Byod ja luokan toimintakulttuurin muutos

Matleena Laakso
Matleena LaaksoE-Learning Expert and Trainer em Freelancer & Tampere Universities (TAMK & TAU)
BYOD ja luokan
toimintakulttuurin muutos
Riikka Vannisen ja Matleena Laakson työpajat
Tampereen seudun Osaavan rehtoriseminaarissa Aulangolla 2.4.2014
Matleena Laakso PAOK-verkosto
Blogi: www.matleenalaakso.fi paokhanke.ning.com
Twitter: @matleenalaakso
Diat: www.slideshare.net/MatleenaLaakso
Diasarjan sisällys
1. Johdanto aiheeseen
2. Työpajassa käytetyt välineet:
todaysmeet, kirjoitusalusta ja QR-koodit
3. Ryhmätyöskentelyjen koonti
Opetusalan päätrendit
The NMC Horizon Report 2013, K-12 Edition (CC BY)
Verkko- ja sulautuva oppiminen sekä yhteisöllinen
työskentely osaksi oppimiskäsitystä
Sosiaalinen media muuttaa vuorovaikutusta ja esittämistä
Avoimuuden arvostus ja merkitys kasvaa
BYOD - oppijoiden omat laitteet
Verkon resurssit ja vuorovaikutus
haastavat opettajan ja kasvattajan roolia
vaatteet
reppu
lounas
kynät
vihkot
kirjat
kello
laskin
älypuhelin
tabletti
sukset
luistimet
nokkahuilu
Omien laitteiden hyödyntäminen
Mikko Jordman: www.slideshare.net/MikkoJordman/muuttuva-koulu-ja-byod
Lähde siitä millaisia laitteita on käytössä.
Mitä niillä voi ja mitä osaat tehdä?
Voisiko niillä tehdä jotain muutakin?
BYOD Google-trendinä
www.google.fi/trends/explore#q=BYOD
2012
Lähivuosien horisontteja
The NMC Horizon Report 2013, K-12 Edition (CC BY)
Vuoden sisällä tai aiemmin
• Pilvipalvelut
• Mobiilioppiminen
2-3 vuoden kuluessa
• Oppimisanalyysit
• Avoin sisältö
4-5 vuoden kuluessa
• 3D tulostaminen
• Virtuaaliset ja etälaboratoriot
Jaa jotain -päivän tuotokset 2014
www.scoop.it/t/jaajotain
Kuva: Anne Rongas, CC BY
1:1 muutoksen edellytyksenä?
Tarmo Toikkanen: wiki.eoppimiskeskus.fi/pages/viewpage.action?pageId=22577771
Mikään opetus ei muutu
huonosta hyväksi vaihtamalla
kynät mobiililaitteisiin.
Teknologian hankkiminen tai
uusiminen tuottaa samoin
hyvin vähäisiä tuloksia, elleivät
opetuksen käytännöt 
muutu samalla.
Haasteena opettajien autonomia
Tarmo Toikkanen: wiki.eoppimiskeskus.fi/pages/viewpage.action?pageId=22577771
Kuvat: Scott Maxwell, CC BY-SA (vas.) ja nist6dh, CC BY-SA (oik.)
Miten TVT:n käyttö onnistuu?
(TVT koulun arjessa, väliraportti 2010)
• Työtavoilla, jossa oppija on aktiivinen uuden tiedon
luoja.
• Olennaista todenmukaiset, yhteisölliset tiedon-
tuottamisen prosessit, jotka kiinnittyvät oppijoiden omaan
elämään ja ympäröivään yhteisöön.
• Hyvään työilmapiiriin ja henkeen panostaminen, yhteisöllinen
ja osaamista jakava toimintakulttuuri.
• Tvt:tä monipuolisesti hyödyntävät ovat avoimia myös
yhteiskuntaan ja globaalista, sekä vanhempien ja koulun
ulkopuolisten toimijoiden suhteen.
• Johdon tuella.
Oppimisen omistajuus
Ylempi lainaus: Yle, yle.fi/uutiset/oppilaat_digimaailmassa_kuin_kala_vedessa_opettajien_taidot_jaaneet_jalkeen/7139289
Alempi lainaus: Mikko Jordman, www.slideshare.net/MikkoJordman/muuttuva-koulu-ja-byod
Marilyn once sang that
diamonds are a girl's best friend.
These days that's not true.
ICT skills are a girl's best friend.
Have them, and the diamonds will
follow.
Neelie Kroes
Vice-President of the European Commission
responsible for the Digital Agenda
ICT and Women - Brussels, 25.4.2013 (bit.ly/11PHGbU)
Nuorten mediankäyttö
Oppiminen ja koulutus digitaalisella aikakaudella,
Kumpulainen & Mikkola, Helsingin yliopisto 2013
Pieni osa 9-16 -vuotiaista suomalaisista osallistuu
monimutkaisiin sosiaalisiin tai luoviin aktiviteetteihin
digitaalisessa mediassa.
Nuoret käyttävät digitaalista teknologiaa yksinkertaisilla tavoilla:
•Netistä etsitään tietoa
•YouTubesta katsotaan videoita
•Pelataan pelejä
Nuoret siis käyttävät tietotekniikkaa
oppimisen tukena vanhanaikaisesti.
Kokemuksia mobiilioppimisesta
(ks. esim. Lius & Jansson, InnoOmnia, OEB-konferenssi;
Setälä, OTE-hanke: Mobiilioppiminen tänään, kuvaa Meriläisen opinnäytetyötä miniläppäreiden
käytöstä; www.matleenalaakso.fi/2014/01/kouluvierailu-brightonissa.html)
Joustavuus, eriyttäminen
Tehostunut tiedonhaku
Mobiililaite osa identiteettiä, laite edes kurssin ajaksi omaksi
Huomattava ero vuorovaikutuksessa, tutustutaan nopeammin ja laajemmin
Vertaisoppiminen ja ryhmissä työskentely lisääntynyt
Opiskelijakeskeisyyden lisääntyminen
Opiskelijat pääsevät heti tekemään, luennointi vähentynyt
Mahdollisuus oikea-aikaiseen, välittömään ohjaukseen
Aidon työelämän tyyppiset toimintatavat
Usein koko oppimisprosessi/kurssi jaetaan toisten kanssa
Opettajan rooli muuttunut ohjaavammaksi
Hove park
School, UK:
15  56 %
esitteli töitään
kotona
tuntityytyväisyys
31  87 %
Seuraavissa dioissa on esitelty
työpajassa käytetyt välineet
• Lue lisää helpoista ilman kirjautumista toimivista sosiaalisen
median palveista:
www.slideshare.net/MatleenaLaakso/somettelua-ilman-
kirjautumista
• Diasarja QR-koodeista opetuksessa:
www.slideshare.net/MatleenaLaakso/qrkoodit-opetuksessa
Verkkokeskustelu (chat)
todaysmeet.com
•Yksi ryhmästä avaa huoneen (antaa nimen ja valitsee keston)
sekä kertoo osoitteen muille.
•Muut kertovat (etu)nimensä ja aloittavat keskustelun.
kirjoitusalusta.fi
Helppo wikimäinen yhteisöllisen kirjoittamisen palvelu
•Avaa uusi kirjoitusalusta ja jaa linkki niille joiden haluat
osallistuvan.
•Vain ryhmätyötila vaatii rekisteröitymisen, jotta sen voi
sulkea ulkopuolisilta.
Mikä on QR-koodi?
QR-koodi  (=Quick Response, ruutukoodi) toimii kuvalinkkinä
verkkosivulle. Koodin takaa voi löytyä myös esim. teksti- tai
ääniviesti tai käyntikortin tiedot.
Koodit luetaan puhelimen tai tabletin ilmaisella
erikseen ladattavalla sovelluksella
•ScanLife, QR Droid (Google Play)
•QR Reader, QRReader (App Store)
•Uudemmissa Windows-puhelimissa (esim. Lumia)
QR-koodilukija löytyy suurennuslasin
kautta ja sitten painamalla silmä-toimintoa.
QR-koodin teko on helppoa
• Linkin lyhentäminen: bit.ly (tekee koodista
helpommin luettavan)
• www.qr-koodit.fi/generaattori (selaimella)
• QR Code Creator, QRReader (App Store)
• Qr Droid (Google Play)
• QR Code Generator (Windows Phone)
Kuva: Matleena Laakso CC BY
Ryhmätyöskentelyn tuotokset
Mitä mahdollisuuksia
BYOD tuo kouluusi? 1/2
