Pedagoginen piristysruiske 20.2.19

Matleena Laakso
Matleena LaaksoE-Learning Expert and Trainer em Freelancer & Tampere Universities (TAMK & TAU)
Matleena Laakso
Blogi: www.matleenalaakso.fi
Twitter: @matleenalaakso
Diat: www.matleenalaakso.fi/p/koulutusdiat.html
Pedagoginen
piristysruiske XIV
Lähipäivä 1/3
Tampere 20.2.2019
Ohjelma klo 8.30-15.30
AAMUPÄIVÄ, kahvit noin klo 9
• Koulutuksen aloitus: käytännöt, tutustuminen ja tavoitteet
• Opetusteknologian trendit, haasteet ja teknologiat
LOUNASTAUKO klo 11.30-12.30
ILTAPÄIVÄ, kahvit noin klo 14.30
• Sosiaalinen media
• Oman kehittämistyön suunnittelua
• Webinaarit ja etätehtävät
Muut lähipäivät ja webinaarit
• Digitarinat: videot, animaatiot, julkaisut
• Sähköisen arvioinnin työkalut
• Mobiilioppiminen, lisätty ja virtuaalitodellisuus
• Kehittämistehtävät
• Kolmen webinaarin teemat päätetään tänään iltapäivällä
Tutustuminen & tavoitteet
1. Tehkää ryhmissä posteri, mistä käy ilmi
• Ryhmänne nimi
• 3 ryhmän jäseniä yhdistävää tekijää
• 3 ryhmän jäseniä erottavaa tekijää
• Ryhmän yhteinen tavoite tälle koulutukselle
2. Jakakaa blogiin
• Ottakaa ryhmäselfie teistä posterin ympärillä
• Lähettäkää kuva blogiin sähköpostitse…
– Sähköpostin otsikoksi ryhmän nimi
– Lisätkää viestiin etunimenne siinä järjestyksessä kuin kuvassa
olette, vasemmalta alkaen.
Pepin blogi
Koulutuksen blogi on avoin, mutta hakukoneilta piilotettu ja tarkoitettu
vain tämän ryhmän käyttöön. Blogi jää verkkoon koulutuksen jälkeen.
Jaetun osallistujalistan tietoja lukuun
ottamatta materiaalit löytyvät blogista.
Dioja voit jakaa SlideSharesta tai
suoraan Matleenan blogista:
www.matleenalaakso.fi/p/koulutusdiat.html
Kuva: http://creativeconnection.co.uk, BETT-messut, Lontoo 2014
”Simple tools,
rich pedagogical practices.”
Rochelle
bloochat.com
Kun menet chatin etusivulle ja se arpoo sinulle chat-huoneen osoitteen, jonka
voit halutessasi muuttaa ja suojata salasanalla.
• Kerro etunimi/nimimerkki
• Jaa chatin linkki niille, joiden haluat osallistuvan.
• Viestit näkyvät 24 h ajan.
• Samankaltaisten chat-työkalujen esittely:
www.matleenalaakso.fi/2018/08/helppoja-chat-tyokaluja.html
Tekstistä kuvaksi: notegraphy.com
Toimii selaimella myös mobiililaitteilla. Saman niminen mobiilisovellus on erilainen palvelu.
Opetusalan asiantuntijoilla yhteneväinen
käsitys kehittämissuunnasta
Minna Lakkala: www.slideshare.net/MinnaHL/pedagogineninfra2015
Hyvissä opetuksen työtavoissa oppijat
•tekevät yhteistyötä asiantuntijatiimien tapaan.
•suorittavat todenmukaisia tehtäviä ja ratkovat haastavia ongelmia.
•hyödyntävät monipuolisesti erilaisia tietolähteitä ja digitaalista teknologiaa.
•luovat yhdessä uutta tietoa ja laativat konkreettisia tuotoksia prosessin
lopputuloksena.
Kuva: rawpixel CC0, pixabay.com
Teknologian mahdollisuudet
Harto Pönkä: info.edu.turku.fi/etaopetus/item/256-yhteis%C3%B6llist%C3%A4-tiedonrakentelua,-
eik%C3%A4-vain-pidempi%C3%A4-johtoja
Teknologian mahdollisuudet oppimisessa modernin
oppimistutkimuksen mukaan ovat siinä,
• miten teknologia tukee oppijoiden välistä vuorovaikutusta,
• miten teknologia luo ymmärtävän oppimisen kannalta tärkeitä
kognitiivisia prosesseja (kysymysten esittämistä, omien
teorioiden muodostamista ja selittämistä ja argumentointia) ja
• miten teknologia tekee näin muodostuvan tiedonrakentelun ja ajattelun
prosessit näkyviksi.
Kuva: geralt, pixabay.com, CC0
Tämän päivän oppimisympäristö
Häkkinen & Viteli (toim.) Pilvilinnoja ja palomuureja – tulevaisuuden oppimisen ja työnteon tilat (2014)
ktl.jyu.fi/julkaisut/julkaisuluettelo/julkaisut/2014/D109.pdf
Fyysinen ja virtuaalinen
Henkilö-
kohtainen
ja jaettu Formaali,
non-formaali
ja informaali
Globaali ja lokaali
Palapelin kuva: Kimhunghan, CC BY-SA
Opetusteknologian trendit
NMC/CoSN Horizon Report. 2017. K-12 Edition. (CC BY)
cdn.nmc.org/wp-content/uploads/2017-nmc-cosn-horizon-report-K12-advance.pdf
• Koodaus osana lukutaitoa
• Rise of STEAM Learning
(= Science, Technology,
Engineering, Arts and Mathematics)
• Kasvava huomio oppimisen
mittaamiseen
• Oppimistilojen uudistaminen
• Innovaatiokulttuurin
edistäminen
• Syvällisemmän oppimisen
lähestymistavat
5 v.-
3-5 vuotta
1-2 v.
Interaktiiviset videot (EDpuzzle H5P,..)
h5p.org/interactive-video and www.matleenalaakso.fi/2015/04/videotehtavia-edpuzzlen-avulla.html
cdn.nmc.org/media/2017-nmc-technology-outlook-nordic-schools-EN.pdf
Trendejä
Mitä oletat löytyvän haasteista?
Kopio ryhmän chatista
• Tasa-arvoiset mahdollisuudet kaikille
• Resurssit, opettajien koulutus, tekniikan toimivuus
• Kaikki oppilaat tulee kuulluksi ja nähdyksi
• Erilaiset oppijat ja vajavaiset resurssit
• Uusien systeemien käyttöönotto vie aikaa
• Haasteena välineistö, aikataulu ja se, ettei välttämättä ole tarpeeksi laitteita
oppilailla.
• Lasten koneilla oleva aika lisääntyy, konkreettinen vuorovaikutus vähenee.
• Oppilaiden erilaiset lähtökohdat, laitteiden puute
• Kuntien välillä suuria eroja digitalisaation edistämisessä
• Teknologian mahdollisuudet. Paljon uusia erilaisia voi oppia.
Opetusteknologian haasteet
NMC/CoSN Horizon Report. 2017. K-12 Edition. (CC BY)
cdn.nmc.org/wp-content/uploads/2017-nmc-cosn-horizon-report-K12-advance.pdf
• Autenttinen oppiminen
• Digitaalisen lukutaidon
parantaminen
• Opettajan roolin uudistuminen
• Ohjelmoinnillisen ja
kompleksisen ajattelun
opettaminen
• Erot akateemisessa
suoriutumisessa
• Innovaatioiden työstäminen
johdon muutoksista huolimatta
Ratkaistavissa
olevat
Vaikeat
Vaikea määritellä,
saati ratkaista
Esityksessä UShumor.com luvalla
ushumor.net/funny-comics-in-2013/funny-comics-in-2013
Autenttinen oppiminen
Digitaalisen lukutaidon parantaminen
Ylen digitreenit:
yle.fi/aihe/oppiminen/digitreenit
Digi osaksi kaikkea opettajan työtä
Myös opettajien oppiminen on muuttunut
TPACK-malli havainnollistaa, mitä opettajan tulee tietää ja
huomioida opetuksen suunnittelussa
Alkuräinen kuva julkaisijan luvalla: http://tpack.org © 2012 ja suomennos Harto Pönkä: harto.wordpress.com/2015/09/18/2000-luvun-
ydintaidot-oppimisen-tulevaisuus-ja-opetuksen-suunnittelu
TPACK-mallin tiedon lajit 1/2
Koskelo ja Virpi Kaisto 2015: Artikkeli Kasvatus & Aika –julkaisussa:
www.kasvatus-ja-aika.fi/site/?lan=1&page_id=672 (alla runsaasti suoria lainauksia)
Pedagoginen tieto
•Pedagoginen tieto on tietoa ja kokemusta opettamisen sekä oppimisen
prosesseista; siitä, miten oppijat oppivat, opetus suunnitellaan, luokkatilanne
hallitaan ja oppimista arvioidaan. Pedagoginen tieto sisältää laajemmat
oppimisen tavoitteet ja arvot.
Sisältötieto
•Sisältötiedolla tarkoitetaan opetettavan aiheen sisältöä: mikä on aihe, ja millä
laajuudella sitä käsitellään. Sisältötiedon kannalta on olennaista, ketkä ovat
kohderyhmänä, ja millaista ennakko-osaamista heillä oletettavasti on.
•Pedagoginen sisältötieto on opetettavaan aiheeseen liittyvää tietoa, ja
pedagogista tietoa aiheen opettamisesta, ja aiheen opetukseen parhaiten
soveltuvista menetelmistä. Se huomioi oppiljoiden tietotason ja opsin tavoitteet
sekä arviointiperusteet. Tehokkaan opetuksen toteutumisen kannalta on
olennaista, että opettaja hallitsee erilaisia lähestymistapoja aiheeseen ja
kykenee muokkaamaan oppimateriaalia tilanteen mukaan. Pelkän pedagogisen
sisältötiedon hallitseminen ei enää palvele 2010-luvun opetusta, jossa
tietotekniikka on keskeistä.
TPACK-mallin tiedon lajit 2/2
Koskelo ja Virpi Kaisto 2015: Artikkeli Kasvatus & Aika –julkaisussa:
www.kasvatus-ja-aika.fi/site/?lan=1&page_id=672 (alla runsaasti suoria lainauksia)
Teknologinen tieto
• Teknologinen tieto tarkoittaa tietoa teknologisten laitteiden käytöstä ja
niiden soveltamisesta työhön ja arkielämään. Siihen kuuluu myös kyky
tunnistaa tilanteet, joissa teknologia voi edistää opetuksen tavoitteiden
saavuttamista. Nopean kehityksen vuoksi teknologinen tieto on taitoa
mukautua teknologiassa tapahtuviin muutoksiin.
• Teknologinen sisältötieto on tietoa teknologisten laitteiden, ohjelmien
ja sovellusten käytöstä tietyn aiheen opetuksessa.
• Teknologis-pedagoginen tieto on ymmärrystä siitä, miten opetus ja
oppiminen voivat muuttua käytettäessä teknologiaa. Se on tietoa
tarjoumista ja rajoituksista, joita teknologia tuo opetukseen ja oppimiseen.
Mitä osaamista tarvitset?
cdn.nmc.org/media/2017-nmc-technology-outlook-nordic-schools-EN.pdf
Haasteita
Tunnetko PopUp-koulun idean?
• Hauska yhteisöllinen oppimistapahtuma, jossa opettamaan
pääsevät jonkin tiedon tai taidon hallitsevat oppilaat,
vanhemmat, lähialueen toimijat ja muut kuntalaiset.
• Opinkirjo tarjoaa maksuttoman työkalun organisoinnin avuksi:
www.popupkoulu.fi
• Idea sopii käytettäväksi myös esim. koulun vesoon.
Opetusteknologioiden kehittyminen
NMC/CoSN Horizon Report. 2017. K-12 Edition. (CC BY)
cdn.nmc.org/wp-content/uploads/2017-nmc-cosn-horizon-report-K12-advance.pdf
• Teknologiatyöpajat
• Robotiikka
• Analytiikkateknologiat
• Virtuaalitodellisuus
• Tekoäly
• Esineiden internet (IoT)
1-2 vuotta
2-3 vuotta
4-5 vuotta
cdn.nmc.org/media/2017-nmc-technology-outlook-nordic-schools-EN.pdf
Helsingin keskustakirjasto Oodi
Kuvat ruudunkaappauksia: www.oodihelsinki.fi
Tampereeltakin löytyywww.tampere.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/kirjastot/asiakaskoneet-ja-laitteet/makerspace-tekomo.html
