Anúncio

City online verkosto

IxonosSuomi
12 de May de 2011
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Similar a City online verkosto(20)

Anúncio

City online verkosto

 1. CITY ONLINE PALVELUT Kuntien sähköiset palvelut helposti ja joustavasti. © Ixonos Plc I Public I 3.1.2012 I 1
 2. YHTEENTOIMIVAT SÄHKÖISET PALVELUT • Tarjoa kuntalaiselle mahdollisuus ajasta ja paikasta riippumattomille verkkopalveluille. • Kehitä ja tarjoa palveluita yli hallintokuntarajojen. • Säästä hankeinvestoinneissa, lisenssi- tai sovellushankinnoissa sekä henkilöstön työpanoksessa. • Helpota asioiden käsittelyä ja seurantaa. • Edistä SADE-ohjelman tavoitteiden täyttymistä: • Kansalaisten ja yritysten sähköinen asiointi mahdollista vuoteen 2013. • Kansalaisten ja yritysten palveluille luodaan yhtenäisesti asiakasrajapinnat eri tahojen tuottamiin julkisiin palveluihin. © Ixonos Plc I Public I 3.1.2012 I 2
 3. SÄHKÖISTEN PALVELUJEN HYÖDYT KUNTALAINEN KUNTA • Nopeampi ja helpompi asiointi • Nopeampi ja helpompi asioiden käsittely • Asia ohjautuu oikeaan paikkaan ja oikealle • Tieto liikkuu sujuvammin eri organisaatioiden asiantuntijalle välillä ja organisaation sisällä • Palvelut helpommin saatavilla • Asiantuntijaresurssien tehokkaampi kohdentaminen -> harvinaiset asiantuntijat • Ei henkilökohtaisen asioinnin tarvetta laajemmin käytettävissä kaikissa asioissa • Kustannussäästöjä tehokkaammista • ”Yhden istunnon” –periaate. Asiat on prosesseista mahdollista hoitaa monen tahon kanssa yhdellä istumalla • Mahdollisuus kehittää toimintamalleja ja -tapoja • ”Yhden kirjautumisen” –periaate. Tieto liikkuu eri organisaatioiden välillä © Ixonos Plc I Public I 3.1.2012 I 3
 4. CITY ONLINE VERKOSTON MISSIO • City Online -toimijat muodostavat kasvavan verkoston yrityksiä, jotka kehittävät aktiivisesti kuntien sähköisiä palveluja ja tukevat niiden käyttöönotossa. • Yhteistyön tavoitteena on luoda laaja pilvipohjainen kuntatoimijoille suunnattu sovelluspalvelutarjonta valmiista, arkkitehtuuriltaan avoimista teknisistä tuoteratkaisuista, jotka suunnitellaan toteutettavaksi niin että niitä ei monisteta jokaiseen kuntaan vaan samaa ratkaisua voidaan jakaa moniasiakkuusmallin mukaisesti. • Verkosto on avoin kaikille toimittajille, jotka haluavat tuoda omat sähköisen asioinnin ratkaisunsa tarjolle kehittyvään ja luotettavaan pilviympäristöön. © Ixonos Plc I Public I 3.1.2012 I 4
 5. MIKSI PALVELUT CITY ONLINE EKOSYSTEEMISTÄ? • Sovelluspalvelut on nopeasti ja kustannustehokkaasti käyttöönotettavissa. • Alaan erikoistuneet osaajayritykset kehittävät sovelluspalveluja ja tukevat kuntaa palvelun käyttöönotossa. • Sovelluspalvelut tuotetaan Ixonosin palvelukeskuksesta, joka on vakiintunut, turvallinen ja kotimainen palvelualusta asiakkaiden ja kumppanien käyttöön. • Kaikki sovelluspalvelut tarjotaan käyttöön joustavin, yksinkertaisin ja yhdenmukaisin ehdoin. • Asiakkaan pääkäyttäjille tarjotaan koko sovelluspalveluvalikoiman kattava yhden luukun periaatteella toimiva keskitetty tukipalvelupiste. © Ixonos Plc I Public I 3.1.2012 I 5
