Weekblad 42 pagina 8

 1. 1. 8Zorg & Techniek TW 42 Smart HomeS Van links naar rechts: de robots Companionable en mobiserve in de ‘slimste woning van Nederland’, de zelflerende robot amigo en de Delftse thuiszorgrobot eva‘Robots kunnen positieve bi Robots die kunnen helpen met Het Kivi Niria jaarcongres dat op 11 oktober op die bij de introductie van de eerste auto of plaatsvond, richtte zich dit jaar op de techniek de eerste pc. De promovenda is daarom van patiëntenzorg schieten als binnen de zorg (zie pagina 7). Tijdens het con­ mening dat het tijd is om zorgorganisaties te paddenstoelen uit de grond. gres keek de ingenieursvereniging of de inzet betrekken bij de ontwikkeling van zorgrobots. van techniek het tekort aan goed geschoold Van Kemenade: ‘Robots kunnen wel degelijk Hoewel de robots alleen zijn personeel kan opvangen en of de zorg wel een positieve bijdrage leveren, als de zorg bedoeld als ondersteuning, is de behoefte heeft aan de tot nu toe beschikbare maar aangeeft hoe.’ techniek. Tijdens het Kivi Niria Jaarcongres organi­ acceptatie het grootste probleem. De ouderenzorg is – met name door de toene­ seerde zij samen met collega’s van het mende vergrijzing – een van de probleem­ Selemca­project een ontwerpsessie met deel­ Indra Waardenburg kindjes. De voorspelling is dat er in 2025 nemers uit verschillende disciplines. ‘We zijn veertig procent meer ouderen zijn en twintig met name benieuwd hoe het onderdeel “reke­ procent minder jongeren die zorg kunnen ning kunnen houden met en reageren op men­ leveren, waardoor de vraag naar zorg verdub­ selijke gevoelens” de partijen bevalt’, aldus belt. Verschillende instellingen en bedrijven Van Kemenade voor de workshop. zien in robotica een mogelijk alternatief. Zorg­ robots zoals Rose, Mobiserv, CompanionAble Robotmeisje met blauw haar en Amigo (zie Technisch Weekblad 22) schie­ Juist het integreren van emotionele intelligen­ ten als paddenstoelen uit de grond. Ondanks tie in zorgrobots staat centraal in het Selemca­ dat ontwikkelaars benadrukken dat deze project, dat vorig jaar van start ging. Binnen bedoeld zijn ter ondersteuning, ondervindt de het project bekijken onderzoekers drie typen inzet van robots in de zorg echter nog redelijk functionaliteiten van caredroids: die van scha­ veel weerstand. kel tussen verzorger en patiënt, de zorgverle­ Margo van Kemenade, promovendus bij de ningtaak (bijvoorbeeld voor beweging, medi­ VU en betrokken bij het onderzoeksproject cijninname of virtuele therapie) en de hulp bij Selemca (Services of Electro­mechanical Care het invullen van medische vragenlijsten. Agencies), onderzoekt waar het omslagpunt De eerste sociale robot uit dit project is inmid­ ligt bij de acceptatie van deze zorgtechnologie. dels in aantocht. Drie weken geleden trad dr. ‘We zijn in het dagelijks leven al ongemerkt Matthijs Pontier, post­doc bij het onderzoeks­ omgeven door robots, zoals de vaatwasser en instituut Camera (Center for Advanced Media de robotstofzuiger en ­grasmaaier, die we niet Reasearch Amsterdam) van de VU, naar bui­ meer als robots zien. Maar als het op de zorg ten met caredroid Alice. Dit is een zorgrobot, aankomt, zou de inzet van robots ten koste gericht op eenzame, demente en gehandicapte gaan van de persoonlijke aandacht’, zegt Van mensen, die over twee jaar op de markt moet Kemenade. verschijnen. Volgens haar lijken de negatieve reacties sterk ‘Tijdens mijn promotieonderzoek heb ik op

  Seja o primeiro a comentar

  Entre para ver os comentários

Robots die kunnen helpen met patiëntenzorg schieten als paddenstoelen uit de grond. Hoewel de robots alleen zijn bedoeld als ondersteuning, is de acceptatie het grootste probleem.

Vistos

Vistos totais

411

No Slideshare

0

De incorporações

0

Número de incorporações

3

Ações

Baixados

2

Compartilhados

0

Comentários

0

Curtir

0

×