O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

B. murgescu istoria romaniei in texte

 • Entre para ver os comentários

B. murgescu istoria romaniei in texte

 1. 1. Bogdan Murgescu (coordonator) ISTORIA ROMÂNIEI ~N TEXTE
 2. 2. Toate drepturile asupra acestei lucrri sunt rezervate Editurii CORINT ISBN: 973-653-201-1 Redactori: Radu Badale, Gelu Diaconu Coperta: Walter Riess Tehnoredactare computerizat: Lili Gaibr, Corina Roncea
 3. 3. ISTORIA ROMÂNIEI ~N TEXTE Selec]ia [i comentariul textelor au fost realizate de: Bogdan Murgescu (coordonator), Alexandru Barnea, Ion Bucur, Simion Câl]ia, Ioan Cârj, Adrian Cioroianu, Alin Ciupal, Antal Lukacs, Ecaterina Lung, Mirela–Lumini]a Murgescu, Constantin Petolescu, Bogdan Popovici, Florin }urcanu ORINTC Bucure[ti, 2001
 4. 4. Selec]ia [i comentariul textelor au fost realizate de: Alexandru Barnea (A.B.) Profesor universitar, decan al Facult]ii de Istorie a Universit]ii din Bucure[ti Ion Bucur (I.B.) Lector universitar, Facultatea de Istorie a Universit]ii din Bucure[ti Simion Câl]ia (S.C.) Asistent universitar, Facultatea de Istorie a Universit]ii din Bucure[ti Ioan Cârj (I.C.) Asistent universitar, Facultatea de Istorie–Filozofie a Universit]ii ,,Babe[–Bolyai“ din Cluj-Napoca Adrian Cioroianu (Ad.C.) Lector universitar, Facultatea de Istorie a Universit]ii din Bucure[ti Alin Ciupal (Al.C.) Asistent universitar, Facultatea de Istorie a Universit]ii din Bucure[ti Antal Lukacs (A.L.) Conferen]iar universitar, secretar [tiin]ific al Facult]ii de Istorie a Universit]ii din Bucure[ti Ecaterina Lung (E.L.) Lector universitar, Facultatea de Istorie a Universit]ii din Bucure[ti Bogdan Murgescu (coordonator) (B.M.) Profesor universitar, Facultatea de Istorie a Universit]ii din Bucure[ti Mirela–Lumini]a Murgescu (M.L.M.) Conferen]iar universitar, Facultatea de Istorie a Universit]ii din Bucure[ti Constantin Petolescu (C.P.) Profesor universitar, Facultatea de Istorie a Universit]ii din Bucure[ti Bogdan Popovici (B.P.) Arhivist, Direc]ia Jude]ean a Arhivelor Na]ionale Bra[ov Florin }urcanu (F.}.) Lector universitar, Facultatea de {tiin]e Politice [i Administrative a Universit]ii din Bucure[ti
 5. 5. 5 CUPRINS Cuvânt înainte ............................................................................................................27 Abrevieri .....................................................................................................................29 I. DACIA PÂN| LA CUCERIREA ROMAN| Zamolxis — Herodot, Istorii, IV, 96 (A.B.) ....................................................................31 Credin]a în nemurire a ge]ilor — Herodot, Istorii, IV, 93–94, V, 3–4 (C.P.) ..................31 Religia getic în raport cu celelalte religii antice — Diodor din Sicilia, Biblioteca istoric, I, 94, 2 (C.P.) ............................................................................32 Neamul [i limba geto-dacilor — Strabo, Geographia, VII, 3, 12–13 (C.P.) ....................32 Limba ge]ilor, total diferit de limba latin — Publius Ovidius Naso, Tristele, V, 10, 35–39 [i Scrisori din Pont, III, 2, 40, IV, 13, 17–24, 33–40 (A.B.) ...............32 Dacii [i vecinii lor — Cassius Dio, Istoria roman, LI, 22, 6 (C.P.) .................................33 Histrianorum rex — relatarea lui Trogus Pompeius (C.P.) .............................................33 Dromichaites — Diodor din Sicilia, Biblioteca istoric, XXI, 11–12 (C.P.) ......................34 Dromichaites — Pausanias, Descrierea Greciei, I, 9, 7 (C.P.) ........................................35 Zalmodegikos — inscrip]ie de la Histria (sec. III î.Hr.) (C.P.) .........................................35 Rhemaxos — inscrip]ie de la Histria (sec. II î.Hr.) (C.P.) ................................................36 Oroles — relatarea lui Trogus Pompeius, IX, 2, 1–2 (C.P.) ...........................................37 Burebista — Strabon, Geographia, VII, 3, 11, XVI, 2, 39 (C.P.) ....................................37 Burebista — Inscrip]ia de la Dionysopolis (C.P.) ...........................................................38 Burebista — Iordanes, Getica, 67 (C.P.) .......................................................................39 Urma[ii lui Burebista — Iordanes, Getica, 71, 73 (C.P.) ...............................................39 Rholes, Dapyx [i Zyraxes — Cassius Dio, Istoria roman, 51, 24, 5–7, 51, 26, 1–6 (C.P.) ..............................................................................39 Cotiso — Florus, Rzboiul cu dacii, II, 28 (C.P.) ............................................................40 Dicomes — Plutarh, Vie]i paralele. Antonius, 63 (C.P.) .................................................41 Scorylo — Frontinus, Stratagemele, I, 10, 4 (C.P.)........................................................41 Diurpaneus — Orosius, Istorii `mpotriva pgânilor `n [apte cr]i, VII, 10, 3–4 (C.P.).....41 Diurpaneus — Iordanes, Getica, 76–78 (C.P.)...............................................................41 Rzboiul dacilor cu Domi]ian — Cassius Dio, Istoria roman, LXVII, 6–7, 10 (C.P.).......42 Solia lui Diegis la Roma (89 e.n.) — Mar]ial, Epigrame, V, 3, 1–6 (C.P.).......................43 Primul rzboi dacic al lui Traian — Cassius Dio, Istoria roman, LXVIII, 6–10 (C.P.) ......43 Legturile lui Decebal cu Pacorus, regele par]ilor — Scrisoarea lui Plinius cel Tânr ctre Traian (C.P.) ...................................................................................................44 Al doilea rzboi dacic al lui Traian — Cassius Dio, Istoria roman, LXVIII, 11–15 (C.P.)......45 Însemntatea victoriei lui Traian asupra lui Decebal, reliefat de Plinius cel Tânr (C.P.) ............................................................................................47
 6. 6. 6 Bog]ia Daciei [i a przilor luate de Traian în memoria urma[ilor — relatarea lui Ioannes Lydus, Despre magistraturile statului roman, II, 26 (C.P.) ..........................47 II. DACIA ROMAN| Colonizarea de veterani în Dacia — diploma lui Marcus Herennius Polymita (109 e.n.) (C.P.)......................................................................................................48 Începuturile provinciei Dacia — Eutropius, Scurt istorie de la întemeierea Romei, VIII, 2 [i 6 (A.B.)......................................................................49 Descrierea provinciei Dacia — Ptolemeu, Îndreptarul geografic, III, 8,1, 2–4 (A.B.)......49 Descrierea provinciei Moesia Inferior — Ptolemeu, Îndreptarul geografic, III, 10, 1–9 (A.B.) ...................................................................................................49 Armata în provinciile Dacia si Moesia Inferior — Cassius Dio, Istoria roman, LV, 23–24 (A.B.).....................................................................................................50 „Capitalist“ roman care controleaz vmile din provinciile dunrene — inscrip]ia de la Oescus în cinstea lui T. Iulius Capito (C.P.) ......................................50 Comer]ul cu barbarii — Cassius Dio, Istoria Roman, LXXI, 19, 1 (A.B.) ......................51 Barbari coloniza]i în provincia Dacia — Cassius Dio, Istoria roman, LXXII, 3, 3 (A.B.)....................................................................................................51 Nimicirea dacilor — patriarhul Arethas, Scolii la Icaromenipus de Lucian, 16 (C.P.) ......51 Recenzarea popula]iei dacice din ordinul lui Traian — Lactantius, Despre cum au murit prigonitorii, XXXIII, 5 (C.P.) ......................................................................51 Ora[ele Daciei si Moesiei — Geograful din Ravenna, Descrierea lumii, IV, 5–7 [i 14 (A.B.) ................................................................................................................52 Piatra de funda]ie a unei conducte de ap din Ulpia Traiana Sarmizegetusa (A.B.).........................................................................52 Inscrip]ie greceasc pentru caesar-ul Marcus Aurelius Verus la Tomis (A.B.) ................53 Inscrip]ie dedicat zeilor snt]ii (A.B.)......................................................................53 Inscrip]ie dedicat zeilor de ctre P. Aelius Hammonius, procurator al Daciei Apulensis (238 d.Hr.) (C.P.) ..........................................................................53 Inscrip]ia stenilor din Petra (A.B.) ..............................................................................53 Inscrip]ia funerar pentru Zia, so]ia lui Pieporus (C.P.).................................................53 Participarea costobocilor la alian]a antiroman din timpul rzboaielor marcomanice ale lui Marcus Aurelius — Istoria August, 22, 1 (C.P.)......................54 Inscrip]ia în memoria lui Lucius Fufidius Lucianus (A.B.) ..............................................54 Incursiunea costobocilor în Grecia (170 d.Hr.) — Pausanias, Descrierea Greciei, X, 35, 4 (C.P.).........................................................................................................54 Romanii refuz s le plteasc subsidii carpilor — Petrus Patricius, Istorii, 8 (C.P.)........54 Rzboiul împratului Filip Arabul cu carpii — Zosimos, Istoria contemporan, I, 20 (C.P.) .................................................................................................................55 Mutarea carpilor în Pannonia de ctre Diocle]ian — Ammianus Marcellinus, Istoria roman, XXVIII, 1, 5 (C.P.)...........................................................................55
 7. 7. 7 Abandonarea Daciei de ctre Imperiul Roman (C.P.) A. Sextus Aurelius Victor, Despre împra]i, 33, 3 ........................................................55 B. Eutropius, Scurt istorie de la întemeierea Romei, X, 8, 2.......................................55 C. Rufius Festus, Scurt istorie a poporului roman, VIII ...............................................56 D. Historia Augusta, Aurelian, 39, 7............................................................................56 E. Orosius, Istorii împotriva pgânilor în [apte cr]i, VII, 22, 7 [i 23, 4........................56 F. Iordanes, Faptele romanilor, 217.............................................................................56 III. ROMANITATEA ORIENTAL| ~N MILENIUL MARILOR MIGRA}II Problema romanizrii Daciei A. Pozi]ia lui Robert Roesler (1871) (A.L.) ...................................................................57 B. Rspunsul lui A. D. Xenopol (1884) (E.L.) ...............................................................57 C. Punctul de vedere al lui Dimitrie Onciul (1885–1886) (E.L.) ....................................58 Continuitatea popula]iei romanice dup retragerea aurelian A. Pozi]ia lui Robert Roesler (1871) (A.L.) ...................................................................58 B. Rspunsul lui A. D. Xenopol (1884) (E.L.) ...............................................................58 C. Punctul de vedere al lui Dimitrie Onciul (1885–1886) (E.L.) ....................................59 Migrarea vlahilor la nord de Dunre A. Pozi]ia lui Robert Roesler (1871) (A.L.) ...................................................................59 B. Rspunsul lui A. D. Xenopol (1884) (E.L.) ...............................................................59 C. Punctul de vedere al lui Dimitrie Onciul (1885–1886) (E.L.) ....................................60 Reconstruc]ia ora[ului Tropaeum Traiani (316) — Inscrip]ie marcând reconstruc]ia ora[ului (A.B.) ...................................................................................60 Reconstruc]ia ora[ului Tropaeum Traiani (316) — Inscrip]ie referitoare la aprovizionarea cu ap (A.B.) ..................................................................................60 Constantin cel Mare trece la nord de Dunre (328) — Theophanes Confessor, Cronografia, anul 5820 (C.P.).................................................................................61 Pacea dintre împratul Valens [i regele Athanaric încheiat pe podul de vase de la Noviodunum (369) — Ammianus Marcellinus, Istoria roman, XXVII, 5, 8–10 (A.B.) .............................................................................................61 Reorganizarea aprrii provinciei Scythia dup pacea din 369 — Themistios, Discursul X, 133–140 (A.B.) ...................................................................................61 Iustinian reface fortifica]iile de la Dunre — Procopius din Caesarea, Despre zidiri, IV (C.P.).............................................................................................62 Sf. Apostol Andrei (A.B.) A. Hipolit Romanul, Despre cei doisprezece apostoli (sec.III d.Hr.)...............................63 B. Origene, Cartea a III-a a comentariilor la Genez (sec.III d.Hr.) ...............................63 C. Vechea tlmcire a comentariilor lui Origene la Matei (sec.III d.Hr.) .......................63 D. Eusebiu din Cezareea, Istoria bisericeasc, III, 1, 1–3 (sec.IV d.Hr.).........................63 Ulfila — scrisoarea lui Auxentius din Durostorum (A.B.) ...............................................63
