Anúncio
Chuyên đề Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương công ty xây dựng quang thành phát.docx
Chuyên đề Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương công ty xây dựng quang thành phát.docx
Chuyên đề Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương công ty xây dựng quang thành phát.docx
Chuyên đề Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương công ty xây dựng quang thành phát.docx
Anúncio
Chuyên đề Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương công ty xây dựng quang thành phát.docx
Chuyên đề Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương công ty xây dựng quang thành phát.docx
Chuyên đề Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương công ty xây dựng quang thành phát.docx
Chuyên đề Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương công ty xây dựng quang thành phát.docx
Chuyên đề Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương công ty xây dựng quang thành phát.docx
Anúncio
Chuyên đề Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương công ty xây dựng quang thành phát.docx
Chuyên đề Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương công ty xây dựng quang thành phát.docx
Chuyên đề Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương công ty xây dựng quang thành phát.docx
Chuyên đề Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương công ty xây dựng quang thành phát.docx
Chuyên đề Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương công ty xây dựng quang thành phát.docx
Anúncio
Chuyên đề Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương công ty xây dựng quang thành phát.docx
Chuyên đề Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương công ty xây dựng quang thành phát.docx
Chuyên đề Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương công ty xây dựng quang thành phát.docx
Chuyên đề Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương công ty xây dựng quang thành phát.docx
Chuyên đề Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương công ty xây dựng quang thành phát.docx
Anúncio
Chuyên đề Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương công ty xây dựng quang thành phát.docx
Chuyên đề Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương công ty xây dựng quang thành phát.docx
Chuyên đề Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương công ty xây dựng quang thành phát.docx
Chuyên đề Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương công ty xây dựng quang thành phát.docx
Chuyên đề Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương công ty xây dựng quang thành phát.docx
Anúncio
Chuyên đề Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương công ty xây dựng quang thành phát.docx
Chuyên đề Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương công ty xây dựng quang thành phát.docx
Chuyên đề Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương công ty xây dựng quang thành phát.docx
Chuyên đề Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương công ty xây dựng quang thành phát.docx
Chuyên đề Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương công ty xây dựng quang thành phát.docx
Anúncio
Chuyên đề Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương công ty xây dựng quang thành phát.docx
Chuyên đề Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương công ty xây dựng quang thành phát.docx
Chuyên đề Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương công ty xây dựng quang thành phát.docx
Chuyên đề Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương công ty xây dựng quang thành phát.docx
Chuyên đề Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương công ty xây dựng quang thành phát.docx
Anúncio
Chuyên đề Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương công ty xây dựng quang thành phát.docx
Chuyên đề Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương công ty xây dựng quang thành phát.docx
Chuyên đề Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương công ty xây dựng quang thành phát.docx
Chuyên đề Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương công ty xây dựng quang thành phát.docx
Chuyên đề Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương công ty xây dựng quang thành phát.docx
Anúncio
Chuyên đề Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương công ty xây dựng quang thành phát.docx
Chuyên đề Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương công ty xây dựng quang thành phát.docx
Chuyên đề Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương công ty xây dựng quang thành phát.docx
Chuyên đề Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương công ty xây dựng quang thành phát.docx
Chuyên đề Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương công ty xây dựng quang thành phát.docx
Anúncio
Chuyên đề Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương công ty xây dựng quang thành phát.docx
Chuyên đề Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương công ty xây dựng quang thành phát.docx
Chuyên đề Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương công ty xây dựng quang thành phát.docx
Chuyên đề Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương công ty xây dựng quang thành phát.docx
Chuyên đề Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương công ty xây dựng quang thành phát.docx
Chuyên đề Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương công ty xây dựng quang thành phát.docx
Chuyên đề Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương công ty xây dựng quang thành phát.docx
Chuyên đề Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương công ty xây dựng quang thành phát.docx
Chuyên đề Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương công ty xây dựng quang thành phát.docx
Chuyên đề Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương công ty xây dựng quang thành phát.docx
Chuyên đề Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương công ty xây dựng quang thành phát.docx
Próximos SlideShares
Báo Cáo Thực Tập Phân Tích Hiệu Quả Sử Dụng Vốn Tại Công Ty Tnhh Xuan Anh.docxBáo Cáo Thực Tập Phân Tích Hiệu Quả Sử Dụng Vốn Tại Công Ty Tnhh Xuan Anh.docx
Carregando em ... 3
1 de 55
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Similar a Chuyên đề Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương công ty xây dựng quang thành phát.docx(20)

Mais de Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói 😊 Liên hệ ZALO/TELE: 0973.287.149(20)

Anúncio

Último(20)

Chuyên đề Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương công ty xây dựng quang thành phát.docx

 1. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 i TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG KHOA KINH TẾ -------o0o------- CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP THỰC HIỆN TẠI: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG QUANG THÀNH PHÁT GVHD : THS.NGUYỄN THANH HÙNG SVTH : VÕ THỊ PHƯƠNG TRÂM MSSV : 1670072031 LỚP : 11LTK0302 NGÀNH : KẾ TOÁN
 2. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 ii NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... Bình Dương, ngày 28 tháng 10 năm 2018 GIÁM ĐỐC NGUYỄN THÀNH QUANG
 3. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 iii NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... Bình Dương, ngày….tháng….năm 2017 Giáo viên hướng dẫn Nguyễn Thanh Hùng
 4. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 viii DANH MỤC KÝ HIỆU VIẾT TẮT TNHH: MTV: SX: TM: BCTC: VNĐ: CCDC: TSCĐ: GTGT: SXKD: SXSP: DN: BHXH: BHYT: TK: CB: BHTN: KPCĐ: NVVP: TNCN: PCTN Trách nhiệm hữu hạn. Một thành viên. Sản xuất. Thương mại. Báo cáo tài chính. Việt Nam đồng. Công cụ dụng cụ. Tài sản cố định. Giá trị gia tăng. Sản xuất kinh doanh. Sản xuất sản phẩm. Doanh nghiệp. Bảo hiểm xã hội. Bảo hiểm xã hội. Tài khoản. Cơ bản. Bảo hiểm thất nghiệp. Kinh phí công đoàn. Nhân viên văn phòng. Thu nhập cá nhân. Phụ cấp trách nhiệm
 5. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 ix DANH MỤC BẢNG BIỂU HÌNH SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.2.1.Bộ máy tổ chức của công ty............................................................3 Sơ đồ 1.5.1.1.Sơ đồ bộ máy kế toán của công ty ......................................... 13 Sơ đồ 1.6.1.Sơ đồ trình tự ghi sổ kế toán trên máy tính của công ty ............. 16 Sơ đồ 1.6.2.Hệ thống báo cáo kế toán......................................................... 17 Sơ đồ 1.7.2.1. Trình Tự Ghi Sổ Kế Toán Theo Hình Chứng Từ Ghi Sổ ....... 21 Sơ đồ 3.2.1.2.Quy trình luân chuyển chứng từ kế toán tiền lương .......Error! Bookmark not defined. BẢNG Bảng 1.3.1.1. Cơ cấu lao động của công ty năm 2016.......................................5 Bảng 1.3.1.3.Bảng cơ cấu nhân viên theo trình độ (2014 – 2016).....................6 Bảng 1.3.1.5.Bảng cơ cấu nhân viên theo giới tính ...........................................7 Bảng 1.4.1.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công Ty TNHH TMDV và Xây Dựng Quang Thành Phát trong 3 năm 2014- 2016.................10 Bảng 3.2.1.1.Bảng tỷ lệ tính thuế TNCN.........Error! Bookmark not defined. Bảng 3.2.1.1.Bảng thành toán tiền lương công ty.......... Error! Bookmark not defined. BIỂU ĐỒ Biểu đồ 1.3.1.2.Tỷ lệ trình độ chuyên môn của nhân sự trong công ty.............5 Biểu đồ 1.3.1.4.Biểu đồ thể hiện cơ cấu nhân viên theo trình độ......................6 Biểu đồ 1.3.1.6.Biểu đồ thể hiện cơ cấu nhân viên theo giới tính.....................8 Biểu đồ 1.4.1.2.Biểu đồ doanh thu, chi phí, lợi nhuận qua các năm...............11
 6. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 x MẪU CHỨNG TỪ Hợp đồng lao động của Ông Phạm Tiến Trung(Mẫu 3.2.1.1) ................. Error! Bookmark not defined. Bảng thanh toán tiền lương – bộ phận Văn Phòng(Mẫu 3.2.1.2)............. Error! Bookmark not defined. Bảng chấm công – bộ phận công nhân sản xuất(Mẫu 3.2.1.3) ................ Error! Bookmark not defined. Bảng thanh toán lương – bộ phận công nhân sản xuất(Mẫu 3.2.1.4)....... Error! Bookmark not defined. Mẫu 3.2.1.1 – Sổ cái 334 “Phải trả người lao động” ..... Error! Bookmark not defined. Mẫu 3.2.2.1 – Sổ cái 3382 “Kinh phí công đoàn” ......... Error! Bookmark not defined. Mẫu 3.2.2.2 – Sổ cái 3383 “Bảo hiểm xã hội”.Error! Bookmark not defined. Mẫu 3.2.2.3 – Sổ cái 3384 “Bảo hiểm y tế”.....Error! Bookmark not defined. Mẫu 3.2.2.4 – Sổ cái 3386 “Bảo hiểm thất nghiệp”....... Error! Bookmark not defined. Mẫu 3.2.2.5 – Sổ cái 3335 “Thuế thu nhập cá nhân”..... Error! Bookmark not defined.
 7. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 1 PHẦN I. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH TMDV VÀ XÂY DỰNG QUANG THÀNH PHÁT  1.1. Lịch sử hình thành hoạt động và phát triển 1.1.1. Giới thiệu về Công ty  Tên công ty: Công Ty TNHH TMDV và Xây Dựng Quang Thành Phát  Địa chỉ: 652 Phạm Ngọc Thạch Phường Phú Mỹ Tp. Thủ Dầu Một Bình Dương.  Số điện thoại: 0650 3652 388  Email: quangad.binhduong@gmail.com  Fax: 0274 3652 391- 0909692868  Mã số thuế: 372408483  Số tài khoản: Vietcombank - 0281000312612 (VNĐ), 0281370312628 (USD)  BIDV- 65010000350280 (VNĐ), 05010370019390 (USD)  SACOMBANK- 050056776262  Vốn điều lệ: 20.000.000.000  Tổng số cán bộ công nhân viên 150 người 1.1.2. Quá trình hình thành và phát triển Công ty Công Ty TNHH TMDV và Xây Dựng Quang Thành Phát là một doanh nghiệp 100% vốn tư nhân. Thành lập ngày 21 tháng 02 năm 2005, đăng ký thay đổi lần 2 ngày 18/02/2018. Với mô hình là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Thành lập bởi bốn thành viên, Công Quang Thành Phát ngày một phát triển và mở rộng.
