O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Đề Tài Công Tác Bồi Thường Hỗ Trợ Khi Nhà Nước Thu Hồi Đất Để Thực Hiện Các Dự Án.docx

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
1
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0...
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
2
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0...
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
3
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0...
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio

Confira estes a seguir

1 de 22 Anúncio

Đề Tài Công Tác Bồi Thường Hỗ Trợ Khi Nhà Nước Thu Hồi Đất Để Thực Hiện Các Dự Án.docx

Đề Tài Công Tác Bồi Thường Hỗ Trợ Khi Nhà Nước Thu Hồi Đất Để Thực Hiện Các Dự Án. Hiến pháp quy định đất đai là tài sản công thuộc sở hữu toàn dân, do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Trên tinh thần đó, Luật Đất đai năm 2013 đã cụ thể hóa chế độ sở hữu toàn dân đối với đất đai, trong đó đặc biệt là quy định về quyền của Nhà nước với tư cách là đại diện chủ sở hữu về đất đai. Người sử dụng đất được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất, nhận chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai. Vì vậy, khi Nhà nước thực hiện chiến lược phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng thì Nhà nước lấy lại đất đã giao thông qua việc thu hồi đất. Nhà nước thu hồi đất là việc Nhà nước quyết định thu lại quyền sử dụng đất của người được Nhà nước trao quyền sử dụng đất hoặc thu lại đất của người sử dụng đất vi phạm pháp luật về đất đai.

Đề Tài Công Tác Bồi Thường Hỗ Trợ Khi Nhà Nước Thu Hồi Đất Để Thực Hiện Các Dự Án. Hiến pháp quy định đất đai là tài sản công thuộc sở hữu toàn dân, do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Trên tinh thần đó, Luật Đất đai năm 2013 đã cụ thể hóa chế độ sở hữu toàn dân đối với đất đai, trong đó đặc biệt là quy định về quyền của Nhà nước với tư cách là đại diện chủ sở hữu về đất đai. Người sử dụng đất được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất, nhận chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai. Vì vậy, khi Nhà nước thực hiện chiến lược phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng thì Nhà nước lấy lại đất đã giao thông qua việc thu hồi đất. Nhà nước thu hồi đất là việc Nhà nước quyết định thu lại quyền sử dụng đất của người được Nhà nước trao quyền sử dụng đất hoặc thu lại đất của người sử dụng đất vi phạm pháp luật về đất đai.

Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Semelhante a Đề Tài Công Tác Bồi Thường Hỗ Trợ Khi Nhà Nước Thu Hồi Đất Để Thực Hiện Các Dự Án.docx (20)

Mais de Nhận Viết Đề Tài Trọn Gói ZALO 0932091562 (20)

Anúncio

Mais recentes (20)

Đề Tài Công Tác Bồi Thường Hỗ Trợ Khi Nhà Nước Thu Hồi Đất Để Thực Hiện Các Dự Án.docx

 1. 1. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 1 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN LỚP LH22.1KHO TẠI NHA TRANG ========o0o======== ĐỀ TÀI THỰC TẬP Thực trạng Đề Tài Công Tác Bồi Thường Hỗ Trợ Khi Nhà Nước Thu Hồi Đất Để Thực Hiện Các Dự Án phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Khánh Hòa làm chủ đầu tư. GVHD: ThS Đào Thị Hồng Nhung Nha Trang, tháng 7 năm 2019 Học viên: Đỗ Lê Na
 2. 2. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 2 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 CHƯƠNG I. LÝ LUẬN CHUNG VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ & TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT ĐỂ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN KINH TẾ, XÃ HỘI VÌ LỢI ÍCH QUỐC GIA, CÔNG CỘNG . I. Lý luận chung về bồi thường, hỗ trợ & tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng. 1. Khái niệm và đặc điểm của thu hồi đất. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2013, quy định: - Đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, nguồn lợi ở vùng biển, vùng trời, tài nguyên thiên nhiên khác và các tài sản do Nhà nước đầu tư, quản lý là tài sản công thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. - Đất đai là tài nguyên đặc biệt của quốc gia, nguồn lực quan trọng phát triển đất nước, được quản lý theo pháp luật. - Nhà nước thu hồi đất do tổ chức, cá nhân đang sử dụng trong trường hợp thật cần thiết do luật định vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng. Việc thu hồi đất phải công khai, minh bạch và được bồi thường theo quy định của pháp luật. Trên cơ sở đó, Luật Đất đai 2013 quy định: - Thu hồi đất là việc Nhà nước thu hồi đất là việc Nhà nước quyết định thu lại quyền sử dụng đất của người được Nhà nước trao quyền sử dụng đất hoặc thu lại đất của người sử dụng đất vi phạm pháp luật về đất đai. - Bồi thường về đất là việc Nhà nước trả lại giá trị quyền sử dụng đất đối với diện tích đất thu hồi cho người sử dụng đất. - Việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất.