 8. 8. 8 Martiri în nordul Dobrogei la începutul secolului IV — inscrip]ia din cripta de la Niculi]el (A.B.)........................................................................................................64 Persecu]iile anticre[tine ale lui Athanaric [i ptimirea Sf. Sava Gotul — Scrisoarea CLV a Sf. Vasile cel Mare ctre Iunius Soranus, comandantul militar al provinciei Scythia (A.B.)......................................................64 Episcopatele din Scythia Minor în secolul al VI-lea (A.B.) .............................................64 Autohtoni [i migratori în Dacia — Orosius, Istorii `mpotriva pgânilor `n [apte cr]i I, 2, 52 [i 16, 2 (A.B.) .......................................................................65 Priscus Panites despre popula]ia autohton din teritoriile stpânite de huni [i despre curtea lui Attila (448) (C.P.).........................................................................65 Diversele stpâniri asupra Daciei — Iordanes, Getica, 33 (C.P.) ....................................66 Torna, torna, fratre — limba latin în Balcani (587) (A.B.) A. Theophilact Simocattes, Istoria domniei împaratului Mauriciu, II, 15 ......................67 B. Theophanes Confessor, Chronographia...................................................................67 Cronica lui Nestor despre românii gsi]i de unguri în Pannonia (E.L.).........................68 Anonymus despre forma]iunile politice gsite de unguri în Transilvania la începutul secolului al X-lea (E.L.) A. Menumorut ............................................................................................................68 B. Gelu........................................................................................................................70 C. Glad........................................................................................................................71 Întemeierea unei mnstiri catolice pe un pmânt luat de la români (1223) (A.L.)......72 Românii [i secuii în viziunea cronicilor maghiare — Simon de Keza (sf. sec. al XIII) (A.L.)......................................................................72 Românii în adunarea general a Transilvaniei (Alba Iulia, 11 martie 1291) (A.L.).........73 Primii coloni[ti sa[i [i crearea institu]iilor ecleziastice proprii (1192) (A.L.)...................73 Privilegiile coloni[tilor sa[i de pe pmântul criesc (Bula de aur a sa[ilor, 1224) (A.L.)......74 Danie regal pentru secuii din scaunul Arie[ (1289) (A.L.) ..........................................75 Ana Comnena despre forma]iunile politice de la Dunrea de Jos la sfâr[itul secolului al XI-lea (E.L.)...........................................................................................75 Rscoala Asne[tilor (1185) — relatarea lui Niketas Choniates (E.L.)............................76 Coresponden]a lui Ioni] cel Frumos cu papa Inocen]iu al III-lea (1199–1202) (E.L.) A. Scrisoarea lui Inocentiu al III-lea ctre Ioni] — decembrie 1199 .............................77 B. Scrisoarea lui Ioni] ctre papa — noiembrie 1202..................................................77 C. Scrisoarea arhiepiscopului Vasile de Târnovo ctre papa Inocen]iu al III-lea — 1202 .............................................................................77 Bula papal din 1234 despre românii din Episcopia cumanilor (E.L.) ...........................77 Invazia mongolilor din anul 1241 — relatarea clugrului Rogerius (S.C.)....................78 IV. STATUL MEDIEVAL {I INSTITU}IILE SALE Prima atestare documentar a titlului de voievod al Transilvaniei — Leustachie (1176/1230) (A.L.)................................................................................80 Veniturile regale [i episcopale din Transilvania (circa 1185) (A.L.)................................80
 9. 9. 9 Bula de aur a regelui Andrei al II-lea (1222) (A.L.).......................................................80 Cnezate [i voievodate române[ti la sud de Carpa]i — Diploma cavalerilor ioani]i (1247) (A.L.)................................................................................................81 Rzvrtirea lui Litovoi împotriva regelui Ungariei (circa 1272–1279) — dania regal pentru magistrul George (1285) (A.L.)...............................................82 Campania lui Carol Robert de Anjou [i btlia de la Posada (1330) — relatarea Cronicii pictate de la Viena (A.L.) ............................................................83 Dania regelui Ludovic I pentru Drago[, fiul lui Gyla (1360) (S.C.) ................................84 Dania regelui Ludovic I pentru Balc — constatarea pierderii Moldovei de ctre regatul Ungariei (1366) (S.C.)...................................................................84 Formarea statului Moldova în viziunea cronicarului Ioan, arhidiaconul de Târnave (mijlocul secolului al XIV-lea) (A.L.).........................................................................85 Letopise]ul de la Putna despre primii domni ai Moldovei (S.C.) ...................................86 Titlul lui Roman I (1392) (E.L.).....................................................................................86 Titlul lui Mircea cel Btrân — danie ctre mnstirea Cozia (1404/1406) (E.L.) ...........87 Grigore Ureche despre originea limbii române [i despre institu]iile Moldovei (B.M.)....87 Sistemul politic al principatului Transilvaniei (A.L.) A. Jurmântul principelui Gabriel Bathory (1608)........................................................88 B. Politica principelui Gabriel Bathory împotriva strilor privilegiate (1608) — relatarea cronicii lui Georg Kraus............................................................................88 Raporturile dintre domn [i boieri A. Modelul bizantin al autocra]iei suveranului — Înv]turile lui Neagoe Basarab despre împr]irea dregtoriilor de ctre domn (E.L.).................................89 B. Viziunea boiereasc asupra domnului ideal — Miron Costin despre domnia lui Radu Mihnea în Moldova (1616–1619, 1623–1626) (B.M.)...................................89 Consens [i confruntare între domn [i boieri — exemplul domniei lui Constantin Brâncoveanu (B.M.) A. Înscunarea ca domn prezentat de Letopise]ul cantacuzinesc (1688)...................90 B. Reprimarea opozi]iei boiere[ti (1689–1690)............................................................91 Divergen]e cu privire la raporturile de putere între domn [i boieri în Moldova (1711) (B.M.).............................................................................91 Generalul habsburgic Heissler îl sfideaz pe Brâncoveanu (1690) (B.M.) .....................92 Primirea unui mare sol polon de ctre domnul Moldovei Antioh Cantemir (1699) (B.M.)...............................................................................93 Genealogia ca form de consolidare a legitimit]ii politice — exemplul Mavrocorda]ilor (B.M.) ............................................................................93 Biserica [i problemele religioase Confruntarea dintre catolicism [i ortodoxie — soarta unui episcopat ortodox dup cderea Constantinopolului (1205) (A.L.)...............................................................94 Înfiin]area Mitropoliei Ungrovlahiei (1359) (A.L.).........................................................94 Confesiune [i statut social în Transilvania (1366) (A.L.) ...............................................95
 10. 10. 10 Diversitatea practicilor religioase — mrturia lui Bartolomeu din Alverna (1379–1382) (A.L.) ................................................................................................96 Introducerea reformei lutherane în Transilvania — Johannes Honterus, Cartea Reformei (1543) (A.L.)................................................................................97 Ptrunderea Reformei la românii din Transilvania (1567) (A.L.)....................................97 Reglementarea situa]iei biserice[ti din Transilvania în Approbatae Constitutiones (1653) (A.L.) ..........................................................................................................98 V. LUMEA RURAL| {I LUMEA URBAN| ~N EVUL MEDIU Societatea româneasc din Transilvania — statutele }rii Fgra[ului (1508) (A.L.)....100 Felul de via] al ]ranilor din Oltenia în prima jumtate a secolului al XVIII-lea — relatarea ofi]erului Friedrich Schwanz von Springfels (B.M.) .................................101 Moravurile moldovenilor în viziunea lui Dimitrie Cantemir (S.C.)................................102 „Popula]ionismul“ secolului al XVIII-lea — ordin al guberniului Transilvaniei (1770) (B.P.) ....................................................................................................................103 Ordine ale guberniului Transilvaniei privind introducerea culturii cartofului (1767, 1769) (B.P.)...............................................................................................104 Bra[ovul — plac turnant a comer]ului dintre }rile Române (1368) (A.L.) ..............104 Statutele municipale ale sa[ilor (1586) (B.P.) .............................................................105 Averea cronicarului Nagy Szabó Ferenc (1613) (A.L.)................................................106 Descrierea ora[ului Bra[ov de ctre G. Reicherstorffer (1550) (S.C.)..........................107 Descrierea Timi[oarei de ctre Evliya Celebi (1652) (S.C.)..........................................107 Descrieri ale ora[ului Bucure[ti la începutul secolului al XVIII-lea (S.C.) A. Chishull (1702) .....................................................................................................108 B. Anton Maria del Chiaro (1718) .............................................................................109 Regulament urban (Bucure[ti, 1768) (S.C.) ...............................................................109 Regulamentul manufacturii de la Pociovali[te (1794) (S.C.) .......................................110 Regulament pentru siguran]a Bucure[tilor (1820) (S.C.)............................................111 Rscoala de la Bobâlna (A.L.) A. Prima în]elegere între ]rani [i nobili (6 iulie 1437)...............................................111 B. În]elegerea de la Cpâlna — Unio trium nationum (16 septembrie 1437) .............113 Reglementarea iobgiei în Tripartitul lui Werböczi (1517) (A.L.)................................114 „Legtura lui Mihai Viteazul“ — document de la Radu Mihnea (1613) (S.C.).............115 Desfiin]area rumâniei în }ara Româneasc (1746) (E.L.)............................................115 Reglementarea raporturilor dintre nobili [i ]rani în Transilvania — Certa puncta (1769) (B.P.)....................................................................................116 Rscoala condus de Horea, Clo[ca [i Cri[an (1784) A. Interogatoriul lui Horea (Alba Iulia, 28 ianuarie 1785) (B.P.) .................................117 B. Interogatoriul lui Clo[ca (Alba Iulia, 26 ianuarie 1785) (B.P.) .................................117 C. Interogatoriul lui Cri[an (Alba Iulia, 2 februarie 1785) (B.P.)..................................118 „Dosarul grecilor“ (B.M.) A. Hrisov de eliminare a grecilor din dregtorii în }ara Româneasc (1631)..............119