 8. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 2 Qua quá trình hoạt động, công ty đã từng bước phát triển, thay đổi diện mạo cho phù hợp với xu hướng chung của thời đại. Sau gần 10 năm thành lập công ty đang ngày càng mở rộng quy mô sản xuất( từ 1 xưởng chính lên 2 Xưởng chính và 1 xưởng phụ) cũng như là đội ngũ nhân viên trong công ty ngày càng trở nên chuyên nghiệp. Tuy nhiên, khoảng thời gian gần 13 năm hoạt động( 2005-2017), công ty đã trải qua những bước thăng trầm cùng với những giai đoạn khó khăn của nền kinh tế, đòi hỏi một sự nỗ lực không ngừng của cả tập thể cán bộ công nhân viên để vượt qua những thách thứcấy. Nhưng nhờ sự quyết tâm và lòng kiên trì, không những Công ty đã trụ vững mà ngày càng chứng tỏ vị trí của mình 1.1.3. Chức năng và nhiệm vụ. 1.1.3.1 Chức năng Công Ty TNHH TMDV và Xây Dựng Quang Thành Phát là một công ty sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ xuất khẩu.Các mặt hàng chủ yếu của công ty là sản xuất chậu hoa, vật trang trí để xuất khẩuđi nước ngoài.Thị trường chính là khối EU và Mỹ. 1.1.3.2 Nhiệm vụ - Công ty đi vào hoạt động góp phần tạo ra giá trị sản phẩm quốc dân, đáp ứng một phần nhu cầu tiêu dùng của tỉnh Bình Dương nói riêng và của cả nước nói chung. - Giải quyết được không ít lao động nhàn rỗi ở địa phương và thu hút nguồn nhân lực từ các tỉnh lân cận. - Công ty cũng đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế cho Nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế phúc lợi của khu vục cũng như cả nước nói chung. - Bảo tồn và phát triển có hiệu quả nguồn vốn được giao để xây dựng nền tảng cho công ty ngày càng vững mạnh. - Chăm lo đời sống cho cán bộ và công nhân viên của công . 1.2. Bộ máy tổ chức công ty 1.2.1 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty Tổng cán bộ công nhân viên hiện tại trong công ty là 156 người, trong đó:  Bộ phận hành chính: 12 người ( bao gồm 1 GĐ và 1 PGĐ)  Quản đốc: 5 người
 9. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 3  Bộ phận đổ : 56  Bộ phận mài: 47  Bộ phận hoàn thiên: 23  Bộ phận đóng gói: 10 người  Bộ phận KCS: 3 người Sơ đồ 1.2.1.Bộ máy tổ chức của công ty ( Nguồn: Công ty Thành Phát) 1.2.2. Chức năng, nhiệm vụ các phòng ban  Ban Giám Đốc BAN GIÁM ĐỐC PHÒNG HÀNH CHÍNH PHÒNG NGHIỆP VỤ PHÒNG KẾ TOÁN Bộ phận đổ Bộ phận mài Bộ phận hoàn thiện Bộ phận đóng gói Quản Đốc KCS
 10. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 4 Điều hành mọi hoạt động của Công ty, xây dựng cơ cấu tổ chức, phân công, phân quyền và trách nhiệm cho bộ máy nhân sự, chỉ đạo điều hành và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động kinh tế của Công ty.  Phòng hành chính Lập, theo dõi, quản lý và lưu trữ hồ sơ của toàn thể cán bộ công nhân viên. Quán triệt các quy định,giải quyết chính sách chế độ cho người lao động.  Phòng nghiệp vụ Chuyên về các nghiệp vụ bán hàng và xuất nhập khẩu  Phòng kế toán Quản lý vàđiều hành công tác kế toán tài chính- hạch toán kế toán, thực hiện vàtheo dõi công tác tiền lương, tiền thưởng các khoản thu nhập chi trả theo chế độ chính sách đối với người lao động trong công ty. Thanh quyết toáncác chi phí hoạt động, chi phí phục vụ sản xuất kinh doanh và các chi phí đầu tư theo quy định. Quản lý việc thu chi- ghi chép sổ sách, quản lý và lưu trữ chứng từ, lập và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo thuế…  Quản đốc Điều hành sản xuất, đảm bảo cho công nhân nắm vững chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng, hiểu và làmđúng quy trình. hướng dẫn công việc cho công nhân. Chịu trách nhiệm quản lý, bố trí, sắp xếp nguồn lực đảm bảo yêu cầu công việc nhằm đáp ứng sản xuất thành phẩm đạt chất lượng tốt.  Bộ phận đổ Sản xuất, định hình theo hình dáng của sản phẩm theo sản phẩm mẫu  Bộ phận mài Làm nhẵn mịn bề ngoài sản phẩm  Bộ phận hoàn thiện Trang trí, đánh bóng sản phẩm làm cho sản phẩm có tính thẩm mĩ cao, sao cho đúng như sản phẩm mẫu  Bộ phận KCS Kiểm tra độ hoàn thiện của sản phẩm trước khi đóng gói bao bì.
 11. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 5  Bộ phận đóng gói Đóng gói sản phẩm, tem nhãn 1.2.2.1.Nhận xét bộ máy quản lý của công ty  Ưu điểm Bộ máy tổ chức của công ty được thiết lập chặt chẽ. Các phòng ban đảm nhận nhiệm vụ riêng biệt nhưng có sự thống nhất với nhau. Các phòng ban đề hoạt động theo nguyên tắc của công ty và quy định nhà nước dưới sự hướng dẫn và kiểm soát của ban giám đốc. Bộ máy tổ chức của công ty đáp ứng được điều kiện cần thiết để hoàn thành nhiện vụ quản lý và phát triển công ty đi lên trong xu thế hội nhập hiện nay.  Nhược điểm Cơ cấu tổ chức lãnh đạo còn hoạt động ở quy mô nhỏ nên không đáp ứng được một số hoạt động quản lý cũng như sản xuất của công ty dẫn đến xảy ra nhiều sai sót và yếu kém trong quá trình hoạt động. 1.3.Tình hình nhân sự và nhận xét đánh giá về nhân sự của Công ty TNHH TMDV và XD Quang Thành Phát 1.3.1 Tình hình nhân sự Trong cơ quan có lực đội ngũ nhân sự trình độ cao cùng với lớp cán bộ lãnh đạo dày dạng kinh nghiệm có thể đáp ứng được những yêu cầu và nhiệm vụ của tổ chức đưa ra. Bảng 1.3.1.1. Cơ cấu lao động của công ty năm 2018. Phân theo trình độ chuyên môn Số lao động (người) Tỉ lệ (%) Đại học 15 9 Cao đẳng, trung cấp 10 6 Sơ cấp và công nhân kỹ thuật 144 85 Tổng số lao động 169 100 (Nguồn tài liệu: Theo báo cáo của công ty và tính toán của tác giả). Biểu đồ 1.3.1.2.Tỷ lệ trình độ chuyên môn của nhân sự trong công ty
 12. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 6 Bảng 1.3.1.3.Bảng cơ cấu nhân viên theo trình độ (2016 – 2018) (Đơn vị tính: người) Trình độ Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Lao động phổ thông 125 135 144 Lao động chuyên môn 15 20 25 Tổng cộng 140 155 169 Biểu đồ 1.3.1.4.Biểu đồ thể hiện cơ cấu nhân viên theo trình độ 9% 6% 85% Biểu đồ Tỷ lệ trình độ chuyên môn của nhân sự công ty Đại học Cao đẳng, Trung cấp Sơ cấp và công nhân kỹ thuật
 13. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 7 (Nguồn: Nhân sự)  Biểu đồ cho ta thấy tình hình nhân sự của công ty Thành Phát biến đổi không nhiều. Qua 3 năm, số lao động phổ thông và lao động có chuyên môn đều có xu hướng tăng lên từ năm 2016 đến năm 2018 Bảng 1.3.1.5.Bảng cơ cấu nhân viên theo giới tính (Đơn vị tính: người) Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Nam 82 88 96 Nữ 52 57 60 Tổng cộng 134 145 156 (Nguồn: nhân sự) 0 20 40 60 80 100 120 140 160 2016 2017 2018 Lao động phổ thông Lao động chuyên môn
 14. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 8 Biểu đồ 1.3.1.6.Biểu đồ thể hiện cơ cấu nhân viên theo giới tính  Biểu đồ cho thấy tình hình nhân sự của công ty Thành Phát có sự biến động tăng đều qua các năm từ năm 2016 đến năm 2018. Cụ thể là qua 3 năm: - Số nhân viên năm tăng thêm 14 người - Số nhân viên nữ tăng thêm 8 người 1.3.2. Nhân xét đánh giá tình hình nhân sự của công ty Những ưu điểm: - Xác định người lao động là nhân tố quyết định đến sự phát triển bền vững của doanh nghiệp nên ngay từ những ngày đầu ban lãnh đạo công ty luôn chú trọng quan tâm đúng mức đến các chính sách ưu đãi cho người lao động. + Về chế độ lương: công ty chủ trương “làm nhiều hưởng nhiều” tuy nhiên vẫn luôn đảm bảo cho người lao động có nguồn thu nhập ổn định. Ngoài phần lương “cứng”, người lao động còn được hưởng thêm phần lương phụ trội do năng suất lao động vượt hơn so với mức đề ra. + Về chế độ thưởng: Bình thường vào dịp cuối năm công ty xét thưởng cho người lao động trên cơ sở bình bầu A, B, C. Bên cạnh đó, công ty còn áp dụng chế độ thưởng đột xuất cho những cá nhân có thành tích xuất sắc, hoặc nếu kết quả kinh doanh tốt công ty sẽ xét thêm cho đợt thưởng giữa năm, đảm bảo cho người lao động có thêm 0 20 40 60 80 100 120 2016 2017 2018 Nam Nữ
