Anúncio
M.Emre BATIER Dönem Projesi last
M.Emre BATIER Dönem Projesi last
M.Emre BATIER Dönem Projesi last
M.Emre BATIER Dönem Projesi last
Anúncio
M.Emre BATIER Dönem Projesi last
M.Emre BATIER Dönem Projesi last
M.Emre BATIER Dönem Projesi last
M.Emre BATIER Dönem Projesi last
M.Emre BATIER Dönem Projesi last
Anúncio
M.Emre BATIER Dönem Projesi last
M.Emre BATIER Dönem Projesi last
M.Emre BATIER Dönem Projesi last
M.Emre BATIER Dönem Projesi last
M.Emre BATIER Dönem Projesi last
Anúncio
M.Emre BATIER Dönem Projesi last
M.Emre BATIER Dönem Projesi last
M.Emre BATIER Dönem Projesi last
M.Emre BATIER Dönem Projesi last
M.Emre BATIER Dönem Projesi last
Anúncio
M.Emre BATIER Dönem Projesi last
M.Emre BATIER Dönem Projesi last
M.Emre BATIER Dönem Projesi last
M.Emre BATIER Dönem Projesi last
M.Emre BATIER Dönem Projesi last
Anúncio
M.Emre BATIER Dönem Projesi last
M.Emre BATIER Dönem Projesi last
M.Emre BATIER Dönem Projesi last
M.Emre BATIER Dönem Projesi last
M.Emre BATIER Dönem Projesi last
Anúncio
M.Emre BATIER Dönem Projesi last
M.Emre BATIER Dönem Projesi last
M.Emre BATIER Dönem Projesi last
M.Emre BATIER Dönem Projesi last
M.Emre BATIER Dönem Projesi last
Anúncio
M.Emre BATIER Dönem Projesi last
M.Emre BATIER Dönem Projesi last
M.Emre BATIER Dönem Projesi last
M.Emre BATIER Dönem Projesi last
M.Emre BATIER Dönem Projesi last
Próximos SlideShares
InovasyonInovasyon
Carregando em ... 3
1 de 39
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Anúncio

M.Emre BATIER Dönem Projesi last

 1. T.C EGE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Pazarlama İnovasyonunun Tüketici Memnuniyeti ve Satın Alma Davranışına Etkisi ve Bir Uygulama: The Coca-Cola Company --------- The Effects of Marketing Innovation in Consumer Satisfaction and Buying Behavior and an Application: The Coca-Cola Company Tezsiz Yüksek Lisans Bitirme Projesi MUAMMER EMRE BATIER 92130002851 Danışman: PROF.DR NAZAN GÜNAY İZMİR, 2015
 2. 2 ÖNSÖZ Küreselleşen dünya pazarlarında, rekabetin ortamının çok geliştiği günümüzde artık işletmeler için de şartlar çok zorlu olduğu gözlemlenmektedir. Metalaşmış Markaların birbirleriyle yarıştığı bu dönemde artık inovasyon yapamayan İşletmeler rekabet edemez duruma gelmiş ve piyasalardan silinmeye başlamışlardır. Teknolojinin ilerlemesi, ürün yaşam döngüleri kısalmaya başlamıştır. Bu Sebep ise işletmeleri sürekli bir ürün inovasyonu yapmaya yöneltmiştir. Ürün inovasyonu yapamayan işletmeler inovasyonu, pazarlama gibi farklı departmanlar da gerçekleştirerek fark yaratmaya çalışmaktadır. Bu çalışmada konuyla ilgili anket çalışması eşliğinde pazarlama inovasyonun tüketici memnuniyetine ve satın alma davranışına etkisi örnek işletme üzerinden incelenmiş ve tespit edilmiştir.
 3. 3 İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ ŞEKİL LİSTESİ GİRİŞ 1. İNOVASYON KAVRAMI VE ARAÇLARI 1.1. İNOVASYONUN ÖZELLİKLERİ 1.2. İNOVASYONUN ÖNEMİ 1.3. İNOVASYONUN TEMELLERİ 1.3.1. İcat Temelli İnovasyon 1.3.2. Yaratıcılık Temelli İnovasyon 1.3.3. Teknoloji Temelli İnovasyon 1.3.4. Değişim Temelli İnovasyon 1.4. İNOVASYON ÇEŞİTLERİ 1.4.1. Ürün (Hizmet) İnovasyonu 1.4.2. Süreç İnovasyonu 1.4.3. Organizasyonel İnovasyon 2. PAZARLAMA İNOVASYONU 2.1. PAZARLAMA VE İNOVASYON 2.2. PAZARLAMA VE İNOVASYON ARASINDAKİ İLİŞKİ 2.3. PAZARLAMA İNOVASYONU 2.4. PAZARLAMA İNOVASYONU ALANLARI 2.5. PAZARLAMA İNOVASYONUNU ZORUNLU KILAN FAKTÖRLER 2.5.1. Sınırların Ortadan Kalkması 2.5.2. Müşteri Beklentilerinin Artması 2.5.3. Değişim Hızının Artması 3. PAZARLAMA İNOVASYONUNUN TÜKETİCİ MEMNUNİYETİ VE SATIN ALMA DAVRANIŞINA ETKİSİ: COCA-COLA ÖRNEĞİ 3.1. ARAŞTIRMA AMACI VE KAPSAMI 3.2. ARAŞTIRMANIN HEDEFLERİ 3.3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ VE KISITLARI 3.4. ARAŞTIRMA BULGULARI 3.4.1. Katılımcıların Demografik Özellikleri 3.4.2. Tercihlere Etki Eden Kriterler 3.4.3. Tüketici Memnuniyeti ve Satın Alma Davranışıyla İlişkisi 4. SONUÇ VE ÖNERİLER KAYNAKLAR EKLER
 4. 4 TABLOLAR LİSTESİ Tablo 1. Ülkeler ve Yıllar Bazında AR-GE Yatırım Bütçeleri Tablo 2. 2014 Yılı Küresel İnovasyon Gerçekleştiren 100 Şirket Sıralaması Tablo 3. En Büyük İlk 20 Ekonomi (ABD Doları) Tablo 4. Katılımcıların Demografik Özellikleri Tablo 5. Coca-Cola Tercihlerindeki En Önemli Etken Tablo 6. Coca-Cola şişesinin Üzerinde İsim Bulunması Tablo 7. Coca-Cola Şişesinin Üzerinde İsimlerini Bulduklarındaki Tepkiler Tablo 8. Coca-Cola Şişesinin Üzerinde İsimlerini Bulamadıklarındaki Tepkiler
 5. 5 GİRİŞ İşletme amaçları oldukça çeşitlidir ancak temel amaçlar; kar sağlama, satış yapmak, gelir sağlamak, sosyal sorumluluk, varlığını sürdürmek ve büyümek olarak sıralanabilmektedir. Bu belirtilen amaçlar içinde önem verilen değerler ve bakış açıları işletmeler için farklı olabilir. Ancak ortak amaç daima kar sağlamak olmaktadır. Günümüzde pazara dayalı, serbest (kapitalist) ekonomilerde kar maksimizasyonu sağlamak teknolojinin de gelişmesi ile çok daha önem kazanmıştır. İşletmeler için teknoloji maliyetleri azaltmada büyük önem teşkil edip, avantaj sağlarken diğer taraftan da en büyük rekabet unsuru haline gelmiştir. Teknolojinin gelişmesi ve ucuzlaması işletmeleri tedirgin etmektedir. Bu nedenle işletmeler eşsiz bir ürün üretmiyor veya satmıyor ise rakipleriyle rekabet şansı giderek azalmaktadır. Bu nedenle günümüzde işletmeler varlıklarını sürdürmek istiyorlar ise verecekleri en doğru karar araştırma ve geliştirme (ar-ge) ve inovasyona yatırım yapmak olmalıdır. Tablo 1. Ülkeler ve Yıllar Bazında AR-GE Yatırım Bütçeleri Ülke Seçim Para Birimi 2007 2008 2009 2010 2011 ABD Toplam Milyon Dolar 359 377 373 372 382 ABD İş Girişimi Milyon Dolar 254 269 259 253 262 Japonya Toplam Milyon Dolar 139 138 126 128 133 Japonya İş Girişimi Milyon Dolar 108 108 96 98 102 Almanya Toplam Milyon Dolar 69 74 74 76 81 Almanya İş Girişimi Milyon Dolar 48 51 50 51 55 Kore Toplam Milyon Dolar 38 41 44 49 55 Fransa Toplam Milyon Dolar 40 41 42 43 44 Kore İş Girişimi Milyon Dolar 29 31 32 36 42 İngiltere Toplam Milyon Dolar 37 37 36 36 36 Fransa İş Girişimi Milyon Dolar 25 25 26 27 28 İngiltere İş Girişimi Milyon Dolar 23 23 22 22 23 Kanada Toplam Milyon Dolar 23 22 22 22 21 İtalya Toplam Milyon Dolar 20 20 20 20 20 İspanya Toplam Milyon Dolar 16 17 17 17 16 Kanada İş Girişimi Milyon Dolar 13 12 12 11 11 İtalya İş Girişimi Milyon Dolar 10 10 10 11 11 İsrail Toplam Milyon Dolar 8 8 8 8 8 İspanya İş Girişimi Milyon Dolar 9 9 8 8 8 Türkiye Toplam Milyon Dolar 6 6 7 7 8 İsrail İş Girişimi Milyon Dolar 7 7 7 7 7 Türkiye İş Girişimi Milyon Dolar 2 2 2 3 3 Kaynak: http://stats.oecd.org/Index.aspx?DatasetCode=PATS_IPC# ,Erişim tarihi:02.02.2015
 6. 6 Dünyada ve Türkiye de AR-GE’ye ayrılan bütçeler incelendiğinde ve gelişmiş ülkeler ile kıyaslandığında iş alanı yatırımlarında Türkiye’nin en sonda olduğu görülmektedir (Tablo1.). Bu nedenle Tablo 1’de görülmekte olan rakamlar incelendiğinde Türkiye’nin AR- GE’ye yaptığı yatırımlar, ABD’nin yatırımlarının sadece %1,41 ünü oluşturmaktadır. Tablo 1’e göre Türkiye’de yeni ürün geliştirme oranının çok düşük olduğu görülmektedir. Yeni ürün geliştirme oranın düşük olduğu Türkiye’de daha çok taklit ve ikame ürünler endüstriyel pazarda yer almaktadır. Bu çalışmanın birinci bölümünde inovasyon kavramı incelenmiş ve inovasyonun önemi açıklanmıştır. İkinci bölümde, pazarlama inovasyonu kavramı incelenmiş, inovatif işletmeler, stratejileri ve uygulamaları genel bir çerçeve içinde ele alınmıştır. Üçüncü bölüm alan araştırmasını oluşturmaktadır ve Coca-Cola firmasını en son yaptığı pazarlama çalışması olan “Share a Coke with a friend” kampanyası çerçevesinde anket uygulaması ve sonuçlarını içermektedir.
