Anúncio
Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ buồng phòng tại khách sạn Aristo Hotel.docx
Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ buồng phòng tại khách sạn Aristo Hotel.docx
Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ buồng phòng tại khách sạn Aristo Hotel.docx
Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ buồng phòng tại khách sạn Aristo Hotel.docx
Anúncio
Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ buồng phòng tại khách sạn Aristo Hotel.docx
Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ buồng phòng tại khách sạn Aristo Hotel.docx
Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ buồng phòng tại khách sạn Aristo Hotel.docx
Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ buồng phòng tại khách sạn Aristo Hotel.docx
Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ buồng phòng tại khách sạn Aristo Hotel.docx
Anúncio
Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ buồng phòng tại khách sạn Aristo Hotel.docx
Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ buồng phòng tại khách sạn Aristo Hotel.docx
Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ buồng phòng tại khách sạn Aristo Hotel.docx
Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ buồng phòng tại khách sạn Aristo Hotel.docx
Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ buồng phòng tại khách sạn Aristo Hotel.docx
Anúncio
Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ buồng phòng tại khách sạn Aristo Hotel.docx
Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ buồng phòng tại khách sạn Aristo Hotel.docx
Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ buồng phòng tại khách sạn Aristo Hotel.docx
Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ buồng phòng tại khách sạn Aristo Hotel.docx
Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ buồng phòng tại khách sạn Aristo Hotel.docx
Anúncio
Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ buồng phòng tại khách sạn Aristo Hotel.docx
Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ buồng phòng tại khách sạn Aristo Hotel.docx
Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ buồng phòng tại khách sạn Aristo Hotel.docx
Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ buồng phòng tại khách sạn Aristo Hotel.docx
Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ buồng phòng tại khách sạn Aristo Hotel.docx
Anúncio
Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ buồng phòng tại khách sạn Aristo Hotel.docx
Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ buồng phòng tại khách sạn Aristo Hotel.docx
Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ buồng phòng tại khách sạn Aristo Hotel.docx
Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ buồng phòng tại khách sạn Aristo Hotel.docx
Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ buồng phòng tại khách sạn Aristo Hotel.docx
Anúncio
Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ buồng phòng tại khách sạn Aristo Hotel.docx
Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ buồng phòng tại khách sạn Aristo Hotel.docx
Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ buồng phòng tại khách sạn Aristo Hotel.docx
Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ buồng phòng tại khách sạn Aristo Hotel.docx
Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ buồng phòng tại khách sạn Aristo Hotel.docx
Anúncio
Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ buồng phòng tại khách sạn Aristo Hotel.docx
Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ buồng phòng tại khách sạn Aristo Hotel.docx
Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ buồng phòng tại khách sạn Aristo Hotel.docx
Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ buồng phòng tại khách sạn Aristo Hotel.docx
Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ buồng phòng tại khách sạn Aristo Hotel.docx
Anúncio
Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ buồng phòng tại khách sạn Aristo Hotel.docx
Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ buồng phòng tại khách sạn Aristo Hotel.docx
Próximos SlideShares
Luận Văn Hoàn Thiện Kế Toán Quản Trị Chi Phí Tại Doanh Nghiệp Kinh Doanh Khác...Luận Văn Hoàn Thiện Kế Toán Quản Trị Chi Phí Tại Doanh Nghiệp Kinh Doanh Khác...
Carregando em ... 3
1 de 41
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Similar a Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ buồng phòng tại khách sạn Aristo Hotel.docx(20)

Mais de Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói 😊 Liên hệ ZALO/TELE: 0973.287.149(20)

Anúncio

Último(20)

Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ buồng phòng tại khách sạn Aristo Hotel.docx

 1. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ BUỒNG PHÒNG TẠI KHÁCH SẠN ARISTO HOTEL Ngành: QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN Giảng viên hướng dẫn : Sinh viên thực hiện : MSSV : Lớp : TP. Hồ Chí Minh BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM Khoa Quản trị Du lịch – Nhà hàng – Khách sạn
 2. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 i BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ BUỒNG PHÒNG TẠI KHÁCH SẠN ARISTO HOTEL Ngành: QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN Giảng viên hướng dẫn : Sinh viên thực hiện : MSSV : Lớp : TP. Hồ Chí Minh BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM Khoa Quản trị Du lịch – Nhà hàng – Khách sạn
 3. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 ii KHOA QTDL – NH – KS CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP Họ và tên sinh viên :.............................................................................................. MSSV :.............................................................................................. Lớp :.............................................................................................. 1. Thời gian thực tập ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. 2. Bộ phận thực tập ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. 3. Tinh thần trách nhiệm với công việc và ý thức chấp hành kỷ luật ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. 4. Nhận xét chung ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. Tp.HCM, ngày ..... tháng ...... năm 20..... Đơn vị thực tập (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
 4. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 iii KHOA QTDL – NH – KS CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN Họ và tên sinh viên :.............................................................................................. MSSV :.............................................................................................. Lớp :.............................................................................................. Nhận xét chung ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. Điểm BCTN (Điểm số và điểm chữ) ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. Tp.HCM, ngày ..... tháng ...... năm 20..... Giảng viên hướng dẫn (Ký, ghi rõ họ tên) -------------------------------------
 5. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 iv
 6. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 v DANH MỤC SƠ ĐỒ - HÌNH ẢNH Hình 2.1. Logo khách sạn Aristo ................................................................................1 Hình 2.2. Khách sạn Aristo.........................................................................................2 Sơ Đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức khách sạn Aristo ..............................................................4 Biểu đồ 2.1 Kết quả hoạt động kinh doanh...............................................................13 Sơ đồ 2.2: Cơ cấu tổ chức bộ phận buồng. ...............................................................16
 7. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 vi DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Tình hình cơ sở vật chất của khách sạn năm 2020.....................................8 Bảng 2.2: Cơ cấu lao động trong Khách Sạn ARISTO...............................................9 Bảng 2.3.Bảng kết quả hoạt động kinh doanh theo năm từ năm 2017-2019:...........12 Bảng 2.3. Nhân sự tại bộ phận buồng .......................................................................20 Bảng 2.4.Kết quả điều tra về số lượng, chủng loại dịch vụ của khách sạn...............30 Bảng 2.5: Kết quả điều tra về chất lượng của đội ngũ nhân viên phục vụ tại bộ phận buồng tại khách sạn...................................................................................................30 Bảng 2.6.Kết quả điều tra về chất lượng các trang thiết bị tiện nghi trong phòng tạikhách sạn...............................................................................................................31
 8. 1 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ BUỒNG TẠI KHÁCH SẠN ARISTO 2.1.Tổng quan về Khách sạn Aristo 2.1.1.Lịch sử hình thành và phát triển Tọa lạc tại khu vực Quận 3, khách sạn này cách Công viên 30-4, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh và Dinh Thống Nhất chỉ khoảng 10 phút đi bộ. Diamond Plaza và Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn cũng nằm trong phạm vi khoảng 10 phút đi bộ.Đặc điểm khách sạn Hình 2.1. Logo khách sạn Aristo Cùng với nhà hàng, khách sạn này có hồ bơi trong nhà và câu lạc bộ sức khỏe. Khách được cung cấp nhiều tiện nghi, dịch vụ miễn phí, gồm Wifi tại khu vực chung, bãi đậu xe tự phục vụ, cũng như tiệc chiêu đãi của ban quản lý. Ngoài ra, trong khuôn viên còn có quầy bar/khu lounge, quán cà phê và bồn tắm thủy lực. Tiện nghi phòng Tất cả 80 khu phòng trang trí khác biệt có Wifi miễn phí và dịch vụ phòng 24 giờ. Khách có thể tận hưởng lò sưởi, bên cạnh nhiều tiện nghi, dịch vụ tiêu chuẩn khác như phòng khách riêng, minibar và TV màn hình phẳng Tiện nghi, dịch vụ khách sạn Ngoài hồ bơi trong nhà, Khách sạn Aristo Saigon có câu lạc bộ sức khỏe, bồn tắm thủy lực và phòng tắm hơi. Tại khách sạn này, khách có thể lựa chọn dùng bữa tại nhà hàng và quán cà phê. Khách có thể thư giãn tại quầy bar/khu lounge nằm trong khuôn viên. Nơi lưu trú phục vụ bữa sáng và tiệc chiêu đãi miễn phí (có thể không được cung cấp hàng ngày). Miễn phí truy cập Internet không dây tốc độ cao. Khách của nơi lưu trú 4 sao này có thể sử dụng trung tâm dịch vụ văn phòng phục vụ 24 giờ và phòng họp. Khu vực tổ chức sự kiện rộng 600 mét vuông, bao gồm khu hội nghị. Khách sạn phù hợp với doanh nhân/khách đi công tác này cũng
 9. 2 có dịch vụ spa, sân thượng/sân hiên và dịch vụ hỗ trợ tour/vé du lịch. Với một khoản phụ phí nhỏ, khách có thể sử dụng dịch vụ xe đưa đón sân bay (phục vụ 24 giờ) và dịch vụ đón khách tại nhà ga của nơi lưu trú. Có bãi đậu xe tự phục vụ miễn phí ngay trong khuôn viên. Nâng cấp toàn bộ nơi lưu trú này hoàn thành vào Tháng Tư 2016. Hình 2.2. Khách sạn Aristo 2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ của khách sạn 2.1.2.1.Chức năng Bán và cung cấp các loại dịch vụ như: phòng ở, nhà hàng,phòng họp, tiệc, Spa… Chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động kinh doanh và tổ chức mọi hoạt động sao cho đạt hiệu quả tốt nhất.
