Dialektet e shqipes

Dialektet e shqipes

𝑃𝑢𝑛𝑜𝑖 ∶ 𝐾𝑙𝑎𝑟𝑖𝑠𝑎 𝐾𝑎𝑟𝑎𝑏𝑜𝑗𝑎 𝐾𝑙𝑎𝑠𝑎 ∶ 𝑉𝐼𝐼 𝐴
Gjuha shqipe është gjuhë indoevropiane që
flitet në Shqipëri, Kosovë, Republikën e
Maqedonisë,Serbine jugore dhe nga
shqiptarët etnikë në pjesë të tjera të
Ballkanit jugor.Gjuha shqipe flitet gjithashtu
edhe përgjatë bregdetit lindor të Italisë dhe
në Sicili, në jug të Greqisë si dhe në
Gjermani, Suedi, Shtetet e Bashkuara,
Kanada, Ukrainë dhe Belgjikë. Shqipja është
një ndër gjuhët moderne që përfaqëson një
degë më vete në familjen e gjuhëve
indoevropiane.
Dialektet : Dy dialektet kryesore të gjuhës shqipe janë Gegë në veri dhe Toskë në jug, të
ndara afërsisht nga Lumi Shkumbin. Gegërishtja dhe Toskërishtja janë degëzuar për së
paku një mijëvjeçar , dhe format e tyre më pak ekstreme janë ndërsjellash të
kuptueshme. Gegërishtja ka nën-variantet më të dallueshme, prerjet të cilat janë lloje
më veriore dhe lindore, që përfshinë ato të qyteteve të Shkodrës, rajonin e Ish
Republikës Jugosllave të Maqedonisë verilindore, Kosovën, Malin e Zi, Serbinë, dhe
fshatin e izoluar Arbanasi të bregut të Kroacisë, Dalmacisë. “Arbanasi” i themeluar në
fillimin e shekullin XVIII nga refugjatët nga rajoni rreth qytetit bregdetar të Malit të Zi,
Tivarit, ka rreth 2.000 folës të gjuhës shqipe.
Të gjitha dialektet e folura shqipe në enklavat italiane dhe greke janë variantet e
toskërishtes dhe duket se janë të lidhura më së afërmi me dialektin e Çamërisë dhe te
Bregdetit në jugun e Shqipërisë. Disa dialekte të largëta dhe të izoluara të origjinës
jugore të Toskërishtes fliten në Bulgari dhe Trakinë Turke por nuk ka te dhëna të sakta.
Gjuha ende përdoret në Madritsa, Bulgari, në kufirin afër Edirnesë, dhe në përfundim të
këtij fshati që po mbijeton në Mandres, afër Kilkis në Greqi, që daton nga Lufta
Ballkanike. Një enklavë Toskërisht afër Melitopolit në Ukrainë shfaqet vendosja e
fundme nga Bullgaria.
Veçanti të gegërishtes :
Paskajorja : Paskajorja – me + pjesorja e foljes (p.sh. me punue, me kallëzue). Kjo
veçanti e gegërishtes përdoren në shumicën e gjuhës dhe zë vendin e mënyrës lidhore të
gjuhës standarde në shumicën e rasteve. Mënyra lidhore që përdoret në standard lidhet
me vetën dhe kohën e tashme dhe e pakryer , ndërsa paskajorja e gegërishtes është
gjithëpërfshirëse.Shumë gjuhëtarë sot janë ithtarë të futjes së këtij lloji të paskajores në
gjuhën standarde meqë një pjesë e madhe e shqiptarëve e përdorin në të folurën e
përditshme. Këta gjuhëtare mendojnë se shqipja standarde do të ishte më e lehtë dhe
me më shumë mundësi shprehëese e stilistike.
Fjalori i pasur : Gegërishtja ka shumë fjalë që nuk përfshihen në fjalorin e gjuhës
standarde. Disa shembuj: me nirthtë, me (i) mejt (p.sh. Më ka mejt krahu), kacurret
(plot, me spicë), ani (e ngjashme me pra por jo saktësisht), etj.
𝑃𝑢𝑛𝑜𝑖 ∶ 𝐾𝑙𝑎𝑟𝑖𝑠𝑎 𝐾𝑎𝑟𝑎𝑏𝑜𝑗𝑎 𝐾𝑙𝑎𝑠𝑎 ∶ 𝑉𝐼𝐼 𝐴
Zanoret hundore : Zanoret hundore (â, ê, î, ô, ŷ, û) e bëjnë gegërishten më të vështirë
për t'u mësuar si dialekt (për shqiptarët) ose gjuhë e dytë (për të huajt që mësojnë
shqipen gegë). Njëherësh, theksimi i tyre është dallimi kryesor në theks prej
toskërishtes, duke e bërë atë më të butë për veshin. Zanoret hundore zëvendësojnë
