Anúncio

Suomen ruokatutkimuksen ja innovoinnin strategia, Johanna Vilkki

Senior Specialist, Executive Communication at Natural Resources Institute Finland (Luke) em Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
29 de Apr de 2021
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Similar a Suomen ruokatutkimuksen ja innovoinnin strategia, Johanna Vilkki (20)

Mais de Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)(20)

Anúncio

Suomen ruokatutkimuksen ja innovoinnin strategia, Johanna Vilkki

 1. Suomen ruokatutkimuksen ja innovoinnin strategia 28/04/2021 1 Johanna Vilkki Tutkimusprofessori Luonnonvarakeskus Nesli Sözer Tutkimusprofessori VTT Mari Sandell Professori Helsingin yliopisto Marina Heinonen Professori Helsingin yliopisto Marjukka Kolehmainen Professori Itä-Suomen yliopisto
 2. Ruokajärjestelmän globaaleja haasteita Haasteita ▪ Kasvava väestö ▪ Lisääntyvä ruoan tarve ▪ Ilmastonmuutos ▪ Luontokato ja monimuotoisuuden väheneminen 28/04/2021 2 Lukuja ▪ Neljäsosa kasvihuonekaasu- päästöistä ▪ Puolet maa-alasta ▪ 70% vesivaroista Ristiriitoja ▪ Ruokahävikki ▪ Aliravitsemus - ylipaino ▪ Rehun- vs. ruoantuotanto
 3. Suomen ruokajärjestelmään liittyviä tavoitteita 28/04/2021 3 Set by Halve the food waste by 2030 EU Carbon neutral Finland by 2035 Government 39% less GHG emissions compared to 2005 levels (98.6) Government Double the value of Finnish food exports to 3 billion euros by 2025, and to increase the share of small companies in the international markets from 16% to 25% Business Finland Carbon footprint targets to reach 2.5 (tCO2e) in 2030, 1.4 by 2040 and 0.7 by 2050 per person Sitra R&D investments to reach 4 % from GDP by 2030 Government More vegetables, fruit and berries: increased to 500g/day More dietary fibre to the diets: altogether 25-35 g/day - cereals as whole grain, increase the consumption of vegetables, berries and fruits Less salt, saturated fats, added sugar, red and processed meat. Finnish Food Authority Target/ HyperLink
 4. 28/04/2021 4 Strengths • Kansainvälisesti tunnettua osaamista ruoka- ja ravitsemustutkimuksessa • Korkeatasoista IT-osaamista alkutuotannossa • Kansalaisten korkea koulutustaso, positiivinen asenne tieteeseen ja tutkimukseen. • Ruokaketju on verrattain lyhyt ja helppo hallita. • Turvallinen ja läpinäkyvä alkutuotanto • Korkeat eläinten terveys-hyvinvointistandardit • Merkittävät vesi- ja luonnonvarannot Weaknesses • Uudet ruoantuotantomenetelmät, kuten vertikaaliviljely ja solumaatalous • Regeneratiivinen maatalous • Kuluttajien kiinnostus paikallisesti ja kestävästi tuotettua ruokaa kohtaan • Tuotantoprosessien kestävyyden ja ilmastovaikutuksen todentaminen • Big data mahdollistaa uusia innovaatioita • Paikallisten ekosysteemien yhteistyö ja siten koko Suomi testialustana uusille innovaatioille • Sirpaleinen tutkimus • Luottamuksen puute tiedettä kohtaan • Ilmasto-/sokkiresilienssin puute • Resurssien menetys kotimaisen kilpailun vuoksi • Luottamuksen puute tiedon/datan jakamiseen. • COVID-19 ja siihen liittyvä talouskriisi • Politiikat ja tutkimusstrategiat eivät tue toisiaan • Opportunities Threats • Työskennellään “siiloissa”, tutkimusagendan harmonisoinnin puute • Vaikea kasvattaa kriittistä massaa tutkimusosaamisten ympärille • Ruokajärjestelmän datan harmonisointi, jakaminen ja käyttö vielä toteutumatta • Aidosti poikkitieteellisen (ml. ihmistieteet ja taiteet) tutkimuksen vähyys • Riittämätön tutkimus-, innovaatio- ja infrastruktuuri- sekä kaupallistamisrahoitus SWOT