• Taloudellisessa tilanteessa saadaan kouluun oppilaskäyttöön konekantaa
ilman kunnan panostusta.
• Pikatestausta tuntien lopussa.
• Välittömän palautteen saaminen oppilaiden työskentelystä.
• Opetuksen monipuolistuminen, laajentaminen.
• Oppilaiden motivointi.
• Pienellä vaivalla hienonnäköistä tuotosta.
• Omia yhteyksiä käyttäen laajentaa oppimisympäristön koulun ulkopuolelle.
• Opettajille mahdollisuus oivaltaa hyöty tablettien käytöstä sekä oppilaiden
oppimisen tukemiseksi että oman ammattitaidon monipuolistamiseksi.
• Kääntää päälaelleen käsityksen opettajuudesta, kun oppilaat neuvovat
opettajia tietotekniikan käytössä. Kokemuksesta oppilaat tällaisissa
tapauksissa innoissaan.
• Mahdollistaa asennemuutoksen synnyn koulussa. Oppimisen ja
opettamisen murros. Mukana haaste saada opettajat tähän mukaan.
Mitä mahdollisuuksia
BYOD tuo kouluusi? 2/2
• Vaatii keskustelua perusperiaatteista, miten laitteita käytetään.
• Asiat eivät ole joko-tai vaan lähinnä sekä-että.
• Käyttö voi olla perinteisen ohella, perinteisen sijaan opetuksen/oppimisen.
suodattamiseen esim. olemassa olevien ohjelmien avulla.
• Tekniikan sietokykyä vaaditaan. Ei niin että tää ei taaskaan toimi vaan
kenellä TOIMII.
• Hyviä alustoja olisi kuitenkin hyvä sopia.
• Vaatii opettajilta tiettyjä taitoja, että keskustelu kyetään käymään.
• Lukio-opetuksessa sähköiset oppimateriaalit alkavat olla toimivia ja jopa
opiskelijakohtaisiksi muokattavia.
• Materiaalit eivät saa olla oppikirjan kopioita, uusi tekniikka mahdollistaa
havainnollistamisen (jäniksen jalka).
• Byod haastaa uuteen pedagogiikkaan.
• Mahdollisuus työskennellä missä hyvänsä, milloin hyvänsä, millä ryhmällä
hyvänsä.
Miten BYOD muuttaa pedagogiikkaa?
• Opettajan pitää uskaltaa päästää irti omasta näkemyksestään, omista pinttyneistä
toimintatavoista, ei ole yhtä ainoata ratkaisuvaihtoehtoa.
• Miten homma pidetään hallussa, jotta se ei mene päämäärättömäksi surffailuksi.
• Opettajan täytyy valmistautua käsitteistön opettamiseen.
• Opettajan tulee jatkossakin tietää, kiteyttää  ja ymmärtää se tavoite, mihin pyritään.
• Tuotoksista tulee hienoja - oppilaat motivoituvat.
• Tehokkuusajattelu? Auringon värittäminen esitelmään, kuinka tehokasta oppimista?
• Yhdistelymahdollisuudet
• Opettajan tulee olla  eri oppimistyylien menetelmäosaaja.
• Ajasta puolet on kulunut ja saimme juuri ohjelman käyntiin.
• Yhdellä katkesi yhteys, kahdella ei ollut sopivaa laitetta.
• Opiskelijat ovat jo taitavia - ja me vasta harjoittelemme.
• Tukea tarvitaan kuitenkin koko ajan. Yhteydet ovat haavoittuvia.
• Valmistautuminen tuntiin muuttuu.
• Epävarmuutta siedettävä entistä enemmän.
• Sekä laitteet että softa muuttuvat jatkuvasti - kuka etsii ja seuraa ja seuloo opittavat/
luotettavat/käytettävät/sallitut?
• Flipped classroom -konsepti
• Tekijänoikeuskysymykset, kuka saa käyttää ja millä ehdoilla oppimateriaalia verkosta?
Miten koulussasi on jo
hyödynnetty BYOD:ia?
• Koulun langaton verkko, saa kirjautua luvan kysymällä.
• Avoin verkko lisää verkon resursseja huomattavasti, vaati lasten
vastuuttamista.
• Omien puhelinten käyttöä mietittävä.
• Oppilaiden omat kännykät käyttöön, koulun tabletit paikkaavat
tasapuolisuuden ongelmaa.
• Pedagoginen keskustelu on usein vain välineen muodon käyttö.
• Ei ole itsearvo, että siirrytään tekniseen välineeseen.
• Oppimisen täytyy olla monikanavaista.
• Helposti uudet jutut tulevat esim. tvt-asiantuntijoilta, joiden lähtötiedot ja taidot
ovat paljon kehittyneempiä kuin muilla.
• Tvt-osaamisen haaste on osaamisen tasainen jakautuminen, yksi osaava ja
asiaan vihkiytynyt opettaja on kullanarvoinen.
• Tiedonhaku tällä hetkellä keskeinen käyttömuoto.
Mitä BYOD:n käyttöönotto edellyttää sinulta rehtorina nyt?
Miten voit valmistaa työyhteisöäsi siihen hetkeen, kun
BYOD- tai 1:1-pedagogiikka on koulussasi arkea?
• Ylöjärven BYOD-projekti 5. luokille
• Vapaa verkko oppilaille käytettäväksi:
keskustelu tietohallinnon kanssa
• Kiertävä ict-ope, perehdyttää opet ja
samanaikaisopettajuus
• Läppärit käyttöön atk-luokkien sijaan
• ”Jotkut opettajat" > suurin osa tai kaikki
opettajat: rehtorin asenne ja rohkaisu,
pelot pois, vierihoidon järjestäminen
• Löydetään uusia menetelmiä ja keinoja
tarpeisiin: miksi käyttäisin, miten hyödyn. 
• Tasa-arvokysymys? Vr.t sukset
• Ryhmätyöskentely, muut pedagogiset ideat
• Opettajien pitää käyttää, ei oppilas muuten
sitä tuo kouluun
• Ei avointa verkkoa omille laitteille. 
• What's up sosiaalisena mediana
• Someketin opettaminen
• Lapset on jo netissä
• Koulutuksissa opittuja välineitä käyttöön
esim. opekokouksiin ja vanhempainiltoihin
• Opeilla ei tunnu olevan aikaa
• Verkon kapasiteetti puhuttaa
• Sosioekonominen paine, konekanta
vanhenee
• Opettajien taidot heikot, opettajien hankala
opettaa asioita oma taito heikko
• Säteilyasiat puhuttavat langattomissa
verkoissa
• Opettajien kouluttaminen keskeistä
• Sisäänajoa nyt opettajille, vertaistuki
• Vanhempia on alettava sitouttamaan asiaan
• Aina kannattaa miettiä työmenetelmä
tarpeen mukaan
Miten itse hyödynnät työssäsi
mobiililaitteitasi?
• Sähköpostia ja kalenteria
• Helmi (ei aina toimi) jaWilma
• Datapaketit liian hitaita ja liian pieniä!
• Tiedonhaku
• Kuvien ottaminen
• Google Drive
• Sijaisrekry
• Kotisivut
• Muistikirja omiin muistiinpanoihin: Onenote, Evernote
• Varjokoulu
Lisätietoja
• CC-lisenssit: creativecommons.fi
• CC BY-SA 4.0 eli Creative Commons Nimeä-Jaa samoin 4.0 Kansainvälinen
-lisenssi: creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fi
– Sinä saat jakaa ja muuntaa tätä diasarjaa, myös kaupallinen hyödyntäminen on sallittu.
– Ehtona on, että viittaat aina alkuperäiseen tekijään ja lähteeseen, tämän diasarjan osalta:
Matleena Laakso, http://www.slideshare.net/MatleenaLaakso/byod-ja-luokan-
toimintakulttuurin-muutos Muokattu teos tulee jakaa tällä samalla lisenssillä.  
• Tätä lisenssiä laajempia oikeuksia voi olla saatavilla osoitteessa
www.matleenalaakso.fi
• Diasarjan taloudelliset tekijänoikeudet kuuluvat Pirkanmaan ELY-keskukselle
Tämä diasarja on lisensoitu Creative
Commons -lisenssillä CC BY-SA 4.0
1 de 27