 11. 11. 11 B. Letopise]ul cantacuzinesc despre „parveni]ii“ ajun[i dregtori...............................119 C. Revolt antigreceasc la Ia[i cu prilejul mazilirii lui Dumitra[co Cantacuzino (1685)...........................................................................120 D. Portretul unui „grec“ devenit „pamântean“ — postelnicul Constantin Cantacuzino......................................................................121 E. Antim Ivireanul împotriva excluderii strinilor din dregtoriile laice [i ecleziastice — scrisoare ctre Constantin Brâncoveanu (1712)..............................121 VI. }|RILE ROMÂNE {I STATELE VECINE ~NTRE DIPLOMA}IE {I CONFRUNTARE (sec. XIV–XVII) Tratatul de la Bra[ov dintre Sigismund de Luxemburg [i Mircea cel Btrân (1395) (S.C.)....................................................................................................................122 Btlia de la Rovine (1395) A. Laonic Chalcocondil (E.L.) .....................................................................................123 B. Cronica lui Orudj bin Adil (a doua jumtate a secolului al XV-lea) (B.M.) ..............123 Tratatul de la Adrianopol/Seghedin între Imperiul Otoman [i Ungaria (1444) (S.C.).......124 Campania de la Dunre din anul 1445 — relatarea lui Walerand de Wawrin (S.C.)....125 Laonic Chalcocondil despre personalitatea lui Iancu de Hunedoara (E.L.)..................127 Concep]ia despre domnie a lui Vlad }epe[, exprimat în scrisoarea ctre bra[oveni (1456) (S.C.)................................................................................128 Povestirile slavone despre Vlad }epe[ (S.C.)...............................................................129 Grigore Ureche despre începutul domniei lui {tefan cel Mare (1457) (E.L.)...............129 Raporturile dintre {tefan cel Mare [i Matia Corvin — relatarea Letopise]ului de la Putna (S.C.) ............................................................................130 Scrisoarea adresat principilor cre[tini de {tefan cel Mare dup victoria de la Vaslui (1475) (E.L.) ......................................................................................130 Concep]ia lui {tefan cel Mare despre lupta antiotoman — solia lui Ioan }amblac la Vene]ia (1478) (E.L.).........................................................................................131 Primul pamflet politic cunoscut din spa]iul românesc — Scrisoarea brilenilor ctre {tefan cel Mare (1481) (B.M.).....................................................................132 Confruntarea cu regele Ioan Albert al Poloniei (1497) (S.C.).....................................133 Personalitatea lui {tefan cel Mare A. Cronicarul polon Jan Dlugosz (E.L.).......................................................................134 B. Opinia lui Grigore Ureche (E.L.).............................................................................134 Înv]turile lui Neagoe Basarab ctre fiul su Theodosie despre rela]iile cu turcii (E.L.).......................................................................................................134 Geneza [i evolu]ia unui mit istoric — testamentul lui {tefan cel Mare (B.M.) A. Grigore Ureche.....................................................................................................135 B. Ioan Neculce.........................................................................................................135 C. Dimitrie Cantemir..................................................................................................135 D. Barbu {tefnescu-Delavrancea ..............................................................................136
 12. 12. 12 Sulhname-ul acordat de Mehmed al II-lea lui {tefan cel Mare (1480) (B.M.) .............137 Ahdname acordat de sultanul Ahmed I nobilimii din Transilvania [i Ungaria Superioar (1614) (B.M.)......................................................................................138 Lupta antiotoman condus de Radu de la Afuma]i [i salvgardarea existen]ei statale a }rii Române[ti (1522–1524) — epitaful de pe mormântul lui Radu de la Afuma]i (S.C.)..............................................................139 Scrisoarea cifrat trimis de Petru Rare[ împratului Carol Quintul (1537) (B.M.)......140 Cronicarul Szamosközy despre începutul domniei lui Mihai Viteazul (1593) (B.M.)....140 Btlia de la Clugreni (1595) A. Relatarea lui Balthazar Walter (E.L.)......................................................................141 B. Raportul lui Sinan pa[a despre campania în }ara Româneasc (E.L.).....................142 C. Cronicarul otoman Kiatip Celebi (E.L.)...................................................................142 Scrisoarea boierilor lui Mihai Viteazul ctre boierii munteni în Moldova (5 septembrie 1599) (B.M.)..................................................................................143 Restabilirea ordinii [i ierarhiei sociale dup ocuparea Transilvaniei de ctre Mihai Viteazul — hotrârile Dietei de la Alba Iulia (20–28 noiembrie 1599) (B.M.)...................................................................................................................144 Refuzul lui Mihai Viteazul de a abandona Transilvania — scrisoare ctre împratul Rudolf al II-lea (16 februarie 1600) (S.C.) .............................................................145 Mihai Viteazul confirm privilegiile secuilor (1600) (A.L.) ..........................................146 O mistificare — însemnrile autografe ale lui Mihai Viteazul pe spatele cererilor adresate împratului Rudolf al II-lea (iulie 1600) (B.M.) .........147 Msurile lui Mihai Viteazul în favoarea românilor transilvneni — hotrârile Dietei de la Alba-Iulia (20–27 iulie 1600) (B.M.)...................................148 Szamosközy despre asasinarea lui Mihai Viteazul (1601) (A.L.) .................................148 Amintirea lui Mihai Viteazul în cronicile române[ti din secolul al XVII-lea A. Miron Costin (B.M.)..............................................................................................149 B. Letopise]ul cantacuzinesc (B.M.) ...........................................................................149 Neculce despre oferta otoman adresat lui Brâncoveanu de a deveni domn [i în Moldova (1703) (B.M.).....................................................................................150 Miron Costin despre mazilirea lui Constantin Movil [i despre lipsa de cuvânt a turcilor (1611) (B.M.) ........................................................................................151 Tratatul dintre regele Fran]ei Ludovic al XIV-lea [i principele Gheorghe I Rákóczi (1645) (A.L.).........................................................................151 Matei Basarab despre pap [i biserica catolic — scrisoarea lui Francisc Soimirovic (1646) (B.M.) .......................................................................................................152 Pozi]ia lui Miron Costin fa] de Imperiul otoman A. Dialogul cu marele vizir Ahmed Köprülü pa[a (1672) (B.M.).................................152 B. Refuzul de a se ridica împotriva Por]ii dup înfrângerea otomanilor de ctre poloni la Hotin (1673) (B.M.) .................................................................153
 13. 13. 13 Reac]ia fetei lui Constantin Brâncoveanu la mazilirea so]ului ei, Constantin Duca, din domnia Moldovei (1695) (B.M.) .....................................................................153 Neculce despre pozi]ia dificil a Moldovei între Imperiul otoman [i Polonia (1695) (B.M.)...................................................................................................................154 Instaurarea stpânirii habsburgice în Transilvania A. Rezisten]a ora[ului Bra[ov (1688) (B.P.) ................................................................154 B. Diploma Leopoldin (4 decembrie 1691) (B.P.)......................................................155 VII. CULTURA MEDIEVAL| ~N SPA}IUL ROMÂNESC Scrisoarea lui Neac[u din Câmpulung (1521) (E.L.) ...................................................157 Coresi despre însemntatea tipriturilor în limba român (E.L.).................................157 Conrad Haas [i construc]ia de rachete în secolul al XVI-lea (S.C.)..............................158 Realizarea unei machete a cet]ii Cameni]a de ctre boierul Grigore Cornescu (1672) (B.M.)...........................................................................158 „Vrjitorie“ la Bra[ov (1615) (B.P.).............................................................................158 Prima enciclopedie în limba maghiar (1653) — Apaczai Csere János (A.L.) ..............159 Descrierea bisericii Trei Ierarhi din Ia[i de ctre Paul din Alep (1653) (S.C.) ...............159 Miron Costin despre rostul istoriei în De neamul moldovenilor (E.L.).........................160 Dimitrie Cantemir despre atitudinea moldovenilor fa] de cultura scris (1716) (S.C.) .......................................................................161 Stimularea rigorii religioase [i msuri de alfabetizare a preo]ilor în timpul lui Constantin Mavrocordat (1741) (B.M.).................................................................161 Supersti]ie (cerere de lemn sfânt) (1772) (S.C.).........................................................162 Regulamentul [colilor din }ara Româneasc (1776) (S.C.) .........................................162 VIII. CHESTIUNEA ORIENTAL| {I STATUTUL INTERNA}IONAL AL }|RILOR ROMÂNE (1711–1856) Tratatul ruso-moldovean de la Luck (13 aprilie 1711) (E.L.) .......................................164 Tratatul de pace de la Passarowitz — aspecte teritoriale (1718) (E.L.)........................164 Retrocedarea Olteniei ctre }ara Româneasc — Tratatul de pace de la Belgrad (1739) (E.L.) .........................................................165 Capuchehaiele lui Constantin Mavrocordat despre necesitatea mituirii diver[ilor dregtori otomani (1741) (B.M.) ...........................................................165 Atitudini filo-ruse ale boierilor [i înal]ilor prela]i — memoriile adresate ]arinei Ecaterina a II-a (B.M.) A. Memoriul clerului [i boierilor din Moldova (10 decembrie 1769) ..........................166 B. Cererile deputa]ilor munteni trimi[i în solie în Rusia (1770)...................................166 Pacea de la Kücük Kainargi (1774) — prevederile referitoare la }rile Române (E.L.) .............................................................................................167 Conven]ia otomano–austriac de la Constantinopol privind cedarea Bucovinei (1775) (E.L.) .........................................................................................168
 14. 14. 14 Hati[eriful din 1802 (Al.C.)........................................................................................168 Tratatul de pace ruso–turc de la Bucure[ti (16/28 mai 1812) (Al.C.).........................170 Tratatul de la Adrianopol (1829) — prevederile referitoare la Moldova [i }ara Româneasc (Al.C.) ......................................................................................170 Conven]ia de la Balta Liman (1849) (Al.C.)................................................................171 Tratatul de pace de la Paris (1856) — prevederile referitoare la Principatele Române (Al.C.)..................................................................................172 IX. O LUME ~N MI{CARE. NA}IUNE {I POLITIC| ~N SECOLELE XVIII–XIX Actul de unire cu Roma semnat de clericii ortodoc[i reuni]i la sinodul de la Alba Iulia (1698) (B.P.).................................................................................174 Românii bra[oveni se opun Unirii cu Roma (1700) (B.P.) ...........................................175 Dieta Transilvaniei despre Unire (1701) (B.P.).............................................................175 Supplex Libellus al lui Inochentie Micu (1743) (B.P.)..................................................175 Mi[crile pro-ortodoxe din Transilvania — comentariul împrtesei Maria Tereza (1746) (B.P.)....................................................................................176 Ac]iunile anti-ortodoxe ale armatei austriece — ordinul cpitanului Nicolae Bethlen ctre comandan]ii militari din }ara Oltului (1761) (B.P.) ..............177 Iluminism [i rede[teptare na]ional (B.P.) A. Sa[ii — Invita]ie pentru o societate literar transilvnean (1785) .........................178 B. Maghiarii — Schi] despre fondarea Asocia]iei Ardelene de Cultivare a Limbii Maghiare (1791)........................................................................................179 C. Românii — Petru Maior despre importan]a cunoa[terii trecutului în formarea cet]enilor (1812) ................................................................................................180 Supplex Libellus Valachorum (1791) (B.P.).................................................................180 Analiza agentului rus Liprandi asupra declan[rii revolu]iei de la 1821 (Al.C.)...........181 Proclama]ia de la Pade[ (23 ianuarie 1821) (Al.C.)....................................................182 Cererile norodului rumânesc (februarie 1821) (Al.C.) ................................................183 Europa ca model A. Dinicu Golescu, Însemnare a cltoriei mele (1826) (M.L.M.)...............................184 B. Cltoria unui boier la Paris în prima jumtate a secolului al XIX-lea — Nicolae Gane, Ciubucul logoftului Manole Buhu[ (M.L.M.) ................................185 Ideea unirii Principatelor, exprimat în Regulamentele Organice (1831) (Al.C.) ..................................................................................................................186 Discu]iile asupra limbii oficiale în Transilvania (I.C.) A. Simion Brnu]iu, O tomneal de ru[ine [i o lege nedreapt (1842)......................187 B. Stephan Ludwig Roth, Limba ]rii e limba valah (1846).......................................188 Concep]ia maghiar despre na]iunea de tip nobiliar — scrisoarea lui Wesselenyi Miklos ctre Kossuth Lajos (1 august 1846) (I.C.)...............................188 Nicolae Blcescu, August Treboniu Laurian — Prospect pentru Magazin istoric pentru Dacia (Al.C.).........................................................................................................189
