O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Anatómia - Zsigertan rövid összefoglalás 2010

3.207 visualizações

Publicada em

 • Follow the link, new dating source: ❶❶❶ http://bit.ly/39sFWPG ❶❶❶
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui
 • Dating direct: ❤❤❤ http://bit.ly/39sFWPG ❤❤❤
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui

Anatómia - Zsigertan rövid összefoglalás 2010

 1. 1. © DEOEC ÁOK 2010Dr. Lánczi Levente, Plásztán László
 2. 2. Orrüreg – cavum nasi Felépítése • concha nasalis superior – regio olfactoria • concha nasalis media – hiatus semilunaris • concha nasalis inferior – ductus nasolacrimalis • septum nasi Vérellátás • a. ethmoidalis ant. • a. sphenopalatina Beidegzés • n. olfactorius (I) • n. ethmoidalis ant. • n. maxillaris (V/2) Orrmelléküregek • sinus frontalis • sinus maxillaris • sinus sphenoidalis
 3. 3. Garat – pharynx RészeiC1-5 • Epipharynx – pars nasalis • Mesopharynx – pars oralis • Hypopharynx – pars laryngea Összeköttetések • Cavum nasi (choanae) • Cavum oris (arcus palatopharyngeus) • Larynx (epiglottis) • Oesophagus (recessus piriformis) • Auricula (tuba auditiva; Eustach- kürt)
 4. 4. Gége - larynxGégeporcok• cartilago thyroidea (pajzsporc)• cartilago cricoidea (gyűrűporc)• cartilago arytenoidea (kannaporc)• epiglottis (gégefedő)Gége szalagok• membrana thyrohyoidea• lig. conicum (conicotomia)• lig. Cricotracheale• lig. vocale• lig. vestibulare
 5. 5. Gége - larynxVérellátás• a. thyroidea superior (a. carotis externa)• a. thyroidea inferior (a. subclavia)Beidegzés• n. laryngeus superior (IX ág)• n. laryngeus inferior (X ág)
 6. 6. Légcső – trachea 10-12 cm hosszú patkó alakú porcokkal merevített képlet a mellüregben 2 fő brochusraHörgő – bronchus oszlik szét a főbronchusok a tüdőkapun (hilus pulmonis) át lépnek be a tüdőbe
 7. 7. Tüdő – pulmo
 8. 8. Tüdő – pulmo A főbronchusok a tüdőben előbb lebenyhörgőkre (jobb oldalon 3-ra, bal oldalt 2- re), majd segmentbronchusokra oszlanak. A segmentbronchusokon belül: 1) Bronchi 2) Bronchi terminales 3) Bronchioli 4) Bronchiolus terminales 5) Bronchioli respiratorii 6) Ductuli alveolares et alveoli
 9. 9. Tüdő – pulmo Lebenyezettség! Mindkét tüdőt egy hasadék lebenyekre osztja: • jobb tüdő: 3 lebeny •bal tüdő: 2 lebeny
 10. 10. Tüdőkapu – hilus pulmonis • pleuraáthajlás • főhörgők • aa. pulmanales • vv. pulmonales • vegetatív idegek • nyirokerek
 11. 11. Mellhártya - pleuraKettős falú savós hártya• pleura parietalis(csigolyák, bordák, szegycsont)• pleura diaphragmatica• pleura visceralis (zsigerek)• cavum pleurae dextrum etsinistrum (pleuraüreg)• pleuralis folyadék
 12. 12. LégzőizmokLégzőizmok• diaphragma• mm. intercostalesBelégzés (inspiratio) ellapul a rekesz, bordák megemelkednek, mellkas tágul, tüdő térfogatnövekedésKilégzés (exspiratio) diaphragma elernyed, rekesz a mellüreg felé domborodik, bordák eredeti helyzetüket veszik felLégzési segédizmok (bizonyos nyaki és mellizmok)Szív helyzete változik!
 13. 13. CO P OE G DD CTCA J CD ICAE S R
 14. 14. Szájüreg – cavum oris Fogak – dentes C1-3 • incisivus, caninus, molaris, premolaris Nyelv – lingua Kemény és lágy szájpad – palatum durum et molle Nyálmirigyek – glandula submandibularis, sublingualis, parotis Vérellátás • a. carotis externa ágrendszere Beidegzés • n. glossopharyngeus (IX), n. vagus (X)
 15. 15. Garat – pharynx RészeiC1-5 • Epipharynx – pars nasalis • Mesopharynx – pars oralis • Hypopharynx – pars laryngea Waldeyer-féle lymphaticus garatgyűrű • tonsilla palatina, pharyngea, lingualis, tubaria Összeköttetések • Cavum nasi (choanae) • Cavum oris (arcus palatopharyngeus) • Larynx (epiglottis) • Oesophagus (recessus piriformis) • Auricula (tuba auditiva; Eustach-kürt)