Recomendados

Älypuhelinten käyttö opetuksessa por
Älypuhelinten käyttö opetuksessaÄlypuhelinten käyttö opetuksessa
Älypuhelinten käyttö opetuksessaHarto Pönkä
10.3K visualizações37 slides
Pilvipalvelut opetuksessa por
Pilvipalvelut opetuksessaPilvipalvelut opetuksessa
Pilvipalvelut opetuksessaHarto Pönkä
5.9K visualizações44 slides
Tvt opetuksessa por
Tvt opetuksessa Tvt opetuksessa
Tvt opetuksessa Matleena Laakso
3.3K visualizações24 slides
Opetuksen suunnittelu: pedagogiset ja teknologiset ratkaisut por
Opetuksen suunnittelu: pedagogiset ja teknologiset ratkaisutOpetuksen suunnittelu: pedagogiset ja teknologiset ratkaisut
Opetuksen suunnittelu: pedagogiset ja teknologiset ratkaisutHarto Pönkä
13.2K visualizações67 slides
Opiskelijoiden aktivointi luennoilla 10.12.15 por
Opiskelijoiden aktivointi luennoilla 10.12.15Opiskelijoiden aktivointi luennoilla 10.12.15
Opiskelijoiden aktivointi luennoilla 10.12.15Matleena Laakso
5.9K visualizações78 slides
Verkko-opetuksen suunnittelu ja menetelmät por
Verkko-opetuksen suunnittelu ja menetelmätVerkko-opetuksen suunnittelu ja menetelmät
Verkko-opetuksen suunnittelu ja menetelmätHarto Pönkä
10K visualizações82 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Pedagoginen piristysruiske 130217 por
Pedagoginen piristysruiske 130217Pedagoginen piristysruiske 130217
Pedagoginen piristysruiske 130217Matleena Laakso
481 visualizações47 slides
Mobiililaitteet opetuksessa por
Mobiililaitteet opetuksessaMobiililaitteet opetuksessa
Mobiililaitteet opetuksessaHarto Pönkä
8.6K visualizações41 slides
Digivälineet ohjauksen ja arvioinnin tukena 1.11. 21 por
Digivälineet ohjauksen ja arvioinnin tukena 1.11. 21 Digivälineet ohjauksen ja arvioinnin tukena 1.11. 21
Digivälineet ohjauksen ja arvioinnin tukena 1.11. 21 Matleena Laakso
174 visualizações33 slides
Verkon digityökaluja 5.5.21 por
Verkon digityökaluja 5.5.21Verkon digityökaluja 5.5.21
Verkon digityökaluja 5.5.21Matleena Laakso
136 visualizações52 slides
Mobiilikesäkoulussa opittua por
Mobiilikesäkoulussa opittuaMobiilikesäkoulussa opittua
Mobiilikesäkoulussa opittuaMatleena Laakso
2.1K visualizações15 slides
Kokemuksia ja esimerkkejä tvtn hyödyntämisestä por
Kokemuksia ja esimerkkejä tvtn hyödyntämisestäKokemuksia ja esimerkkejä tvtn hyödyntämisestä
Kokemuksia ja esimerkkejä tvtn hyödyntämisestäMatleena Laakso
3.4K visualizações56 slides

Mais procurados(20)

