O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

NIOSH WPA SHO Paper 4

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio

Confira estes a seguir

1 de 12 Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Diapositivos para si (20)

Quem viu também gostou (20)

Anúncio

NIOSH WPA SHO Paper 4

 1. 1. PEMBENTANGAN LAPORAN HAZARD HAZARD DI UNIT DISPERSION (SOLVENT BASE PLANT) KANSAI COATINGS (M) SDN BHD
 2. 2. ABSTRAK Laporan ini menerangkan tugasan tempat kerja yang telah dijalankan di Kansai Coatings (M) Sdn Bhd di Bahagian Pengeluaran untuk unit Dispe rsio n. Tujuan : Bagi mengenalpasti hazard dan kemalangan yang berlaku / mungkin berlaku Kaedah yang diguna pakai ialah kaedah pemerhatian dan lawatan, kaedah pemeriksaan dan soal jawab serta kaedah analisis dan semakan dokumen. Hazard yang paling kritikal yang telah dikenalpasti : hazard percikan bahan kimia (keselamatan) dan  hazard ergonomik bebanan berlebihan (kesihatan) Langkah kawalan telah dibuat mengikut hierarki kawalan yang disarankan.
 3. 3. PENGENALAN Syarikat Kansai Coatings Malaysia Sdn. Bhd (KCM)  Pengeluar cat hiasan dan salutan perindustrian di Malaysia  Beroperasi sejak 1983 di Kawasan Perindustrian Bukit Raja,Klang  Jumlah pekerja ialah 280 orang  Terdapat beberapa bahagian pengurusan utama di KCM iaitu Bahagian Kewangan Bahagian Pemasaran dan Jualan Bahagian Teknikal Bahagian Operasi - Pengeluaran ( Batch Adjustment, Dispersion,Filling), Kejuruteraan (Kejuruteraan Proses dan Penyelenggaraan), Kualiti (QA, ESH), SumberManusia , Pentadbiran dan Perancangan(Planning)
 4. 4. PROSES KERJA Kajian ini dipilih adalah di Unit Dispersion  Terdapat proses kerja terlibat di unit ini -penyediaan bahan mentah, pengisaran (grinding), pengadunan bahan pelarut dan pemindahan bahan siap  Proses penyediaan cat mengambil masa lebih kurang 5 jam> lebih  Penggunaan jentera seperti mesin speedmill, forklift, reachtruck dan good hoist  Berat tong drum sekitar 200 kg manakala berat beg pigment sekitar 25kg per kampit
 5. 5. OBJEKTIF 1. Mengenalpasti hazad - hazad keselamatan dan kesihatan yang terdapat di tempat kerja. 2. Menganggar risiko - risiko keselamatan dan kesihatan yang wujud daripada setiap hazad yang telah dikenalpasti. 3. Mencadangkan langkah – langkah kawalan yang bersesuaian bagi hazad – hazad berikut. 4. Menyemak semula saranan – saranan yang telah dicadangkan untuk memastikan kecekapan pengurusan keselamatan dan kesihatan di tempat kerja. 5. Memenuhi keperluan untuk Peperiksaan Pegawai Keselamatan dan Kesihatan oleh Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Negara.
 6. 6. KAEDAH KENALPASTI HAZARD 1. Lawatan dan pemerhatian tempat kerja  melibatkan proses kerja-kerja yang dijalankan, para pekerja yang terlibat  perlakuan / persekitaran kerja yang tidak selamat di bahagian tersebut 2. Pemeriksaan dan Soal Jawab  Sesi perbincangan secara ringkas telah diadakan bersama dengan Penyelia Dispersion dan Jurutera Unit Kejuruteraan  Sesi soal jawab dijalankan bersama dengan operator  Pemeriksaan terhadap keadaan jentera/alatan tangan  Meneliti cara-cara mereka mengawal atau menangani sesuatu hazard 3. Analisis dan Semakan Dokumen  menganalisa data – data kemalangan dan kecederaan terdahulu, prosedur proses kerja sesuatu operasi, Risalah Data Keselamatan Kimia (CSDS), rekod – rekod latihan para pekerja dan analisa keselamatan kerja  semakan dokumen seperti menyemak standard prosedur kerja/ piawaian yang ditetapkan oleh Akta dan Peraturan, buku – buku rujukan, artikel atau maklumat dari pihak berkaitan seperti NIOSH / JKKP
