Caleum firemni profil

Caleum firemni profil
Tvoříme komunitu kvalitních IT dodavatelů a dáváme život jedinečným řešením.
Zvyšujeme přínos IT
pro Vaši organizaci.
“Manažeři velkých firem nám dávají
přednost před globálními dodavateli
IT systémů.”
Naší primární rolí je generální dodávka business konzultací a IT systémů
ve středních a velkých podnicích.
Pracujeme napříč všemi tržními segmenty na území České republiky.
Zákazníci, kteří nás preferují a svěřili nám klíčové role ve svém podnikání,
oceňují naše zaměření na jejich obchodní cíle a úctu ke všem závazkům,
které z partnerství plynou.
Přinášíme know-how enterprise
firmy a zároveň kvalitu “rodinného”
servisu s tváří.
Infrastruktura
Stabilní a výkonná technologie.
Navrhujeme, budujeme a spravujeme enterprise
hardwarová řešení.
Otázky manažerů, na které rádi
odpovíme:
Máme kupovat nebo outsourcovat technologie?
Jsou naše investice do IT přiměřené našemu podnikání?
Je pro nás vhodný outsourcing IT prací?
Jsou naše firemní informace v bezpečí?
Jak snížit náklady na spotřebu energií za IT?
Můžeme snížit náklady na produkty Microsoft?
Jak zabránit vynášení dat ze společnosti?
Evidujeme majetek v IT správným způsobem?
Mohou zaměstnanci pracovat na vlastních PC?
Potřebujete se se zbavit starého IT?
Technologická řešení, která jsme vybudovali
a pečujeme o jejich nepřetržitý provoz, využívá
ke každodenní práci více než 26000 firemních
uživatelů. Zvyšujeme přínos technologií ve firmách
a přitom snižujeme objem investicí a nákladů.
1.
2.
3.
Nechte nás to řídit
Nejúspěšnější projekty jsou pro nás ty, na kterých jsme se podíleli už od
první myšlenky, nápadu, business case a zákazník nám svěřil projektové
řízení nebo dozor od začátku až do předání fungujícího řešení. Máme rádi
odpovědnost i kompetenci.
Analyzujeme stav
Součástí našich řešení je kompletní analýza od business case
až po poslední technologický detail, teprve potom můžeme být
dobrými rádci.
Plánujeme projekt
Nastavujeme procesy, navrhujeme detaily technologií a lámeme
si hlavu s nízkými náklady na projekt.
Realizujeme dodávky
Za naším návrhem si stojíme a jsme připraveni dodat
a realizovat řešení a aktivně jej spravovat a inovovat.
Budujeme stabilní a ekonomicky výhodné technologie.
Katalog
služeb
Správa technologií
Správa datacentra
Outsourcing správy SW
Dohled infrastruktury 24x7
Helpdesk uživatelů
Bezpečnost
Zamezení útokům na síť
Obnova dat bez výpadku
Ochrana před krádeží dat
Backup a archivace dat
Snížení nákladů
Optimalizace licencí Microsoft
Redukce spotřeby el. energie
Konsolidace hardware
IT asset management
Komunikace
Podniková síť
Telefonie
Videokonference
Mobilní aplikace
Data
Ukládání a záloha dat
Cloud computing
Konsolidace a migrace dat
Virtulizace datacenter
Strategie IT = Strategie firmy (?)
POMÁHÁME
Strategie
Měníme podnikové IT na business.
Pomáháme řídit firemní IT, ladíme procesy
a řídíme klíčové projekty. ...CIO a CEO definovat společné cíle, aby jejich spolupráce byla přínosná.
...řídit náročné IT projekty, které ovlivňují míru úspěchu podnikání.
...inovovat procesy ve firemním IT a podporovat jeho řízení.
Naše služby
Měníme Vaše IT na business
Analýza
informačních aktiv
Provádíme ocenění aktiv se
zaměřením na rizika
a související důsledky
omezení nebo ztráty
dostupnosti, bezpečnosti
a kvality dat.
Víte kolik by Vás stál výpadek
přístupu k datům na 24hod?
Jakou finanční újmu Vám
způsobí ztráta dat za
poslední týden?
IT asset management
Zmapujeme a zavedeme
reálnou evidenci software
a hardware. Zamezíme
používání nelegálního
software, uchráníme Vás před
nadbytečnými investicemi
a  neshodám v účetním vedení
majetku.
Transformace
a řízení informatiky
Pomáháme Vám změnit
fungování i roli IT ve firmě.