 7. 7 1. İNOVASYON KAVRAMI VE ARAÇLARI Bilgi yönetimi geçmişte ekonomik zenginliğin ve rekabet avantajının en önemli unsuru oluşturmuştur. Bu, bilgi ekonomisi olarak adlandırılmıştır. Günümüzde rekabet ortamı inovasyon ekonomisini getirmiştir. İnovasyon ekonomisi de değer yaratımı için işletmelerde gerekli yeteneklerin oluşturmasına izin veren, yeni yaklaşımların geliştirilmesini gerektirmektedir. İşletmelerin gelişimi ve yaşaması, yenilikçi olarak farklılık yaratarak mümkündür. Yapılan çalışmalarda, gelecekte işletmelerin gelirlerinin %80’inin yenilikçi ürün veya stratejilerle sağlanacağı tahmin edilmektedir. Bu nedenle daha yenilikçi olmak ve büyük radikal inovasyonlar yapmak üzere işletmeler kendileri konumlandıracaklardır(Voelpel, Leibold ve Streb, 2005: 57-69). İnovasyon tanım olarak incelendiğinde çeşitli kaynaklarda farklı tanımlamalarla karşılaşılmaktadır. TÜBİTAK tarafından Türkçeye çevrilen, Oslo Klavuzu’na göre inovasyon; “Yenilik, işletmelerde yeni ürünlerde, süreçlerde, pazarlamada veya örgüt içinde kullanılmak üzere yeni veya iyileştirilmiş olarak piyasaya sunulmak üzere yapılan çalışmalardır” (2005, OECD Oslo Klavuzu: 50). Yenilik Kavramı ticari amaçlı kullanılmalı ve rekabet gücünü arttırıcı bir etki yaratmalıdır ki farklı yorumlar ve anlamlar çıkarılmasına yol açmasın. Bu nedenle inovasyon teknik bir anlam içermekte olup bu şekilde bakılması daha doğru olmaktadır (Altun, 2007: 72 – 85). Bu tanımda vurgulanan nokta yapılan inovasyonun veya yeniliğin ortak özelliği satılabilir olması ve işletmeye ekonomik anlamda kazanç getirmesidir (Akyos, 2012: 6-12). İnovasyon yeni ürün, süreç, fikir veya hizmetlerin ilerletilmesi, işletmeciye kar sağlayan ve teknolojik altyapıya sahip olan yatırımlar olarak tanımlanmıştır (Karaöz ve Albeni, 2003: 29). İşletmelerde ürün ve süreçlerin etkili uygulaması (Wong vd. 2009: 240). Yeni fikirlerin en iyi şekilde şirketlerde uygulanması ve sonucunda başarı elde etmesini inovasyon olarak tanımlamışlardır (Amabile vd. 1996: 1154). Literatürde, yapılan yenilikler sayesinde işletmelerin maddi kazanç elde ettikleri her türlü yenilik çalışması inovasyon olarak tanımlanmaktadır. Yeniliği ürün, süreç, hizmet, pazarlama, teknoloji, müşteri, organizasyon ve yönetim olarak işletmenin bütün basamaklarında gerçekleştirilebileceği anlaşılmıştır. Günümüzde rekabet avantajı sağlayan en önemli araç inovasyon olarak tanımlanabilir.. İnovasyon yoluyla büyüme konusunda Boston Consulting Group’ un yaptığı araştırma göz önüne alındığında her 10 üst düzey yöneticiden 9’u pazarda başarı ve büyüme için
 8. 8 inovasyonun şart olduğunu belirtmişlerdir. (Kelley, 2012: 17). İnovasyonla ilgili çalışmalara bakıldığında işletmeler tarafından inovasyon yapmak çok pahalı bir uygulama gibi algılanmaktadır. Fakat inovasyon sadece pazarlamada birkaç küçük değişiklik yapılarak bile gerçekleştirilebilmektedir. 1.1. İnovasyonun Özellikleri Pazarda Rekabet stratejisi olarak inovasyonu kullanmak işletmeler için çok önemli bir araç olduğu anlaşılmaktadır. Ancak inovasyonun, inovasyon olması için bazı özellikleri taşıyor olması gerekmektedir. Aşağıda inovasyon üç ana özellikte birleşmektedir; � “Fayda”; Topluma ve insanlığa yarar sağlaması. � “Ekonomik Değer”; Maddi olarak bir değer taşıması. � “Ticari Kazanç”; İşletme veya kişiler tarafından kar elde edilebilmesi. İnovasyon, bu üç özelliği taşıması gerekmektedir, aksi taktirde inovasyon olarak nitelendirilemez duruma gelmektedir (Cinemre, 2007: 84). . Temel özellikler dışında alt kırılımlarında inovasyonun elverişli, sofistike, sınanabilir ve takip edilebilir olup olmadığı da ayır edici özellikler arasında sayılabilmektedir. Yapılan yeniliğin geçmiş deneyimlerle ve müşterilerin ihtiyaçları doğrultusunda uygun olması diğer bir ifade ile elverişli olması gerekmektedir. Ayrıca inovasyonun sofistike olması için karmaşıklık düzeyi de çok önemli olmaktadır. Çok karmaşık özellikteki ürünler, ileri teknoloji ürünleri bu grupta örnek olarak verilebilmektedir, mümkün oldukça az sofistike olması beklenmektedir. Bu durum sınanabilirlik özelliğiyle de bağlantılı görülmektedir. Bu nedenle inovasyonla ürünler/fikirler somut olarak görülebilir olmalıdır. Tüm bu özellikler, takip edilebilir olmalıdır ki olumlu veya olumsuz tüm sonuçları görülebilsin ve incelenebilsin.(Rogers, 2003). Sonuç olarak inovasyon, yenilik özellikleri bakımından şu şekilde özetlenebilmektedir. (Köksal, 2008: 10-11); � İnovasyon, bir buluş olmayabilir hatta yeni bir düşünce de olmayabilir. Ancak mevcut bilgilerle yeniden tasarlamak veya yeni bilgi edinerek kullanmak veya ikisinin kombinasyonuyla da elde edilebilmektedir.
 9. 9 � İnovasyon demek ARGE’ye yatırım yapmak demek olmamalıdır. Kuşkusuz ARGE büyük bir destekleyicidir. Ancak girişim desteği olmadan bir inovasyon sayılamamaktadır. � Büyük bir etki elde etmek için, çok büyük inovasyon yapmak gerekmemektedir. Bazen bazı süreçlerdeki küçük iyileştirmeler de büyük inovasyon elde edilmesini sağlayabilmektedir. � İnovasyon sonucunda geliştirilen yeni bir ürün, hizmet, süreç vb. artık pazarda eskisinin yerini alacaktır ve eskiler artık talep görmeyecektir. Eğer eskisine eğilim varsa yapılan bir inovasyon sayılmamalıdır. � İnovasyon bilimsel temeller üzerine kurulduğu için sonrasında başka inovasyonlar için zemin hazırlamaktadır. � İnovasyon işletmenin tüm operasyonlarını kapsar ve bütünü görmek üzere kurgulanmaktadır. � İnovasyon inişli çıkışlı bir süreçler bütünüdür olarak görülmektedir. Başarılı inovasyonların beraberinde yeni müşteri talebi getirdiği görülmektedir. Bunun sonucunda satış yoluyla ticari kazanç sağlamaktadır. Bu aşama inovasyonun yayılma özelliği olduğunu göstermektedir (Aydın, 2009: 188). 1.2. İnovasyonun Önemi Rekabetin arttığı, sektörler olarak incelendiğinde tekelleşmenin neredeyse kalktığını gördüğümüz bu günlerde, gelişen teknoloji sayesinde artan müşteri taleplerinin birleşmesi dolayısıyla artık işletmelerde inovasyonun önemi daha da çok artmaktadır. İnovasyonun işletmelere geçmişte rakiplerine karşı sürdürülebilir bir üstünlük sağladığı görülmektedir. işletmeler rekabet üstünlüğü sağlamak istiyorlarsa mutlaka inovasyon yapmak zorundadırlar (Ateş, 2007: 97). İşletmelerde inovasyon, karlılık ve büyümeyi çağrıştırmaktadır. İnovasyon yaratıcılıkla birleştirilebilirse sektörde ticarileşme, farklılık ve rekabet üstünlüğü kazandığı belirtilmektedir. Rekabet avantajı olarak incelendiğinde inovasyon ve yaratıcılık birbirini tamamlayan iki önemli unsur olmaktadır (Elçi, 2007: 27-28). Rekabet üstünlüğü sağlamanın bir çok yolu olduğu bilinmektedir. En önemlileri satılan ürün ya da hizmetin fiyatı, kalitesi, performansı ve ergonomisi olmaktadır. Fakat yapılan en büyük yanlışlardan birisi de fiyatla
 10. 10 üstünlük sağlamaya çalışılmasıdır. Bu tarz bir rekabet anlayışına sahip olan işletmeler zamanla pazar paylarını kaybetmişlerdir. Bu nedenle yeni Pazar yaratmak ve mevcut payı da korumanın yolu ürün ve hizmetlerde inovasyon yoluna gitmekten geçmektedir (İraz, 2005: 250). Günümüzde işletmeler rekabetin merkezi olarak ürün veya hizmetin kalitesine, performansına ve tasarımını görmüşlerdir (Uzkurt, 2008: 16). Bu anlayışta inovasyon yapan işletmeler incelendiğinde Nokia, Samsung, Dell, Apple ve İkea gibi işletmeler resesyon olan dönemlerde bile bir çok işletmeye göre önemli rekabet üstünlüğü sağladığı görülmüştür (Satı 2010: 120-122). Sonuç olarak sürdürülebilir bir başarı elde etmek, işletmeler için çok önemli bir kriter olduğu belirtilmiş ve gerçekleştirmenin yolu da inovasyon yapmaktan geçtiği vurgulanmıştır. İşletmelerin hedeflerinden biri de yeni pazarlara girmek ve mevcut pazarlarını gelişmesini sağlamaktır. İnovasyonun yeni pazarlar yaratma veya olağan pazarı büyütme etkisi olduğundan en önemli rekabet aracı denmektedir. Küresel düzeyde faaliyet gösteren, karlı ve verimli firmaların bulunduğu ekonomiler gelişmektedir. Bu nedenle bu tip işletmelerin bulunduğu ekonomilerde toplumsal yaşam kalitesini ve refah düzeyini arttırdığı söylenebilmektedir. Özetle inovasyonun toplumların gelişmesinde anlamlı bir etkiye sahip olduğu anlaşılmaktadır (Elçi, 2007: 2). İnovasyonla farklılaşmanın ne kadar önemli olduğu yapılan çalışmalarda görülmektedir. İnovasyonun öncelikle en tepe yöneticiden başlaması gerekmektedir. Yeni fikirler ve değişimler, öncelikle tepe yöneticiler tarafından uygulanırsa inovasyonun temellerinin sağlam olduğu görülmektedir. Sonrasında yapılan çalışmalar neticesinde sürdürülebilir rekabet üstünlüğünün sağlanması daha kolay yapılabilmektedir. İşletmeler açısında rekabet ortamında farklı olmak ve farklılık yaratmak oldukça zordur ancak bu inovasyonla mümkün kılınabilmektedir. Dünya çapında sürdürülebilir başarı sağlamış birçok işletme her sene yeni inovasyonları geliştirip müşterilerinin taleplerini karşılamaya ve kendilerine yeni pazarlar yaratmaya çalışmaktadırlar. Thomson Reuters’in her yıl yaptığı “En İyi Yüz Global Yenilikçi Şirket” araştırması da aslında dünyanın inovasyona ne kadar çok önem verdiği anlaşılmaktadır (Tablo 2).