 15. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 9 thu nhâp đồng thời khuyến khích cán bộ công nhân viên làm việc hết sức mình vì sự phát triển của công ty. + Chính sách đào tạo: việc nâng cao trình độ tay nghề của công nhân được thực hiện trên cơ sở tự đào tạo, người có nhiều kinh nghiệm đào tạo người có ít kinh nghiệm hơn. Bên cạnh đó, hằng năm công ty đều có cử nhiều cán bộ quản lý cũng như công nhân viên tham gia các lớp tập huấn để nâng cao trình độ tay nghề, trình độ quản lý do các trung tâm trong ngoài tỉnh tổ chức. Tất cả các khoản chi phí đào tạo do công ty tài trợ. + Chế độ khác: Ngoài ra công ty còn hỗ trợ cho công nhân chi phí ăn trưa, ăn chiều, thuê nhà cho công nhân ở, đảm bảo vấn đề ăn ở, an ninh cho người lao động. Bên cạnh đó, công ty còn thực hiện việc đóng hầu như các khoản bảo hiểm cho người lao động như : bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm sinh mạng, bảo hiểm phẫu thuật. Nhìn chung, chế độ đãi ngộ của người lao động luôn được công ty quan tâm chu đáo và ngày càng được cải thiện. Những nhược điểm: Về mặt chất lượng lao động của Công ty Quang Thành Phát cũng có những nhược điểm là: - Tuy cán bộ công nhân viên có trình độ học vấn và chuyên môn nhưng được bố trí công việc chưa thực sự đúng vị trí, ngành nghề mà mình đã được đào tạo. Họ vẫn làm những công việc chưa đúng sở trường của mình. - Sự bố trí lao động vẫn chưa thực sự khoa học nên chưa tận dụng được hết năng lực lao động của công nhân viên. - Một số lao động phổ thông vẫn chưa được qua đào tạo cũng ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng công việc. Đội ngũ lao động phổ thông chưa ổn định do làm theo mùa vụ cũng ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh. 1.4.Doanh số Công ty TNHH TMDV và XD Quang Thành Phát 1.4.1. Các bảng thể hiện doanh số công ty Doanh số của Công ty Quang Thành Phát được thể hiện qua các bảng sau
 16. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.86410 Bảng 1.4.1.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công Ty TNHH TMDV và Xây Dựng Quang Thành Phát trong 3 năm 2014- 2016 (Đơn vị tính:đồng) Năm Chỉ tiêu Doanh thu Chi phí Lợi nhuận 2014 20.605.386.570 20.489.254.960 116.131.610 2015 22.033.081.088 21.891.045.476 142.035.612 2016 15.384.999.601 15.516.547.089 (131.547.488) So sánh năm 2015 với năm 2014 Số tiền (VNĐ) 1.427.694.518 1.401.790.516 25.904.002 Tỷ lệ (%) 6.9 6.8 22.3 So sánh năm 2016 với năm 2015 Số tiền (VNĐ) (6.648.081.487) (6.374.498.387) (273.583.100) Tỷ lệ (%) -30.17 -29.11 -192.6 So sánh năm 2016 với năm 2014 Số tiền (VNĐ) (5.220.386.969) (4.972.707.871) (247.679.098) Tỷ lệ (%) -25.3 -24.26 -213,27 (Nguồn:phòng kế toán)
 17. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.86411 Biểu đồ 1.4.1.2.Biểu đồ doanh thu, chi phí, lợi nhuận qua các năm Biến động giữa doanh thu, chi phí, lợi nhuận Nhìn chung, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty TNHH Sản Xuất – Thương mại THÀNH PHÁT tăng giảm không đều qua các năm từ 2014-1016. - So với 2015 tổng doanh thu của công ty năm 2014 tăng 1.427.694.518 đồng tương ứng tỷ lệ tăng 6,93%. Tổng chi phí tăng với tỷ lệ 6.8% tương ứng tăng 1.401.790.516 đồng , làm cho lợi nhuận trước thuế tăng 22.3% cụ thể là tăng 25.904.002 đồng. - So với năm 2016 tổng doanh thu của công ty năm 2015 giảm mạnh 30,17% tương ứng với giảm 6.648.081.487 đồng. Tổng chi phí giảm 29.11% tương ứng giảm 6.374.498.387 đồng, dẫn đến năm 2016 công ty lỗ 273.583.100 đồng. - So với năm 2016 tổng doanh thu của công ty năm 2014 giảm mạnh 25.3% tương ứng với giảm 5.220.386.969 đồng. Tổng chi phí giảm 24.26% tương ứng giảm 4.972.707.871 đồng, dẫn đến năm 2016 công ty lỗ 247.679.098 đồng. 1.4.2. Nhận xét doanh số Doanh số của Công ty Quang Thành Phát qua các năm biến động không đều. -5,000,000,000 0 5,000,000,000 10,000,000,000 15,000,000,000 20,000,000,000 25,000,000,000 2014 2015 2016 Biểu đồ doanh thu, chi phí, lợi nhuận qua các năm Doanh thu Chi phí Lợi nhuận
 18. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.86412 oƯu điểm: - Do công ty ngày càng chú trọng hơn trong tập trung vào các sản phẩm mang lại lợi nhuận cao, bỏ qua các sản phẩm không mang lại lợi ích cho công ty, điều này giúp tỷ lệ lợi nhuận của công ty ngày càng cao hơn qua các năm. - Lợi nhuận của công ty đạt được mục tiêu năm sau cao hơn năm trước.Các khoảng đầu tư không hợp lý được lược bỏ một cách đáng kể. oNhược điểm: - Trong giai đoạn đầu công ty đầu tư kinh doanh vào một số mặt hàng không mang lại lợi nhuận cũng như giá thành sản phẩm đầu ra không còn được đánh giá cao do đặc thù của sản phẩm được sản xuất từ cao su nên dẫn đến thua lỗ. - Tuy rằng công ty có doanh thu cao nhưng mang lại lợi nhuận thấp, tình hình kinh doanh không đạt hiệu quả cao.  Kiến nghị: Công ty cần nghiên cứu thị trường rõ hơn và đưa ra các giải pháp tăng tỷ lệ lợi nhuận của mình lên như là: phát triển một số mặt hàng mới đáp ứng được nhu cầu của thị trường hiện nay, tập trung vào một số mặt hàng thật sự mạng lại hiệu quả lợi nhuận cho công ty...
 19. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.86413 1.5. Giới thiệu phòng kế toán của Công ty 1.5.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán của công ty Sơ đồ 1.5.1.1.Sơ đồ bộ máy kế toán của công ty 1.5.2. Chức năng và nhiệm vụ của từng phần hành kế toán trong công ty.  Kế toán trưởng Phân công lao động kế toán hợp lý, hướng dẫn toàn bộ công việc kế toán trong phòng kế toán, đảm bảo cho từng bộ phận kế toán phát huy được khả năng chyên môn, tạo sức phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận kế toán có liên quan, góp phần thực hiện tốt chức năng và nhiệm vụ của kế toán, cung cấp thông tin chính xác, kịp thời để phục vụ cho việc chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.  Kế toán tổng hợp Là người ghi chép, tổng hợp các nghiệp vụ kinh tế và tập hợp chi phí, tính giá thành, xác định kết quả kinh doanh, đồng thời ghi vào Sổ Cái, lập bảng thống kê tài sản...  Kế toán Kho - quỹ KẾ TOÁN TỔNG HỢP Kế toán Lương KT Công Nợ-Thanh toán KT Giá thành KT Kho - Quỹ
 20. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.86414 Bảo quản tiền mặt, thu-chi cho các đối tượng căn cứ trên các chứng từ được phê duyệt. Kiểm tra đối chiếu tồn quỹ tiền mặt với kế toán thanh toán.  Kế toán Công nợ - thanh toán Chịu trách nhiệm hạch toán vàtheo dõi các khoản thanh toán công nợ với Ngân sách Nhà nước, với các thành phần kinh tế. Chịu trách nhiệm về các nghiệp vụ liên quan Ngân hàng ( rút, gởi tiền…) quỹ tiết kiệm, tín dụng.  Kế toán Lương Chấm công hàng ngày và tính lương cuối tháng, trích bảo hiểm, các khoản phải nộp với Nhà nước.  Kế toán giá thành Tập hợp chi phí để xácđịnh giá thành. Xácđịnhđơn giá Bình quân đểđưa ra giá bán phù hợp với Khách hàng 1.5.3. Cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động kế toán - Công ty hiện đang sử dụng phần mềm thủ công để hạch toán kế toán. - Phòng làm việc được thiết kế khoa học, phù hợp với yêu cầu làm việc. Các phòng đều được lắp hệ thống chiếu sáng, hệ thống máy điều hòa nhiệt độ hiện đại. Nhằm mang lại môi trường làm việc lý tưởng cho nhân viên. Ưu điểm:  Có hệ thống các chế độ rõ ràng, cụ thể dễ thực hiện.  Đội ngũ kế toán của công ty có trình độ chuyên môn, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, luôn hoàn thành tốt những công việc được giao.  Cơ sở vật chất hiện đại và đầy đủ phục vụ tốt cho công tác kế toán.  Phản ánh kịp thời, đúng thời gian quy định về thông tin, số liệu kế toán.  Thực hiện tốt chế độ sổ sách, báo cáo thanh toán.
 21. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.86415 Nhược điểm:  Máy tính thường gặp sự cố trong khi làm việc gây đình trệ công việc.  Một nhân viên kế toán phải kiêm khá nhiều việc chẳn hạn như kế toán thanh toán kiêm kế toán Vật liệu – CCDC,… thì mức độ hoàn thành công việc chưa được hoàn chỉnh, có thể sai xót trong nghiệp vụ chuyên môn. Kiến nghị Công ty nên thường xuyên kiểm tra và nâng cấp cơ sở vật chất của cả công ty cũng như phòng kế toán để đảm bảo công việc được hoàn thành suông sẻ. Cần tuyển thêm một số kế toán khác để đảm nhận một số bộ phận mà các kế toán hiện hành đang phải kiêm nhiệm quá nhiều làm cho công việc không hoàng thành được như mông muốn. 1.5.4. Mối liên hệ giữa phòng kế toán với các phòng, ban trong công ty Phòng kế toán cũng như các phòng ban khác có chức năng tham mưu cho Ban giám đốc về mảng kế toán tài chính của Công ty. Còn với các phòng ban tương đương, phòng kế toán có quan hệ hỗ trợ, cung cấp thông tin chính xác, kịp thời giúp các phòng ban khác có đầy đủ thông tin để đưa ra những kế hoạch, quyết định chính xác trong sản xuất, tiêu thụ và cung cấp dịch vụ. 1.5.4.1.Nhận xét, đánh giá Công ty áp dụng bộ máy kế toán theo hình thức tập trung luôn đảm bảo sự lãnh đạo thống nhất tập trung, sự phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng bộ phận tạo điều kiện nâng cao chuyên môn cho từng kế toán . Điều này đã góp phần tích cực giúp kế toán nắm bắt được tình hình hoạt động một cách kịp thời, từ đó có những biện pháp điều chỉnh sai lệch thiếu sót một cách nhanh chóng kịp thời. 1.6. Hệ thống thông tin kế toán - Công ty sử dụng hệ thống thông tin kế toán tin học với phần mềm chuyên dụng Smart Pro, MISA SME 2017… và được liên tục cập nhật phiên bản mới phù hợp với các Thông tư, Nghị định của Bộ Tài Chính.
