O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
Próximos SlideShares
What to Upload to SlideShare
Avançar
Transfira para ler offline e ver em ecrã inteiro.

Compartilhar

[Leaderbook] Để phát triển nhân tài với Coaching

Baixar para ler offline

Khi huấn luyện hiệu quả, bạn giúp đỡ nhân viên cải thiện hiệu suất một cách đáng kể và trao quyền cho họ, cũng như tận dụng các cơ hội mới nhiều hơn nữa.

Audiolivros relacionados

Gratuito durante 30 dias do Scribd

Ver tudo
  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

[Leaderbook] Để phát triển nhân tài với Coaching

  1. 1. Để phát triển nhân tài với Coaching 1 Giúp nhân viên phát triển năng lực thông qua huấn luyện
  2. 2. Coaching giúp bạn 2 Phát triển kỹ năng và tài năng hiện có Tiết lộ khả năng nhân viên Phát triển nhân viên Nâng cao hiệu quả hoạt động Lên kế hoạch nghệ nghiệp Xác định thái độ ngăn họ thành công
  3. 3. Khám phá mục tiêu của nhân viên (G – Goal) Làm chủ cuộc trò chuyện huấn luyện 3 Step 1 Đánh giá thực tế hiện tại (R – Reality) Step 2 Khám phá các lựa chọn phát triển năng lực (O – Option) Step 3 Đánh giá động lực cá nhân (Will) - W) Step 4
  4. 4. Khám phá mục tiêu của nhân viên (G – Goal) 4 Khám phá tham vọng nghề nghiệp, kinh tế và sự nghiệp cá nhân của nhân viên. Rõ ràng những việc họ nên làm Kỹ năng họ cần phát triển
  5. 5. Hiểu rõ tình hình hiện tại Đánh giá thực tế hiện tại (R – Reality) 5 1 2 3 4 Sử dụng hết tiềm năng theo cách đem lại lợi ích cho tổ chức Giải quyết những vấn đề bức xúc Xây dựng đội nhóm hiệu quả Giúp nhân viên Thảo luận về khía cạnh tốt và xấu trong cuộc sống công việc của nhân viên
  6. 6. Khám phá các tù y chọn ( O - Option) 6 ❏ Đảm nhận trách nhiệm mới? ❏ Xem xét thay đổi vai trò trong tổ chức? ❏ Tham gia với cố vấn? ❏ Bắt đầu một chương trình đào tạo? ❏ ...
  7. 7. Đánh giá động lực phát triể n (W - Will) 7 Họ đủ động lực không? Khám phá động lực thú c đẩ y họ? Yêu cầu cam kết thực hiện
  8. 8. Xem thêm tại Thư viện Sự nghiệp www.leaderbook.vn

Khi huấn luyện hiệu quả, bạn giúp đỡ nhân viên cải thiện hiệu suất một cách đáng kể và trao quyền cho họ, cũng như tận dụng các cơ hội mới nhiều hơn nữa.

Vistos

Vistos totais

264

No Slideshare

0

De incorporações

0

Número de incorporações

188

Ações

Baixados

17

Compartilhados

0

Comentários

0

Curtir

0

×