 10. 3 Chấp hành đúng quy định của công ty chủ quản và nhà nước đề ra như: tuân thủ các quy tắc trong nhà hàng – khách sạn, phòng chống cháy nổ, thực hiện an toàn lao động… 2.1.2.2.Nhiệm vụ Không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, sản phẩm, cơ sở vật chất để đạt tối đa hiệu quả kinh doanh. Luôn đáp ứng nhu cầu ăn uống, nghỉ ngơi, vui chơi và thư giãn của khách hàng, mang tới sự hài lòng nhất cho khách hàng. Tổ chức huấn luyện nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, tay nghề, trình độ tiếng anh giao tiếp cũng như chuyên ngành cho nhân viên. Không ngừng cải thiện đời sống của cán bộ công nhân viên trong Khách Sạn, lắng nghe và giải quyết các vấn đề thắc mắc của nhân viên nhằm góp phần tăng hiệu quả lao động cũng như tiếp thu những ý kiến sáng tạo. Hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao và đề ra. 2.1.3.Cơ cấu tổ chức khách sạn 2.1.3.1 Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Khách Sạn ARISTO
 11. 4 Sơ Đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức khách sạn Aristo (Nguồn: Phòng Kế hoạch – Tổ chức khách sạn Aristo)
 12. 5 2.1.3.2 Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận  Ban Giám đốc Ban Giám đốc Khách sạn Aristo gồm có một Giám đốc và hai Phó Giám đốc. Giám đốc trực tiếp quản lý việc kinh doanh, đại diện hợp pháp về nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền lợi của toàn thể nhân viên khách sạn trước Tổng Công ty Saigontourist. Phó Giám đốc hỗ trợ cho Giám đốc, thay Giám đốc giải quyết mọi công việc trong khả năng khi Giám đốc vắng mặt.  Bộ phận Kế hoạch – Tổ chức Bộ phận Kế hoạch – Tổ chức được chia thành ba bộ phận chức năng nhỏ: tuyển mộ nhân viên, đào tạo và quản lý phúc lợi. Bộ phận này không trực tiếp tạo ra doanh thu nhưng đóng vai trò quan trọng trong hiệu quả hoạt động của khách sạn.  Bộ phận Kế toán Bộ phận kế toán có nhiệm vụ ghi chép chính xác, kịp thời các giao dịch về tài chính, diễn giải các bản báo cáo tài chính, cung cấp cho quản lý các bộ phận khác bản báo cáo định kỳ về tình hình tài chính, và hiệu quả kinh doanh của khách sạn. Nhiệm vụ chủ yếu của bộ phận này là: chuẩn bị bảng lương và trả lương cho nhân viên; hạch toán chính xác, kịp thời và đầy đủ thu chi, kiểm tra tình hình tài chính và hiệu quả kinh doanh của khách sạn, cung cấp cho Giám đốc những thông tin chi tiết về kế toán, tài vụ; tăng cường công tác tài vụ, làm tốt công tác kiểm soát chi tiêu, tiết kiệm chi phí, kiểm tra tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế.  Bộ phận Sales – Marketing Bộ phận Sales – Marketing có chức năng tìm kiếm khách hàng và bán sản phẩm dịch vụ của khách sạn, mang về nguồn thu cho khách sạn, là một bộ phận không thể thiếu của khách sạn. Nhiệm vụ của bộ phận này là: Hoạch định và quản lý chiến lược; lên kế hoạch và thực hiện các hoạt động quảng cáo; lên kế hoạch và tổ chức thực hiện các chương trình PR (Quan hệ công chúng); phân tích và nghiên cứu thị trường, khách hàng, đối thủ cạnh tranh và dự đoán xu hướng mới của thị trường trong tương lai; xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý thông tin khách hàng và tìm kiếm khách hàng tiềm năng cho khách sạn.  Bộ phận Kỹ thuật
 13. 6 Bộ phận kĩ thuật phụ trách về việc vận hành và bảo trì toàn bộ cơ sở vật chất của khách sạn bao gồm: điện, cơ khí, hệ thống sưởi, máy điều hòa không khí và bộ thông khí, bơm và thực hiện những sửa chữa nhỏ, tu bổ trang thiết bị. Kiểm tra các phương tiện phòng cháy chữa cháy để lúc nào cũng sẵn sàng xử lý khi xảy ra sự cố và phòng tránh hỏa hoạn trong khách sạn.  Bộ phận Vệ sinh công cộng Bộ phận Vệ sinh công cộng chịu trách nhiệm về vệ sinh, thẩm mỹ trang trí ở các khu vực công cộng trong khách sạn như: sảnh, hành lang, trần nhà, cầu thang, bảng hiệu. Nếu có hư hỏng về trang thiết bị, cơ sở vật chất phải báo cho bộ phận Kỹ thuật biết kịp thời. Bộ phận này còn có nhiệm vụ cung cấp và chăm sóc cây cảnh cho khách sạn.  Bộ phận Tiền sảnh Bộ phận tiền sảnh gồm nhiều bộ phận chức năng nhỏ như: đặt phòng, lễ tân, tổng đài, ... , làm việc ở khu vực tiền sảnh của khách sạn. Bộ phận này có vai trò quan trọng trong việc thành công của khách sạn, là điểm nút liên hệ giữa khách với các bộ phận khác trong khách sạn. Đây là bộ phận đầu tiên tiếp xúc với khách hàng thông qua việc check-in và cũng là nơi kết thúc quá trình phục vụ khách thông qua thủ tục check-out và tiễn khách. Có thể nói, bộ phận tiền sảnh là toàn bộ khuôn mặt của khách sạn. Công việc cụ thể của bộ phận tiền sảnh là: Nhận các yêu cầu đặt phòng trước của khách, làm thủ tục đăng ký, giải quyết các thắc mắc của khách hàng; liên hệ với bộ phận phòng để kịp thời cập nhật về tình trạng phòng và bố trí phòng cho khách; theo dõi, phục vụ khách trong thời gian khách lưu trú tại khách sạn; chuyển các yêu cầu dịch vụ của khách tới các bộ phận có liên quan; thực hiện việc đưa, đón khách, nhận và chuyển bưu điện, báo chí, hành lí cho khách; cung cấp các thông tin khi khách cần; tiếp nhận và giải quyết mọi yêu cầu, khiếu nại của khách theo hướng tích cực; đảm bảo việc cất giữ hành lý, giấy tờ khách hàng gởi và hoàn trả đúng thủ tục; làm thủ tục giấy tờ cho khách đến, khách đi; lập hồ sơ về khách, lưu trữ thông tin về khách vào hệ thống máy tính; khai báo cho khách ở khách sạn, đăng ký tạm trú cho khách ở qua đêm với chính quyền địa phương.  Bộ phận Phòng
 14. 7 Bộ phận phòng thực hiện chức năng cho thuê phòng của khách sạn. Bộ phận này có nhiệm vụ: Bố trí, sắp xếp phòng cho khách khi nhận được thông báo từ bộ phận tiền sảnh; cập nhật tình trạng phòng cho bộ phận tiền sảnh để bộ phận tiền sảnh bán phòng; chăm sóc, dọn dẹp phòng trong thời gian khách nghỉ tại khách sạn và sau khi khách check-out; kiểm tra việc thực hiện nội quy của khách trong phòng như: ăn uống, tình hình minibar, các vật dụng trong phòng, ..., trường hợp khách làm hư hoặc làm mất thì báo ngay cho lễ tân để yêu cầu thanh toán; xử lý kịp thời khi phát hiện khách để quên tài sản tại phòng khách; giải đáp kịp thời những thắc mắc của khách và phản ánh những ý kiến của khách cho các bộ phận liên quan.  Bộ phận Food & Beverage (F&B) Chức năng của bộ phận F&B là kinh doanh phục vụ ăn uống để làm tăng doanh số cho khách sạn, là sợi dây liên kết giữa khách và khách sạn thông qua việc phục vụ ăn uống hàng ngày. Đây là bộ phận sản xuất, tiêu thụ và tổ chức phục vụ các dịch vụ ăn uống như điểm tâm sáng, trưa, tối, tiệc buffet, hội nghị, hội thảo, tiệc cưới, ..., tạo không khí thoải mái, lịch sự để khách thoải mái thưởng thức món ăn. Bộ phận F&B thực hiện các nhiệm vụ: Duy trì các tiêu chuẩn của khách sạn và huấn luyện nhân viên theo quy định đã đề ra; phục vụ khách đúng theo phong cách của khách sạn, tận tình và chu đáo, đảm bảo sự hài lòng của khách; phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận nhà bếp, quầy bar, quầy đón tiếp để đáp ứng kịp thời mọi yêu cầu của khách; có biện pháp phòng chống ngộ độc thực phẩm, bảo vệ tuyệt đối an toàn cho khách trong và sau khi ăn uống; phối hợp với Ban Giám Đốc và các bộ phận khác trong khách sạn đảm bảo chuẩn bị tốt các chương trình lễ hội, các hoạt động liên quan đến nhà hàng; phối hợp với bộ phận Sales – Marketing lên kế hoạch tiếp thị và bán hàng; báo cáo doanh số nhà hàng hàng tháng cho Ban Giám đốc; đảm bảo việc mua các nguyên liệu chất lượng cao nhất với chi phí thấp nhất.