thuajse plotësisht tingullin e theksuar "ë" që në gegërishte figuron si shkronjë për
zgjatjen e zanores paraprijëse dhe shpesh quhet "e pa zâ" (e pa zë). Kur "ë"-ja shkon e
patheksuar në toskërisht, në gegërisht ajo zgjat zanoret paraprake.
Rotacizmi : Kjo është një teori shumë e mbështetur nga studimet. Shihet, për shembull
se rotacizmi “n” në “r” ka ndodhur e jo “r” në “n”, çka dëshmon se gegërishtja ka ruajtur
më shumë elemente të shqipes së vjetër. Këtë e zbulojmë prej fjalëve latine si psh.
“virgin-” që në gegërishte sot është “virgjin” dhe në toskërisht/standard “i/e virgjër”,
“inimicus” e gjetur në gegërishte si “anmik” dhe e transformuar në toskërisht/standard
si “armik”.
Përdorimi letrar : Dokumentet më të vjetra të shqipes janë shkruar në gegërishte. Këto
përfshijnë "Formulën e pagëzimit" të Pal Engjëllit, "Mesharin" e Gjon Buzukut, "Çetën e
profetëve" nga Pjetër Bogdani, veprat e Pjetër Budit, Frang Bardhit etj. Në gegërisht u
shkruan edhe kryevepra të letërsisë shqiptare si "Lahuta e Malcís" e Gjergj Fishtës, si
dhe u kodifikua Kanuni i Lekë Dukagjinit nga Shtjefën Gjeçovi.Përveç se flitet nga
shqiptarët gegë, gegërishtja ka qenë dialekt zyrtar në Shqipëri para Luftës së II Botërore
dhe në Kosovë deri më 1968 . Shumë mërgimtarë shqiptarë gjatë diktaturës komuniste
në Shqipëri kanë vazhduar ta përdorin gegërishten në letrat e tyre. Sot gegërishtja
përkrahet si dialekt dhe përdoret aty-këtu nga botime të ndryshme në Shqipëri e në
Kosovë. Përkrahësit e gegërishtes janë kryesisht letrarë nga Shkodra , Tirana dhe
Prishtina.
Shqipja standarde dhe gegërishtja : Shqipja standarde megjithëse mbështetet në
dialektin toskë të zonës juglindore të Shqipërisë, ka në përbërjen e saj fjalë apo formime
nga gegërishtja, pa të cilat nuk do të bëhej i mundur formimi i disa fjalëve. Disa nga
shembujt jane fjalët meqenëse, humnerë dhe folja synoj. Fjala meqenëse vjen nga
paskajorja me qenë e gegërishtes, dhe një formim i kësaj fjale duke u mbështetur vetëm
në toskërisht do të ishte përtëjemse, fjalë e cila nuk shkon në gjuhën shqipe. Fjala
humnerë vjen nga folja humb dhe fjala nder, dhe gjuha standarde e ka formuar këtë fjalë
nga format gegë hum (humb)+ nerë (nder). Edhe folja synoj vjen nga fjala syni: synoj=ia
ve synin (gegërisht) dhe jo syroj siç mund të ishte nëse do të formohej nga toskërishtja e
cila nuk e përmban këtë folje.
𝑃𝑢𝑛𝑜𝑖 ∶ 𝐾𝑙𝑎𝑟𝑖𝑠𝑎 𝐾𝑎𝑟𝑎𝑏𝑜𝑗𝑎 𝐾𝑙𝑎𝑠𝑎 ∶ 𝑉𝐼𝐼 𝐴
Tabelë krahasimi
( ˆ ) shënon zanoret hundore, të cilat janë tipar i gegërishtes
Standard Toskësisht Gegërisht Standard Toskësisht Gegërisht
Shqipëri Shqipëri Shqypní nëna nëna nana
një një nji / njâ gënjej gënjej rrej
nëntë nëntë nândë qumësht qumësht tamël
është është âsht / â fshat fshat katun
bëj bëj bâj gjalpë gjalpë tlyn
emër emër êmën truri truri truni
pjekuri pjekuri pjekuni mbush mbush mush
gjendje gjëndje gjêndje ndoshta ndoshta nashta
zog zok zog vend vend ven
mbret mbret mret baltë llum lloq
përtë punuar
përtë
punuar
me punue cimbidh mashë danë
rërë rërë rânë frikë frikë tutë
qenë qënë kjênë /kânë derr derr thî
dëllinjë enjë bërshê gjel këndez knues
syri syri syni mundem mundem muj