Pedagoginen piristysruiske 130217 por Matleena Laakso
Pedagoginen piristysruiske 130217Pedagoginen piristysruiske 130217
Pedagoginen piristysruiske 130217
Matleena Laakso481 visualizações
Mobiililaitteet opetuksessa por Harto Pönkä
Mobiililaitteet opetuksessaMobiililaitteet opetuksessa
Mobiililaitteet opetuksessa
Harto Pönkä8.6K visualizações
Digivälineet ohjauksen ja arvioinnin tukena 1.11. 21 por Matleena Laakso
Digivälineet ohjauksen ja arvioinnin tukena 1.11. 21 Digivälineet ohjauksen ja arvioinnin tukena 1.11. 21
Digivälineet ohjauksen ja arvioinnin tukena 1.11. 21
Matleena Laakso174 visualizações
Verkon digityökaluja 5.5.21 por Matleena Laakso
Verkon digityökaluja 5.5.21Verkon digityökaluja 5.5.21
Verkon digityökaluja 5.5.21
Matleena Laakso136 visualizações
Mobiilikesäkoulussa opittua por Matleena Laakso
Mobiilikesäkoulussa opittuaMobiilikesäkoulussa opittua
Mobiilikesäkoulussa opittua
Matleena Laakso2.1K visualizações
Kokemuksia ja esimerkkejä tvtn hyödyntämisestä por Matleena Laakso
Kokemuksia ja esimerkkejä tvtn hyödyntämisestäKokemuksia ja esimerkkejä tvtn hyödyntämisestä
Kokemuksia ja esimerkkejä tvtn hyödyntämisestä
Matleena Laakso3.4K visualizações
Opiskelijoiden aktivointi ja osallistaminen 21.4.21 por Matleena Laakso
Opiskelijoiden aktivointi ja osallistaminen 21.4.21Opiskelijoiden aktivointi ja osallistaminen 21.4.21
Opiskelijoiden aktivointi ja osallistaminen 21.4.21
Matleena Laakso242 visualizações
Digiosalliseksi-workshop 22.3.17 por Matleena Laakso
Digiosalliseksi-workshop 22.3.17Digiosalliseksi-workshop 22.3.17
Digiosalliseksi-workshop 22.3.17
Matleena Laakso3.2K visualizações
Vinkkejä hybridiopetukseen 19.10.20 por Matleena Laakso
Vinkkejä hybridiopetukseen 19.10.20Vinkkejä hybridiopetukseen 19.10.20
Vinkkejä hybridiopetukseen 19.10.20
Matleena Laakso265 visualizações
Kouluttajan digityökalut 14.6.21 por Matleena Laakso
Kouluttajan digityökalut 14.6.21Kouluttajan digityökalut 14.6.21
Kouluttajan digityökalut 14.6.21
Matleena Laakso355 visualizações
Kohti hybridiä 3.6.21 por Matleena Laakso
Kohti hybridiä 3.6.21Kohti hybridiä 3.6.21
Kohti hybridiä 3.6.21
Matleena Laakso156 visualizações
Digiohjaus ja digitaaliset oppimisympäristöt por Harto Pönkä
Digiohjaus ja digitaaliset oppimisympäristötDigiohjaus ja digitaaliset oppimisympäristöt
Digiohjaus ja digitaaliset oppimisympäristöt
Harto Pönkä1.1K visualizações
Osaaminen ja tietoaines verkkokoulutuksessa 7.5.21 por Matleena Laakso
Osaaminen ja tietoaines verkkokoulutuksessa 7.5.21Osaaminen ja tietoaines verkkokoulutuksessa 7.5.21
Osaaminen ja tietoaines verkkokoulutuksessa 7.5.21
Matleena Laakso133 visualizações
Forssan digiportaat 7.5.21 por Matleena Laakso
Forssan digiportaat 7.5.21Forssan digiportaat 7.5.21
Forssan digiportaat 7.5.21
Matleena Laakso202 visualizações
Verkkoluento - kokemuksia etäkokousjärjestelmien opetuskäytöstä por Salla-Maaria Laaksonen
Verkkoluento - kokemuksia etäkokousjärjestelmien opetuskäytöstäVerkkoluento - kokemuksia etäkokousjärjestelmien opetuskäytöstä
Verkkoluento - kokemuksia etäkokousjärjestelmien opetuskäytöstä
Salla-Maaria Laaksonen1.4K visualizações
Erityistä tukea tarvitsevat nuoret digin käyttäjinä 12.4.19 por Matleena Laakso
Erityistä tukea tarvitsevat nuoret digin käyttäjinä 12.4.19Erityistä tukea tarvitsevat nuoret digin käyttäjinä 12.4.19
Erityistä tukea tarvitsevat nuoret digin käyttäjinä 12.4.19
Matleena Laakso2.3K visualizações
Opetusteknologian trendit, haasteet ja teknologiat korkea asteen opetuksessa ... por Matleena Laakso
Opetusteknologian trendit, haasteet ja teknologiat korkea asteen opetuksessa ...Opetusteknologian trendit, haasteet ja teknologiat korkea asteen opetuksessa ...
Opetusteknologian trendit, haasteet ja teknologiat korkea asteen opetuksessa ...
Matleena Laakso3.3K visualizações
Ohjausta verkossa por Harto Pönkä
Ohjausta verkossaOhjausta verkossa
Ohjausta verkossa
Harto Pönkä3.8K visualizações
Erityyppiset verkkoaktiviteetit 26.8.21 por Matleena Laakso
Erityyppiset verkkoaktiviteetit 26.8.21Erityyppiset verkkoaktiviteetit 26.8.21
Erityyppiset verkkoaktiviteetit 26.8.21
Matleena Laakso277 visualizações
Digi opettajan työkaluna ja inspiraation lähteenä por Matleena Laakso
Digi opettajan työkaluna ja inspiraation lähteenäDigi opettajan työkaluna ja inspiraation lähteenä
Digi opettajan työkaluna ja inspiraation lähteenä
Matleena Laakso467 visualizações

Similar a Byod ja luokan toimintakulttuurin muutos

Pedagoginen piristysruiske 20.2.19 por
Pedagoginen piristysruiske 20.2.19Pedagoginen piristysruiske 20.2.19
Pedagoginen piristysruiske 20.2.19Matleena Laakso
349 visualizações59 slides
Pedagoginen piristysruiske 24.4.14 por
Pedagoginen piristysruiske 24.4.14Pedagoginen piristysruiske 24.4.14
Pedagoginen piristysruiske 24.4.14Matleena Laakso
751 visualizações26 slides
Pedagoginen piristysruiske, syyskuu 2015 por
Pedagoginen piristysruiske, syyskuu 2015Pedagoginen piristysruiske, syyskuu 2015
Pedagoginen piristysruiske, syyskuu 2015Matleena Laakso
1.2K visualizações67 slides
Digipeda ja tekoäly 9.10.23 por
Digipeda ja tekoäly 9.10.23Digipeda ja tekoäly 9.10.23
Digipeda ja tekoäly 9.10.23Matleena Laakso
31 visualizações55 slides
Tvt terveystiedon opetuksessa por
Tvt terveystiedon opetuksessa Tvt terveystiedon opetuksessa
Tvt terveystiedon opetuksessa Matleena Laakso
584 visualizações76 slides
Luento 2: Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttö ja yhteiskunta (diat ja ä... por
Luento 2: Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttö ja yhteiskunta (diat ja ä...Luento 2: Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttö ja yhteiskunta (diat ja ä...
Luento 2: Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttö ja yhteiskunta (diat ja ä...Jari Laru
2K visualizações39 slides

Similar a Byod ja luokan toimintakulttuurin muutos(20)