 11. 11 Tablo 2. 2014 Yılı Küresel İnovasyon Gerçekleştiren 100 Şirket Sıralaması Şirket Ülke Sektör 1 3M Company ABD Kimyasal 2 ABB İşviçre Endüstriyel 3 Abbott ABD İlaç 4 Advance Micro Devices ABD Elektrik – Elektronik 5 Aisin Seiki Japonya Otomotiv 6 Alcatel-Lucent Fransa Telekominikasyon 7 Altera ABD Elektrik – Elektronik 8 Apple ABD Telekominikasyon 9 Arkema France Kimyasal 10 Asahi Glass Japonya Endüstriyel 11 AT&T ABD Telekominikasyon 12 BASF Almanya Kimyasal 13 BlackBerry Kanada Telekominikasyon 14 Boeing ABD Uçak üretim 15 BOSH Almanya Otomotiv 16 Canon Japonya Bilgisayar Donanım 17 Casio Japonya Bilgisayar Donanım 18 Brother İndustry Japonya Bilgisayar Donanım 19 CNRS Fransa Bilimsel Araştırma 20 Commissariat Enerji Fransa Bilimsel Araştırma 21 Corning ABD Elektrik – Elektronik 22 Covidien ABD Medikal 23 Daikin Japonya Endüstriyel 24 Denso Japonya Taşıma Ekipmanları 25 DOW ABD Kimyasal 26 DuPont ABD Kimyasal 27 Emerson ABD Makine 28 Ericcson isveç Telekominikasyon 29 ETRI Güney Kore Bilimsel Araştırma 30 Fraunholer Almanya Bilimsel Araştırma 31 Freescale Semiconductor USA Elektrik – Elektronik 32 FujiFilm Japonya Makine 33 Furukawa Elektrik Japonya Elektrik – Elektronik 34 General Elektrik ABD Elektrik – Elektronik 35 Googgle ABD Yazılım 36 HP ABD Bilgisayar Donanım 37 Hitachi Japonya Bilgisayar Donanım 38 Honda Japonya Otomotiv 39 Honeywell ABD Elektrik – Elektronik 40 Huawei Çin Telekominikasyon 41 IBM ABD Bilgisayar Donanım 42 IFP Enerji Fransa Bilimsel Araştırma
 12. 12 43 Intel ABD Elektrik – Elektronik 44 ITRI Taiwan Bilimsel Araştırma 45 Johnson&Johnson ABD İlaç 46 Kao Corporation Japonya Tüketici Ürünleri 47 Kobe Steel Japonya Demir & Çelik 48 Komatsu Japonya Endüstriyel 49 Kyocera Japonya Elektrik – Elektronik 50 LG Güney Kore Elektrik – Elektronik 51 Lockhead Martin ABD Taşıma Ekipmanları 52 LSI ABD Elektrik – Elektronik 53 Marvel ABD Elektrik – Elektronik 54 LSIS Güney Kore Elektrik – Elektronik 55 Media Tek Taiwan Elektrik – Elektronik 56 Medtronik ABD Medikal 57 Micron ABD Elektrik – Elektronik 58 Microsoft ABD Yazılım 59 Mitsubishi Elektrik Japonya Makine 60 Mitsubishi Ağır Endüstriyel Japonya Makine 61 NEC Japonya Bilgisayar Donanım 62 NGK Japonya Otomotiv 63 Nike ABD Tüketici Ürünleri 64 Nippon Steel Japonya Demir & Çelik 65 Nissan Motors Japonya Otomotiv 66 Nitto Denko Japonya Endüstriyel 67 Novartis İsviçre İlaç 68 NTT Japonya Telekominikasyon 69 Olympus Japonya Sağlık Ürünleri 70 Oracle ABD Yazılım 71 Panasonic Japonya Tüketici Ürünleri 72 Philips Danimarka Elektrik – Elektronik 73 Qualcomm ABD Elektrik – Elektronik 74 Ricoh Japonya Bilgisayar Donanım 75 Roche İsviçre İlaç 76 Safran Fransa Taşıma Ekipmanları 77 Saint-Gobain Fransa Endüstriyel 78 Samsung Elektronik Güney Kore Elektrik – Elektronik 79 SanDisk ABD Elektrik – Elektronik 80 Seagate ABD Bilgisayar Donanım 81 Seiko Epson Japonya Bilgisayar Donanım 82 Semiconductor Enerji Japonya Elektrik – Elektronik 83 Sharp Japonya Elektrik – Elektronik 84 Shin-Etsu Japonya Kimyasal 85 Siemens Almanya Tüketici Ürünleri 86 Sony Japonya Tüketici Ürünleri 87 STMicroelectronic İsviçre Elektrik – Elektronik
 13. 13 88 Sumitomo Elektrik Japonya Endüstriyel 89 Sumitomo Plastik Japonya Endüstriyel 90 Symantec ABD Yazılım 91 TDK Japonya Elektrik – Elektronik 92 TE Connectivity İsviçre Elektrik – Elektronik 93 Texas Instruments ABD Elektrik – Elektronik 94 Tokyo Elektron Japonya Elektrik – Elektronik 95 Toshiba Japonya Bilgisayar Donanım 96 Toyota Japonya Otomotiv 97 Xerox ABD Bilgisayar Donanım 98 Xlinx ABD Elektrik – Elektronik 99 Yamaha Japonya Tüketici Ürünleri Kaynak: http://top100innovators.com/pdf/Top-100-Global-Innovators- 2014.pdf ,Erişim tarihi: 19.03.2015 Yukarıda belirtilen Tablo 2’de yapılan çalışma da Thomson Reuters dört ana kriteri temel alarak değerlendirmiştir: � Hacim; yapılan inovasyonun büyüklüğü. Her yıl kaç tane inovasyon çalışmalarının yapıldığını incelemektedir. � Başarı; yapılan inovasyonun başarısı yani işletmelerin yaptığı patent başvuruları temel alınarak incelenmektedir. � Küresel; inovasyonun ne kadar küresel alanda ne kadar korunduğu ve buna bağlı olarak inovasyonun işletme için kayda değer bir yer edinip edinmediğini. � Etki; yapılan inovasyonun hangi yönde ilerlediği ve etki ettiğini incelemektedir. Yukarıdaki çalışma, ülkeler bazında incelendiğinde Japonya 39 işletmeyle birinci sıradayken Birleşik Devletler 35 işletmeyle ikinci görünmektedir. Fransa 7, Almanya 4 ve Güney Kore de 4 işletmeyle diğer ülkeleri takip etmektedir. Türkiye de bu listede yer almamaktadır. Sektör olarak bakıldığında birinci sırayı 21 işletmeyle elektronik yedek parça endüstrisi yer almaktadır. 13 işletmeyle bilgisayar donanımları endüstrisiyle ikinci sırada görülmektedir (http://top100innovators.com/pdf/Top-100-Global-Innovators-2014.pdf, erişim tarihi: 19.03. 2015). Ülkeler ekonomilerine göre değerlendirdiğinde Tablo 3. deki sonuçlar ortaya çıkmaktadır. En büyük ekonomiye sahip 5 ülke sırasıyla ABD, Çin, Japonya, Almanya ve Fransa olduğunu görülmektedir.
 14. 14 Tablo 3. En Büyük İlk 20 Ekonomi (ABD Doları) 2011 2012 2013 ABD 15.517.900.000.000 16.163.200.000.000 16.768.100.000.000 Çin 7.321.891.954.608 8.229.490.030.100 9.240.270.452.047 Japonya 5.905.630.870.455 5.954.476.603.961 4.919.563.108.372 Almanya 3.752.109.943.533 3.533.242.461.467 3.730.260.571.356 Fransa 2.862.680.142.625 2.686.722.589.269 2.806.427.978.234 İngiltere 2.591.846.114.476 2.614.946.487.602 2.678.454.886.796 Brezilya 2.476.694.763.271 2.248.780.912.395 2.245.673.032.353 İtalya 2.278.230.390.029 2.091.760.740.477 2.149.484.516.711 Rusya 1.904.793.021.649 2.017.470.930.421 2.096.777.030.571 Hindistan 1.843.016.600.064 1.835.818.207.215 1.875.141.481.990 Kanada 1.778.632.046.932 1.821.445.449.562 1.826.768.562.832 Avustralya 1.388.066.356.092 1.534.425.905.762 1.560.372.473.125 İspanya 1.494.598.106.576 1.355.732.589.969 1.393.040.177.013 G.Kore 1.202.463.655.509 1.222.807.167.489 1.304.553.972.501 Meksika 1.170.085.556.895 1.186.460.890.129 1.260.914.660.977 Endonezya 845.931.645.338 876.719.347.689 868.345.652.474 Hollanda 893.757.287.201 823.139.235.421 853.539.351.964 Turkey 774.754.155.283 788.863.301.670 822.135.183.160 S.Arabistan 669.506.666.666 733.955.733.333 748.449.600.000 İsviçre 696.278.717.728 666.100.606.813 685.434.185.074 Kaynak:http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD/countries/TR?dis play=default Erişim tarihi:10.05.2015 Thomson Reuters araştırmasında Çin hariç diğer ülkeler görülmektedir. Bu sonuca göre büyük ekonomilerin en önemli kaynaklarından biri de inovasyon olduğu belirtilebilir. Bu nedenle işletmeler inovasyon yaparak kendilerine rekabet avantajı ve karlılık sağlamakla kalmamakta, bulundukları ülkenin ekonomisine de büyük katkıda bulunmaktadırlar. Böylelikle inovasyonun ne kadar önemli bir araç olduğu da ortaya çıkmaktadır. 1.3. İnovasyonun Temelleri İşletmelerin inovasyon yapmaya çalışırken dayandıkları amaçlar farklı şekillerle yapılmaktadır. Genel olarak inovasyonun temelini oluşturan dört adet kavram bulunmaktadır. Bu kavramlar sırasıyla icat temelli, yaratıcılık temelli, teknoloji temelli ve değişim temelli olarak görülmektedir.
 15. 15 1.3.1. İcat Temelli İnovasyon İcat, yeni bilgi, yöntem ve araç keşfedilmesidir. İnovasyon sadece ticarileşmesine yönelik çalışmaları kapsamaktadır (Hill ve Rothaermel, 2003, 258). İcat, var olmayan bir şey yaratmaktır, inovasyon o icadı satılabilir hale getirmektir (Laff, 2009: 36). Aslında buluşlar yeni ürün yaratmayla ilgiliyken, inovasyon bu ürünleri geliştirmesiyle ilgili konuları önemsemektedir (Oke, 2004: 33). İcatlar fikirsel ve kavramsal olan bir süreçken, inovasyon sosyal bir süreç içermektedir (Reid ve De Brentani, 2004: 179). Buluşlar bireysel süreçleri kapsarken, inovasyon bir işletmenin tüm fonksiyonlarıyla sosyal bir ilişki kurmaktadır. Tüm iç ve dış faktörlerden etkilenen ve öğrenme sürecini kapsayan bir araçtır (Doloreux ve Parto, 2004: 9-11). İcatlar ticarileştirilmediği sürece inovasyon yapılmış sayılamamaktadır. Bir buluşun yaratmış olduğu değer, onu bulan kişinin değil onun üzerinden para kazanan kişin inovasyona dönüştürülmesi ile fayda sağlamaktadır. Tarihte de ürünü bulan kişi ve üreten kişiler hep farklı kişiler olarak görülmektedir (Elçi, 2007: 17). 1.3.2. Yaratıcılık Temelli İnovasyon Yaratıcılık soyut bir süreçtir, inovasyon ise somut bir süreçtir dolayısyla yaratıcılık sonucu çıkan fikirler somut ürünlere dönüştüğü zaman inovasyon gerçekleştirilmiş denebilmektedir (Duran ve Saraçoğlu, 2009: 62 ). Yaratıcılık sonucunda yeni fikirler geliştirildiği görülmüştür. Ayrıca tümüyle yeni bir şey olması gerekmez eski fikirlerin geliştirilmiş hali de olabilmektedir (Fleeming ve Mingo, 2008: 114). Sonuç olarak her yaratıcı ve yeni fikir, ne kadar iyi ve ustaca düşünülmüş olursa olsun her zaman inovasyona neden olmaz. Ancak inovasyonu başlatan sürecin iyi fikirlerin ortaya çıkması denilebilir (Goldschmidt ve Tatsa, 2005: 593). 1.3.3. Teknoloji Temelli İnovasyon Bilgi ve iletişim teknolojileri, günümüzde birçok veriyi işleyip enformasyona haline dönüştürmektedir. Enformasyona dönüşüp anlam kazanan bu kaynakların toplamı da teknoloji olarak karşımıza gelmektedir. Bu kaynaklar makine ve teçhizat olabileceği gibi, çeşitli yazılımlar, kavramlar ve programlar gibi fikri araçlar da olabilmektedir. Ayrıca teknoloji işletmenin tüm fonksiyonlarına da etki etmektedir (Efil, 1999: 76-77). Bu nedenle teknoloji, günümüzde rekabeti arttıran ve ticarileşme sürecine büyük hız katan en önemli etmen
