O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Kravchuk210418

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
Dubova kneu 2017
Dubova kneu 2017
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 8 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Diapositivos para si (20)

Semelhante a Kravchuk210418 (20)

Anúncio

Mais de KNEPA KNEU (20)

Mais recentes (20)

Anúncio

Kravchuk210418

  1. 1. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІСОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ЕФЕКТИ ТА РЕЗУЛЬТАТИЕФЕКТИ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ДЕРЖАВНИХ ВИТРАТ НАДЕРЖАВНИХ ВИТРАТ НА ОСВІТУОСВІТУ Кравчук Яна Іванівна 1курс, спеціальність «Менеджмент бізнес-організацій» Науковий керівник: Федірко Н.В., к.е.н., доцент кафедри макроекономіки та державного управління КНЕУ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДВНЗДВНЗ ««КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙКИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ВАДИМА ГЕТЬМАНАУНІВЕРСИТЕТ імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»» 85 СТУДЕНТСЬКА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ85 СТУДЕНТСЬКА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ   «Інноваційний прорив України: креативні ідеї та проекти»«Інноваційний прорив України: креативні ідеї та проекти» Тематична платформаТематична платформа   «Інновації в управлінні публічним сектором економіки»«Інновації в управлінні публічним сектором економіки» 25 квітня 2018 року25 квітня 2018 року
  2. 2. 2013 2014 2015 2016 2017 0 5000 10000 15000 20000 25000 16309.5 15825.8 16242.7 17432.2 19338 Видатки державного бюджету на освіту і науку в Україні Джерело: побудовано на основі даних Аналітичного центру Cedos млн
  3. 3. Роки Загальна к-сть студентів, тис. осіб К-сть випущених студентів, тис, осіб К-сть безробітних, після закінчення вишу, тис. осіб 2013 2170,1 576,3 253,75 (44%) 2014 2052,7 484,5 308,55 (63,7%) 2015 1689,3 447,4 271,37 (60,6%) 2016 1605,3 386,7 261,8 (67,7%) 2017 1586,7 421,1 207,16 (49,2%) Рівень безробіття серед випущених студентів ВНЗ в Україні Джерело: Побудовано за даними Держстату України, 1998-2018
  4. 4. 2013 2014 2015 2016 2017 0 100 200 300 400 500 600 700 0 100 200 300 400 500 600 700 576.3 454.5 447.4 386.7 421.1 253.75 308.55 271.37 261.8 207.16 К-сть випущених студентів, тис. осіб К-сть безробітних середвипускників ВНЗ, тис. осіб Рівень безробіття серед випущених студентів ВНЗ в Україні Джерело: Побудовано за даними Держстату України, 1998-2018
  5. 5. 2013 2014 2015 2016 2017 0 50 100 150 200 250 300 350 0 5000 10000 15000 20000 25000 16309.5 15825.8 16242.7 17432.2 19338253.75 308.55 271.37 261.8 207.16 Державні видатки на освіту, млн грн. К-сть непрацевлаштованих випускників ВНЗ, тис. осіб К-стьнепрацевлаштованихвипускниківВНЗ,ти.осіб Державнівидаткинаосвіту,млнгрн Динаміка обсягу державних видатків на освіту та кількості непрацевлаштованих після закінчення ВНЗ в Україні Джерело: Побудовано на основі даних Держстату України та Аналітичного центру Cedos
  6. 6. 1.Зниження рівня безробіття серед випускників вищих навчальних закладів; 2.Підвищення якості наданих освітніх послуг та ефективності проведених реформ освіти; 3.Зменшення кількості студентів, що є наслідком кризової ситуації в Україні та посилення процесів зовнішньої міграції.
  7. 7. 1. Стадний Є., Когут І. Бюджет освіти та науки 2018: що прийняв парламент / Єгор Стадний, Ірина Когут. - [Електронний ресурс] // Аналітичний центр Cedos. – 2018. – Режим доступу: https://cedos.org.ua/uk/osvita/biudzhet-osvity-ta-nauky-2018-shcho- pryiniav-parlament. 2. Безробітне населення (за методологією МОП) за причинами незайнятості [Електронний ресурс] // Державна служба статистики України. – 2018. – Режим доступу до ресурсу: http://www.ukrstat.gov.ua. 3. Вищі навчальні заклади [Електронний ресурс] // Державна служба статистики України. – 2018. – Режим доступу до ресурсу: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2005/osv_rik/osv_u/vuz_u.h tml; 4. Державні видатки, їх сутність та класифікація [Електронний ресурс] // Навчальні матеріали онлайн. – 2018. – Режим доступу до ресурсу: http://pidruchniki.com/13560615/finansi/derzhavni_vidatki_sutnist_klasi fikatsiya. Література:
  8. 8. Дякую за увагу!Дякую за увагу!

×