Recomendados

pse eshte e domosdoshme kursimi i energjise elektrike por
pse eshte e domosdoshme kursimi i energjise elektrikepse eshte e domosdoshme kursimi i energjise elektrike
pse eshte e domosdoshme kursimi i energjise elektrikekoralda
43.2K visualizações24 slides
Traditat dhe Zakonet shqiptare te paqyruara ne krijimtarine popullore por
Traditat dhe Zakonet  shqiptare te paqyruara ne krijimtarine popullore Traditat dhe Zakonet  shqiptare te paqyruara ne krijimtarine popullore
Traditat dhe Zakonet shqiptare te paqyruara ne krijimtarine popullore Mirsad
114.1K visualizações20 slides
Gazeta e shkolles por
Gazeta e shkollesGazeta e shkolles
Gazeta e shkollesValeria Baçi
148.1K visualizações12 slides
Familja shqiptare ne vite por
Familja shqiptare ne viteFamilja shqiptare ne vite
Familja shqiptare ne viteD. Sh
45K visualizações21 slides
Energjia, llojet dhe perdorimi por
Energjia, llojet dhe perdorimiEnergjia, llojet dhe perdorimi
Energjia, llojet dhe perdorimiBlerinaMuobega
34.7K visualizações7 slides
Projekt Matematike por
Projekt MatematikeProjekt Matematike
Projekt MatematikeS Gashi
55.8K visualizações21 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

PROJEKT-Ndotja e Mjedisit por
PROJEKT-Ndotja e MjedisitPROJEKT-Ndotja e Mjedisit
PROJEKT-Ndotja e Mjedisitxhulia osmanllari
206.5K visualizações34 slides
Hebrenjtë në Shqipëri por
Hebrenjtë në ShqipëriHebrenjtë në Shqipëri
Hebrenjtë në ShqipëriDonikaLici
39.1K visualizações13 slides
Provimi i lirimit 2015 Anglishtja por
Provimi i lirimit 2015 AnglishtjaProvimi i lirimit 2015 Anglishtja
Provimi i lirimit 2015 AnglishtjaHelio RAMOLLARI
74.7K visualizações8 slides
Gazeta e shkolles por
Gazeta e shkolles Gazeta e shkolles
Gazeta e shkolles Mirsad - New
9.9K visualizações16 slides
Mikrogjallesat por
MikrogjallesatMikrogjallesat
Mikrogjallesatldddmk
17.5K visualizações2 slides
Rilindja Kombetare Shqiptare por
Rilindja Kombetare ShqiptareRilindja Kombetare Shqiptare
Rilindja Kombetare ShqiptareOlsi Sita
51.5K visualizações61 slides

Mais procurados(20)