 16. 16. Garat – pharynx epipharynxSzerkezet• garatemelő izmok mesopharynx• garatfűző izmokVérellátás hypopharynx• a. pharyngea ascendensBeidegzés• n. glossopharyngeus (IX), n. vagus (X)Garat körüli rések• spatium retropharyngeum• spatium parapharyngeum
 17. 17. Nyelőcső – oesophagusC5-Th11 Részei • Pars cervicalis, thoracalis, abdominalis Topográfiai viszonyok klinikai vonatkozások endoscopia; bal pitvar közelsége – transoesophagealis echocardiographia; kontrasztanyagos rtg. vizsgálatok Vérellátás • a. thyroidea inferior, gyomor artériák Beidegzés – zsigeri! • truncus symphaticus, n. vagus (X) Hashártyaviszonyok • alsó szakasza intraperitonealis
 18. 18. Gyomor – ventriculus, gasterFőbb anatómiai tájékozódási pontok• kis görbület – curvatura minor Th11• nagy görbület – curvatura major• cardia – fundus – corpus – pylorusVérellátás L1• a. gastrica sinistra (tr. coeliacus)• a. gastrica dextra (a. hepatica propria)• a. gastroepiploica sinistra (a. lienalis)• a. gastroepiploica dextra (a. gastroduodenalis)• aa. Gastrices breves (a. lienalis)• v. coronaria ventriculi (v. portae)Beidegzés – zsigeri!• truncus symphaticus, n. vagus (X)
 19. 19. Patkóbél (epésbél) – duodenumL1 Részei • pars pylorica • flexura duodeni superior • pars descendensL2 • flexura duodeni inferior • pars inferior Jelentőség • Vater papilla (epe és hasnyál)L3 Vérellátás • a. gastroduodenalis (tr. coeliacus) • a. pancreaticoduodenalis sup. et inf. (a. mesenterica superior) • vénák a v. poertae rendszerébe Beidegzés – zsigeri! • tr. symphaticus, N. vagus (X) + humoralis szabályozás + plexus submucosus et plexus myentericus! (A vékonybél további szakaszaira is ez érvényes!)
 20. 20. Éhbél és csípőbél – jejunum et ileum Vérellátás • a. jejuni et ilei (a. mesenterica superior) anastomizáló ágai • v. jejuni et ilei (v. portae) HashártyaviszonyokL3 • intraperitonealis; radixL4 mesenteriiL5S1
 21. 21. Vastagbél – intestinum crassum Vakbél – caecum Vérellátás • a. ileocolica (a. mesenterica superior) Beidegzés • N. vagus (X), truncus symphaticusL3 • Plexus submucosus et plexus myentericusL4 Hashártyaviszonyok • nagy egyéni változatosságL5S1 Appendix vermiformis! Klinikailag fontos: • McBurney-pont, Lanz-pont
 22. 22. Vastagbél – intestinum crassum Colon ascendens Vérellátás • a. colica dextra (a. mesenterica superior) BeidegzésL3 • n. vagus (X), truncus symphaticusL4 • plexus submucosus et plexus myentericusL5 Hashártyaviszonyok • részben intraperitonealisS1
 23. 23. Vastagbél – intestinum crassum Colon transversum Vérellátás • a. colica media (a. mesenterica superior) Beidegzés • n. vagus (X), truncus symphaticus • plexus submucosus et plexus myentericus Hashártyaviszonyok • intraperitonealis
 24. 24. Vastagbél – intestinum crassumColon descendens Colon sigmoideumVérellátás Vérellátás• a. colica sinistra (a. mesenterica inferior) • a. sigmoidea (a. mesenterica inferior)Beidegzés Beidegzés• S3-5, truncus symphaticus • n. vagus (X), truncus• plexus submucosus et plexus symphaticus myentericus • plexus submucosus et plexusHashártyaviszonyok myentericus• intraperitonealis Hashártyaviszonyok • intraperitonealis
 25. 25. Végbél – rectum Vérellátás • A. rectalis superior (a. mesenterica inferior) • A. rectalis media (a. iliaca interna) • A. rectalis inferior (a. pudenda interna) • Vénák! Hashártyaviszonyok • Felső részét borítja hashártya • Douglas üreg! (excavatio rectouterina v. rectovaginalis)
 26. 26. NyálmirigyekHárom pár fő nyálmirigy• Glandula parotis• Glandula submandibularis• Glandula sublingualisKivezetőcsövek, szájadékok• Parotis – Ductus parotideus (Stenon-vezeték) – 2. felső molaris• Caruncula sublingualis (g. sl, g. sm.)Járulékos nyálmirigyek
 27. 27. Máj - hepar Felszínei – Glisson-tok • facies visceralis • facies diaphragmatica Hashártyaviszonyok • lig. falciforme hepatis • lig. teres hepatis • omentum minus – lig. hepatoduodenale – lig. hepatogastricum • area nuda Felszíni érintkezések hasfal, ren d., gl. suprarenalis d., oesophagus, gaster, duodenu m, flexura coli dextra, pancreas