 15. 8 2.1.4. Sơ lược tình hình hoạt động của Khách Sạn Aristo 2.1.4.1 Tình hình cơ sở vật chất kỹ thuật Cơ sở vật chất là những phương tiện, điều kiện vật chất trực tiếp nhằm thực hiện quá trình phục vụ khách. Chính vì vậy mà khách sạn vẫn không ngừng tiến hành duy tu, bảo dưỡng, nâng cấp cơ sở vật chất kỹ thuật nhằm đem lại sự hài lòng cho khách. Có thể khái quát cơ sở vật chất của khách sạn như sau: Bảng 2.1: Tình hình cơ sở vật chất của khách sạn năm 2020 Chỉ tiêu ĐVT 2020 1. Bộ phận lưu trú - Tổng số phòng - Tổng số giường Phòng Gường 80 182 2. Bộ phận ăn uống - Tổng số nhà hàng và phòng hộ nghị - Tổng số ghế - Quầy Bar Cái Chiếc Quầy 5 1400 2 3. Phương tiện vận chuyển Chiếc 5 4. Các dịch vụ bổ sung - Internet - Massage - Giặc là - Quầy lưu niệm Quầy Cơ sở Máy Quầy 1 2 6 1 (Nguồn: Khách Sạn ARISTO) 2.1.4.2. Tình hình lao động ở khách sạn Đối với doanh nghiệp khách sạn – du lịch thì nhân lực là một yếu tố quan trọng quyết định hiệu quả sử dụng các yếu tố nguồn lực khác của doanh nghiệp. Bởi vì, chính con người là chủ thể tiến hành mọi hoạt động kinh doanh nhằm mục tiêu của doanh nghiệp.
 16. 9 Bảng 2.2: Cơ cấu lao động trong Khách Sạn ARISTO. Các bộ phận Số lượng Giới tính Tuổi bình quân Trình độ chuyên môn Trình độ ngoại ngữ (tiếng Anh) Nam Nữ ĐH CĐ TC, SC A B C Sau C Tổng số lao động toàn khách sạn 103 46 57 28 37 14 52 18 23 48 14 Các bộ phận hành chính 24 15 9 28 21 3 0 0 0 21 3 Các bộ phận nghiệp vụ 79 31 48 26 16 11 52 18 23 27 11 + Lễ tân 8 3 5 24 1 2 5 0 0 1 5 + Nhà hàng 24 11 11 28 0 3 21 0 9 9 4 + Buồng 20 4 16 28 4 3 11 5 6 7 2 + Kỹ thuật 8 8 0 30 3 0 5 3 5 0 0 + Bảo vệ 13 12 1 30 0 0 13 9 4 0 0 + DVBS 8 2 6 26 0 3 5 0 1 7 0 (Nguồn: Phòng nhân sự) Nhìn chung cơ cấu lao động của Khách Sạn ARISTO là khá hợp lý, phù hợp với quy mô hoạt động kinh doanh của khách sạn 4 sao. 2.1.5. Hệ thống sản phẩm của Khách sạn Aristo 2.1.5.1. Sản phẩm về phòng ngủ Khách sạn Aristo gồm 4 tầng với 80 phòng đầy đủ tiện nghi và trang thiết bị hiện đại, đạt chuẩn bốn sao và 06 phòng vừa được nâng cấp đạt tiêu chuẩn năm sao. Trong đó có 6 loại phòng là: Superior, Deluxe, Oriential Suite, Junior Suite, Aristo Suite và Family Suite. Diện tích các phòng từ 35m2 đến 80m2 , được thiết kế theo phong cách cổ điển Pháp, với trần nhà cao và rộng. Trang thiết bị trong phòng được bày trí theo phong cách cổ điển truyền thống với chất liệu gỗ, kiểu dáng trang nhã, đẹp mắt. Tất cả các phòng đều có phòng tắm riêng và được trang bị máy lạnh, điện thoại quốc tế gọi trực tiếp, truyền hình vệ tinh với 15 kênh quốc tế, kết nối internet (ADSL), máy nước nóng, máy sấy tóc, áo choàng tắm, DVD, minibar, safe-box…. Ngoài ra khách lưu trú ở đây còn được thưởng thức bữa ăn sáng miễn phí, tặng
 17. 10 phẩm mỗi ngày: báo, tạp chí (Vietnam News, Time Out, Vietnam Investment Review, Le Courier) và trái cây thay đổi theo mùa, hoa tươi, trà, cà phê…  Các loại phòng của Khách sạn Aristo - Phòng Superior: diện tích bình quân là 35m2 , có hướng nhìn ra khu vườn phía trong khách sạn, được trang bị hai giường đơn. - Phòng Deluxe: diện tích bình quân là 40m2 , có khu vực tiếp khách nhỏ, có cửa sổ nhìn ra cảnh thành phố, ban công nhìn ra vườn hoặc Nhà hát Thành phố, được trang bị hai giường đơn hoặc một giường đôi và một giường đơn. - Phòng Oriental Suite: diện tích bình quân là 45m2 , có ban công nhìn ra Nhà hát Thành phố, được trang bị hai giường đơn hoặc một giường đôi và một giường đơn. - Phòng Junior Suite: diện tích bình quân là 55m2 , nằm ở tầng thứ nhất, có ban công nhìn ra cảnh Nhà hát Thành Phố, có phòng khách được trang bị bộ bàn ghế, kệ sách, …, phòng ngủ được trang bị hai giường đơn hoặc một giường đôi và một giường đơn. - Phòng Aristo Suite: diện tích bình quân là 75m2 , trong đó phòng khách khoảng 20m2 , phòng ngủ khoảng 40m2 , còn lại là các không gian khác. Phòng được trang bị đầy đủ những tiện nghi cho khách. - Phòng Family Suite: diện tích bình quân là 80m2 , bao gồm một phòng ngủ, một phòng khách và hai phòng tắm riêng, được trang bị đầy đủ tiện nghi, có hướng nhìn ra đường Đồng Khởi. 2.1.4.2.Sản phẩm về phòng họp, hội nghị, yến tiệc Các phòng họp của khách sạn được trang bị các trang thiết bị hiện đại, phù hợp cho các buổi họp từ 20 - 200 khách Trang thiết bị trong phòng họp: hệ thống âm thanh, ánh sáng, máy chiếu (LCD projector) và màn hình, hệ thống tai nghe phiên dịch, trang thiết bị cho Hội nghị cầu truyền hình, bảng giấy (flipchart), micro, bục phát biểu, giấy bút, hoa trang trí. Khách sạn Aristo có 3 loại phòng họp, hội nghị là: - Bamboo Room: sức chứa tối đa 250 khách. - Việt Nam Room: sức chứa tối đa 50 khách.
