O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

UD2 L’ELECTRICITAT - 2n .pptx

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 49 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Semelhante a UD2 L’ELECTRICITAT - 2n .pptx (20)

Mais recentes (20)

Anúncio

UD2 L’ELECTRICITAT - 2n .pptx

 1. 1. U2 L’ELECTRICITAT
 2. 2. ÍNDEX ● Què és l’electricitat? ● Qué és un àtom? ● Tipus de càrregues ● Què és el corrent elèctric? ● Tipus de corrent ○ Corrent continu ○ Corrent altern ● ELEMENTS DEL CIRCUIT ● Tipus de circuit ○ En sèrie ○ En paral·lel ○ Mixt ● La llei d’Ohm 2
 3. 3. Què és l’electricitat? L’electricitat és una forma d’energia que es manifesta pel moviment dels electrons de la capa externa dels àtoms que es troben a la superfície d’un material conductor. 3
 4. 4. 4 Què és un Àtom? Un ÀTOM és la unitat més petita de la matèria. Té un nucli central format per protons (càrrega positiva) i neutrons (sense càrrega). Els electrons (càrregues negatives) són partícules que giren al voltant del nucli en diferents òrbites invisibles.
 5. 5. CÀRREGUES 5 ● Les càrregues del mateix signe es repel·leixen. ● Les càrregues de diferent signe s’atrauen.
 6. 6. Llamps 6
 7. 7. EL CORRENT ELÈCTRIC 7 ● El corrent elèctric és el moviment dels electrons en un material conductor.
 8. 8. TIPUS DE CORRENT 8 TIPUS DE CORRENT CORRENT ALTERN CORRENT CONTINU CA DC o CC
 9. 9. CORRENT CONTINU (CC) DC ● El corrent continu o corrent directe es dona quan els electrons d’un circuit es desplacen en el mateix sentit sense variar. 9
 10. 10. CORRENT ALTERN (CA) AC ● El corrent altern es dona quan els electrons d’un circuit es desplacen en sentits diferents. 10 + + + + - - -
 11. 11. 11 Circuit elèctric
 12. 12. 12 Circuit elèctric Un circuit elèctric és un conjunt simple o complex de conductors i components elèctrics o electrònics per on passa un corrent elèctric.
 13. 13. COMPONENTS D’UN CIRCUIT ELÈCTRIC 13 COMPONENTS CIRCUIT Receptors Generadors BATERIES PILES BOMBETES VENTILADOR DINAMO Conductors CABLES Elements de control INTERRUPTOR COMMUTADOR POLSADOR
 14. 14. Elements d’un circuit 14 Bombeta Brunzidor (timbre) Polsador ------------------------------ Commutador Encreuament (cruce) Quan s’espatllen s’han de portar a una deixalleria.
 15. 15. PILA Element d’un circuit que proporciona corrent elèctric. Té dos pols (+) i (-) i genera una corrent continua d’electrons quan es troba a un circuit tancat. 15 SÍMBOL PILA GENERADOR
 16. 16. BATERIA Element del circuit que té diverses piles connectades en sèrie i proporciona corrent elèctric. També s’anomena Pila de petaca. Té dos pols (+) i (-). i tenen una tensió de 12 V. 16 SÍMBOL BATERIA GENERADOR
 17. 17. DINAMO Una dinamo es un generador elèctromagnètic que transforma el flux magnètic en electricitat a partir d’un moviment mecànic de rotació. 17 GENERADOR
 18. 18. BOMBETA És un dispositiu que emet llum quan rep corrent elèctric i passa pel filament interior. 18 SÍMBOL RECEPTOR
 19. 19. Diode LED És un dispositiu que emet llum quan rep corrent elèctric i passa pel filament interior. 19 SÍMBOL RECEPTOR
 20. 20. RESISTÈNCIA És un element que s’oposa al pas del corrent elèctric que disminueix el pas dels electrons a un conductor. Als electrodomèstics es posa incandescent i serveix per escalfar. 20 SÍMBOL Tipus: RECEPTOR