 15. 15. 15 Manifestul lui Simion Brnu]iu (24–25 martie 1848) (Al.C.) ......................................189 Jurmântul românilor pe Câmpia Libert]ii de la Blaj (3–5 mai 1848) (Al.C.) ............190 Peti]iunea Na]ional adoptat la Blaj (3–5 mai 1848) (Al.C.) ....................................191 Uniunea Transilvaniei cu Ungaria — Legea adoptat de Diet (Cluj, 30 mai 1848) (I.C.) ....192 Punctul de vedere ssesc referitor la uniunea Transilvaniei cu Ungaria (3 iulie 1848) (I.C.)...............................................................................................193 Proclama]ia de la Islaz (9/21 iunie 1848) (Al.C.) .......................................................194 Pamflet revolu]ionar anonim (Al.C.)...........................................................................194 Mihail Koglniceanu, Dorin]ele partidei na]ionale în Moldova (Al.C.) ........................195 Patria — articol din „Popolul suveran“ (28 iunie 1848) (Al.C.)....................................195 Existen]e umane încercând s evite tumultul revolu]ionar — memoriile lui Isaiia Moldovan (I.C.)............................................................................................196 Sacru [i revolu]ie — srbtoare revolu]ionar local în Transilvania, fragment din memoriile lui {tefan Branea (I.C.).........................................................................197 Memoriul na]iunii române ctre împratul Franz Iosef (februarie 1849) (I.C.) ...........197 Excese în timpul revolu]iei de la 1848 A. Represiunea autorit]ilor maghiare împotriva românilor din Luna (12 septembrie 1848) — relatarea lui George Bari]iu în Gazeta de Transilvania (I.C.).................................................................................199 B. Ac]iuni violente ale revolu]ionarilor români (Abrud, 10 mai 1849) — relatarea lui Vasile Moldovan (I.C.).......................................................................200 Apel la dep[irea resentimentelor na]ionale — scrisoarea lui Avram Iancu ctre Simonffy (iunie 1849) (I.C.)..................................................................................200 Ziaristul american Francis Bowen despre revolu]ia din Ungaria [i Transilvania (Al.C.)................................................................................................201 Proiectul Comitetului Central al Unirii din Bucure[ti (30 martie 1857) (Al.C.) ............203 Proiectul de rezolu]ie al Adunrii ad-hoc a Moldovei (7/19 octombrie 1857) (Al.C.) ......204 Conven]ia de la Paris (1858) (Al.C.)...........................................................................204 Jurmântul depus de Alexandru Ioan Cuza la alegerea ca domn al Moldovei (5/17 ianuarie 1859) (Al.C.).................................................................................207 Statutul dezvolttor al Conven]iei de la Paris (1864) (Al.C.).......................................207 Proclama]ia domnitorului Alexandru Ioan Cuza cu prilejul promulgrii reformei agrare (1864) (M.L.M.) ..........................................................................207 Constitu]ia din 1866 — sistemul politic Al.C.) ............................................................208 Lege pentru organizarea judectoreasc (1865) (Al.C.).............................................211 Codul Penal despre func]ionarii publici (1864) (M.L.M.)............................................211 Lege pentru organizarea puterii armate (1864) (Al.C.) ..............................................211 Lege pentru organizarea puterii armate (1868) (M.L.M.) ..........................................212 Monarhia A. Proclama]ie a Locotenen]ei Domne[ti în legtur cu alegerea lui Carol l ca domn al Principatelor Unite (11 aprilie 1866) (M.L.M.)....................................213
 16. 16. 16 B. Lege pentru proclamarea ca regat a României (1881) (Al.C.)................................214 C. Pamflet antimonarhic — George Panu, Omul periculos (1887) (Al.C.) ...................214 D. Evocarea regelui Carol I de ctre istoricul Ioan Bogdan la deschiderea cursurilor universitare (1914) (Al.C.).....................................................................215 Legea electoral din 1866 (M.L.M.)...........................................................................215 Modificarea legii electorale (1884) (M.L.M.)..............................................................217 Ale[i, alegeri [i alegtori — Constantin Bacalba[a despre alegerile din anul 1875 în Bucure[ti (M.L.M.)............................................................................................218 Programul Partidului Conservator (1880) (Al.C.)........................................................219 Deputatul liberal Nicolae Xenopol despre asemnrile [i deosebirile dintre liberali [i conservatori — discurs în Adunarea Deputa]ilor (1897) (Al.C.) .............................220 Poporanismul — articol–program redactat de Constantin Stere (1906) (Al.C.)...........221 Scrisoarea–program a lui Ion. I. C. Bratianu (1913) (Al.C.) ........................................222 Programul Partidului Conservator (1913) (Al.C.)........................................................222 Teritoriile române[ti aflate sub stpânire strin Egala îndrept]ire a na]iunii române [i a confesiunilor ei — articol votat de Dieta de la Sibiu (1863) (I.C.)........................................................................................223 Legea na]ionalit]ilor din Ungaria (1868) (I.C.)..........................................................224 Memorandumul (1892) (I.C.) ....................................................................................225 Procesul memorandi[tilor — sentin]a de condamnare a frunta[ilor Partidului Na]ional Român (1894) (I.C.)................................................................226 Caracterul [i tendin]a înv]mântului public — discursul lui Alexandru Hurmuzaki în fa]a Societ]ii pentru literatur [i cultur în Bucovina (Cernu]i, 5 februarie 1868) (Al.C.)......................................................................227 Structura etnic în Basarabia — recensmântul din 1897 (Al.C.)................................228 {tiin]a de carte în Basarabia (1897) (Al.C.)................................................................228 X. SOCIETATE {I ECONOMIE ~N SECOLUL AL XIX-LEA Averea unui preot de ]ar (1831) (B.P.).....................................................................229 Grani]a militar din Banat — jurnalul de cltorie al mare[alului Marmont (1834) (I.C.)..........................................................................................230 Angajament al bogasierilor din Bucure[ti cu privire la comportarea fa] de cumprtori (1835) (Al.C.) ...................................................................................230 Reglementarea activit]ii negustorilor din Târgovi[te (1835) (Al.C.)...........................231 Desfiin]area iobgiei în Transilvania — patenta imperial din 21 iunie 1854 (I.C.)..............................................................................................231 Legea secularizrii averilor mnstire[ti (1863) (Al.C.)...............................................232 Legea rural (1864) (Al.C.)........................................................................................232 Lege pentru tocmelile agricole [i pentru executarea lor (1866) (M.L.M.)...................233 Tocmeli agricole — exemple concrete (M.L.M.) A. Jude]ul Bacu (1865)............................................................................................234
 17. 17. 17 B. Jude]ul Ialomi]a (1904–1907)...............................................................................234 Inventarul agricol în Vechiul Regat — compara]ii interna]ionale (1905) (Al.C.)...........236 Opinii despre alimenta]ie în lumea rural — rspunsuri la chestionarul din anul 1905 (M.L.M.)........................................................................................236 Regulament pentru alinierea satelor [i pentru construirea locuin]elor ]rne[ti (1894) (M.L.M.).....................................................................................237 Situa]ia locuin]elor în zona rural conform rspunsurilor la chestionarul din anul 1905 (M.L.M.)........................................................................................238 Cauzele rscoalei din 1907 — raportul procurorului general N. Leonescu (Al.C.) .......238 Regimul izraeli]ilor în statul român A. Codul Civil (1865) (Al.C.) ......................................................................................239 B. Constitu]ia din 1866 — articolul 7 (M.L.M.)...........................................................239 C. Modificarea articolului 7 din Constitu]ie (1879) (M.L.M.)......................................239 D. Circular a Ministrului de Interne Mihail Koglniceanu ctre prefec]i privitoare la situa]ia izraeli]ilor în zona rural (1869) (M.L.M.) .............................240 Lege pentru înfiin]area sistemului monetar [i fabricarea monedei na]ionale (1867) (M.L.M.)...............................................................................................................240 Înfiin]area Bncii Na]ionale a României — Lege pentru înfiin]area unei bnci de scompt [i circula]iune (17/29 aprilie 1880) (M.L.M.).......................................241 Conven]ia comercial dintre Austro-Ungaria [i România (1875) (Al.C.)......................242 Lege pentru încurajararea industriei na]ionale (1887) (Al.C.).....................................242 Revolu]ia transporturilor A. Ion Ghica, O cltorie de la Bucure[ti la Ia[i înainte de 1848 (M.L.M.).................243 B. Regulament pentru cursele de diligen]e [i curieri din Principatele Române cu exemple din indicatorul de cltorie (1869) (M.L.M.) ......................................244 C. Opinii despre introducerea cii ferate la Pite[ti (1884) (M.L.M.)............................245 Urbanism [i societate A. Regulament pentru organizarea sergen]ilor de ora[ în Bucure[ti (1866) (M.L.M.)...............................................................................................................246 B. Regulament pentru men]inerea cur]eniei pe strzile [i pie]ele capitalei (1866) (M.L.M.)...............................................................................................................247 C. Regulament pentru industriile insalubre (1867) (M.L.M.) ......................................248 D. Control social [i protec]ia consumatorului — Reguli privitoare la stabilimentele publice (1867) (M.L.M.) ......................................................................................249 E. Via]a la Bucure[ti (1882–1883) — amintirile lui Constantin Bacalba[a (M.L.M.).....249 Ioan Slavici despre starea economic a românilor ardeleni (1911) (I.C.) ....................250 Emigrarea din Transilvania în America la începutul secolului XX (I.C.).......................251 XI. CULTUR|, IDEOLOGIE {I MENTALIT|}I Credin]e populare [i religiozitate în }ara Româneasc în prima jumtate a secolului al XIX-lea (1828) (B.P.) .............................................................................................252