 16. 16 olmaktadır (Gu ve Tang 2004: 671). İşletmeler yeni ve gelişen teknolojileri ürün ve hizmetlerinde en etkili şekilde kullanmaktadır Teknoloji tabanlı inovasyon yaparak müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmaktadırlar. Bu yolla verimliliklerinde, kalitede ve varsa üretim maliyetlerini azaltarak inovasyonun getirdiği ticari avantajı sürdürülebilir olarak arttırmaktadırlar (Trott, 2008: 17). 1.3.4. Değişim Temelli İnovasyon Değişim iç ve dış etkiler sonucu meydana gelebilecek planlı veya plansız bir süreçten oluşmaktadır (Durna, 2002: 9). İnovasyon bir değişim sürecidir ancak tüm değişimler de inovasyon olmamaktadır. Fakat değişim süreci sonunda ticari bir fayda sağlanmışsa inovasyon yapılmış denebilmektedir. Değişimin maddi katkısı ve ekonomik boyutu işletmeye katlı sağlaması önemlidir (Satı, 2010: 119). İşletmenin maruz (zorunlu) kaldığı bir değişim sonucu ortaya çıkan doneler eğer işletmeye dolaylı veya dolaysız yoldan ticari bir değer yaratıyorsa inovasyon sayılabilir (Altun, 2007: 144). 1.4. İnovasyon Çeşitleri İnovasyon çeşitleri incelendiğinde kaynaklarda farklı inovasyon türleri olduğunu görülmektedir. Bazı kaynaklarda mahsul, proses, pazarlama ve örgüt İnovasyonu olarak dört temel bölüme ayırılmıştır (OECD Oslo Klavuzu 2005: 49). Bazı kaynaklarda Hizmet inovasyonu, İş modeli inovasyonu ve Yönetim inovasyonu olarak ayırmıştır (Trott, 2002). 1.4.1. Ürün (Hizmet) İnovasyonu Bir ürün inovasyonu bulunan hususiyetleri veya kullanıcıya faklı alternatif sunma şekillerine göre değişebilmektedir. Buna göre ürünler yeniden tasarlanmış veya yenilenmiş versiyondan oluşan bir ürün veya hizmetin yapılmasıdır. Ürün inovasyonu gelişen teknolojiyle birleştirilebilir veya yeni çıkan tekniklerden de oluşabilmektedir. Bu nedenle ürün sadece bir mal olarak anlaşılıp düşünülmemelidir. Yapılan inovasyonlar hususiyetleri incelendiğinde hizmet alanında da olabilmektedir (OECD Oslo Klavuzu, 2005: 52). İşletmeler genellikle içinde bulundukları pazarın ve teknolojinin yarattığı talebe göre ürün inovasyonu girişiminde bulunmaktadırlar. Bu ikili düzgün bir şekilde birleştirildiğinde yapılan inovasyonun kabiliyetinin arttığı görülmektedir (Salavou ve Lioukas, 203: 95-96). 1.4.2. Süreç İnovasyonu
 17. 17 Süreçlerdeki inovasyon çalışmaları yeni görevlerin yapılması ve bu görevlerin tedarikine ilişkin önemli yöntemleri içermektedir. Bu yöntemler görev odaklı işletmelerdeki kullanılan bilgisayar programları, makineler veya hizmetlerde kullanılan şekillerdeki önemli değişiklikler olmaktadır (OECD Oslo Klavuzu, 2005: 53). Günümüzde firmalarım ERP yazılımlarına geçmesi ve kullanması da aslında süreç inovasyonunun bir parçası olmaktadır bu sayede işletme içi/dışı süreçlerde zaman/işlem maliyetlerinde azalama sağlanmakta ve şirketin karlılığına etki ettiği görülmektedir. Üretim işletmesi olarak bakıldığında başkasında olmayan ürünleri üretmek kadar, başkasının ürettiği ürünleri daha az maliyetli tekniklerle üretmenin çok önemli olduğu görülmektedir (Seyrek vd. 2007: 17-18) Süreç inovasyonu da ürün inovasyonu kadar önemli bir unsurdur ve yeni ürün inovasyonlarına taban oluşturmaktadır (Avermaete vd., 2003: 9). 1.4.3. Organizasyonel İnovasyon “Bir örgütsel yenilik, işletmenin ticari faaliyetlerinde, işletme örgütlerinin iç veya dışı ilişki içinde oldukları yeni bir organizasyonel çalışma uygulanmasıdır. Organizasyonel inovasyon, küresel dünyayla uyum sağlamak için iş yerinin yeniden tasarlaması gibi şirketlerin örgütlerinde yapılan yapılandırmaları veya değişiklikleri içinde barındıran inovasyon türüdür (Morone ve Testa, 2008: 313-314). İşletmelerde dikey iletişime geçilme, yani istediğin zaman üst yöneticilerle de görüşme imkanını olması, stratejisi de aslında bir organizasyonel inovasyon süreci olmaktadır. “Kaizen” (sürekli iyileştirme) yaklaşımı da tüm departmanların iş süreçlerini, sürekli iyileştirme yapılarak organizasyonel inovasyon yapılmıştır, bu süreci de en iyi uygulayan işletme olarak Toyota örnek verilebilmektedir (Elçi 2007: 10-11).
 18. 18 2. BÖLÜM: PAZARLAMA İNOVASYONU Pazarlama, yönetim, üretim ve finansla birlikte günümüzde işletmenin en önemli fonksiyonlarında biri haline gelmiştir. Özellikle dünyada da ön plana çıkmış ve işletmelerin nasıl üretim yapmaları gerektiğini belirleyen bir faktör olup, işletmelere ivme kazandıran bir güç olarak öne çıkmaktadır. İşletmenin diğer fonksiyonlarına göre pazarlamanın en dışa dönük fonksiyonu olduğu söylenebilir. İnsanlar pazarlamayı genellikle satış ve reklam olarak düşünmektedirler çünkü günlük hayatta en çok karşılaştıkları bu tür faaliyetlerdir. Ancak bu faaliyetler karmaşık birçok faaliyetlerin birleşmesinin sonucudur. Pazarlama temelde talep ve gereksinimlerini ön planda tutan ve bunları gidermeye çalışan bir yöntemdir. Bu nedenle pazarlama aslında işletme ve tüketici arasındaki bağlantıyı sağlayan bir köprüdür de denebilir. Dünyanın en büyük pazarlama meslek örgütünün (Amerikan Pazarlama Derneği) 1985 tarihli tanımına göre ise; “Pazarlama, değişim gerçekleştirerek ürünlerin veya fikirlerin gelişmesini sağlamaktır. Sonrasında ise bu değişimleri piyasada tutundurması ve dağıtılması sürecidir”. Bu kavramda bize pazarlama karmasını 4P yaklaşımını getirmektedir (Mucuk, 2013). Pazarlama başka bir tanımla tüketiciler ile ilişkilerini geliştirip devamlı olarak yenileyip arttırmaya yönelik kampanyaların uygulanıp, tüketiciler ile güvenli bir ortam oluşturup farklılaşarak bir yenilik getirmesi olarak tanımlamıştır (Doyle, 2008) 2.1. Pazarlama ve İnovasyon Günümüzde belirsiz, karmaşık ve yoğun rekabetin yaşandığı bilinmektedir. Özellikle hızla değişiklik yaşanan pazarlarda geleneksel pazarlama yöntemleri artık yetersiz kalmaktadır. Tüketiciler ve işletmeler sürekli daha fazlasını talep etmektedirler. Bu nedenle işletmeler inovasyon yapmadan yaşamlarını sürdüremez hale gelmişlerdir. Fakat bu düşünce yapılan her bir inovasyonun başarılı olacağı anlamına gelmemektedir. Bu nedenle işletmeler sadece belirli noktalarda inovasyon yaparsa devamında başarı elde edemeyebilirler. Bu nedenle Elinizde müşterilere müthiş bir fayda sağlayacak bir ürün dahi olsa bu ürünün tasarımı sunuşu ve tutundurma çalışmaları yeterince iyi yapılamazsa pazarda başarısız olduğu görülecektir. Özellikle bir ürün buluş niteliği de taşısa pazarda yapılacak yeni inovasyonlarla desteklenmemesi durumunda istenilen etkiyi elde edemeyecektir. Bu nedenle işletmeler için inovatif pazarlama çabaları çok önemli bir yer teşkil etmektedir (Uzkurt, 2008 67-68).
 19. 19 İşletmeler pazarlama yetenekleri sayesinde güçlü markalar yaratmaktadırlar. Pazarda rakiplerine oranlar büyük bir rekabet avantajı elde edip, bu avantaj sayesinde ürünlerini yüksek fiyatlı olarak konumlandırıp satış geliri elde edip, işletmelerinin de karlılığını arttırabilmekteler. Bu nedenle pazarlama rekabet avantajı elde etmek için önemli bir rol oynamaktadır. Bu rolü en etkin şekilde gerçekleştirmek için de en etkili farklılaştırma aracı inovasyon olmaktadır. Yapılan çalışmalarda rekabet avantajı sağlamak için girişimcilerin en önemli unsur olduğunu belirtmektedir ve girişimciler kendilerine yeni pazar alanları yaratma konusunda çok yetenekli oldukları görülmektedir. Bu durum inovasyon, pazarlama ve girişimciliğin arasında güçlü bir ilişki olduğunu gösterir ve inovasyon faaliyetlerinin başlatıcısının pazarlama olduğunu ortaya çıkarır (Weerawardena, 2003). 2.2. Pazarlama ve İnovasyon Arasındaki İlişki Pazarlama ve inovasyon birbirlerini destekleyen unsurlardır ve işletmenin bir parçası olmalıdır. Bu nedenle yeni fikir geliştirmesinde ve inovasyonun kabul görmesinde pazarlama önemli bir görev üstlenmektedir. Bu görevler aşağıdakiler gibi özetlenebilir (Lazer, 1971: 249); � Pazarlama, yenilikler ve fırsatlar için bilgi kaynağıdır. � Pazarlama, yeni bir fikrin paylaşımında destek sağlar. � Var olan belirsizlikler ve riskleri tespit eder ve azaltılmasını sağlar. � Ürün ve hizmetlerin, müşteri istek ve ihtiyaçlarına göre düzenlenmesine imkan tanır. Pazarlama ve İnovasyonu işletmeler farklılaşmaya yolunda en büyük fırsat olarak görebilmelidirler. İşletmeler bulundukları pazarda ne kadar çok farklılaşabilirlerse sundukları ürünlerinin fiyatlarını belirleme şansına sahip olurlar. Pazarlama çalışmaları toplumu ve ekonomiyi yenilikçi yapan olgulardır. İnovasyon için bir pazar fırsatı her yerde bulanabilmektedir. Ancak bu fırsat sadece kullanıldığında var olduğu görülmektedir. Bu nedenle önemli olan işletmenin bu fırsatı yakalamayı ne kadar istediğiyle ölçülebilmektedir. İşletmelere farklılaşma doğrultusunda yardım edecek en önemli faktörlerin pazarlama ve inovasyon olduğu belirtilmektedir. Bu iki fonksiyonun eş zamanlı olarak yürütülmesi sağlandığında başarıya ulaştığı söylenebilir. Ancak bütünüyle başarıya ulaşması zamanla sürdürülebilir olarak geçekleşmesiyle elde edildiği gözlenmektedir. (Wills vd. 1975 165-172).