 18. 11 - Vip Room: sức chứa 20 khách, dùng cho các cuộc gặp gỡ của khách VIP. Các phòng yến tiệc được trang trí sang trọng, món ăn được chế biến công phu lên đến 500 món Âu Á cho các loại hình tiệc cưới, tiệc cocktails, buffet và nhiều loại hình khác... Đặc biệt, Aristo Patio (sân vườn) rất thích hợp cho các buổi trình diễn thời trang, giới thiệu sản phẩm và các loại hình tiệc ngoài trời. 2.1.4.3.Sản phẩm về ẩm thực Nhà hàng La Fayette nằm ở tầng trệt của khách sạn, nhìn ra Nhà hát Thành Phố được trang trí theo phong cách cổ điển và sang trọng, chuyên phục vụ các món ăn được chế biến theo phong cách Ý, đảm bảo thuận tiện cho khách hàng theo nhóm, tổ chức hoặc cá nhân. Nhà hàng Aristo Palace nằm ở tầng trệt, nhìn ra sân vườn khách sạn, chuyên phục vụ các món ăn Á – Âu, có sức chứa 500 khách, là nơi dành cho khách tổ chức tiệc cưới, sinh nhật, tiệc buffet, cocktail và tổ chức các hội nghị, hội thảo. Nhà hàng phục vụ các bữa ăn: bữa sáng theo kiểu buffet, bữa trưa là cả buffet và theo thực đơn, bữa tối thì chỉ theo thực đơn. La Dolce Vita Cafe nằm dọc theo đường Đồng Khởi, là điểm gặp gỡ lý tưởng cho tất cả mọi người. Đến đây thực khách có thể thưởng thức các loại bánh Tây, kem và nước trái cây chế biến theo công thức riêng của khách sạn, và đặc biệt là trà chiều từ 14h – 18h trong không gian lãng mạn. La Dolce Vita Bar là một phần của Aristo Patio, được ưa chuộng với các loại cà phê pha theo kiểu Việt Nam, không khí ngoài trời yên tĩnh và lắng đọng. StarryNite Bar ở tầng 1, với vòm mái bằng kính, khung cửa số nhìn xuống sân vườn, mang phong cách lãng mạn, trẻ trung với thể loại nhạc Demiclassic, Jazz, Blues, phục vụ các loại cocktails, bia và các món ăn nhẹ theo tiêu chuẩn quốc tế. Ngoài ra còn có billiards cho khách giải trí. 2.1.4.4.Các sản phẩm, dịch vụ khác Business center hoạt động 24/24, có đầy đủ các trang thiết bị và dịch vụ đáp ứng yêu cầu của khách như: IDD telephone, Internet tốc độ cao, fax, photocopy, đánh máy, phiên dịch, dịch vụ thư kí, đặt và xác nhận vé máy bay… Ngoài ra khách
 19. 12 sạn còn trang bị một máy tính tại khu vực đại sảnh để khách có thể tự tìm thông tin cần thiết như các điểm tham quan mua sắm, các khu vui chơi giải trí… Phòng tập thể dục được trang bị với các dụng cụ và máy tập hiện đại, phù hợp với nhiều chế độ tập luyện khác nhau như giảm cân, tăng cường cơ bắp, phù hợp với từng nhu cầu khác nhau của khách. Jasmine Massage nằm ở tầng 1, mở cửa từ 8g – 22g, là một nơi thư giãn tuyệt vời dành cho khách. Nơi đây có hồ thủy lực, phòng xông hơi khô và nước. Các dịch vụ khác: đưa đón sân bay, đổi tiền, chuyển phát nhanh, cho thuê xe, giặt ủi, phòng tranh, cửa hàng lưu niệm, quầy thông tin du lịch, trông giữ trẻ em, phục vụ ăn uống tại phòng khách suốt 24 giờ với các món ăn nóng và các món ăn nhanh, đăng ký vé máy bay trong nước và quốc tế. 2.1.6 Một số kết quả hoạt động chủ yếu của Khách sạn: Bảng 2.3.Bảng kết quả hoạt động kinh doanh theo năm từ năm 2017-2019: Đơn vị tính: triệu đồng Chỉ tiêu 2017 2018 2019 Doanh thu 94,934 117,145 92,344 Chi phí 18,986 24,600 17,545 Lợi nhuận trước thuế 75,947 92,544 72,038 Lợi nhuận sau thuế 56,946 69,408 54,021 (Nguồn: Phòng kế toán)
 20. 13 Biểu đồ 2.1 Kết quả hoạt động kinh doanh * Nhận xét: * Năm 2018 doanh thu của Khách sạn tăng 18,96%, chi phí tăng 22,82%, Lợi nhuận sau thuế tăng 17,95% so với năm 2017. * Năm 2019 doanh thu của Khách sạn giảm 21,17%, chi phí giảm 28,68%, lợi nhuận sau thuế giảm 22,17% so với năm 2018. Doanh thu giảm 2,73%, chi phí giảm 7,59%, lợi nhuận sau thuế giảm 5,14% so với năm 2017. * Chi phí tỷ lệ thuận với doanh thu. Tuy nhiên Khách sạn đã cố gắng áp dụng nhiều chính sách để giảm chi phí xuống mức thấp nhất có thể. * Qua biểu đồ có thể thấy năm 2018 là năm phát triển vượt bậc của Khách sạn trong vòng 3 năm trở lại đây. Doanh thu, chi phí, lợi nhuận trước và sau thuế của 3 năm có sự dao động. Năm 2019 doanh thu của Khách sạn giảm mạnh dù vậy Khách sạn vẫn có chiến lược phù hợp để có thể cạnh tranh trong tình hình kinh tế có nhiều biến động như hiện nay nhằm đem về lợi nhuận cho Khách sạn. 2.2. Phân tích thực trạng chất lượng dịch vụ buồng phòng tại khách sạn Aristo 2.2.1. Thực trạng chất lượng dịch vụ buồng phòng tại khách sạn Aristo 2.2.1.1. Cơ sở vật chất Trang thiết bị tiện nghi trong phòng *Trang thiết bị trong phòng vệ sinh 94,934 117,145 92,344 18,986 24,600 17,545 56,946 69,408 54,021 0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 2017 2018 2019 Doanh thu Chi phí Lợi nhuận sau thuế
 21. 14 -Vòi tắm hoa sen -Bàn cầu bệt có nắp -Chậu rửa mặt (Lavabô) -Bình nóng lạnh -Bệ đựng xà phòng -Cốc đánh răng -Giá treo khăn mặt, khăn tắm -Mắc treo quần áo -Gương soi (ở trên Lavabô) -Hộp đựng giấy vệ sinh và cuộn giấy vệ sinh -Thùng rác nhựa có nắp -Xà phòng tắm, kem đánh răng, bàn chải… -Túi đựng đồ giặt là *Trang thiết bị trong phòng ngủ -Đồ vải + Ga phủ đệm, ga đắp, ga giường + Gối, vỏ gối + Chăn len, chăn bông, màn, đệm + Rèm phủ TV, rèm cửa + Khăn trải bàn, thảm -Đồ gỗ + Giường 1, 2*2, 2 và 1, 6*2, 2 + Tủ đựng quần áo + Kệ đựng TV + Tủ để đầu giường + Bàn ghế uống nước, bàn ghế làm việc + Hộp đựng màn -Đồ điện + Hệ thống đèn chiếu sáng và đèn ốp tường + Điều hoà, quạt, điện thoại + Tủ lạnh, ti vi
 22. 15 + Ổ điện, quạt thông gió -Đồ sứ, thuỷ tinh + Cốc, tách uống chè + Hộp đựng chè, bình nước + Gạt tàn, lọ hoa Một số thiết bị khác: dép đi trong nhà, danh bạ, dụng cụ mở nút chai, bút, tem thư, giấy… * Cách bài trí, sắp xếp -Căn cứ vào diện tích phòng mà khách đề ra những yêu cầu để bài trí tiện nghi cho phù hợp theo tiêu chuẩn hạng phòng. -Giường: không là đối diện gương, cửa ra vào. Một đầu giường là gần sát tường (cách 10cm), 3 phía còn lại là trống. Không kê giường gần tủ lạnh, điều hoà, mặt đối diện cửa sổ. -Bàn uống nước tuỳ vào cấu trúc diện tích phòng mà xếp cho phù hợp để khách có thể quan sát toàn bộ phòng. Trên bàn có xếp ấm chén, cốc, bình nước, lọ hoa. -Tủ quần áo: kê ở góc hoặc sát tường, trong tủ có mắc treo. Dép đi trong nhà phải đặt cạnh chân tủ. Tủ tường có khoá chắc chắn để bên tay phải giường. Tuy nhiên phải tuỳ thuộc vào diện tích phòng. -Tủ lạnh: đặt ở góc nhà cách tường 15cm. -Ti vi: đặt trên kệ, xếp ở chỗ khi khách nằm trên giường vẫn xem được, vừa tầm mắt không có ánh sáng chiếu vào. -Tủ đầu giường: đặt ở bên trái hoặc bên phải giường. Trên tủ đặt báo, tập gấp, đèn ngủ. Trong ngăn kéo để bút, giấy… -Bàn làm việc: đặt gần cửa sổ đảm bảo đủ ánh sáng. -Quạt, hệ thống điện, ổ cắm, công tắc bật phải bố trí đảm bảo an toàn thuận tiện khi sử dụng. Cách bảo dưỡng và sử dụng trang thiết bị Việc bảo dưỡng trang thiết bị cần đảm bảo những nguyên tắc: -Nhân viên sử dụng phải biết qui trình bảo dưỡng, cất giữ thiết bị -Thiết bị phải được dùng đúng chức năng, tác dụng của nó
 23. 16 -Hàng ngày phải được lau chùi sạch sẽ, đặt ở nơi khô ráo -Kiểm tra trước và sau khi sử dụng, nếu có khuyết tật phải ghi chép báo lại ngay -Kiểm tra bảo dưỡng máy móc theo định kì, các thiết bị khi mua phải có đầy đủ các thông số như ngày mua, loại máy, seri máy, ngày sử dụng, chu kì bảo dưỡng… -Phải lắp đặt theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất Ngoài việc bảo dưỡng thiết bị, phải thường xuyên kiểm tra mức an toàn của trang thiết bị. Huấn luyện nhân viên cách sử dụng và vận hành an toàn *Chú ý: Với các thiết bị của nhân viên buồng phải có: + Móc để treo gậy, bàn chải + Có giá kệ cần thiết để xếp, đặt thiết bị + Có chỗ để xếp các loại xô chậu + Có chỗ riêng để xếp các loại hoá chất 2.2.1.2. Đội ngũ lao động 2.1.7.1. Sơ đồ tổ chức Sơ đồ 2.2: Cơ cấu tổ chức bộ phận buồng. Tất cả nhân viên trong khách sạn đều đóng vai trò chủ yếu vào việc khách hàng có lựa chọn trở lại khách sạn hay giới thiệu cho bạn bè, người thân hay không. Những trải nghiệm của khách về tiện nghi trong phòng của họ, và mức độ dịch vụ Trưởng bộ phận buồng Nhân viên Ca sáng Ca chiều Ca tối
 24. 17 mà họ đã nhận được, ảnh hưởng đến cách nhìn nhận của khách đối với khách sạn và có thể ảnh hưởng đến các khách hàng tiềm năng khác. 2.1.7.2. Chức trách nhiệm vụ của từng chức danh bộ phận buồng. Trưởng bộ phận buồng. Là người quản lý toàn diện bộ phận buồng, phục vụ khách ăn, nghỉ tại khách sạn một cách có hiệu quả, chất lượng tốt, đảm bảo các buồng khách luôn sạch sẽ nhằm tạo sự hài lòng ở khách hàng. Trưởng bộ phận buồng chịu trách nhiệm trước giám đốc khách sạn về mọi hoạt động trong phạm vi bộ phận buồng. Quản lý toàn diện buồng khách bảo đảm các khâu phục vụ diễn ra bình thường, phục vụ khách với chất lượng tốt, có các nhiệm vụ cụ thể như sau: + Tổ chức hội ý trước giờ vào ca hàng ngày. + Phân công ca làm, điều phối nhân lực, kiểm tra công việc củanhân viên. + Nắm bắt tình hình khách, tình hình phòng nghỉ, kiểm tra hàng ngày, và báo cáo kết quả lên bộ phận tiếp nhận khách. + Kiểm tra các phòng đã đặt trước, đảm bảo đủ tiêu chuẩn để khách ăn nghỉ. + Lập kế hoạch và công tác vệ sinh định kỳ, đôn đốc nhân viên hoàn thành công việc đột xuất. + Giám sát nhân viên phục vụ buồng bàn giao chìa khoá. + Hoàn thành các công việc do cấp trên giao. Nhân viên phục vụ buồng. - Nhân viên phục vụ buồng ca sáng: Là người quét dọn các buồng khách theo trình tự và tiêu chuẩn thao tác đã quy định, phục vụ khách với chất lượng tốt. + Sắp xếp, quét dọn buồng khách, lau chùi phòng vệ sinh. + Bổ sung các vật dụng, thay đổi các đồ dùng bằng vải, bổ sung đồ uống theo tiêu chuẩn. + Nhận quần áo đem đưa đi giặt và trả lại cho khách, thu dọn và phục vụ khách sau khi khách dùng bữa. + Kiểm tra tình hình các trang thiết bị trong phòng, kịp thời báo cho trưởng nhóm để phối hợp với nhân viên quản trị để sữa chữa phương tiện, thiết bị hư hỏng. + Lập biểu thay đổi đồ dùng, bàn giao đồ dùng, lập biểu thay đổi vật dụng đã hư hỏng mà khách sử dụng, kê khai trao trả vật dụng mà khách để quên.