PROJEKT-Ndotja e Mjedisit por xhulia osmanllari
PROJEKT-Ndotja e MjedisitPROJEKT-Ndotja e Mjedisit
PROJEKT-Ndotja e Mjedisit
xhulia osmanllari206.5K visualizações
Hebrenjtë në Shqipëri por DonikaLici
Hebrenjtë në ShqipëriHebrenjtë në Shqipëri
Hebrenjtë në Shqipëri
DonikaLici39.1K visualizações
Provimi i lirimit 2015 Anglishtja por Helio RAMOLLARI
Provimi i lirimit 2015 AnglishtjaProvimi i lirimit 2015 Anglishtja
Provimi i lirimit 2015 Anglishtja
Helio RAMOLLARI74.7K visualizações
Gazeta e shkolles por Mirsad - New
Gazeta e shkolles Gazeta e shkolles
Gazeta e shkolles
Mirsad - New9.9K visualizações
Mikrogjallesat por ldddmk
MikrogjallesatMikrogjallesat
Mikrogjallesat
ldddmk17.5K visualizações
Rilindja Kombetare Shqiptare por Olsi Sita
Rilindja Kombetare ShqiptareRilindja Kombetare Shqiptare
Rilindja Kombetare Shqiptare
Olsi Sita51.5K visualizações
Dialektet e gjuhes shqipe dhe rendesia e tyre por Klevi Hoxha
Dialektet e gjuhes shqipe dhe rendesia e tyreDialektet e gjuhes shqipe dhe rendesia e tyre
Dialektet e gjuhes shqipe dhe rendesia e tyre
Klevi Hoxha26.6K visualizações
Teknologjia, ndikimi i saj ne jeten tone por Jugerta Poçi
Teknologjia, ndikimi i saj ne jeten toneTeknologjia, ndikimi i saj ne jeten tone
Teknologjia, ndikimi i saj ne jeten tone
Jugerta Poçi31.9K visualizações
Te drejtat e femijeve por 22062002
Te drejtat e femijeveTe drejtat e femijeve
Te drejtat e femijeve
2206200241K visualizações
Matematika ne jeten e perditshme por Ana Ana
Matematika ne jeten e perditshmeMatematika ne jeten e perditshme
Matematika ne jeten e perditshme
Ana Ana150.6K visualizações
Fjala dhe perberesit e saj por BlerinaMuobega
Fjala dhe perberesit e sajFjala dhe perberesit e saj
Fjala dhe perberesit e saj
BlerinaMuobega45.5K visualizações
Rajoni perendimor i Shqiperise por inescela
Rajoni perendimor i ShqiperiseRajoni perendimor i Shqiperise
Rajoni perendimor i Shqiperise
inescela15.7K visualizações
provimi i lirimit 2018 matematike por aulenc gjini
provimi i lirimit 2018 matematikeprovimi i lirimit 2018 matematike
provimi i lirimit 2018 matematike
aulenc gjini53K visualizações
Shkolla dhe funksioni i saj por Fleurati
Shkolla dhe funksioni i sajShkolla dhe funksioni i saj
Shkolla dhe funksioni i saj
Fleurati14.3K visualizações
VESHJET POPULLORE SHQIPTARE por roni45
VESHJET POPULLORE SHQIPTAREVESHJET POPULLORE SHQIPTARE
VESHJET POPULLORE SHQIPTARE
roni4536.7K visualizações
Shqiperia dhe Bashkimi Europian por olinuhi
Shqiperia dhe Bashkimi EuropianShqiperia dhe Bashkimi Europian
Shqiperia dhe Bashkimi Europian
olinuhi16.6K visualizações
Projekt "Letersi": Katedralja e Parisit - Viktor Hygo por Aldrin Pashku
Projekt "Letersi": Katedralja e Parisit  - Viktor HygoProjekt "Letersi": Katedralja e Parisit  - Viktor Hygo
Projekt "Letersi": Katedralja e Parisit - Viktor Hygo
Aldrin Pashku9.8K visualizações
Energjia dhe Burimet e Energjisë por Klajdi Proko
Energjia dhe Burimet e EnergjisëEnergjia dhe Burimet e Energjisë
Energjia dhe Burimet e Energjisë
Klajdi Proko28K visualizações
Huazimet ne gjuhen shqipe por businessforlife
Huazimet ne gjuhen shqipeHuazimet ne gjuhen shqipe
Huazimet ne gjuhen shqipe
businessforlife5.3K visualizações
Trashegimia natyrore e kulturore ne trevat Shqipetare por Ke Keiss
Trashegimia natyrore e kulturore ne trevat ShqipetareTrashegimia natyrore e kulturore ne trevat Shqipetare
Trashegimia natyrore e kulturore ne trevat Shqipetare
Ke Keiss84.2K visualizações