 20. 20 2.3. Pazarlama İnovasyonu Günümüzde artan rekabet koşulları pazarlama inovasyonunu önemli bir işletme pazarlama yöntemi olmasını sağlamıştır. Bu nedenle pazarlama inovasyonu pazarlama karması (4P) unsurlarının tümünde gerçekleştirilecek yenilikleri kapsamaktadır (Moreira vd. 2012). Pazarlama inovasyonundan iki şekilde söz edilmektedir. Birincisi, tüketici işlem maliyetini azaltan yeni bir ticari yöntem, ikincisi tüketici hakkında etkin bilgi toplanması ve bireyselleştirme sonrasında istenen fiyatları veren pazarlama programı veya teknolojisi. (Morone ve Testa, 2008) Pazarlama inovasyonu, farklı ürünler yapılması veya paketlenmesi veya satılması veya desteklenmesi konusunda tüketicilerin direk gözlem altında incelenmesi yoluyla daha etkili olmaktadır (Brown, 2008: 85-92). İnovasyon tasarımda veya ambalajında gerçekleştirilmesi aslında var olan bir pazarlama yönteminin geliştirilmesi veya farklı bir yöntemin denenmesidir. Banyo malzemeleri üreten Vitra firmasının banyo karolarında yaptığı pazarlama inovasyonu olarak gösterilebilir. işletme var olan ürünlerinin üzerine farklı renk seçenekleriyle çizgi film karakterlerinin koyarak pazarlama inovasyonu uygulaması yapmıştı (Elçi, 2007 12-13). İşletmelerin ana amacı paydaşları ve müşterileri için yeni bir değer yaratmayı hedeflemektir. Kendi bilgi birikimlerini, işletme içerisinde var olan becerileriyle birleştirerek sağlamayı benimsemektedirler. Bu nedenle pazarlama inovasyonu, İşletmenin satış rakamlarını arttırmak için tüketici ihtiyaçlarını en üst seviyede karşılamayı, mevcut olan pazarda yeni yerler açmayı veya işletmenin hali hazırda mevcut olan ürününü pazarda yeniden farklı bir şekilde konumlandırmayı amaçlarlar. Bu da bize pazarlama inovasyonu sadece yeni üründe olabilecek bir durum olmadığını, mevcut ürünler içinde uygulanabileceğini göstermektedir (Hanvanich vd. 2003). Pazarlama karması olarak bakıldığında ürünün nerede farklılaştırılması gerektiği konusu, yeni tasarım, ambalaj, garanti, kalite veya marka ortaya çıkmaktadır ve çok önemlidir. Bu nedenle pazarlama inovasyonu ürünün cazibesini arttırmak için ürünün biçiminde ve görüntüsünde yapılacak değişiklikleri içermektedir (Doyle, 2008). Fiyatlandırmada pazarlama inovasyonu strateji olarak sadece liste fiyatlarını içermemelidir. Müşterilerin taleplerine göre fiyat indirimi veya artışı yapılabilir ve fiyatların
 21. 21 buna göre esneklik göstereceği yeni yöntemler geliştirilebilir. Bu tip yöntemlerde pazarlama inovasyonu olarak sayılabilir (Doyle, 2008). 2.4. Pazarlama İnovasyonu Alanları İşletmelerin başarısının arttırılmasında pazarlamanın rölü çok büyüktür ancak yapılan bütün inovasyonların pazarda başarılı olacağı düşünülmemelidir. Başarılı olması için aşağıda belirtilen özelliklere sahip olunması gerekmektedir; � Fayda: “Yenilik, müşteri için rakiplerinden daha etkin ve üstün bir değer sunmalıdır. Müşteriler yeni özellikleri değerli bulmalıdır” � Enderlik: “Müşteriler, yeniden tasarlanan ürünün getirdiği faydayı benzersiz bulmalıdır. Pazarda olan ikame ürünler den farklı fayda sağlamalıdır ki inovasyon fikri benzersiz olsun” � Hız: “Ürünlerin yaşam döngüsü kısalmaktadır bu nedenle piyasaya hızlı giriş yapmak gerekmektedir. Ar-ge aşaması çok geciken bir ürünün maliyeti yüksek kar marjlaysa düşer buda daha az Pazar payı demektir.” � Süreklilik: “Yeni bir ürün, benzersiz bir fayda sağlasa bile taklit edilmesinin kolay olması nedeniyle sahiplerine çok değer yaratamaz. Hak sahibi işletmenin taklit ürünlerin pazara girişini de engellemesi gerekmektedir. gerekir. Bazı endüstrilerde patentler bir çeşit engeldir, ancak engeller çoğunlukla marka yaratmakla, üstün pazarlama çabalarıyla ve pazara hızla sürümle yaratılır” � Pazarlama: “İnovasyon yapan işletmenin bu inovasyonları pazarlayabilecek güce sahip olmaları gerekmektedir. Bunu yaparken de uygun fiyat, dağıtım ve satış politikası izlemelidir. Böyle bir sistemi yoksa öncelik olarak sistem kurmaya çalışmalıdır.” Yukarıdaki kriterlerin hepsi sağladığında pazarlama inovasyonun başarılı olduğu işletmelerin yer aldığı sektördeki paylarından anlaşılmıştır (Tekcangil, 2009: 58) İnovasyon stratejisinin bir bölümü olarak pazarlama ; Ürün, Tedarik ve müşteri üçlüsünü en iyi şekilde yönetimini yaparak ve bu süreçlerden yararlanarak müşterilerde değer yaratmaya çalışmaktadır. İşletmeler bu süreçlerin gelişimine olanak sağlamaları durumunda pazarlama inovasyonu yapmak için kendine yeni alanlar oluşturmuş olurlar. (Hanvanich, 2002). Bu nedenle pazarlama inovasyonu farklı alanları kullanarak sonuca ulaşmayı kolaylaştırmaktadır.
 22. 22 Pazarlama Alanları aşağıdaki şekilde belirtilmektedir (Uzkurt, 2008: 71-77). � Pazarlama anlayışı. � Ürün tasarımı. � Fiyatlama. � Tutundurma. � Dağıtım. � Paketleme. � Pazar araştırması. � Müşteri ilişkileri. � Ürün ve hizmetlerin sunumu, teşhiri (perakendecilik). � Elektronik pazarlama. � Aracı ve tedarikçilerle kurulan işbirlikleri. � Konumlandırma. � Pazar yaratma ve geliştirme. � Satış teknikleri. � Marka yaratma. � Stratejik işbirliği. � İş modelleri ve ağ yapıları (network). 2.4. Pazarlama İnovasyonunu Zorunlu Kılan Faktörler Globalleşen dünyada işletmelerin çevresi yüksek hızla değişmektedir. Bu nedenle işletmeler inovasyon yapmadan karlarını ve pazar paylarını Koruyamaz duruma gelmişlerdir. İşletmeler sürdürülebilir bir inovasyon yönetimi yapmadıkları takdirde rekabet avantajı sağlamaz ve karlarını maksimize edemez duruma gelmektedir. (Doyle ve Bridgewater, 1998: 1). Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte dünya daha çok küreselleşmeye, endüstri yapıları değişmeye başlamıştır ve en önemlisi tüketici ihtiyaçları ve beklentileri yükselmiştir. Bu nedenle artık eski tip pazarlama stratejilerinin modası geçmeye başlamıştır. Pazar liderleri, bilgi çağının bu yeni düzeninde pazarlama stratejileri ve kurumsal tepkiler vermeye başlamışlardır. Özetle günümüzün hızla değişen yapısı nedeniyle pazarlama inovasyonunu
 23. 23 mecbur kılan sebepler sınırların ortadan kalkması, müşteri beklentilerinin artması ve değişim hızı olarak üç grupta toplanmıştır (Doyle ve Bridgewater, 1998: 1-3). 2.4.1. Sınırların Ortadan Kalkması Eskiden işletmeler sadece yaşadığı coğrafyayla sınırlı kalmaktaydılar. Firmalar lojistik ve tedarik ağı kapsamında müşterilerine ulaşabilir, istese de bu sınırları kaldıramazlardı. Küreselleşme ve teknolojinin ilerlemesi ile birlikte bu sınırlar ortadan kalkmıştır. Ülkeler arası ticari anlaşmalar artması ile sektörler ve endüstriler birleşmeye başlamıştır. Bu nedenle artık bir ülkede geliştirilen bir ürün, buluş veya inovasyon azalan üretim ve taşıma maliyetleriyle yapılmış olan ticari anlaşmalar sayesin çok geçmeden dünyadaki tüm ülkelerde kullanılmaya başlanmıştır (Doyle ve Bridgewater, 1998: 2). 2.4.2. Müşteri Beklentilerinin Artması Geçmiş yıllardan beri gelişmiş ülkelerde işletme ve müşteri arasında büyük değişimler olmaktadır. İşletmeler arası rekabetin artmasıyla firmaların inovasyona yönelmeleri, ürünleri sürekli geliştirme çabaları pazarlarda ürünlerin metalaşmasına sebep olmaktadır. Bu nedenle arz fazlası olan bu günlerde tüketicinin beklentileri de çok fazla artmış durumdadır. Bu süreçte de tüketici artık çok düşük fiyatlarla yüksek kalite beklentisi içindedirler. Baskın rolü artık müşteriler oynamaktadırlar. Bu sebeple istediği ürün için ne kadar ücret ödeyeceklerini, zamanını ve yöntemini artık tüketiciler söyleyebilmektedirler. Böyle bir ortamda işletmelerin rekabet edebilmesi için daha fazla çalışma sermayesi ve nakit ihtiyacı gerekmektedir (Eskiler 2009: 41) 2.4.3. Değişim Hızının Artması Global dünyada artık ürün yaşam ömrü kısaldığı görülmektedir, üretilen ürünler çok hızlı bir şekilde başka bir firma tarafından taklit edilip, eşdeğer olarak pazarda sunulmaya başlanmıştır. Bu nedenle hızla değişen bu çevre unsurları işletmeleri hızlı aksiyonlar almaya mecbur tutmuştur. Oluşturulan bir strateji her an değişme riski taşımaktadır. Başarı bekleyen işletmeler bu değişim hızına elverişli hale getirilmektedir. Bu nedenle değişim hızına uyum sağlamanın tek yolu eski hantal işletme yapısını ve kültürünü bırakıp yenilik odaklı bir örgütlenme ve kültür oluşturmaktır. Bu nedenle yönetimi müşteriler için sürekli yeni çözüler üreten bir hale getirmek gerekmektedir. Başarılar artık sürekli değişim ve devamlı öğrenmeyle mümkün olmaktadır (Doyle ve Bridgewater, 1998)