 18. 18. 18 Lingvistic [i gastronomie — Iordache Golescu, Condica limbii române[ti (1834–1843) (M.L.M.) .........................................................................................252 Bula papal Ecclesiam Christi de ridicare a episcopiei greco-catolice de Alba Iulia la rang de mitropolie (1853) (I.C.)........................................................................252 Mitropolitul Andrei {aguna [i organizarea bisericii ortodoxe în Transilvania — Statutul Organic (1868) (I.C.)...............................................................................253 Decret pentru înfiin]area unei autorit]i sinodale centrale pentru afacerile religiei române (6 decembrie 1864) (M.L.M.)..................................................................255 Legea Instruc]iunii Publice din 1864 (M.L.M.)............................................................256 Regulament de ordine [i disciplin pentru [colile primare (1870) (M.L.M.)................257 Regulament de ordine [i disciplin pentru licee [i gimnazii (1866) (M.L.M.)..............259 Despre rolul educa]iei pentru fete — discursul lui Carol I la festivitatea de premiere a elevelor [colilor secundare [i primare de fete din Bucure[ti (1876) (M.L.M.) .....260 Obligativitatea studierii limbii maghiare în [colile elementare din Ungaria — legea Trefort (1879) (I.C.)..............................................................................................261 Obligativitatea studierii limbii române în [colile primare din statul român — Regulament pentru [colile private (1896) (M.L.M.) ..............................................262 Legea Apponyi (1907) (I.C.) ......................................................................................262 Statutele Societ]ii Academice (1867) (M.L.M.).........................................................263 Educarea spiritului civic — Codul Penal despre degradarea monumentelor publice (1864) (M.L.M.) ...................................................................................................264 Via]a religioas la sate — comentariu pe baza rspunsurilor la ancheta din anul 1905 (M.L.M.)........................................................................................264 XII. DE LA PRINCIPATELE UNITE LA ROMÂNIA MARE Conven]ia ruso-român din aprilie 1877 (Al.C.).........................................................266 Cderea Plevnei (28 noiembrie 1877) — jurnalul de opera]iuni militare al Regimentului 3 Clr[i (M.L.M.) .........................................................................266 Un alt fel de eroism: vicisitudinile rzboiului. (M.L.M.) A. Raport al comandantului bateriei a IV-a, Regimentul 1 artilerie (Calafat, 2 decembrie 1877) ................................................................................267 B. Raport al Comandantului regimentului I Doroban]i (28 Decembrie 1877, Lom–Palanca).......................................................................................................267 C. Un grup de înv]tori din jude]ul Arge[ cedeaz salariul lor pentru armat (decembrie 1877).................................................................................................267 D. Peti]ia locuitorilor din Islaz ctre Ministerul de Interne (4 ianuarie 1878) (M.L.M.)...............................................................................................................268 Critica participrii României la rzboiul din 1877–1878 — Mihai Eminescu („Timpul“, 26 aprilie 1878) (M.L.M.)....................................................................268 Tratatul de pace de la Berlin — prevederi referitoare la România (Al.C.).....................269 Lege pentru organizarea Dobrogei (1880) (M.L.M.)..................................................269 Pacea de la Bucure[ti (1913) (Al.C.) ..........................................................................270
 19. 19. 19 Agita]ia interven]ionist în perioada neutralit]ii — cuvântarea lui Nicolae Filipescu la întrunirea Ligii Culturale (Ia[i, 15 martie 1915) (Al.C.)............271 Mo]iunea Congresului de la Bucure[ti al românilor din Austro-Ungaria (15 martie 1915) (Al.C.).......................................................................................272 Conven]ia politic dintre România [i Antant (4/17 august 1916) (Al.C.) .................272 Mitropolitul Vasile Mangra despre intrarea României în rzboi împotriva Austro-Ungariei (8/21 septembrie 1916)..............................................................273 „La poalele transilvnene ale Carpa]ilor flutur drapelul albastru-galben-ro[u“ — articol în „Gazeta Transilvaniei“ din 17 septembrie 1916......................................275 Distrugerile rzboiului: Orlat, 1916 — relatarea lui Traian Mo[oiu (Al.C.)...................275 Efectele rzboiului: Bucure[ti, 1916 — relatarea lui Constantin Bacalba[a (Al.C.) ..................................................................................................................276 Situa]ia din spatele frontului la începutul anului 1917 — însemnri ale generalului Alexandru Averescu (Al.C.)...................................................................................276 Btlia de la Mr[ti (1917) — însemnri ale generalului Alexandru Averescu (Al.C.)...................................................................................277 Telegrama lui Ion Incule], pre[edintele Sfatului }rii din Basarabia, adresat regelui Ferdinand I (11 martie 1918) (Al.C.).........................................................277 Declara]ia de Unire a Basarabiei cu România (27 martie 1918) (Al.C.) ......................278 Manifestul lui Carol I, ultimul împrat al Austriei [i rege apostolic al Ungariei, ctre popoarele dublei monarhii (16 octombrie 1918) (I.C.).................................279 Alexandru Vaida-Voevod — Discurs în parlamentul de la Budapesta (18 octombrie 1918) (I.C.) ...................................................................................280 Telegrama prefectului de Suceava ctre primul ministru Alexandru Marghiloman (24 octombrie 1918) (Al.C.) .................................................................................281 Mo]iunea de unire a Bucovinei cu România (15/28 noiembrie 1918) (Al.C.).............281 Rezolu]ia Marii Adunri de la Alba Iulia (1 decembrie 1918) (Al.C.)..........................282 Discursul lui Iuliu Maniu (Alba Iulia, 1 decembrie 1918) (B.M.) .................................284 Ion I. C. Brtianu despre situa]ia României la Conferin]a de Pace de la Paris — discurs în Adunarea Deputa]ilor (decembrie 1919) (I.B.).....................................284 Tratatul de pace cu Germania (Versailles, 28 iunie 1919) (I.B.)..................................285 Tratatul de pace cu Austria (Saint-Germain-en-Laye, 10 septembrie 1919) (I.B.) ........286 Tratatul de pace cu Bulgaria (Neuilly, 27 noiembrie 1919) (I.B.) ................................286 Tratatul de pace cu Ungaria (Trianon, 4 iunie 1920) (I.B.) .........................................287 XIII. ROMÂNIA INTERBELIC| Popula]ia României interbelice A. Evolu]ia numeric general 1919–1937 (I.B.) .......................................................288 B. Structura etnic (1930) (I.B.).................................................................................289 C. Structura etnic pe provincii [i tipuri de localit]i (1930) (F.}.) ..............................290 Decretul-lege privind reforma electoral (14/27 noiembrie 1918) (I.B.) .....................291 Constitu]ia din 1923 — puterile statului (I.B.) ............................................................291
 20. 20. 20 Declara]ia Partidului }rnesc [i a Partidului Na]ional cu privire la adoptarea Constitu]iei (29 martie 1923) (I.B.)......................................................292 Lege pentru unificarea administrativ (14 iunie 1925) (I.B.) ......................................293 Lege pentru reprimarea unor infrac]iuni contra lini[tii publice (19 decembrie 1924) (I.B.) ...................................................................................294 Disfunc]iile regimului democratic în România interbelic — analiza politologului Mattei Dogan (F.}.)..............................................................................................295 Ideologii [i programe politice A. Actul de constituire a Ligii Poporului (3/16 aprilie 1918) (I.B.)..............................295 B. Proces-verbal de constituire a Partidului }rnesc (5/18 decembrie 1918) (I.B.)....296 C. Programul P.N.L. (1922) (I.B.)................................................................................297 D. Programul P.N.}. (1926) (I.B.) ...............................................................................297 {tefan Zeletin, Neoliberalismul român, liberalism [i liberali (1927) (I.B.) ....................298 Începuturile revistei „Gândirea“(1920–1923) — amintirile lui Lucian Blaga (F.}.)........299 Dezbaterea asupra problemei specificului na]ional românesc A. Ortodoxism [i anti-europenism — Nichifor Crainic, Sensul tradi]iei (F.}.)................300 B. Critica ortodoxismului [i aprarea europenismului — precizrile publicate de Mihai Ralea în revista „Kalende“ (1929) (F.}.) ......................................................301 Nae Ionescu vzut de Emil Cioran (F.}.) ...................................................................301 Consecin]ele nefaste ale na]ionalismului românesc interbelic — critica lui Eugen Ionescu (1945) (F.}.) .................................................................................302 Întemeierea Legiunii Arhanghelului Mihail (24 iunie 1927) — relatarea lui Corneliu Zelea Codreanu (I.B.)..............................................................................303 Jurnalul Consiliului de Mini[tri privind dizolvarea Grzii de Fier (9 decembrie 1933) (I.B.).....................................................................................................................304 Defilare legionar — evocarea lui Eugen Ionescu (F.}.) ..............................................305 Asasinarea lui Corneliu Zelea Codreanu (27/28 noiembrie 1938) A. Comunicatul parchetului militar (30 noiembrie 1938) (I.B.)...................................305 B. Declara]ia maiorului Constantin Dinulescu la comisia de anchet instituit de Înalta Curte de Casa]ie (Bucure[ti, noiembrie 1940) (I.B.) ....................................305 Partidul Comunist A. Condi]iile ultimative puse de Comintern delega]iei Partidului Socialist din România pentru afilierea la Interna]ionala a III-a (5 decembrie 1920) (I.B.)......306 B. Arestarea participan]ilor la Congresul Partidului Socialist Comunist din România — relatarea ministrului de interne Constantin Argetoianu (I.B.)................................306 C. Problema na]ional din România [i sarcinile P.C.R. — rezolu]ie a Congresului al V-lea al Partidului Comunist din România (Moscova, 1931) (I.B.)......307 Dezvoltarea Bucure[tilor în perioada interbelic — analiza lui Artur Gorovei în Enciclopedia României (I.B.) .................................................................................308 Comer]ul ambulant `n Bucure[tiul interbelic — Amintirile lui Mircea Stnescu (M.L.M.) ....................................................................................309
 21. 21. 21 Via]a satului în timpul marii crize economice — discurs al dr. Nicolae Lupu în Camera Deputa]ilor (5 ianuarie 1931) (I.B.)..........................................................310 Legea pentru reglementarea repausului duminical [i a srbtorilor legale (I.B.).........310 Legea pentru reglementarea conflictelor colective de munc (5 septembrie 1920) (I.B.) ....................................................................................311 Legea sindicatelor profesionale (26 mai 1921) (I.B.)..................................................311 Manifesta]ia muncitorilor bucure[teni din 13/26 decembrie 1918 A. Comunicatul oficial al guvernului (I.B.)..................................................................312 B. Relatarea lui I. G. Duca (I.B.).................................................................................312 Grevele muncitorilor ceferi[ti de la Atelierele Grivi]a din Bucure[ti (15–16 februarie 1933) A. Relatarea lui Armand Clinescu, subsecretar de stat la Ministerul de Interne (I.B.)....................................................................................313 B. Raportul inginerului Constantin Atanasiu, [ef de atelier la Grivi]a (I.B.).................313 {tiin]a de carte în România interbelic — datele recensmântului din 1930 (F.}.)......314 Inaugurarea Facult]ii de Teologie din Chi[inu (1925) — memoriile lui Nichifor Crainic (F.}.) ............................................................................................314 Universitatea din Bucure[ti [i dezvoltarea vie]ii universitare în anii 1920 (F.}.)...........315 Începuturile radiodifuziunii în România (1925–1940) — G. D. Mugur în Enciclopedia României (I.B.) .................................................................................316 Cafeneaua literar în via]a interbelic — Bucure[ti, „Corso“ (F.}.)..............................316 Muzeul Satului A. Anchetele sociologice ale echipelor regale studen]e[ti coordonate de Dimitrie Gusti (F.}.) .............................................................................................317 B. Dimitrie Gusti despre caracteristicile Muzeului Satului (F.}.) .................................317 C. Aspecte tehnice ale constituirii Muzeului Satului (F.}.).........................................318 Criza dinastic A. Legea de renun]are a principelui Carol la succesiunea tronului (4 ianuarie 1926) (I.B.).........................................................................................318 B. Legea privitoare la instituirea Regen]ei (4 ianuarie 1926) (I.B.)..............................318 C. Legea prin care Principele Carol este proclamat rege (8 iunie 1930) (I.B.).............319 Pactul de neagresiune electoral din 25 noiembrie 1937 (I.B.)..................................319 Constitu]ia din 27 februarie 1938 (I.B.).....................................................................319 Referendumul pentru aprobarea Constitu]iei din 1938 — memoriile lui Radu Rosetti (B.M.)..............................................................................................320 Decret-lege pentru înfiin]area Consiliului de Coroan (30 martie 1938) (I.B.)............321 Decret-lege pentru înfiin]area Frontului Rena[terii Na]ionale (15 decembrie 1938) (I.B.) ...................................................................................321 Omagiu adresat lui Carol al II-lea — Virgil Carianopol, Scrisoare ctre ]rani (Ad.C.)......322 Politica extern Conven]ia de alian] defensiv între Regatul României [i Republica Poloniei (3 mart. 1920) (I.B.).............................................................................................322