 25. 18 + Thoả mãn các nhu cầu hợp lý của khách, giúp khách xử lý các trường hợp khẩn cấp. + Bảo dưỡng các dụng cụ, trang thiết bị, thường xuyên ở trạng thái tốt nhất. + Bảo quản tốt chìa khoá, làm tốt công tác bàn giao hàng ngày. + Làm vệ sinh hành lang, cầu thang, và khu vực công cộng. - Nhân viên phục vụ buồng ca chiều: Là người làm vệ sinh buồng khách, hành lang, phòng làm việc của nhân viên phục vụ buồng trải giường cho khách, làm công tác vệ sinh do ca sáng chưa làm hết và trong các buồng khách mới trả trong ca chiều. + Lau chùi ở các khu vực công cộng. + Trải giường cho khách đang lưu tú tại khách sạn. + Lập biểu khách ăn nghỉ tại buồng nghỉ. Kê khai việc trao trả đồ dùng cho khách để quên. + Lau chùi các thiết bị làm vệ sinh, kiểm đếm các đồ dùng bằng vải, làm vệ sinh phòng làm việc của nhân viên. + Bảo quản chìa khoá, làm tốt công tác bàn giao buồng. - Nhân viên phục vụ ca đêm: Là người làm vệ sinh khu vực công cộng phục vụ khách phối hợp với bên văn phòng bộ phận buồng để chuẩn bị cho ca làm việc ngày hôm sau, kiểm tra các quầy mini bar trong các buồng khách trả buồng vào sáng sớm, kịp thời làm biên lai chuyển cho nhân viên thu ngân thuộc bộ phận tiếp nhận khách. 2.1.7.3.Đặc điểm về lao động ở bộ phận buồng Dịch vụ lưu trú sống cùng khách sạn, nó diễn ra 24/24h và hoạt động liên tục trong năm. Trong khi đó một số dịch vụ khác của khách sạn chỉ hoạt động từ 18 - 19h một ngày. Tổ phục vụ buồng khách sạn gồm 7 nhân viên. Để đáp ứng được yêu cầu phục vụ của khách sạn 24/24h, thời gian làm việc của nhân viên buồng khách sạn Thu Bồn chia ra làm 3 ca: Ca sáng, ca chiều ,ca tối. - Ca sáng: Thời gian làm việc từ 6h30 – 14h30 - Ca chiều: Thời gian làm việc từ 14h30 – 22h30 - Ca tối: Thời gian làm việc từ 22h30 – 06h30 sáng hôm sau.
 26. 19 Hiện nay khách sạn có 30 phòng đang được kinh doanh. Định mức thời gian cho nhân viên dọn một buồng ban ngày là 15 phút. - Ca sáng: Công việc thường nhiều hơn nên số lượng nhân viên phân bổ cho ca này thường nhiều hơn các ca khác tuỳ theo sự phân công của trưởng bộ phận, yêu cầu lao động trong ca này rất nhiều vì qua một đêm đòi hỏi nhân viên phải làm vệ sinh phục vụ những dịch vụ bổ sung cho khách. - Ca chiều: Khối lượng công việc ca chiều so với ca sáng ít hơn vì hầu hết công việc vệ sinh đã làm ở ca sáng. Còn ca chiều làm nốt những công việc còn tồn tại của ca sáng, và những buồng khách mới trả. - Ca tối: Công việc ít hơn ca chiều, chủ yếu trực ban đêm nhưng tính chất lại phức tạp hơn so với hai ca khác vì phải cùng trực buồng đi kiểm tra, đảm bảo an toàn cho khách và trực khi khách có những yêu cầu đột xuất. Công việc trongmột ca của công nhân bộ phận buồng ở khách sạn. Thông thường gồm các nhiệm vụ sau: Để chuẩn bị cho công việc đầu ca, người phục vụ buồng sắp xếp vào giỏ các đồ dùng thay thế phục vụ sinh hoạt hàng ngày của khách, và cả phương tiện vệ sinh... + Công việc trải qua 3 trình tự: Trình tự phục vụ buồng khách mới trả, trình tự phục buồng không có khách. Phát, giặt, kiểm kê đồ dùng bằng vải. Kết thúc ca làm việc, người nhân viên don dẹp các đồ vải bẩn và rác thải ra giỏ và xử lý. Nhân viên phục vụ đổ rác, don sạch và cất các dụng cụ, khoá tủ đồ và cửa phòng kho, hoàn tất các thủ tục cho nhân viên trực buồng. 2.1.7.4..Mối quan hệ giữa bộ phận buồng với các bộ phận khác trong khách sạn. Quan hệ với bộ phận lễ tân. Các trưởng ca phục vụ buồng căn cứ vào tình hình kiểm tra buồng khách lập biểu thông báo cho bộ phận tiếp nhận khách số buồng đã có khách thuê, số buồng chưa có khách thuê, số buồng chưa làm vệ sinh, số buồng khách sắp trả, số buồng hư hỏng, tình hình buồng có khách.
 27. 20 Khi khách có yêu cầu đặt biệt, như để quên chìa khoá trong buồng thì nhân viên phục vụ buồng phải báo cho bộ phận tiếp nhận khách để phục vụ khách. Nếu khách làm hư hỏng phương tiện hoặc làm mất vật dụng trong buồng thì nhân viên phục vụ buồng báo cáo cho bộ phận tiếp nhận khách giải quyết và bồi thường. Cùng phối hợp sắp xếp phục vụ khách VIP và khách đoàn đông người. Quan hệ với bộ phận bàn, bar. Cùng phối hợp phục vụ nhu cầu ăn uống của khách tại phòng khách nếu yêu cầu. Thông báo kịp thời với bộ phận bàn, bar nhu cầu của khách để phục vụ ... Quan hệ với bộ phận quản trị. Khi phương tiện, thiết bị trong buồng khách hư hỏng, trưởng ca phục vụ phải kịp thời làm phiếu yêu cầu gửi cho bộ phận quản trị để cử người tới sữa. Bộ phận quản trị chịu trách nhiệm hướng dẫn nhân viên của bộ phận phục vụ buồng sử dụng máy móc, thiết bị trong buồng. Quan hệ với bộ phận bảo vệ. Bộ phận buồng phải tích cực giúp bộ phận bảo vệ làm tốt công tác bảo vệ khách sạn, khi có sự cố đáng nghi ngờ báo cho bộ phận bảo vệ để kịp thời xử lý. Quan hệ với bộ phận tài vụ. Trưởng bộ phận buồng phải dự đoán thu chi của bộ phận mình hằng năm và nộp lên bộ phận tài vụ. Khi khách trả buồng, nhân viên phục vụ buồng báo cho nhân viên thu ngân biết tình hình khách sử dụng đồ uống tại mini bar và các tình hình khác. Bảng 2.3. Nhân sự tại bộ phận buồng Chức vụ Đại học và cao đẳng Sơ cấp và trung cấp Nam Nữ Nam Nữ Nhân viên buồng 0 2 0 11 Giặt ủi 0 0 0 1 Vệ sinh công cộng 0 0 2 2 Tổng cộng: 18 nhân viên (Nguồn: Phòng nhân sự khách sạn Aristo) Nhận xét:
 28. 21 Khách sạn Aristo có cơ cấu tổ chức nhân sự bộ phận buồng khá đơn giản. Số lượng nhân viên bộ phận buồng trình độ cao đẳng đại học còn chưa nhiều (2 người). Việc sắp xếp tỉ lệ lao động nam và nữ theo vị trí như vậy là do Ban giám đốc khách sạn đã nắm rõ và hiểu rõ công việc của bộ phận. Công việc vệ sinh phòng cần sự khéo léo, tỉ mĩ, cẩn thận nên bố trí nữ. Đội ngũ lao động trong bộ phận phần lớn là trung niên, tuy thiếu sự năng động của tuổi trẻ nhưng lại có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực phục vụ khách. Như vậy, lực lượng lao động có vai trò quan trọng đối với hiệu quả kinh doanh của bất kỳ doanh nghiệp nào. Trong kinh doanh khách sạn, người lao động đóng vai trò đại diện cho khách sạn trước khách hàng, cung cấp dịch vụ cho khách hàng, thiết lập mối quan hệ và gắn bó giữa khách hàng với khách sạn. Vì vậy, việc đào tạo một đội ngũ lao động vững mạnh, chất lượng cao, tay nghề giỏi là điều kiện thuân lợi để khách sạn tiến hành thực hiện hoạt động đầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ. Nhiệm vụ của bộ phận buồng Tổ chức đón tiếp và phục vụ khách trong thời gian khách lưu trú tại khách sạn. - Thực hiện công tác vệ sinh buồng phòng, bão dưỡng và bài trí các buồng khách. - Có biện pháp tích cực bảo vệ an toàn tài sản và tính mạng cho khách trong thời gian lưu trú tại khách sạn. - Kết hợp với bộ phận lễ tân và các bộ phận khác để xúc tiến dịch vụ đáp ứng yêu cầu của khách sạn trong thời gian lưu trú nâng cao chất lượng phục vụ. - Cung cấp đầy đủ các dịch vụ bổ sung thuộc phạm vi bộ phận theo quy định của khách sạn. - Quản lý tốt các buồng khách về tiện nghi, trang thiết bị, khu vực trực buồng và các khu vực phân công phụ trách. Tổ chức quản lý khách giữ hành lý khách bỏ quên, kịp thời thông báo với lễ tân để tìm biện pháp trao trả cho khách. - Thực hiện công tác hoạch toán kinh tế trong bộ phận lưu trú nói riêng giúp việc hoạch toán kinh tế trong toàn khách sạn được chính xác rõ ràng.