Pedagoginen piristysruiske 20.2.19 por Matleena Laakso
Pedagoginen piristysruiske 20.2.19Pedagoginen piristysruiske 20.2.19
Pedagoginen piristysruiske 20.2.19
Matleena Laakso349 visualizações
Pedagoginen piristysruiske 24.4.14 por Matleena Laakso
Pedagoginen piristysruiske 24.4.14Pedagoginen piristysruiske 24.4.14
Pedagoginen piristysruiske 24.4.14
Matleena Laakso751 visualizações
Pedagoginen piristysruiske, syyskuu 2015 por Matleena Laakso
Pedagoginen piristysruiske, syyskuu 2015Pedagoginen piristysruiske, syyskuu 2015
Pedagoginen piristysruiske, syyskuu 2015
Matleena Laakso1.2K visualizações
Digipeda ja tekoäly 9.10.23 por Matleena Laakso
Digipeda ja tekoäly 9.10.23Digipeda ja tekoäly 9.10.23
Digipeda ja tekoäly 9.10.23
Matleena Laakso31 visualizações
Tvt terveystiedon opetuksessa por Matleena Laakso
Tvt terveystiedon opetuksessa Tvt terveystiedon opetuksessa
Tvt terveystiedon opetuksessa
Matleena Laakso584 visualizações
Luento 2: Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttö ja yhteiskunta (diat ja ä... por Jari Laru
Luento 2: Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttö ja yhteiskunta (diat ja ä...Luento 2: Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttö ja yhteiskunta (diat ja ä...
Luento 2: Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttö ja yhteiskunta (diat ja ä...
Jari Laru2K visualizações
Sähköiset kokeet ja mobiilioppiminen por Matleena Laakso
Sähköiset kokeet ja mobiilioppiminenSähköiset kokeet ja mobiilioppiminen
Sähköiset kokeet ja mobiilioppiminen
Matleena Laakso2K visualizações
Sasky26042018 por Heli Antila
Sasky26042018Sasky26042018
Sasky26042018
Heli Antila829 visualizações
Esitys ammatillisen koulutuksen digiloikka por TuoviHuttunen
Esitys ammatillisen koulutuksen digiloikkaEsitys ammatillisen koulutuksen digiloikka
Esitys ammatillisen koulutuksen digiloikka
TuoviHuttunen762 visualizações
Pedagoginen piristysruiske 14.4.15 por Matleena Laakso
Pedagoginen piristysruiske 14.4.15Pedagoginen piristysruiske 14.4.15
Pedagoginen piristysruiske 14.4.15
Matleena Laakso1K visualizações
Verkkopedagogiikka ja some terveystiedon opetuksessa 7.4.14 por Matleena Laakso
Verkkopedagogiikka ja some terveystiedon opetuksessa 7.4.14Verkkopedagogiikka ja some terveystiedon opetuksessa 7.4.14
Verkkopedagogiikka ja some terveystiedon opetuksessa 7.4.14
Matleena Laakso597 visualizações
Webinaari 14.9.2015: Koulutus ja digitalisaatio 2030 – näkymiä Suomesta ja Yh... por Suomen eOppimiskeskus ry
Webinaari 14.9.2015: Koulutus ja digitalisaatio 2030 – näkymiä Suomesta ja Yh...Webinaari 14.9.2015: Koulutus ja digitalisaatio 2030 – näkymiä Suomesta ja Yh...
Webinaari 14.9.2015: Koulutus ja digitalisaatio 2030 – näkymiä Suomesta ja Yh...
Suomen eOppimiskeskus ry716 visualizações
Pepi 15, osa 1 por Matleena Laakso
Pepi 15, osa 1Pepi 15, osa 1
Pepi 15, osa 1
Matleena Laakso99 visualizações
Mobiilirata VAMK 2014 por Matleena Laakso
Mobiilirata VAMK 2014Mobiilirata VAMK 2014
Mobiilirata VAMK 2014
Matleena Laakso521 visualizações
Pedagoginen piristysruiske 28.01.16 por Matleena Laakso
Pedagoginen piristysruiske 28.01.16Pedagoginen piristysruiske 28.01.16
Pedagoginen piristysruiske 28.01.16
Matleena Laakso597 visualizações
Pedagoginen piristusruiske 081014 por Matleena Laakso
Pedagoginen piristusruiske 081014Pedagoginen piristusruiske 081014
Pedagoginen piristusruiske 081014
Matleena Laakso1K visualizações
Pedagoginen piristysruiske 4.3.14 por Matleena Laakso
Pedagoginen piristysruiske 4.3.14Pedagoginen piristysruiske 4.3.14
Pedagoginen piristysruiske 4.3.14
Matleena Laakso920 visualizações
Pedagogin digitystä 8.2.18 por Matleena Laakso
Pedagogin digitystä 8.2.18Pedagogin digitystä 8.2.18
Pedagogin digitystä 8.2.18
Matleena Laakso886 visualizações
Pedagoginen piristys 15.1.15 por Matleena Laakso
Pedagoginen piristys 15.1.15Pedagoginen piristys 15.1.15
Pedagoginen piristys 15.1.15
Matleena Laakso663 visualizações
Tvt:n opetuskäytön nykyisyys ja tulevaisuus 27.1.15 por Matleena Laakso
Tvt:n opetuskäytön nykyisyys ja tulevaisuus 27.1.15Tvt:n opetuskäytön nykyisyys ja tulevaisuus 27.1.15
Tvt:n opetuskäytön nykyisyys ja tulevaisuus 27.1.15
Matleena Laakso3.1K visualizações

Mais de Matleena Laakso

Tekoälysovelluksia amkiin por
Tekoälysovelluksia amkiinTekoälysovelluksia amkiin
Tekoälysovelluksia amkiinMatleena Laakso
3 visualizações29 slides
Sähköiset kokeet ja kyselyt 30.11.23 por
Sähköiset kokeet ja kyselyt 30.11.23Sähköiset kokeet ja kyselyt 30.11.23
Sähköiset kokeet ja kyselyt 30.11.23Matleena Laakso
3 visualizações40 slides
Lähellä tai langoilla 29.11.23 por
Lähellä tai langoilla 29.11.23Lähellä tai langoilla 29.11.23
Lähellä tai langoilla 29.11.23Matleena Laakso
2 visualizações37 slides
Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23 por
Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23
Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23Matleena Laakso
8 visualizações68 slides
XR uusien maailmojen avaajana 21.11.23 por
XR uusien maailmojen avaajana 21.11.23XR uusien maailmojen avaajana 21.11.23
XR uusien maailmojen avaajana 21.11.23Matleena Laakso
10 visualizações68 slides
Omien oppimateriaalien avoin jakaminen 20.11.23 por
Omien oppimateriaalien avoin jakaminen 20.11.23Omien oppimateriaalien avoin jakaminen 20.11.23
Omien oppimateriaalien avoin jakaminen 20.11.23Matleena Laakso
15 visualizações34 slides

Mais de Matleena Laakso(20)

