Anúncio

Kosteikkokasveista uusia arvoketjuja: tutkimustarpeet ja kehittämismahdollisuudet.Tuula Jyske, tutkimuspäällikkö

Senior Specialist, Executive Communication at Natural Resources Institute Finland (Luke) em Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
10 de Feb de 2022
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Similar a Kosteikkokasveista uusia arvoketjuja: tutkimustarpeet ja kehittämismahdollisuudet.Tuula Jyske, tutkimuspäällikkö(20)

Mais de Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)(20)

Anúncio

Kosteikkokasveista uusia arvoketjuja: tutkimustarpeet ja kehittämismahdollisuudet.Tuula Jyske, tutkimuspäällikkö

 1. 1 Kosteikkokasveista uusia arvoketjuja: tutkimustarpeet ja kehittämismahdollisuudet Tuula Jyske ja Hanna Brännström Luonnonvarakeskus Turve, Tiede ja Tulevaisuus Mitä turpeen tilalle? -webinaari 10.2.2022
 2. 2 Esityksen tekijät: Jenni Tienaho, Niko Silvan, Leila Korpela, Antti Miettinen, Paula Jylhä, Hanna Brännström, Risto Korpinen, Juha Nikkilä, Tuula Larmola, Tuula Jyske, Jouni Hyvärinen, Anneli Viherä-Aarnio, Kimmo Rasa, Anuj Kumar, Kristiina Lång
 3. 3 10.2.2022 Miksi edistää kosteikkokasvien viljelyä? • Aktiivinen turvetuotantopinta-ala 52 000 ha v. 2019 • Turvetuotannostavapautuuvuosittain tuhansia hehtaareja • Suonpohjien nopea siirto jälkikäyttöön • KHK-päästöt • Eroosio (vesistöjen ravinne- ja kiintoainekuormitus) • Kosteikkoviljely onyksi mahdollisuus tuotannosta vapautuvanturvesuon uudeksi käyttömuodoksi
 4. 4 Kosteikkoviljelyn hyödyt: viljelijöistä yhteiskuntaan Kosteikkoviljely voi parhaimmillaan hyödyttää sekä viljelijää että koko yhteiskuntaa, koska kosteikkoviljely mahdollistaa samanaikaisesti mm. vetetyn turvemaan viljelyn ja ilmastohyötyjen tuottamisen: • Pohjaveden pinnan nosto hidastaa turpeen hajoamista ja vähentää hiilipäästöjä • Sanna Marinin hallitus on asettanut tavoitteeksi saada vähintään 30 000 hehtaarin pinta-ala kosteikkoviljelyyn (kostean alan viljelyyn) vuoteen 2030 mennessä Webinaari: Mitä turpeen tilalle? 10.2. klo 9–10.15 10.2.2022 Kuvat: KristiinaLång,Luke Energia Paju Osmankäämi Ruokohelpi Kasvualusta Ruokohelpi Järviruoko Osmankäämi Rakennus- materiaali Osmankäämi Hieskoivu Rehu/kuivike Ruokohelpi Osmankäämi Järviruoko Erikoistuotteet Marjat, Kihokki Koristekäyttö Biohiili,Nanomateriaalit