tampere.hacklab.fi/pages/mik%C3%A4 ja www.tut.fi/fi/yrityksille/palvelut-pk-yrityksille/tutlab-yhteisollinen-verstas/index.htm
Reaktorin ja HY:n maksuton
tekoäly-kurssi: www.elementsofai.com
Tekstistä kuvaksi
notegraphy.com
Toimii selaimella myös mobiililaitteilla.
Luo oma tunnus tai kirjaudu (sign in)
yhteisellä…
1.Klikkaa Make a note ja kirjoita teksti
2.Style it ja valitse visuaalinen malli ja sen
väri lukuisista vaihtoehdoista
3.Jaa kuva ja määrittele julkaisuasetukset
Notegraphy opettajan työssä
(1:58 min): bit.ly/2Q1Qx9S
Miten digiopettajia kasvaa?
www.opetin.fi/blogi/miten-digiopettajia-kasvaa
wordart.com
• Luo oma sanapilvi kohdasta CREATE. Tuo tai kirjoita sanat, muokkaa
fontteja, väriä, sanapilven muotoa ym. vasemmalla palstalla.
• Luo (tai päivitä) sanapilvi kohdasta VISUALIZE.
IMPORT = tuo muualta
kopioimasi teksti tai lista sanoista
ADD = lisää sanoja yksitellen
Luo
sana-
pilvi
answergarden.ch
Luo uusi vastauspuutarha ja kirjoita kysymys tai otsikko (TOPIC).
Kaikki muut valinnat ovat vapaaehtoisia. Edes kirjautumista ei
tarvita. Valitse lopuksi CREATE.
Create
answergarden.ch/879504
Verkon ja somen suosittuimpia
Top Tools for Learning
2018
www.toptools4learning.com
1. YouTube
2. PowerPoint
3. Google Search
4. Twitter
5. LinkedIn
6. Google Docs/Drive
7. Word
8. WordPress
8. Slack
10. Zoom
11. Wikipedia
12. WhatsApp
13. Dropbox
14. Feedly
15. Facebook
Suomen suosituimmat
verkkosivut (1/2019)
www.alexa.com/topsites
1. Google.com
2. YouTube
3. Facebook
4. Google.fi
5. Wikipedia
6. Yle
7. Reddit
8. Twitch
9. Vk.com
10. Twitter
11. Instagram
12. Yandex.ru
13. Osuuspankki
14. Iltasanomat
15. iltalehti
Top Tools for Learning
2018 / Education
www.toptools4learning.com
1. PowerPoint
2. YouTube
3. Word
4. Google Docs/Drive
5. Google Search
6. Kahoot
7. Padlet
8. Canva
9. WhatsApp
10. Zoom
11. OneNote
12. Prezi
13. Wikipedia
14. WordPress
15. Twitter
Pepi-koulutuksen tähtimalli
Jere Majavan mallia mukaellen
Blogi
Adobe
Connect
Google
Drive,
OneDrive
Twitter-
syöt-
teet
Lähi-
päivien
appsit
SlideShare
YouTube
ym
Sosiaalinen media
”Sosiaalinen media on ennen muuta
tiedon jakamista, keskustelua ja
omaehtoista yhteisöllisyyttä.”
Harto Pönkä: harto.wordpress.com
Somen työkäyttö liittyy useimmin
tiedonhankintaan, jakamiseen, uuden
oppimiseen ja yhteistyösuhteisiin.
TEM, työolobarometri 2014
Kuva: Scott Maxwell, CC BY-SA
Mitä somessa tapahtui vuonna 2018?
Harto Pönkä: harto.wordpress.com/2019/01/18/mita-sosiaalisessa-mediassa-tapahtui-vuonna-2018
Somepalvelujen suosio Suomessa
Harto Pönkä: harto.wordpress.com/2019/01/18/mita-sosiaalisessa-mediassa-tapahtui-vuonna-2018 ja
www.slideshare.net/hponka/tietosuoja-sosiaalisessa-mediassa-ja-somen-turvallinen-kytt
Prosentit laskettu 15-74 v. suomalaisista
• WhatsApp (72 %), suomalaisten suosituin somepalvelu
• Facebook (60 %), toiseksi suosituin somepalvelu, käyttäjämäärä
on laskenut selvästi
• YouTube (59 %)
• Instagram (35 %) kuuluu harvojen nousijoiden joukkoon
• Snapchatin (11 %) käyttö on laskenut teineillä – muuthan eivät
sitä juuri olekaan käyttäneet
• Twitter (15 %), ei merkittävää muutosta edellisvuosiin
• LinkedIn (15 %)
DNA:n koululaistutkimus 1.8.2018
Kuva ja lähde: www.sttinfo.fi/data/attachments/00830/f6f638f2-afe4-426b-bd3b-3d2601ae8aff.pdf
• Noin 80 % 6-7-vuotiaista omistaa älypuhelimen
• Kuvassa 6-12 vuotiaiden huoltajien (n=720) vastauksia siihen, mihin
seuraavista sovelluksista he ovat huomanneet tai tietävät lapsensa
käyttävän puhelintaan.
Dia on kopio Harto Pöngän CC BY –lisensoidusta esityksestä: www.slideshare.net/hponka/sosiaalisen-median-katsaus-122017
Whats Appin käyttö opetuksessa
Harto Pönkä: harto.wordpress.com/2018/05/18/whatsappin-ikarajasta-opetuskaytosta-ja-gdprsta-viela-kerran
Saako alle 16-vuotias käyttää WhatsAppia, jos huoltaja hyväksyy
käyttöehdot ja on siten WA:iin nähden sopimuksen osapuoli?
• Saa. Kuten myös Android-kännykkää, joka edellyttää Google-tunnusta
(13 v. ikäraja). Sopimusrikkomusta ei tapahdu, kun huoltaja on
sopimuksen osapuoli.
Saako alle 16-v. käyttää WhatsAppia opetuksessa huoltajansa luvalla?
• Saa. Tosin jokainen koulu voi tehdä omia linjauksia käytettävistä
sovelluksista.
Onko WhatsAppin käyttö opetuksessa ristiriidassa EU:n yleisen
tietosuoja-asetuksen (GDPR) vaatimusten kanssa?
• Lähtökohtaisesti ei. WA on yksi turvallisimmasta viestintävälineistä.
• Tilanne kuitenkin riippuu siitä, miten opetuksen järjestäjä/rekisterinpitäjä
on asian ohjeistanut.
Kuva: Geralt, CC0, pixabay.com
#jaajotain
Jaa jotain –viikkoa vietetään maaliskuisin
(4.-8.3.2019). Tavoitteena on, että
mahdollisimman moni jakaa tuolloin jotain
oppisisältöjään avoimesti nettiin Creative
Commons -lisensoituna.
•Tapahtuman blogi: jaajotain.wordpress.com
– Teemaviikon tapahtumat ja somekanavat
•Teemaviikoilla 2014 alk. jaetut materiaalit:
www.scoop.it/t/jaajotain
Kuva: Anne Rongas, CC BY
Mm. Opetushallitus, moni koulutuksen järjestäjä kuten Tampereen kaupunki
suosittelee avointa jakamista ja CC-lisenssien käyttämistä.
OKM:n Avoin tiede- ja tutkimus –hanke edistää asiaa etenkin korkea-asteella.
Avoin tieto on tavoitteena myös EU:ssa ja Sipilän hallitusohjelmassa.
creativecommons.fi
•Maailman käytetyin avoin lisenssi eli käyttölupa
•Kansainvälinen ja epäkaupallinen hanke
•Jos haluat antaa muille oikeuden eri tavoin
käyttää aineistoasi, sinun täytyy kertoa siitä.
Suositeltavinta on tehdä se merkitsemällä
aineisto avoimella Creative Commons
-lisenssillä.
Kuva: creativecommons.org/licenses, CC BY
CC-lisenssin edut
Ruudunkaappauskuva: creativecommons.fi, CC BY
Julkaise avoimesti ja valitse lisenssi
creativecommons.org/choose/?lang=fi
Tämä dia on muunnelma Tarmo Toikkasen tarmo.fi CC BY-SA -lisensoidusta teoksesta: Tekijänoikeudet ja Creative Commons datan avaajille:
www.slideshare.net/tarmot/tekijanoikeudet-ja-creative-commons-datan-avaajalle
Creative Commons -ehdot
Yhdistelemällä näitä neljää ehtoa, saadaan seuraavan dian lisenssit
Tämä dia on muunnelma Tarmo Toikkasen tarmo.fi CC BY-SA -lisensoidusta teoksesta:
Tekijänoikeudet ja lisenssit (AVO): www.slideshare.net/tarmot/tekijnoikeudet-ja-lisenssit-avo
Epävirallinen suositus oppimateriaaleille: CC BY-SA
Avoimempi CC BY käy myös hyvin. Voit toki käyttää muitakin lisenssejä,
mutta suosituksesta poikkeamiseen kannattaa olla mietitty perustelu.
Oppi-
materiaalit
Julkishallinnon
avoimen datan
lisenssisuositus
pixabay.com
• Valokuvia, piirroksia, vektoreita ja videoita (CC0).
• Palvelu näyttää tulosten alussa myös maksullisia Shutterstockin kuvia
rahoittaakseen palvelun. Maksulliset kuvat merkitty vesileimalla.
• Lisää CC0-kuvia: unsplash.com, www.pexels.com, stocksnap.io
Kuva: tookapic, pixabay.com, CC0
Miten muistan parhaat…
• Heränneet ajatukset
• Ideat ja kokeilemisen arvoiset jutut
• Sovellukset ja verkkosivustot
• Tapahtumat ja verkostot
• Ja miten jaan ne eteenpäin - kollegalle tai julkisesti?
Kuva: pixabay.com, geralt, CC0
Kerää Pepi-ideasi talteen
– tai tee joku muu verkkosivu tai koonti omiin tarpeisiin!
• Padlet-seinä (esimerkkejä: padlet.com/matlaakso)
• Blogi
• O365: OneDrive, OneNote, Sway,..
• Adobe Spark Page
• Muu, mikä?
Kehittämistyö
Omaan työhön liittyvä opetuskokeilu, jossa hyödynnetään
itselle uudella tavalla tieto- ja viestintätekniikkaa omien
oppijoiden kanssa.
• Teetkö suunnitelman/toteutuksen yksin vai yhdessä?
• Saat vertaispalautetta pienryhmissä.
• Apua tarjolla lähipäivinä, blogissa ja webinaareissa.
Ryhmänne OneDrive-dokumentin löydätte
blogin kehittämistöiden sivulta!
Kirjoittakaa sinne nimenne ja muita tietoja sen
mukaan mitä ehditte ja keksitte.
Webinaarit
• Ti 5.3. klo 17-18 Blogit (Blogger)
• Ti 12.3. klo 17-18 Office 365, mm. Sway ja Teams
• Ke 27.3. klo 17-18 Yksityisyys, ikärajat ja tekijänoikeudet
Tarkemmat ohjeet, tallennelinkit ym. löydät blogimme
webinaarit-sivulta
Etätehtävät
Näistä kerrottu tarkemmin blogissa toisen lähipäivän sivulla
1. Kehittämistyö
Kehittämistehtävän suunnitelma viim. ma 11.3. ja oman ryhmän
jäsenten suunnitelmien kommentointi viim. to 14.3.
2. Webinaari
Osallistu vähintään yhteen. JOS katsot tallenteen, kommentoi blogiin.
3. Valitse YKSI seuraavista:
– Täydennä lähipäivässä luomaasi Padletia, blogia tms.
– Osallistu Jaa jotain -viikkoon
– Tutustu Facebookin opeverkostoihin
– Keksi oma oppimistehtävä
4. Lataa muutama mobiilisovellus ennen seuraavaa lähipäivää.
Tarjolla osaamismerkki
1. Aktiivinen osallistuminen kolmeen lähipäivään
2. Etätehtävä(t) kuhunkin lähipäivään liittyen
3. Kehittämistyö ja sen esittely
• CC-lisenssien suomenkielinen verkkosivusto: creativecommons.fi
• CC BY-SA 4.0 eli Creative Commons Nimeä-Jaa samoin 4.0 Kansain-
välinen -lisenssi creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fi
lyhyesti:
– Sinä saat jakaa ja muuntaa tätä diasarjaa, myös kaupallinen
hyödyntäminen on sallittu.
– Ehtona on, että viittaat aina alkuperäiseen tekijään ja lisäät linkin tähän
diasarjaan. Muokattu teos tulee jakaa tällä samalla lisenssillä.
• Tätä lisenssiä laajempia oikeuksia voit kysyä tekijältä:
www.matleenalaakso.fi
Tämä diasarja on lisensoitu Creative
Commons -lisenssillä CC BY-SA 4.0
1 de 59

