O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Det uformelle lederskab – hvordan skaber du succes, Lars Hansen - Mannaz

163 visualizações

Publicada em

- Hvordan får du skabt de rette rammer for succes?

- Hvordan arbejder du med at skabe et velfungerende team?

- Hvordan opnår du følgeskab uden at være chef?

 • Entre para ver os comentários

Det uformelle lederskab – hvordan skaber du succes, Lars Hansen - Mannaz

 1. 1. Projektværktøjsdagen 2015 Lars Hansen, Programme Director – Mannaz A/S
 2. 2. Det uformelle lederskab – hvordan skaber du succes? Hvordan opnår du følgeskab uden af være chef? Hvordan får du skabt de rette rammer for succes? Hvordan arbejder du med at skabe et velfungerende team?
 3. 3. Hvordan opnår du følgeskab uden af være chef?
 4. 4. Evolution af mennesket - 2 mill. år -35.000 år Nu Side 4 Projektværktøjsdagen 2015
 5. 5. Samfundsstruktur • Pre-menneske • Gruppe, klan, stamme • Stammer, folkeslag, fyrstedømmer mm. • Nationer, stater Tidsperiode • Over 2 mill. år siden • 2 mill. – 13.000 år siden • 13.000 – 250 år siden • 250 år til nu Antal af individer • Meget forskellige • Op til 200 individer • Tusindevis af individer • Millioner af individer Hvordan så ”familier” ud (gruppestørrelser)? Page 5 Projektværktøjsdagen 2015
 6. 6. Samfundsstruktur • Pre-menneske • Gruppe, klan, stamme • Stammer, folkeslag, fyrstedømmer mm. • Nationer, stater Samfundsstruktur • Pre-menneske • Gruppe, klan, stamme • Stammer, folkeslag, fyrstedømmer mm. • Nationer, stater Tidsperiode • Over 2 mill. år siden • 2 mill. – 13.000 år siden • 13.000 – 250 år siden • 250 år til nu Hvordan blev ledere valgt? • ? – den stærkeste eller? • Gruppen valgte lederen på baggrund af gruppens behov • Landbrugssamfundet – magt, arveret. • Magt eller demokrati Antal af individer • Meget forskellige • Op til 200 individer • Tusindevis af individer • Millioner af individer Hvordan blev ledere valgt? Kilde: ”Selected” af Mark Van Vugt Page 6 Projektværktøjsdagen 2015
 7. 7. “It is not the strongest of the species that survive, nor the most intelligent, but the ones most responsive to change.” Side 7 Projektværktøjsdagen 2015
 8. 8. Udfordringerne med ledelse i forhold til det at lede hjernen? Projektværktøjsdagen 2015 Side 8 Vilkår – Det er ikke længere medarbejderne der vælger lederen! Lederen skiftes ikke ud når behov, for gruppen, ændres! Udfordringer – Tillid og tryghed til en person jeg som individ ikke selv har valgt til at bestemme over mig.
 9. 9. Hjernens interne magtforhold Projektværktøjsdagen 2015 Side 9 Logik Følelse og ”automatik” Instinkt • Kæmp • Flygt • Frys
 10. 10. Hjernens interne magtforhold Logik – håndtere 2 informationer/sek. Følelse og ”automatik” – håndtere 6 mia. informationer/sek. Instinkt • Kæmp • Flygt • Frys Side 10 Projektværktøjsdagen 2015
 11. 11. ”Jeg forstår det ikke!” Der er manglende forståelse, for få informationer, forvirring, meningsløshed eller uenighed om en beslutning ”Jeg kan ikke lide det!” Forandringen opfattes som en trussel – jeg må forsvare mig – mister status, usikker på om ”jeg kan”, jobsikkerhed - ”er jeg god nok” ”Jeg kan ikke lide dig!” Fundamentet er ikke på plads Der er en dybt forankret og fundamental mistillid til lederen/organisationen, ”jeg stoler ikke på dig”, ”tidligere dårlige erfaringer/skuffelser”, vores værdier er markant forskellige Modstand mod forandringer Projektværktøjsdagen 2015 Page 11 Rick Mauer
 12. 12. ”Jeg forstår det ikke!” Der er manglende forståelse, for få informationer, forvirring, meningsløshed eller uenighed om en beslutning ”Jeg kan ikke lide det!” Forandringen opfattes som en trussel – jeg må forsvare mig – mister status, usikker på om ”jeg kan”, jobsikkerhed - ”er jeg god nok” ”Jeg kan ikke lide dig!” Fundamentet er ikke på plads Der er en dybt forankret og fundamental mistillid til lederen/organisationen, ”jeg stoler ikke på dig”, ”tidligere dårlige erfaringer/skuffelser”, vores værdier er markant forskellige Hvordan formidles modstand Projektværktøjsdagen 2015 Page 12 Rick Mauer
 13. 13. Det uformelle lederskab – hvordan skaber du succes? Hvordan opnår du følgeskab uden af være chef? Hvis dine ressourcer har tillid til dig er chancen for at de følger dig, og at du dermed opfattes som leder, større.
 14. 14. Hvordan får du skabt de rette rammer for succes?