 5. 5 10.2.2022 Kosteikkoviljelyyn soveltuvia kasveja • Osmankäämi: rakennus- ja tekstiilimateriaali, rehu- ja ravintokasvi, kasvualusta, rohdostee, biologinen kasvinsuojelu • Järviruoko: katto- ja eristemateriaali, bioenergia, kuivike, kasvualusta, maanparannusaine, rehu, sellu ja paperi • Ruokohelpi: bioenergia, kuitutuotteet, kuivike, kasvualusta • Pajut: bioenergia, arvoaineet, kuivikkeet, kasvualustat, rehut, biohiili, kuitutuotteet • Hieskoivu: rakennus- ja kuitumateriaalit • Rahkasammal: kasvualusta, kuivike, eristeet, akustiikkalevytjne. • Isokarpalo: ravinto, lääke • Mustamarja-aronia: ravinto, lääke • Kihokit: lääkkeet/rohdokset, sienitautien ja tuholaisten torjunta • Kalmojuuri: lääke • Raate: lääke • Mesiangervo: rohdos Naukkarinen, V. 2021. Kosteikkoviljelyn kasviopas. Baltic Sea Action Group 2021
 6. 6 10.2.2022 Rahkasammal • Suuri markkinapotentiaali kehitettävien kasvualustamateriaalien ”priimaavana” komponenttina • Tietotarpeita: saatavuus ja kestävyys • Luonnontilaisen kaltaisten soiden rahkasammalen korjuu → rahkasammalbiomassan kasvatus: • metsäojitettuja soita vettämällä • turvetuotannosta vapautuneilla suonpohjilla viljelemällä (Sphagnum farming). https://valtioneuvosto.fi/-//1410903/sammalen-korjuun-ymparistovaikutukset- yhteistyoryhma-rahkasammalen-korjuu-ohjattava-ojitetuille-soille
 7. 7 10.2.2022 Kihokki • Rahkasammalbiomassan korjuukohteet kihokille (rohtokasvi) sopivia • Kanerva (kauppayrtti, kukkivat versot) ja lakka (lehdet, esim. kosmetiikka) viihtyvät myös samantyyppisissä kohteissa (korjuusta 5 – 10 v.). 10.2. Webinaari: Mitä turpeen tilalle? 10.2. klo 9–10.15 Projekti: Innoherb - kihokista, lakasta ja kanervasta tulevaisuuden liiketoimintaa Pohjois-Satakuntaan (2020-2022), Korpela Leila, Silvan Niko, Tienaho Jenni
 8. 8 Kihokin kasvu/viljely rahkasammalbiomassan korjuukohteilla Kihokki ja kanervarunsaimmillaan kohteilla, joilla rahkasammaleen korjuustaon suunnilleen 3–5 vuotta • Kihokin kasvuoptimi hieman märemmillä ja rehevämmillä, kanervan taas hieman karummilla ja kuivemmilla soilla • Kihokki runsastuu luonnostaan turvemaan omasta siemenpankista, kun kosteusolot tasaiset • Kihokin lisäys mahdollista siemenistä, kasvullisesti tai taimien siirtoistutuksella Innoherb - kihokista, lakasta ja kanervasta tulevaisuuden liiketoimintaa Pohjois-Satakuntaan (2020-2022), Korpela Leila, Silvan Niko, Tienaho Jenni
 9. 9 10.2.2022 Luonnossa kasvanut kihokki laboratoriokasvatettua bioaktiivisempaa 0 1 2 3 4 5 6 7 14cm petri dish 125ml pot g Solukon kasvu 6 viikossa 0 weeks 6 weeks 2,5 g 6,1 g (250%) 1,2 g 5,7 g (468%) • Luonnossa kasvanutkihokki on ominaisuuksiltaan antioksidatiivisempaa [1], antibakteerisempaa [2] ja sisältää suurempia pitoisuuksia fenolisiayhdisteitä, kuten flavonoideja, ellagihappojohdannaisiaja naftokinoneita [1]. • Suuremmillapitoisuuksilla kumpikin osoitti aktiivisuutta enteroviruksia vastaan [1] [1] Tienaho, J., Reshamwala, D., Karonen, M., Silvan, N., Korpela, L., Marjomäki, V., Sarjala, T. (2021) Field-Grown and In Vitro Propagated Round-Leaved Sundew (Drosera rotundifolia L.) Show Differences in Metabolic Profiles and Biological Activities. Molecules 2021, 26, 3581. https://doi.org/10.3390/molecules26123581 [2] Poikulainen, E., Tienaho, J., Sarjala, T., Santala, V. (2020). A panel of bioluminescent whole-cell bacterial biosensors for the screening for new antibacterial substances from natural extracts. Journal of Microbiological Methods, 178, 106083. https://doi.org/10.1016/j.mimet.2020.106083 Tutkimustyö jatkuu s.e. laboratoriossa kasvatetun kihokin ominaisuuksia yritetään parantaa esim. ravinnemuutoksilla. Webinaari: Mitä turpeen tilalle? 10.2. klo 9–10.15
 10. 10 10.2.2022 Ruokohelpi Kuituominaisuudet: • Pituus 0,7 mm • Paksuus 16 µm Selluloosa 35 % Hemiselluloosat 22 % Ligniini 14 % Uuteaineet 13 % Tuhka 2 % Proteiini 14 % Kemiallinen koostumus (%):
 11. 11 10.2.2022 Järviruoko Selluloosa 33 % Hemiselluloosat 31 % Ligniini 21 % Uuteaineet 5 % Tuhka 5 % Proteiini 5 % Kuituominaisuudet: • Pituus 0,7 mm • Paksuus 15 µm • Verrattavissa lehtipuun kuituihin, mm. koivu • Voidaan käyttää esim. paperin valmistuksessa Kemiallinen koostumus (%):
 12. 12 Esimerkkiprojekti: Kosteikkoviljelyllä ilmastollisesti kestävä ratkaisu kasvualustatuotantoon (KASVUA) • Järviruoko-ruokohelpikasvualustan ilmastovaikutuksetpellolta kasvihuoneisiin • Toimivuus kasvualustana • Koko tuotantoketju kasvualustatuottajan ja kasvihuoneyrittäjienkanssa • Tuotantoketjun talous ja kannustimet PI: Tuula Larmola https://youtu.be/5hcxfXDXNpo 10.2.2022 Kumppanit Kiteen Mato ja Multa Oy, Suomen ympäristökeskus, SYKE Viljelijäviljelee ruokohelpeä märällä pellolla Urakoitsijakorjaa ruokohelvenja järviruokoa vesistöistä Yritys perustaa auman yhteistyömaatilalle Yritys pakkaa ja myy tuotteet
 13. 13 Kasvualustojen ominaisuuksia Vihanneslevy (Kekkilä Natural Control) Kompostoitu järviruoko+ruokohelpi (KMM) johtokyky mS/m 9.9 74.7 pH 6.8 6.5 Vesiliukoinen typpi kg/m3 0.02 0.24 Fosfori mg/l 0.95 160 Kalium mg/l 42 1200 Turve (Kekkilä) Kompostoitu järviruoko + ruokohelpi (KMM) Kuivapaino kg/m3 83.0 174.5 Kutistuminen % 26.0 28.2 Huokostilavuus % V/V 95.0 88.7 Ilmatila % 32.0 19.9 Helppokäyttöinen vesi % 24.0 21.9 Hitaan kasvun vesi % 39.0 46.9 Kiinteä aines % 5.0 11.3 Vedenotto g/g -10 cm 7.7 3.9 Vedenotto g/g -50 cm 4.7 2.7 Kompostoitu järviruoko- ja ruokohelpiseosalusta sisälsi runsaammin kasviravinteita kuin turvelevy, mutta seosalustan turvealustaa alempi ilmahuokostila rajoittaa kastelujärjestelyjä.