Transformujeme IT oddělení
do business role, nastavíme
jeho optimální procesy
a provoz. Po dobu spolupráce
podpoříme řídící role v IT.
Integrace dodavatelů
Přebíráme odpovědnost za ICT dodávky a služby sjednocením pod
jeden rámcový kontrakt. Šetříme Vaše finanční i personální zdroje
a zároveň zjednodušujeme procesy a eliminujeme rizika spolupráce.
Řízení projektů
Zaměřujeme se na celý životní
cyklus projektu, od návrhů přes
plánování a realizaci až po
závěrečné vyhodnocení.
Projekty našich klientů buď přímo
řídíme, nebo kvalitu jejich řízení
sledujeme, vyhodnocujeme
a navrhujeme potřebná zlepšení.
Doplňujeme manažerské týmy
klienta pokud schází vlastní
kapacita, kvalifikace, znalosti,
zkušenosti.
Analýzy infrastruktury
Zmapujeme do detailu stav
Vašeho datového centra a celé
podnikové sítě. Pomáháme CIO
i CEO rozhodovat o investičních
prioritách a doporučujeme
konkrétní řešení identifikovaných
problémů. Analýza je pro nás
základem jakékoliv smysluplné
investice do infrastruktury a je
nezbytnou součástí našich
projektů.
Analýza integrity
informačních systémů
Porovnáváme skutečné
business potřeby a procesy
v organizaci proti stavu
a podobě informačních
systémů. Výstupem jsou změny
v architektuře nebo vývoj
nových systémů, které mají pro
Vaši organizaci skutečný přínos.
a chráníme Vaše investice.
Aplikace
Nástroje, které umíte používat.
Dodáváme podnikové informační systémy
včetně fungujících procesů.
Kupujte pouze
informační systémy,
které nutně potřebujete.
Dodáváme informační systémy do středně
velkých firem s pomocí těch nejlepších
vývojářů. Hledáme pro Vás pouze to řešení,
které je v souladu s Vašimi obchodními
cíly. Jsme s Vámi od chvíle, kdy potřebujete
vylepšit business case a provozní podmínky
až do momentu, kdy už vše funguje a Vaše
firma je zase o kus dál.
Business
case
Zpracování BC
Oponentura BC
Procesní
analýzaAnalýza
Architektura
systémuArchitektura
Realizace
výběrového řízení
Výběr
systému
Dozor
implementace
Krizové
řízení
Implementace
Školení
Zavedení IS
do života
firmy
Udržitelnost
Webové portály
Oslovte Vaše zákazníky
i zaměstnance pomocí webových
informačních portálů, firemní
prezentace a internetových
obchodů, které odpovídají
nejmodernějším marketingovým
i technologickým trendům. Portá-
ly jsou přizpůsobeny světu mo-
bilních zařízení a aplikací, které
již dnes neodmyslitelně patří
k nepostradatelným obchodním
a komunikačním kanálům.
CRM
Starejte se o své zákazníky
a získávejte nové. Buďte chytřejší
než konkurence a nekopírujte její
řešení i s chybami. Přeneseme
Vaše dovednosti i kulturu do
systému, který Vám bude každý
den pomáhat udržovat a zvyšovat
zisky. Vaši zákazníci ocení Váš os-
obní přístup, díky Vaší znalosti in-
formací, které o jednotlivých B2B
i B2C kontaktech bez problémů
udržujete.
Mobilní aplikace
Pokud jsou Vaši zaměstnanci
v denním kontaktu, mohly by Vám
mobilní aplikace pomoci rychleji
a efektivněji odbavit zákazníky,
a to on-line. Pokud máte velký
počet zákazníků, můžete s nimi
udržovat kontakt i prodávat po-
mocí aplikací na platformách
iOS nebo Android. Možnosti
mobilních zařízení jsou otázkou
fantazie. Jejich využití pro Váš
business je otázkou analýzy.
ERP systémy
Podnikový systém ERP může být
hybnou silou businessu i jeho
hrozbou nebo dokonce záhubou.
V případě, že věnujete adekvátní
energii zmapování a reinženýringu
procesů ve Vaší firmě, pečlivému
výběru implementátora a řízení
celého projektu nasazení systé-
mu, bude Vám odměnou výrazně
efektivnější a automatizovanější
chod Vašeho podniku.