Tekoälysovelluksia amkiin por Matleena Laakso
Tekoälysovelluksia amkiinTekoälysovelluksia amkiin
Tekoälysovelluksia amkiin
Matleena Laakso3 visualizações
Sähköiset kokeet ja kyselyt 30.11.23 por Matleena Laakso
Sähköiset kokeet ja kyselyt 30.11.23Sähköiset kokeet ja kyselyt 30.11.23
Sähköiset kokeet ja kyselyt 30.11.23
Matleena Laakso3 visualizações
Lähellä tai langoilla 29.11.23 por Matleena Laakso
Lähellä tai langoilla 29.11.23Lähellä tai langoilla 29.11.23
Lähellä tai langoilla 29.11.23
Matleena Laakso2 visualizações
Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23 por Matleena Laakso
Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23
Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23
Matleena Laakso8 visualizações
XR uusien maailmojen avaajana 21.11.23 por Matleena Laakso
XR uusien maailmojen avaajana 21.11.23XR uusien maailmojen avaajana 21.11.23
XR uusien maailmojen avaajana 21.11.23
Matleena Laakso10 visualizações
Omien oppimateriaalien avoin jakaminen 20.11.23 por Matleena Laakso
Omien oppimateriaalien avoin jakaminen 20.11.23Omien oppimateriaalien avoin jakaminen 20.11.23
Omien oppimateriaalien avoin jakaminen 20.11.23
Matleena Laakso15 visualizações
Innostavaa oppimista yhdessä digisti por Matleena Laakso
Innostavaa oppimista yhdessä digistiInnostavaa oppimista yhdessä digisti
Innostavaa oppimista yhdessä digisti
Matleena Laakso21 visualizações
Tekoäly kieltenopetuksessa 14.11.23 por Matleena Laakso
Tekoäly kieltenopetuksessa 14.11.23Tekoäly kieltenopetuksessa 14.11.23
Tekoäly kieltenopetuksessa 14.11.23
Matleena Laakso49 visualizações
Lähellä ja langoilla 14.11.23 por Matleena Laakso
Lähellä ja langoilla 14.11.23Lähellä ja langoilla 14.11.23
Lähellä ja langoilla 14.11.23
Matleena Laakso15 visualizações
Mitä tekoäly on - tekoäly ja tiedon luotettavuus 13.11.23 por Matleena Laakso
Mitä tekoäly on - tekoäly ja tiedon luotettavuus 13.11.23Mitä tekoäly on - tekoäly ja tiedon luotettavuus 13.11.23
Mitä tekoäly on - tekoäly ja tiedon luotettavuus 13.11.23
Matleena Laakso57 visualizações
Tekoäly arjen apuna 11.11.23 por Matleena Laakso
Tekoäly arjen apuna 11.11.23Tekoäly arjen apuna 11.11.23
Tekoäly arjen apuna 11.11.23
Matleena Laakso127 visualizações
Pedagogin digitystä 10.11.23 por Matleena Laakso
Pedagogin digitystä 10.11.23Pedagogin digitystä 10.11.23
Pedagogin digitystä 10.11.23
Matleena Laakso12 visualizações
Tekoäly tuli 9.11.23 por Matleena Laakso
Tekoäly tuli 9.11.23Tekoäly tuli 9.11.23
Tekoäly tuli 9.11.23
Matleena Laakso35 visualizações
Tekoäly ja ChatGPT 7.11.23 por Matleena Laakso
Tekoäly ja ChatGPT 7.11.23Tekoäly ja ChatGPT 7.11.23
Tekoäly ja ChatGPT 7.11.23
Matleena Laakso21 visualizações
Innostava verkkoläsnäolo, osa 3. por Matleena Laakso
Innostava verkkoläsnäolo, osa 3.Innostava verkkoläsnäolo, osa 3.
Innostava verkkoläsnäolo, osa 3.
Matleena Laakso6 visualizações
Tekoäly opetuksessa 3.11.23 por Matleena Laakso
Tekoäly opetuksessa 3.11.23Tekoäly opetuksessa 3.11.23
Tekoäly opetuksessa 3.11.23
Matleena Laakso15 visualizações
Hybridiopetus – hyödyt irti ja haasteet hallintaan 3.11.23 por Matleena Laakso
Hybridiopetus – hyödyt irti ja haasteet hallintaan 3.11.23Hybridiopetus – hyödyt irti ja haasteet hallintaan 3.11.23
Hybridiopetus – hyödyt irti ja haasteet hallintaan 3.11.23
Matleena Laakso20 visualizações
Aktivointi, verkkosisällöt ja tekoäly 1.11.23 por Matleena Laakso
Aktivointi, verkkosisällöt ja tekoäly 1.11.23Aktivointi, verkkosisällöt ja tekoäly 1.11.23
Aktivointi, verkkosisällöt ja tekoäly 1.11.23
Matleena Laakso6 visualizações
Lähellä ja langoilla 31.10.23 por Matleena Laakso
Lähellä ja langoilla 31.10.23Lähellä ja langoilla 31.10.23
Lähellä ja langoilla 31.10.23
Matleena Laakso10 visualizações
Videoeditointia Adobe Expressillä 31.10.23 por Matleena Laakso
Videoeditointia Adobe Expressillä 31.10.23Videoeditointia Adobe Expressillä 31.10.23
Videoeditointia Adobe Expressillä 31.10.23
Matleena Laakso6 visualizações