 22. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.86416 - Phòng kế toán của công ty có 1 máy chủ và 4 máy con tương ứng cho cán bộ nhân viên kế toán. Các nhân viên kế toán được kế toán trưởng phân quyền theo từng phần hành của mỗi kế toán viên. - Mỗi kế toán viên có ID và Password đăng nhập riêng, công việc của kế toán viên nào thì chỉ kế toán viên đó có quyền tạo mới, chỉnh sửa hay xóa bỏ; Còn các kế toán viên khác thì chỉ được xem chứ không có quyền thêm, bớt hay chỉnh sửa. Hằng ngày các kế toán viên nhập chứng từ thuộc công việc của mình phụ trách vào phần mềm, sau đó phần mềm tự xử lý các số liệu và tự chuyển vào các sổ, báo cáo, biểu mẫu có liên quan. - Cuối năm tài chính kế toán tổng hợp số liệu và in thành sổ để báo cáo với Ban Giám Đốc, cơ quan thuế và Kiểm toán nhà nước. Ví dụ: Trình tự ghi sổ Kế toán lên máy vi tính. Sơ đồ 1.6.1.Sơ đồ trình tự ghi sổ kế toán trên máy tính của công ty Hàng ngày, kế toán căn cứ vào chứng từ kế toán hoặc Bảng tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại đã được kiểm tra, được dùng làm căn cứ ghi sổ, xác định tài khoản ghi Nợ, tài khoản ghi Có để nhập dữ liệu vào máy vi tính theo các bảng, biểu được thiết kế sẵn trên phần mềm kế toán. Theo quy trình của phần mềm kế toán, các thông tin được tự động nhập vào sổ kế toán tổng hợp (Sổ Cái hoặc Nhật ký- Sổ Cái...) và các sổ, thẻ kế toán chi tiết liên quan. Sổ kế toán: Sổ tổng hợp, Sổ chi tiết Chứng từ kế toán Bảng tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại - Báo cáo tài chính - Báo cáo kế toán quản trị Ghi chú Nhập số liệu hàng ngày In sổ, báo cáo cuối tháng, cuối năm Đối chiếu, kiểm tra Phần mềm kế toán
 23. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.86417 Cuối tháng (hoặc bất kỳ vào thời điểm cần thiết nào), kế toán thực hiện các thao tác khoá sổ (cộng sổ) và lập Báo cáo tài chính. Việc đối chiếu giữa số liệu tổng hợp với số liệu chi tiết được thực hiện tự động và luôn đảm bảo chính xác, trung thực theo thông tin đã được nhập trong kỳ. Người làm kế toán có thể kiểm tra, đối chiếu số liệu giữa sổ kế toán với báo cáo tài chính sau khi đã in ra giấy. Sơ đồ 1.6.2.Hệ thống báo cáo kế toán - Ưu điểm: Nhân viên phòng kế toán đều có thể tự truy cập để kiểm tra, đối chiếu số liệu nên tốn ít thời gian, dễ dàng kiểm soát các số liệu nhập, mọi người đều có thể giúp đỡ lẫn nhau trong công việc. - Nhược điểm: Sử dụng phần mềm nội bộ nên khi máy chủ bị trục trặc kĩ thuật, bị hư hỏng thì mọi công việc của phòng kế toán bị trì trệ; như vậy nhân viên kế toán phải làm trong excel trước rồi mới nhập máy chủ sau, rất tốn thời gian. 1.7 Tổ chức nghiệp vụ Kế toán tổng hợp, Kế toán chi tiết tại công ty 1.7.1. Chế độ kế toán áp dụng tại công ty Quy trình QL nhân lực Quy trình tài chính Quy trình sản xuất Quy trình mua hàng Quy trình bán hàng Hệ thống báo cáo kế toán Sự kiện kinh tế
 24. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.86418 Công ty áp dụng chế độ kế toán Việt Nam do Bộ Trưởng Bộ Tài Chính ban hành theo Thông tư số 200/2014 TT-BTC ngày 22/12/2014 và các Thông Tư sửa đổi, Bổ sung hướng dẫn đính kèm.  Niên độ kế toán: Bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc 31/12 năm dương lịch.  Nguyên tắc đánh giá tài sản cố định tại công ty: theo giá thực tế.  Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, bất động sản đầu tư: theo phương pháp đường thẳng.  Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: chuẩn mực kế toán số 2  Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, bất động sản đầu tư: theo phương pháp đường thẳng.  Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: theo phương pháp bình quân gia quyền cuối tháng  Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: theo phương pháp kê khai thường xuyên.  Hệ thống tài khoản kế toán áp dụng theo quyết định số 48/2006/QĐ-BTC và được chi tiết hóa phù hợp với đặc điểm sản xuất, kinh doanh yêu cầu quản lý của công ty. Các mẫu báo cáo tài chính công ty áp dụng:  Bảng cân đối kế toán  Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh  Báo cáo lưu chuyển tiền tệ  Bản thuyết minh báo cáo tài chính  Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán: Đồng Việt Nam (VNĐ).  Công ty nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ 1.7.2 Trình tự sổ sách kế toán Hình thức kế toán công ty đang áp dụng: Chứng Từ Ghi Sổ Đặc trưng cơ bản của kế toán máy theo hình thức Chứng từ ghi sổ:
 25. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.86419 Căn cứ trực tiếp để ghi sổ kế toán tổng hợp là “Chứng từ ghi sổ”. Việc ghi sổ kế toán tổng hợp bao gồm:  Ghi theo trình tự thời gian trên Sổ Đăng ký Chứng từ ghi sổ;  Ghi theo nội dung kinh tế trên Sổ Cái. Chứng từ ghi sổ do kế toán lập trên cơ sở từng chứng từ kế toán hoặc Bảng tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại, có cùng nội dung kinh tế. Chứng từ ghi sổ được đánh số hiệu liên tục trong từng tháng hoặc cả năm (theo số thứ tự trong Sổ Đăng ký Chứng từ ghi sổ) và có chứng từ kế toán đính kèm, phải được kế toán trưởng duyệt trước khi ghi sổ kế toán. Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ gồm có các loại sổ kế toán sau:  Chứng từ ghi sổ;  Sổ Đăng ký Chứng từ ghi sổ;  Sổ Cái;  Các sổ, thẻ kế toán chi tiết.
 26. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.86420  Ưu điểm Mẫu sổ đơn giản, dễ ghi chép, thuận tiện cho việc phân công lao động kế toán. Sổ sách nếu làm trên máy để in, vì mỗi sổ đều gói gọn trong trang A4. CTGS dùng để ghi các chứng từ vào đó,nếu chứng từ phát sinh quá nhiều, có thể lập bảng kê chứng từ cùng loại trước, lấy số cộng để ghi CTGS, rồi lấy số liệu cộng ở CTGS ghi vào sổ cái, như vậy giảm được rất nhiều việc ghi chép vào sổ cái, vì vậy nhìn sổ cái không bị rối.  Nhược điểm Số lượng ghi chép nhiều, thường xuyên xảy ra hiện tượng trùng lặp. Việc kiểm tra đối chiếu số liệu thường được thực hiện vào cuối tháng, vì vậy tốc độ cung cấp thông tin chậm. Đòi hỏi kế toán viên, kế toán trưởng phải đối chiếu khớp đúng số liệu giữa CTGS với CTGS khác do các đồng nghiệp khác, ở phần hành kế toán khác lập trước khi ghi vào Sổ đang ký chứng từ ghi sổ và ghi vào sổ cái. Trình độ kế toán viên tương đối đồng đều. Khi và chỉ khi đã ghi số liệu vào sổ cái mới ghi ngày tháng vào chổ: Đã ghi sổ cái ngày....trên CTGS, như vậy mới không bị sai sót, ghi trùng. Nếu chứng từ cùng loại của một nghiệp vụ nào đó từ 10 chứng từ trở lên trong ngày thì nên áp dụng hình thức CTGS để giảm việc ghi chép từng chứng từ vào Sổ cái.
 27. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.86421 Sơ đồ 1.7.2.1. Trình Tự Ghi Sổ Kế Toán Theo Hình Chứng Từ Ghi Sổ Giải thích ký hiệu: Ghi hàng ngày Ghi cuối tháng hoặc định kỳ Đối chiếu, kiểm tra  Trình tự ghi sổ  Hàng ngày, căn cứ vào chứng từ kế toán đã được kiểm tra để ghi vào sổ nhật ký chung theo trình tự thời gian. Sau đó, căn cứ vào các số liệu trên sổ nhật ký chung để ghi vào sổ cái theo các tài khoản kế toán phù hợp  Căn cứ vào các chứng từ này kế toán xác định tài khoản ghi Nợ, tài khoản ghi Có để nhập dữ liệu vào các bảng, biểu được thiết kế sẵn trên phần mềm kế toán. Chứng từ kế toán Sổ, thẻ kế toán chi tiết Bảng tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại Sổ quỷ Bảng tổng hợp chi tiết Sổ cái Bảng cân đối số phát sinh BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỨNG TỪ GHI SỔ Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ
 28. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.86422 Theo quy trình của phần mềm kế toán, các thông tin được tự động nhập vào sổ kế toán tổng hợp và các sổ kế toán có liên quan.  Cuối tháng (hoặc bất kỳ vào thời điểm cần thiết nào), kế toán thực hiện các thao tác khoá sổ (cộng sổ) và lập báo cáo tài chính. Việc đối chiếu giữa số liệu tổng hợp với số liệu chi tiết được thực hiện tự động và luôn đảm bảo chính xác, trung thực theo thông tin đã được nhập trong kỳ. Người làm kế toán có thể kiểm tra, đối chiếu số liệu giữa sổ kế toán với báo cáo tài chính sau khi đã in ra giấy. 1.7.3. Hệ thống tài khoản được áp dụng Công ty Quang Thành Phát sử dụng hệ thống tài khoản được ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC của Bộ tài chính. Một số tài khoản hiện đang sử dụng tại Công ty: DANH MỤC HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY TNHHTHÀNH PHÁT SỐ HIỆU TÀI KHOẢN TÊN TÀI KHOẢN 111 Tiền mặt 112 Tền gửi ngân hàng 131 Phải thu của khách hàng 133 Thuế GTGT đầu vào 152 Nguyên vật liệu 154 Chi phí sản xuất dở dang 155 Thành phẩm 211 Tài sản cố định hữu hình 214 Hao mòn tài sản cố định 311 Vay ngắn hạn 331 Phải trả khách hàng. 3331 Thuế GTGT đầu ra 3334 Thuế thu nhập doanh nghiệp 3335 Thuế thu nhập cá nhân
 29. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.86423 334 Phải trả công nhân viên 338 Phải trả, phải nộp khác 411 Nguốn vốn kinh doanh 421 Lợi nhuận chưa phân phối 511 Doanh thu bán hàng hóa 632 Giá vốn hàng bán 635 Chi phí tài chính 642 Chi phí quản lý doanh nghiệp 711 Thu nhập khác 811 Chi phí khác 821 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 911 Xác định kết quả kinh doanh 1.7.3.1.Nhận xét Với danh mục tài khoản được mở, kế toán đã phản ánh tương đối chính xác số hiệu có về tình hình luân chuyển và sử dụng tài sản, vật tư, tiền vốn của công ty, kế toán đã thực hiện tốt việc theo dõi chi tiết các chi phí phát sinh bằng cách mở những sổ chi tiết theo dõi riêng, vì thế công tác kế toán được tiến hành một cách trôi chảy, đáp ứng kịp thời, đầy đủ mọi nhu cầu về thông tin cho Ban Giám Đốc Công ty. Công ty áp dụng hệ thống tài khoản theo chuẩn mực kế toán của Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng BTC áp dụng cho Doanh nghiệp nhỏ và vừa được xây dựng trên cơ sở áp dụng đầy đủ 7 chuẩn mực kế toán thông dụng. Điều đó giúp cho Công ty kịp thời cập nhật thông tin mới nhất của chế độ theo quy định của Bộ tài chính. 1.8. Nghiệp vụ lập báo cáo tài chính của Công ty 1.8.1. Hệ thống báo cáo Theo chế độ kế toán hiện hành cũng như nhu cầu thông tin cho sản xuất, theo định kỳ hàng quý, hàng năm công ty tiến hành lập báo cáo tài chính gởi Hội đồng quản trị, chi cục thuế, cục thống kê gồm: - Bảng cân đối kế toán.