DMS
Abyste získali skutečně přínosný
systém pro řízení oběhu
dokumentů, potřebujete svou
firmu a její procesy znát skutečně
do detailu. Kompetence jed-
notlivých pracovníků nebo
zabezpečení obsahu jsou jen
základní otázky před výběrem
systému. Pomůžeme Vám
zvýšit kvalitu práce s firemními
dokumenty díky osvědčeným
postupům a znalosti Vašeho
prostředí.
Data warehouse
Datová kvalita a řízení dat. Záka-
znická databáze je Váš cenný
majetek, jehož hodnota je závislá
na správném použití a kvalitě
dat. Analýza datového modelu
a jeho architektura, kvalita da-
tových záznamů a jejich čištění
pomůže práci napříč celou firmou
a umožní, aby mohly být nasa-
zeny jakékoliv další informační
systémy, které se zákaznickými
daty pracují.
Tvoříme informační systémy, které umíte používat.
Děkujeme Vám.
Kanceláře, kontaktní a dodací adresa:
Caleum a.s.
Italská 438/36
130 00 Praha 3
tel: +420 225 992 271
email: info@caleum.com
www.caleum.com
Identifikační a fakturační údaje:
Caleum a.s.
Na Pankráci 129/1724, 140 00 Praha 4, Česká republika
IČO: 28351363, DIČ: CZ28351363.
Zapsaná Městským soudem v Praze, odd. B 18559
Banka: Komerční banka, č.ú. 107-2149840277/0100
Caleum firemni profil

Recomendados

Profinit snídaně datová_architektura_20171017_public por
Profinit snídaně datová_architektura_20171017_publicProfinit snídaně datová_architektura_20171017_public
Profinit snídaně datová_architektura_20171017_publicProfinit
235 visualizações36 slides
Zkušenosti s využitím Cloud Computingu ve výuce por
Zkušenosti s využitím Cloud Computingu ve výuceZkušenosti s využitím Cloud Computingu ve výuce
Zkušenosti s využitím Cloud Computingu ve výuceKISK FF MU
1.2K visualizações33 slides
Co je agilní implementace HR systému? por
Co je agilní implementace HR systému?Co je agilní implementace HR systému?
Co je agilní implementace HR systému?MMI, s.r.o.
261 visualizações1 slide
Shot list By: Moulla por
Shot list By: Moulla Shot list By: Moulla
Shot list By: Moulla moulla
140 visualizações2 slides
20 Ideas for your Website Homepage Content por
20 Ideas for your Website Homepage Content20 Ideas for your Website Homepage Content
20 Ideas for your Website Homepage ContentBarry Feldman
98.1K visualizações25 slides
50 Essential Content Marketing Hacks (Content Marketing World) por
50 Essential Content Marketing Hacks (Content Marketing World)50 Essential Content Marketing Hacks (Content Marketing World)
50 Essential Content Marketing Hacks (Content Marketing World)Heinz Marketing Inc
167.3K visualizações47 slides

Mais conteúdo relacionado

Similar a Caleum firemni profil

Citrix Story por
Citrix StoryCitrix Story
Citrix StoryMarketingArrowECS_CZ
58 visualizações2 slides
Prezentace Pharma 2014 - Nemáte nebo nechcete vlastní IT? por
Prezentace Pharma 2014 - Nemáte nebo nechcete vlastní IT?Prezentace Pharma 2014 - Nemáte nebo nechcete vlastní IT?
Prezentace Pharma 2014 - Nemáte nebo nechcete vlastní IT?Jiri Jinger
231 visualizações8 slides
CReativeMages por
CReativeMagesCReativeMages
CReativeMagesCReativeMages
221 visualizações15 slides
Outsourcing - pohled dodavatele por
Outsourcing - pohled dodavateleOutsourcing - pohled dodavatele
Outsourcing - pohled dodavateleOKsystem
418 visualizações32 slides
MS Awards Brozura 2015 210x210 R7 LR por
MS Awards Brozura 2015 210x210 R7 LRMS Awards Brozura 2015 210x210 R7 LR
MS Awards Brozura 2015 210x210 R7 LRJaromir Sponar
321 visualizações17 slides
Citrix Product Brochure por
Citrix Product BrochureCitrix Product Brochure
Citrix Product BrochureMarketingArrowECS_CZ
76 visualizações8 slides

Similar a Caleum firemni profil(20)

Prezentace Pharma 2014 - Nemáte nebo nechcete vlastní IT? por Jiri Jinger
Prezentace Pharma 2014 - Nemáte nebo nechcete vlastní IT?Prezentace Pharma 2014 - Nemáte nebo nechcete vlastní IT?