 3. 3. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 3 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 - Hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất là việc Nhà nước trợ giúp cho người có đất thu hồi để ổn định đời sống, sản xuất và phát triển. - Tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất là việc Nhà nước bố trí chỗ ở mới ổn định cho người bị thu hồi đất mà phải di chuyển chỗ ở. Từ khái niệm trên, nhận thấy: Việc thu hồi đất là việc Nhà nước ra quyết định hành chính để thu lại quyền sử dụng đất đã được giao cho tổ chức, cá nhân hoặc đất của người sử dụng đất do vi phạm pháp luật về đất đai theo quy định của pháp luật. Quyết định hành chính thể hiện quyền lực quản lý Nhà nước về đất đai với vai trò Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý toàn bộ vốn đất đai trong cả nước nhằm phân bổ và điều chỉnh đất đai cho phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội và nhu cầu của các chủ thể sử dụng đất. Việc thu hồi đất xuất phát từ nhu cầu của Nhà nước và xã hội hoặc là biện pháp chế tài được áp dụng nhằm xử lý các hành vi vi phạm pháp luật đất đai của người sử dụng và các trường hợp chấm dứt khác theo quy định của pháp luật. Thu hồi đất đã tác động trực tiếp đến lợi ích của người bị người sử dụng đất, nhà đầu tư, Nhà nước… Qua tìm hiểu lý luận và thực tiễn, ta thấy: Quyết định thu hồi đất được thực hiện bởi của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, trong đó xác định rõ lý do thu hồi, mục đích thu hồi, chủ thể bị thu hồi, diện tích bị thu hồi. Thực tế cho thấy, dù mục đích thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng hay do vi phạm pháp luật về đất đai thì hệ quả của việc thu hồi đất là làm mất đi quyền khai thác, sử dụng và sinh sống ổn định của một chủ thể đối với đất bị thu hồi. Hiến pháp quy định đất đai là tài sản công thuộc sở hữu toàn dân, do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Trên tinh thần đó, Luật Đất đai năm 2013 đã cụ thể hóa chế độ sở hữu toàn dân đối với đất đai, trong đó đặc biệt là quy định về quyền của Nhà nước với tư cách là đại diện chủ sở hữu về đất đai. Người sử dụng đất được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất, nhận chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai. Vì vậy, khi Nhà nước thực hiện chiến lược phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng thì Nhà nước lấy lại đất đã giao thông qua việc thu hồi đất. Nhà nước thu hồi đất là việc Nhà nước quyết định thu lại quyền sử dụng đất của người được Nhà nước trao quyền sử dụng đất hoặc thu lại đất của người sử dụng đất vi phạm pháp luật về đất đai. 2. Sự cần thiết của công tác bồi thường, hỗ trợ & tái định cư khi nhà thu hồi đất để triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.
 4. 4. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 4 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 Việc thu hồi đất dẫn tới quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất trực tiếp bị chấm dứt. Họ không chỉ mất quyền sử dụng đất mà còn buộc phải di chuyển chỗ ở, đời sống của họ bị ảnh hưởng rất lớn. Do đó, việc thực hiện các chính sách về bồi thường, hỗ trợ &tái định cư là cần thiết, giúp họ vượt qua khó khăn, ổn định đời sống. Hơn nữa, xét về phương diện lý luận, thiệt hại về lợi ích của người sử dụng đất là hậu quả phát sinh trực tiếp từ hành vi thu hồi đất của Nhà nước gây ra. Vì vậy, Nhà nước phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại. Trong điều kiện kinh tế thị trường, quyền sử dụng đất là một loại tài sản và hàng hóa đặc biệt. Do đó, khi Nhà nước thu hồi đất của người sử dụng đất để sử dụng vào bất kể mục đích gì mà làm phương hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của họ thì Nhà nước phải có bổn phận và nghĩa vụ bồi thường. Theo quy định của pháp luật có thể thấy là có nhiều lý do dẫn tới việc Nhà nước thu hồi đất. Luật Đất đai năm 2013 quy định: “Nhà nước thu hồi đất là việc Nhà nước quyết định thu lại quyền sử dụng đất của người được Nhà nước trao quyền sử dụng đất hoặc thu lại đất của người sử dụng đất vi phạm pháp luật về đất đai”. Các điều 61, 62, 64, 65 Luật Đất đai năm 2013 quy định rõ những trường hợp thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; để phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; do vi phạm pháp luật đất đai; do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người. Để tránh việc lạm dụng chính sách thu hồi đất, Nhà nước cũng có quy định hạn chế đối với hoạt động này. Tại khoản 3 Điều 54 Hiến pháp năm 2013 quy định: “Nhà nước thu hồi đất do tổ chức, cá nhân đang sử dụng trong trường hợp thật cần thiết do luật định vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng. Việc thu hồi đất phải công khai, minh bạch và được bồi thường theo quy định của pháp luật”. Việc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất ở cần tuân thủ các nguyên tắc cơ bản được quy định tại Điều 74, Điều 88 Luật Đất đai năm 2013, Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Từ việc phân tích khái niệm, đặc điểm chúng ta nhận thấy đặc điểm chung của vấn đề bồi thường, hỗ trợ & tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất có chung một chủ thể là Nhà nước và người sử dụng đất. Để góp phần vào việc thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng Nhà nước phải làm tốt vai trò chức năng chức năng quản lý theo quy định của pháp luật phục vu nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, bảo đảm cho mọi người, xã hội đều được hưởng những giá trị đất đai mang lại.