Recomendados

Forssan digiportaat 7.5.21 por
Forssan digiportaat 7.5.21Forssan digiportaat 7.5.21
Forssan digiportaat 7.5.21Matleena Laakso
202 visualizações23 slides
Pedagogin digitystä 20.5.21 por
Pedagogin digitystä 20.5.21Pedagogin digitystä 20.5.21
Pedagogin digitystä 20.5.21Matleena Laakso
230 visualizações36 slides
Lapset ja nuoret turvallisesti somessa 28.9.21 por
Lapset ja nuoret turvallisesti somessa 28.9.21Lapset ja nuoret turvallisesti somessa 28.9.21
Lapset ja nuoret turvallisesti somessa 28.9.21Matleena Laakso
123 visualizações24 slides
Tvt terveystiedon opetuksessa 13.11.15 por
Tvt terveystiedon opetuksessa 13.11.15Tvt terveystiedon opetuksessa 13.11.15
Tvt terveystiedon opetuksessa 13.11.15Matleena Laakso
9.4K visualizações82 slides
Opiskelijoiden aktivointi luennoilla 10.12.15 por
Opiskelijoiden aktivointi luennoilla 10.12.15Opiskelijoiden aktivointi luennoilla 10.12.15
Opiskelijoiden aktivointi luennoilla 10.12.15Matleena Laakso
5.9K visualizações78 slides
Pedagoginen piristysruiske 130217 por
Pedagoginen piristysruiske 130217Pedagoginen piristysruiske 130217
Pedagoginen piristysruiske 130217Matleena Laakso
481 visualizações47 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Osallistavat menetelmät verkossa 13.8.20 por
Osallistavat menetelmät verkossa 13.8.20Osallistavat menetelmät verkossa 13.8.20
Osallistavat menetelmät verkossa 13.8.20Matleena Laakso
415 visualizações41 slides
Sosiaalisen median välineet 29.10.15 por
Sosiaalisen median välineet 29.10.15Sosiaalisen median välineet 29.10.15
Sosiaalisen median välineet 29.10.15Matleena Laakso
5K visualizações65 slides
Scholae Futurum: Kick-Off por
Scholae Futurum: Kick-OffScholae Futurum: Kick-Off
Scholae Futurum: Kick-OffMatleena Laakso
2.6K visualizações26 slides
Opetuksen uusia tuulia, TTY por
Opetuksen uusia tuulia, TTYOpetuksen uusia tuulia, TTY
Opetuksen uusia tuulia, TTYMatleena Laakso
4.6K visualizações64 slides
Opetuksen suunnittelu: pedagogiset ja teknologiset ratkaisut por
Opetuksen suunnittelu: pedagogiset ja teknologiset ratkaisutOpetuksen suunnittelu: pedagogiset ja teknologiset ratkaisut
Opetuksen suunnittelu: pedagogiset ja teknologiset ratkaisutHarto Pönkä
13.2K visualizações67 slides
Opetusta digitaalisesti - miksi ja miten? por
Opetusta digitaalisesti - miksi ja miten?Opetusta digitaalisesti - miksi ja miten?
Opetusta digitaalisesti - miksi ja miten?Harto Pönkä
3.7K visualizações34 slides