 22. 22. 22 Mica În]elegere — România, Cehoslovacia, Regatul Sârbo-Croato-Sloven A. Conven]ia de alian] defensiv între România [i Cehoslovacia (23 aprilie 1921) (I.B.)..........................................................................................323 B. Conven]ia de alian] defensiv între România [i Regatul Sârbo-Croato-Sloven (7 iunie 1921) (I.B.)..............................................................................................323 Tratatul de prietenie dintre Fran]a [i România (10 iunie 1926) (I.B.)..........................324 Conven]ia de definire a agresiunii (4 iulie 1933) (I.B.) ...............................................324 Pactul În]elegerii Balcanice (9 februarie 1934) (I.B.) ..................................................325 Nota cu text identic schimbat `ntre Nicolae Titulescu, ministrul de externe al României, Maksim Litvinov, comisarul poporului pentru Afacerile Externe al Uniunii Sovietice, privind reluarea rela]iilor diplomatice dintre cele dou state (9 iunie 1934) (I.B.).....................................................................326 Protocolul întocmit de N. Titulescu [i M. Litvinov privind pactul de asisten] mutual româno–sovietic (21 iulie 1936) (I.B.) ......................................326 Tratat asupra promovrii raporturilor economice între Regatul României [i Reichul german (23 martie 1939) (I.B.) ................................................................327 XIV. AL DOILEA R|ZBOI MONDIAL {I INSTAURAREA REGIMULUI COMUNIST Protocolul adi]ional secret al Pactului de neagresiune dintre U.R.S.S. [i Germania (23 august 1939) (I.B.).........................................................................329 Comunicat privind neutralitatea României (6 septembrie 1939) (I.B.)........................329 Directivele Interna]ionalei Comuniste pentru Partidul Comunist din România (8 mai 1940) (I.B.)................................................................................................330 Anexarea Basarabiei [i nordului Bucovinei de ctre U.R.S.S. A. Nota ultimativ a guvernului sovietic din 26 iunie 1940 (I.B.) ...............................330 B. Consiliul de coroan accept cedarea Basarabiei — însemnri din jurnalul regelui Carol al II-lea, 27 iunie 1940 (Ad.C.).........................................................331 C. Rspunsul guvernului român din ziua de 27 iunie 1940 (I.B.)................................332 D. Nota ultimativ a guvernului sovietic din noaptea de 27 iunie 1940 (I.B.) ............332 E. Rspunsul guvernului român (28 iunie 1940) (I.B.)................................................333 Declara]ia primului ministru Ion Gigurtu privind „noua orientare a politicii externe a României“ (8 iulie 1940) (I.B.)...................................................333 Scrisoarea lui Adolf Hitler ctre regele Carol al II-lea (15 iulie 1940) (I.B.) .................333 Dictatul de la Viena (30 august 1940) A. Textul arbitrajului (I.B.)..........................................................................................335 B. Relatarea lui Mihail Manoilescu, reprezentantul României la arbitrajul de la Viena (I.B.) ...........................................................................................................336 C. Dezbaterile Consiliului de Coroan în privin]a arbitrajului în problema Transilvaniei — pozi]ia lui Iuliu Maniu (30 august 1940) (Ad.C.) ...........................336 Decret regal pentru investirea generalului Ion Antonescu cu puteri depline pentru conducerea Statului român (6 septembrie 1940) (I.B.) .........................................337
 23. 23. 23 Decret regal prin care statul român a fost proclamat stat na]ional-legionar (14 septembrie 1940) (I.B.) ..................................................................................337 Comunicatul Pre[edin]iei Consiliului de Mini[tri despre asasinatele legionare din 26–27 noiembrie 1940 (I.B.)................................................................................338 Decret-lege privitor la militarizarea institu]iilor [i întreprinderilor de stat [i particulare (18 februarie 1941) (I.B.)....................................................................338 Situa]ia evreilor în România în timpul regimului Antonescu A. Legisla]ia antievreiasc — decret-lege pentru reglementarea situa]iei evreilor în înv]mânt (11 octombrie 1940) (B.M.)...............................................................338 B. Forme de omenie în contextul persecutrii evreilor de ctre regimul Antonescu — cazul plutonierului-major Gheorghe Priscaru, în relatarea avocatului Segal din Hu[i (B.M.) ........................................................339 Situa]ia rromilor `n România `n timpul regimului Antonescu A. Locuitori din Dolj solicit scutirea fierarului Ilie Dinc de deportarea `n Transnistria (1942) (B.M.).....................................................................................341 B. Raport al poli]iei cu privire la atitudinile [i zvonurile legate de deportarea romilor (28 septembrie 1942) (B.M.)....................................................................342 Ordinul de zi ctre armat din 22 iunie 1941 (I.B.) ...................................................342 Decret-lege asupra regimului muncii în timp de rzboi (2 octombrie 1941) (I.B.) ......343 Armata român pe frontul din Rusia (1942–1943) — însemnrile generalului Constantin Sntescu (Ad.C.)...............................................................................344 Telegrame privind desf[urarea convorbirilor de la Cairo pentru scoaterea României din rzboi (martie 1944) (I.B.) .............................................................345 Scrisoarea lui Iuliu Maniu [i Constantin I. C. Bratianu adresat mare[alului I. Antonescu la 21 martie 1944 (I.B.).................................................346 Declara]ia dat de guvernul sovietic dup trecerea de ctre trupele sovietice a grani]elor României (2 aprilie 1944) (I.B.).............................................................347 Condi]iile de armisti]iu propuse de URSS guvernului României la 12 aprilie 1944 (I.B.).....................................................................................................................347 Declara]ia de constituire a Blocului Na]ional Democrat (20 iunie 1944) (I.B.)............348 Evadarea din închisoare a liderului comunist Gheorghe Gheorghiu-Dej, în august 1944 — mrturia lui Ion Gheorghe Maurer (Ad.C.)...............................348 23 august 1944 A. Relatarea generalului Constantin Sntescu (Ad.C.)..............................................350 B. Proclama]ia Regelui ctre ]ar (Ad.C.)...................................................................352 Semnarea Conven]iei de Armisti]iu de la Moscova (12 septembrie 1944) — mrturie a lui Lucre]iu Ptr[canu în Consiliul de Mini[tri, pe 15 septembrie 1944 (Ad.C.)............................................................................353 Urri dedicate Regelui Mihai I pe prima pagin a ziarului PCR „Scînteia“ (9 noiembrie 1944) (Ad.C.)..................................................................................353
 24. 24. 24 Activitatea guvernamental [i presiunile fcute de partidul comunist — însemnrile primului ministru Constantin Sntescu (14 noiembrie 1944) (Ad.C.) ..................354 Decretul-lege privind urmrirea [i sanc]ionarea celor vinova]i de dezastrul ]rii (20 ianuarie 1945) (Ad.C.) ...................................................................................354 Problema Transilvaniei [i rela]iile dintre România [i URSS în contextul impunerii la Bucure[ti a unui guvern pro-comunist — cuvîntarea lui Gheorghe Gheorghiu-Dej la [edin]a Consiliului FND din 24 ianuarie 1945 (Ad.C.) ....355 Politica partidului comunist de subminare a guvernului Rdescu — cuvântare a lui Vasile Luca la [edin]a Consiliului FND din 24 ianuarie 1945 (Ad.C.) .....................356 Manifesta]ia FND din 24 februarie 1945 pentru impunerea unui guvern pro-comunist — Discursul radio al primului ministru N. Rdescu (Ad.C.) ...............357 Planul în 10 puncte de comunizare a ]rii primit de un grup de comuni[ti români din partea unui emisar al Moscovei (7 martie 1945) (Ad.C.) .......358 Reforma agrar (23 martie 1945) (Ad.C.) .................................................................359 Manifesta]ia din 8 noiembrie 1945 A. Mrturia lui Roy M. Melbourne (reprezentant SUA la Bucure[ti) (Ad.C.)...............360 B. Propunerile primului-ministru Petru Groza privind msurile represive de adoptat (Ad.C.)...............................................................................................361 Comunicat al Misiunii Americane privind solu]ionarea „grevei regale“ (ianuarie 1946) (Ad.C.) ........................................................................................361 Disfunc]iile propagandei comuniste — discursul lui Iosif Chi[inevschi în cadrul Plenarei CC al PCR (29 ianuarie 1946) (Ad.C.) .......................................362 Alegerile din 19 noiembrie 1946 A. Rezultatele reale ale alegerilor în regiunea Some[ — raport confiden]ial al Comitetului Regional PCR Cluj (4 decembrie 1946) (Ad.C.) ..................................363 B. Rezultatele oficiale ale alegerilor (Ad.C.) ...............................................................365 Tratatul de Pace dintre România [i Na]iunile Unite (10 februarie 1947) (Ad.C.) .................................................................................................................365 Expunerea de motive a guvernului Groza pentru dizolvarea PN} — discursul ministrului de interne Teohari Georgescu în Adunarea Deputa]ilor (29 iulie 1947) (Ad.C.).......................................................366 Actul de abdicare a regelui Mihai — 30 decembrie 1947 (Ad.C.)...............................367 Instaurarea republicii: relatarea Regelui Mihai (Ad.C.) ...............................................367 XV. ROMÂNIA ~N PERIOADA COMUNIST| Constitu]iile din timpul regimului comunist Constitu]ia Republicii Populare Române — 13 aprilie 1948 (Ad.C.) ............................369 Constitu]ia Republicii Populare Române — 27 septembrie 1952 (Ad.C.) ....................369 Constitu]ia Republicii Socialiste România — 21 august 1965 (Ad.C.)..........................370 Represiunea politic Metode de tortur folosite de Securitate în închisorile comuniste (Ad.C.)..................371
 25. 25. 25 Epurrile politice la Universitatea din Cluj — scrisoare a lui Ovidiu Drâmba ctre Tudor Vianu (1951) (F.}.) ....................................................................................372 Cazul Ptr[canu A. Comunicatul oficial al Tribunalului Suprem al R.P.R., 18 aprilie 1954 (Ad.C.) ........373 B. Reabilitatea de ctre Plenara C.C. al P.C.R. din 22–25 aprilie 1968 (Ad.C.) ...........374 Realismul socialist în artele plastice, descris într-un text destinat propagandei externe (1954) (F.}.).......................................................................375 Cultul personalit]ii — ode pentru conductori (Ad.C.) A. Stalin — Emil Dorian, ~nchinare lui Stalin ...............................................................376 B. Gheorghe Gheorghiu-Dej — Florin Saioc, Spune-mi mândr...................................376 C. Nicolae Ceau[escu — Nicolae Drago[, Al patriei eroi `ntre eroi..............................377 D. Nicolae Ceau[escu — Adrian Punescu, Viitorul României.....................................378 Cooperativizarea (I.B.) A. Raportul lui Gheorghe Gheorghiu-Dej la plenara C.C. al P.M.R. din 3–5 martie 1949..................................................................................................378 B. }rani din regiunea Gala]i condamna]i `n anii 1958–1961 pentru ac]iuni ostile colectivizrii..........................................................................................................379 Destinul unui frizer `n perioada instaurrii regimului comunist — amintirile lui Petre Dogaru (M.L.M.) .........................................................................................380 Industrializarea socialist — memoriile lui Gheorghe Gaston Marin `n legtur cu construirea combinatului siderurgic de la Gala]i (B.M.) ........................................380 Politica de independen] a lui Gheorghe Gheorghiu-Dej A. Declara]ia din aprilie 1964 (Ad.C.)........................................................................381 B. Respingerea de ctre România a „planului Valev“ — articol din „Via]a economic“, 12 iunie 1964. (Ad.C.) ..........................................................383 Alegerea lui Nicolae Ceau[escu în func]ia de secretar general al partidului, martie 1965 — mrturia lui Ion Gheorghe Maurer (Ad.C.) ...................................384 Cuvântarea lui Nicolae Ceau[escu la mitingul din Pia]a Palatului Republicii din Bucure[ti (21 august 1968) (Ad.C.) ................................................385 Politica demografic a regimului Ceau[escu A. Decretul privind interzicerea întreruperilor de sarcin, 29 septembrie 1966 (Ad.C.).................................................................................386 B. Consecin]ele asupra femeilor (Ad.C.) ....................................................................387 C. Rata mortalit]ii materne (decese din cauza maternit]ii la 100.000 de nscu]i vii) în diverse ]ri europene (1988) (B.M.)................................................388 „Mutatul la bloc“ — o anchet sociologic (B.M.)......................................................388 Cultura româneasc sub Ceau[escu Literatura din anii regimului socialist, comparat cu cea interbelic — aprecierile lui Iorgu Iordan (B.M.).........................................................................389 Literatur [i rezisten] intelectual sub Ceau[escu — comentariul Monici Lovinescu despre publicarea romanului Cel mai iubit dintre pmânteni de Marin Preda (1980) (F.}.) ................................................................................390