 24. 24 3. BÖLÜM: PAZARLAMA İNOVASYONUN TÜKETİCİ MEMNUNİYETİ VE SATIN ALMA ÜZERİNE ETKİSİ, COCA-COLA ÖRNEĞİ 3.1. Araştırmanın Amacı ve Kapsamı Yapılan araştırmanın temel amacı, pazarlama stratejisi olarak uygulanan pazarlama inovasyonunun tüketicinin satın alma eğilimine ve memnuniyetine olan etkisini araştırmaktır. Bu kapsamda gazlı içecek sektöründe yer alan Coca-Cola firması ele alınmıştır. Firmanın seçilmesindeki en önemli etmen herkes tarafından bilinen, tecrübe edilmiş ve halen yoğun olarak tüketilen kola ürününün olmasıdır. Kola, kimyası itibariyle ürün inovasyonun yapılmasına uygun bir ürün değildir. Bu nedenle firmanın pazarlamada inovasyonuna yönelmesi araştırma konusu olan firmanın seçilmesinde etkili olmuştur. Araştırmada Coca- Cola’nın yaptığı olan “Share a Coke with a friend” kampanyasının Türkiye’deki uygulaması incelmeye alınmış olup, tüketicinin gözünde satın alma eğilimine etkisi ortaya konulmaya çalışılmıştır. Tüketici memnuniyetini ve satın alma davranışına etkisini ölçmek amacıyla tesadüfi örnekleme seçilerek 76 kişiyle anket çalışması yapılmıştır. Verilerden gerçeğe yakın sonuç elde etmek açısından araştırmada Türkiye’de yaşayan, farklı eğitim ve gelir düzeyine sahip Coca-Cola tüketicileri seçilmiştir. Çalışma yapılırken katılımcıların kişisel görüşlerini en açık bir şekilde belirterek anketi doldurmaları istenmiştir. 3.2. Araştırmanın Hedefleri Araştırmada ortaya konulmak istenen, Coca-Cola firmasının Türkiye’de yaptığı bir pazarlama inovasyonu olan “Share a Coke with a friend” kampanyasıyla aşağıdaki yargılara cevaplar aramaktır. � Tüketicinin satın alma eğilimine anlamlı bir etkisinin olup olmadığı. � Uygulanan kampanyanın tüketici memnuniyetine etkisi Çalışmada yukarıdaki yargıların sonuçları internet üzerinden yapılan anket çalışması kapsamında analiz edilmiştir. Elde edilen veriler demografik özellikler de göz önünde bulundurarak çıkarımlar yapılmıştır. 3.3. Araştırmanın Yöntemi ve Kısıtları Araştırmada Coca-Cola firmasının uyguladığı “Share a Coke with a friend” pazarlama çalışması kapsamında kola tüketicilerinin bu çalışmaya verdikleri tepkileri ölçmek amacı ile
 25. 25 24 sorudan oluşan anket uygulanmıştır. Uygulama elektronik posta yolu ile web üzerinden, tesadüfi örneklem yöntemiyle toplamda 76 kişiyle anket çalışması olarak yapılmıştır. Yapılan araştırmada anket katılımcılarının ikameti Türkiye de olup, Coca-Cola tüketmektedir. Verilerin elde edilmesinde kullanılan anket formunun ilk bölümünde katılımcıların demografik özelliklerinin ölçülmesine olanak sağlayan 5 adet çoktan seçmeli soru sorulmuştur. İkinci bölümde ise Coca-Cola tercihlerindeki en önemli unsurları ölçmek amacıyla 6 adet likert ölçekli soru sorulmuştur. Üçüncü bölümde ise tüketici memnuniyeti ve satın alma davranışına etkisini ölçülmesine yardım edecek olan 7 adet likert ölçekli soru ve 1 adet çoktan seçmeli soru sorularak toplamda 20 soruyla anket tamamlanmıştır. Verilerin değerlendirmesinde çoktan seçmeli sorularda, grafikler ve yüzde yöntemi kullanılarak sonuçlar bulunulmuştur. Likert ölçekli soruların değerlendirilmesinde ise aritmetik ortalamalar ve frekans dağılımları oluşturulmuş, tablolar halinde düzenlenmiştir. Sorulara verilen cevaplar, hiç katılmıyorum’dan tamamen katılıyorum’a kadar değişen oranlar kullanılarak likert ölçeği çerçevesinde değerlendirilmiştir. Bu ölçek geçmişten günümüze verilerin değerlendirmesinde kullanılan önemli bir ölçektir. Bu ölçek ile yanıt veren katılımcıların verilen yargılar hakkında ne kadar pozitif veya negatif hissettiklerini derecelendirmesi istenmektedir. Likert ölçeği öncelikli olarak verilen yargılar hakkında ilgili bilgileri toplamak ve diğer tiplerde verilerinde ortaya çıkmasını sağlayıp farklı verilerin işlenmesine esneklik sağlar (Çeltik, 2012: 52). Elde edilen verilerin değerlendirmesinde liket ölçeği yardımıyla katılımcılara verilen yargılar ile ilgili hissettiklerini anket formu üzerinde pozitif’den negatif’e doğru sıralayıp cevaplandırması için hazırlanmıştır. Buna göre verilen yargılara puanlama yapılırken; (5) çok önemli, (4) önemli, (3) normal, (2) önemsiz, (1) çok önemsiz olarak hazırlanmıştır. Aritmetik ortalama yöntemi ile faktör analizi puanı ve boyutları hesaplanmıştır. Bu puanlar 5.00- 1.00=4.00 eşitsizliği temel alınarak bu genişliğe paylaştırılmıştır. Oluşan bu genişlik beş parçaya ayrılarak hazırlanan ölçek tablolarının kesim noktaları bulunmuştur. Hazırlanan tabloların değerlendirilmesinde puan aralığı 1,00 - 1,79 çok önemsiz; 1,80 - 2,59 önemsiz; 2,60 - 3,39 normal; 3,40 - 4,19 önemli; 4,20 - 5,00 Çok önemli kavramlarına göre yorum yapılmıştır. (Karagöz ve Ekici, 2004; 39-41)
 26. 26 3.4. Araştırmanın Bulguları Araştırmada elde edilen bulgular aşağıda yer verilmiştir. İlk bölümde katılımcıların demografik özelliklerinden elde edilen bulguların analizleri yapılmıştır. İkinci bölümde ise likert ölçekli soruların faktör analizi kapsamında ağırlıklı puanları bulunup, aritmetik ortalamaları alınmıştır. Sonrasında ise 4.00 puanlık genişliğe sahip ölçek tablolarıyla elde edilen bulgular değerlendirilmiştir. 3.4.1. Katılımcıların Demografik Özellikleri Araştırma için uygulanan ankete toplam 76 kişi katılmıştır. Toplanan verilerin analizi sonucunda katılımcıların demografik özellikler Tablo 4.’de gösterilmektedir. Tablo 4. Katılımcıların demografik özellikleri Ankete katılanların %57.9’u erkek %42.1’i kadınlardan oluşmaktadır. Katılımcıların %50’si 31-40 yaş aralığındayken %39,5’i 21-30 yaş aralığındadır. 41-50 yaş grubunda olan katılımcılar %6,6’lık bir dilimi oluştururken 50-60 yaş grubuna ait katılımcılar %1,3’lük bir yüzdeye sahiptir. 20 yaş altı ve 60 yaş üstü katılımcılar her biri %1,3 yüzde alarak toplamda %2,6’lık bir kısmı oluşturdukları görülmektedir. Değişkenler Sayı % Değişkenler Sayı % Cinsiyet Öğrenim durumu Erkek 44 57,9 Lise 2 2,6 Kadın 32 42,1 Ön Lisans 5 6,6 Lisans 32 42,1 Yaş Yüksek Lisans 34 44,7 20 ve altı 1 1,3 Doktora 3 3,9 21 - 30 30 39,5 31 - 40 38 50 Gelir dağılımı 41 - 50 5 6,6 1000 TL ve altı 4 5,3 50 - 60 1 1,3 1000 - 3000 23 30,7 61 ve üstü 1 1,3 3000 - 5000 31 41,3 5000 TL ve üstü 17 22,7 İkamet İli İzmir 47 61,8 İzmir dışı 29 38,2
 27. 27 Tablo 4.’de katılımcıların öğrenim durumlarına bakıldığında yüksek lisans mezunlarının oranını %44,7, lisans mezunlarının oranı %42,1 ön lisans mezunlarının oranı %6,6, doktora mezunlarının oranı %3,9, lise mezunlarının oranıysa %2,6 olduğu görülmüştür. Bu kapsamda araştırmaya katılan, katılımcıların öğrenim durumlarının yüksek olduğu söylenebilmektedir. Katılımcıların gelir dağılımına bakıldığında %41,3’lük kısmı 3000-5000 TL gelir seviyesine sahipken %30,7’lik kısmı 1000-3000 TL, %22,7’lik kısmı ise 5000 TL ve üstü gelir seviyesine sahip olduğu Tablo 4.’de görülmektedir. Katılımcıların sadece %5,3’ü 1000 TL ve altı gelir seviyesine sahip olduğu belirlenmiştir. Bu nedenle katılımcıların gelir seviyesi asgari şartlardan yüksektir denebilmektedir. Ankete katılım gerçekleştirenlerin %61,8’i İzmir ve ilçelerinde ikamet etmekteyken İzmir dışından katılanların oranı %38,2’olduğu görülmektedir. 3.4.2. Tercihlere Etki Eden Kriterler Katılımcıların Coca-Cola tercihlerindeki sebepleri öğrenmek için “Coca-Cola’yı tercih etmenizdeki en önemli etken sizce nedir” sorusuna verilen cevaplar tablo 5’de analiz edilmiştir. Tablo 5. Coca-Cola tercihlerindeki en önemli etken Kriterler Çok önemsiz Önemsiz Normal Önemli Çok Önemli Ağırlıklı Puan Ortalama Seviye Tat 6 1 3 18 48 329 4,3 Çok Önemli Reklamlar 16 12 21 17 10 221 2,9 Normal Ambalaj 18 14 26 10 8 204 2,7 Normal Şişe 14 10 24 18 10 228 3,0 Normal Fiyatına 25 17 11 15 8 192 2,5 Önemsiz Pazarlama Çalışmaları 20 12 19 14 11 212 2,8 Normal Yapılan araştırma kapsamında veriler analiz edildiğinde 4,3’lük ortalama ile tat en yüksek düzeyde tercihlere etki ettiği görülmektedir. Bu kapsamda şişenin üzerinde bulunan ambalaj 2,7’lik bir ortalama oluşturmakta, reklamlar 2,9, şişe tasarımı 3,0, fiyat 2,5
 28. 28 pazarlama çalışmaları ise 2,8’lik ortalamayla Tablo 5.’de belirtilmiştir. Bu nedenle tat Coca- Cola tercihlerinde en önemli etken olurken fiyat önemsiz bir etken olmaktadır. 3.4.3. Tüketici Memnuniyeti ve Satın Alma Davranışıyla İlişkisi Anket katılımcılarına araştırma konusu olan “Share a Coke with a friend” kampanyası kapsamında; “Coca-Cola şişelerinin üzerinde kendi isminizi bulabildiniz mi?” sorusuna verdikleri cevaplar Tablo 6’da incelenmiştir. Katılımcıların %67’lik kısmı isimlerini hiç bulamadıklarını belirtmişlerdir, %31,6’lık kısmı ise arada sırada bulabildiklerini söylemişlerdir. Ankete katılan sadece 1 kişi %1,3’lük yüzdeyle her zaman ismini bulabildiğini belirtmiştir. Bu nedenle kampanya kapsamında katılımcılar kendi isimlerini şişelerin üzerinde bulamadığı ortaya çıkmaktadır. Tablo 6. Coca-Cola şişesinin üzerinde isim bulunması Araştırmada tüketici memnuniyeti ve satın alma davranışına etkilerini ölçmek için “Coca-Cola şişesinin üzerinde isminizi bulduğunuzda ne yaparsınız?” sorusunu cevaplandırmaları istenmiştir. Verilen cevaplar analiz edildiğinde olumlu yargı içeren 1 numaralı soru 2.6 ortalama almıştır. Olumsuz yargı içeren 4 numaralı soru 1,9 ortalama aldığı görülmektedir. Cevap olarak 3 numaralı sorunun. oluşturduğu ortalamaysa 3.1 ile en yüksek puanı almaktadır. Bu sebeple ortalamalar dikkate alındığında uygulanan pazarlama kampanyası istenen şekilde sonuçlandığında tüketici memnuniyeti artışına anlamlı etkisi olduğu söylenebilmektedir. Bu kapsamda tüketici memnuniyetiyle satın alma davranışı doğru orantılı olduğu, memnun bir tüketicinin de satın alma oranının yüksek olduğu belirlenmiştir.