 21. 21. MOTOR És un dispositiu que, quan rep energia elèctrica la transforma en energia mecànica de rotació i se li pot donar diversos usos. 21 SÍMBOL RECEPTOR
 22. 22. BRUNZIDOR i TIMBRE Són elements capaços de produir una senyal acústica quan rep el corrent elèctric si prèviament s’ha activat un polsador. 22 SÍMBOL RECEPTORS DIBUIX
 23. 23. RELÉ El relé es un interruptor elèctric que permet passar i aturar el corrent elèctric dins d’un circuit elèctric. Pot ser inalàmbric com el comandament dels garatges. 23 SÍMBOL RELÉ RECEPTOR
 24. 24. INTERRUPTOR És un element que controla el circuit obrint-lo i tancant-lo. 24 SÍMBOL DIBUIX ELEMENT DE CONTROL
 25. 25. POLSADOR És un botó que permet el pas del corrent elèctric només quan s’apreta o pulsa. 25 SÍMBOL ELEMENT DE CONTROL
 26. 26. COMMUTADOR 26 SÍMBOL Són diversos elements que controlen el pas del corrent elèctric al circuit. Combinats, obren i tanquen el mateix circuit des de diferents posicions. ELEMENT DE CONTROL
 27. 27. FUSIBLE És un element necessari en instal·lacions elèctriques més grans. Protegeix el circuit de sobrecàrregues i li dóna molta seguretat. 27 SÍMBOL ELEMENT DE PROTECCIÓ
 28. 28. POLÍMETRE - MULTÍMETRE És un aparell que pot mesurar diferents magnituds desde un mateix dispositiu, modificant l’opció de la rodeta 28
 29. 29. AMPERÍMETRE És un aparell que mesura la intensitat del corrent elèctric. La unitat de la intensitat són els Ampers. 29 SÍMBOL APARELL DE MESURA
 30. 30. OHMETRE 30 SÍMBOL APARELL DE MESURA És un aparell que mesura la resistència del corrent elèctric. La unitat de la intensitat són els ohms.
 31. 31. VOLTÍMETRE És un aparell que mesura la tensió o diferencia de potencial d’un circuit elèctric. La seva unitat és el volt. 31 SÍMBOL ELEMENT DE MESURA
 32. 32. SÈRIE PARAL·LEL MIXT 32 TIPUS DE CIRCUITS
 33. 33. ● Diem que un circuit està en sèrie quan els seus elements estan connectats un al costat de l’altre. 33 CIRCUIT EN SÈRIE ● Si realitzem aquesta connexió amb generadors, hem d’unir el pol positiu d’un amb el negatiu del següent. Les seves tensions s’acumulen. ● Si desconnectem algun dels elements el circuit s’obre i no deixa el pas dels electrons ni de la corrent elèctrica. ● A més receptors siguin connectats en sèrie, funcionaran amb menys energia. En cas de bombetes, lluiran menys.
 34. 34. 34 CIRCUIT EN PARAL·LEL ● Un circuit paral·lel es dona quan els elements estan connectats entre el pol positiu del generador i el pol negatiu. ● Si realitzem aquest tipus de connexió amb receptors, unim tots els pols positius entre si, així com els negatius. ● Ens proporcionen la mateixa tensió a tots els elements. ● Si desconnectem un element no s’interromp el pas del corrent i la resta poden seguir funcionant. ● També permet afegir més receptors en paral·lel que funcionaran amb la mateixa energia.
 35. 35. ACTIVITAT JCLIC - L’electricitat i els components d’un circuit elèctric CLICA: https://iispmt8nfv8kadmizny6wg-on.drv.tw/0000%20JCLIC/
 36. 36. 36 MAGNITUDS Les magnituds relacionades amb el corrent elèctric i els circuits són: VOLTATGE, TENSIÓ O DIFERENCIA DE POTENCIAL es mesura en VOLTS [V] CORRENT O INTENSITAT es mesura en AMPERS [A] RESISTÈNCIA és la capacitat que un material s’oposa al pas de la corrent. Es mesura en OHMS. Ω