 5. 5. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 5 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 Lợi ích quốc gia - dân tộc là các mục tiêu mà quốc gia theo đuổi để bảo đảm sự tồn tại và phát triển của mình, bao gồm: Giữ vững chủ quyền; thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ; ổn định chế độ chính trị; bảo đảm an ninh và an toàn cho người dân; giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; bảo đảm các điều kiện cho quốc gia phát triển kinh tế, xã hội,... Quán triệt và bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phải nhận thức đúng đắn, sâu sắc về tính cấp thiết của bảo vệ Tổ quốc nói chung, bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc nói riêng là nhiệm vụ thường xuyên, cấp bách; đồng thời, xác định rõ vinh dự, trách nhiệm, nghĩa vụ và lợi ích của mình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Bởi vì, quá trình tham gia hội nhập quốc tế ngày càng sâu, rộng thì sự đan xen lợi ích giữa các quốc gia, dân tộc càng lớn, càng phức tạp, bao hàm cả những thuận lợi và khó khăn. Đó là xu thế tất yếu khách quan, vừa mang lại lợi ích cho dân tộc, cộng đồng, nhưng cũng dễ mang đến những rủi ro, nhất là quá trình hội nhập về kinh tế. Chính vì vậy, việc tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc, tạo sự đồng thuận cao trong toàn xã hội, phát huy sức mạnh của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân là hết sức quan trọng. Trong đó, cần làm rõ, thống nhất nhận thức về chuỗi lợi ích mà chúng ta phải bảo vệ, đó là: bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia; bảo vệ chế độ và thành quả cách mạng xã hội chủ nghĩa; bảo vệ Đảng, Nhà nước và Nhân dân; bảo vệ lợi ích hợp pháp về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, con người của nước ta ở các quốc gia, khu vực khác trên thế giới là bảo vệ vững chắc độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Lợi ích công cộng là những lợi ích chung dành cho mọi người và xã hội, ví dung như: công viên, cầu đường, bệnh viện, trường học… Lợi ích khi Nhà nước thu hồi đất là một khái niệm tập hợp những ích lợi mà các bên mong muốn đạt đến khi tham gia vào quá trình lập kế hoạch sử dụng, thu hồi đất. Những lợi ích thể hiện dưới cả phương diện vật chất và tinh thần; trước mắt và lâu dài, lợi ích kinh tế và lợi ích xã hội, môi trường. Cân bằng lợi ích là việc Nhà nước, thông qua pháp luật, cơ chế chính sách để giải quyết hài hoà mối quan hệ giữa lợi ích công cộng và lợi ích chính đáng của những người có đất
 6. 6. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 6 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 bị thu hồi. Đây có thể được xem như là một nguyên tắc tối ưu cần phải được lựa chọn để bảo vệ lợi ích cho cả hai bên. Trên thực tế, việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội đã làm tăng giá trị cao nhất của đất, làm cho đất đai trở thành tư liệu sản xuất hiệu quả vào quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Nhà nước cần phải điều tiết việc quản lý, sử dụng đất thông qua nhiều hình thức, trong đó có thu hồi đất, đây là một trong những nội dung quan trọng của chức năng quản lý nhà nước về đất đai, nhưng phải bảo đảm lợi ích quốc gia và nhu cầu phát triển chung của toàn xã hội. Xuất phát từ yêu cầu này, các vấn đề liên quan đến thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng phải được luật hóa nhằm tạo cơ sở pháp lý cho việc thu hồi đất. Bởi vì, đây không chỉ là một phương thức thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai của Nhà nước, mà còn là trách nhiệm của Nhà nước. Việc thu hồi đất để thực hiện các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu đô thị, dự án tái định cư… sẽ làm tăng thêm giá trị của đất, không chỉ những nơi có đất bị thu hồi, mà còn những khu vực “vệ tinh” của dự án. Đây là trách nhiệm của Nhà nước trong việc thực hiện chính sách quản lý đất đai, điều tiết giá trị tăng thêm từ đất thông qua việc dịch chuyển vị trí đất trong các dự án phát triển kinh tế - xã hội, chuyển các loại đất khác thành đất thực hiện dự án. Theo đó, việc thu hồi, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong các dự án phát triển kinh tế - xã hội sẽ mang lại lợi ích cho Nhà nước và người có đất bị thu hồi. Giúp Nhà nước thực hiện quy hoạch sử dụng đất nhằm làm tăng tối đa hiểu quả sử dụng của từng loại đất; Tạo điều kiện cho nhà đầu tư tham gia thực hiện các dự án có sử dụng đất, từ đó kích thích nền kinh tế phát triển; Nhà nước không phải bỏ ra một khoản kinh phí rất lớn để xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ cho nền kinh tế hoặc nhu cầu của xã hội, nhà đầu tư sẽ thay Nhà nước làm việc này, thậm chí việc này còn tạo ra nguồn thu cho Nhà nước từ tiền giao đất, cho thuê đất, thuế… Như vậy, hoạt động thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng hướng đến mục đích chính là lợi nhuận. Khi đầu tư thực hiện các dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội Nhà nước luôn mong muốn tạo ra lợi nhuận bằng cách làm tăng giá trị của đất, tạo ra điều kiện cơ sở hạ tầng mới thu hút đầu tư. Tuy nhiên, việc Nhà nước thu hồi đất để đầu tư dự án vì mục
 7. 7. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 7 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 đích công cộng thì hiệu quả kinh tế và xã hội thuộc về một cộng đồng dân cư. Những khó khăn hậu quả của việc thu hồi đất lại thuộc về một số hộ gia đình, cá nhân, tổ chức sử dụng đất hay địa phương nơi xây dựng công trình phải hy sinh lợi ích của mình cho sự phát triển của đất nước. Vấn đề bồi thường, hỗ trợ & tái định cư khi Nhà thu hồi đất và một số chính sách cho người bị thu hồi đất cần được xã hội chia sẻ, pháp luật quan tâm hơn nữa.
 8. 8. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 8 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 CHƯƠNG II THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT ĐỂ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI VÌ LỢI ÍCH QUỐC GIA, CÔNG CỘNG . I. Pháp luật về bồi thường, hỗ trợ về đất khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng. 1. Điều kiện, nguyên tắc bồi thường, hỗ về đất. 1.1. Bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất. 1.1.1. Điều kiện, bồi thường về đất. Để có căn cứ cho việc xét bồi thường hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất Luật Đất đai 2013 quy định điều kiện được bồi thường về đất tại Điều 75, cụ thể như sau: - Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không phải là đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm, có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận) hoặc có đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 77 của Luật này; người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam mà có Giấy chứng nhận hoặc có đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp. - Cộng đồng dân cư, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng đang sử dụng đất mà không phải là đất do Nhà nước giao, cho thuê và có Giấy chứng nhận hoặc có đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp. - Người Việt Nam định cư ở nước ngoài được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, có Giấy chứng nhận hoặc có đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp.
 9. 9. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 9 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 - Tổ chức được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê; nhận thừa kế quyền sử dụng đất, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà tiền sử dụng đất đã nộp, tiền nhận chuyển nhượng đã trả không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước, có Giấy chứng nhận hoặc có đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp. - Tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê và có Giấy chứng nhận hoặc có đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp. - Tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc bán kết hợp cho thuê; cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, có Giấy chứng nhận hoặc có đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp. 1.1.2. Nguyên tắc bồi thường về đất. Người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất nếu có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 75 của Luật này thì được bồi thường. - Việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất. - Việc bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất phải bảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, kịp thời và đúng quy định của pháp luật. 1.2. Hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất. 1.2.1. Nguyên tắc: Người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất ngoài việc được bồi thường theo quy định của Luật này còn được Nhà nước xem xét hỗ trợ. Việc hỗ trợ phải bảo đảm khách quan, công bằng, kịp thời, công khai và đúng quy định của pháp luật. 1.2.2. Hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất. Hộ gia đình cá nhân trực tiếp sản xuất đất nông nghiệp khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp mà không còn đất nông nghiệp để bồi thường thì ngoài việc được bồi thường bằng tiền còn được hỗ trợ theo quy định: - Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với trường hợp thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp; thu hồi đất ở kết hợp kinh doanh dịch vụ của hộ gia đình, cá nhân mà phải di chuyển chỗ ở.