Prezentace Pharma 2014 - Nemáte nebo nechcete vlastní IT?
Jiri Jinger231 visualizações
CReativeMages por CReativeMages
CReativeMagesCReativeMages
CReativeMages
CReativeMages221 visualizações
Outsourcing - pohled dodavatele por OKsystem
Outsourcing - pohled dodavateleOutsourcing - pohled dodavatele
Outsourcing - pohled dodavatele
OKsystem418 visualizações
MS Awards Brozura 2015 210x210 R7 LR por Jaromir Sponar
MS Awards Brozura 2015 210x210 R7 LRMS Awards Brozura 2015 210x210 R7 LR
MS Awards Brozura 2015 210x210 R7 LR
Jaromir Sponar321 visualizações
Main point prezentace por Radim Veselý
Main point prezentaceMain point prezentace
Main point prezentace
Radim Veselý167 visualizações
Digitalizujte svoji agnedu s Nuggetem.pdf por IvanaPavelkov1
Digitalizujte svoji agnedu s Nuggetem.pdfDigitalizujte svoji agnedu s Nuggetem.pdf
Digitalizujte svoji agnedu s Nuggetem.pdf
IvanaPavelkov1122 visualizações
NEJBANKA FIntech por Martin Svik
NEJBANKA FIntechNEJBANKA FIntech
NEJBANKA FIntech
Martin Svik52 visualizações
IS 2010 por jkucera
IS 2010IS 2010
IS 2010
jkucera802 visualizações
Katalog - 120 vteřIn pro inovativní firmy - 1.6.2011 por jindrichweiss
Katalog - 120 vteřIn pro inovativní firmy - 1.6.2011Katalog - 120 vteřIn pro inovativní firmy - 1.6.2011
Katalog - 120 vteřIn pro inovativní firmy - 1.6.2011
jindrichweiss252 visualizações
Business It por Marek Blazek
Business ItBusiness It
Business It
Marek Blazek326 visualizações
Sprinx Consulting - Zákaznické řešení platformy Salesforce na míru a doplňky ... por Martin Koky
Sprinx Consulting - Zákaznické řešení platformy Salesforce na míru a doplňky ...Sprinx Consulting - Zákaznické řešení platformy Salesforce na míru a doplňky ...
Sprinx Consulting - Zákaznické řešení platformy Salesforce na míru a doplňky ...
Martin Koky87 visualizações
New Focus - co děláme por Martin Humpolec
New Focus - co dělámeNew Focus - co děláme
New Focus - co děláme
Martin Humpolec534 visualizações
Sprinx Academy - workshop Etapy Správného Obchodu por Jiri Jinger
Sprinx Academy - workshop Etapy Správného ObchoduSprinx Academy - workshop Etapy Správného Obchodu
Sprinx Academy - workshop Etapy Správného Obchodu
Jiri Jinger511 visualizações
Office 365 představení por ProCloud
Office 365 představeníOffice 365 představení
Office 365 představení
ProCloud641 visualizações
TOGAF® Foundation course | TAYLLORCOX por TAYLLORCOX
TOGAF® Foundation course | TAYLLORCOXTOGAF® Foundation course | TAYLLORCOX
TOGAF® Foundation course | TAYLLORCOX
TAYLLORCOX115 visualizações
Kdy tradiční ERP nestačí? por IFS Czech
Kdy tradiční ERP nestačí?Kdy tradiční ERP nestačí?
Kdy tradiční ERP nestačí?
IFS Czech268 visualizações
Digitalní strategie v souvislostech por Libor Friedel
Digitalní strategie v souvislostechDigitalní strategie v souvislostech
Digitalní strategie v souvislostech
Libor Friedel103 visualizações

Caleum firemni profil

 • 2. Tvoříme komunitu kvalitních IT dodavatelů a dáváme život jedinečným řešením. Zvyšujeme přínos IT pro Vaši organizaci.
 • 3. “Manažeři velkých firem nám dávají přednost před globálními dodavateli IT systémů.” Naší primární rolí je generální dodávka business konzultací a IT systémů ve středních a velkých podnicích. Pracujeme napříč všemi tržními segmenty na území České republiky. Zákazníci, kteří nás preferují a svěřili nám klíčové role ve svém podnikání, oceňují naše zaměření na jejich obchodní cíle a úctu ke všem závazkům, které z partnerství plynou. Přinášíme know-how enterprise firmy a zároveň kvalitu “rodinného” servisu s tváří. Infrastruktura Stabilní a výkonná technologie. Navrhujeme, budujeme a spravujeme enterprise hardwarová řešení.