Similar a Dialektet e shqipes

Presentation 4.pptx por
Presentation 4.pptxPresentation 4.pptx
Presentation 4.pptxYoungGamer2
10 visualizações6 slides
Fjala shqipe ne vend te fjales se huaj por
Fjala shqipe ne vend te fjales se huajFjala shqipe ne vend te fjales se huaj
Fjala shqipe ne vend te fjales se huajMarjan DODAJ
2.4K visualizações35 slides
Gjuha Shqipe 10 por
Gjuha Shqipe 10 Gjuha Shqipe 10
Gjuha Shqipe 10 enis vladi
9.2K visualizações20 slides
Gjuha Shqipe 10 por
Gjuha Shqipe 10 Gjuha Shqipe 10
Gjuha Shqipe 10 enis vladi
4.7K visualizações20 slides
Si do të ndryshoje gjuha shqipe… by SADIONA ABAZAJ por
Si do të ndryshoje gjuha shqipe… by SADIONA ABAZAJSi do të ndryshoje gjuha shqipe… by SADIONA ABAZAJ
Si do të ndryshoje gjuha shqipe… by SADIONA ABAZAJSadiona Abazaj
1.4K visualizações12 slides
Albanian Language - verbs por
Albanian Language - verbs Albanian Language - verbs
Albanian Language - verbs Faruk Istogu
22.8K visualizações74 slides

Similar a Dialektet e shqipes(6)

Presentation 4.pptx por YoungGamer2
Presentation 4.pptxPresentation 4.pptx
Presentation 4.pptx
YoungGamer210 visualizações
Fjala shqipe ne vend te fjales se huaj por Marjan DODAJ
Fjala shqipe ne vend te fjales se huajFjala shqipe ne vend te fjales se huaj
Fjala shqipe ne vend te fjales se huaj
Marjan DODAJ2.4K visualizações
Gjuha Shqipe 10 por enis vladi
Gjuha Shqipe 10 Gjuha Shqipe 10
Gjuha Shqipe 10
enis vladi9.2K visualizações
Gjuha Shqipe 10 por enis vladi
Gjuha Shqipe 10 Gjuha Shqipe 10
Gjuha Shqipe 10
enis vladi4.7K visualizações
Si do të ndryshoje gjuha shqipe… by SADIONA ABAZAJ por Sadiona Abazaj
Si do të ndryshoje gjuha shqipe… by SADIONA ABAZAJSi do të ndryshoje gjuha shqipe… by SADIONA ABAZAJ
Si do të ndryshoje gjuha shqipe… by SADIONA ABAZAJ
Sadiona Abazaj1.4K visualizações
Albanian Language - verbs por Faruk Istogu
Albanian Language - verbs Albanian Language - verbs
Albanian Language - verbs
Faruk Istogu22.8K visualizações

Mais de Klarisa Klara

Holokausti por
HolokaustiHolokausti
HolokaustiKlarisa Klara
6.8K visualizações14 slides
Kimia ne mbrojtje te mjedisit por
Kimia ne mbrojtje te mjedisitKimia ne mbrojtje te mjedisit
Kimia ne mbrojtje te mjedisitKlarisa Klara
16.5K visualizações11 slides
Portugalia por
PortugaliaPortugalia
PortugaliaKlarisa Klara
799 visualizações12 slides
Festivali yne popullor por
Festivali yne popullorFestivali yne popullor
Festivali yne popullorKlarisa Klara
3.5K visualizações18 slides
Simetria ne jeten e perditshme por
Simetria ne jeten e perditshme Simetria ne jeten e perditshme
Simetria ne jeten e perditshme Klarisa Klara
8.6K visualizações7 slides
Si ta ruajme shqisen e te degjuarit nga zhurmat ? por
Si ta ruajme shqisen e te degjuarit nga zhurmat ?Si ta ruajme shqisen e te degjuarit nga zhurmat ?
Si ta ruajme shqisen e te degjuarit nga zhurmat ?Klarisa Klara
28.7K visualizações14 slides

Mais de Klarisa Klara(20)