Byod ja luokan toimintakulttuurin muutos

 • 1. BYOD ja luokan toimintakulttuurin muutos Riikka Vannisen ja Matleena Laakson työpajat Tampereen seudun Osaavan rehtoriseminaarissa Aulangolla 2.4.2014 Matleena Laakso PAOK-verkosto Blogi: www.matleenalaakso.fi paokhanke.ning.com Twitter: @matleenalaakso Diat: www.slideshare.net/MatleenaLaakso
 • 2. Diasarjan sisällys 1. Johdanto aiheeseen 2. Työpajassa käytetyt välineet: todaysmeet, kirjoitusalusta ja QR-koodit 3. Ryhmätyöskentelyjen koonti
 • 3. Opetusalan päätrendit The NMC Horizon Report 2013, K-12 Edition (CC BY) Verkko- ja sulautuva oppiminen sekä yhteisöllinen työskentely osaksi oppimiskäsitystä Sosiaalinen media muuttaa vuorovaikutusta ja esittämistä Avoimuuden arvostus ja merkitys kasvaa BYOD - oppijoiden omat laitteet Verkon resurssit ja vuorovaikutus haastavat opettajan ja kasvattajan roolia
 • 5. Omien laitteiden hyödyntäminen Mikko Jordman: www.slideshare.net/MikkoJordman/muuttuva-koulu-ja-byod Lähde siitä millaisia laitteita on käytössä. Mitä niillä voi ja mitä osaat tehdä? Voisiko niillä tehdä jotain muutakin?
 • 7. Lähivuosien horisontteja The NMC Horizon Report 2013, K-12 Edition (CC BY) Vuoden sisällä tai aiemmin • Pilvipalvelut • Mobiilioppiminen 2-3 vuoden kuluessa • Oppimisanalyysit • Avoin sisältö 4-5 vuoden kuluessa • 3D tulostaminen • Virtuaaliset ja etälaboratoriot Jaa jotain -päivän tuotokset 2014 www.scoop.it/t/jaajotain Kuva: Anne Rongas, CC BY
 • 8. 1:1 muutoksen edellytyksenä? Tarmo Toikkanen: wiki.eoppimiskeskus.fi/pages/viewpage.action?pageId=22577771 Mikään opetus ei muutu huonosta hyväksi vaihtamalla kynät mobiililaitteisiin. Teknologian hankkiminen tai uusiminen tuottaa samoin hyvin vähäisiä tuloksia, elleivät opetuksen käytännöt  muutu samalla.
 • 9. Haasteena opettajien autonomia Tarmo Toikkanen: wiki.eoppimiskeskus.fi/pages/viewpage.action?pageId=22577771 Kuvat: Scott Maxwell, CC BY-SA (vas.) ja nist6dh, CC BY-SA (oik.)
 • 10. Miten TVT:n käyttö onnistuu? (TVT koulun arjessa, väliraportti 2010) • Työtavoilla, jossa oppija on aktiivinen uuden tiedon luoja. • Olennaista todenmukaiset, yhteisölliset tiedon- tuottamisen prosessit, jotka kiinnittyvät oppijoiden omaan elämään ja ympäröivään yhteisöön. • Hyvään työilmapiiriin ja henkeen panostaminen, yhteisöllinen ja osaamista jakava toimintakulttuuri. • Tvt:tä monipuolisesti hyödyntävät ovat avoimia myös yhteiskuntaan ja globaalista, sekä vanhempien ja koulun ulkopuolisten toimijoiden suhteen. • Johdon tuella.
 • 11. Oppimisen omistajuus Ylempi lainaus: Yle, yle.fi/uutiset/oppilaat_digimaailmassa_kuin_kala_vedessa_opettajien_taidot_jaaneet_jalkeen/7139289 Alempi lainaus: Mikko Jordman, www.slideshare.net/MikkoJordman/muuttuva-koulu-ja-byod
 • 12. Marilyn once sang that diamonds are a girl's best friend. These days that's not true. ICT skills are a girl's best friend. Have them, and the diamonds will follow. Neelie Kroes Vice-President of the European Commission responsible for the Digital Agenda ICT and Women - Brussels, 25.4.2013 (bit.ly/11PHGbU)
 • 13. Nuorten mediankäyttö Oppiminen ja koulutus digitaalisella aikakaudella, Kumpulainen & Mikkola, Helsingin yliopisto 2013 Pieni osa 9-16 -vuotiaista suomalaisista osallistuu monimutkaisiin sosiaalisiin tai luoviin aktiviteetteihin digitaalisessa mediassa. Nuoret käyttävät digitaalista teknologiaa yksinkertaisilla tavoilla: •Netistä etsitään tietoa •YouTubesta katsotaan videoita •Pelataan pelejä Nuoret siis käyttävät tietotekniikkaa oppimisen tukena vanhanaikaisesti.
 • 14. Kokemuksia mobiilioppimisesta (ks. esim. Lius & Jansson, InnoOmnia, OEB-konferenssi; Setälä, OTE-hanke: Mobiilioppiminen tänään, kuvaa Meriläisen opinnäytetyötä miniläppäreiden käytöstä; www.matleenalaakso.fi/2014/01/kouluvierailu-brightonissa.html) Joustavuus, eriyttäminen Tehostunut tiedonhaku Mobiililaite osa identiteettiä, laite edes kurssin ajaksi omaksi Huomattava ero vuorovaikutuksessa, tutustutaan nopeammin ja laajemmin Vertaisoppiminen ja ryhmissä työskentely lisääntynyt Opiskelijakeskeisyyden lisääntyminen Opiskelijat pääsevät heti tekemään, luennointi vähentynyt Mahdollisuus oikea-aikaiseen, välittömään ohjaukseen Aidon työelämän tyyppiset toimintatavat Usein koko oppimisprosessi/kurssi jaetaan toisten kanssa Opettajan rooli muuttunut ohjaavammaksi Hove park School, UK: 15  56 % esitteli töitään kotona tuntityytyväisyys 31  87 %
 • 15. Seuraavissa dioissa on esitelty työpajassa käytetyt välineet • Lue lisää helpoista ilman kirjautumista toimivista sosiaalisen median palveista: www.slideshare.net/MatleenaLaakso/somettelua-ilman- kirjautumista • Diasarja QR-koodeista opetuksessa: www.slideshare.net/MatleenaLaakso/qrkoodit-opetuksessa
 • 16. Verkkokeskustelu (chat) todaysmeet.com •Yksi ryhmästä avaa huoneen (antaa nimen ja valitsee keston) sekä kertoo osoitteen muille. •Muut kertovat (etu)nimensä ja aloittavat keskustelun.
 • 17. kirjoitusalusta.fi Helppo wikimäinen yhteisöllisen kirjoittamisen palvelu •Avaa uusi kirjoitusalusta ja jaa linkki niille joiden haluat osallistuvan. •Vain ryhmätyötila vaatii rekisteröitymisen, jotta sen voi sulkea ulkopuolisilta.
 • 18. Mikä on QR-koodi? QR-koodi  (=Quick Response, ruutukoodi) toimii kuvalinkkinä verkkosivulle. Koodin takaa voi löytyä myös esim. teksti- tai ääniviesti tai käyntikortin tiedot. Koodit luetaan puhelimen tai tabletin ilmaisella erikseen ladattavalla sovelluksella •ScanLife, QR Droid (Google Play) •QR Reader, QRReader (App Store) •Uudemmissa Windows-puhelimissa (esim. Lumia) QR-koodilukija löytyy suurennuslasin kautta ja sitten painamalla silmä-toimintoa.
 • 19. QR-koodin teko on helppoa • Linkin lyhentäminen: bit.ly (tekee koodista helpommin luettavan) • www.qr-koodit.fi/generaattori (selaimella) • QR Code Creator, QRReader (App Store) • Qr Droid (Google Play) • QR Code Generator (Windows Phone) Kuva: Matleena Laakso CC BY
 • 21. Mitä mahdollisuuksia BYOD tuo kouluusi? 1/2 • Taloudellisessa tilanteessa saadaan kouluun oppilaskäyttöön konekantaa ilman kunnan panostusta. • Pikatestausta tuntien lopussa. • Välittömän palautteen saaminen oppilaiden työskentelystä. • Opetuksen monipuolistuminen, laajentaminen. • Oppilaiden motivointi. • Pienellä vaivalla hienonnäköistä tuotosta. • Omia yhteyksiä käyttäen laajentaa oppimisympäristön koulun ulkopuolelle. • Opettajille mahdollisuus oivaltaa hyöty tablettien käytöstä sekä oppilaiden oppimisen tukemiseksi että oman ammattitaidon monipuolistamiseksi. • Kääntää päälaelleen käsityksen opettajuudesta, kun oppilaat neuvovat opettajia tietotekniikan käytössä. Kokemuksesta oppilaat tällaisissa tapauksissa innoissaan. • Mahdollistaa asennemuutoksen synnyn koulussa. Oppimisen ja opettamisen murros. Mukana haaste saada opettajat tähän mukaan.
 • 22. Mitä mahdollisuuksia BYOD tuo kouluusi? 2/2 • Vaatii keskustelua perusperiaatteista, miten laitteita käytetään. • Asiat eivät ole joko-tai vaan lähinnä sekä-että. • Käyttö voi olla perinteisen ohella, perinteisen sijaan opetuksen/oppimisen. suodattamiseen esim. olemassa olevien ohjelmien avulla. • Tekniikan sietokykyä vaaditaan. Ei niin että tää ei taaskaan toimi vaan kenellä TOIMII. • Hyviä alustoja olisi kuitenkin hyvä sopia. • Vaatii opettajilta tiettyjä taitoja, että keskustelu kyetään käymään. • Lukio-opetuksessa sähköiset oppimateriaalit alkavat olla toimivia ja jopa opiskelijakohtaisiksi muokattavia. • Materiaalit eivät saa olla oppikirjan kopioita, uusi tekniikka mahdollistaa havainnollistamisen (jäniksen jalka). • Byod haastaa uuteen pedagogiikkaan. • Mahdollisuus työskennellä missä hyvänsä, milloin hyvänsä, millä ryhmällä hyvänsä.
 • 23. Miten BYOD muuttaa pedagogiikkaa? • Opettajan pitää uskaltaa päästää irti omasta näkemyksestään, omista pinttyneistä toimintatavoista, ei ole yhtä ainoata ratkaisuvaihtoehtoa. • Miten homma pidetään hallussa, jotta se ei mene päämäärättömäksi surffailuksi. • Opettajan täytyy valmistautua käsitteistön opettamiseen. • Opettajan tulee jatkossakin tietää, kiteyttää  ja ymmärtää se tavoite, mihin pyritään. • Tuotoksista tulee hienoja - oppilaat motivoituvat. • Tehokkuusajattelu? Auringon värittäminen esitelmään, kuinka tehokasta oppimista? • Yhdistelymahdollisuudet • Opettajan tulee olla  eri oppimistyylien menetelmäosaaja. • Ajasta puolet on kulunut ja saimme juuri ohjelman käyntiin. • Yhdellä katkesi yhteys, kahdella ei ollut sopivaa laitetta. • Opiskelijat ovat jo taitavia - ja me vasta harjoittelemme. • Tukea tarvitaan kuitenkin koko ajan. Yhteydet ovat haavoittuvia. • Valmistautuminen tuntiin muuttuu. • Epävarmuutta siedettävä entistä enemmän. • Sekä laitteet että softa muuttuvat jatkuvasti - kuka etsii ja seuraa ja seuloo opittavat/ luotettavat/käytettävät/sallitut? • Flipped classroom -konsepti • Tekijänoikeuskysymykset, kuka saa käyttää ja millä ehdoilla oppimateriaalia verkosta?
 • 24. Miten koulussasi on jo hyödynnetty BYOD:ia? • Koulun langaton verkko, saa kirjautua luvan kysymällä. • Avoin verkko lisää verkon resursseja huomattavasti, vaati lasten vastuuttamista. • Omien puhelinten käyttöä mietittävä. • Oppilaiden omat kännykät käyttöön, koulun tabletit paikkaavat tasapuolisuuden ongelmaa. • Pedagoginen keskustelu on usein vain välineen muodon käyttö. • Ei ole itsearvo, että siirrytään tekniseen välineeseen. • Oppimisen täytyy olla monikanavaista. • Helposti uudet jutut tulevat esim. tvt-asiantuntijoilta, joiden lähtötiedot ja taidot ovat paljon kehittyneempiä kuin muilla. • Tvt-osaamisen haaste on osaamisen tasainen jakautuminen, yksi osaava ja asiaan vihkiytynyt opettaja on kullanarvoinen. • Tiedonhaku tällä hetkellä keskeinen käyttömuoto.
 • 25. Mitä BYOD:n käyttöönotto edellyttää sinulta rehtorina nyt? Miten voit valmistaa työyhteisöäsi siihen hetkeen, kun BYOD- tai 1:1-pedagogiikka on koulussasi arkea? • Ylöjärven BYOD-projekti 5. luokille • Vapaa verkko oppilaille käytettäväksi: keskustelu tietohallinnon kanssa • Kiertävä ict-ope, perehdyttää opet ja samanaikaisopettajuus • Läppärit käyttöön atk-luokkien sijaan • ”Jotkut opettajat" > suurin osa tai kaikki opettajat: rehtorin asenne ja rohkaisu, pelot pois, vierihoidon järjestäminen • Löydetään uusia menetelmiä ja keinoja tarpeisiin: miksi käyttäisin, miten hyödyn.  • Tasa-arvokysymys? Vr.t sukset • Ryhmätyöskentely, muut pedagogiset ideat • Opettajien pitää käyttää, ei oppilas muuten sitä tuo kouluun • Ei avointa verkkoa omille laitteille.  • What's up sosiaalisena mediana • Someketin opettaminen • Lapset on jo netissä • Koulutuksissa opittuja välineitä käyttöön esim. opekokouksiin ja vanhempainiltoihin • Opeilla ei tunnu olevan aikaa • Verkon kapasiteetti puhuttaa • Sosioekonominen paine, konekanta vanhenee • Opettajien taidot heikot, opettajien hankala opettaa asioita oma taito heikko • Säteilyasiat puhuttavat langattomissa verkoissa • Opettajien kouluttaminen keskeistä • Sisäänajoa nyt opettajille, vertaistuki • Vanhempia on alettava sitouttamaan asiaan • Aina kannattaa miettiä työmenetelmä tarpeen mukaan
 • 26. Miten itse hyödynnät työssäsi mobiililaitteitasi? • Sähköpostia ja kalenteria • Helmi (ei aina toimi) jaWilma • Datapaketit liian hitaita ja liian pieniä! • Tiedonhaku • Kuvien ottaminen • Google Drive • Sijaisrekry • Kotisivut • Muistikirja omiin muistiinpanoihin: Onenote, Evernote • Varjokoulu
 • 27. Lisätietoja • CC-lisenssit: creativecommons.fi • CC BY-SA 4.0 eli Creative Commons Nimeä-Jaa samoin 4.0 Kansainvälinen -lisenssi: creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fi – Sinä saat jakaa ja muuntaa tätä diasarjaa, myös kaupallinen hyödyntäminen on sallittu. – Ehtona on, että viittaat aina alkuperäiseen tekijään ja lähteeseen, tämän diasarjan osalta: Matleena Laakso, http://www.slideshare.net/MatleenaLaakso/byod-ja-luokan- toimintakulttuurin-muutos Muokattu teos tulee jakaa tällä samalla lisenssillä.   • Tätä lisenssiä laajempia oikeuksia voi olla saatavilla osoitteessa www.matleenalaakso.fi • Diasarjan taloudelliset tekijänoikeudet kuuluvat Pirkanmaan ELY-keskukselle Tämä diasarja on lisensoitu Creative Commons -lisenssillä CC BY-SA 4.0