 • 4. Otázky manažerů, na které rádi odpovíme: Máme kupovat nebo outsourcovat technologie? Jsou naše investice do IT přiměřené našemu podnikání? Je pro nás vhodný outsourcing IT prací? Jsou naše firemní informace v bezpečí? Jak snížit náklady na spotřebu energií za IT? Můžeme snížit náklady na produkty Microsoft? Jak zabránit vynášení dat ze společnosti? Evidujeme majetek v IT správným způsobem? Mohou zaměstnanci pracovat na vlastních PC? Potřebujete se se zbavit starého IT? Technologická řešení, která jsme vybudovali a pečujeme o jejich nepřetržitý provoz, využívá ke každodenní práci více než 26000 firemních uživatelů. Zvyšujeme přínos technologií ve firmách a přitom snižujeme objem investicí a nákladů.
 • 5. 1. 2. 3. Nechte nás to řídit Nejúspěšnější projekty jsou pro nás ty, na kterých jsme se podíleli už od první myšlenky, nápadu, business case a zákazník nám svěřil projektové řízení nebo dozor od začátku až do předání fungujícího řešení. Máme rádi odpovědnost i kompetenci. Analyzujeme stav Součástí našich řešení je kompletní analýza od business case až po poslední technologický detail, teprve potom můžeme být dobrými rádci. Plánujeme projekt Nastavujeme procesy, navrhujeme detaily technologií a lámeme si hlavu s nízkými náklady na projekt. Realizujeme dodávky Za naším návrhem si stojíme a jsme připraveni dodat a realizovat řešení a aktivně jej spravovat a inovovat. Budujeme stabilní a ekonomicky výhodné technologie. Katalog služeb Správa technologií Správa datacentra Outsourcing správy SW Dohled infrastruktury 24x7 Helpdesk uživatelů Bezpečnost Zamezení útokům na síť Obnova dat bez výpadku Ochrana před krádeží dat Backup a archivace dat Snížení nákladů Optimalizace licencí Microsoft Redukce spotřeby el. energie Konsolidace hardware IT asset management Komunikace Podniková síť Telefonie Videokonference Mobilní aplikace Data Ukládání a záloha dat Cloud computing Konsolidace a migrace dat Virtulizace datacenter
 • 6. Strategie IT = Strategie firmy (?) POMÁHÁME Strategie Měníme podnikové IT na business. Pomáháme řídit firemní IT, ladíme procesy a řídíme klíčové projekty. ...CIO a CEO definovat společné cíle, aby jejich spolupráce byla přínosná. ...řídit náročné IT projekty, které ovlivňují míru úspěchu podnikání. ...inovovat procesy ve firemním IT a podporovat jeho řízení.
 • 7. Naše služby Měníme Vaše IT na business Analýza informačních aktiv Provádíme ocenění aktiv se zaměřením na rizika a související důsledky omezení nebo ztráty dostupnosti, bezpečnosti a kvality dat. Víte kolik by Vás stál výpadek přístupu k datům na 24hod? Jakou finanční újmu Vám způsobí ztráta dat za poslední týden? IT asset management Zmapujeme a zavedeme reálnou evidenci software a hardware. Zamezíme používání nelegálního software, uchráníme Vás před nadbytečnými investicemi a  neshodám v účetním vedení majetku. Transformace a řízení informatiky Pomáháme Vám změnit fungování i roli IT ve firmě. Transformujeme IT oddělení do business role, nastavíme jeho optimální procesy a provoz. Po dobu spolupráce podpoříme řídící role v IT. Integrace dodavatelů Přebíráme odpovědnost za ICT dodávky a služby sjednocením pod jeden rámcový kontrakt. Šetříme Vaše finanční i personální zdroje a zároveň zjednodušujeme procesy a eliminujeme rizika spolupráce. Řízení projektů Zaměřujeme se na celý životní cyklus projektu, od návrhů přes plánování a realizaci až po závěrečné vyhodnocení. Projekty našich klientů buď přímo řídíme, nebo kvalitu jejich řízení sledujeme, vyhodnocujeme a navrhujeme potřebná zlepšení. Doplňujeme manažerské týmy klienta pokud schází vlastní kapacita, kvalifikace, znalosti, zkušenosti. Analýzy infrastruktury Zmapujeme do detailu stav Vašeho datového centra a celé podnikové sítě. Pomáháme CIO i CEO rozhodovat o investičních prioritách a doporučujeme konkrétní řešení identifikovaných problémů. Analýza je pro nás základem jakékoliv smysluplné investice do infrastruktury a je nezbytnou součástí našich projektů. Analýza integrity informačních systémů Porovnáváme skutečné business potřeby a procesy v organizaci proti stavu a podobě informačních systémů. Výstupem jsou změny v architektuře nebo vývoj nových systémů, které mají pro Vaši organizaci skutečný přínos. a chráníme Vaše investice.