 29. 22 - Xây dựng kế hoạch hoạt động cho bộ phận mình theo hàng tháng, hàng quý, hàng năm. Đặc điểm về lao động ở bộ phận buồng Dịch vụ lưu trú sống cùng khách sạn, nó diễn ra 24/24h và hoạt động liên tục trong năm. Trong khi đó một số dịch vụ khác của khách sạn chỉ hoạt động từ 18 - 19h một ngày. Tổ phục vụ buồng khách sạn gồm 7 nhân viên. Để đáp ứng được yêu cầu phục vụ của khách sạn 24/24h, thời gian làm việc của nhân viên buồng khách sạn Thu Bồn chia ra làm 3 ca: Ca sáng, ca chiều ,ca tối. - Ca sáng: Thời gian làm việc từ 6h30 – 14h30 - Ca chiều: Thời gian làm việc từ 14h30 – 22h30 - Ca tối: Thời gian làm việc từ 22h30 – 06h30 sáng hôm sau. Hiện nay khách sạn có 30 phòng đang được kinh doanh. Định mức thời gian cho nhân viên dọn một buồng ban ngày là 15 phút. - Ca sáng: Công việc thường nhiều hơn nên số lượng nhân viên phân bổ cho ca này thường nhiều hơn các ca khác tuỳ theo sự phân công của trưởng bộ phận, yêu cầu lao động trong ca này rất nhiều vì qua một đêm đòi hỏi nhân viên phải làm vệ sinh phục vụ những dịch vụ bổ sung cho khách. - Ca chiều: Khối lượng công việc ca chiều so với ca sáng ít hơn vì hầu hết công việc vệ sinh đã làm ở ca sáng. Còn ca chiều làm nốt những công việc còn tồn tại của ca sáng, và những buồng khách mới trả. - Ca tối: Công việc ít hơn ca chiều, chủ yếu trực ban đêm nhưng tính chất lại phức tạp hơn so với hai ca khác vì phải cùng trực buồng đi kiểm tra, đảm bảo an toàn cho khách và trực khi khách có những yêu cầu đột xuất. Công việc trongmột ca của công nhân bộ phận buồng ở khách sạn. Thông thường gồm các nhiệm vụ sau: Để chuẩn bị cho công việc đầu ca, người phục vụ buồng sắp xếp vào giỏ các đồ dùng thay thế phục vụ sinh hoạt hàng ngày của khách, và cả phương tiện vệ sinh... + Công việc trải qua 3 trình tự:
 30. 23 Trình tự phục vụ buồng khách mới trả, trình tự phục buồng không có khách. Phát, giặt, kiểm kê đồ dùng bằng vải. Kết thúc ca làm việc, người nhân viên don dẹp các đồ vải bẩn và rác thải ra giỏ và xử lý. Nhân viên phục vụ đổ rác, don sạch và cất các dụng cụ, khoá tủ đồ và cửa phòng kho, hoàn tất các thủ tục cho nhân viên trực buồng. 2.2.1.3. Quy trình phục vụ buồng  Qui trình kĩ thuật phục vụ buồng. Gồm 4 giai đoạn khép kín: chuẩn bị đón khách đến đón khách, bàn giao phòng đến phục vụ khách đến tiễn khách, nhận giao phòng đến chuẩn bị đón khách, … Để nâng cao chất lượng và uy tín cho khách sạn ngoài các dịch vụ buồng là điều tất yếu. Chuẩn bị đón khách : Nhận được phiếu báocủa lễ tân về số lượng, số phòng, quốc tịch, hạng phòng … của khách lưu trú. Nhân viên buồng lập tức đi kiểm tra và làm vệ sinh phòng : Nếu phòng tốt, an toàn, sạch sẽ thì nhân viên gọi điện thông báo cho lễ tân để xếp phòng cho khách và cho khách nhận chìa khoá phòng. Nếu phòng chưa vệ sinh xong, thiếu thiết bị phải bổ sung kịp thời để đón khách. Nhưng nếu phòng hỏng không sửa chữa kịp thì nhân viên buồng phải báo với lễ tân để xếp phòng khác cho khách với loại hạng, giá tương đương. Đón khách, bàn giao phòng : khi khách lên phòng, nhân viên buồng sẽ dẫn khách vào phòng, tự tay mở cửa mời khách vào: vào sổ theo dõi khách đến. Nếu khách đi theo đoàn: lễ tân đưa khách lên, tổ trưởng buồng cung với nhân viên đưa khách vào những phòng khách đã đặt trước. Nếu khách riêng lẻ: nhân viên buồng mở cửa mời khách vào phòng, mang hành lí vào phòng cho khách. Sau khi vào phòng, bằng sự khéo léo, nhân viên sẽ giới thiệu các tài sản thiết bị trong phòng cho khách biét cáh sử dụng. Trước khi ra khỏi phòng nhắc khách khoá cửa và gửi chìa khoá lại chỗ lễ tân. Nếu khách sử dụng dịch vụ gì đềnghị khách kí hoá đơn để thuận tiện khi thanh toán.
 31. 24 Phục vụ khách: khách đến nhận phòng là bắt đầu hình thành mối quan hệ giữa người mua, người bán. Vì thế đòi hỏi người phục vụ phải thep dõi diễn biến tâm lí, thị hiếu của khách để đáp ứng nhu cầu của khách trong điều kiện cho phép. Hàng ngày nhân viên buồng sẽ vào làm vệ sinh phòng và thay thế đồ dùng cho khách … Nhận bàn giao phòng, tiễn khách: được thông báo của lễ tân về ngày đi của khách, tổ buồng sẽ nộp toàn bộ biên lai giấy tờ cho lễ tân làm hoá đơn tổng hợp. Đến giờ khách trả phòng, lên giúp khách bao gói hành lí, đồng thời kiểm tra lại thiết bị tài sản trong phòng. Nhắc khách chú ý không bỏ quên đồ đạc. Khách rời khỏi phòng chào tiễn khách, sau đó gọi xuống lễ tân rằng khách đã trả phòng. Quay lại làm vệ sinh phòng chuẩn bị đón khách mớ. Vào sổ sách liên quan  Qui trình kỹ thuật vệ sinh buồng khách Qui trình kĩ thuật vệ sinh buồng khách là một chỉ tiêu đánh giá chất lượng của phòng, tạo sự thoải mái cho khách trong thời gian lưu trú đồng thời kéo dài tuổi thọ của trang thiết bị. Thông qua việc vệ sinh phòng, nhân viên thể hiện sự tôn trọng khách cũng chính là biểu hiện trình độ văn minh, thẩm mĩ của nhân viên khách sạn, từ đó gây cảm ình của khách và giữ chân khách đến với khách sạn. Khi làm vệ sinh phòng khách cần đảm bảo đúgn các tiêu chuẩn vệ sinh, không gây phiền hà cho khách. Vào phòng khách làm vệ sinh luôn phải có 2 người: Vào phòng khi khách đi vắng: nhân viên phục vụ buồng phải : - Kiểm tra núm khoá xem có an toàn không ? - Gõ cửa ba tiếng để đề phòng còn có người trong phòng. - Sử dụng chìa khoá của tổ mở cửa hé xem có người trong phòng không. - Nếu không có ai thì mở hẳn, vào phòng. - Vào phòng khi khách còn trong phòng : - Khách treo biển “không làm phiền” thì nhân viên bỏ quaĐợi khi khách xong việc sẽ gọi hỏi xem khách cần gì không ? - Khách treo biển “Mời vào”, nhân viên gõ cửa ba tiếng đợi khách cho vào mới được vào phòng làm vệ sinh.