 28. 28. Máj - hepar Porta hepatis Vérellátás • a. hepatica propria (tr. celiacus) • v. portae hepatis – v. lienalis – v. mesenterica superior – v. mesenterica inferior
 29. 29. Epehólyag – vesica biliaris / fellea Epeútrendszer Hashártyaviszonyok • Ductus hepaticus dextra • Részben borítja et sinistra hashártya • Ductus hepaticus communis • Ductus cysticus • Ductus choledochus
 30. 30. Hasnyálmirigy – pancreas Felépítése • caput (fej) • processus uncinatus • corpus (test) • cauda (farok) Vérellátás • a. pancreaticoduodenalis superior (tr. coeliacus) • a. pancreaticoduodenalis inferior (a. mesenterica superior) • kisebb ágak az a. lienalisból • v. lienalis (v. portae)
 31. 31. Hasnyálmirigy – pancreas Kivezetőcső-rendszer • ductus pancreaticus major (Virsung) • ductus pancreaticus accesorius (Santorini) • Vater papilla Hashártyaviszonyok • retroperitonealis
 32. 32. Vese – ren Tokjai • capsula fibrosaT12 • capsula adiposaL1 • fascia renalisL2 Felépítése • hilus (vena, arteria, ureter) • sinus • pelvis • pyramides, papillae • calyces majores et minores • columnae
 33. 33. Vese – renVérellátás• a. renalis (aorta abdominalis ága) – aa. interlobaris • aa. arcuatae – aa. interlobulares » vas afferens » glomerulus » vas efferens – arteriolae rectae• v. renalis (vena cava inferior ága) – vv. Interlobares • vv. arcuatae – vv. InterlobularesTubulus rendszer
 34. 34. Húgyvezeték – ureter Szakaszai • pars abdominalis • pars pelvina Vérellátás • Környező artériákból – a. renalis, a. testicularis / ovarica, a. iliaca comm. et int., a. uterina, a. vesicalis sup.
 35. 35. Húgyhólyag – vesica urinariaRészei• vertex vesicae• fundus vesicae• corpus vesicae• uvula vesicae• trigonum vesicae – ostium ureteris – ostium urethrae internumVérellátás• aa. vesicales superiores (a. umbilicalis)• a. vesicalis inferior (a. iliaca interna)• vénás rendszer: plexus vesicalis (v. iliaca int.)Térfogat 300-350 ml
 36. 36. Hashártya – peritoneum Intraperitonealis Peritoneummal • gaster részben fedett • jejunum, ileum • caecum • appendix • colon asc. et desc. vermiformis • rectum • colon transversum • colon sigmoideum Infraperitonealis • hepar • vesica urinaria • rectum Retroperitonelis • uterus • duodenum + Omentum majus • pancreas et minus • ren dexter et sinister • lien + Bursa omentalis • aorta abdominalis + Radix mesenterii • vena cava inferior + Douglas üreg
 37. 37. Hashártya – peritoneumlig. hepatogastricum BURSA OMENTALIS 1 4 mesocolon transversum 3 2 omentum majus 5 1. Gaster mesenterium 2. Colon transversum 3. Duodenum 4. Pancreas 5. Vékonybelek (jejunum, ileum)
 38. 38. Hashártya – peritoneum 1. lig. hepatogastricum ren 2. lig. gastrolienale 3 l 4 5 i 3. lig. phrenicolienale pancreas e 2 n 4. BURSA OMENTALIShepar 1 gaster 5. recessus lienalis bursae omentalis
 39. 39. A hasüreg artériáiPáros fali ágak – aa. lumbales – a. sacralis mediaPáros zsigeri ágak – a. suprarenalis media – a. renalis – a. testicularis / ovarica
 40. 40. A hasüreg artériái Páratlan zsigeri ágak tr. coeliacus (1) – a. gastrica sinistra – a. lienalis – aa. gastricae breves 1 – a. gastroepiploica sin. – a. hepatica communis – a. gastroduodenalis – a. hepatica propria 2 a. mesenterica superior (2) – a. pancreaticoduodenalis inferior – aa. jejunales et ilei – a. ileocolica – a. colica dextra – a. colica media 3 a. mesenterica inferior (3) – a. colica sinistra – aa. sigmoidea – a. rectalis superior
 41. 41. A hasüreg vénái A vena portae rendszere – v. lienalis – v. mesenterica superior – v. mesenterica inferior A vena cava inferior rendszere – vv. hepaticae – v. suprarenalis – vv. renales – vv. testiculares / ovarica + a rectum speciális viszonyai! – v. rectalis sup. – v. rectalis med. – v. rectalis inf.

×