 26. 26. Decretul privind `nregistrarea aparatelor de multiplicat [i a ma[inilor de scris (11 mai 1983) (Ad.C.)..........................................................................................391 Politica economic a regimului Ceau[escu — Programul de alimenta]ie „ra]ional“ a popula]iei, 29 iunie 1984 (Ad.C.) ....................................................391 Programul de televiziune `n România anilor ‘70–’80 (Ad.C.)......................................392 Bilan]ul economic al regimului socialist. Produsul Intern Brut pe locuitor în anul 1989 — compara]ii interna]ionale (dolari S.U.A.) (B.M.)............................394 Diziden]a anticeau[ist `n interiorul Partidului Comunist — „Scrisoarea celor [ase“ (martie 1989) (Ad.C.)...........................................................................................395 XVII. DUP| 1989 Comunicatul în zece puncte al Consiliului FSN (22 decembrie 1989) (Ad.C.).............397 Decretul-lege privind func]ionarea partidelor politice (31 decembrie 1989) (Ad.C.) .................................................................................................................398 Punctul 8 al proclama]iei de la Timi[oara (11 martie 1990) (Ad.C.)...........................398 Constitu]ia din 1991 (Ad.C.) .....................................................................................399 Dou perspective asupra României post-decembriste A. Ion Iliescu (Ad.C.) .................................................................................................400 B. Corneliu Coposu (Ad.C.) .......................................................................................401 Disfunc]ii ale sistemului politic în anii '90 (B.M.)........................................................401 Restabilirea dreptului de proprietate privat asupra terenurilor care au apar]inut fostelor C.A.P. — Legea nr. 18/1991 (I.B.) ............................................................402 Legea nr. 34 din 29 martie 1991 privind statutul Bncii Na]ionale a României (B.M.) ...................................................................................................403 Tratat de în]elegere, cooperare [i bun vecintate între România [i Republica Ungar (16 septembrie 1996) (I.B.)......................................................405 Tratat cu privire la rela]iile de bun vecintate [i cooperare între România [i Ucraina (2 iunie 1997) (I.B.)..............................................................................................407 Strategia na]ional de dezvoltare economic a României pe termen mediu (16 martie 2000) (B.M.).......................................................................................409
 27. 27. 27 CUVÂNT ~NAINTE Într-un peisaj cultural în care se ciocnesc cele mai diverse preri despre trecutul ]rii noas- tre, am considerat c strângerea laolalt a unui set de texte semnificative [i reprezentative pentru acest trecut este binevenit. Aceasta mai ales pentru c, dac prerile emise la mult timp dup desf[urarea evenimentelor pot reflecta mai mult felul cum noi astzi am vrea s fi fost trecutul, izvoarele de epoc sunt mrturii ale modului cum oamenii din vremea respec- tiv au trit acele evenimente. De[i destinat în principiu tuturor celor interesa]i de istoria româneasc, prezenta culegere de texte a fost alctuit cu menirea explicit de a fi de folos îndeosebi profesorilor de istorie din înv]mântul secundar [i studen]ilor. Schimbrile de programe [i manuale [colare din ultimii ani au pus pe profesorii de istorie în fa]a solicitrii de a-[i înnoi demersul didactic. Multe teme nou introduse ridic dificult]i apreciabile, iar controversele dintre speciali[ti sunt uneori derutante pentru cei care nu au rgazul s urmreasc meandrele dezbaterilor academice. De aceea credem c alctuirea unui instrument de lucru comod [i practic, în care s poat gsi texte esen]iale pentru aproape toate temele incluse în programele [colare aflate astzi în uz, poate fi de un real ajutor. Totodat, având în vedere sugestiile ce ne-au fost adresate dup publicarea în 1999 a unei lucrri similare dedicate istoriei universale (Istoria lumii în texte. De la începuturi pân în zilele noastre), textele care ridic probleme de interpretare sunt înso]ite nu numai de note de subsol care explic termeni mai pu]in uzuali astzi, ci [i de note mai ample, în care se ofer informa]ii suplimentare [i sugestii interpretative. A cuprinde într-un numr limitat de pagini texte reprezentative pentru întreaga istorie româneasc nu este u[or. Autorii acestei culegeri au trebuit s opereze un proces de selec]ie, care, ca orice selec]ie, poate suscita discu]ii interminabile. Câteva principii ne-au ghidat în aceast selec]ie. Pe lâng dezideratul de a propune texte pentru toate temele cuprinse în pro- gramele [colare, am cutat s includem atât documente deja cunoscute celor mai mul]i din- tre profesori, dar care prin caracterul lor crucial „nu puteau lipsi“, cât [i izvoare mai pu]in cunoscute, pe care le-am considerat sugestive [i utile pentru în]elegerea fenomenelor istorice. Un alt principiu a fost acela de a oferi, îndeosebi în cazul problemelor controversate, texte „în oglind“, care s permit cititorului s perceap diversitatea punctelor de vedere în legtur cu evenimentul sau fenomenul istoric respectiv. De altfel, grija de a reflecta în cât mai mare msur complexitatea vie]ii oamenilor din trecut, de a evita imaginile simplificatoare, a con- stituit o prioritate în elaborarea acestui volum. Aceasta a însemnat în primul rând efortul de a surprinde nu numai rzboaiele [i ac]iunile oamenilor politici, ci [i via]a oamenilor simpli, care au reprezentat, atunci ca [i acum, majoritatea. Uneori acest efort a reu[it mai bine [i alteori mai pu]in bine. Aceasta ]ine atât de disponibilitatea sau, dimpotriv, absen]a unor texte scrise relevante provenind din diferitele epoci istorice, cât [i de limitele istoriografiei române, care s-a preocupat doar în mic msur pân acum de studierea vie]ii cotidiene. Pentru a facilita orientarea celor care folosesc aceast culegere, textele au fost grupate în cadrul unor mari teme, au primit câte un titlu cât mai explicit [i, acolo unde am sim]it nevoia,
 28. 28. au fost înso]ite de note explicative [i chiar de unele sugestii metodologice. Cu inten]ia de a u[ura folosirea la clas a acestor texte, am fragmentat pe cele care ni s-au prut prea lungi [i nu am ezitat chiar s eliminm unele pr]i mai pu]in importante sau care ar fi putut genera nedumeriri greu de risipit în timpul orelor de istorie. Evident, am cutat întotdeauna s respectm sensul fundamental al izvoarelor de epoc folosite, evitând doar lungimile excesive [i complexit]ile uneori baroce ale realit]ilor istorice. Întreruperile din text au fost marcate cu […], dup cum [i completrile pe care le-am considerat necesare pentru a nu [tirbi în]elesul diverselor fraze au fost incluse tot între paranteze drepte. În fine, dar nu în cele din urm, fiecare text este urmat de o trimitere bibliografic precis, care îngduie tuturor celor intere- sa]i s aib acces direct la edi]iile folosite de noi sau la fondurile arhivistice respective. Dup cum se poate vedea, cu toate c scopul didactic a prevalat în alctuirea acestei culegeri, dimensiunea academic nu a fost neglijat. De[i majoritatea textelor sunt edite, acolo unde am avut îndoieli cu privire la calitatea edi]iilor sau a traducerilor din alte limbi am procedat la verificri [i îndreptri; totodat, am inclus în acest volum [i texte inedite sau nefolosite pân acum în istoriografia român. Meritul, dar [i rspunderea pentru toate aces- tea revin în mod individual fiecruia dintre autori, ale cror nume au fost men]ionate în cuprins în dreptul fiecruia dintre textele pe care le-au propus [i comentat. În ceea ce ne prive[te, în calitate de coordonator ne asumm întreaga responsabilitate pentru planul de ansamblu al lucrrii, pentru principiile care au guvernat realizarea ei, ca [i pentru selec]ia final a textelor propuse de ctre co-autori. Dincolo de scopul pragmatic, acela de a crea un instrument didactic, prin aceast culegere am avut ambi]ia de a ajuta la mai buna în]elegere a istoriei române[ti. Fr a neglija în vreun fel însemntatea literaturii secundare, am considerat c recursul la izvoarele de epoc poate aduce o binevenit infuzie de realism, de contact cu via]a [i percep]iile strmo[ilor no[tri. Iar antrenamentul în descifrarea critic a izvoarelor referitoare la trecut reprezint într-un fel [i un vaccin împotriva în]elegerii simpliste [i trunchiate atât a istoriei, cât [i a lumii actuale. Pentru c, s nu uitm, adevratul ]el al istoriei nu este umplerea capetelor cu [iruri nesfâr[ite de date moarte, ci antrenarea min]ilor în vederea în]elegerii adecvate a evolu]iilor societ]ii umane. Dac vom fi reu[it s înaintm împreun fie [i numai un pas în aceast direc]ie, atunci înseamn c acest demers nu a fost în zadar. Prof. dr. Bogdan Murgescu
 29. 29. 29 ABREVIERI 1848 = Cornelia Bodea, 1848 la români. O istorie `n date [i mrturii, vol. I–III, Bucure[ti, 1982–1998. 1918 = 1918 la români, vol. I–X, Bucure[ti, 1983–1989. Aprobatele = Liviu Maior ed., Constitu]iile Aprobate ale Transilvaniei 1653, Cluj-Napoca, 1997. Bujoreanu = Ioan Bujoreanu, Colec]iune de legiuirile României vechi [i noi câte s-au promul- gat pân la finele anului 1870, Bucure[ti, 1873. Cltori = Cltori strini despre ]rile române, vol. I–X, Bucuresti, 1968–2000. Chimet = Iordan Chimet, Dreptul la memorie: `n lectura lui Iordan Chimet, vol. I–IV, Cluj- Napoca, 1992–1993. CIL = Corpus Inscriptionum Latinarum, vol. III, VI, Berlin, 1873–1933. Costin = Miron Costin, Opere, 2 vol., edi]ie critic `ngrijit de P.P. Panaitescu, Bucure[ti, 1965. Crestoma]ie = {tefan Pascu, Vladimir Hanga, Crestoma]ie pentru studiul istoriei statului [i dreptului RPR, vol. I–III, Bucure[ti, 1955–1963. Cronici turce[ti = Cronici turce[ti privind }rile Române. Extrase. Vol. I–III, Ed. Mihail Guboglu [i Mustafa Mehmet, Bucure[ti, 1966–1980. Cronicile slavo-române = Cronicile slavo-române din sec. XV–XVI publicate de Ioan Bogdan, Edi]ie revzut [i completat de P.P Panaitescu, Bucuresti, 1959. DIR,B = Documente privind Istoria României, B: }ara Româneasc, vol. I–XI, Bucure[ti, 1951–1954. DIR,C = Documente privind Istoria României, C: Transilvania, vol. I–VI, 1951–1955 DIR Independen]a = Documente privind Istoria României. Rzboiul pentru Independen], vol. I–VIII, Bucure[ti, 1954. Documente 1918–1944 = Ioan Scurtu (coordonator), Documente privind Istoria României între anii 1918–1944, Ed. Didactic [i Pedagogic, R.A., Bucure[ti, 1995. Documente 23 August = 23 August 1944. Documente, vol. I–IV, Bucure[ti, 1984–1985 Documente Bucure[ti = George Potra, Documente privitoare la istoria ora[ului Bucure[ti (1634–1800), Bucure[ti, 1982. DRH,B = Documenta Romaniae Historica, B, }ara Româneasca, vol. I–XXX, Bucure[ti, 1966–1998. DRH,D = Documenta Romaniae Historica, D, Rela]iile dintre }rile Române, Bucure[ti, 1977. FHDR = Fontes Historiae Dacoromaniae, vol. I–IV, Bucure[ti, 1964–1982 Hamangiu = Codul general al României, vol. I–XXX, 1907–1944, Bucure[ti, 1907. IDR = Inscrip]iile Daciei Romane, vol. I–III, Bucure[ti, 1975–1984. IGLR = Emilian Popescu, Inscrip]iile grece[ti [i latine din secolele IV–XIII descoperite `n România, Bucure[ti, 1976.
