Anúncio
Activitats escriptura i completar paraules
Activitats escriptura i completar paraules
Activitats escriptura i completar paraules
Activitats escriptura i completar paraules
Anúncio
Activitats escriptura i completar paraules
Activitats escriptura i completar paraules
Activitats escriptura i completar paraules
Activitats escriptura i completar paraules
Activitats escriptura i completar paraules
Anúncio
Activitats escriptura i completar paraules
Activitats escriptura i completar paraules
Próximos SlideShares
Fitxa sant jordiFitxa sant jordi
Carregando em ... 3
1 de 11
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Anúncio

Último(20)

Anúncio

Activitats escriptura i completar paraules

 1.  Aquests dibuixos tenen un d’aquests quatre grups de lletres en el seu nom. Associa el dibuix amb grup corresponent. Escriu-ne a sota el nom sencer i pinta cada grup de lletres d’ un color. cra car ca ar
 2.  Aquests dibuixos tenen un d’aquests quatre grups de lletres en el seu nom. Associa el dibuix amb grup corresponent. Escriu-ne a sota el nom sencer i pinta cada grup de lletres d’ un color. cla cal ca al
 3.  Aquí tens uns quants dibuixos amb els seus noms. Aquestes paraules són adjectius i ens serveixen per dir-nos com són les persones i les coses. A cada adjectiu hi falten lletres. Completa’ls mirant el dibuix.  Escriu tres frases amb algun d’aquests adjectius. ne___ n___ta b___ut brut___ co___te___t con___ent___ e___fada___ en___ada___a fo___t for___a t___i___t tris___a si___pàtic sim___àtic___ a___tipàti___ ant___pàt___ca t___eballador tre___alladora ga___dul gan___ula gra___ g___assa p___im prim___
 4.  Completa les lletres que falten a les paraules que ens diuen com és cada cosa.  Separa amb una ratlla els cops de veu de cada paraula.  Escriu quatre frases usant aquests adjectius lla___g cur___ p___a i___c___ina___ p___e bui___ g___an peti___ fos___ c___ar f___ed cale___t am___le es___re___ gr___ixut pri___
 5.  Escriu tres frases explicant què passa en el dibuix.  Escriu el nom de coses i animals que surtin al dibuix i que comencin per les lletres que tens a sota. A_________________________________________________________ B_________________________________________________________ C_________________________________________________________ D_________________________________________________________ E_________________________________________________________ G_________________________________________________________ M_________________________________________________________ P_________________________________________________________ T_________________________________________________________ R_________________________________________________________
 6. Compta quantes paraules es repeteixen a cada quadre: jardí jardí – Jordi – jardí - jardí jaldí – jardí – joldí - Jordi taronja Taronja – toranja – tronja taronja – taronja - teranjo girafa girafa – girafa – girafa – gifraa – giraaf – gifara jugar jugra – jugar – jugar – jugor jagur – jugga – jugar - jugar gelat getat – gelat – eglat – galet gelat – gelat – getal - geat
 7. Encercla la paraula adequada:  Els pares i jo hem anat al pobre / poble dels avis.  La camisa de la dansa és branca / blanca.  He ensopegat amb una pebra / pedra i he caigut.  El mar i el cel són de color drau / blau. Omple amb pl, pr, bl , br , gr :  M’agrada molt anar a la ______atja.  El meu cosí té cavalls. Pasturen als _____ de _____de casa seva.  A la bi_____oteca de l’escola hi ha molt lli_____es que m’a______aden.  He com____at un jersei ____oc i una ___usa blava.
 8.  Completa les lletres que falten a les paraules de sota.  Escriu dues frases que representin la làmina. RE___TA___RA___T __________________________________________________________ ca___b___er co___er___s es___ovalle___ po___t___es p___a___ me___ja___or
 9.  Enganxa correctament les síl·labes de quadre de sota i trobaràs aquests nou noms d’esports. __________________ _____________________ _____________________ ____________________ _________________ _______________ ________________ ________________ _________________ bas quí na nas quet bol pa fut at me ci ta ti ó nat clis ci ge tis le lei vo me ca bol gim ti es
 10.  Escriu el nom de cada cosa a sota del seu dibuix. Tingues en compte que a cada lletra li correspon una casella.  Uneix amb fletxes cada paraula amb tr o dr  Escriu una frase amb cada una d’aquestes paraules. tr dr
 11.  Escriu el nom de cada cosa a sota del seu dibuix. Tingues en compte que a cada lletra li correspon una casella.  Uneix amb fletxes cada paraula amb br o bl  Escriu una frase amb cada una d’aquestes paraules. br bl
Anúncio