 10. 10. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 10 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 - Hỗ trợ tái định cư đối với trường hợp thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam cư ở nước ngoài mà phải di chuyển chỗ ở. - Hỗ trợ khác. - Ngoài ra căn cứ tình hình thực tế Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 2.Bồi thường về đất ở, chi phí đầu tư khi Nhà nước thu hồi đất: Nhà nước quy định việc bồi thường đất ở tại Điều 79 Luật Đất đai 2013. Theo đó, việc bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất ở được bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở tái định cư; bồi thường bằng tiền. Đối với hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất gắn liền với nhà ở thuộc trường hợp phải di chuyển chỗ ở nhưng không đủ điều kiện được bồi thường về đất ở, nếu không có chỗ ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất ở thu hồi thì được Nhà nước bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở hoặc giao đất ở có thu tiền sử dụng đất. Giá bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở; giá đất ở tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định. Tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang sử dụng đất để thực hiện dự án xây dựng nhà ở khi Nhà nước thu hồi đất, nếu có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 75 Luật Đất đai năm 2013 thì việc bồi thường bằng tiền; bồi thường bằng đất. Đối với các trường hợp không được bồi thường về đất nhưng được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định tại Điều 76 Luật Đất đai; Việc bồi thường về đất, chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ, gia đình, cá nhân; tổ chức kinh tế, tổ chức sự nghiệp công lập tự chủ tài chính, cộng đồng dân cư, cơ sở tôn giáo theo quy định tại Điều 77, 78 Luật Đất đai 2013; Bồi thường về đất, chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất phi nông nghiệp không phải là đất ở của tổ chức kinh tế, tổ chức sự nghiệp công lập tự chủ tài chính, cộng đồng dân cư, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Điều 81 Luật Đất đai 2013. II. Bồi thường thiệt hại về tài sản, ngừng sản xuất, kinh doanh khi Nhà nước thu hồi đất. Việc bồi thường thiệt hại về tài sản, ngừng sản xuất, kinh doanh khi Nhà nước thu hồi đất được thực hiện theo quy định tại Điều 88; 89 Luật Đất đai 2013, cụ thể: 1. Nguyên tắc. - Khi Nhà nước thu hồi đất mà chủ sở hữu tài sản hợp pháp gắn liền với đất bị thiệt hại về tài sản thì được bồi thường. - Khi Nhà nước thu hồi đất mà tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải ngừng sản xuất, kinh doanh mà có thiệt hại thì được bồi thường thiệt hại.
 11. 11. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 11 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 2. Bồi thường thiệt hại về nhà, công trình xây dựng trên đất khi Nhà nước thu hồi đất. - Đối với nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt gắn liền với đất của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài khi Nhà nước thu hồi đất phải tháo dỡ toàn bộ hoặc một phần mà phần còn lại không bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của pháp luật thì chủ sở hữu nhà ở, công trình đó được bồi thường bằng giá trị xây dựng mới của nhà ở, công trình có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương. Trường hợp phần còn lại của nhà ở, công trình vẫn bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của pháp luật thì bồi thường theo thiệt hại thực tế. - Đối với nhà, công trình xây dựng khác gắn liền với đất không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, khi Nhà nước thu hồi đất mà bị tháo dỡ toàn bộ hoặc một phần mà phần còn lại không bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của pháp luật thì được bồi thường thiệt hại theo quy định của Chính phủ. - Đối với công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội gắn liền với đất đang sử dụng không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 89 thì mức bồi thường tính bằng giá trị xây dựng mới của công trình có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương theo quy định của pháp luật chuyên ngành. III. Bồi thường đối với cây trồng, vật nuôi. Việc bồi thường thiệt hại cây trồng, vật khi Nhà nước thu hồi đất được thực hiện theo quy định tại Điều 90 Luật Đất đai 2013, cụ thể: 1. Đối với cây trồng. - Đối với cây hàng năm, mức bồi thường được tính bằng giá trị sản lượng của vụ thu hoạch. Giá trị sản lượng của vụ thu hoạch được tính theo năng suất của vụ cao nhất trong 03 năm trước liền kề của cây trồng chính tại địa phương và giá trung bình tại thời điểm thu hồi đất; - Đối với cây lâu năm, mức bồi thường được tính bằng giá trị hiện có của vườn cây theo giá ở địa phương tại thời điểm thu hồi đất mà không bao gồm giá trị quyền sử dụng đất; - Đối với cây trồng chưa thu hoạch nhưng có thể di chuyển đến địa điểm khác thì được bồi thường chi phí di chuyển và thiệt hại thực tế do phải di chuyển, phải trồng lại; - Đối với cây rừng trồng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, cây rừng tự nhiên giao cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trồng, quản lý, chăm sóc, bảo vệ thì bồi thường theo giá trị thiệt hại thực tế của vườn cây; tiền bồi thường được phân chia cho người quản lý, chăm sóc, bảo vệ theo quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng. 2. Đối với vật nuôi là thủy sản.