 15. 15. • Verdens største studie om ledelse • Gallup har gennemført en omfattende analyse over 25 år med mere end 1 mio. medarbejdere og 80.000 ledere. Denne giver et interessant billede af, hvad der skaber ekstraordinære ledere. Hvad gør de ledere, som skaber de bedste forretningsmæssige resultater, holder på de talentfulde medarbejdere og gør kunderne loyale? • Studiet har dokumenteret, at de ekstraordinære ledere er villige til at individualisere. De har disciplin og fokus på at skabe de rigtige betingelser for deres medarbejdere - en af gangen, hver dag. De finder de rigtige talenter, definerer de ønskede resultater, fokuserer på styrkerne og motiverer samt udvikler medarbejderne individuelt. • De ekstraordinære ledere har en indsigt i deres organisation, som de styrer efter. De formår at forene to kraftfulde faktorer: Virksomhedens behov og medarbejdernes behov. Det er ikke en nem opgave, og det kræver for de fleste ledere et struktureret værktøj. • Studiet har identificeret, hvilke faktorer der har den største indvirkning på medarbejdernes evne til at præstere ekstraordinært. Resultatet er de 12 ledelsesopgaver, som lederne skal sikre sig er optimeret. Gallup studie – ”The Gallup Q12” Projektværktøjsdagen 2015 Side 15
 16. 16. De 12 ledelsesopgaver Fundament (styring) 1. Jeg har sikret mig, at alle mine medarbejdere ved, hvad der forventes af dem på arbejdet 2. Jeg har sikret mig, at alle mine medarbejdere har de rette materialer, udstyr og værktøjer til at udføre deres arbejde godt 3. Jeg giver mine medarbejdere mulighed for at gøre det, de hver især er bedst til, hver dag Motivation 4. Jeg har indenfor de seneste 7 dage rost hver eneste af mine medarbejdere - eller har på anden måde vist min anerkendelse af den enkeltes indsats 5. Jeg viser mine medarbejdere, at jeg tager deres meninger alvorligt 6. Jeg har sikret mig, at mine medarbejdere forstår og drøfter betydningen af virksomhedens mission 7. Jeg forsøger at skabe en kultur i mit område, hvor alle fokuserer på at levere høj kvalitet Udvikling 8. Jeg forsøger at udvikle en kultur i mit område, der motiverer den enkelte til personlig udvikling 9. Indenfor de seneste 6 måneder har jeg talt med hver eneste af mine medarbejdere om, hvordan han/hun udvikler sig i sit job 10.Indenfor de seneste 12 måneder har jeg forsøgt at give hver eneste af mine medarbejdere muligheder for at lære noget nyt og udvikle sig i deres job Relationer 11.Jeg viser hver eneste af mine medarbejdere, at jeg interesserer mig for dem som person 12.Jeg forsøger at skabe en kultur i mit område, hvor medarbejderne kan udvikle gode sociale relationer Projektværktøjsdagen 2015 Side 16
 17. 17. Skab resultater med mennesker Projektværktøjsdagen 2015 Side 17
 18. 18. For at resultater skal ændre sig, skal adfærd ændres? Projektværktøjsdagen 2015 Side 18
 19. 19. De logiske niveauer Projektværktøjsdagen 2015 Side 19 Resultat Adfærd Holdning/Viden Værdier Identitet Individ
 20. 20. Det uformelle lederskab – hvordan skaber du succes? Hvordan får du skabt de rette rammer for succes? Hvis mål og ramme er konkrete og hver enkelt forstår sin rolle, altså hvilken adfærd den enkelte skal have for at bidrage, vil der være større sandsynlighed for at den enkelte leverer rette kvalitet til rette tid.
 21. 21. Hvordan arbejder du med at skabe et velfungerende team?
 22. 22. Maslows behovspyramide Behov for selvrealisering: Kreativ udfoldelse, udfordringer og opfyldelse af drømme Selvværds behov: Ansvar, (selv)respekt, påskønnelse og status. Sociale behov: Modtage og give kærlighed, tilhørsforhold til en gruppe og social accept Behov for tryghed og sikkerhed: En stabil indtægt, et fast arbejde og. faste rammer om familielivet Fysiske behov: Mad, søvn, varme og husly. Side 22 Projektværktøjsdagen 2015
 23. 23. Side 23 De fem dysfunktioner i et team, af Patrick Lencionis Diskuterer Commitment Ansvarlighed Mål Tillid Projektværktøjsdagen 2015
 24. 24. Side 24 Lencionis teammodel Skab tillid –som gør det muligt . . at have frugtbare konflikter, for . . . at sikre alles commitment til beslutninger . . så alle tager ansvar og holdes ansvarlige for . . de resultater gruppen har besluttet at nå Så     De fem dysfunktioner i et team, af Patrick Lencionis Projektværktøjsdagen 2015
 25. 25. Ledelse Management Leadership Personal Refleksion Side 25 Projektværktøjsdagen 2015
 26. 26. Det uformelle lederskab – hvordan skaber du succes? Hvordan arbejder du med at skabe et velfungerende team? Hvis teamet oplever at de har et fælles mål, og at de har tillid til hinanden, vil gruppen kunne finde de bedste løsninger fordi de tør engagerer sig og udfordre hinanden.
 27. 27. Det uformelle lederskab – hvordan skaber du succes? Hvordan opnår du følgeskab uden af være chef? Hvis dine ressourcer har tillid til dig er chancen for at de følger dig, og at du dermed opfattes som leder, større. Hvordan får du skabt de rette rammer for succes? Hvis mål og ramme er konkrete og hver enkelt forstår sin rolle, altså hvilken adfærd den enkelte skal have for at bidrage, vil der være større sandsynlighed for at den enkelte leverer rette kvalitet til rette tid. Hvordan arbejder du med at skabe et velfungerende team? Hvis teamet oplever at de har et fælles mål, og at de har tillid til hinanden, vil gruppen kunne finde de bedste løsninger fordi de tør engagerer sig og udfordre hinanden.

×