 30. 30. 30 ISM = Inscriptiones Scythiae Minoris, vol. I–II,V, Bucure[ti, 1980–1987. Letopise]ul cantacuzinesc = Istoria }rii Române[ti 1290–1690. Letopise]ul Cantacuzinesc. Edi]ie critic de Constant Grecescu [i Dan Simonescu, Bucure[ti, 1960. MPR = Ion Barnea, Les Monuments paleochretiens de Roumanie, Citta del Vaticano, 1977. Neculce = Ion Neculce, Opere. Letopise]ul }rii Moldovei [i O sam de cuvinte, Edi]ie critic [i studiu introductiv de Gabriel {trempel, Bucure[ti, 1982. Popa-Lisseanu = G. Popa Lisseanu, Izvoarele istoriei românilor, vol. I–XV, Bucure[ti, 1934–1939. Pc]ian = Teodor V. Pc]ian, Cartea de aur sau luptele politico-na]ionale ale românilor de sub coroana ungar, vol. I–VIII, Sibiu, 1902–1915. Radu Popescu = Radu Popescu, Istoriile domnilor }rii Române[ti, Edi]ie critic de Constant Grecescu, Bucure[ti, 1963. Rela]iile interna]ionale = Rela]iile interna]ionale ale României `n documente (1368–1900). Culegere selectiv de tratate, acorduri, conven]ii [i alte acte cu caracter interna]ional, Bucure[ti, 1971. Scraba = G.D. Scraba, Starea social a steanului dup ancheta privitoare anului 1905, `ndeplinit cu ocazia expozi]iei generale române din 1906 de ctre sec]iunea de economie social, Bucure[ti, 1907. Ureche = Grigore Ureche, Letopise]ul }rii Moldovei, edi]ie `ngrijit de P.P. Panaitescu, Bucure[ti, 1955.
 31. 31. 31 I. DACIA PÂN| LA CUCERIREA ROMAN| Zalmoxis — Herodot, Istorii, IV, 96 Cât despre mine, nici nu pun la îndoial, nici nu cred câte se spun despre el [i locuin]a lui de sub pmânt; dealtfel, socot c acest Zamolxis a trit cu mult vreme mai înaintea lui Pitagora. Fie c Zamolxis n-a fost decât un om, fie c o fi fost vreun zeu de prin pr]ile Ge]iei, îl las cu bine. A[adar, ge]ii care duc astfel de via], fiind supu[i de per[i, urmar [i ei grosul o[tirii. (FHDR, I, p.49, 51) Nota Bene: Autorul comenteaz propriile afirma]ii din paragrafele anterioare (94 [i 95), unde istorisea cum î[i manifest ge]ii credin]a în propria nemurire, despre zeul lor Zamolxis [i despre infor- ma]ia aflat de la grecii mai apropia]i de ge]i cum c Zamolxis va fi fost sclav la Pitagora, de unde se va fi întors la tracii lui care au început s-l onoreze ca pe un zeu. Credin]a în nemurire a ge]ilor — Herodot, Istorii, IV, 93–94, V, 3–4 IV, 93: Înainte de-a ajunge la Istru, [Darius, regele per[ilor] birui mai întâi pe ge]i, care se cred nemuritori. Cci tracii, locuitorii din Salmydessos [i cei care ocup ]inutul a[ezat mai sus de ora[ele Apollonia [i Mesambria — pe nume scirmiazi [i nipseeni — s-au predat lui Darius fr lupt. Ge]ii, îns, fiindc s-au purtat nechibzuit, au fost îndat robi]i, mcar c ei sunt cei mai viteji [i cei mai drep]i dintre traci. IV, 94: Iat cum se cred nemuritori ge]ii: ei cred c nu mor [i c acel care dispare din lumea noastr se duce la zeul Zalmoxis. Unii din ei îi mai spun [i Gebeleizis. Tot la al cincilea an ei trimit la Zalmoxis un sol, tras la sor]i, cu porunc s-i fac cunoscute lucrurile de care, de fiecare dat, au nevoie. Iat cum îl trimit pe sol. Unii din ei primesc porunc s ]in trei suli]e [cu vârful în sus], iar al]ii, apucând de mâini [i picioare pe cel ce urmeaz s fie trimis sol la Zalmoxis [i ridicându-l în sus, îl azvârlu în suli]e. Dac — strpuns de suli]e — acesta moare, ge]ii socot c zeul le este binevoitor. Iar dac nu moare, aduc învinuiri solului, zicând c e un om ticlos [i, dup învinuirile aduse, trimit un altul, cruia îi dau însrcinri înc fiind în via]. Aceia[i traci, când tun [i fulger, trag cu sge]ile în sus, spre cer, [i amenin] divinitatea [care provoac aceste fenomene], deoarece ei cred c nu exist un alt zeu în afar de al lor.1 V, 3: Neamul tracilor este cel mai numeros din lume, dup acel al inzilor. Dac ar avea un singur cârmuitor sau dac tracii s-ar în]elege între ei, el ar fi de nebiruit [i cu mult mai puter- nic decât toate neamurile, dup socotin]a mea. Dar acest lucru este cu neputin] [i niciodat nu se va înfptui. De aceea sunt ace[tia slabi. Tracii au mai multe nume, dup regiuni, dar obi- ceiurile sunt cam acelea[i la to]i, afar de ge]i, trausi [i de acei care locuiesc la nord de crestomai. V, 4: Despre obiceiurile pe care le au ge]ii, care se cred nemuritori, am vorbit. (FHDR, I, p. 47, 49, 65) 1 Pasajul a fost supus unei critici severe, cu o interpretare diferit, de C. Daicoviciu, Herodot [i pretinsul monoteism al ge]ilor, Apulum, 2, 1943–1945, p. 90–94 (pledeaz pentru caracterul politeist al religiei geto-dacilor).
 32. 32. 32 Religia getic în raport cu celelalte religii antice — Diodor din Sicilia, Biblioteca istoric, I, 94, 2 Într-adevr, se poveste[te c la ariani Zathraustes a fcut s se cred c o zeitate bun i-a dat legile întocmite de el. La a[a-numi]ii ge]i, care se cred nemuritori, Zamolxis sus]inea [i el c a intrat în legtur cu zei]a Hestia, iar — la iudei — Moise, cu divinitatea creia i se spune Iahve… (FHDR, I, p.189) Nota Bene: Importan]a pasajului, în afara afirma]iei despre speran]a în nemurire, const în men]ionarea faptului c înv]tura lui Zalmoxis este revelat de o divinitate, asemeni celor dou mari credin]e ale Orientului antic (zoroastrismul [i iudaismul). Neamul [i limba geto-dacilor — Strabo, Geographia, VII, 3,12–13 VII, 3,12 (C. 304) A existat [i o alt împr]ire a teritoriului chiar din cele mai vechi timpuri: cci [autorii] îi denumesc pe unii daci, iar pe al]ii ge]i. Ge]ii sunt cei care se întind spre Pont [i spre rsrit, iar dacii cei care locuiesc în partea opus, spre Germania [i spre izvoarele Istrului. Socot c ei se numeau în vechime Daoi. De aici [i numele de sclavi, Getai [i Daoi la attici [...] Neamul ge]ilor, care se înl]ase atât de mult sub Burebista, a deczut [apoi] cu totul din pricina dezbinrilor luntrice [i din pricina romanilor. Totu[i, ei sunt înc în stare [i astzi s trimit la lupt patruzeci de mii de oameni. VII, 3,13 (C. 304) Prin ]ara lor curge râul Marisos, care se vars în Dunre1. Pe aceasta î[i fceau romanii aprovizionrile pentru rzboi. Ei numeau Danubius partea superioar a fluviu- lui [i cea dinspre izvoare pân la cataracte. }inuturile de aci se afl, în cea mai mare parte, în stpânirea dacilor. (C. 305) Partea inferioar a fluviului, pân la Pont — de-a lungul creia triesc ge]ii — ei o numesc Istros. Dacii au aceea[i limb cu ge]ii. Ace[tia sunt mai bine cunoscu]i de eleni, deoarece se mut des de pe o parte pe alta a Istrului [i totodat mul]umit faptului c s-au amestecat cu tracii [i cu misii. Acela[i lucru s-a petrecut [i cu tribalii, ei fiind de neam trac. Cci ei au primit imigrri, întrucât vecinii lor îi cotropeau, fiind mai slabi. Ba chiar cei de dinco- lo de Istru — [i anume sci]ii, bastarnii [i sarma]ii —, dup ce îi învingeau, treceau [i fluviul o dat cu cei alunga]i de ei, statornicindu-se chiar, unii dintre ace[tia, fie în insule, fie în Thracia. Cei care locuiau de cealalt parte a fluviului erau birui]i mai ales de illiri. Cât despre ge]i [i daci, dup ce numrul lor crescuse neînchipuit de mult, într-atât încât puteau s trimit la lupt pân la dou sute de mii de oameni, ei s-au împu]inat [i au ajuns în zilele noastre cam la vreo patruzeci de mii [i sunt acum pe cale de a se supune romanilor. Nu se afl înc de tot sub stpânirea lor, pentru c î[i mai pun ndejdea în germani, du[manii romanilor. (FHDR, I, 239, 241) Limba ge]ilor, total diferit de limba latin — Publius Ovidius Naso, Tristele, V, 10, 35–39 [i Scrisori din Pont, III, 2, 40, IV, 13, 17–24, 33–40 Ei [ge]ii] vorbesc între ei o limb pe care o în]eleg; dar eu trebuie s m în]eleg prin semne. 1 Probabil c denumirea de Marisos este extins [i asupra cursului inferior al Tisei, al crei afluent este Mure[ul.
 33. 33. 33 Eu sunt aici barbarul, cci nu sunt în]eles de nimeni: când aud cuvinte latine[ti, ge]ii râd proste[te; cu siguran] c deseori vorbesc ru despre mine pe fa]; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cci am înv]at s vorbesc limba getic [i sarmatic, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nu trebuie s te miri dac versurile mele sunt cumva rele: eu care le scriu am devenit aproape un poet get. Ah! Mi-e ru[ine: am scris o cr]ulie în limba getic, `n care cuvintele barbare au fost a[ezate dup ritmul versurilor noastre. Le-au plcut — felicit-m — [i am început s am faim de poet printre neomeno[ii ge]i barbari. M întrebi de subiect? Am adus laude împratului. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Când am terminat de citit aceste versuri inspirate de o muz strin, când sfâr[itul volumului a trecut printre degetele mele, to]i au dat din cap [i [i-au mi[cat tolbele pline: un murmur lung s-a auzit din gura ge]ilor. Iar unul din ei spuse: „Deoarece scrii astfel de lucruri despre împrat, ar fi trebuit s fii trimis înapoi sub stpânirea împratului„. El a grit întocmai; dar iat, o, Carus, pe mine acum a [asea iarn m gse[te sub polul acoperit de zpad. (FHDR, I, p. 305, 323 [i 337) Dacii [i vecinii lor — Cassius Dio, Istoria roman, Ll, 22, 6 Deci aceste [animale] au fost aduse [la jocuri], iar dacii [i suebii — în grupuri — au luptat între dân[ii. Ace[tia din urm sunt cel]i […]. Ceilal]i [adic dacii] locuiesc pe ambele maluri ale Istrului. Dar cei care sunt dincoace de fluviu — lâng ]ara tribalilor — ]in cu plata birurilor de Moesia [i se numesc moesi, afar de cei a[eza]i foarte aproape de tribali. Cei de dincolo poart numele de daci, fie c sunt ge]i, fie c sunt traci din neamul dacilor, care locuiau odin- ioar în Rhodope. Ace[ti daci trimiseser mai înainte vreme soli la Caesar1, dar nu cptaser nimic din cele ce ceruser [i trecuser de partea lui Antonius, fr a-i fi îns de mult folos, cci erau dezbina]i. În aceast împrejurare, unii au ajuns prizonieri [i au fost pu[i apoi s se lupte cu suebii2. (FHDR, I, p. 671, 673) Nota Bene: pasajul este important deoarece îi arat pe daci locuind pe ambele maluri ale Dunrii. Histrianorum rex — relatarea lui Trogus Pompeius, IX, 2,1–2 1. În acea vreme era rege al sci]ilor Atheas. Fiind strâmtorat de rzboiul cu istrienii (cum bello Histrianorum premeretur), acesta ceru, prin mijlocirea cet]enilor din Apollonia, ajutor 1 Este vorba de viitorul împrat Augustus. 2 Jocurile au avut loc în anul 29 `.Hr., cu ocazia consacrrii templului lui Divus Iulius.

×