 30. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.86424 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ. - Thuyết minh báo cáo tài chính. Ngoài các báo cáo trên, công ty còn sử dụng nột số báo cáo nội bộ để cung cấp thông tin đột xuất, nhanh chóng kịp thời cho Ban giám đốc theo yêu cầu quản lý Các báo cáo nội bộ gồm: - Báo cáo giá thành đơn vị sản phẩm. - Báo cáo xuất nhập tồn nguyên vật liệu và các báo cáo khác. 1.8.2. Một số chính sách áp dụng tại Công ty  Niên độ kế toán: Bắt đầu từ 01/01 đến 31/12  Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: tiền đồng Việt Nam.  Hình thức kế toán: nhật kí chung  Nguyên tắc ghi nhận hang tồn kho: theo giá thực tế  Phương pháp tính giá hàng tồn kho: bình quân gia quyền  Phương pháp hạch toán hang tồn kho: kê khai thường xuyên  Phương pháp lập dự phòng giảm giá hang tồn kho  Phương pháp ghi nhận TSCĐ: theo tỉ giá thực tế  Phương thức tính khấu hao TSCĐ: đường thẳng  Phương pháp phân bổ chi phí trả trước: theo đường thẳng  Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỉ giá: ghi nhận tỉ giá thực tế, xuất ngoại tệ theo giá bình quân 1.8.2.1. Bảng cân đối kế toán (Trích phụ lục 11) - Cơ sở lập Bảng cân đối kế toán  Căn cứ vào sổ kế toán tổng hợp để lập số cuối năm.  Căn cứ vào sổ, thẻ kế toán chi tiết để lập số cuối năm.  Căn cứ vào Bảng Cân Đối Kế Toán của năm trước ( để trình bày cột đầu năm). - Nội dung Bảng cân đối kế toán
 31. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.86425  Cột số năm trước: Căn cứ vào cột năm nay của “ Bảng Cân Đối Kế Toán” được lập năm trước ( lập ngày 31/12/2015).  Cột số năm nay: Chuyển số liệu của các TK từ loại 1 đến loại 4 ( phần số dư cuối kỳ) trên bảng “ Cân Đối Số Phát Sinh ” năm và ghép vào từng chỉ tiêu tương ứng trên Bảng CĐKT.  Các chỉ tiêu liên quan đến khách hàng và nhà cung cấp ( người bán) thì căn cứ vào Bảng Tổng Hợp TK 131, 331. - Mục đích của Bảng cân đối kế toán Bảng cân đối kế toán là báo cáo tài chính tổng hợp, phản ánh tổng quát toàn bộ giá trị tài sản hiện có và nguồn hình thành tài sản của doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định. Số liệu trên Bảng cân đối kế toán cho biết toàn bộ giá trị tài sản hiện có của doanh nghiệp theo cơ cấu của tài sản, nguồn vốn và cơ cấu nguồn vốn hình thành các tài sản. Căn cứ vào Bảng cân đối kế toán có thể nhận xét, đánh giá khái quát tình hình tài chính của doanh nghiệp. Nội dung và cách lập Bảng cân đối kế toán (Tham chiếu phụ lục 04)  TÀI SẢN A. TÀI SẢN NGẮN HẠN – Mã số 100 (Mã số 100 = Mã số 110 + Mã số 120 + Mã số 130 + Mã số 140 + Mã số 150 ). Số dư đầu năm là 6.173.005.420 đồng) I. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN – Mã số 110 (Mã số 110 = Mã số 111 + Mã số 112. Số tiền 17.069.584.493 1. Tiền – Mã số 111
 32. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.86426 Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này căn cứ vào tổng số dư nợ của các TK 111 “Tiền mặt”. Số tiền 12.192.719.809 đồng, TK 112 “Tiền gửi Ngân hàng” số tiền 4.876.865.116 đồng.(Mã số 111 – Số tiền 17.069.584.493 đồng) IV. HÀNG TỒN KHO – Mã số 140 (Mã số 140 = Mã số 141 + Mã số 149 . Số tiền: 4.330.031.042 đồng) 1. Hàng tồn kho – Mã số 141 Số liệu để ghi vào chỉ tiêu “Hàng tôn kho” căn cứ số dư Nợ của các TK 152 “Nguyên liệu, vật liệu”, TK 153 “Công cụ, dụng cụ”, TK 154 “Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang”, TK 155 “Thành phẩm”, TK 156 “Hàng hóa”. Số tiền: 4.330.031.042 đồng) V.TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC – Mã số 150 (Mã số 150 = Mã số 151 + Mã số 152 + Mã số 153 + Mã số 154 + Mã số 155. Số tiền: 150.343.520 đồng) 2. Thuế GTGT được khấu trừ - Mã số 152 Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này căn cứ vào số dư Nợ của TK 133 “thuế giá trị gia tăng được khấu trừ” . Số tiền: 145.343.520 đồng 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước – Mã số 153 Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này căn cứ vào số dư Nợ chi tiết của TK 333 “Thuế và các khoản phải thu nhà nước”. Số tiền: 5.000.000
 33. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.86427 B. TÀI SẢN DÀI HẠN KHÁC - Mã số 200 (Mã số 200 = Mã số 210 + MÃ số 220 + Mã số 230 + Mã số 240 + Mã số 250 + Mã số 260. Số tiền: 3.976.441.257 đồng) II. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH – Mã số 220 (Mã số 220 = Mã số 221 + Mã số 224 + Mã số 227. Số tiền: 1.720.653.850 đồng) 1. Tài sản cố định – Mã số 221 (Mã số 221 = Mã số 222 + Mã số 223. Số tiền 1.720.653.850 đồng) + Nguyên giá – Mã số 222 Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Nợ của TK 211 “Tài sản cố định hữu hình”. Số tiền: 8.366.884.431 đồng) + Giá trị hao mòn lũy kế - Mã số 223 Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có của TK 2141 “Hao mòn TSCĐ hữu hình” và được ghi bằng số âm dưới hình thức ngoặc đơn. Số tiền (6.646.230.58) đồng VI. TÀI SẢN DÀI HẠN KHÁC – Mã số 260 (Mã số 260 = Mã số 261 + Mã số 262 + Mã số 263 + Mã số 268. Số tiền: 2.255.787.407 đồng)
 34. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.86428 1. Chi phí trả trước dài hạn - Mã số 261 Số liệu để ghi vào chỉ tiêu “Chi phí trả trước dài hạn” là số dư Nợ chi tiết của TK 242. Số tiền 2.225.787.407 đồng)  TỔNG TÀI SẢN – Mã số 270 (Mã số 270 = Mã số 100 + Mã số 200. Số tiền: 25.526.400.744 đồng)  NGUỒN VỐN C. NỢ PHẢI TRẢ - Mã số 300 (Mã số 300 = Mã số 310 + Mã số 330. Số tiền: 1.336.395.443 đồng) I. NỢ NGẮN HẠN – Mã số 310 (MÃ số 310 = Mã số 311 + Mã số 312 +…+ Mã số 322 + Mã số 323 + MÃ số 324. Số tiền 1.336.395.443 đồng) 1. Phải trả người bán ngắn hạn – Mã số 311 Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này căn cứ vào số dư Có chi tiết TK 331 “Phải trả cho người bán”. Số tiền: 695.192.190 đồng 2.Người mua trả tiển ngắn hạn – Mã số 312 Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này căn cứ vào số phát sinh Có chi tiết của TK 131 “Phải thu của khách hàng”. Số tiền: 457.878.064 đồng.
 35. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.86429 4. Phải trả người lao động – Mã số 314 Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này căn cứ vào số dư Có chi tiết TK 334. Số tiền: 171.228.427 đồng. 12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi – Mã số 322 Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này căn cứ vào số dư Có TK 353 “Quỹ khen thưởng, phúc lợi”. Số tiền: 12.096.762 đồng. D. VỐN CHỦ SỞ HỮU – Mã số 400 (Mã số 400 = Mã số 410 + Mã số 430. Số tiền 24.190.005.301 đồng) I. VỐN CHỦ SỞ HỮU – Mã số 410 (Mã số 410 = Mã số 411 + Mã số 412 +…+ Mã số 420 + Mã số 421 + Mã số 422. Số tiền 24.190.005.301 đồng) 1. Vốn góp của chủ sỡ hữu – Mã số 411 (Mã số 411 = Mã số 411a + Mã số 411b. Số tiền: 20.000.000.000 đồng) 8. Quỹ đầu tư phát triển – Mã số 418 Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này căn cứ vào số dư Có của TK 414 “Quỹ đầu tư phát triển”. Số tiền 150.574.051 đồng. 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối – Mã số 421
 36. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.86430 (Mã số 421 = Mã số 421a + Mã số 421b. Số tiền: 4.039.431.250 đồng) + Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước – Mã số 421a Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này căn cứ vào số dư dư Có TK 4211 “Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước”. Trường hợp TK 4211 có số dư Nợ thì số liệu này được ghi bằng số âm dưới dạng ngoặc đơn. Số tiền: 217.423.124 đồng. + Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này – Mã số 421b Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này căn cứ vào số dư bên Có TK 4212 “Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay”. Trường hợp TK 4212 có số dư Nợ thì số liệu này được ghi bằng số âm dưới dạng ngoặc đơn. Số tiền: (177.991.874) đồng  TỔNG NGUỒN VỐN - Mã số 440 (Mã số 440 = Mã số 300 + Mã số 400. Số tiền: 25.526.400.744 đồng) 1.8.2.2. Bảng báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (Trích phụ lục 12)  Cơ sở lập Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh  Căn cứ vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của năm trước.  Căn cứ vào bảng CĐSPS trong kỳ.  Nội dung Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh  Cột số năm trước: Căn cứ vào cột năm nay của “Báo cáo xác định kết quả hoạt động kinh doanh” năm trước.