Holokausti por Klarisa Klara
HolokaustiHolokausti
Holokausti
Klarisa Klara6.8K visualizações
Kimia ne mbrojtje te mjedisit por Klarisa Klara
Kimia ne mbrojtje te mjedisitKimia ne mbrojtje te mjedisit
Kimia ne mbrojtje te mjedisit
Klarisa Klara16.5K visualizações
Portugalia por Klarisa Klara
PortugaliaPortugalia
Portugalia
Klarisa Klara799 visualizações
Festivali yne popullor por Klarisa Klara
Festivali yne popullorFestivali yne popullor
Festivali yne popullor
Klarisa Klara3.5K visualizações
Simetria ne jeten e perditshme por Klarisa Klara
Simetria ne jeten e perditshme Simetria ne jeten e perditshme
Simetria ne jeten e perditshme
Klarisa Klara8.6K visualizações
Si ta ruajme shqisen e te degjuarit nga zhurmat ? por Klarisa Klara
Si ta ruajme shqisen e te degjuarit nga zhurmat ?Si ta ruajme shqisen e te degjuarit nga zhurmat ?
Si ta ruajme shqisen e te degjuarit nga zhurmat ?
Klarisa Klara28.7K visualizações
Nje ushqyerje e mire per nje trup dhe mendje te shendoshe por Klarisa Klara
Nje ushqyerje e mire per nje trup dhe mendje te shendosheNje ushqyerje e mire per nje trup dhe mendje te shendoshe
Nje ushqyerje e mire per nje trup dhe mendje te shendoshe
Klarisa Klara5.5K visualizações
Toka dhe brendesia e saj por Klarisa Klara
Toka dhe brendesia e sajToka dhe brendesia e saj
Toka dhe brendesia e saj
Klarisa Klara20.1K visualizações
Revolucioni i II industrial por Klarisa Klara
Revolucioni i II industrial Revolucioni i II industrial
Revolucioni i II industrial
Klarisa Klara25.2K visualizações
Mjedisi por Klarisa Klara
MjedisiMjedisi
Mjedisi
Klarisa Klara57.7K visualizações
Lojërat olimpike por Klarisa Klara
Lojërat olimpikeLojërat olimpike
Lojërat olimpike
Klarisa Klara45.4K visualizações
Zbulimet gjeografike por Klarisa Klara
Zbulimet gjeografikeZbulimet gjeografike
Zbulimet gjeografike
Klarisa Klara4.1K visualizações
Tv Cinema por Klarisa Klara
Tv CinemaTv Cinema
Tv Cinema
Klarisa Klara289 visualizações
Panelet diellore por Klarisa Klara
Panelet diellorePanelet diellore
Panelet diellore
Klarisa Klara78.1K visualizações
Kafshet ne rrezik zhdukje por Klarisa Klara
Kafshet ne rrezik zhdukjeKafshet ne rrezik zhdukje
Kafshet ne rrezik zhdukje
Klarisa Klara19.2K visualizações
Durrësi por Klarisa Klara
DurrësiDurrësi
Durrësi
Klarisa Klara3.2K visualizações
Rrymat oqeanike por Klarisa Klara
Rrymat oqeanikeRrymat oqeanike
Rrymat oqeanike
Klarisa Klara7.7K visualizações
Duhani,alkooli dhe droga !!! por Klarisa Klara
Duhani,alkooli dhe droga !!!Duhani,alkooli dhe droga !!!
Duhani,alkooli dhe droga !!!
Klarisa Klara1.8K visualizações
Era dhe veprimtaria e eres por Klarisa Klara
Era dhe veprimtaria e eresEra dhe veprimtaria e eres
Era dhe veprimtaria e eres
Klarisa Klara23.6K visualizações
Mjedisi dhe njeriu por Klarisa Klara
Mjedisi dhe njeriuMjedisi dhe njeriu
Mjedisi dhe njeriu
Klarisa Klara29.1K visualizações