Mais procurados(20)

Osallistavat menetelmät verkossa 13.8.20 por Matleena Laakso
Osallistavat menetelmät verkossa 13.8.20Osallistavat menetelmät verkossa 13.8.20
Osallistavat menetelmät verkossa 13.8.20
Matleena Laakso415 visualizações
Sosiaalisen median välineet 29.10.15 por Matleena Laakso
Sosiaalisen median välineet 29.10.15Sosiaalisen median välineet 29.10.15
Sosiaalisen median välineet 29.10.15
Matleena Laakso5K visualizações
Scholae Futurum: Kick-Off por Matleena Laakso
Scholae Futurum: Kick-OffScholae Futurum: Kick-Off
Scholae Futurum: Kick-Off
Matleena Laakso2.6K visualizações
Opetuksen uusia tuulia, TTY por Matleena Laakso
Opetuksen uusia tuulia, TTYOpetuksen uusia tuulia, TTY
Opetuksen uusia tuulia, TTY
Matleena Laakso4.6K visualizações
Opetuksen suunnittelu: pedagogiset ja teknologiset ratkaisut por Harto Pönkä
Opetuksen suunnittelu: pedagogiset ja teknologiset ratkaisutOpetuksen suunnittelu: pedagogiset ja teknologiset ratkaisut
Opetuksen suunnittelu: pedagogiset ja teknologiset ratkaisut
Harto Pönkä13.2K visualizações
Opetusta digitaalisesti - miksi ja miten? por Harto Pönkä
Opetusta digitaalisesti - miksi ja miten?Opetusta digitaalisesti - miksi ja miten?
Opetusta digitaalisesti - miksi ja miten?
Harto Pönkä3.7K visualizações
Digi opettajan työkaluna ja inspiraation lähteenä por Matleena Laakso
Digi opettajan työkaluna ja inspiraation lähteenäDigi opettajan työkaluna ja inspiraation lähteenä
Digi opettajan työkaluna ja inspiraation lähteenä
Matleena Laakso467 visualizações
Digivälineet ohjauksen ja arvioinnin tukena 1.11. 21 por Matleena Laakso
Digivälineet ohjauksen ja arvioinnin tukena 1.11. 21 Digivälineet ohjauksen ja arvioinnin tukena 1.11. 21
Digivälineet ohjauksen ja arvioinnin tukena 1.11. 21
Matleena Laakso174 visualizações
Digitaaliset välineet osana ammatillisen oppimisen ohjausta por Matleena Laakso
Digitaaliset välineet osana ammatillisen oppimisen ohjaustaDigitaaliset välineet osana ammatillisen oppimisen ohjausta
Digitaaliset välineet osana ammatillisen oppimisen ohjausta
Matleena Laakso723 visualizações
Digiosalliseksi-hankkeen esittely 16.02.17 por Matleena Laakso
Digiosalliseksi-hankkeen esittely 16.02.17Digiosalliseksi-hankkeen esittely 16.02.17
Digiosalliseksi-hankkeen esittely 16.02.17
Matleena Laakso385 visualizações
Sosiaalinen media ja mobiili-oppiminen lukio-opetuksessa por Matleena Laakso
Sosiaalinen media ja mobiili-oppiminen lukio-opetuksessaSosiaalinen media ja mobiili-oppiminen lukio-opetuksessa
Sosiaalinen media ja mobiili-oppiminen lukio-opetuksessa
Matleena Laakso221 visualizações
Verkkopedagogiikka 29.9.21 por Matleena Laakso
Verkkopedagogiikka 29.9.21 Verkkopedagogiikka 29.9.21
Verkkopedagogiikka 29.9.21
Matleena Laakso249 visualizações
Sosiaalinen media oppilaitoksen sisäisessä kehittämisessä por Harto Pönkä
Sosiaalinen media oppilaitoksen sisäisessä kehittämisessäSosiaalinen media oppilaitoksen sisäisessä kehittämisessä
Sosiaalinen media oppilaitoksen sisäisessä kehittämisessä
Harto Pönkä1.1K visualizações
Kohti hybridiä 3.6.21 por Matleena Laakso
Kohti hybridiä 3.6.21Kohti hybridiä 3.6.21
Kohti hybridiä 3.6.21
Matleena Laakso156 visualizações
Vuorovaikutuksen aktivointi digivälineillä por Matleena Laakso
Vuorovaikutuksen aktivointi digivälineilläVuorovaikutuksen aktivointi digivälineillä
Vuorovaikutuksen aktivointi digivälineillä
Matleena Laakso3.7K visualizações
Kokemuksia ja esimerkkejä tvtn hyödyntämisestä por Matleena Laakso
Kokemuksia ja esimerkkejä tvtn hyödyntämisestäKokemuksia ja esimerkkejä tvtn hyödyntämisestä
Kokemuksia ja esimerkkejä tvtn hyödyntämisestä
Matleena Laakso3.4K visualizações
Osallistava pedagogiikka 2.2.22 por Matleena Laakso
Osallistava pedagogiikka 2.2.22Osallistava pedagogiikka 2.2.22
Osallistava pedagogiikka 2.2.22
Matleena Laakso273 visualizações
BETT-messut 2014 por Matleena Laakso
BETT-messut 2014BETT-messut 2014
BETT-messut 2014
Matleena Laakso1.9K visualizações
Kouluttaja asiantuntijana 3 op por Matleena Laakso
Kouluttaja asiantuntijana 3 opKouluttaja asiantuntijana 3 op
Kouluttaja asiantuntijana 3 op
Matleena Laakso2.2K visualizações
Verkko-opetuksen suunnittelu ja menetelmät por Harto Pönkä
Verkko-opetuksen suunnittelu ja menetelmätVerkko-opetuksen suunnittelu ja menetelmät
Verkko-opetuksen suunnittelu ja menetelmät
Harto Pönkä10K visualizações

Similar a Pedagoginen piristysruiske 20.2.19

Pepi 15, osa 1 por
Pepi 15, osa 1Pepi 15, osa 1
Pepi 15, osa 1Matleena Laakso
99 visualizações43 slides
Pedagoginen piristysruiske 28.01.16 por
Pedagoginen piristysruiske 28.01.16Pedagoginen piristysruiske 28.01.16
Pedagoginen piristysruiske 28.01.16Matleena Laakso
597 visualizações57 slides
Digitaalisuuden vaikutukset oppimiseen ja työvälineitä kouluttajalle por
Digitaalisuuden vaikutukset oppimiseen ja työvälineitä kouluttajalleDigitaalisuuden vaikutukset oppimiseen ja työvälineitä kouluttajalle
Digitaalisuuden vaikutukset oppimiseen ja työvälineitä kouluttajalleMatleena Laakso
786 visualizações54 slides
Virtuaalitodellisuus opetuksessa 7.9.18 por
Virtuaalitodellisuus opetuksessa 7.9.18Virtuaalitodellisuus opetuksessa 7.9.18
Virtuaalitodellisuus opetuksessa 7.9.18Matleena Laakso
217 visualizações54 slides
Pedagoginen piristysruiske, syyskuu 2015 por
Pedagoginen piristysruiske, syyskuu 2015Pedagoginen piristysruiske, syyskuu 2015
Pedagoginen piristysruiske, syyskuu 2015Matleena Laakso
1.2K visualizações67 slides
Byod ja luokan toimintakulttuurin muutos por
Byod ja luokan toimintakulttuurin muutosByod ja luokan toimintakulttuurin muutos
Byod ja luokan toimintakulttuurin muutosMatleena Laakso
3.9K visualizações27 slides

Similar a Pedagoginen piristysruiske 20.2.19(20)