 12. 12. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 12 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 - Đối với vật nuôi là thủy sản mà tại thời điểm thu hồi đất đã đến thời kỳ thu hoạch thì không phải bồi thường; - Đối với vật nuôi là thủy sản mà tại thời điểm thu hồi đất chưa đến thời kỳ thu hoạch thì được bồi thường thiệt hại thực tế do phải thu hoạch sớm; trường hợp có thể di chuyển được thì được bồi thường chi phí di chuyển và thiệt hại do di chuyển gây ra; mức bồi thường cụ thể do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định. IV. Bồi thường chi phí di chuyển khi Nhà nước thu hồi đất. Khi Nhà nước thu hồi đất mà phải di chuyển tài sản thì được Nhà nước bồi thường chi phí để tháo dỡ, di chuyển, lắp đặt; trường hợp phải di chuyển hệ thống máy móc, dây chuyền sản xuất còn được bồi thường đối với thiệt hại khi tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt. Mức bồi thường do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định. V. Trình tự, thủ tục bồi thường. Việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất là một trong những nội dung trọng tâm, liên quan trực tiếp đến công tác thu hồi đất. Thực tế cho thấy, thu hồi đất nhanh hay chậm, diễn ra thuận lợi hay vướng mắc, đồng thuận hay không đồng thuận giữa Nhà nước với người sử dụng đất mấu chốt của vấn đề là bồi thường, hỗ trợ & tái định cư. Vì vậy, các quy định pháp luật về bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất hướng đến lợi ích giữa các chủ thể khi tham gia quan hệ pháp luật đất đai là nhân tố quan trọng trong việc góp phần ổn định xã hội. Hiến pháp hiện hành nước ta đã khẳng định: Quyền sử dụng đất được pháp luật bảo hộ và việc thu hồi đất phải công khai, minh bạch, được bồi thường theo quy định của pháp luật. Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành đã tăng cường sự tham gia trực tiếp của nhân dân, đồng hành của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã và các đoàn thể chính trị xã hội nơi có đất bị thu hồi trong việc đo đạc, kiểm đếm đất đai, tài sản gắn liền với đất, xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ & tái định cư; trách nhiệm đối thoại và giải trình của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khi người dân chưa có ý kiến, hoặc ý kiến chưa đồng thuận. Điều đó, chứng tỏ sự mềm dẻo linh hoạt của Nhà nước trước các Quyết định hành chính mang tính mệnh lệnh. Sự tham gia của Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội là ưu thế của phương pháp tuyên truyền, thuyết phục, giáo dục, vận động người dân chấp hành chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, phát huy hiệu quả quy chế dân chủ cơ sở trong các bước của quy trình giải phóng mặt bằng đảm
 13. 13. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 13 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 bảo công khai, minh bạch, công bằng, đảm bảo các quyết định của cơ quan quản lý Nhà nước được thực hiện theo quy định. 1. Thông báo thu hồi đất: - Trước khi có quyết định thu hồi đất, chậm nhất là 90 ngày đối với đất nông nghiệp và 180 ngày đối với đất phi nông nghiệp, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải thông báo thu hồi đất cho người có đất thu hồi biết. Nội dung thông báo thu hồi đất bao gồm kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm. - Trường hợp người sử dụng đất trong khu vực thu hồi đất đồng ý để cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi đất trước thời hạn quy định tại khoản 1 Điều này thì Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định thu hồi đất mà không phải chờ đến hết thời hạn thông báo thu hồi đất. - Người có đất thu hồi có trách nhiệm phối hợp với cơ quan, tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng trong quá trình điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. - Khi quyết định thu hồi đất có hiệu lực thi hành và phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt được công bố công khai, người có đất thu hồi phải chấp hành quyết định thu hồi đất. 2. Kiểm kê đất đai, tài sản gắn liền trên đất: Ủy ban nhân dân cấp xã phối hợp với tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng triển khai thực hiện kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm. Người sử dụng đất có trách nhiệm phối hợp với tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Trường hợp người sử dụng đất không phối hợp thì Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã nơi có đất thu hồi và tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng tổ chức vận động, thuyết phục để người sử dụng đất thực hiện. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày được vận động, thuyết phục mà người sử dụng đất vẫn không phối hợp với tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định kiểm đếm bắt buộc. Trường hợp người có đất thu hồi không chấp hành thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc và tổ chức thực hiện cưỡng chế. Việc đưa quy định kiểm đếm bắt buộc và quy trình cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc chính là điểm mới trong Luật Đất đai 2013, nội dung này chưa được nêu trong Luật Đất đai 2003, trong Nghị định 84/2007/NĐ-CP được nhắc tới nhưng chỉ mang tính liệt kê, mô tả: “Trong thời hạn không quá sáu mươi ngày,
 14. 14. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 14 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 kể từ ngày hoàn thành việc đo đạc, kiểm đếm, Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng có trách nhiệm lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư”. Nhận thấy, việc bổ sung nội dung điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm là phù hợp, cần thiết, nhằm thống nhất xác lập số liệu về đất, tài sản gắn liền trên đất giữa người sử dụng đất và cơ quan Nhà nước, là cơ sở để lập Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư chính thức. Nếu người sử dụng đất trong khu vực có đất thu hồi không phối hợp thực hiện thì Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã, UBND cấp xã có đất thu hồi và tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng tổ chức vận động, thuyết. Sau khi được vận động, thuyết phục mà người sử dụng đất vẫn không phối hợp với tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng thì đây chính là cơ sở để Chủ tịch UBND cấp huyện ban hành Quyết định thực hiện cưỡng chế, buộc người sử dụng đất phải chấp hành quy định pháp luật. Trường hợp người bị cưỡng chế chấp hành quyết định cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc thì tổ chức được giao thực hiện cưỡng chế lập biên bản ghi nhận sự chấp hành và thực hiện kế hoạch điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm theo quy định. 3. Lập phương án bồi thường thiệt hại, hỗ trợ, tái định cư: Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng có trách nhiệm lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với từng tổ chức, cá nhân, hộ gia định bị thu hồi đất, trên cơ sở tổng hợp số liệu kiểm kê, xử lý các thông tin liên quan của từng trường hợp; áp giá tính giá trị bồi thường về đất, tài sản trên đất. Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm tổ chức lập và thực hiện dự án tái định cư trước khi thu hồi đất. 4. Niêm yết công khai phương án, lấy ý kiến của nhân dân: Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất thu hồi tổ chức lấy ý kiến của nhân dân, nhất là các đối tượng bị thu hồi đất. Hình thức lấy ý kiến là: Tổ chức họp trực tiếp với người dân trong khu vực có đất thu hồi, đồng thời niêm yết công khai phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi. Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất thu hồi tổ chức đối thoại đối với trường hợp còn có ý kiến không đồng ý về phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; hoàn chỉnh phương án trình cơ quan có thẩm quyền. 5. Phê duyệt phương án chi tiết và tổ chức triển khai thực hiện:
 15. 15. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 15 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định thu hồi đất, quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong cùng một ngày. Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã phổ biến và niêm yết công khai quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã và địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi; gửi quyết định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đến từng người có đất thu hồi. Tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ, bố trí tái định cư theo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được phê duyệt. 6. Chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền có hiệu lực thi hành, cơ quan, tổ chức có trách nhiệm bồi thường phải chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho người có đất thu hồi. Trường hợp cơ quan, tổ chức có trách nhiệm bồi thường chậm chi trả thì khi thanh toán tiền bồi thường, hỗ trợ cho người có đất thu hồi, ngoài tiền bồi thường, hỗ trợ theo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì người có đất thu hồi còn được thanh toán thêm một khoản tiền bằng mức tiền chậm nộp theo quy định của Luật quản lý thuế tính trên số tiền chậm trả và thời gian chậm trả. Trường hợp người có đất thu hồi không nhận tiền bồi thường, hỗ trợ theo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì tiền bồi thường, hỗ trợ được gửi vào tài khoản tạm giữ của Kho bạc nhà nước. Người sử dụng đất được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất mà chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với Nhà nước theo quy định của pháp luật thì phải trừ đi khoản tiền chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính vào số tiền được bồi thường để hoàn trả ngân sách nhà nước. 7. Bàn giao mặt bằng, cưỡng chế thu hồi đất: Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng có trách nhiệm quản lý đất đã được giải phóng mặt bằng. Sau khi nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, người bị thu hồi đất phải bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư. Trường hợp người có đất bị thu hồi không bàn giao mặt bằng thì bị cưỡng chế thu hồi đất theo quy định tại Điều 70, Điều 71 Luật Đất đai năm 2013. 8.Nguyên tắc, điều kiện và trình tự tổ chức thi hành quyết định cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc và cưỡng chế thu hồi đất. Nguyên tắc, điều kiện và trình tự tổ chức thi hành quyết định cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc thực hiện theo quy định tại Điều 70; 71 Luật Đất đai 2013 đối với trường hợp người dân có đất bị thu hồi không phối hợp với tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng, cụ thể như sau: 8.1. Nguyên tắc.
 16. 16. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 16 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 Thứ nhất, việc cưỡng chế phải tiến hành công khai, dân chủ, khách quan, bảo đảm trật tự, an toàn, đúng quy định của pháp luật; Thứ hai, thời điểm bắt đầu tiến hành việc cưỡng chế phải được thực hiện trong giờ hành chính (giờ hành chính là giờ làm việc của cơ quan Nhà nước trong một ngày, giờ hành chính được tính là 8 tiếng làm việc không kể thời gian nghỉ trưa) 8.2. Điều kiện. Thứ nhất, sau khi có Quyết định cưỡng chế, được UBND cấp xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã nơi có đất thu hồi và tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng vận động, thuyết phục mà người có đất bị thu hồi vẫn không chấp hành. Thứ hai, Quyết định cưỡng chế đã được niêm yết công khai tại trụ sở UBND cấp xã, tại địa điểm chung nơi có nơi có đất thu hồi; và Quyết định cưỡng chế đã có hiệu lực thi hành; Thứ ba, người sử dụng đất bị cưỡng chế đã nhận được Quyết định cưỡng chế có hiệu lực thi hành. Trong trường hợp người bị cưỡng chế từ chối không nhận Quyết định cưỡng chế hoặc vắng mặt khi giao quyết định cưỡng chế thì UBND cấp xã lập biên bản để ghi nhận sự việc Trên thực tế, thu hồi đất là hoạt động khó khăn, phức tạp và dễ phát sinh tham nhũng, tranh chấp, khiếu kiện, bởi hoạt động này trực tiếp đụng chạm đến lợi ích của nhiều chủ thể khác nhau: Nhà nước, người bị thu hồi đất ở và người được hưởng lợi từ việc Nhà nước thu hồi đất. Trong nhiều trường hợp, người bị thu hồi đất ở không đồng thuận với việc thu hồi và phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư do cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định. Cơ sở cho việc thu hồi đất được xác định thông qua cơ chế xác định giá đất trong bảng giá đất Nhà nước. Bảng giá đất quy định đơn giá, hệ số đất hằng năm do UBND tỉnh, thành phố xác định sau khi đã được HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phê duyệt. Tuy nhiên, trong các dự án cụ thể pháp luật đất đai quy định giá đền bù phải sát giá thị trường. Vì vậy, trên cơ sở khung giá do Nhà nước quy định, Hội đồng định giá liên ngành sẽ xác định giá đất bồi thường đối với thửa đất bị thu hồi. VI. Thực trạng công tác bồi thường, hỗ trợ về đất khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Cộng nghiệp làm chủ đầu tư. 1.Cơ sở áp dụng.