 5. Ruokajärjestelmä on resurssitehokas ja jätteetön Missiot kohti vuotta 2035 28/04/2021 5 GRAND MISSION Tehdä Suomesta terveellisen ja kestävän ruokajärjestelmän mallimaa, mikä johtaa yksilön ja yhteiskunnan hyvinvointiin ja taloudelliseen kasvuun. Terveellistä, turvallista ja kestävää ruokaa kaikille Suomessa Ruoan- ja rehuntuotanto Suomessa on kestävää, sopeutuvaa ja kilpailukykyistä Suomi on kestävään ruokajärjestelmään tähtäävän tutkimuksen ja innovaatioiden sekä uusien toimintatapojen edelläkävijä ja pilotoija. . Missio 1 Missio 2 Missio 3 Missio 4
 6. 4 teemoihin keskittyvää työryhmää 28/04/2021 6 Theme Task Force​/ Leaders Members​ 1 Terveellistä ja turvallista ruokaa Marjukka Kolehmainen, UEF (leader) Suvi Virtanen, THL​ (co-leader) Kirsi Laitinen, UT Anne-Maria Pajari, UH Heli Kuusipalo, THL Merja Saarinen, Luke Elina Mattila, VTT Natalia Rosa-Sibakov, VTT Jenni Korhonen, UEF 2 Kestävä ruoan ja rehuntuotanto Johanna Vilkki, Luke (leader) & Liisa Maunuksela, Ruokavirasto (co-leader) Tuure Parviainen, VTT Eva-Mari Aro, UTU Minna Kaljonen, Syke Hanna Tuomisto, UH Alan Schulman, Luke 3 Resurssitehokkuus ja jätteettömyys Marina Heinonen, UH (leader) & Baoru Yang (co-leader), UTU Anu Kaukovirta, Luke Ali Harlin, VTT Raija Lantto, VTT Hanna Koivula, UH Kirsi Mikkonen, UH Anne Pihlanto, Luke Pirkko Tuominen, Ruokavirasto 4 Tutkimus ja innovaatioiden pilotointi Mari Sandell, UH (leader) & Emilia Nordlund, VTT (co-leader) Antti Saurama, TSE/CCR Bodo Steiner, UH Anu Hopia, UTU/FFF Ilmo Aronen, UH
 7. 28/04/2021 7 FYSIOLOGIA ▪ Ravintoaineiden hyväksikäytettävyys eri ruoan lähteistä ▪ Ruoan terveysvaikutukset yksilön ja eri väestöryhmien tasolla, erityisesti lasten ja ikääntyneiden ryhmissä ▪ Suolen ja sen mikrobiston rooli terveysvaikutusten välittäjänä TEKNOLOGIA ▪ Ravitsemuksellisesti korkealaatuisia ja kestäviä ruokia ▪ Uusien ruoanlähteiden turvallisuus ▪ Ravitsemuksellisesti merkittävien sivuvirtojen käyttömahdollisuudet ▪ Terveystieto ja siihen perustuvat ratkaisut tukemassa terveellisiä valintoja TUTKIMUKSEN TOIMENPITEET RUOKAYMPÄRISTÖT JA -KASVATUS ▪ Tehokkaat tavat lisätä tietoisuutta terveellisistä ruokavalinnoista ja niiden saatavuudesta ▪ Ratkaisut ja ympäristöt, joissa terveellisten ja kestävien ruokavalintojen tekeminen on helppoa ja motivoi kuluttajaa Luodaan ja validoidaan mittareita, joilla arvioidaan ratkaisujen ja toimien vaikutusta ja kustannustehokkuutta. Ravitsemus-, elintarvike- ja käyttäytymistieteen yhteistyön vahvistaminen syventämään ymmärrystä terveellisen ruoan vaikutuksista, tukemaan terveellisiä ruokavalintoja ja tuottamaan ravitsemuksellisesti korkealaatuisia ruokia. Terveellistä, turvallista ja kestävää ruokaa kaikille Missio 1