 7. 7. KAEDAH PENAKSIRAN RISIKO KETERUKAN (S) CONTOH KADAR Malapetaka Banyak kematian, kerosakan harta benda dan pengeluaran tidak dapat dipulihkan. 5 Fatal Kira-kira satu kematian, kerosakan besar harta benda jika hazard berlaku. 4 Serius Kecederaan yang tidak fatal, hilang upaya kekal. 3 Ringan Menyebabkan hilang upaya tetapi bukan kecederaan kekal. 2 Sedikit Sahaja Sedikit lelasan, lebam, luka, kecederaan jenis rawatan kecemasan. 1 Kemungkinan (L) x Keterukan (S) = Risiko Relatif KEMUNGKINAN (L) CONTOH KADAR Paling Mungkin Hazard/kejadian yang paling mungkin berlaku. 5 Mungkin Mungkin boleh berlaku dan bukannya luar biasa. 4 Dapat Dijangka Mungkin berlaku pada masa akan datang. 3 Jarang Sekali Belum diketahui berlaku selepas beberapa tahun. 2 TidakDapat Dijangka Boleh dikatakan mustahil dan tidak pernah berlaku. 1 Jadual 1: Jadual Keterukan Jadual 2: Jadual Kemungkinan Tinggi Sederhana Rendah Jadual 3: Jadual Matrik Risiko RISIKO PERIHALAN TINDAKAN 15 - 25 TINGGI Risiko TINGGI memerlukan tindakan segera untuk mengawal hazard seperti yang diperincikan dalam hierarki kawalan. 5 - 12 SEDERHANA Risiko SEDERHANA memerlukan pendekatan terancang bagi mengawal hazard dan mengguna pakai langkah sementara jika perlu. 1 - 4 RENDAH Risiko yang dikenalpasti sebagai RENDAH boleh dianggap sebagai boleh diterima dan pengurangan selanjutnya tidak diperlukan Jadual 4: Jadual Keutamaan Risiko
 8. 8. HAZARD – HAZARD KESELAMATAN DAN KESIHATAN YANG DIKENALPASTI
 9. 9. PENILAIAN HAZARD N o HAZARD KATEGORI HAZARD PENAKSIRAN RISIKO KEMUNGKINAN KETERUKAN RISIKO 1 Percikan bahan kimia KESELAMATAN 4 3 12 SEDERHANA 2 Tong drum tergelincir KESELAMATAN 3 3 9 SEDERHANA 3 Objek(Drum) jatuh dari tempat tinggi KESELAMATAN 2 3 6 SEDERHANA 4 Trak angsun terlanggar pekerja KESELAMATAN 1 4 4 RENDAH 5 Susunan drum/pallet tidak teratur. KESELAMATAN 2 1 2 RENDAH 6 Beg pigment terjatuh KESELAMATAN 2 1 2 RENDAH 7 Ergonomik-Bebanan berlebihan. KESIHATAN 4 2 8 SEDERHANA 8 Terhidu Gas,debu pigment dan wasap yang terjana dari proses grinding . KESIHATAN 3 2 6 SEDERHANA 9 Bunyi bising. KESIHATAN 1 2 2 RENDAH
 10. 10. SARANAN LANGKAH-LANGKAH KAWALAN Hazard Keselamatan paling kritikal dalam kajian ini ialah Percikan Bahan Kimia. Langkah-langkah kawalan yang disarankan ialah: 1.Kawalan Kejuruteraan- menyediakan goodhoist/reachtruck yang sesuai untuk proses mengangkat dan menurunkan tong drum ke atas troli. 2.Kawalan Pentadbiran- latihan secara berkala ,taklimat ringkas, penyeliaan berterusan, amalan kerja selamat, pemeriksaan kesihatan. 3.Kelengkapan Perlindungan Diri- PPE yang sedia ada perlu dikekalkan seperti sarung tangan getah, sarung tangan separuh kulit(semi-leather), kasut keselamatan, topeng pernafasan dan spek keselamatan mata. Hazard Kesihatan paling kritikal dalam kajian ini ialah bebanan berlebihan (masalah ergonomik). Langkah-langkah kawalan yang disarankan ialah: 1.Kawalan Kejuruteraan- melalui penambahbaikan terhadap reka bentuk pelantar, menyediakan good hoist dan troli untuk proses mengangkat/memindah beg pigment. 2.Kawalan Pentadbiran- pelaksanaan prosedur kerja selamat, latihan secara berkala ,taklimat ringkas, penyeliaan berterusan, pemeriksaan kesihatan, amalan sistem kerja bergilir. 3.Kelengkapan Perlindungan Diri- PPE yang sedia ada perlu dikekalkan seperti sarung tangan getah, sarung tangan separuh kulit(semi-leather), kasut keselamatan, topeng pernafasan dan spek
 11. 11. SEKIAN, TERIMA KASIH

×