 32. 25 - Khách không treo biển nhưng có trong phòng nhân viên kiểm tra xem cửa có khoá trong không. Gõ cửa cho đến khi khách trả lời, dùng khoá mở cửa vào, hỏi xem khách cần gì không ? Hai nhân viên cùng vào phòng khách, một người sẽ vệ sinh phòng vệ sinh, một người làm vệ sinh phòng ngủ. Trước khi vào vệ sinh phải chuẩn bị đầy đủ dụng cụ làm vệ sinh và đồ dùng thay thế cho khách.  Trình tự làm vệ sinh phòng ngủ. Sau khi đã vào phòng, nhân viên làm vệ sinh buồng ngủ theo trình tự sau: 1) Bật đèn, kéo rèm cửa sổ, mở cửa sổ, lau cửa sổ. 2) Bật quạt, hoặc điều hoà. 3) Dọn giường: vắt màn, gấp gọn chăn cho vào tủ, lột vỏ gối cho vào túi giặt là, ga. 4) Thu dọn cốc tách đưa vào phòng vệ sinh để cọ rửa. 5) Thu thảm chân giường, dép đi trong nhà. 6) Dọn đồ phế thảo trong ngăn kéo, trên bàn. 7) Tắt quát, điều hoà rồi lau chùi các thiết bị từ cao xuống thấp, từ trong ra ngoài. Khi lau kiểm tra xem có bị hỏng chỗ nào không. 8) Lật đệm đập bụi, quét nhà. 9) Làm giường theo mùa cho khách. 10)Đặt đồ dùng đã được vệ sinh sạch vào vị trí cũ. 11)Đóng cửa sổ, bật quạt, lau nhà. 12)Đặt nước uống, bồn đựng rác, thảm vào đúng vị trí. 13)Đóng rèm cửa, tắt quạ, tắt đèn.  Quy trình kĩ thuật làm giừơng Quy trình kĩ thuật vắt thả màn (màn cánh gà hoặc màn hợp gắn liền tường a : Quy trình kĩ thuật thả màn - Đứng trên đầu giường dung dong dọc kéo rèm lật nắp hộp nhấc sào màn ra, đẩy cánh gà chố sào màntung màn đều bốn góc giắt màn đầu giường thuộc cánh gà, chân giường cạnh cửa giường, làm mối cửa giường
 33. 26 Yêu cầu không trùng quá, căng quá b : Quá trình kĩ thuật giắt màn - Nhấc toàn bộ , nhấc soà màn, cán gà ngắn đẩy vào trước, dìa đẩy ra sau gáp đôi màn cuốn vào sào, để vào trong hộp, thoá chốt, lật nắp hộp Yêu cầu - Màn vắt song nằm gọn trong hộp, nắp hộp không bị lệch kênh, màn khong sô ra ngoài Quá trình trải giường a :Trải giường mùa hạ: Cần hai ga (ga phủ đệm, ga đắpbằng vải côtton màu trắng ) một ga phủ giưòng. - Quy trình kĩ thuật làm giường : + Lồng gối :luồn tay vào vỏ gối dùng một tay còn lại bóp chặt một đầulõi gối cho vào vỏ gối. Sau đó nắn lại cho cân + Trải ga phủ đệm : Đặt ga vào giữa giữa giường – tung cho ga phủ bốn góc giường – nâng đệm – bẻ gấp gọn vuông góc với đầu giường– chỉnh ga cho phẳng- vuốt gấp nốt hai góc còn lại + Đặt gối : đật ở giữa nếu là giường đơn, đặt hai gối nếu là giường đôi + Trải ga phủ đệm mặttrái quay lên trên trùm khoảng hai phần ba gối – bên cửa giương gập hết 40-50cmlên trrên – bên kia dắt toàn bộ xuống giường – bẻ góc phần còn lại. *Chú ý:Khi làm xong phải chỉnh góc cho vuông ga phẳng không nhăn. b :Trải giường mùa thu Có thêm một chăn len + Làm giống các bước trải giường mùa hè sau đó trải ga đắp (để nguyênkhông gấp cửa giường ) + Trải chăn len : tung chăn len sao cho mép chăn thẳng mép giường – lật phần ga phía trên gối xuống – làm cử giừơng phủ lên chăn len c: Trải giương mùa đông Có thêm một chăn bông + làm giống trải giừơng mùa thu
 34. 27 + Gập chăn bông theo kiểu dẻ quạt, mặt phảivào trong.  Chú ý : nếu chỉ có một người làm giường làm như sau : + Lồng gối + Đặt ga ở 1/2 giường, sống ga ở giữa – trải ra cả giường – gập gọn bốn góc + Đặt gối – trải ga phủ đệm + Gập chăn len để sống chăn quay về phía mìnhđặt chăn ở nửa bên kia giường rồi trải đều. Trình tự làm vệ sinh phòng vệ sinh. 1) Mở cửa, bật đèn, bật quạt thông gió. 2) Xả nứơc vào toa lét. 3) Thu tất cả dụng cụ sử dụng một lần : Khăn mặt, khăn tắm, xà phòng, dầu gội, thuốc đánh răng, bàn chải cùng đồ phế thải mang ra ngoài. 4) Lau bìnhnóng lạnh, đèn, giá kính, vòi hoa sen. 5)Cọ rửa dụng cụ của tổ buồgn ở phòng ngủ mang vào (cốc tách, lọ hoa, gạt tàn …). 6) Cọ tường vòi nước, thành lavabo (phía ngoài vào trong ), xả nước, lau khô. 7) Cọ bồn tắm ( từ trong ra ngoài ). 8) Cọ toalét ( không được vất bất cứ vật gì vào toalét ngoài giấy vệ sinh và tàn thuốc lá). 9) Hốt cặn, rác trên sàn nhà tắm. 10) Cọ sàn vệ sinh đến tắt đèn. Sau khi đã vệ sinh phòng xong, nhân viên kiểm tra lại lần cuối, tăt hết đèn trước khi ra khỏi phòng. Khoá cửa lại cẩn thận, an toàn 2.2.1.4. Hệ thống kiểm soát tiêu chuẩn dịch vụ Tiêu chuẩn vệ sinh phòng ngủ. - Toàn bộ hành lang, cầu thang sàn nhà sạch không bụi bản, vết ố, mùi hôi … - Đồ vải ( ga, rem cửa, gối …) phải sạch không vết ố rách, phải phẳng không mùi hôi … - Đồ gỗ phải bóng không mốc, không sứt mẻ. Ở khe kẽ không có bụi, không có côn trùng, mạng nhện …
 35. 28 - Đồ điện : đảm bảo hoạt động tốt, không mạng nhện … - Đồ thuỷ tinh : phải sâng bóng, không mờ, không bụi, không sứt mẻ. Bình nước không có cặn, không mùi lạ. - Nước uống phải tiệt trùng. - Thùng rác, dép trong nhà phải sạch. Tổ chức vệ sinh trong phòng vệ sinh. - Không có mùi hôi tanh, chân tường phải sáng bóng không vết ố bẩn không côn trùng mạng nhện, đảm bảo khô ráo. - Tất cả thiết bị bồn tắm lavabo, cầu bệt, hệ thống cấp thoát nướcđầy đủ không sứt mẻ, dáng bóng, thoát nước tốt, không rò rỉ, hoen ố. - Giá để treo khăn tắm, khăn mặt sạch không hoen ố đảm bảo chắc chắn. - Hộp đựng xà phòng, vệ sinh và vật thay thế phải để đúng vị trí cho khách sử dụng. - Khăn tắm, khăn mặt phải khô, không mùi hôi, ố rách. - Cửa phòng sạch không côn trùng, mạng nhện. Tiêu chuẩn vệ sinh cá nhân người phục vụ. - Ăn mặc đúng trang phục, đeo phù hiệu, quần áo không nhăn nhúm, sút chỉ đứt cúc, không mùi hôi. - Thân thể sạch sẽ, đầu tọc gọn gàng. Khi làm vệ sinh đeo khẩu trang, găng tay để đề phòng bệnh truyền nhiễm. - Chấp hành nghiêm chỉnh việc thực hiện kiểm tra định kì sức khoẻ theo định kì của khách sạn. Tiêu chuẩn vể sinh thức ăn, đồ uống. Thức ăn đồ uống cần đảm bảo định lượng, định tính, đảm bảo vệ sinh tinh khiết không có mùi lạ. khi bê không chồng các đĩa thức ăn lên nhau, khong chạm ngón tay vào thức ăn. Không cầm vào miệng chén, đầu đũa, đầu thìa … Khi cầm phải cáo khăn lót Đồ uống bị vẩn đục, mùi vị là phải loại bỏ Hoa quả tươi không bị sâu dập, ủng thối. Tiêu chuẩn vẹ sinh dụng cụ là vệ sinh - Thiết bị phải thuận tiện cho người sử dụng
 36. 29 - Các loại hoá chất tẩy rửa phải được dùng đúng liều lượng không gây độc hại. - Các dụng cụ khăn lau, chổi phải đầy đủ không quá cũ. - Tất cả các thiết bị làm vệ sinh nếu không đủ tiiêu chuẩn, cũ hoặc khôngđược sử dụng. Tóm lại : Phòng khách là một sản phẩm chính mà một cơ sở kinh doanh lưu trú bán cho khách. Nhà buông đống một vai trò lớn hơn bất cứ một bộ phận nào khách trong công việc bảo đảm các sản phẩm này hoạt động tốt, nó là yếu tố để thu hút, giữchân khách. Nhân viên buồng phải tuân theo hàng loạt những quy tắc chi tiết đối với vệ sinh phòng, tiếpcận một phương pháp có thể tiết kiệm thời gian năng lực, làm giảm sự thiệt hại, bảo đảm chất lượng cho phòng khách