 • 8. Aplikace Nástroje, které umíte používat. Dodáváme podnikové informační systémy včetně fungujících procesů. Kupujte pouze informační systémy, které nutně potřebujete. Dodáváme informační systémy do středně velkých firem s pomocí těch nejlepších vývojářů. Hledáme pro Vás pouze to řešení, které je v souladu s Vašimi obchodními cíly. Jsme s Vámi od chvíle, kdy potřebujete vylepšit business case a provozní podmínky až do momentu, kdy už vše funguje a Vaše firma je zase o kus dál.
 • 9. Business case Zpracování BC Oponentura BC Procesní analýzaAnalýza Architektura systémuArchitektura Realizace výběrového řízení Výběr systému Dozor implementace Krizové řízení Implementace Školení Zavedení IS do života firmy Udržitelnost Webové portály Oslovte Vaše zákazníky i zaměstnance pomocí webových informačních portálů, firemní prezentace a internetových obchodů, které odpovídají nejmodernějším marketingovým i technologickým trendům. Portá- ly jsou přizpůsobeny světu mo- bilních zařízení a aplikací, které již dnes neodmyslitelně patří k nepostradatelným obchodním a komunikačním kanálům. CRM Starejte se o své zákazníky a získávejte nové. Buďte chytřejší než konkurence a nekopírujte její řešení i s chybami. Přeneseme Vaše dovednosti i kulturu do systému, který Vám bude každý den pomáhat udržovat a zvyšovat zisky. Vaši zákazníci ocení Váš os- obní přístup, díky Vaší znalosti in- formací, které o jednotlivých B2B i B2C kontaktech bez problémů udržujete. Mobilní aplikace Pokud jsou Vaši zaměstnanci v denním kontaktu, mohly by Vám mobilní aplikace pomoci rychleji a efektivněji odbavit zákazníky, a to on-line. Pokud máte velký počet zákazníků, můžete s nimi udržovat kontakt i prodávat po- mocí aplikací na platformách iOS nebo Android. Možnosti mobilních zařízení jsou otázkou fantazie. Jejich využití pro Váš business je otázkou analýzy. ERP systémy Podnikový systém ERP může být hybnou silou businessu i jeho hrozbou nebo dokonce záhubou. V případě, že věnujete adekvátní energii zmapování a reinženýringu procesů ve Vaší firmě, pečlivému výběru implementátora a řízení celého projektu nasazení systé- mu, bude Vám odměnou výrazně efektivnější a automatizovanější chod Vašeho podniku. DMS Abyste získali skutečně přínosný systém pro řízení oběhu dokumentů, potřebujete svou firmu a její procesy znát skutečně do detailu. Kompetence jed- notlivých pracovníků nebo zabezpečení obsahu jsou jen základní otázky před výběrem systému. Pomůžeme Vám zvýšit kvalitu práce s firemními dokumenty díky osvědčeným postupům a znalosti Vašeho prostředí. Data warehouse Datová kvalita a řízení dat. Záka- znická databáze je Váš cenný majetek, jehož hodnota je závislá na správném použití a kvalitě dat. Analýza datového modelu a jeho architektura, kvalita da- tových záznamů a jejich čištění pomůže práci napříč celou firmou a umožní, aby mohly být nasa- zeny jakékoliv další informační systémy, které se zákaznickými daty pracují. Tvoříme informační systémy, které umíte používat.
 • 10. Děkujeme Vám. Kanceláře, kontaktní a dodací adresa: Caleum a.s. Italská 438/36 130 00 Praha 3 tel: +420 225 992 271 email: info@caleum.com www.caleum.com Identifikační a fakturační údaje: Caleum a.s. Na Pankráci 129/1724, 140 00 Praha 4, Česká republika IČO: 28351363, DIČ: CZ28351363. Zapsaná Městským soudem v Praze, odd. B 18559 Banka: Komerční banka, č.ú. 107-2149840277/0100