Dialektet e shqipes

  • 1. 𝑃𝑢𝑛𝑜𝑖 ∶ 𝐾𝑙𝑎𝑟𝑖𝑠𝑎 𝐾𝑎𝑟𝑎𝑏𝑜𝑗𝑎 𝐾𝑙𝑎𝑠𝑎 ∶ 𝑉𝐼𝐼 𝐴 Gjuha shqipe është gjuhë indoevropiane që flitet në Shqipëri, Kosovë, Republikën e Maqedonisë,Serbine jugore dhe nga shqiptarët etnikë në pjesë të tjera të Ballkanit jugor.Gjuha shqipe flitet gjithashtu edhe përgjatë bregdetit lindor të Italisë dhe në Sicili, në jug të Greqisë si dhe në Gjermani, Suedi, Shtetet e Bashkuara, Kanada, Ukrainë dhe Belgjikë. Shqipja është një ndër gjuhët moderne që përfaqëson një degë më vete në familjen e gjuhëve indoevropiane. Dialektet : Dy dialektet kryesore të gjuhës shqipe janë Gegë në veri dhe Toskë në jug, të ndara afërsisht nga Lumi Shkumbin. Gegërishtja dhe Toskërishtja janë degëzuar për së paku një mijëvjeçar , dhe format e tyre më pak ekstreme janë ndërsjellash të kuptueshme. Gegërishtja ka nën-variantet më të dallueshme, prerjet të cilat janë lloje më veriore dhe lindore, që përfshinë ato të qyteteve të Shkodrës, rajonin e Ish Republikës Jugosllave të Maqedonisë verilindore, Kosovën, Malin e Zi, Serbinë, dhe fshatin e izoluar Arbanasi të bregut të Kroacisë, Dalmacisë. “Arbanasi” i themeluar në fillimin e shekullin XVIII nga refugjatët nga rajoni rreth qytetit bregdetar të Malit të Zi, Tivarit, ka rreth 2.000 folës të gjuhës shqipe. Të gjitha dialektet e folura shqipe në enklavat italiane dhe greke janë variantet e toskërishtes dhe duket se janë të lidhura më së afërmi me dialektin e Çamërisë dhe te Bregdetit në jugun e Shqipërisë. Disa dialekte të largëta dhe të izoluara të origjinës jugore të Toskërishtes fliten në Bulgari dhe Trakinë Turke por nuk ka te dhëna të sakta. Gjuha ende përdoret në Madritsa, Bulgari, në kufirin afër Edirnesë, dhe në përfundim të këtij fshati që po mbijeton në Mandres, afër Kilkis në Greqi, që daton nga Lufta Ballkanike. Një enklavë Toskërisht afër Melitopolit në Ukrainë shfaqet vendosja e fundme nga Bullgaria. Veçanti të gegërishtes : Paskajorja : Paskajorja – me + pjesorja e foljes (p.sh. me punue, me kallëzue). Kjo veçanti e gegërishtes përdoren në shumicën e gjuhës dhe zë vendin e mënyrës lidhore të gjuhës standarde në shumicën e rasteve. Mënyra lidhore që përdoret në standard lidhet me vetën dhe kohën e tashme dhe e pakryer , ndërsa paskajorja e gegërishtes është gjithëpërfshirëse.Shumë gjuhëtarë sot janë ithtarë të futjes së këtij lloji të paskajores në gjuhën standarde meqë një pjesë e madhe e shqiptarëve e përdorin në të folurën e përditshme. Këta gjuhëtare mendojnë se shqipja standarde do të ishte më e lehtë dhe me më shumë mundësi shprehëese e stilistike. Fjalori i pasur : Gegërishtja ka shumë fjalë që nuk përfshihen në fjalorin e gjuhës standarde. Disa shembuj: me nirthtë, me (i) mejt (p.sh. Më ka mejt krahu), kacurret (plot, me spicë), ani (e ngjashme me pra por jo saktësisht), etj.