 14. 14 Pajut biojalostuksessa: haasteita ja mahdollisuuksia 10.2.2022 Webinaari: Mitä turpeen tilalle? 10.2. klo 9–10.15 Grafiikka: Jouni Hyvärinen
 15. 15 Tasalaatuista biohiiltä pajusta Tasalaatuista biohiiltä voidaan valmistaa valitsemalla tiettyjä kloonipajuviljelmiä sellaisiin loppukäyttöihin,jotka vaativat suhteellisen homogeenisia huokosominaisuuksia: • Bimodaalinen puun solukkorakenne määrittää huokosrakennetta myös biohiilessä • Kloonivaihtelu vaikuttaa biohiilen mikrometrimittakaavan huokoisuuteen • Pyrolyysi häivyttää raaka-aineessa havaitutrakenteelliset erot ja siirsi puunäytteiden selvästi bimodaalisia huokoskokojakaumiakohti pienempiä huokoskokoalueita • Kuituanalyysitekniikoita voitaisiin käyttää joidenkin biohiilen huokosten ominaisuuksien ennustamiseen. Biochar – a valuable and functional products from wood: https://www.youtube.com/watch?v=XYuvDOHpujw #ResearchHiglight
 16. 16 Biokomposiitit – muovin korvaajia pajusta Biocomposites – promising alternative for plastics: https://www.youtube.com/watch?v=MwivfHVq1F8&feature=emb_title
 17. 17 Antiviraalit ratkaisut pajusta Luken ja Jyväskylän yliopiston käynnissä olevissa yhteistutkimuksissa: • Pajun ainesosilla antimikrobisia toiminnallisuuksia • Luken eristämät pajutuotteet tehokkaita erilaisia vaipattomia ja vaipallisia viruksia vastaan; virukset menettävät infektoimiskykynsä • Nyt tutkitaan, miten tehtyjä löydöksiä voidaan hyödyntää kehitettäessä biopohjaisia antiviraalisia ratkaisuja kuluttajatuotteisiin, kuten erilaisiinpinnoitteisiin, suusuojaimiin ja pakkauksiin. Forest based antivirals solutions from Finnish forests: https://www.youtube.com/watch?v=u21YNQVtDPI #ResearchHighlight
 18. 18 Kuivamassatuotoksen vaikutus suonpohjilla tuotetun pajuraaka-aineen vähimmäishintaan käyttöpaikalla 10.2.2022 Webinaari: Mitä turpeen tilalle? 10.2. klo 9–10.15 Korkokanta 3 % Korkokanta 5 % Korkokanta 1 %
 19. 20 Kannattaako kosteikkoviljely? Kuvat: Hanna Kekkonen, Luke
 20. 21 Pohjaveden pinnan nostaminen: vaatii investointeja ja työtä • Pohjaveden pinnan nostaminen on edullisempaaavo-ojiin sijoitetuilla säätöpadoilla kuin säätösalaojituksella ‐ Investointikustannus säätöpatoihinnoin 1 000 €/ha vs. investointikustannus säätösalaojitukseennoin 5 000 €/ha ‐ Turvemaatovat usein avo-ojitettuja ‐ Jotta investointi on taloudellisesti kannattava, pohjaveden pinnan täytyy luontaisesti nousta silloin kun avo-ojiin asennetaan säätöpadot • Pohjaveden korkeuden tarkkailu vaatii viljelijältä työtä ja ennakointia Webinaari: Mitä turpeen tilalle? 10.2. klo 9–10.15 10.2.2022 Kuva: Hanna Kekkonen, Luke
 21. 22 Viljelytoimiin liittyy haasteita ja riskejä • Turvepellon märkänä pitäminen aiheuttaa haasteita viljelytoimiin → Koneilla liikkuminen vaikeutuu, jolloin työ on hitaampaa ja siten kalliimpaa → Tarvitaan joko märkiin olosuhteisiin suunniteltuja erikoiskoneita tai vähintään leveämpää rengastusta käytössä oleviin maatalouskoneisiin • Sadonkorjuun onnistumisen liittyy riskejä. Erittäin märkinä vuosina sato voi jäädä korjaamatta. Webinaari: Mitä turpeen tilalle? 10.2. klo 9–10.15 10.2.2022
 22. 23 Logistiikka: korjuuketjut tehokkaammiksi • Kosteikkoviljellynsoveltuvat lohkot usein hajallaan, jolloin voi olla vaikea saada taloudellisesti kannattavaa korjuuketjua • Korjuuketjut ovat toistaiseksi kehittymättömiä Webinaari: Mitä turpeen tilalle? 10.2. klo 9–10.15 10.2.2022
 23. 24 Kaskadiprosessointi: lisää kannattavuutta 10.2.2022 • Kuidut ja ruokomateriaalit • Hiilihydraatit, etenkin hemiselluloosa ja sen sovellukset • Uuteaineet: ‒ Uuteaineita n. 10%, pääosin hydrofiilisiä yhdisteitä ‒ Esim. ruokohelpi psykotrooppisia yhdisteitä/lääkeaineita ‒ Kirjallisuudessa puutteellisesti tietoa: tarkemmat karakterisoinnitkäynnissä Rasi, S., Kilpeläinen, P., Rasa, K., Korpinen, R., Raitanen, J.-E., Vainio, M., Kitunen, V., Pulkkinen, H., Jyske, T. 2019. Cascade processing of softwood bark with hot water extraction, pyrolysis and anaerobic digestion. Bioresource Technology 292: 7 p. Ruokomateriaalit biohybridi- tuotteissa: kuumavesiuutolla käsiteltyjä kuituja betonissa (vasen) ja lämpöeristeessä (oikea) lisäämässä lujuutta ja vähentämässä hiilijalanjälkeä. Kuvat: Anuj Kumar. Prosessien ketjutus – koko biomassa hyötykäyttöön, ei uusia jätevirtoja:
 24. 25 Luken kaskadiprosessoinnin pilotointialustat: Bioruukki, Biopaja, FoodPilot, InsectLab 10.2.2022 Webinaari: Mitä turpeen tilalle? 10.2. klo 9–10.15 CO-INNOVATION! CO-CREATION!