 8. ▪ Lisää tietoa ja ymmärrystä lasten, nuorten ja ikääntyneiden ruoankäytöstä, ruokavalioiden kokonaisuuksista ja ravinnonsaannista sekä niiden vaikutuksesta terveyteen. ▪ Syvällistä ymmärrystä suoliston ja sen mikrobiston vaikutuksista suolen seinämän terveyteen, immuunijärjestelmän toimintaan ja roolista ruoan terveysvaikutusten välittäjänä ▪ Lisää ymmärrystä ruokaympäristön vaikutuksesta terveellisten valintojen tukemisessa ▪ Digitaaliset välineet tukemaan motivointia ja valintojen tekemistä ▪ Yksilöiden väliset erot ruoan terveysvaikutuksissa: Kuinka voidaan hyödyntää datatiedettä ennustamaan yksilön vastetta ruoalle ja niiden terveysvaikutuksia? 28/04/2021 8 Terveellistä, turvallista ja kestävää ruokaa kaikille Missio 1 TUTKIMUKSEN TOIMENPITEET
 9. 28/04/2021 9 Ympäristö Yhteiskunta Talous Oikeudenmukainen siirtymä Ruokaturva Monimuotoisuus Hiilineutraalius Kestävä vesiviljely Sopeutumiskyky Uudet ravintolähteet Kestävä, sopeutuva ja kilpailukykyinen ruoantuotanto Politiikat
 10. 28/04/2021 10 SOPEUTUMISKYKYINEN RUOKATURVA ▪ Satovarmuuden ja laadun parantaminen ▪ Vastustuskyvyn lisääminen (bioottiset ja abioottiset tekijät) ▪ Uusien ravinto- ja rehuraaka- aineiden kehittäminen ▪ Eläinten terveys ja hyvinvointi (OneHealth-konsepti) YMPÄRISTÖKESTÄVYYS ▪ Tuotannon kasvihuonekaasu- päästöjen ja fossiilisten polttoaineiden käytön vähentäminen, ravinnekierron tehostaminen, hiilen sidonta ▪ Maankäytön strategiat, maan kasvukunnon edistäminen ▪ Kestävä vesiviljely ja kalastus ▪ Monimuotoisuudesta huolehtiminen OIKEUDENMUKAINEN SIIRTYMÄ ▪ Ruoantuotannon ja kulutuksen kestävyyden ja uudistumisen tukeminen politiikkayhdistelmillä ja strategioilla. ▪ Kestävien tuotantomenetelmien ja tuotteiden laajamittaisen käytön mahdollistaminen ▪ Politiikkatoimien hyväksyttävyys ja oikeudenmukaisuus Ruoan- ja rehuntuotannon kokonaiskestävyys (yhteiskunnallinen, taloudellinen ja ympäristöllinen) saavutetaan monitieteisellä ja eri toimijoiden välisellä yhteistyöllä Ruoan- ja rehuntuotanto Suomessa on kestävää, sopeutuvaa ja kilpailukykyistä Missio 2
 11. 28/04/2021 11 • Maan ja vesivarojen kestävä käyttö, mukaan lukien vesiviljely • Alkutuotannon kannattavuuden ja sopeutuvuuden lisääminen • Huoltovarmuuden varmistaminen, tuotantopanosten tuonnin vähentäminen • Tuotantoketjun digitaalisten ratkaisujen kehittäminen (täsmätuotanto, läpinäkyvyys) • Pohjoisen sijainnin tuottaman lisäarvon hyödyntäminen markkinoinnissa ja viennin lisäämisessä KESKEISET TOIMENPITEET Ruoan- ja rehuntuotanto Suomessa on kestävää, sopeutuvaa ja kilpailukykyistä Missio 2
 12. 28/04/2021 12 RESURSSITEHOKKUUS ▪ Sivuvirtojen kartoitus & innovatiivinen hyödyntäminen ▪ Teknologian kehittäminen ▪ Huoltovarmuus & lähituotanto ▪ Turvallisuus, aitous ja jäljitettävyys & lainsäädäntö ELINTARVIKEPAKKAUKSET JA LOGISTIIKKAKETJU ▪ Biopohjaiset materiaalit & turvallisuus ▪ Kuluttajainformaatio ▪ Kierrätyksen & digitaalisen logistiikan ratkaisut YHTEISKUNNALLINEN MURROS ▪ Liiketalouden mahdollisuudet ▪ Kuluttajien motivointi ▪ Poliittiset toimenpiteet TUTKIMUKSEN TOIMENPITEET Suomen ruokajärjestelmän keskeisiä tekijöitä ovat resurssitehokkuus ja jätteettömyys Missio 3