 37. 30 2.2.2. Đánh giá hoạt động dịch vụ buồng của khách sạn thông qua ý kiến của khách hàng. 2.2.2.1. Sự đa dạng của dịch vụ trong khách sạn. Sự đa dạng của sản phẩm dịch vụ khách sạn được thể hiện ở số lượng, chủng loại dịch vụ. Kết quả điều tra như sau: Bảng 2.4.Kết quả điều tra về số lượng, chủng loại dịch vụ của khách sạn. Nội dung điều tra Đủ Tạm đủ Ít Quá ít 1. Số lượng các trang thiết bị trong phòng ngủ 60% 30% 10% 0% 2. Số lượng các dịch vụ bổ sung 30% 50% 20% Với đa số ý kiến của khách hàng cho rằng số lượng, chủng loại dịch vụ của khách sạn còn ít, nghèo nàn nhất là đối với dịch vụ bổ sung. Ngoài một số dịch vụ bổ sung như:điện thoại, giặt là. . .khách sạn chưa có những dịch vụ bổ sung phong phú. Do đó khách sạn cần lưu ý vấn đề này để đáp ứng đầy đủ yêu cầu mong muốn của phần đông khách hàng. 2.3.2 Đội ngũ nhân viên phục vụ buồng trong khách sạn. Chất lượng đội ngũ nhân viên phục vụ tại bộ phận buồng được đánh giá cao đây là tiêu chí quan trọng hàng đầu trong các tiêu chí dùng để đánh giá chất lượng dịch vụ trong hoạt động kinh doanh khách sạn. Bảng 2.5: Kết quả điều tra về chất lượng của đội ngũ nhân viên phục vụ tại bộ phận buồng tại khách sạn. Nội dung điều tra Tốt Khá Trung bình Kém 1. Trình độ chuyên môn 65% 20% 15% 0% 2. Trình độ ngoại ngữ 15% 20% 20% 45% 3. Khả năng giao tiếp, ứng xử 35% 20% 20% 25% 4. Sự tận tình phục vụ 75% 20% 5% 0% Từ kết quả thu được từ phiếu thăm dò ý kiến của khách hàng cho thấy, khách hàng bày tỏ thái độ hài lòng với đội ngũ nhân viên bộ phận buồng của khách sạn về sự phục vụ nhiệt tình, chu đáo, trung thực. Đối với nhân viên bộ phận buồng thì tính trung thực là yếu tố quan trọng nhất. Tuy nhiên, trình độ ngoại ngữ và khả năng
 38. 31 giao tiếp của nhân viên còn hạn chế, cần có sự cố gắng nhiều hơn nữa để chất lượng dịch vụ buồng của khách sạn ngày càng cao hơn. 2.3.3. Trang thiết bị tiện nghi trong phòng ngủ tại khách sạn. Mức độ tiện nghi, mức độ thẩm mỹ, mức độ an toàn, mức độ vệ sinh cũng là mối quan tâm của khách hàng. Kết quả điều tra thể hiện ở bảng sau: Bảng 2.6.Kết quả điều tra về chất lượng các trang thiết bị tiện nghi trong phòng tạikhách sạn. Nội dung điều tra Tốt Khá Trung bình Kém 1. Mức độ tiện nghi 45% 40% 15% 0% 2. Mức độ thẩm mỹ 20% 50% 30% 0% 3. Mức độ an toàn 75% 25% 0% 0% 4. Mức độ vệ sinh 70% 25% 5% 0% Qua bảng 2.6 ta nhận thấy mức độ tiện nghi của các trang thiết bị trong phòng ngủ tại khách sạn là chưa được nghi tiện nhưng phù hợp với một khách sạn nhỏ 2 sao như Khách sạn Aristo. Về cách bài trí vật dụng trong phòng nhìn chung khá hợp lý. Bên cạnh đó, mức độ vệ sinh và mức độ an toàn được đánh giá khá cao, đảm bảo độ tin cậy từ phía khách hàng. 2.4. Nhận xét chất lượng dịch vụ phòng tại khách sạn Aristo 2.4.1. Điểm mạnh Khách sạn Aristo trong thời gian qua đã có những thành công nhất định trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ phòng, đóng góp không nhỏ vào tổng doanh thu của khách sạn. Tuy quy mô kinh doanh và nguồn lực có hạn nhưng việc nâng cao chất lượng dịch vụ vẫn có những ưu điểm sau: - Phòng ở khách sạn được thiết kế rất phù hợp với nhu cầu của nhiều khách hàng. Được đánh giá sát với ngưỡng vượt mức trông đợi của khách hàng. - Tiện nghi trong khách sạn được đầu tư đúng mức tạo ra sự thoải mái cho khách hàng. - Thái độ phục vụ và kỹ năng phục vụ của nhân viên được khách hàng đánh giá vượt mức trông đợi và sát với vượt mức trông đợi. Cho thấy, thái độ phục vụ và nghiệp vụ của nhân viên trong khách sạn đã làm khách hàng rất hài lòng. - Vệ sinh ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ, tinh thần làm việc của khách và
 39. 32 của cả người lao động. Khi con người sống trong một môi trường trong lành, tinh thần thoải mái thì mọi hoạt động, công việc sẽ diễn ra suôn sẻ hơn và hiệu quả cũng cao hơn. Vì lẽ đó mà khách sạn Aristo rất coi trọng vấn đề này và khách hàng cũng đánh giá rất tốt. 2.4.2. Hạn chế và nguyên nhân tồn tại Bên cạnh những ưu điểm trên, việc nâng cao chất lượng dịch vụ phòng tại khách sạn còn tồn tại một số hạn chế sau: 2.4.2.1. Hạn chế - Dịch vụ Internet trong khách sạn được đánh giá đáp ứng được mong đợi của khách hàng. Tuy nhiên, vẫn còn khách hàng phản ánh về việc tín hiệu mạng không ổn định đặc biệt là tín hiệu wifi rất kém. - Những nhân viên trẻ, có trình độ chuyên môn, có khả năng giao tiếp ứng xử khéo léo và tận tình thì rất nhiều người đã rời khỏi khách sạn. Chính vì thế khách sạn gặp khó khăn trong việc quản lý và giữ nhân viên. - Sự an toàn đối với khách trong khách sạn đã đáp ứng được sự trông đợi của khách hàng, song vẫn còn những vấn đề khách sạn cần lưu ý. - Đôi khi xảy ra tình trạng khách đến nhận phòng nhưng phòng lại chưa được dọn dẹp sạch sẽ. 2.4.2.2. Nguyên nhân tồn tại - Khách sạn đã chọn nhà cung ứng tin cậy cho dịch vụ mạng song chất lượng tín hiệu vẫn bị khách hàng phàn nàn là rất kém trong các giờ cao điểm và một số phòng không có tín hiệu mạng là do một số phòng bị hỏng đường dây mạng khách sạn chưa kịp sửa chữa. Trong giờ cao điểm số lượng khách truy cập dẫn đến tình trạng tín hiệu kém. - Các chính sách của công ty, khách sạn chưa đủ khả năng thu hút, giữ chân những lao động có trình độ cao, đó là chính sách về tiền lương, tiền thưởng, các cơ hội thăng tiến… - Các thiết bị an toàn trong khách sạn tuy đã được quan tâm đầu tư khá đầy đủ như bình cứu hỏa… nhưng những hướng dẫn cho nhân viên hay khách cách sử dụng các thiết bị trên thì không có. Ngoài ra, các thiết bị điện tại các phòng ở một số đã có dấu hiện xuống cấp cần có biện pháp sửa chữa thay thế.
 40. 33 - Số lượng khách lưu trú tại khách sạn đông mà số lượng nhân viên bộ phận phòng có hạn, dẫn đến không thể phục vụ kịp, nhiều trường hợp khách tới nhận phòng nhưng phòng vẫn chưa được dọn dẹp sạch sẽ khách hàng đến nhận phòng phải chờ đợi gây ra sự không hài lòng cho khách hàng. Đây là một số tồn tại và nguyên nhân gây nên tình trạng như hiện nay mà khách sạn cần khắc phục vụ để đạt được kết quả kinh doanh cao hơn, thu hút nhiều khách hơn. Tóm tắt chương 2 Trên đây là phần khái quát chung về khách sạn Aristo, qua đó cho ta thấy được thực trạng hoạt động của khách sạn ra sao, tìm hiểu về bộ phận Housekeeping của khách sạn Aristo, thấy được quy trình phục vụ của bộ phận buồng phòng. Bên cạnh đó, chương 2 đã thể hiện tương đối đầy đủ những điểm mạnh cần phát huy và những mặt hạn chế cần phải khắc phục, để từ đó làm tiền đề cho chương sau đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ của bộ phận buồng phòng.
 41. 34 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ PHÒNG TẠI KHÁCH SẠN ARISTO
Anúncio