 37. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.86431  Cột số năm nay: Chuyển số liệu từ Bảng CĐSPS năm của các TK từ loại 5 đến loại 8 (phần số phát sinh) và ghép vào từng chỉ tiêu tương ứng trên Báo cáo KQKD.  Mục đích của Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh  Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh phản ánh tình hình và kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, bao gồm kết quả từ hoạt động kinh doanh chính và kết quả từ hoạt động tài chính và hoạt động khác của doanh nghiệp  Nội dung và cách lập bảng Báo cáo kết quả hoạt dộng kinh doanh ( phụ lục 05) 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01) Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là lũy kế số phát sinh bên Có của TK 511 “Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ”. Số tiền 15.341.986.098 đồng. 2. Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02) Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là lũy kế số phát sinh bên Nợ của TK 511 “ Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ”. Số tiền: 0 đồng 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vu (Mã số 10) (Mã số 10 = Mã số 02 – Mã số 02. Số tiền 15.341.986.098 đồng) 4. Giá vốn hàng bán (Mã số 11) Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là lũy kế số phát sinh bên của TK 632 “Giá vốn hàng bán”. Số tiền: 13.590398.772 đồng
 38. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.86432 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 20) (Mã số 20 = Mã số 10 – Mã số 11. Số tiền: 1.751.587.326 đồng) 6. Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21) Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là lũy kế số phát sinh bên Nợ của TK 515 “Doanh thu hoạt động tài chính”. Số tiền: 39.802.476 đồng. 7. Chi phí tài chính (Mã số 22) Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là lũy kế số phát sinh bên Có TK 635 “Chi phí tài chính”. Số tiền: 49.047.008 đồng 8. Chi phí bán hàng (Mã số 25) Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là tổng cộng số phát sinh bên Có TK 641 “Chi phí bán hàng”. Số tiền: 749.251.617 đồng 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp (Mã số 26) Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là tổng cộng số phát sinh bên Có TK 642 “Chi phí quản lý doanh nghiệp”. số tiền: 1.127.849.692 đồng 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động tài chính (Mã số 30) [(Mã số 30 = Mã số 20 + (Mã số 21 – Mã số 22) – (Mã số 25 + Mã số 26). Số tiền: (134.758.515) đồng]
 39. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.86433 11. Thu nhập khác (Mã số 31) Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là tổng số phát sinh bên Nợ của TK 711 “Thua nhập khác”. Số tiền: 3.211.027 đồng 12. Chi phí khác (Mã số 32) Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là tổng số phát sinh bên Có TK 811 “Chi phí khác”. Số tiền là 0 đồng. 13. Lợi nhuận khác (Mã số 40) (Mã số 40 = Mã số 31 – Mã số 32. Số tiền: 3.211.027 đồng) 14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (Mã số 50) (Mã số 50 = Mã số 30 + Mã số 40. Số tiền: (131.547.488) đồng) 15. Chi phí thuế thu nhệp doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51) Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là tổng số phát sinh bân Có TK 8211 “Chi phí thuế thu nhệp doanh nghiệp hiện hành”. Số tiền 0 đồng 16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52) Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là tổng số phát sinh bên Có TK 8211 “chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại”. số tiền 0 đồng
 40. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.86434 17. Lợi nhuận sau thuế thu nhệp doanh nghiệp (Mã số 60) (Mã số 60 = Mã số 50 – Mã số 51 – Mã số 52. Số tiền: (131.547.488) đồng) 1.8.2.3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ ( Trích phụ lục 13)  Cơ sở lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ  Sổ kế toán theo dõi vốn bằng tiền .  Sổ kế toán chi tiết, sổ tổng hợp các khoản đầu tư.  Sổ kế toán các khoản phải thu, phải trả  Báo cáo lưu chuyển tiền tệ kỳ trước….  Nội dung Báo cáo lưu chuyển tiền tệ  Theo phưng pháp trực tiếp, các luồng tiền vào, tiền ra được xác định và trình bày trong BCLCTT theo ba hoạt động kinh doanh, đầu tư, bằng cách phân tích tổng hợp trực tiếp và các khoản tiền thu vào, chi ratheo từng nội dung thu, chi từ các sổ kế toán tổng hợp và chi tiết của công ty.  Cột số liệu năm trước: Căn cứ vào cột năm nay của bảng Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm trước lập ngày 31/12/2014.  Cột số liệu năm nay : lấy từ sổ chi tiết quỹ tiền mặt và sổ tiền gửi ngân hàng, sổ kế toán phải thu, phải trả để ghi vào các chỉ tiêu tương ứng trong bảng lưu chuyển tiền tệ. 1.8.2.4. Bản thuyết minh báo cáo tài chính (Trích phụ lục 14)  Cơ sở lập bản thuyết minh báo cáo tài chính  Căn cứ vào bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm báo cáo  Căn cứ vào sổ kế toán tổng hợp  Căn cứ vào sổ, thẻ kế toán chi tiết hoặc bảng tổng hợp chi tiết có liên quan  Căn cứ vào bản thuyết minh báo cáo tài chính năm trước
 41. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.86435  Căn cứ vào tình hình thực tế của doanh nghiệp và các tài liệu liên quan khác  Nội dung và phương pháp lập bản thuyết minh báo cáo tài chính Căn cứ vào đặc điểm tình hình của doanh nghiệp; kỳ kế toán, đơn vị sử dụng tiền tệ; các chuẩn mực kế toán; các chính sách kế toán; và các tài liệu liên quan để công ty lập bản thuyết minh về các chỉ tiêu kế toán trong bản thuyết minh.  Mục đích của bản thuyết minh báo cáo tài chính Bản thuyết minh báo cáo tài chính là một bộ phận hợp thành không thể tách rời của báo cáo tài chính, doanh nghiệp dùng để mô tả manh tính tường thuật hoặc phân tích chi tiết các thông tin số liệu đã được trình bày trong Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, bao cáo lưu chuyển tiền tệ cũng như các thông tin cần thiết khác theo yêu cầu của các chuẩn mực kế toán cụ thể. Bản thuyết minh báo cáo tài chính cũng có thể trình bày những thông tin khác nếu doanh nghiệp xét thấy cần thiết cho việc trình bày trung thực, hợp lý báo cáo tài chính. 1.9. Tổ chức kế toán quản trị tại Công ty 1.9.1. Khái niệm - Theo luật kế toán Việt Nam: Kế toán quản trị là việc thu thập , xử lý, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính theo yêu cầu quản trị và quyết định kinh tế, tài chính trong nội bộ đơn vị kế toán. - Theo định nghĩa của viện kế toán viên quản trị Hoa Kỳ: Kế toán quản trị là quá trình nhận diện, đo lường, phân tích, diễn giải và truyền đạt thông tin trong quá trình thực hiện các mục đích của tổ chức. Kế toán quản trị là một bộ phận thống nhất trong quá trình quản lý, và nhân viên kế toán quản trị là những đối tác chiến lược quan trọng trong đội ngũ quản lý của tổ chức. 1.9.3.Cách tổ chức kế toán quản trị tại Công ty 1.9.3.1.Vai trò Kế toán quản trị giữ vai trò quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu chiến lược của tổ chức, nó bao gồm việc cung cấp thông tin để hỗ trợ cho việc sản xuất các
 42. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.86436 sản phẩm với chi phí thấp, chất lượng được giữ vững, giao hàng đúng hạn và khuyến khích việc sáng kiến, điều này cũng có nghĩa là : - Về bản chất: Kế toán quản trị là một quá trình đo lường. - Về phạm vi: Kế toán quản trị gồm các thông tin tài chính như giá phí, thông tin tác nghiệp như tỷ lệ sản phẩm hỏng v.v… - Về mục đích: Kế toán quản trị giúp cho tổ chức đạt mục tiêu chiến lược nhưng đó không phải là mục tiêu lập báo cáo tài chính hay báo cáo thuế. 1.9.3.2Mục đích Tại Công ty hệ thống kế toán quản trị hướng vào quy trình sản xuất nó sẽ giúp nhà quản trị doanh nghiệp nắm vững các khía cạnh sau: - Thứ nhất là hiểu được mối quan hệ nhân quả. Ví dụ, cái gì làm phát sinh chi phí; tại sao các hoạt động này không sinh lợi . - Thứ hai là nhận diện những hoạt động không làm tăng thêm giá trị. Ví dụ như nhận diện những công việc thừa hay những hoạt động không đáp ứng yêu cầu của khách hàng từ đó có thể tổ chức lại quá trình sản xuất cho hợp lý. - Thứ ba là hiểu được mối quan hệ giữa các sự kiện trong chuỗi các sự kiện, ví dụ thông tin kế toán quản trị có thể chỉ ra ảnh hưởng của nhà cung cấp hay nhà phân phối đến giá trị sản phẩm hay dịch vụ mà khách hàng phải trả. - Thứ tư là tách biệt các tác động bên trong và bên ngoài tổ chức, ví dụ kế toán quản trị có thể chỉ ra bộ phận nào của quá trình sản xuất cản trở khả năng sản xuất và đưa đến sự bất mãn cho khách hàng. Hệ thống kế toán quản trị có tác động đến hành vi của các cá nhân trong tổ chức là: do cách thức đo lường của kế toán quản trị có thể làm ảnh hưởng đến cách cư xử của con người trong tổ chức, biểu hiện ở chỗ: - Làm thay đổi nhận thức: Cái mà được đo lường, tính toán, thường được nổi bật và người ta thấy rõ vật đó hơn. Vì vậy thông thường các quyết định sẽ được đưa ra sau khi đã có sự đo lường tính toán cụ thể. Ví dụ như các tính toán về chi phí cho việc bảo vệ môi trường sẽ làm cho nhà quản trị nghiêng về phía quyết định mua thiết bị không thải khí hại môi trường dù giá cả có đắt hơn.
 43. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.86437 - Khuyến khích các hành vi đúng đắn: ví dụ khi tính toán tỷ lệ việc giao hàng đúng hạn là dấu hiệu của sự mong muốn giao hàng đúng hạn nhiều hơn và sau khi tính toán được tỷ lệ này sẽ dẫn đến hành vi lựa chọn nhà cung cấp có uy tín về thời hạn giao hàng. - Thay đổi thái độ và sự mong đợi : Việc tính toán là cơ sở cho sự đánh giá có khuynh hướng làm thay đổi thái độ và sự kỳ vọng của mỗi cá nhân. Ví dụ thiết lập định mức thời gian cho một công việc, chính là thiết lập mục tiêu cho sự kỳ vọng đạt được mục tiêu thời gian. Khi đạt được định mức, người ta sẽ nhớ lại những cố gắng những kỳ vọng đã qua và lại cố gắng để đạt thành tích cao hơn, nhưng nếu như không đạt định mức thì thành tích có thể thấp hơn trong kỳ tới. - Thay đổi quan điểm: Người ta thường có khuynh hướng giải thích nguyên nhân của sự thành công gắn với quyết định và hành động của họ, nhưng lại giải thích nguyên nhân của sự thất bại lại gắn với các yếu tố khách quan nằm ngoài sự kiểm soát của họ. Do vậy mà người ta có thể thay đổi quan điểm bởi sự tính toán của kế toán quản trị và dẫn đến sự thay đổi về hành vi. Tất cả những biểu hiện trên cho thấy: Các tính toán của kế toán quản trị đã tạo ra các biến số tác động về tâm lý – xã hội và kết quả của nó là làm thay đổi hành vi của con người trong tổ chức. Những hành vi của cá nhân trong tổ chức sẽ tạo ra giá trị văn hóa của một tổ chức. Giá trị văn hóa của tổ chức bao gồm : Lòng tin và giá trị đạo đức, quan điểm phân phối lợi ích kinh tế, và biểu tượng của tổ chức. Đây chính là những biến số văn hoá bị tác động bởi việc tính toán của kế toán quản trị . Như vậy một hệ thống kế toán quản trị tốt giúp cho việc ra các quyết định, giúp hiểu biết quá trình sản xuất kinh doanh, khuyến khích các hành vi thích hợp, phản ánh giá trị đạo đức và lòng tin. Và tất cả những cái ðó nhằm ðạt mục tiêu chiến lýợc: Chất lýợng, thời gian và giá cả. Ðiều này cũng có nghĩa là kế toán quản trị tự nó không phải là ðiểm kết thúc, nó là công cụ quan trọng ðể ðạt mục tiêu chiến lược cho tổ chức. 1.9.3.3. Nhận xét, đánh giá
 44. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.86438 Kế toán quản trị với vai trò cung cấp thông tin nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trong quá trình toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế. Công ty TNHH TM-DV Thành Phát nhận thấy cần thiết phải xây dựng một hệ thống kế toán quản trị khoa học và hiệu quả. 1.10. Kết luận về công tác kế toán tại Công ty 1.10.1.Thuận lợi - Với đội ngũ công nhân viên lành nghề trong nhiều năm, công ty đã hoàn thành công việc một cách nhanh chóng. - Sản phẩm công ty có chất lượng cao, tạo được uy tín trên thị trường đặc biệt là thị trường nội địa. - Hệ thống nhà xưởng xí nghiệp khang trang, rộng rãi, kho bãi nhà xưởng không ngừng được sửa chữa, đổi mới để phục vụ cho tốt nhất cho nhu cầu sản xuất. 1.10.2. Những khó khăn - Ngành sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ là ngành có khả năng thu lợi, nguồn lợi lớn, nhưng để sản xuất tốt chất lượng đòi hỏi phải có những máy móc thiết bị hiện đại phù hợp. - Thiếu lao động và nguồn lao động không ổn định, máy móc thiết bị không được đầu tư đúng mức.