  • 2. 𝑃𝑢𝑛𝑜𝑖 ∶ 𝐾𝑙𝑎𝑟𝑖𝑠𝑎 𝐾𝑎𝑟𝑎𝑏𝑜𝑗𝑎 𝐾𝑙𝑎𝑠𝑎 ∶ 𝑉𝐼𝐼 𝐴 Zanoret hundore : Zanoret hundore (â, ê, î, ô, ŷ, û) e bëjnë gegërishten më të vështirë për t'u mësuar si dialekt (për shqiptarët) ose gjuhë e dytë (për të huajt që mësojnë shqipen gegë). Njëherësh, theksimi i tyre është dallimi kryesor në theks prej toskërishtes, duke e bërë atë më të butë për veshin. Zanoret hundore zëvendësojnë thuajse plotësisht tingullin e theksuar "ë" që në gegërishte figuron si shkronjë për zgjatjen e zanores paraprijëse dhe shpesh quhet "e pa zâ" (e pa zë). Kur "ë"-ja shkon e patheksuar në toskërisht, në gegërisht ajo zgjat zanoret paraprake. Rotacizmi : Kjo është një teori shumë e mbështetur nga studimet. Shihet, për shembull se rotacizmi “n” në “r” ka ndodhur e jo “r” në “n”, çka dëshmon se gegërishtja ka ruajtur më shumë elemente të shqipes së vjetër. Këtë e zbulojmë prej fjalëve latine si psh. “virgin-” që në gegërishte sot është “virgjin” dhe në toskërisht/standard “i/e virgjër”, “inimicus” e gjetur në gegërishte si “anmik” dhe e transformuar në toskërisht/standard si “armik”. Përdorimi letrar : Dokumentet më të vjetra të shqipes janë shkruar në gegërishte. Këto përfshijnë "Formulën e pagëzimit" të Pal Engjëllit, "Mesharin" e Gjon Buzukut, "Çetën e profetëve" nga Pjetër Bogdani, veprat e Pjetër Budit, Frang Bardhit etj. Në gegërisht u shkruan edhe kryevepra të letërsisë shqiptare si "Lahuta e Malcís" e Gjergj Fishtës, si dhe u kodifikua Kanuni i Lekë Dukagjinit nga Shtjefën Gjeçovi.Përveç se flitet nga shqiptarët gegë, gegërishtja ka qenë dialekt zyrtar në Shqipëri para Luftës së II Botërore dhe në Kosovë deri më 1968 . Shumë mërgimtarë shqiptarë gjatë diktaturës komuniste në Shqipëri kanë vazhduar ta përdorin gegërishten në letrat e tyre. Sot gegërishtja përkrahet si dialekt dhe përdoret aty-këtu nga botime të ndryshme në Shqipëri e në Kosovë. Përkrahësit e gegërishtes janë kryesisht letrarë nga Shkodra , Tirana dhe Prishtina. Shqipja standarde dhe gegërishtja : Shqipja standarde megjithëse mbështetet në dialektin toskë të zonës juglindore të Shqipërisë, ka në përbërjen e saj fjalë apo formime nga gegërishtja, pa të cilat nuk do të bëhej i mundur formimi i disa fjalëve. Disa nga shembujt jane fjalët meqenëse, humnerë dhe folja synoj. Fjala meqenëse vjen nga paskajorja me qenë e gegërishtes, dhe një formim i kësaj fjale duke u mbështetur vetëm në toskërisht do të ishte përtëjemse, fjalë e cila nuk shkon në gjuhën shqipe. Fjala humnerë vjen nga folja humb dhe fjala nder, dhe gjuha standarde e ka formuar këtë fjalë nga format gegë hum (humb)+ nerë (nder). Edhe folja synoj vjen nga fjala syni: synoj=ia ve synin (gegërisht) dhe jo syroj siç mund të ishte nëse do të formohej nga toskërishtja e cila nuk e përmban këtë folje.
  • 3. 𝑃𝑢𝑛𝑜𝑖 ∶ 𝐾𝑙𝑎𝑟𝑖𝑠𝑎 𝐾𝑎𝑟𝑎𝑏𝑜𝑗𝑎 𝐾𝑙𝑎𝑠𝑎 ∶ 𝑉𝐼𝐼 𝐴 Tabelë krahasimi ( ˆ ) shënon zanoret hundore, të cilat janë tipar i gegërishtes Standard Toskësisht Gegërisht Standard Toskësisht Gegërisht Shqipëri Shqipëri Shqypní nëna nëna nana një një nji / njâ gënjej gënjej rrej nëntë nëntë nândë qumësht qumësht tamël është është âsht / â fshat fshat katun bëj bëj bâj gjalpë gjalpë tlyn emër emër êmën truri truri truni pjekuri pjekuri pjekuni mbush mbush mush gjendje gjëndje gjêndje ndoshta ndoshta nashta zog zok zog vend vend ven mbret mbret mret baltë llum lloq përtë punuar përtë punuar me punue cimbidh mashë danë rërë rërë rânë frikë frikë tutë qenë qënë kjênë /kânë derr derr thî dëllinjë enjë bërshê gjel këndez knues syri syri syni mundem mundem muj