O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Kommunikation

1.718 visualizações

Publicada em

Kommunikation

Publicada em: Educação
  • Login to see the comments

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Kommunikation

  1. 1. Kommunikation handlar om att överföra information från en avsändare via ett medium till en mottagare. Man kan se kommunikation som en tvåvägsprocess där det sker ett utbyte av tankar, åsikter och information.
  2. 2. Överföringen kan ske via tal, skrift eller andra tecken. Dagens samhälle, som bland annat präglas av ett ständigt växande informationsutbyte, ställer allt högre kommunikativa krav på oss medborgare. I ett allt mer mångkulturellt och heterogent samhälle måste vi kunna anpassa vårt sätt att kommunicera beroende på sammanhang, målgrupp, syfte etc.
  3. 3. Inom räddningstjänsten handlar kommunikation ofta om att kommunicera olika typer av risker. Om man skall kommunicera risker så är en central framgångsfaktor att de olika inblandade parterna/aktörerna känner tillit till varandra. Att man har förtroende för den som säger eller gör något. Inom modern riskkommunikations- forskning har man slagit fast att det är lättare att förlora både tillit och trovärdighet än det är att vinna dem. TILLIT KRIS FÖRTROE NDE
  4. 4. I dag handlar riskkommunikation ofta om att tillsammans med andra i ett socialt sammanhang komma fram till konkreta lösningar på olika problem. Envägskommunikation har avlösts av utbyte av idéer, förhandlingar och en vilja att komma överens.
  5. 5. Kommunikation i olika former håller alltså på att bli ett allt viktigare inslag i arbetet för dagens och morgondagens brandmän. Detta kan ske genom olika typer av informations- kampanjer och arrangemang. Att ha öppet hus på brandstationen är ett exempel på detta. Att hålla utbildningar och att förmedla information håller på att bli en naturlig del av brandmannens roll. Det blir allt vanligare att man som brandman gör besök på skolor och i olika föreningar. Det här betyder att en brandman bör ha god kommunikativ förmåga och vara pedagogiskt medveten. Men världen är större än den egna hemkommunen, så för den framtida räddningstjänsten blir det också allt viktigare med nätverksbyggande och att bevaka vad som händer i omvärlden.
  6. 6. Ett allt mer mångkulturellt och heterogent samhälle ställer krav på anpassning av budskapen till olika målgrupper. Att skaffa sig erfarenheter av att samverka med människor i olika åldrar, av olika etnicitet och med olika språk kommer att bli allt viktigare. Att kunna språk och ha kännedom om olika kulturer bidrar till effektivare kommunikation och därmed att våra möten fungerar bättre och att vår trovärdighet ökar. Om våra målgrupper möts av räddningstjänstpersonal som mer avspeglar befolkningen i stort, med avseende på kön, ålder, etnicitet m.m., kan det också bidra till att våra budskap lättare får fäste. Det är när vi anpassar oss och vår kommunikation till olika målgrupper som våra budskap om skydd mot olyckor verkligen når fram.

×