Pepi 15, osa 1 por Matleena Laakso
Pepi 15, osa 1Pepi 15, osa 1
Pepi 15, osa 1
Matleena Laakso99 visualizações
Pedagoginen piristysruiske 28.01.16 por Matleena Laakso
Pedagoginen piristysruiske 28.01.16Pedagoginen piristysruiske 28.01.16
Pedagoginen piristysruiske 28.01.16
Matleena Laakso597 visualizações
Digitaalisuuden vaikutukset oppimiseen ja työvälineitä kouluttajalle por Matleena Laakso
Digitaalisuuden vaikutukset oppimiseen ja työvälineitä kouluttajalleDigitaalisuuden vaikutukset oppimiseen ja työvälineitä kouluttajalle
Digitaalisuuden vaikutukset oppimiseen ja työvälineitä kouluttajalle
Matleena Laakso786 visualizações
Virtuaalitodellisuus opetuksessa 7.9.18 por Matleena Laakso
Virtuaalitodellisuus opetuksessa 7.9.18Virtuaalitodellisuus opetuksessa 7.9.18
Virtuaalitodellisuus opetuksessa 7.9.18
Matleena Laakso217 visualizações
Pedagoginen piristysruiske, syyskuu 2015 por Matleena Laakso
Pedagoginen piristysruiske, syyskuu 2015Pedagoginen piristysruiske, syyskuu 2015
Pedagoginen piristysruiske, syyskuu 2015
Matleena Laakso1.2K visualizações
Byod ja luokan toimintakulttuurin muutos por Matleena Laakso
Byod ja luokan toimintakulttuurin muutosByod ja luokan toimintakulttuurin muutos
Byod ja luokan toimintakulttuurin muutos
Matleena Laakso3.9K visualizações
Opetuksen digitrendit ja työkalut 3.10.19 por Matleena Laakso
Opetuksen digitrendit ja työkalut 3.10.19Opetuksen digitrendit ja työkalut 3.10.19
Opetuksen digitrendit ja työkalut 3.10.19
Matleena Laakso285 visualizações
Digitrendit 6.3.20 por Matleena Laakso
Digitrendit 6.3.20Digitrendit 6.3.20
Digitrendit 6.3.20
Matleena Laakso123 visualizações
Opetusteknologian trendit ja vinkkejä sovelluksista por Matleena Laakso
Opetusteknologian trendit ja vinkkejä sovelluksistaOpetusteknologian trendit ja vinkkejä sovelluksista
Opetusteknologian trendit ja vinkkejä sovelluksista
Matleena Laakso516 visualizações
Verkkokurssien pedagoginen suunnittelu 7.11.19 por Matleena Laakso
Verkkokurssien pedagoginen suunnittelu 7.11.19Verkkokurssien pedagoginen suunnittelu 7.11.19
Verkkokurssien pedagoginen suunnittelu 7.11.19
Matleena Laakso527 visualizações
Digipedagogiikan ajankohtaiskoulutus vapaalle sivistystyölle 28.10.19 por Matleena Laakso
Digipedagogiikan ajankohtaiskoulutus vapaalle sivistystyölle 28.10.19Digipedagogiikan ajankohtaiskoulutus vapaalle sivistystyölle 28.10.19
Digipedagogiikan ajankohtaiskoulutus vapaalle sivistystyölle 28.10.19
Matleena Laakso204 visualizações
Mobiililaitteiden hyödyntäminen opetuksessa 12.10.2017 por Matleena Laakso
Mobiililaitteiden hyödyntäminen opetuksessa 12.10.2017Mobiililaitteiden hyödyntäminen opetuksessa 12.10.2017
Mobiililaitteiden hyödyntäminen opetuksessa 12.10.2017
Matleena Laakso614 visualizações
Pedagoginen piristysruiske 28.9.2017 por Matleena Laakso
Pedagoginen piristysruiske 28.9.2017Pedagoginen piristysruiske 28.9.2017
Pedagoginen piristysruiske 28.9.2017
Matleena Laakso1.1K visualizações
Pedagogin digitystä 8.2.18 por Matleena Laakso
Pedagogin digitystä 8.2.18Pedagogin digitystä 8.2.18
Pedagogin digitystä 8.2.18
Matleena Laakso886 visualizações
Minä verkkokouluttajana 2.4.19 por Matleena Laakso
Minä verkkokouluttajana 2.4.19Minä verkkokouluttajana 2.4.19
Minä verkkokouluttajana 2.4.19
Matleena Laakso330 visualizações
Pedagoginen piristysruiske 22.3.18 por Matleena Laakso
Pedagoginen piristysruiske 22.3.18Pedagoginen piristysruiske 22.3.18
Pedagoginen piristysruiske 22.3.18
Matleena Laakso406 visualizações
Sähköiset työkalut opetuksessa 18.4.2018 por Matleena Laakso
Sähköiset työkalut opetuksessa 18.4.2018Sähköiset työkalut opetuksessa 18.4.2018
Sähköiset työkalut opetuksessa 18.4.2018
Matleena Laakso694 visualizações
ICT and Social Media in Education, Networking and Sharing por Matleena Laakso
ICT and Social Media in Education, Networking and SharingICT and Social Media in Education, Networking and Sharing
ICT and Social Media in Education, Networking and Sharing
Matleena Laakso1.2K visualizações
Pedagoginen piristysruiske 6.9.16 por Matleena Laakso
Pedagoginen piristysruiske 6.9.16Pedagoginen piristysruiske 6.9.16
Pedagoginen piristysruiske 6.9.16
Matleena Laakso613 visualizações
Luento 2: Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttö ja yhteiskunta (diat ja ä... por Jari Laru
Luento 2: Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttö ja yhteiskunta (diat ja ä...Luento 2: Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttö ja yhteiskunta (diat ja ä...
Luento 2: Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttö ja yhteiskunta (diat ja ä...
Jari Laru2K visualizações

Mais de Matleena Laakso

Tekoälysovelluksia amkiin por
Tekoälysovelluksia amkiinTekoälysovelluksia amkiin
Tekoälysovelluksia amkiinMatleena Laakso
8 visualizações29 slides
Sähköiset kokeet ja kyselyt 30.11.23 por
Sähköiset kokeet ja kyselyt 30.11.23Sähköiset kokeet ja kyselyt 30.11.23
Sähköiset kokeet ja kyselyt 30.11.23Matleena Laakso
6 visualizações40 slides
Lähellä tai langoilla 29.11.23 por
Lähellä tai langoilla 29.11.23Lähellä tai langoilla 29.11.23
Lähellä tai langoilla 29.11.23Matleena Laakso
4 visualizações37 slides
Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23 por
Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23
Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23Matleena Laakso
8 visualizações68 slides
XR uusien maailmojen avaajana 21.11.23 por
XR uusien maailmojen avaajana 21.11.23XR uusien maailmojen avaajana 21.11.23
XR uusien maailmojen avaajana 21.11.23Matleena Laakso
11 visualizações68 slides
Omien oppimateriaalien avoin jakaminen 20.11.23 por
Omien oppimateriaalien avoin jakaminen 20.11.23Omien oppimateriaalien avoin jakaminen 20.11.23
Omien oppimateriaalien avoin jakaminen 20.11.23Matleena Laakso
19 visualizações34 slides

Mais de Matleena Laakso(20)