 13. 28/04/2021 13 • Digitaalisen alustan kehittäminen (kotimaisen) ruoan arvoketjun jäte- ja sivuvirtojen hyödyntämiseksi • Kiertotalouden konseptien kehittäminen eri alojen yhteistyönä ottaen huomioon sekä olemassaolevat että uudet disruptiiviset teknologiat TUTKIMUKSEN TOIMENPITEET Suomen ruokajärjestelmän keskeisiä tekijöitä ovat resurssitehokkuus ja jätteettömyys Missio 3 TALOUSKASVUA JA KESTÄVYYTTÄ
 14. 28/04/2021 14 SYSTEEMISEEN MUUTOKSEEN LIITTYVÄ TUTKIMUS ▪ Disruptiivisia eli voimakkaasti rakenteita muuttavia innovaatioita ▪ Ruoan tuotanto & vaikutukset ruokavalioon ▪ Hyödynnetään ruokaketjussa kertyvää dataa ▪ Ketteriä ratkaisuja ihmisen hyvinvoinnin tueksi KANSALAISTEN OSALLISTAMISTA LISÄTÄÄN ▪ Kuluttajien ja yhteisöjen mahdollisuudet vaikuttaa ruokajärjestelmään liittyviin muutoksiin ▪ Yhteiskehitetään innovaatioekosysteemejä ▪ Yksilön kestävät valinnat ▪ Ruokakasvatusaktiviteetteja lapsille ja aikuisille KOHTI KESTÄVÄÄ LIIKETOIMINTAA ▪ Työkaluja, joilla vahvistetaan osaamista business mallien luomiseen ja brändäykseen. ▪ Uusia rahoitusmuotoja tutkijoiden, yritysten, start-up yritysten ja kiihdyttämöjen välisen yhteistyön lisäämiseksi ▪ Kestävää, terveellistä ja maukasta syötävää, jonka myös kuluttaja hyväksyy ruokapöytäänsä Lisätään yhteistyötä teknologisen ja luonnontieteellisen tutkimuksen ja ihmistieteiden kanssa, jotta ymmärrys ruokajärjestelmästämme vahvistuu ja monipuolistuu entisestään. TUTKIMUKSEN TOIMENPITEET Suomi on kestävään ruokajärjestelmään liittyvän tutkimuksen edelläkävijä ja innovaatioiden testausalusta Mission 4
 15. 28/04/2021 15 TUTKIMUKSEN TOIMENPITEET Suomi on kestävään ruokajärjestelmään liittyvän tutkimuksen edelläkävijä ja innovaatioiden testausalusta Mission 4 • Suomalainen pellolta pöytään ruokaketju on läpinäkyvä ja helposti hallittava. Hyödynnetään näitä ominaisuuksia datalla ohjautuvan ruokajärjestelmän kehittämiseen. • Suomalaiset osallistuvat mielellään tutkimukseen ja testaukseen. Hyödynnetään tätä kulttuuriimme liittyvää erityisominaisuutta kansalaisten ja tutkijoiden sekä innovaatiotoimintaan osallistuvien toimijoiden yhteistyön lisäämiseen. • Suomessa on vahvaa teknologiaan ja luonnontieteisiin perustuvaa osaamista. Vahvistamalla yhteistyötä ihmistieteiden ja kuluttajalähtöisen tutkimuksen kanssa saavutetaan käyttäjäystävällisiä ja käytännönläheisiä ruokaan ja syömiseen liittyviä ratkaisuja. Suomella on aidosti mahdollisuus olla edelläkävijä siirryttäessä kohti terveellistä ja kestävää ruokajärjestelmää. Nyt on aika hyödyntää tämä mahdollisuus!
 16. Toimeenpanosuunnitelma 28/04/2021 16 ▪ Perustetaan kansallinen elintarviketutkimusfoorumi ▪ Perustetaan ruokatutkimukseen liittyvien ministeriöiden välinen verkosto ▪ Kehitetään liiketoimintaekosysteemien verkostoa
 17. Lisätietoja Tutkimusprofessori Johanna Vilkki, Luke; johanna.vilkki@luke.fi; 029 5326640 Tutkimusprofessori Nesli Sözer, VTT, strategiatyöryhmän vetäjä Nesli.Sozer@vtt.fi, puh. 040 1523875 28/04/2021 17 Kiitos !
Anúncio