 6. CITY ONLINE SOVELLUSPALVELUKOKONAISUUDET KOHTI KUMPPANUUTTA Lapsiperheiden rajattomat palvelut ASPA ARCUSYS HOME BUILDER Monikanavaisen asioinnin ratkaisu Seudullisen rakentamisen kunnan asiakaspalveluun ratkaisu Ixonos City Online IXONOS EASY CONTENT MANAGEMENT CERION SOTE-OHJAAMO Kokonaisvaltainen asian- ja Sosiaali- ja terveyspalveluiden dokumenttienhallinnan ratkaisu ohjauksen kehityspalvelu © Ixonos Plc I Public I 3.1.2012 I 6
 7. VALMIIT PALVELUT PALVELURYHMITTÄIN TYÖ, YRITTÄMINEN JA ELINKEINOT Kesätyösetelihakemus LAKI JA OIKEUSTURVA Kuntalaispalaute TERVEYS Kuntalaisaloite Terveyskeskuksen vaihtaminen RAKENTAMINEN Palvelusetelihakemus Seudullinen rakentaminen Ixonos City Online LIIKENNE Pysäköintivirhe- maksun vastalause PERHE- JA SOSIAALIPALVELUT Perhe- ja yhteisötiedon hallinta Tiedonluovutusvaltuuksien hallinta LIIKUNTA JA ULKOILU Käyttäjäviestintä Kohdeavustushakemus YMPÄRISTÖ JA LUONTO Urheilijalippujen käyttöoikeushakemus Hakeminen kunnan palveluun Hakkuujätteiden Venepaikkahakemus Ajanvarausten hallinta keruulupahakemus Tapahtumaloki Toimeentulohakemus Kotihoidon kuntalisän hakeminen Päiväkotihakeminen © Ixonos Plc I Public I 3.1.2012 I 7
 8. NYT JO KÄYTÖSSÄ • ASPA-palvelu Oulussa ja Kuusamossa • Kohti kumppanuutta -palvelut pilottikäytössä Tampereella, Lahdessa ja Salossa • Arcusys HomeBuilder Oulussa • Cerion SOTE-ohjaamo Päijät-Hämeen kunnissa • Ixonos Easy Content Management valtion asian- ja aiheidenhallinnan tietojärjestelmässä VALDAssa © Ixonos Plc I Public I 3.1.2012 I 8
 9. ASPA, ASIAKASPALVELUKESKUSTOIMINTA © Ixonos Plc I Public I 3.1.2012 I 9
 10. HOMEBUILDER SEUDULLISEN ASUMISEN RATKAISU © Ixonos Plc I Public I 3.1.2012 I 10
 11. CERION SOTE-OHJAAMO, SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN OHJAUKSEN KEHITYSPALVELU © Ixonos Plc I Public I 3.1.2012 I 11
 12. KOHTI KUMPPANUUTTA LAPSIPERHEIDEN RAJATTOMAT PALVELUT © Ixonos Plc I Public I 3.1.2012 I 12
 13. IXONOS EASY CONTENT MANAGEMENT ASIAN- JA DOKUMENTTIENHALLINNAN RATKAISU © Ixonos Plc I Public I 3.1.2012 I 13
 14. CITY ONLINE -PALVELUJEN KÄYTTÖÖNOTTOVAIHTOEHDOT 1. Valmiit, kuntatoimijoiden kanssa mallinnetut ja rakennetut ratkaisut sovelluspalveluina Kustannukset helposti ja nopeasti City Online -pilvestä. 2. Prosessikohtainen käyttöönotto – aloitus Oma investointi • Suuret aloitus-, ylläpito- ja Hyöty esim. jostakin seuraavasta palvelusta: kehityskustannukset • kesätyösetelihakemus, kuntalaisaloite, pysäköintivirhemaksun vastalause, terveyskeskuksen vaihtaminen, SaaS-hankinta kohdeavustushakemus, palvelusetelihakemus. • Yksikkökustannukset pienenevät asiakasmäärän lisääntyessä 3. Yhteiskomponenttien käyttö oman innovaation Aika rakentamiseen – valmiin kehitysalustan avulla sinun kuntasi voi päättää, mikä palvelu seuraavaksi sähköistetään. © Ixonos Plc I Public I 3.1.2012 I 14
 15. www.cityonline.fi © Ixonos Plc I Public I 3.1.2012 I 15
Anúncio