Tekoälysovelluksia amkiin por Matleena Laakso
Tekoälysovelluksia amkiinTekoälysovelluksia amkiin
Tekoälysovelluksia amkiin
Matleena Laakso8 visualizações
Sähköiset kokeet ja kyselyt 30.11.23 por Matleena Laakso
Sähköiset kokeet ja kyselyt 30.11.23Sähköiset kokeet ja kyselyt 30.11.23
Sähköiset kokeet ja kyselyt 30.11.23
Matleena Laakso6 visualizações
Lähellä tai langoilla 29.11.23 por Matleena Laakso
Lähellä tai langoilla 29.11.23Lähellä tai langoilla 29.11.23
Lähellä tai langoilla 29.11.23
Matleena Laakso4 visualizações
Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23 por Matleena Laakso
Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23
Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23
Matleena Laakso8 visualizações
XR uusien maailmojen avaajana 21.11.23 por Matleena Laakso
XR uusien maailmojen avaajana 21.11.23XR uusien maailmojen avaajana 21.11.23
XR uusien maailmojen avaajana 21.11.23
Matleena Laakso11 visualizações
Omien oppimateriaalien avoin jakaminen 20.11.23 por Matleena Laakso
Omien oppimateriaalien avoin jakaminen 20.11.23Omien oppimateriaalien avoin jakaminen 20.11.23
Omien oppimateriaalien avoin jakaminen 20.11.23
Matleena Laakso19 visualizações
Innostavaa oppimista yhdessä digisti por Matleena Laakso
Innostavaa oppimista yhdessä digistiInnostavaa oppimista yhdessä digisti
Innostavaa oppimista yhdessä digisti
Matleena Laakso27 visualizações
Tekoäly kieltenopetuksessa 14.11.23 por Matleena Laakso
Tekoäly kieltenopetuksessa 14.11.23Tekoäly kieltenopetuksessa 14.11.23
Tekoäly kieltenopetuksessa 14.11.23
Matleena Laakso68 visualizações
Lähellä ja langoilla 14.11.23 por Matleena Laakso
Lähellä ja langoilla 14.11.23Lähellä ja langoilla 14.11.23
Lähellä ja langoilla 14.11.23
Matleena Laakso15 visualizações
Mitä tekoäly on - tekoäly ja tiedon luotettavuus 13.11.23 por Matleena Laakso
Mitä tekoäly on - tekoäly ja tiedon luotettavuus 13.11.23Mitä tekoäly on - tekoäly ja tiedon luotettavuus 13.11.23
Mitä tekoäly on - tekoäly ja tiedon luotettavuus 13.11.23
Matleena Laakso64 visualizações
Tekoäly arjen apuna 11.11.23 por Matleena Laakso
Tekoäly arjen apuna 11.11.23Tekoäly arjen apuna 11.11.23
Tekoäly arjen apuna 11.11.23
Matleena Laakso132 visualizações
Pedagogin digitystä 10.11.23 por Matleena Laakso
Pedagogin digitystä 10.11.23Pedagogin digitystä 10.11.23
Pedagogin digitystä 10.11.23
Matleena Laakso13 visualizações
Tekoäly tuli 9.11.23 por Matleena Laakso
Tekoäly tuli 9.11.23Tekoäly tuli 9.11.23
Tekoäly tuli 9.11.23
Matleena Laakso37 visualizações
Tekoäly ja ChatGPT 7.11.23 por Matleena Laakso
Tekoäly ja ChatGPT 7.11.23Tekoäly ja ChatGPT 7.11.23
Tekoäly ja ChatGPT 7.11.23
Matleena Laakso26 visualizações
Innostava verkkoläsnäolo, osa 3. por Matleena Laakso
Innostava verkkoläsnäolo, osa 3.Innostava verkkoläsnäolo, osa 3.
Innostava verkkoläsnäolo, osa 3.
Matleena Laakso8 visualizações
Tekoäly opetuksessa 3.11.23 por Matleena Laakso
Tekoäly opetuksessa 3.11.23Tekoäly opetuksessa 3.11.23
Tekoäly opetuksessa 3.11.23
Matleena Laakso18 visualizações
Hybridiopetus – hyödyt irti ja haasteet hallintaan 3.11.23 por Matleena Laakso
Hybridiopetus – hyödyt irti ja haasteet hallintaan 3.11.23Hybridiopetus – hyödyt irti ja haasteet hallintaan 3.11.23
Hybridiopetus – hyödyt irti ja haasteet hallintaan 3.11.23
Matleena Laakso20 visualizações
Aktivointi, verkkosisällöt ja tekoäly 1.11.23 por Matleena Laakso
Aktivointi, verkkosisällöt ja tekoäly 1.11.23Aktivointi, verkkosisällöt ja tekoäly 1.11.23
Aktivointi, verkkosisällöt ja tekoäly 1.11.23
Matleena Laakso6 visualizações
Lähellä ja langoilla 31.10.23 por Matleena Laakso
Lähellä ja langoilla 31.10.23Lähellä ja langoilla 31.10.23
Lähellä ja langoilla 31.10.23
Matleena Laakso11 visualizações
Videoeditointia Adobe Expressillä 31.10.23 por Matleena Laakso
Videoeditointia Adobe Expressillä 31.10.23Videoeditointia Adobe Expressillä 31.10.23
Videoeditointia Adobe Expressillä 31.10.23
Matleena Laakso6 visualizações