 25. 26 Markkinat ovat toistaiseksi kehittymättömät 1. Omalla tilalla hyödynnettävätkasvit kuten ruokohelpi rehuna tai kuivikkeena • Jos viljelijä tarvitsee omalla tilalla ruokohelpeä, niin miksi hän valitsisi vaikeamman tavan (kosteikkoviljely) tuottaa sitä? 2. Nykyisen viljelytavan korvaavatmassatuotantoon soveltuvat volyymikasvit kuten ruokohelpi • Esimerkiksi ruokohelpi ja järviruoko voisivat soveltua turvetta korvaavien kasvualustojen raaka-aineeksi, mutta on epävarmaa saako viljelijä kostealla alalla viljellystä ruokohelvestä (tai järviruo’osta) markkinoilta parempaa hintaa 3. Erikoiskasvit(kuten esim. karpalo, rahkasammal tai mesiangervo) • Näissä kasveissa suhteellinen kasvupotentiaali on suurin, mutta niin ovat myös viljelijälle tulevat riskitkin Webinaari: Mitä turpeen tilalle? 10.2. klo 9–10.15 10.2.2022
 26. 27 Tukijärjestelmää on kehitettävä • Nykyinen tukijärjestelmä kannustaapitämään kaukana tilakeskuksesta olevia ja/tai huonotuottoisia turvepeltolohkojaluonnonhoitopeltoina - Kustannus kosteikkoviljelyyn siirtymiseen on suuri, koska viljelijä saa luonnonhoitopeltonurmesta kilpailukykyisen katetuoton • Kasvihuonekaasupäästövähennys ei ole toistaiseksi korvausperuste missään maataloustuessa • Uusia kosteikkoviljelyyn soveltuvia kasveja tulee saada tukikelpoisiksi kasveiksi, jos kosteikkoviljelyn halutaan yleistyvän - Tällä hetkellä tukikelpoisia kasveja ovat ruokohelpi1 ja lyhytkiertoinen energiapuu2 (paju, haapa, hybridihaapa ja poppeli) Webinaari: Mitä turpeen tilalle? 10.2. klo 9–10.15 10.2.2022 1. Perus- ja viherryttämistuki, nuoren viljelijän tuki (EU), luonnonhaittakorvaus, ympäristökorvaus, luomukorvaus (kuivike/rehu) 2. Perus- ja viherryttämistuki, nuoren viljelijän tuki (EU)
 27. 28 RATU-hanke • Kosteikkoviljelyn kustannuksia ja kosteikkoviljelyn avulla saavutettavia kasvihuonekaasupäästövähennyksiä on tutkittu Rahanarvoisia vaihtoehtoja syväturpeisten viljelysmaiden käsittelyyn –hankkeessa • Hankkeessa tarkastellutkosteikkoviljelyyn soveltuvatkasvit olivat: • Rahkasammal, pohjaveden pinta keskimäärin 10 cm maanpinnan alapuolella • Karpalo, -”- • Ruokohelpi, pohjaveden pinta keskimäärin 30 cm maanpinnanalapuolella • Mesiangervo, -”- Ratkaisuja turvepeltojen kestävään käyttöön -webinaari 9.2.2022 CO2 Rahanarvoisia vaihtoehtoja syväturpeisten viljelysmaiden käsittelyyn (RATU)–projekti, EMR_Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 – 2020 PI Marika Laurila, laskelmat Antti Miettinen, Kauko Koikkalainen, Marika Laurila ja Niko Silvan, Luke https://www.luke.fi/projektit/ratu/