 37. 37. 37 LLEI D’OHM La intensitat de corrent que circula a través d’un conductor és directament proporcional a la diferència de potencial o voltatge entre els extrems del conductor i inversament proporcional a la resistència del conductor.
 38. 38. 38
 39. 39. 39
 40. 40. 40 EXEMPLES D’EXERCICIS RESOLTS
 41. 41. 41 PROBLEMES LLEI D’OHM EXEMPLE 1-. Calcula la intensitat que circula per una resistència de 220 Ω connectada a una tensió de 10 V. R= 220 Ω V= 10 v Fòrmula Operacions i resultat I = 10 V 220 Ω I = 0,045 Ampers
 42. 42. 42 VÍDEO AMB EXEMPLES D’EXERCICIS RESOLTS ACTIVITAT 1 ACTIVITAT 2
 43. 43. 43 PROBLEMES LLEI D’OHM Resoleu els següents problemes aplicant la Llei d’Ohm. No oblideu fer un dibuix amb els elements i dades i escriure la fòrmula que necessiteu en cada cas! 1-. Calcula la intensitat que circula per una resistència de 220 Ω connectada a una tensió de 10 V. (Exemple a la diapositiva 40) 2-. Calcula la resistència d'una bombeta per la qual circula una intensitat de 1,34 A i connectada a una tensió de 1,5 V. 3-. Calcula la tensió a la que haurem de connectar una resistència de 220 Ω si volem que circuli una intensitat de 5 A. 4-. Calcula la intensitat que circula per una TV si la connectem a 220 V i té una resistència interna de 470 Ω. 5-. Calcula la resistència interna d'un assecador de cabell connectat a 380 V i que absorbeix una intensitat de 3,3 A.
 44. 44. 44 PROBLEMES LLEI D’OHM Resoleu els següents problemes aplicant la Llei d’Ohm. No oblideu fer un dibuix amb els elements i dades i escriure la fòrmula que necessiteu en cada cas! 6-. A quina tensió haurem de connectar un motor, de 3A de intensitat nominal i resistència interna de 100 Ω. 7-. Calcula la tensió a que està connectada una làmpada que té una resistència de 625 Ω i consumeix 0,2 A. 8-. Calcula la tensió d'una bombeta que la seva resistència interna és de 320Ω i absorbeix una intensitat de 3,56 A. 9-. Calcula la intensitat que consumeix una llanterna que funciona amb una pila de petaca de 4,5 V, i la bombeta té una resistència de 100 Ω. 10-. Calcula la resistència interna d'una planxa de cabell que funciona amb 380 V, i absorbeix una intensitat de 2,78 A.
 45. 45. JOCS en fitxes PER PRACTICAR CIRCUITS JOC 1: Què és l’electricitat? JOC 2: Aparells electrònics JOC 3: El corrent elèctric i els materials JOC 4: Parts del circuit JOC 5: Circuit elèctric JOC 6: Símbols circuit JCLIC: http://escolaseda.es/jclic/electricitat/ 45
 46. 46. 46
 47. 47. 47 3 en línia daus romans carruatge/ automòbil sense motor JENGA DOMINO LABERINT PARXÍS CONNECTA associat a contingut d’altres assignatures (mapa polític, etc) AUTOMÒBIL SÍNIA / MOLÍ / FAR MARÍTIM JOC DE POLS Amb decoració d’E.Mitjana Tecnologia: Opcions decorades de l’Edat Mitjana 1) Objectes tecnològics sense circuits elèctrics 2) Objectes amb circuits elèctrics JOCS!
 48. 48. 48 EXEMPLE 2 EXEMPLE 1 IDEES IMATGES JOC DE POLS! EXEMPLE
 49. 49. 49 CONNECTA! CONNECTA VÍDEOS I MÉS EXEMPLES http://www.iesboliches.org/tecnolog ia/index.php/proyectos/proyectos- 2-eso/conecta https://elblogdelprofesordetecnolog ia.blogspot.com/2013/10/juego-de- preguntas-y-respuestas.html

×