Pedagoginen piristysruiske 20.2.19

 • 1. Matleena Laakso Blogi: www.matleenalaakso.fi Twitter: @matleenalaakso Diat: www.matleenalaakso.fi/p/koulutusdiat.html Pedagoginen piristysruiske XIV Lähipäivä 1/3 Tampere 20.2.2019
 • 2. Ohjelma klo 8.30-15.30 AAMUPÄIVÄ, kahvit noin klo 9 • Koulutuksen aloitus: käytännöt, tutustuminen ja tavoitteet • Opetusteknologian trendit, haasteet ja teknologiat LOUNASTAUKO klo 11.30-12.30 ILTAPÄIVÄ, kahvit noin klo 14.30 • Sosiaalinen media • Oman kehittämistyön suunnittelua • Webinaarit ja etätehtävät
 • 3. Muut lähipäivät ja webinaarit • Digitarinat: videot, animaatiot, julkaisut • Sähköisen arvioinnin työkalut • Mobiilioppiminen, lisätty ja virtuaalitodellisuus • Kehittämistehtävät • Kolmen webinaarin teemat päätetään tänään iltapäivällä
 • 4. Tutustuminen & tavoitteet 1. Tehkää ryhmissä posteri, mistä käy ilmi • Ryhmänne nimi • 3 ryhmän jäseniä yhdistävää tekijää • 3 ryhmän jäseniä erottavaa tekijää • Ryhmän yhteinen tavoite tälle koulutukselle 2. Jakakaa blogiin • Ottakaa ryhmäselfie teistä posterin ympärillä • Lähettäkää kuva blogiin sähköpostitse… – Sähköpostin otsikoksi ryhmän nimi – Lisätkää viestiin etunimenne siinä järjestyksessä kuin kuvassa olette, vasemmalta alkaen.
 • 5. Pepin blogi Koulutuksen blogi on avoin, mutta hakukoneilta piilotettu ja tarkoitettu vain tämän ryhmän käyttöön. Blogi jää verkkoon koulutuksen jälkeen. Jaetun osallistujalistan tietoja lukuun ottamatta materiaalit löytyvät blogista. Dioja voit jakaa SlideSharesta tai suoraan Matleenan blogista: www.matleenalaakso.fi/p/koulutusdiat.html
 • 6. Kuva: http://creativeconnection.co.uk, BETT-messut, Lontoo 2014 ”Simple tools, rich pedagogical practices.” Rochelle
 • 7. bloochat.com Kun menet chatin etusivulle ja se arpoo sinulle chat-huoneen osoitteen, jonka voit halutessasi muuttaa ja suojata salasanalla. • Kerro etunimi/nimimerkki • Jaa chatin linkki niille, joiden haluat osallistuvan. • Viestit näkyvät 24 h ajan. • Samankaltaisten chat-työkalujen esittely: www.matleenalaakso.fi/2018/08/helppoja-chat-tyokaluja.html
 • 8. Tekstistä kuvaksi: notegraphy.com Toimii selaimella myös mobiililaitteilla. Saman niminen mobiilisovellus on erilainen palvelu.
 • 9. Opetusalan asiantuntijoilla yhteneväinen käsitys kehittämissuunnasta Minna Lakkala: www.slideshare.net/MinnaHL/pedagogineninfra2015 Hyvissä opetuksen työtavoissa oppijat •tekevät yhteistyötä asiantuntijatiimien tapaan. •suorittavat todenmukaisia tehtäviä ja ratkovat haastavia ongelmia. •hyödyntävät monipuolisesti erilaisia tietolähteitä ja digitaalista teknologiaa. •luovat yhdessä uutta tietoa ja laativat konkreettisia tuotoksia prosessin lopputuloksena. Kuva: rawpixel CC0, pixabay.com
 • 10. Teknologian mahdollisuudet Harto Pönkä: info.edu.turku.fi/etaopetus/item/256-yhteis%C3%B6llist%C3%A4-tiedonrakentelua,- eik%C3%A4-vain-pidempi%C3%A4-johtoja Teknologian mahdollisuudet oppimisessa modernin oppimistutkimuksen mukaan ovat siinä, • miten teknologia tukee oppijoiden välistä vuorovaikutusta, • miten teknologia luo ymmärtävän oppimisen kannalta tärkeitä kognitiivisia prosesseja (kysymysten esittämistä, omien teorioiden muodostamista ja selittämistä ja argumentointia) ja • miten teknologia tekee näin muodostuvan tiedonrakentelun ja ajattelun prosessit näkyviksi. Kuva: geralt, pixabay.com, CC0
 • 11. Tämän päivän oppimisympäristö Häkkinen & Viteli (toim.) Pilvilinnoja ja palomuureja – tulevaisuuden oppimisen ja työnteon tilat (2014) ktl.jyu.fi/julkaisut/julkaisuluettelo/julkaisut/2014/D109.pdf Fyysinen ja virtuaalinen Henkilö- kohtainen ja jaettu Formaali, non-formaali ja informaali Globaali ja lokaali Palapelin kuva: Kimhunghan, CC BY-SA
 • 12. Opetusteknologian trendit NMC/CoSN Horizon Report. 2017. K-12 Edition. (CC BY) cdn.nmc.org/wp-content/uploads/2017-nmc-cosn-horizon-report-K12-advance.pdf • Koodaus osana lukutaitoa • Rise of STEAM Learning (= Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics) • Kasvava huomio oppimisen mittaamiseen • Oppimistilojen uudistaminen • Innovaatiokulttuurin edistäminen • Syvällisemmän oppimisen lähestymistavat 5 v.- 3-5 vuotta 1-2 v.
 • 13. Interaktiiviset videot (EDpuzzle H5P,..) h5p.org/interactive-video and www.matleenalaakso.fi/2015/04/videotehtavia-edpuzzlen-avulla.html
 • 15. Mitä oletat löytyvän haasteista? Kopio ryhmän chatista • Tasa-arvoiset mahdollisuudet kaikille • Resurssit, opettajien koulutus, tekniikan toimivuus • Kaikki oppilaat tulee kuulluksi ja nähdyksi • Erilaiset oppijat ja vajavaiset resurssit • Uusien systeemien käyttöönotto vie aikaa • Haasteena välineistö, aikataulu ja se, ettei välttämättä ole tarpeeksi laitteita oppilailla. • Lasten koneilla oleva aika lisääntyy, konkreettinen vuorovaikutus vähenee. • Oppilaiden erilaiset lähtökohdat, laitteiden puute • Kuntien välillä suuria eroja digitalisaation edistämisessä • Teknologian mahdollisuudet. Paljon uusia erilaisia voi oppia.
 • 16. Opetusteknologian haasteet NMC/CoSN Horizon Report. 2017. K-12 Edition. (CC BY) cdn.nmc.org/wp-content/uploads/2017-nmc-cosn-horizon-report-K12-advance.pdf • Autenttinen oppiminen • Digitaalisen lukutaidon parantaminen • Opettajan roolin uudistuminen • Ohjelmoinnillisen ja kompleksisen ajattelun opettaminen • Erot akateemisessa suoriutumisessa • Innovaatioiden työstäminen johdon muutoksista huolimatta Ratkaistavissa olevat Vaikeat Vaikea määritellä, saati ratkaista
 • 20. Digi osaksi kaikkea opettajan työtä
 • 22. TPACK-malli havainnollistaa, mitä opettajan tulee tietää ja huomioida opetuksen suunnittelussa Alkuräinen kuva julkaisijan luvalla: http://tpack.org © 2012 ja suomennos Harto Pönkä: harto.wordpress.com/2015/09/18/2000-luvun- ydintaidot-oppimisen-tulevaisuus-ja-opetuksen-suunnittelu
 • 23. TPACK-mallin tiedon lajit 1/2 Koskelo ja Virpi Kaisto 2015: Artikkeli Kasvatus & Aika –julkaisussa: www.kasvatus-ja-aika.fi/site/?lan=1&page_id=672 (alla runsaasti suoria lainauksia) Pedagoginen tieto •Pedagoginen tieto on tietoa ja kokemusta opettamisen sekä oppimisen prosesseista; siitä, miten oppijat oppivat, opetus suunnitellaan, luokkatilanne hallitaan ja oppimista arvioidaan. Pedagoginen tieto sisältää laajemmat oppimisen tavoitteet ja arvot. Sisältötieto •Sisältötiedolla tarkoitetaan opetettavan aiheen sisältöä: mikä on aihe, ja millä laajuudella sitä käsitellään. Sisältötiedon kannalta on olennaista, ketkä ovat kohderyhmänä, ja millaista ennakko-osaamista heillä oletettavasti on. •Pedagoginen sisältötieto on opetettavaan aiheeseen liittyvää tietoa, ja pedagogista tietoa aiheen opettamisesta, ja aiheen opetukseen parhaiten soveltuvista menetelmistä. Se huomioi oppiljoiden tietotason ja opsin tavoitteet sekä arviointiperusteet. Tehokkaan opetuksen toteutumisen kannalta on olennaista, että opettaja hallitsee erilaisia lähestymistapoja aiheeseen ja kykenee muokkaamaan oppimateriaalia tilanteen mukaan. Pelkän pedagogisen sisältötiedon hallitseminen ei enää palvele 2010-luvun opetusta, jossa tietotekniikka on keskeistä.
 • 24. TPACK-mallin tiedon lajit 2/2 Koskelo ja Virpi Kaisto 2015: Artikkeli Kasvatus & Aika –julkaisussa: www.kasvatus-ja-aika.fi/site/?lan=1&page_id=672 (alla runsaasti suoria lainauksia) Teknologinen tieto • Teknologinen tieto tarkoittaa tietoa teknologisten laitteiden käytöstä ja niiden soveltamisesta työhön ja arkielämään. Siihen kuuluu myös kyky tunnistaa tilanteet, joissa teknologia voi edistää opetuksen tavoitteiden saavuttamista. Nopean kehityksen vuoksi teknologinen tieto on taitoa mukautua teknologiassa tapahtuviin muutoksiin. • Teknologinen sisältötieto on tietoa teknologisten laitteiden, ohjelmien ja sovellusten käytöstä tietyn aiheen opetuksessa. • Teknologis-pedagoginen tieto on ymmärrystä siitä, miten opetus ja oppiminen voivat muuttua käytettäessä teknologiaa. Se on tietoa tarjoumista ja rajoituksista, joita teknologia tuo opetukseen ja oppimiseen. Mitä osaamista tarvitset?
 • 26. Tunnetko PopUp-koulun idean? • Hauska yhteisöllinen oppimistapahtuma, jossa opettamaan pääsevät jonkin tiedon tai taidon hallitsevat oppilaat, vanhemmat, lähialueen toimijat ja muut kuntalaiset. • Opinkirjo tarjoaa maksuttoman työkalun organisoinnin avuksi: www.popupkoulu.fi • Idea sopii käytettäväksi myös esim. koulun vesoon.
 • 27. Opetusteknologioiden kehittyminen NMC/CoSN Horizon Report. 2017. K-12 Edition. (CC BY) cdn.nmc.org/wp-content/uploads/2017-nmc-cosn-horizon-report-K12-advance.pdf • Teknologiatyöpajat • Robotiikka • Analytiikkateknologiat • Virtuaalitodellisuus • Tekoäly • Esineiden internet (IoT) 1-2 vuotta 2-3 vuotta 4-5 vuotta
 • 29. Helsingin keskustakirjasto Oodi Kuvat ruudunkaappauksia: www.oodihelsinki.fi
 • 31. Reaktorin ja HY:n maksuton tekoäly-kurssi: www.elementsofai.com