 17. 17. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 17 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 - Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013; - Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; - Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; - Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, về việc Quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai. - Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND ngày 21/12/2014 của UBND tỉnh Khánh Hòa, Về việc ban hành Quy định chi tiết một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; - Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND ngày 19/4/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa, về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND ngày 21/12/2014 của UBND tỉnh quy định chi tiết một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; - Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND ngày 16/4/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa, về việc sửa đổi, bổ sung bản Quy định chi tiết một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ban hành kèm theo Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND ngày 21/12/2014 và Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND ngày 19/4/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa; - Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND ngày 21/12/2014 của UBND tỉnh Khánh Hòa Về việc ban hành Quy định Hạn mức giao đất ở; hạn mức công nhận đất ở đối với trường hợp thửa đất có vườn, ao; hạn mức giao đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng để sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; - Quyết định số 30/2014/QĐ-UBND ngày 21/12/2014 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành quy định giá các loại đất năm 2015 ổn định 5 năm 2015-2019 trên địa bàn tỉnh KH; - Quyết định số 43/2016/QĐ-UBND ngày 21/12/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Bản quy định kèm theo Quyết định số 30/2014/QĐ-UBND ngày 21/12/2014 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành quy định giá các loại đất năm 2015 ổn định 5 năm 2015-2019 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;
 18. 18. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 18 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 - Quyết định số 44/2018/QĐ-UBND ngày 24/12/2018 của UBND tỉnh KH về việc quy định Bảng giá xây dựng mới các loại công trình, vật kiến trúc và chi phí đền bù, hỗ trợ một số công trình trên đất tại địa bàn tỉnh Khánh Hòa; - Quyết định số 27/2017/QĐ-UB ngày 21/12/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Quy định giá bồi thường, hỗ trợ các loại vật nuôi, cây trồng trên đất bị thu hồi khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; - Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND ngày 14/9/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa Quy định về bồi thường, hỗ trợ đối với các trường hợp sử dụng dịch vụ viễn thông, truyền hình, điện, nước, sinh hoạt khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; - Văn bản số 54/STC-QLG&CS ngày 05/01/2019 của Sở tài chính tỉnh Khánh Hòa về việc Giá gạo để tính hỗ trợ, ổn định đời sống và ổn định sản xuất. - Quyết định số /QĐ-Đ&CN về việc ban hành Quy trình bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án. 2. Thực trạng công tác bồi thường hỗ trợ. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Khánh Hòa là đơn vị sự nghiệp công lập có thu, trực thuộc UBND tỉnh, hoạt động theo cơ chế tự chủ về tài chính. Thực hiện chức năng làm Chủ đầu tư một số dự án sử dụng vốn ngân sách, vốn nhà nước ngoài ngân sách do người quyết định đầu tư giao; làm tư vấn quản lý dự án; nhận ủy thác quản lý dự án xây dựng công trình phù hợp với năng lực chuyên môn và các nhiệm vụ khác liên quan đến đầu tư và xây dựng theo sự phân công của UBND tỉnh Khánh Hòa. Là Ủy viên Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, Ban Quản lý dự án trực tiếp thực nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng, có trách nhiệm thực hiện đúng trình tự, thủ tục quy định của Nhà nước về bồi thường, giải phóng mặt bằng. Chịu trách nhiệm về tính chính xác, hợp lý của số liệu kiểm kê; tính pháp lý của đất đai, tài sản; sự phù hợp chính sách, pháp luật của phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư; Hướng dẫn, giải đáp thắc mắc của người sử dụng đất về những vấn đề liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Trên cơ sở các quy định của pháp luật, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quy trình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư và Quy chế phối
 19. 19. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 19 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 hợp thực hiện đối với các cơ quan đơn vị có liên quan triển khai thực hiện đảm bảo các nguyên tắc trong bồi thường, hỗ trợ & tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Năm 2018, Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và Công nghiệp triển khai thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ & tái định cư cho 12 dự án thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước, với tổng số vốn được giao là: 245tỷ đồng, trong đó có 4 dự án chuyển tiếp; 8 dự án triển khai năm 2018, với tổng diện tích thu hồi là: 65ha. Phê duyệt 72 phương án bồi thường, hỗ trợ, tổng kinh phí được phê duyệt là: 160tỷ đồng, tỷ lệ giải ngân đạt 65% nguồn vốn được giao; Thu hồi 45ha đất, trong đó có 13ha đất ở còn lại là đất nông nghiệp và đất công ích do xã phường quản lý. Trình phê duyệt phương án tái định cư cho 95 trường hợp hộ gia đình cá nhân đủ điều kiện giao đất tái định cư với 6.650m2 đất; tiếp nhận và xử lý 75 đơn, trong đó có 47 đơn khiếu nại, 28 đơn kiến nghị; ban hành 16 Quyết định cưỡng chế thu hồi đất và 07 Quyết định cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc; 01 trường hợp khiếu nại lên Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng; 02 lần tổ chức cưỡng chế không thành, do khi Ban cưỡng chế đọc Quyết định, các hộ gia đình xin tự nguyện tháo dỡ bàn giao mặt bằng. Trong quá trình thực hiện, để tháo gỡ, giải quyết các vướng mắc liên quan đến việc áp dụng chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, Ban Quản lý đã tham mưu văn bản trình UBND thành phố Nha Trang xin chủ trương giải quyết của UBND tỉnh Khánh Hòa cho 27 trường hợp.