 29. 29 Tablo 7. Coca-Cola Şişesinin üzerinde isimlerini bulduklarındaki tepkiler Yargılar Çok önemsiz Önemsiz Normal Önemli Çok Önemli Ağırlıklı Puan Ortalama Seviye 1-) Bana özel üretilmiş hissiyatına kapılırım ve alırım 27 13 13 11 12 196 2,6 Normal 2-) Kendimi genellenmiş hissederim ve almam 37 21 11 4 3 143 1,9 Önemsiz 3-) Beni hiç etkilemez 8 27 10 11 20 236 3,1 Normal Tablo 7. de Katılımcılara olumlu soru üzerinden yargılara cevaplar istenmiştir. Tablo 8.’de ise olumsuz “Coca-Cola şişesinin üzerinde isminizi bulamadığınızda ne yaparsınız” sorusu üzerinden yargılara verdikleri cevaplar incelenmiştir. Tablo 8. Coca-Cola Şişesinin üzerinde isimlerini bulamadıklarındaki tepkiler Yargılar Çok önemsiz Önemsiz Normal Önemli Çok Önemli Ağırlıklı Puan Ortalama Seviye 1-) Başka bir kola alıyorum 58 9 6 2 1 107 1,4 Çok Önemsiz 2-) Mutsuz oluyorm Kola almaktan vazgeçiyorum 59 15 1 1 0 96 1,3 Çok Önemsiz 3-) Mutsuz oluyorum ama yinede Coca-Cola alıyorum 30 14 12 15 5 179 2,4 Önemsiz 4-) Alternatif olarak üzerinde (Anne/Baba/Eş/Kar deş vb.) yazanlarını alıyorum] 30 16 8 18 4 178 2,3 Önemsiz 5-) Beni hiç etkilemez 8 10 6 14 38 292 3,8 Önemli Verilerin analizi sonucunda olumsuz yargı içeren 1 ve 2 numaralı soruların 1,4 ve 1,3 ortalama aldıkları görülmüştür. Tüketici memnuniyeti kapsamında olumsuz ancak satın alma
 30. 30 davranışı olarak olumlu olan 3 numaralı sorunun 2,4 ortalama aldığı belirlenmiştir. Anket katılımcılarının olumsuz bir durumda karşılaştıklarında, alternatiflere yönelme kapsamında veri içeren 4 numaralı sorunun 2,4 ortalama alırken 5 numaralı sorunun oluşturduğu ortalamayla 3,8 aldığı gözlenmiştir. Elde edilen bulgular ışığında uygulanan pazarlama kampanyasının, istenilen şekilde tüketiciye ulaşması durumunda tüketici memnuniyeti artışında anlamlı bir etkisinin olduğu saptanmıştır. Bu kapsamda elde edilen memnuniyetin satın alma davranışına da etkisi olduğu gözlemlenmiştir. Yapılan kampanyanın istenilen şekilde tüketiciye ulaşmadığıysa sorulara verilen cevaplarda tespit edilmiştir. Ancak bu sonucun tüketici memnuniyetine olumsuz yönde etkisi olsa bile, satın alma davranışına etkisi bulunmamaktadır. SONUÇ VE ÖNERİLER Günümüzde küreselleşen dünya pazarlarında işletmelerin sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlaması daha zorlaşmıştır. Bu nedenle işletmeler bu günlerde inovasyon kavramını daha sık telaffuz etmeye başlamışlardır. Yapılan çalışmada görüldüğü gibi inovasyon işletmelerin bütün departmanların da uygulanabilmektedir. Ancak yapılan yeniliğin bir inovasyon olabilmesi için ekonomik anlamda kazanç sağlaması gerekmektedir. Bu nedenle inovatif işletmelerin en önemli özellikleri olarak sürdürülebilen bir büyümeye sahip olduklarını ve içinde bulundukları ekonomileri kalkındırdıkları görülmektedir. Pazarlama inovasyonu, pazarlama alanında yapılabilecek inovasyonlardan sadece bir tanesi olup, işletmelerin ürün inovasyonu yapmadığı veya uygun olmadığı durumlarda ambalajında, etiketinde veya dış tasarımında yapılan yeniliklerden oluşmakta olduğu görülmektedir. Yapılan yeniliğin sağladığı yarar da ekonomik anlamda bir kazanç sağlıyorsa pazarlama inovasyonu olduğu söylenebilir. Araştırma konusu olan Coca-Cola’nın yaptığı “Share a Coke with a friend” pazarlama uygulaması kapsamında şişelerin ambalajlarının üzerlerine isimler yazılmıştır. Bu kapsamda tüketicilerin zihinlerinde kişiselleştirme yapmasını sağlayarak satın alma davranışını ve tüketici memnuniyetini arttırmaya hedeflenmiştir. Bu nedenle pazarlamada yapılan yenilik ekonomik bir değer de yaratarak pazarlama inovasyonuna dönüşmüştür.
 31. 31 Yapılan araştırmada görüldüğü üzere Coca-Cola tüketen katılımcıların en çok 21- 40 yaş grubu aralığındadırlar. Katılımcıların çoğunluğu Coca-Cola’nın yaygın olarak tüketildiği İzmir’de yaşamaktadırlar. Öğrenim durumları üniversite ve yüksek lisans olduğu belirlenmiştir. Bu nedenle ile gelir seviyelerinin de yüksek olduğu yapılan anket çalışmasından gözlenmiştir. Anket katılımcılarının tamamı kolalı içecekler tüketen kişilerden oluşmaktadır ve bulgularda Coca-Cola’yı en çok tadı için tercih ettikleri anlaşılmıştır. Bu nedenle Coca-Cola tat olarak bir değişikliğe gitmediği sürece diğer yapılan çalışmalar inovasyonlar, reklamlar ve şişe tasarımları tüketici tarafında ikinci planda olduğu ortaya çıkmaktadır. Coca-Cola’yı diğer rakiplerinden ayıran ve tercih edilmesini sağlayan en önemli özelliği tat olarak gözlenmiştir. Araştırma bulgularında görüldüğü gibi katılımcıların büyük bir kısmı şişelerin üzerinde isimlerini bulamamaktadır. Bu nedenle kampanya temel amacını tam olarak yerine getirememektedir. Coca-Cola tercih eden kişiler şişenin üstünde ismini göremediği durumlarda Coca-Cola’yı tadı için satın alıyor diyebiliriz. Ancak tüketicilerin tercihlerinde başka kolalı içecekler varsa ve üstünde ismini bulduğu için Cola-Cola satın alıyorsa o zaman kampanya başarıya ulaşmıştır. Özetle şişenin üstünde kendi ismini yada kendisiyle kişiselleştireceği kelimelerin olması gerekmektedir. Anket katılımcılarının büyük çoğunluğunun şişelerin üzerinde isimlerini bulamadığı için bahsedilen tipteki müşterilerin Coca-Cola satın alması sağlanamamıştır. Yeni hedef kitle yaratılıp satışlara bu sebeple katkı sağlanamamıştır. Uygulanan pazarlama inovasyonunun tüketici memnuniyetine etkisiyle ilişkisi incelendiğinde şişenin üstünde ismini bulduğunda kişilerin mutlu olduğu ve kendini özel hissettiği bulgularda( tablo 6) çıkan ortalamayla doğrulanmıştır. Tüketicilerin Coca-Cola şişesinin üzerinde isimlerini bulduklarında mutlu oldukları ve kişiselleştirdikleri görülmüştür. Kampanyanın tüketici memnuniyetine etkisi olduğu tespit edilmiştir. Ancak satın alımların çoğunluğunun bu neden doğrultusunda yapılmıştır denilememektedir. Ağırlıklı çoğunluk içinse pazarlama inovasyonu ve kişiselleştirmenin anlamla bir şey ifade etmediğini görülmektedir. Bu da bize Coca-Cola tercihlerinde yapılan bu inovasyonun bir tat kriteri kadar çok önemli olmadığını göstererek satın alımlara etkisi vardır diyemeyiz. Araştırmada anket katılımcılarının şişenin üzerinde isimlerin bulamaması durumunda memnuniyet durumları ve satın alma eğilimleri incelenmiştir (tablo 7). Katılımcıların
 32. 32 çoğunluğu için bu durumun önemli bir etkiye sahip olmadığı ve Coca-Cola satın alma kararında bir engel oluşturmadığı gözlemlenmiştir. Tüketiciler Coca-Cola almak istediklerinde şişelerin üzerinde isimlerini bulamadıklarında bir memnuniyetsizlik duymaktadır ancak bu durum onların Coca-Cola satın almalarından vazgeçmesine yol açan bir etkiye sahip olmadığı görülmüştür. Özetle Coca-Cola’nın yaptığı pazarlama inovasyonunu kullanarak kişiselleştirme çalışması yapması Türkiye gibi çok fazla isim varyasyonuna sahip bir ülkede tüketicilerin Coca-Cola satın alma eğilimlerinde önemli bir etkiye sahip olmadığını görülmektedir. Bu sebeple yapılan yeniliğin tüketici memnuniyetine etkisi olduğu gözlemlenirken çıkan sonuçlarda tüketicinin Coca-Cola tercih etme sebepleri yapılan kampanya olmadığı için herhangi bir memnuniyetsizlik vardır ve satın alımları etkiler denilememektedir. Bu nedenle tüketicilerin tercih nedenleri arasında en önemlisi Coca-Cola’nın tadı için tercih edildiği anlaşılmıştır. Yapılan pazarlama inovasyonunun bu süreçte faydası olduğu ancak tüketicilerin isimlerini bulduklarında memnuniyete dönüştüğü elde edilmiştir, satın alma davranışına ise bir etkide bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Coca-Cola Türkiye pazarına şişelerinin üzerine isim yazarak girmeyip, sadece kişileri ortak paydada buluşturan kelimelerle pazarlama çalışması yapılması, yerel ve yöresel olarak farklılıklar dikkat edildiğinde daha başarılı olabileceği gözlemlenmiştir. Bu nedenle tüketicilerin istediği isimleri şişelerin üzerine yazabilecekleri bir sistem geliştirerek hem daha çok kişiselleştirme yapılması sağlanıp hem de hediye olarak alımı da arttırılabilir. Bu çalışma değişik şişe varyasyonlarıyla da yapılabilir. Böyle bir çalışmanın tüketici memnuniyeti ve satın alma davranışına etkisinin arttırılabileceği gözlenmiştir. Bu çalışma bir başlangıç çalışması olarak yapılmış ve sadece pazarlama inovasyonu bakış açısından değerlendirilmiştir. Devamında rakiplerle olan ilişkileri incelenebilir. Yeni bir pazar araştırması yapılabilir. Yapılacak olan pazar araştırması rakip firma ürünlerini tercih eden katılımcıların üzerine yapılarak, pazarlama inovasyonunun Coca-Cola tercihlerine etkisi incelenebilir. Kolalı ürünler tercih eden ancak Coca-Cola tercih etmeyen katılımcıların oluşturduğu oranlar araştırma konusu yapılıp ne kadar pay aldığı da incelenebilir. Bu araştırmanın devamında da Coca-Cola’nın satış rakamları incelenebilir ve müşteri portföyüne kadar yeni müşteri kattığı ve nasıl arttırdığı hususunda da yapılan inovasyonun etkileri araştırılabilir.