 • 32. Tekstistä kuvaksi notegraphy.com Toimii selaimella myös mobiililaitteilla. Luo oma tunnus tai kirjaudu (sign in) yhteisellä… 1.Klikkaa Make a note ja kirjoita teksti 2.Style it ja valitse visuaalinen malli ja sen väri lukuisista vaihtoehdoista 3.Jaa kuva ja määrittele julkaisuasetukset Notegraphy opettajan työssä (1:58 min): bit.ly/2Q1Qx9S
 • 34. wordart.com • Luo oma sanapilvi kohdasta CREATE. Tuo tai kirjoita sanat, muokkaa fontteja, väriä, sanapilven muotoa ym. vasemmalla palstalla. • Luo (tai päivitä) sanapilvi kohdasta VISUALIZE. IMPORT = tuo muualta kopioimasi teksti tai lista sanoista ADD = lisää sanoja yksitellen Luo sana- pilvi
 • 35. answergarden.ch Luo uusi vastauspuutarha ja kirjoita kysymys tai otsikko (TOPIC). Kaikki muut valinnat ovat vapaaehtoisia. Edes kirjautumista ei tarvita. Valitse lopuksi CREATE. Create
 • 37. Verkon ja somen suosittuimpia Top Tools for Learning 2018 www.toptools4learning.com 1. YouTube 2. PowerPoint 3. Google Search 4. Twitter 5. LinkedIn 6. Google Docs/Drive 7. Word 8. WordPress 8. Slack 10. Zoom 11. Wikipedia 12. WhatsApp 13. Dropbox 14. Feedly 15. Facebook Suomen suosituimmat verkkosivut (1/2019) www.alexa.com/topsites 1. Google.com 2. YouTube 3. Facebook 4. Google.fi 5. Wikipedia 6. Yle 7. Reddit 8. Twitch 9. Vk.com 10. Twitter 11. Instagram 12. Yandex.ru 13. Osuuspankki 14. Iltasanomat 15. iltalehti Top Tools for Learning 2018 / Education www.toptools4learning.com 1. PowerPoint 2. YouTube 3. Word 4. Google Docs/Drive 5. Google Search 6. Kahoot 7. Padlet 8. Canva 9. WhatsApp 10. Zoom 11. OneNote 12. Prezi 13. Wikipedia 14. WordPress 15. Twitter
 • 38. Pepi-koulutuksen tähtimalli Jere Majavan mallia mukaellen Blogi Adobe Connect Google Drive, OneDrive Twitter- syöt- teet Lähi- päivien appsit SlideShare YouTube ym
 • 39. Sosiaalinen media ”Sosiaalinen media on ennen muuta tiedon jakamista, keskustelua ja omaehtoista yhteisöllisyyttä.” Harto Pönkä: harto.wordpress.com Somen työkäyttö liittyy useimmin tiedonhankintaan, jakamiseen, uuden oppimiseen ja yhteistyösuhteisiin. TEM, työolobarometri 2014 Kuva: Scott Maxwell, CC BY-SA
 • 40. Mitä somessa tapahtui vuonna 2018? Harto Pönkä: harto.wordpress.com/2019/01/18/mita-sosiaalisessa-mediassa-tapahtui-vuonna-2018
 • 41. Somepalvelujen suosio Suomessa Harto Pönkä: harto.wordpress.com/2019/01/18/mita-sosiaalisessa-mediassa-tapahtui-vuonna-2018 ja www.slideshare.net/hponka/tietosuoja-sosiaalisessa-mediassa-ja-somen-turvallinen-kytt Prosentit laskettu 15-74 v. suomalaisista • WhatsApp (72 %), suomalaisten suosituin somepalvelu • Facebook (60 %), toiseksi suosituin somepalvelu, käyttäjämäärä on laskenut selvästi • YouTube (59 %) • Instagram (35 %) kuuluu harvojen nousijoiden joukkoon • Snapchatin (11 %) käyttö on laskenut teineillä – muuthan eivät sitä juuri olekaan käyttäneet • Twitter (15 %), ei merkittävää muutosta edellisvuosiin • LinkedIn (15 %)
 • 42. DNA:n koululaistutkimus 1.8.2018 Kuva ja lähde: www.sttinfo.fi/data/attachments/00830/f6f638f2-afe4-426b-bd3b-3d2601ae8aff.pdf • Noin 80 % 6-7-vuotiaista omistaa älypuhelimen • Kuvassa 6-12 vuotiaiden huoltajien (n=720) vastauksia siihen, mihin seuraavista sovelluksista he ovat huomanneet tai tietävät lapsensa käyttävän puhelintaan.
 • 43. Dia on kopio Harto Pöngän CC BY –lisensoidusta esityksestä: www.slideshare.net/hponka/sosiaalisen-median-katsaus-122017
 • 44. Whats Appin käyttö opetuksessa Harto Pönkä: harto.wordpress.com/2018/05/18/whatsappin-ikarajasta-opetuskaytosta-ja-gdprsta-viela-kerran Saako alle 16-vuotias käyttää WhatsAppia, jos huoltaja hyväksyy käyttöehdot ja on siten WA:iin nähden sopimuksen osapuoli? • Saa. Kuten myös Android-kännykkää, joka edellyttää Google-tunnusta (13 v. ikäraja). Sopimusrikkomusta ei tapahdu, kun huoltaja on sopimuksen osapuoli. Saako alle 16-v. käyttää WhatsAppia opetuksessa huoltajansa luvalla? • Saa. Tosin jokainen koulu voi tehdä omia linjauksia käytettävistä sovelluksista. Onko WhatsAppin käyttö opetuksessa ristiriidassa EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) vaatimusten kanssa? • Lähtökohtaisesti ei. WA on yksi turvallisimmasta viestintävälineistä. • Tilanne kuitenkin riippuu siitä, miten opetuksen järjestäjä/rekisterinpitäjä on asian ohjeistanut.
 • 45. Kuva: Geralt, CC0, pixabay.com
 • 46. #jaajotain Jaa jotain –viikkoa vietetään maaliskuisin (4.-8.3.2019). Tavoitteena on, että mahdollisimman moni jakaa tuolloin jotain oppisisältöjään avoimesti nettiin Creative Commons -lisensoituna. •Tapahtuman blogi: jaajotain.wordpress.com – Teemaviikon tapahtumat ja somekanavat •Teemaviikoilla 2014 alk. jaetut materiaalit: www.scoop.it/t/jaajotain Kuva: Anne Rongas, CC BY Mm. Opetushallitus, moni koulutuksen järjestäjä kuten Tampereen kaupunki suosittelee avointa jakamista ja CC-lisenssien käyttämistä. OKM:n Avoin tiede- ja tutkimus –hanke edistää asiaa etenkin korkea-asteella. Avoin tieto on tavoitteena myös EU:ssa ja Sipilän hallitusohjelmassa.
 • 47. creativecommons.fi •Maailman käytetyin avoin lisenssi eli käyttölupa •Kansainvälinen ja epäkaupallinen hanke •Jos haluat antaa muille oikeuden eri tavoin käyttää aineistoasi, sinun täytyy kertoa siitä. Suositeltavinta on tehdä se merkitsemällä aineisto avoimella Creative Commons -lisenssillä. Kuva: creativecommons.org/licenses, CC BY
 • 49. Julkaise avoimesti ja valitse lisenssi creativecommons.org/choose/?lang=fi
 • 50. Tämä dia on muunnelma Tarmo Toikkasen tarmo.fi CC BY-SA -lisensoidusta teoksesta: Tekijänoikeudet ja Creative Commons datan avaajille: www.slideshare.net/tarmot/tekijanoikeudet-ja-creative-commons-datan-avaajalle Creative Commons -ehdot Yhdistelemällä näitä neljää ehtoa, saadaan seuraavan dian lisenssit
 • 51. Tämä dia on muunnelma Tarmo Toikkasen tarmo.fi CC BY-SA -lisensoidusta teoksesta: Tekijänoikeudet ja lisenssit (AVO): www.slideshare.net/tarmot/tekijnoikeudet-ja-lisenssit-avo Epävirallinen suositus oppimateriaaleille: CC BY-SA Avoimempi CC BY käy myös hyvin. Voit toki käyttää muitakin lisenssejä, mutta suosituksesta poikkeamiseen kannattaa olla mietitty perustelu. Oppi- materiaalit Julkishallinnon avoimen datan lisenssisuositus
 • 52. pixabay.com • Valokuvia, piirroksia, vektoreita ja videoita (CC0). • Palvelu näyttää tulosten alussa myös maksullisia Shutterstockin kuvia rahoittaakseen palvelun. Maksulliset kuvat merkitty vesileimalla. • Lisää CC0-kuvia: unsplash.com, www.pexels.com, stocksnap.io Kuva: tookapic, pixabay.com, CC0
 • 53. Miten muistan parhaat… • Heränneet ajatukset • Ideat ja kokeilemisen arvoiset jutut • Sovellukset ja verkkosivustot • Tapahtumat ja verkostot • Ja miten jaan ne eteenpäin - kollegalle tai julkisesti? Kuva: pixabay.com, geralt, CC0
 • 54. Kerää Pepi-ideasi talteen – tai tee joku muu verkkosivu tai koonti omiin tarpeisiin! • Padlet-seinä (esimerkkejä: padlet.com/matlaakso) • Blogi • O365: OneDrive, OneNote, Sway,.. • Adobe Spark Page • Muu, mikä?
 • 55. Kehittämistyö Omaan työhön liittyvä opetuskokeilu, jossa hyödynnetään itselle uudella tavalla tieto- ja viestintätekniikkaa omien oppijoiden kanssa. • Teetkö suunnitelman/toteutuksen yksin vai yhdessä? • Saat vertaispalautetta pienryhmissä. • Apua tarjolla lähipäivinä, blogissa ja webinaareissa. Ryhmänne OneDrive-dokumentin löydätte blogin kehittämistöiden sivulta! Kirjoittakaa sinne nimenne ja muita tietoja sen mukaan mitä ehditte ja keksitte.
 • 56. Webinaarit • Ti 5.3. klo 17-18 Blogit (Blogger) • Ti 12.3. klo 17-18 Office 365, mm. Sway ja Teams • Ke 27.3. klo 17-18 Yksityisyys, ikärajat ja tekijänoikeudet Tarkemmat ohjeet, tallennelinkit ym. löydät blogimme webinaarit-sivulta
 • 57. Etätehtävät Näistä kerrottu tarkemmin blogissa toisen lähipäivän sivulla 1. Kehittämistyö Kehittämistehtävän suunnitelma viim. ma 11.3. ja oman ryhmän jäsenten suunnitelmien kommentointi viim. to 14.3. 2. Webinaari Osallistu vähintään yhteen. JOS katsot tallenteen, kommentoi blogiin. 3. Valitse YKSI seuraavista: – Täydennä lähipäivässä luomaasi Padletia, blogia tms. – Osallistu Jaa jotain -viikkoon – Tutustu Facebookin opeverkostoihin – Keksi oma oppimistehtävä 4. Lataa muutama mobiilisovellus ennen seuraavaa lähipäivää.
 • 58. Tarjolla osaamismerkki 1. Aktiivinen osallistuminen kolmeen lähipäivään 2. Etätehtävä(t) kuhunkin lähipäivään liittyen 3. Kehittämistyö ja sen esittely
 • 59. • CC-lisenssien suomenkielinen verkkosivusto: creativecommons.fi • CC BY-SA 4.0 eli Creative Commons Nimeä-Jaa samoin 4.0 Kansain- välinen -lisenssi creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fi lyhyesti: – Sinä saat jakaa ja muuntaa tätä diasarjaa, myös kaupallinen hyödyntäminen on sallittu. – Ehtona on, että viittaat aina alkuperäiseen tekijään ja lisäät linkin tähän diasarjaan. Muokattu teos tulee jakaa tällä samalla lisenssillä. • Tätä lisenssiä laajempia oikeuksia voit kysyä tekijältä: www.matleenalaakso.fi Tämä diasarja on lisensoitu Creative Commons -lisenssillä CC BY-SA 4.0