 28. 29 Laskelmaesimerkki: hyvin kuivatetulla pellolla viljelty rehukaura vs. kosteikkoviljelykasvit • Kosteikkoviljely vaatii lisää tukea (254–679 €/ha), jotta viljelijä pääsee samaan taloudelliseen tulokseen kuin rehukauran viljelyssä hyvin kuivatetulla pellolla • Päästövähennyksen kustannukset eivät kuitenkaan ole erityisen suuret (8–34 €/t CO2-ekv.), jos niitä verrataan päästöoikeuden hintaan EU:n päästökaupassa Webinaari: Mitä turpeen tilalle? 10.2. klo 9–10.15 10.2.2022 Rehukauravs. Lisätuen tarve (€/ha) Päästövähennys (t CO2-ekv./ha) Päästövähennyksen kustannus (€/t CO2-ekv.) Ruokohelpi 496 20 25 Karpalo 388 32 12 Rahkasammal 254 32 8 Mesiangervo 679 20 34
 29. 30 10.2.2022 • Lajikkeiden jalostus: • Mm. pajun ilmastonkestävämmät lajikkeet pohjoisen Suomen olosuhteisiin • Kloonien raaka-aineominaisuuksien optimointi eri käyttötarkoituksiin • Kosteikkoviljelyyn parhaiten soveltuvat tuottoisat lajikkeet • Sopimukset viljelijöiden kanssa • Luomutuotanto • Hiilikompensaatiomallit • Kierrätyslannoitteet. Innovaatioiden mahdollistajat kosteikkokasvien viljelyssä
 30. 31 Innovaatioiden mahdollistajat toimitusketjussa 10.2.2022 • Keskitetyt, riittävän laajat viljelmät lähellä jalostamoja • Teknologiset kehitysharppaukset: tehokkaat korjuu- ja toimitusketjut • Katkeamaton raaka-aineen saatavuus • Mahdollisuus prosessoida muita raaka-aineita biojalostamolla.
 31. 32 Innovaatioiden mahdollistajat biojalostuksessa 10.2.2022 Biomassan kaskadiprosessointi hyödyntää raaka-aineen kokonaisvaltaisesti ja tuottaa lisäarvoa laajan tuotepaletin avulla: • biohiili, biopestisidit • antimikrobisetaineetja valmisteet • biovärit • elintarvike-ja rehuainesosat • hiilihydraatit, ligniinija muut hienokemikaalit • erikoiskuidut • turvetta korvaavat materiaaliratkaisutkuten eläinkuivikkeet. 10.2.2022
 32. 33 Johtopäätöksiä • Kosteikkoviljely voi olla taloudellisesti kannattava vaihtoehto joillekin viljelijöille • Käytännössä viljelijä tarvitsee luotettavan ja varman ostajan, jotta hänen kannattaa tehdä pitkävaikutteisia investointeja ja opetella uusia kosteikkoviljelyynliittyviä viljelymenetelmiä • Kosteikkoviljelynkäynnistysvaiheessa tarvitaan yhteiskunnantukea – mahdollisesti myös vakiintuneen tuotannon aikana • Kosteikkoviljelynavulla saavutettavien päästövähennysten kustannukset eivät kuitenkaan ole mahdottoman suuria, jos niitä verrataan päästöoikeuden hintaan EU:n päästökaupassa • Kaskadiprosessointi ja koko korjuu- ja toimitusketjun kehittäminen edellytys biojalostamomittakaavan kannattavalla toiminnalle. Webinaari: Mitä turpeen tilalle? 10.2. klo 9–10.15 10.2.2022
 33. 34 10.2.2022 Kiitos! tuula.jyske@luke.fi
Anúncio