 45. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.86439 PHẦN 2: THỰC HIỆN PHỎNG VẤN LÃNH ĐẠO, CÁC CHUYÊN VIÊN LÀM CÔNG TÁC KẾ TOÁN –TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH TMDV VÀ XD QUANG THÀNH PHÁT  2.1.Thực hiện phỏng vấn 2.1.1.Phỏng vấn giám đốc tại công ty 1. Họ và tên Nguyễn Thành Quang 2. Chức danh Giám đốc 3. Phòng ban công tác Quản lý 4. Trình độ học vấn Đại học 5. Năm thâm niên trong nghề 5 năm 6. Chuyên nghành theo học Tài chính 7. Hiện làm chuyên môn gì Quản lý doanh nghiệp 8. Điện thoại liên hệ 0909.692.868 2.1.1.1 Chi tiết công việc người được phỏng vấn - Công việc hàng ngày: Nghe báo cáo tình hình công việc ngày qua của các bộ phận trong doanh nghiệp. Nêu lên mặt được, mặt còn yếu kém để các bộ phận sửa chữa và cải thiện, lắng nghe ý kiến của các bộ phận trên để đề ra hướng giải quyết hợp lý. - Công việc hàng tuần: Kiểm tra báo cáo của các bộ phận trong doanh nghiệp. Liên lạc với khách hàng và các nhà cung ứng để giải quyết các vấn đề có liên quan. - Công việc năm: Xem xét quá trình hoạt động của doanh nghiệp trong một năm, đồng thời ra kế hoạch trong năm tới. Công bố đánh giá khen thưởng cho những bộ phận làm việc suất sắc trong năm. 2.1.1.2 Kiến thức kỹ năng cần thiết tại vị trí - Tốt nghiệp đại học thủy sản và có nhiều năm trong nghề chế biến thủy sản nên có nhiều có kinh nghiệm về chuyên môn, năng động trên thị trường, giỏi điều hành nội bộ, khéo léo khi đối ngoại, cụ thể là một người lãnh đạo tốt.
 46. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.86440 2.1.1.3 Thuận lợi trong công việc - Nhận được sự hỗ trợ tận tình của các bộ phận trong cũng như anh em nhân viên trong toàn cty. 2.1.1.4 Khó khăn trong công việc - Do ảnh hưởng của thời tiết nên ảnh hưởng đến tình hình đánh bắt cá của bà con ngư dân nên không đủ nguồn nguyên liệu để phục vụ chế biến dẫn đến hoạt động kinh doanh gặp nhiều khó khăn… 2.1.1.5 Điều tâm đắc của lãnh đạo được phỏng vấn - Qua trao đổi, điều Anh tâm đắc là sự tiến bộ từng ngày của bản thân của doanh nghiệp. Điểm xuất phát của Anh và mọi người không giống nhau nhưng đều có chung mục đích là làm ăn chân chính, giữ uy tín trong kinh doanh. Anh nhận xét, so với lúc mới mở công ty đến thời điểm hiện tại của bài phỏng vấn nhỏ này, Anh và các anh chị nhân viên trong công ty đã tiến bộ nhiều, trải nghiệm nhiều sẽ học hỏi được nhiều. 2.1.1.6 Những kiến thức kỹ năng phải hòan thiện sau khi tốt nghiệp (Chuyên môn ngành nghề; kỹ năng sống; bằng cấp, ngoại ngữ…) - Sau khi tốt nghiệp đại học, các bạn kế toán tương lai cần nắm vững, hiểu rõ các kiến thức cơ bản về tài chính kế toán mà mình đã được học. Luôn trau dồi cải thiện kiến thức về nghiệp vụ kế toán. 2.1.1.7 Nhận định về sự phát triển của ngành nghề kế toán sau này - Kế toán ngày nay không còn là người thụ động nhận số liệu, chứng từ từ những phòng ban trong công ty. Kế toán là cánh tay mặt giúp quản lý tốt tài sản và sự vận động của tài sản. Ngành tài chính kế toán được xem như một ngành tham mưu chủ lực, không thể thiếu đối với bất cứ một doanh nghiệp nào. Do đó nó luôn được tồn tại và phát triển ngày càng vững mạnh. 2.1.1.8 Lời khuyên của lãnh đạo phụ trách kế toán cho sinh viên sắp tốt nghiệp ngành kế toán a) Lời khuyên về chuyên môn:
 47. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.86441 - Theo Anh, làm bất cứ việc gì cũng cần có kiến thức chuyên môn về lĩnh vực đó. Bên cạnh đó, tâm huyết với ngành, nghề mình đã chọn là con đường dẫn đến thành công cho người lựa chọn. Không nên theo xu hướng, theo số đông mà chọn lựa ngành, nghề cho mình. Cần phải khiêm tốn, tìm tòi học hỏi về công tác chuyên môn, nghiệp vụ để ngày càng được hoàn thiện hơn. Tự mình trau dồi kiến thức, nghiệp vụ. Cập nhật kịp thời các chính sách thuế mới. b) Lời khuyên về kỹ năng sống và giao tiếp: - Rèn luyện tính ham học hỏi, cần, kiệm, liêm chính, chí công và vô tư. Trong quan hệ công tác luôn phải khiêm tốn hòa nhã đối với mọi người. Đừng quá nhút nhát, rụt rè vì như vậy sẽ gây khó khăn cho bản thân trong công việc.Tùy theo đối tượng và hoàn cảnh cụ thể mà có cách ứng xử cho phù hợp. c) Lời khuyên về ngành nghề (Tìm việc, tận tâm với công việc.học thêm chuyên môn ). - Công việc tùy theo khả năng và sở thích của mình không cần thiết phải đòi hỏi quá khả năng. Cần phải tận tâm với công việc, luôn yêu nghề nghiệp mà mình đã chọn. Luôn tận tụy và tìm tòi học hỏi chuyên môn nghiệp vụ nhằm đáp ứng tốt nhu cầu của công việc được tốt hơn, tạo được niềm tin cho lãnh đạo.Hãy làm mới công việc mỗi ngày để không ù lỳ, nhàm chán. Vì công việc kế toán dễ đi vào lối mòn, thụ động. Mỗi công việc luôn có ý nghĩa cao đẹp của nó. Kế toán là công việc vô cùng quan trọng giống như xương sống của một con người. 2.1.2. Phỏng vấn kế toán trưởng tại công ty 1. Họ và tên Nguyễn Thị Kim Kháng 2. Chức danh Kế toán trưởng 3. Phòng ban công tác Phòng kế toán 4. Trình độ học vấn Đại học 5. Năm thâm niên trong nghề 7 năm
 48. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.86442 6. Chuyên nghành theo học Kế toán 7. Hiện làm chuyên môn gì Kế toán 8. Điện thoại liên hệ 068873902901 2.1.2.1 Chi tiết công việc người được phỏng vấn - Vị trí của Kế toán trưởng không thuần tuý chỉ là công việc ghi chép phản ánh nghiệp vụ kinh tế, công việc giữ tiền, khoá sổ, lập báo cáo tài chính mà Kế toán trưởng thực sự là người tổ chức thông tin kinh tế tại đơn vị, kiểm tra giám sát các hoạt động kinh tế, giúp lãnh đạo đơn vị phân tích kinh tế đưa ra quyết định quản lý. - Tổ chức hệ thống kế toán của công ty để tiến hành ghi chép, hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, trên cơ sở không ngừng cải tiến tổ chức bộ máy và tuân thủ pháp lệnh kế toán thống kê. - Hoạch định, tổ chức, kiểm tra, duy trì và đổi mới theo hướng hiệu quả các nghiệp vụ kế toán quản trị. - Tổ chức phổ biến và hướng dẫn thi hành kịp thời các chế độ, thể lệ tài chính, kế toán do Nhà nước ban hành cho các cấp thừa hành thuộc hệ thống kế toán – thống kê . - Kiểm tra việc bảo quản, lưu trữ các tài liệu kế toán. - Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, xây dựng đội ngũ kế toán viên của công ty. - Thực hiện quản lý hoạt động ngân sách của doanh nghiệp. 2.1.2.2 Kiến thức kỹ năng cần thiết tại vị trí - Trình độ : Tối thiểu phải tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành kế toán - kiểm toán. - Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vững chế độ kế toán. - Tự tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công.
 49. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.86443 - Biết tổng hợp và phân tích báo cáo. Thi hành nhiệm vụ chính xác và đúng quy định. - Phải có kiến thức cơ bản về sản phẩm nhựa, nghiệp vụ xuất nhập khẩu. - Sử dụng máy tính thành thạo - Đồng thời chúng ta cũng phải có khả năng giao tiếp, ứng xử khéo léo, khiêm tốn, chân thành. Có được khả năng này chúng ta cũng sẽ dễ dàng ḥa đồng với mọi người trong và ngoài công ty, có thể hợp tác tốt với các thành viên trong phòng ban. - Kiến thức về kế toán, cập nhật thường xuyên các Thông tư, nghị định, chính sách thuế của Nhà nước. - Trao đổi tiếp xúc với khách hàng thường xuyên nên cần có kỹ năng giao tiếp, tâm huyết với công việc, cẩn thận và chịu khó. 2.1.2.3 Thuận lợi trong công việc - Là một kế toán trưởng mình có quyền chỉ đạo trực tiếp phòng kế toán trong việc phân công kế toán viên. - Khi phát hiện việc vi phạm pháp lệnh kế toán - thống kê được quyền báo cáo trực tiếp Ban giám đốc. Trường hợp không được Ban giám đốc xử lý thoả đáng có quyền báo cáo HĐQT. 2.1.2.4 Khó khăn trong công việc - Là kế toán trưởng mình phải đối mặt với một khối lượng công việc rất lớn, luôn phải đảm bảo hoàn thành công việc đúng thời hạn và tuyệt đối chính xác đến từng con số. - Luôn phải giữ bí mật các số liệu và tài liệu kế toán của công ty. - Theo dõi nợ nhiều, phải theo sát, liên tục và kịp thời chiếm quá nhiều thời gian và dễ bị sai sót. 2.1.2.5 Điều tâm đắc của chuyên gia được phỏng vấn - Việc trường thay đổi cách thức thực tập, điều này sẽ giúp cho sinh viên được hiểu rõ về nghề kế toán, thấy rõ được những thuận lợi của nghề của kế toán, giúp cho sinh viên có được những kinh nghiệm về nghề nghiệp kế toán sau khi ra trường. 2.1.2.6 Những kiến thức kỹ năng phải hòan thiện sau khi tốt
 50. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.86444 - Ngoài việc tính toán ghi chép các số liệu, diễn đạt tốt trong kế toán là ngôn ngữ trong sáng rõ ràng, mạch lạc và chính xác. Chính vì thế bạn cũng cần phải hoàn thiện khả năng diễn đạt của mình. 2.1.2.7 Nhận định về sự phát triển của ngành nghề - Kế toán là công cụ quản lý kinh tế, tài chính cần thiết cho bất cứ chế độ kinh tế - xã hội nào. Quy mô hoạt động kinh tế càng lớn, sản xuất, xã hội càng phát triển thì nội dung công tác kế toán càng mở rộng vị trí, vai trò của kế toán càng được nâng cao. - Nghề kế toán ít nhiều rèn luyện cho chúng ta tính cẩn thận, chu đáo, kỹ năng phân tích và xử lý các tính huống , khả năng bao quát vấn đề, nhìn xa của một người lãnh đạo. 2.1.2.8 Lời khuyên cho sinh viên sắp tốt nghiệp a) Lời khuyên về chuyên môn nghiệp vụ kế toán: - Kế toán là công việc chủ yếu là làm việc với những con số nhưng lại đòi hỏi khá nhiều kiến thức. Nếu bạn có tham vọng trở thành một kế toán thành công, chuyên nghiệp và muốn chọn nghề kế toán như là một con đường nghề nghiệp sau khi bạn tốt nghiệp. Bạn cần khởi động kế hoạch của mình và làm việc để đạt được những thành công, thành tích của mục tiêu nghề nghiệp. Với lĩnh vực kế toán, một kiến thức tốt về chuyên ngành, quyết tâmmãnh liệt và kinh nghiệm làm việc tất cả đều vô cùng quan trọng để thành công. b) Lời khuyên về kỹ năng sống và giao tiếp: - Để là một nhân viên kế toán trước hết cần phải có tính độc lập cao trong công việc. Bạn sẽ phải là người tự giải quyết các vấn đề có liên quan đến công việc của mình. Bên cạnh đó cũng cần phải có tinh thần tập thể, giúp đỡ nhau để hoàn thành tốt công việc. - Có những công việc bạn xin tuyển không yêu cầu về khả năng công nghệ thông tin thì kỹ năng sử dụng thành thạo máy vi tính cũng vẫn là yếu tố cần thiết và cơ bản.
