Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Similar a Presentatie Enduris over Energietransitie (20)

Anúncio

Último(20)

Anúncio

Presentatie Enduris over Energietransitie

 1. Energietransitie: wat kunnen wij samen doen? Machiel Joosse, 21 november 2018
 2. Agenda • Kennismaking / introductie • Wat is Energietransitie? • Ontwikkelingen en doelstelling Energietransitie • Organisatie: RES & warmtetransitievisie • Wat kunnen wij samen doen? 4
 3. Kennismaking: 2000 – gebouwd: 430m3; 126m2 woonoppervlak 2017 – verbouwd: 510m3; 156m2 uitbreiding keuken, vloerverwarming, Hybride-warmtepomp Gehuwd; 4 kinderen: 13jaar - 4 maanden Buitenunit van hybride warmtepomp
 4. 6 Energietransitie – persoonlijke ervaring: 2010 woning gekocht 1e PV-set: 2880Wp - Zuid
 5. 7 Energietransitie – persoonlijke ervaring: Warmtepomp 2010 woning gekocht 1e PV-set: 2880Wp - Zuid 2e PV-set: 1800Wp - West Energie uit aardgas 19% Elektrisch verbruik warmtepomp 21% Energie uit buitenlucht 60% Na verbouwing 120m3 aardgas (ruimteverwarming) Warmte: 25.6GJ Energie uit aardgas 100% Voor verbouwing: 600m3 aardgas (ruimteverwarming) Warmte: 21.1GJ
 6. 8 Het ‘dilemma’ van zon-PV: 0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000 400000 450000 500000 jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec Historische PV-opwek 'Prelaatweg' 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 0 20 40 60 80 100 120 140 -600 -400 -200 0 200 400 600 nov dec jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov 2017 2018 Gasverbruik(m3) Elektriciteit(kWh) ‘verbruik’ versus ‘opwek’ Zonnepanelen totaal 2e set PV Warmtepomp Netto Elektriciteit Gasverbruik Oplossing?? batterij opslag? capaciteit 13,5kWh
 7. 9 Wie zijn wij? Enduris B.V. is uw netbeheerder in de provincie Zeeland. Wij zorgen voor de aanleg, het onderhoud en de ontwikkeling van de Zeeuwse gas- en elektriciteitsnetten. Wij staan voor veilig, betrouwbaar en kostenefficiënt beheer van deze netten. Enduris is onderdeel van Stedin Groep.
 8. • Veilig • We werken veilig of we werken niet • Altijd en overal • Aandacht voor eigen medewerkers • Aandacht voor de omgeving • Betrouwbaar • Betrouwbare netwerken • Afspraak is afspraak • Partner voor de klant • Vakmanschap • Persoonlijk • Open en eerlijk • We helpen elkaar • Dichtbij de Zeeuw • Vertrouwd beeld in de straat 10
 9. DELTA opgesplitst 11 Voor 2017 Na 2017
 10. Ontwikkelingen en doelstelling Energietransitie
 11. Overgang van fossiele brandstoffen naar volledig duurzame en hernieuwbare energiebronnen Waarom energietransitie? Verbranding van fossiele brandstoffen wordt gezien als belangrijke aanjager van CO2 uitstoot. 13 Wat is energietransitie?
 12. Duurzame energie in 2020 14 Opwarming aarde maximaal 2 graden Doelstellingen energietransitie CO2-uitstoot in 2050 -80% Duurzame energie in 2020 +14% Energieverbruik per jaar -1,5% Energieverbruik per jaar in 2020 -100 PJ Werkgelegenheids- groei in 2020 +90.000 max.+2max+2o
 13. 15
 14. Routepad van ‘Den Haag’  ‘thuis’
 15. 17 Energie ‘thuis’: Nu en straks… Gemiddelde woning: Jaarverbruik 3500kWh = 12,6GJ Gemiddelde woning: Jaarverbruik 1500m3 aardgas = 54GJ 100 GJ 50 100 GJ 50 100 GJ 50 100 GJ 50 100 GJ 50 100 GJ 50 Nu: Straks: 100 GJ 50
 16.  Stap 1: Samen starten  Stap 2: Karakteriseren  Stap 3: Afwegen en vergelijken  Stap 4: Ontwerpen en plannen  Stap 5: Besluitvorming
 17. 19 Wat kunnen wij samen doen…? Voor de nieuwe energiegeneratie samen werk maken van een leefwereld van nieuwe energie
 18. 20 Wat gaat u ‘thuis’ doen… ? Bijna de helft van de Nederlanders geeft aan al maatregelen te nemen om klimaatverandering tegen te gaan… Veelgenoemde maatregelen zijn zonnepanelen aanschaffen, afval scheiden, alternatief vervoer gebruiken en zuiniger omgaan met elektriciteit en water. Bron:
 19. WAT KUNNEN WIJ BIJDRAGEN? • Partijen verbinden • Meedenken in slimme samenwerkingsverbanden • Adviseren, doorrekenen mogelijkheden • Samen energie geven aan deze mooie uitdaging! SAMEN MET U GAAN WIJ DAAR GRAAG MEE AAN DE SLAG