Notas do Editor

 1. BYOD ja luokan toimintakulttuurin muutos, jonka tekijä on Matleena Laakso, on lisensoitu Creative Commons Nimeä-Jaa samoin 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä. Tätä lisenssiä laajempia oikeuksia voi olla saatavilla osoitteessa http://www.matleenalaakso.fi/. Lisätietoja tekijänoikeuksista diasarjan viimeisessä diassa. Pirkanmaan II asteen yhteisöllinen kehittämisverkosto – PAOK:n rahoittajana ovat Euroopan sosiaalirahasto ESR, Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä yhteistyöoppilaitokset.
 2. NMC =the New Media Consortium
 3. Pirkanmaan II asteen yhteisöllinen kehittämisverkosto – PAOK:n (http://paokhanke.ning.com) rahoittajana ovat Euroopan sosiaalirahasto ESR, Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä yhteistyöoppilaitokset. Rahoituspäätöksessä todetaan kohdassa tekijänoikeudet seuraavasti: ”Hankkeen hyväksymisen, rahoittamisen ja maksamisen ehtona on, että tuensaaja luovuttaa kaikki taloudelliset oikeudet hankkeessa syntyneisiin tekijänoikeuslain (404/1961) mukaisesti suojattuihin aineistoihin, mukaan lukien oikeudet aineiston muokkaamiseen ja käyttöoikeuksien edelleen luovuttamiseen rahoittajaviranomaiselle sen varmistamiseksi, että aineistot ovat yleisesti käytettävissä korvauksetta rakennerahasto-ohjelmien tavoitteiden mukaisesti.   Tuensaaja vastaa siitä, että sillä on ennen viranomaiselle luovuttamista oikeudet hankkeessa syntyneisiin tekijänoikeuslain mukaisesti suojattuihin aineistoihin tämän ehdon edellyttämässä laajuudessa, ja että aineisto ei loukkaa kolmannen tekijänoikeuslakiin perustuvaa oikeutta. Tuensaaja hankkii tarvittavat oikeudet niiltä, joiden teoksia tai muita suojattuja aineistoja on käytetty hankkeeseen syntyvien suojattujen aineistojen aikaansaamisessa. Tällaisia tahoja voivat olla esimerkiksi teosten luomiseen osallistuvat työntekijät tai alihankkijat. Taloudellisten tekijänoikeuksien haltijana rahoittajaviranomainen on päättänyt, että aineistoa saa käyttää ilman eri korvausta tai lupaa.   Saattaessaan aineistoa yleisön saataville aineiston käyttäjän tulee liittää oheen maininta aineistoon liittyvien taloudellisten tekijänoikeuksien kuulumisesta rahoittajaviranomaiselle sekä siitä, että aineistosta saa vapaasti valmistaa kappaleita ja saattaa sen yleisön saataviin sekä sisällyttää muuhun aineistoon tai muulla tavoin kehittää sitä edelleen kuitenkin loukkaamatta tekijän moraalisia oikeuksia, samoin kuin sitä, että käyttäjän sitoutuminen näihin ehtoihin on käyttöoikeuden ehto.”