O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Експертний висновок

Експертний висновок

  • Entre para ver os comentários

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Експертний висновок

  1. 1. 1 Експертний висновок щодо Концепції інноваційного розвитку ДВНЗ «Ужгородський національний університет» на 2015–2025 рр. Нова роль університету в сучасних умовах полягає в його зростаючому значенні не тільки як центру передових наукових досліджень й вищої освіти, а й як важливого суб’єкта інноваційної діяльності, орієнтованої на комерціалізацію наукових результатів шляхом виведення на ринок конкурентної продукції. Закон України «Про вищу освіту» (2014 р.) значною мірою визначає інтеграцію вищої освіти з наукою і бізнесом, створює умови для інноваційного розвитку університетів. Такій інтеграції сприяє також Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» (2015 р.). Концепція інноваційного розвитку ДВНЗ «УжНУ» на 2015–2025 рр. розроблена вченими УжНУ (Україна), Дебреценського (Угорщина), Кошицького технічного (Словаччина) та Жешувського (Польща) університетів у ході виконання наукового проекту «Інноваційний університет – інструмент інтеграції в європейський освітній і науковий простір», підтримуваного Міжнародним Вишеградським фондом. Концепція є важливим орієнтиром і основою університету для успішної реалізації базових положень законів України «Про вищу освіту», «Про наукову і науково- технічну діяльність», інших нормативно-правових актів України та ЄС у сфері освіти, науки та інновацій. Запропонована Концепція сама по собі інноваційна, це, по суті, «дорожня карта» сучасного закладу вищої освіти на шляху до досягнення статусу університету найвищого рівня, який прагне увійти в європейські та світові рейтинги. Свідченням цього є: - вироблення Концепції на основі кращого досвіду провідних університетів України, країн Вишеградської групи та світу; - викладення в ній базових пріоритетів та концептуальних принципів трансформації традиційного університету в інноваційний; - обґрунтування інноваційної моделі розвитку університету на основі реалізації «трикутника знань» та «потрійної спіралі»; - обґрунтування стратегічних напрямів перетворення УжНУ на інтегратора знань, науки та інновацій – важливого чинника регіонального зростання у сфері трансферу технологій. Інноваційними складовими Концепції стали: по-перше, методологія формування та вироблення Концепції Наукового парку УжНУ, яка має потужний потенціал – узагальнено інноваційні проекти, розроблені вченими університету, що реалізуватимуться через Науковий парк;
  2. 2. 2 по-друге, система індексації та моніторингу ефективності інноваційного розвитку УжНУ; по-третє, проект Концепції пройшов комплексну апробацію на двох «круглих столах» за участю європейських експертів, двох міжнародних конференціях в Ужгороді, Кошице (Словаччина) та міжнародній виставці «Освіта та кар’єра» 2015 р. у Києві за участю понад 50 закладів вищої освіти Європи та світу. Отримання найвищої нагороди виставки – «Гран-Прі» – за презентацію «Інноваційний університет та інноваційна педагогіка» – міжнародне визнання вагомості та значимості розробленої Концепції. Все викладене вище дає підстави зробити експертний висновок про те, що Концепція інноваційного розвитку ДВНЗ «Ужгородський національний університет» на 2015–2025 рр. є результатом всебічного аналізу кращого досвіду провідних закладів вищої освіти України, країн Вишеградської групи, інших країн Європи, Америки та Азії. Структура і зміст Концепції відповідають критеріям і вимогам, що висуваються до такого роду документів. Разом з тим Концепція значно виграла б за умови доповнення розділами: - «Диверсифікація джерел фінансування інноваційного університету в умовах автономії». - «Створення адаптованої ситеми управління університету у процесі трансформації». Концепція стане в нагоді іншим університетам України, враховуючи, що це один з перших міжнародних інноваційно-програмних продуктів, який сприятиме успішній імплементації законів України «Про вищу освіту» і «Про наукову і науково-технічну діяльність» та інтеграції вищої школи України в європейський і світовий простори вищої освіти і досліджень. Перший віце-президент НАПН України, національний експерт з реформування вищої освіти в Україні, доктор педагогічних наук, професор В.І. Луговий

×