 51. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.86445 - Bạn phải học cách ứng xử với lãnh đạo, với đồng nghiệp, với cấp dưới, với khách hàng sao cho khéo léo mà điều đó không phải ai cũng làm được, đó chính là chìa khóa mở ra một trong những cánh của dẫn đến thành công. c) Lời khuyên về ngành nghề (Tìm việc, tận tâm với công việc..): - Mỗi ngành nghề đều cần có một kiến thức chuyên môn nhất định, và chuyên môn là một thứ không thể thiếu nếu bạn muốn thành công trong công việc của mình sau này. - Khi mới ra trường là một sinh viên chưa có kinh nghiệm trong công việc, bạn cần có thời gian để thực hành và học hỏi kinh nghiệm từ những người đi trước để có thể tích lũy kinh nghiệm phục vụ cho công việc kế toán của bạn sau này. 2.2.Bài học kinh nghiệm rút ra cho sinh viên kế toán sau đợt thực tập 2.2.1Bài học về xin thực tập - Trước hết, chúng ta cần chuẩn bị tâm lý, tiếp cận và xin ý kiến kinh nghiệm của các anh chị sinh viên khóa trước về tất cả các vấn đề như: tìm hiểu về doanh nghiệp, về công tác tổ chức công tác kế toán tại đơn vị mà mình muốn thực tập. - Thứ hai là tận dụng mối quan hệ của người thân, bạn bè đang công tác tại công ty có nhiều kinh nghiệm trong hướng dẫn sinh viên thực tập để tạo điều kiện thuận lợi trong đợt thực tập. - Thứ ba chúng ta phải chuẩn bị tìm kiếm trước, chuẩn bị cho mình đơn vị thực tập tốt, tránh tình trạng đến khi có thông báo thực tập lúc đó mới tìm cho mình một đơn vị thực tập thì lung túng, tạo áp lực không đáng có cho đợt thực tập. 2.2.2 Bài học về thu thập thông tin kế toán tại Công ty: - Phòng kế toán là nơi lưu trữ các tài liệu kế toán quan trọng của công ty như: sổ sách, báo cáo tài chính, hóa đơn, chứng từ, hợp đồng,... và chúng được bảo quản rất cẩn thận, chỉ những người có thẩm quyền mới được sử dụng các tài liệu ấy. - Để đợt thực tập thu được kết quả tốt, thu thập thông tin đầy đủ, chúng ta cần tạo mối quan hệ tốt nơi mình thực tập, hòa nhã vui vẻ với các anh chị của các phòng ban tại đơn vị mà mình đang thực tập, chắt lọc những thông tin chính, cần thiết, thu thập số liệu chính xác, xoáy trọng tâm vào chuyên đề chính mà mình đang thực hiện.
 52. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.86446 2.2.3 Bài học về tổ chức nghiệp vụ kế toán: - Tổ chức nghiệp vụ kế toán rất quan trọng đối với người làm kế toán, để đạt hiệu quả cao trong công tác kế toán thì việc tổ chức kế toán phải chặt chẽ, bộ máy kế toán gọn nhẹ, phân công trách nhiệm rõ ràng, nhiệm vụ cụ thể của các phần hành kế toán, đối chiếu kiểm tra thường xuyên nhằm đảm bảo số liệu mang tính chính xác cao. Bài học về giao tiếp và tổ chức phỏng vấn: - Chuẩn bị tốt về mặt tâm lý, nội dung cho cuộc giao tiếp, cho từng đối tượng giao tiếp, đặc biệt là đối với lãnh đạo đơn vị và người trực tiếp hướng dẫn, cung cấp số liệu trong đợt thực tập. - Để các cuộc phỏng vấn thu được kết quả tốt nhất ta cần : + Cần chào hỏi ban đầu nhằm tạo phép lịch sự, gần gũi nhưng không suồng sã. + Xác định thông tin cần thu thập thông qua phỏng vấn. Các thông tin này nên trực tiếp liên quan đến các tiêu chuẩn và tiêu chí cụ thể cần thu thập. + Xác định đúng đối tượng mình cần phỏng vấn. Biết thu thập và tóm lược kết quả phỏng vấn. + Chuẩn bị trước danh sách các câu hỏi. Nên gởi trước cho đối tượng phỏng vấn để người được phỏng vấn có thêm thời gian chuẩn bị các câu trả lời hoặc họ sẽ cho biết ý kiến khác (nếu có). + Nên phỏng vấn vào lúc thích hợp cho hai bên, nhất là nên đặt lịch hẹn trước. + Khi phỏng vấn, xoáy vào nội dung trọng tâm cần thu thập, tránh hỏi lan man. + Không nhất thiết phải hoàn thành bài phỏng vấn đúng thời gian vì các đối tượng phỏng vấn cần thời gian để làm việc. Nên thu xếp một cái hẹn cho lần kế tiếp nếu còn nội dung chưa làm sáng tỏ. + Khi đã rõ nội dung cần thu thập nên chuyển qua nội dung kế tiếp, tránh gây mất thời gian cả hai bên. 2.2.4 Bài học kinh nghiệm rút ra từ hai lần phỏng vấn 02 đối tượng: - Qua hai lần phỏng vấn, em nhận thấy rằng để phỏng vấn tốt, mang lại
 53. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.86447 những yêu cầu mà chúng ta cần có thì ta nên chuẩn bị sẵn những câu hỏi cần thiết gởi trước cho người được phỏng vấn tham khảo, trao đổi trong khoản thời gian nhất định nhằm thu được kết quả tốt nhất. Sau đó cho một cuộc hẹn trực tiếp để trao đổi những gì còn tồn tại để tìm hướng giải quyết tốt đẹp nhất. Không nhất thiết phải hoàn thành trong một khoản thời gian cố định, có thể linh động về thời gian vì các anh chị hay lãnh đạo công ty đều bận công việc. Tránh làm cho người được phỏng vấn thấy rườm rà, phiền phức mà trả lời cho qua chuyện. Tránh nói và đặt câu hỏi quá nhiều nên lắng nghe nhiều hơn, khi chưa rõ vấn đề nào đó mới phải hỏi lại. 2.4.5 Sau đợt thực tập sinh viên có nguyện vọng gì về nghề nghiệp kế toán: - Sinh viên mới tốt nghiệp ra trường tuy kinh nghiệm và va chạm thực tế chưa có nhiều nhưng sẽ không là quá khó để có thể tìm kiếm một công việc đúng với chuyên môn được đào tạo. Xã hội luôn chào đón những bạn có kiến thức chuyên môn vững, có thái độ cầu tiến, đảm bảo hai yếu tố về ngoại ngữ và vi tính, chịu khó, không ngại thử thách, luôn mong muốn trau dồi học hỏi thêm từ những người xung quanh. Nếu bạn nghiêm túc với bản thân bạn, nghiêm túc với nghiệp của bạn và vì bạn còn rất trẻ, tràn đầy năng lượng sống nên cơ hội sẽ đến với bạn thật nhiều. Ông bà mình đã nói “vạn sự khởi đầu nan”, vậy không vì chưa có kinh nghiệm thực tế mà nản chí. 2.3 Đề xuất cho ngành học tại trường bình dương. 2.3.1 Đề xuất kiến nghị về các môn học Theo em thấy, chương trình học hiện tại đã phù hợp và logic với thực tế. Cung cấp đầy đủ kiến thức cần thiết cho sinh viên trong quá trình tìm kiếm việc làm trong tương lai 2.3.2 Đề xuất về cách thức tổ chức học tập Thực tập là cơ hội tốt để sinh viên sắp tốt nghiệp có thể sử dụng những kiến thức được học ở trường vào môi trường thực tế.Tổ chức thực tập là một bước đệm hòn hảo giúp sinh viên hình thành các kỹ năng nghề nghiệp không chỉ về chuyên môn mà còn cả về học hỏi giao tiếp trong công ty. Nhìn chung cách thức tổ chức thực tập của trường là rất thích hợp, giúp sinh viên có thể va chạm thực tế một cách tốt nhất.
 54. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.86448 Tuy nhiên, thực tế vẫn có nhiều bạn sinh viên không tìm được nơi thực tập. Theo em, nhà trường nên đưa ra các biện pháp hỗ trợ sinh viên trong việc tìm nơi thực tập.Thêm vào đó, một bộ phận sinh viên không đi thực tập mà chỉ xin số liệu về làm. Điều này làm mất đi mục đích thực sự của công tác thực tập, cho nên em nghĩ rằng nhà trường nên liên kết, hợp tác với các doanh nghiệp để giới thiệu cho sinh viên có một nơi thực tập. Việc làm này còn giúp nhà trường quản lý tốt công tác thực tập vừa giúp sinh viên có một môi trường thực tập tốt. Hơn nữa việc làm này còn giúp nhà trường nhận được các thông tin phản hồi từ doanh nghiệp để biết được thực trạng của sinh viên sau khi ra trường có đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp hay không. Từ đó nhà trường có thể cải tiến, sửa đổi chương trình giảng dạy tốt hơn nữa để trang bị đầy đủ những kiến thức cần thiết cho sinh viên.
 55. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.86449 PHẦN 3: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH TMDV VÀ XD QUANG THÀNH PHÁT
Anúncio