 33. 33 KAYNAKLAR � ALTUN Ş. (2007), “İnovasyon ile başarıyı yakalayan Türkler”, Mediacat Yayınları, İstanbul. 72 - 145 � AMABILE T.M., R. CONTI, H. COON, J. LAZENBY, M. HERRON (1996), “Assessing the work Environment for creativity”, Academy of Management Journal, Vol. 39, no.5, pp. 1154 – 1185 � ATEŞ M.R (2007), “İnovasyon Hayat Kurtarır”, Doğan Kitapçılık, 1. BASKI, İstanbul. S:97 � AVERMAETE T., VIAENE J., MORGAN E., CRAWFORD N. (2003), “Determinants of Innovation in Small Food Firms”, European Journal of Innovation Management, Vol:6, Issue:1,pp. 8-17. � AYDIN S. (2009), “Kişisel ve Ürün Temelli Yenilikçilik: Cep Telefonu Kullanıcıları Üzerine Amprik bir Uygulama”, Doğuş Üniversitesi Dergisi, Cilt: 10, Sayı:2, ss. 188-203. � AKYOS, Müfit. (2012). “Firma Düzeyinde Yenilikçilik (Yenilik) ve Bilgi Yönetimi”,http://inovasyonheryerde.com/index.php/makaleler/makaleler/muefitakyo s/37-bilgiyonetimi , erişim tarihi: 6 Ocak 2015. � BROWN T. (2008), “Design Thinking”, Harvard Business Review, pp. 85- 92 � CİNEMRE Ç. (2007), “İnovasyon”, Uydu Dünyası Bilimsel Sektör Dergisi Sayı: 1 s:84 � ÇELTİK B. (2012), “Çalışan Motivasyonunun İş Gücü Verimliliğine Etkisi”, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Bitirme Projesi, ss: 53-64 � DOLOREUX D., S. PARTO (2004), “Regional Innovation Systems: A Critical Synthesis”, UNU-INTECH Discussion Papers, pp. 7-38. � DURAN C., M. SARAÇOĞLU (2009), “Yeniliğin Yaratıcılıkla Olan İlişkisi ve Yeniliği Geliştirme Süreci”, Yönetim ve Ekonomi Dergisi, Cilt: 16, Sayı: 1, ss. 57- 71 � DURNA U. (2002), “Yenilik Yönetimi”, 1.baskı, Nobel Yayınları, Ankara. S:9 � DOYLE P., (2008), “ Değer Temelli Pazarlama”, çev. Barış Gülfidan, 3. Baskı, MediaCat Kitapları, İstanbul, s. 141. � DOYLE P., BRİDGEWATER S., (1998) “İnnovation in Marketing”, Chartered Institute of Marketing, Butterworth-Heinemann 4.Baskı, Oxford s:1-10
 34. 34 � ELÇİ Ş. (2007) , “İnovasyon: Kalkınmanın ve Rekabetin Anahtarı”, Genişletilmiş 2. Baskı, Technopolis Grup, İstanbul 2-28 � EFİL İ. (1999), “İşletmelerde Yönetim ve organizasyon”, Genişletilmiş 6. Baskı, Alfa Yayınları, Bursa ss. 76-77. � Eskiler E. (2009), “Bilgi Yönetimi ve Pazar Odaklılık ile Pazarlama Yeniliği Arasındaki İlişkiyi Ölçmeye Yönelik Mobilya Sektöründe Bir Araştırma”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi ss:41. � FLEEMING L. –S. MINGO (2008), “Creativity in new Product Development: An Evolutionary Intergration”, Handbook of New Product Development Management, Editors: Critoph Loch- Stylianos Kavadias, Butterwort-Heinemann Publication, First Edition, Oxford, UK, PP. 113-133 � GOLDSCHMIDT G., D. TATSA (2005), “How good are good ideas? Correlates of Design Activitiy”, Design Studies, Vol:26, No:6, pp. 593-611. � GU W., J. TANG (2004), “Link Between Innovation and Productivity in Canadian Manufacturing Industries”, Econ.Innov. New Techn, Vol: 13, No: 7 pp. 671-686. � HANVANICH S., DRÖGE C., CALANTONE R., (2003), “Reconceptualizing The Meaning and Domain of Marketing Knowledge”, Journal of Marketing Management, Vol. 7, No. 4, s. 126. � HANVANİCH S. (2002), “Enhancing Marketing Innovation Through Marketing Knowledge Transfer: An Investigation of Strategic Alliance”, Dissertation, Michigan State University � HILL C.W.L, F.T. ROTHAERMEL (2003), “The Performance of Incumbent of Management Review”, Vol: 28, No:2, pp. 257-274. � İRAZ R. (2005), “İşletmelerde Bilgi Yönetiminin Yenilik ve Rekabet Gücü Üzerindeki Etkileri", Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt:19 Sayı:1 ss, 243-258 � KARAÖZ M., M. ALBENİ (2003), “Ekonomik Kalkınma ve Modern Yenilik Teaorisi”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt:8, Sayı: 3, ss. 27-48 � KARAGÖZ Y., S. EKİCİ (2004) “Sosyal bilimlerde kullanılan yapılan uygulamalı araştırmalarda kullanılan istatistiksel teknikler” C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 5, Sayı 39-41
 35. 35 � KELLEY T. (2012), “Başarılı bir Şirket İçin Fark Yaratan 10 İnovasyon şifresi”, Mediacat Yayınları İstanbul. S:17 � KÖKSAL A.S (2008), “Pazarlamada Yenilik ve Uygulama Örnekleri”, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, işletme Anabilimdalı Pazarlama Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İzmir. S 10-11 � LAFF M. (2009), “Roots of Inovation”, T+D Articals, ss. 34-39. � LAZER W., (1971), “Marketing Management: A Systems Perspective”, J. Wiley Books, New York, pp. 249. � MORONE P., G. TESTA (2008), “Firms Growth, Size and Inovation: An İnvestigation into The Italian Manufacturing Sector”, Vol: 17, No:4 pp. 311-329. � MOREIRA J., M. J. SILVA, J. SIMOES, G. SOUSA (2012) “Marketing Innovation”, vol. 8, No.2 June, pp.117-130 � MUCUK İ. (2013), “Modern İşletmecilik”, 18. Baskı, Türkmen Kitapevi, 2013, ss. 228. � OECD OSLO KILAVUZU (2005), “Yenilik Verilerini Toplanması ve Yorumlanması İçin İlkeler”, 3. Baskı,y.y. ss 1-156 � OKE A. (2004), “Barriers to Innovation Management in Service Companie”, Journal of Change Management, Vol: 4, No:1, pp. 31-44. � REID S. E., U. De BRENTANI (2004), “The Fuzzy Front End of New Product Development for Discontinous Inovations: A Theoretical Model”, Journal of Product Inovation Management, Vol: 21, pp. 170-184. � ROGERS E. M. (2003), Diffusion of Innovations, Free Press, Simon & Schusters Inc, New York. 1-100 � SALAVOU H., S. LIOUKAS (2003), “Radical Product Innovations in SMEs: The Dominance of Entrepreneurial Orientation”, Creativty and Inovation Management”, vol:12, No:2, pp. 94-108. � SATI Z. E. (2010), “Yenilik Yönetimi”, Teknoloji Yönetimi, Editörler: Feray Odman Çelikçapa – Sait Yüksel Kaygusuz, 1. Baskı, dora Yayınları, ss. 115-153. � SEYREK, İ.H. AKGÜN, A.E, ÖZER, G. (2007), “Süreç Yeniliği Yapan Takımların Öğrenmesine Etki eden Faktörler ve Yenilik Çalışmasının Başarısına Etkisi”, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 6, Sayı: 1, ss. 17-31.
 36. 36 � TEKCANGİL R., (2009), “ Örgüt Kültürü’nün Örgütsel Yenilik ve Pazarlama Yeniliği Üzerindeki Erkilerini Ölçmeye Yönelik Gazlı İçecek Sektöründe Bir Araştırma”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi ss. 58-59.; � TROTT P. (2008), “Inovation Management and New Product Development”, 4th Edition, Prentice Hall, Harlow England. pp: 17 � TROTT, P. (2002), “Innovation Management and New Product Development”, Prentice Hall, London, pp 1-200 � UZKURT C. (2008), “Pazarlamada Değer Yaratma Aracı Olarak Yenilik Yönetimi ve Yenilikçi Örgüt Kültürü”, Beta Yayınları, İstanbul. S:16-50 � VOELPEL S.C., M. LEIBOLD, C.K. STREB (2005), “The Inovation Meme: Managing Inovation Replicators for Organizational Fitness”, Journal of Change Management, Vol:5 No:1, pp57-69 � WONG A., D. TJOSVOLD, C. LIU (2009), “ Innovation by Teams in shanghai, China: Cooperative Goals for Group Confidence and Persistence”, British Journal of Management, Vol: 20, pp. 238-251. � WEERAWARDENA J. (2003), “The Role of Marketing Capability in İnovation Based Competitive Strategy” Journal of Strategic Marketing, Issue 11, pp. 15-35. � Willa G., Hayhurst R., Midgley D., (1973), Creating and Marketing a New Products: Viewpoints of Leading Authorities, London Crosby Lockwood Staples, pp 165-172. ELEKTRONİK KAYNAKLAR � Top 100 Global İnovators list, http://top100innovators.com/pdf/Top-100-Global-Innovators-2014.pdf � Ülkeler ve Yıllar Bazında ARGE Yatırım Bütçeleri (2012), http://stats.oecd.org/Index.aspx?DatasetCode=PATS_IPC#, Erişim tarihi:02.02.2015. � En Büyük İlk 20 Ekonomi, http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD/countries/TR?display=defa ult, Erişim tarihi:10.05.2015
 37. 37 EKLER Anket Formu Sayın Katılımcı, Size sunulmuş olan anket formu sonucunda elde edilecek olan tüm veriler tamamen gizli tutulacak olup, yanıtlamanız kaynaklı herhangi bir yükümlülük getirmeyecektir. Cevaplarınız sadece akademik çalışmalar kapsamında kullanılıp, başka herhangi bir amaç için kullanılmayacaktır. Lütfen soruları cevaplarken ilgili yerler (x) işareti koyunuz. Yaptığınız katkılardan dolayı teşekkür ederim. M. Emre BATIER 1-) Cinsiyetiniz: ( ) Erkek ( ) Kadın 2-) Yaşınız: ( ) 20 ve altı ( ) 21 - 30 ( ) 31 - 41 ( ) 41 - 50 ( ) 51 - 60 ( ) 61 ve üstü 3-) Eğitim Durumunuz: ( ) İlköğretim ( ) lise ( ) önlisans ( ) lisans ( ) yüksek lisans
 38. 38 ( ) doktora 4-) Gelir Seviyeniz: ( ) 1000 TL ve altı ( ) 1000 – 3000 TL ( ) 3000 – 5000 TL ( ) 5000 TL ve üstü 5-) Yaşadığınız yer: ( ) İzmir ( ) Diğer 6-) Coca-Cola’yı tercih etmenizdeki en önemli etkenin tadı olduğunu düşünüyor musunuz? Hiç Katılmıyorum( ) Katılmıyorum( ) Emin Değilim( ) Katılıyorum ( ) Tamamen Katılıyorum( ) 7-) Coca-Cola’yı tercih etmenizdeki en önemli etkenin reklamları olduğunu düşünüyor musunuz? Hiç Katılmıyorum( ) Katılmıyorum( ) Emin Değilim( ) Katılıyorum ( ) Tamamen Katılıyorum( ) 8-) Coca-Cola’yı tercih etmenizdeki en önemli etkenin Ambalajı olduğunu düşünüyor musunuz? Hiç Katılmıyorum( ) Katılmıyorum( ) Emin Değilim( ) Katılıyorum ( ) Tamamen Katılıyorum( ) 9-) Coca-Cola’yı tercih etmenizdeki en önemli etkenin şişesi olduğunu düşünüyor musunuz? Hiç Katılmıyorum( ) Katılmıyorum( ) Emin Değilim( ) Katılıyorum ( ) Tamamen Katılıyorum( ) 10-) Coca-Cola’yı tercih etmenizdeki en önemli etkenin fiyatı olduğunu düşünüyor musunuz? Hiç Katılmıyorum( ) Katılmıyorum( ) Emin Değilim( ) Katılıyorum ( ) Tamamen Katılıyorum( ) 11-) Coca-Cola’yı tercih etmenizdeki en önemli etkenin pazarlama çalışmaları olduğunu düşünüyor musunuz? Hiç Katılmıyorum( ) Katılmıyorum( ) Emin Değilim( ) Katılıyorum ( ) Tamamen Katılıyorum( ) 12-) Coca-Cola şişelerinin üzerinde kendi isminizi bulabildiniz mi? Her zaman( ) Arada Sırada ( ) Hiç ( )
 39. 39 13-) Coca-Cola şişesinin üzerinde isminizi bulduğumda ”Bana özel üretilmiş hissiyatına kapılırım ve alırım” Hiç Katılmıyorum( ) Katılmıyorum( ) Emin Değilim( ) Katılıyorum ( ) Tamamen Katılıyorum( ) 14-) Coca-Cola şişesinin üzerinde isminizi bulduğumda kendimi genellenmiş hissederim ve almam. Hiç Katılmıyorum( ) Katılmıyorum( ) Emin Değilim( ) Katılıyorum ( ) Tamamen Katılıyorum( ) 15-) Coca-Cola şişesinin üzerinde isminizi bulduğumda beni hiç etkilemez. Hiç Katılmıyorum( ) Katılmıyorum( ) Emin Değilim( ) Katılıyorum ( ) Tamamen Katılıyorum( ) 16-) Coca-Cola şişesinin üzerinde isminizi bulamadığımda başka bir kola alıyorum Hiç Katılmıyorum( ) Katılmıyorum( ) Emin Değilim( ) Katılıyorum ( ) Tamamen Katılıyorum( ) 17-) Coca-Cola şişesinin üzerinde isminizi bulamadığımda mutsuz oluyorum Kola almaktan vazgeçiyorum. Hiç Katılmıyorum( ) Katılmıyorum( ) Emin Değilim( ) Katılıyorum ( ) Tamamen Katılıyorum( ) 18-) Coca-Cola şişesinin üzerinde isminizi bulamadığımda mutsuz oluyorum ama yinede Coca- Cola alıyorum. Hiç Katılmıyorum( ) Katılmıyorum( ) Emin Değilim( ) Katılıyorum ( ) Tamamen Katılıyorum( ) 19-) Coca-Cola şişesinin üzerinde isminizi bulamadığımda alternatif olarak üzerinde (Anne/Baba/Eş/Kardeş vb.) yazanlarını alıyorum. Hiç Katılmıyorum( ) Katılmıyorum( ) Emin Değilim( ) Katılıyorum ( ) Tamamen Katılıyorum( ) 20-) Coca-Cola şişesinin üzerinde isminizi bulamadığımda beni hiç etkilemez Hiç Katılmıyorum( ) Katılmıyorum( ) Emin Değilim( ) Katılıyorum ( ) Tamamen Katılıyorum
Anúncio