O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Ondernemingsplan

30.923 visualizações

Publicada em

kort en bondig

Publicada em: Negócios
 • Entre para ver os comentários

Ondernemingsplan

 1. 1. Ondernemingsplan(ning) (voor zowel de starter als de doorgroeier)
 2. 2. Waarom een ondernemingsplan? <ul><li>Allereerst voor jezelf: </li></ul><ul><ul><li>Je traint jezelf in een denkproces dat zich tijdens je hele ondernemersleven zal blijven herhalen </li></ul></ul><ul><ul><li>Stelt je in staat om aan anderen helder je plan te communiceren om daarna feedback te krijgen </li></ul></ul><ul><ul><li>Je krijgt inzicht in de haalbaarheid van je plan (iteratief proces) </li></ul></ul>
 3. 3. Waarom een ondernemingsplan? <ul><ul><li>Zwart op wit betekent helderheid voor de partners (zakelijk en privé) >>> “Willen we dit wel?” </li></ul></ul><ul><ul><li>Stelt je in staat een bewuste keuze te maken: “Doen we het of doen we het niet?” </li></ul></ul><ul><li>Pas daarna het plan aanpassen voor anderen </li></ul><ul><ul><li>Financiers kunnen kansen en risico’s inschatten en een beslissing nemen om wel of niet mee te doen </li></ul></ul>
 4. 4. Indeling ondernemingsplan <ul><li>De ondernemer(s) </li></ul><ul><ul><li>C.V. van de ondernemer(s) </li></ul></ul><ul><li>Marketing </li></ul><ul><ul><li>Missie, kritieke succesfactoren, doel en strategie </li></ul></ul><ul><ul><li>Marketingmix </li></ul></ul><ul><ul><li>Omgevingsanalyse </li></ul></ul><ul><li>Financiën </li></ul><ul><ul><li>Investeringsbegroting </li></ul></ul><ul><ul><li>Exploitatiebegroting </li></ul></ul><ul><ul><li>(Liquiditeitsbegroting: pas in laatste stadium!) </li></ul></ul><ul><ul><li>Privé-uitgaven </li></ul></ul>
 5. 5. C.V. van de ondernemer(s) <ul><li>N.A.W. etc. </li></ul><ul><li>Opleiding </li></ul><ul><li>Ervaring </li></ul><ul><li>Achtergrond bedrijfsidee </li></ul>
 6. 6. Missie, kritieke succesfactoren, doel en strategie (I) <ul><li>Missie bedrijf </li></ul><ul><ul><li>De vastlegging van de richting die de organisatie op wil. </li></ul></ul><ul><li>Kritieke succesfactoren </li></ul><ul><ul><li>De gebieden die van kritiek belang zijn voor het succesvol behalen van de missie </li></ul></ul><ul><li>Middellange termijn doelen </li></ul><ul><ul><li>(doelen in geld, aantal vestigingen, aantal medewerkers, aantal producten, etc.) </li></ul></ul>
 7. 7. Missie, kritieke succesfactoren, doel en strategie (II) <ul><li>Korte termijn doelen </li></ul><ul><ul><li>(doelen in geld, aantal vestigingen, aantal medewerkers, aantal producten, etc.) </li></ul></ul><ul><li>Strategie bedrijf </li></ul><ul><ul><li>Formele richtlijnen die betrekking hebben op de wijze waarop de missie moet worden gerealiseerd. </li></ul></ul>
 8. 8. Marketingmix <ul><li>Product </li></ul><ul><li>Prijs </li></ul><ul><li>Plaats (distributie) </li></ul><ul><li>Promotie </li></ul><ul><li>(Personeel) </li></ul>
 9. 9. Product/markt combinaties
 10. 10. Omgevingsanalyse <ul><li>Trends </li></ul><ul><li>Hoe beleeft klant het product? </li></ul><ul><li>Concurrentie </li></ul><ul><ul><li>binnen bedrijfstak </li></ul></ul><ul><ul><li>buiten de bedrijfstak </li></ul></ul>
 11. 11. Investeringsbegroting <ul><li>Waarin ga ik investeren voor welke bedragen (f ……)? </li></ul><ul><li>Op welke manier ga ik deze investering financieren? </li></ul><ul><ul><li>Eigen geld (eigen vermogen) </li></ul></ul><ul><ul><li>Risicodragend vermogen van derden (eigen vermogen) </li></ul></ul><ul><ul><li>Leningen (vreemd vermogen) </li></ul></ul>
 12. 12. Exploitatiebegroting <ul><li>Omzet </li></ul><ul><ul><li>-/- Inkopen </li></ul></ul><ul><li>Brutowinst </li></ul><ul><ul><li>-/- Personeel </li></ul></ul><ul><ul><li>-/- Huisvesting </li></ul></ul><ul><ul><li>-/- Promotie </li></ul></ul><ul><ul><li>-/- Vervoer </li></ul></ul><ul><ul><li>-/- Algemene kosten </li></ul></ul><ul><ul><li>-/- Rentekosten </li></ul></ul><ul><ul><li>-/- Afschrijvingen </li></ul></ul><ul><li>Nettowinst </li></ul>
 13. 13. Privé-uitgaven (hoeft niet bij b.v.) (Hoeveel heb ik nodig?) <ul><ul><li>Huishoudelijke uitgaven </li></ul></ul><ul><ul><li>Vakantie </li></ul></ul><ul><ul><li>Duurzame consumptiegoederen </li></ul></ul><ul><ul><li>Huur/rente & aflossing privé-hypotheek </li></ul></ul><ul><ul><li>Gas/water/elektriciteit </li></ul></ul><ul><ul><li>Vervoer </li></ul></ul><ul><ul><li>Ziektekostenverzekering </li></ul></ul><ul><ul><li>Arbeidsongeschiktheidsverzekering </li></ul></ul><ul><ul><li>Overige uitgaven </li></ul></ul><ul><ul><li>Inkomstenbelasting </li></ul></ul>
 14. 14. Tips (1) <ul><li>Houdt het plan zo kort en bondig mogelijk. Richtlijn: </li></ul><ul><ul><ul><li>CV 1 bladzijde </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Marketing 5 bladzijden </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Financien 3 bladzijden </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Eventuele detailinformatie: bijlagen </li></ul></ul></ul><ul><li>Streef niet naar perfectie </li></ul><ul><li>Het ondernemingsplan is geen doel op zich, maar een middel </li></ul>
 15. 15. Tips (2) <ul><li>Bedenk: “Vandaag is het plan afgerond, morgen is het verouderd” </li></ul><ul><li>Doelmatig ondernemen is de balans vinden tussen de structuur van het ondernemings-plan en de flexibiliteit van de markt </li></ul>
 16. 16. Tips (3) richting financier <ul><li>Maak een samenvatting met als doel profileren/gunstig stemmen met daarin: </li></ul><ul><ul><li>Aanleiding van het planedrijf (het waarom?) </li></ul></ul><ul><ul><li>(evt. functionele anekdote) </li></ul></ul><ul><ul><li>Visie en missie </li></ul></ul><ul><ul><li>Korte termijn doelen ( f x omzet, x aantal medewerkers, nieuw filiaal, etc) </li></ul></ul><ul><li>Gebruik binnen het plan een stijl past bij de ondernemer, de onderneming en de branche (cultuur) </li></ul>
 17. 17. Tips (4) richting financier <ul><li>Beschrijving van het onderscheidend vermogen (USP) in wervende stijl </li></ul>
 18. 18. Veel succes!

×