Notas do Editor

 1. Uitleggen. Zon-opwek is in de zomermaanden. Piek aan energie in de winter. Veel mensen denken aan batterijen. 1550kWh opslaan. 1,5MW oftewel 114 batterijen die per stuk €7000,- kosten.
 2. In 2017 had een Zeeuws huishouden gemiddeld minder dan 17 minuten geen stroom.    Voor gas gaat het slechts om seconden. Gemiddeld had een Zeeuws huishouden in 2017 22 seconden geen gas. 17 Minuten = 99,999.968% 22 seconden = 99,999.995%
 3. Veiligheid: Aandacht voor arbeidsveiligheid (veiligheid medewerkers), ontwerpveiligheid (installaties) én procesveiligheid (netwerken in relatie tot mens en milieu). We werken veilig of we werken niet Betrouwbaar: Onze netwerken zijn betrouwbaar; We zijn een solide partner voor onze klanten en voor elkaar (intern); Afspraak is afspraak; Goede werkgever met aandacht voor ontwikkeling medewerkers Persoonlijk: Dichtbij onze Zeeuwse klant; Medewerkers die klanten helpen; Collega’s die elkaar helpen; Vakmanschap; Open en eerlijk; Toegankelijk; Meteropnemers komen al jaren aan de deur; Monteurs in de straat: bekend & vertrouwd gezicht
 4. Route van ‘Den Haag’  ‘uw huis’ Klimaatwet: 50% reductie 2030 en 95% in 2050… Ambitie: 2050 alleen hernieuwbare energiebronnen. Ruim 30’RES-en 1 RES voor Zeeland ofwel Zeeuws Energieakkoord Daarmee gaan 13 Zeeuwse gemeenten aan de slag voor warmteplan op wijkniveau. Gemeenten zitten aan het stuur. Als Enduris staan we de gemeenten met ‘raad’ en ‘daad’ bij.
 5. De meeste huizen hebben nu een elektriciteit en aardgasaansluiting Gemiddeld gebruikt een huishouden 3500kWh en 1500m3 aardgas. Als we dat in dezelfde energiewaarde uitdrukken: 12,6GJ elektriciteit en 54 GJ aardgas. Dus energietechnisch gaat er bijna 4á 5x zo veel energie door de ‘gasmeter’ dan de elektriciteitsmeter Straks zijn er eigenlijk 3 scenario’s. Of huizen worden volledig verelektrificeert. Dit is eigenlijk ook nu bij nieuwbouwwoningen zo… Woning moet dan wel geschikt zijn voor ‘laag temperatuurwarmte’. Dat betekend heel goed geïsoleerd. Of woning komt op een warmtenet. Dan moet leiding voor gas er uit en komt er Dat betekent dan een collectieve warmtebron. (Bodemwarmte, centrale warmtepomp, warmte uit oppervlaktewater. Etc.) Of woning houdt de elektriciteitskabel en de gasaansluiting. Waarbij dan uit de ‘buis’ geen fossiel maar duurzame gas uit hernieuwbare bron komt. Met bijvoorbeeld een hybride CV-ketel, zoals bij mij thuis is dit een. Het elektriciteitsverbruik stijgt wel maar als warmtepomp het niet trekt dan wordt met ‘duurzaam gas’ bijgestookt. Hoe dan ook… kan je stappen ondernemen om de woning te isoleren om het energieverbruik te verlagen is dat in alle gevallen aan te bevelen en niet alleen goed voor het milieu maar ook voor de portemonnee
 6. Rol weggelegd voor de Vereniging Kleine Zeeuwse kernen. Dorpsraden… Tussen gemeente en bewoners
 7. Bijvoorbeeld dorspraden
 8. Kantar Public
 9. Alleen als wij weten welke ontwikkelingen op onze netten afkomen kunnen we blijven zorgen dat het ‘licht’ niet uit gaat en we betrouwbare netten in de toekomst houden. Samengevat: Als Enduris zitten wij niet ‘aan het stuur’ dat de lokale gemeente die moet uiteindelijk met een warmteplan komen om op wijkniveau
Anúncio