 20. 20. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 20 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 CHƯƠNG III. VƯỚNG MẮC, GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC THI PHÁP LUẬT VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ & TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT I.Vướng mắc. Theo báo cáo năm 2018 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp Khánh Hòa, những vướng mắc, tồn tại trong việc thực hiện quyền của người được bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất vẫn còn một số bất cập, hạn chế thể hiện qua các khiếu kiện của người dân, cụ thể: 1. Việc quản lý đất tại địa phương còn thiếu chặt chẽ, quy hoạch chưa đồng bộ dẫn tới việc người dân lấn chiếm, tự sang nhượng đất bằng giấy tay không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xác nhận; việc các hộ gia đình tự chuyển mục đích sử dụng đất, chưa coi trọng việc kê khai đăng ký quyền sử dụng đất… làm ảnh hưởng tới việc áp dụng đơn giá bồi thường, khó khăn khi xác nhận người sử dụng đất, ranh giới, diện tích thửa đất của Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ không lập được phương án do nội dung xác nhận không đảm bảo, không có hồ sơ để chứng minh... xác nhận đi xác nhận lại nhiều lần, mất rất nhiều thời gian ảnh hưởng tới tiến độ thực hiện dự án. 2. Khối lượng công việc nhiều, số lượng cán bộ làm công tác chuyên trách phụ trách công tác địa chính xây dựng của UBND cấp xã còn hạn chế ảnh hưởng đến công tác xác nhận các điều kiện để lập phương án: nguồn gốc sử dụng đất, xác nhận nhân hộ khẩu, xác nhận điều kiện về nhà ở, đất ở trên địa bàn xã, phường. 3. Giá đất bồi thường khi thu hồi đất: Những vấn đề liên quan đến xác định giá đất, đã được quy định cụ thể tại Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành, cụ thể: UBND cấp tỉnh quyết định giá đất, cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh có trách nhiệm giúp UBND cấp tỉnh tổ chức việc xác định giá đất cụ thể. Trong quá trình thực hiện, cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh được thuê tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất để tư vấn xác định giá đất cụ thể. Việc xác định giá đất cụ thể phải dựa trên cơ sở điều tra, thu thập thông tin về thửa đất, giá đất thị trường và thong tin về giá đất trong cơ sở dữ liệu đất đai; áp dụng phương pháp định giá đất phù hợp. Căn cứ kết quả xác định giá đất, cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh trình Hội đồng thẩm định giá đất xem xét trước khi trình UBND cùng cấp quyết định. Việc thẩm định phương án giá đất do Hội đồng thẩm định giá đất thực hiện; thành viên Hội đồng thẩm
 21. 21. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 21 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 định giá đất do UBND cấp tỉnh quyết định bao gồm: Chủ tịch UBND cấp tỉnh làm Chủ tịch Hội đồng; Đại diện lãnh đạo Sở Tài chính làm thường trực Hội đồng; đại diện lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND cấp huyện nơi có đất; tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất hoặc chuyên gia về giá đất và các thành viên khác do UBND cấp tỉnh quyết định. Như vậy, việc chỉ có các cơ quan hành chính và các đơn vị trực thuộc cơ quan này là chủ thể yêu cầu định giá và tổ chức thẩm định lại giá đất đã được tư vấn. Nhà nước vừa là người ra quyết định thu hồi đất vừa quyết định giá đất tính bồi thường chưa bảo đảm tính độc lập, khách quan trong việc ban hành giá đất và không mang lại quyền lợi tối đa cho người sử dụng đất. Thực tế cho thấy, số tiền bồi thường nhiều hay ít tùy thuộc chủ yếu vào việc xác định giá đất tính bồi thường. Việc khung giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, ban hành thường thấp so với giá chuyển nhượng trên thị trường tạo sự ức chế cho người dân gây ách tắc, nảy sinh khiếu kiện. Bên cạnh đó, việc triển khai pháp luật đất đai về thu hồi và bồi thường trên địa bàn vẫn còn gặp khó khăn do các quy định, chính sách 21ail quan chưa bảo đảm tính ổn định và thường xuyên sửa đổi, một số quy định về vấn đề này còn chưa cụ thể dẫn tới địa phương 21ail túng khi thực hiện, hiệu quả chưa cao làm chậm tiến độ thực hiện các dự án. 214. Điều kiện bố trí tái định cư: Theo quy định về điều kiện bố trí tái định cư thì hộ gia đình, cá nhân phải di chuyển chổ ở do bị thu hồi hết đất ở, hoặc thu chưa hết đất nhưng diện tích còn lại (kể cả đất vườn có đủ điều kiện chuyển mục đích sử dụng sang đất ở) không đủ để làm nhà ở theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh mà không có chỗ ở, đất ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất bị thu hồi thì được bố trí đất tái định cư. Đồng thời, quy định khi thu hồi đất mà phải bố trí tái định cư thì Ủy ban nhân dân cấp thẩm quyên có trách nhiệm tổ chức lập và tổ chức thực hiện dự án tái định cư trước khi thu hồi đất. Khu tái định cư tập trung phải xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng; phù hợp với điều kiện, phong tục, tập quán của từng vùng, miền. Đôi khi, các khu tái định cư xa trung tâm, diện tích nhỏ, cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ là những vướng mắc trong công tác tái định cư…. Việc phải xa rời nơi sinh hoạt, làm ăn cũ, ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống tinh thần của người bị thu hồi đất. Đó là một trong những nguyên nhân gây cản trở trong công tác thu hồi, chống người thi hành công vụ, khiếu kiện đất đai kéo dài làm phức tạp tình hình chính trị địa phương. 2. Giải pháp. 1. Cần xác định lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng, quản lý về đất đai là cơ sở cho việc lập các quy hoạch khác. Thẩm quyền thu hồi đất, mục đích thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng theo hướng kiểm soát quyền lực của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong lĩnh vực này.
 22. 22. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 22 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 2. Chuẩn bị tốt phương án đền bù, trên cơ sở tính toán đầy đủ lợi ích của Nhà nước, người bị thu hồi đất và người được hưởng lợi từ việc Nhà nước thu hồi đất. Những người bị di dời phải được tham vấn rõ ràng và được tham gia vào các chương trình lập kế hoạch và thực hiện dự án. Đảm bảo cho những người bị thu hồi đất có thể khôi phục lại hoặc cải thiện mức sống so với trước khi bị thu hồi đất. 3.Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm trong quản lý đất đai và trong quá trình thực hiện các quy định về trình tự, thủ tục bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất ở. 4. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật đất đai nói chung, pháp luật về bồi thường, hỗ trợ & tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất nói riêng; tăng cường nhân lực, đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác bồi thường, hỗ trợ & tái định cư hạn chế sai sót phát sinh trong quá trình thực hiện. 5. Chính sách bồi thường, hỗ trợ & tái định cư cần được xây dựng theo hướng mở, giải phóng mặt bằng đi vào thực tế, bảo đảm quyền lợi ích hợp pháp của người có đất bị thu hồi, đẩy nhanh tiến độ công tác giải phóng mặt bằng 6. Minh bạch, dân chủ, công bằng và bình đẳng trong công tác bồi thường, hỗ trợ & tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất chính là chìa khóa tốt nhất để bảo vệ quyền và lợi ích của người dân, tránh khiếu kiện dài ngày, vượt cấp.

×