Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Anúncio

Mais de Anas Wibowo(20)

Anúncio

Doa untuk Dakwah, Doa Qunut Nazilah

 1. DOA UNTUK DAKWAH DAN KEMENANGANKEMENANGAN KAUM MUSLIMIN MENGHADAPI ORANG KAFIR
 2. DOA NABI MUHAMMAD KETIKA MENGALAMI PENOLAKAN DI THAIF
 3. Ya Allah sungguh hanya kepada-Mu, kami mengadukan lemahnya kekuatan kami, sedikitnya upaya kami dan hinanya kami di hadapan manusia. Wahai Yang Paling Penyayang di antara yang penyayang. Engkau adalah Tuhan pelindung orang-orang yang lemah, Engkau adalah Tuhan Pelindung kami. Kepada siapa Engkau akan menyerahkan kami, kepada musuh yang Engkau berikan kekuasaan terhadap urusan-urusan kami? atau kepada orang dari jauh yang bermuka masam terhadap kami, jika engkau tidak murka kepada kami, maka kami tidak peduli dengan itu semua. Namun keselamatan dari-Mu masam terhadap kami, jika engkau tidak murka kepada kami, maka kami tidak peduli dengan itu semua. Namun keselamatan dari-Mu lebih luas bagi kami. Kami berlindung dengan cahaya wajahmu yang karenanya segala yang gelap menjadi terang benderang, yang karenanya urusan dunia dan akhirat menjadi beres, kami berlindung kepada-Mu dari Engkau turunkan kemarahan-MU kepada kami atau Engkau timpakan murka-Mu kepada kami. Hanya milik-Mu lah segala akibat yang baik hingga Engkau Ridho kepada kami. Tidak ada peralihan kondisi dan kekuatan kecuali karena Engkau Ya Rabb.
 4. Katakanlah: "Wahai Tuhan Yang mempunyai kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kekuasaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. [QS. Ali Imran: 26]
 5. DOA MOHON PERLINDUNGAN DARI ORANG JAHAT *Ya Allah, sesungguhnya aku menjadikan Engkau di leher mereka (agar kekuatan mereka tidak berdaya dalam berhadapan dengan kami). Dan aku berlindung kepadaMu dari kejelekan mereka.* HR. Abu Dawud 2/89.
 6. DOA MOHON PERTOLONGAN MENGHADAPI LAWAN/ MUSUH (1) *Ya Allah, Engkau adalah lenganku (pertolonganMu yang kuandalkan dalam menghadapi lawanku). Engkau adalah pembelaku. Dengan pertolongan-Mu aku bergerak, dengan pertolongan-Mu aku menyergap dan dengan pertolongan-Mu aku berperang.* HR. Abu Dawud, At-Tirmidzi.
 7. DOA MOHON PERTOLONGAN MENGHADAPI LAWAN/ MUSUH (2) *Ya Allah, Tuhan Penguasa tujuh langit, Tuhan Penguasa 'Arsy yang agung. Jadilah Engkau pelindung bagiku dari Fulan bin Fulan, dan para kelompoknya dari makhlukMu. Jangan ada seorang pun dari mereka menyakitiku atau melampaui batas terhadapku. Sungguh kuat perlindunganMu, dan agunglah pujiMu. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Engkau.* HR. Al-Bukhari
 8. DOA MOHON PERTOLONGAN MENGHADAPI LAWAN/ MUSUH (3) *Allah Maha Besar. Allah Maha Perkasa dari segala makhlukNya. Allah Maha Perkasa dari apa yang aku takutkan dan khawatirkan. Aku berlindung kepada Allah, yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia, yang menahan tujuh langit agar tidak menjatuhi bumi kecuali dengan izinNya, dari kejahatan hambaMu Fulan, serta para pembantunya, pengikutnya dan pendukungnya, dari jenis jin dan manusia. Ya Allah, jadilah Engkau pelindungku dari kejahatan mereka. Agunglah pujiMu, kuatlah perlindunganMu dan Maha Suci asma-Mu. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Engkau (3x).* HR. Al-Bukhari.
 9. DOA MOHON PERTOLONGAN MENGHADAPI LAWAN/ MUSUH (4) *Ya Allah, cukupilah aku dalam menghadapi mereka dengan apa yang Engkau kehendaki.* HR. Muslim
 10. DOA MOHON PERTOLONGAN MENGHADAPI LAWAN/ MUSUH (5) *Ya Allah, yang menurunkan Kitab Suci, yang menghisab perbuatan manusia dengan cepat. Ya Allah, cerai beraikanlah golongan musuh dan goncangkan mereka.* HR. Muslim .
 11. DOA MOHON PERTOLONGAN MENGHADAPI LAWAN/ MUSUH (6) Ya Allah, limpahkanlah kepada kami kesabaran, kokohkanlah pijakan kami, dan tolonglah kami menghadapi kaum kafir.
 12. DOA MOHON PERTOLONGAN MENGHADAPI LAWAN/ MUSUH (7) Ya tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi orang- orang kafir, ampunilah kami. Sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana . (QS. Al-Mumtahanah: 5)
 13. DOA MOHON PERTOLONGAN MENGHADAPI LAWAN/ MUSUH (8) Ya Allah, siapa saja yang menginginkan kebaikan bagi islam dan kaum muslimin maka berilah ia taufik kebaikan, dan siapa saja yang menginginkan keburukan bagi islam dan kaum muslimin maka hancurkanlah ia dengan kejahatannya itu.
 14. DOA MENGHADAPI MUSUH DAKWAH SERTA MAKAR ORANG KAFIR, FASIK, DAN ZALIM Dengan menyebut asma Allah, Dzat yang tidak ada satu pun yang celaka bersama namaNya, baik di bumi maupun di langit. Dialah Dzat yang Maha Mendengar lagi Mahatahu
 15. DOA RASULULLAH BAGI PENGUASA DZALIM Yaa Allah, siapa saja yang memimpin/mengurus urusan umatku ini, yang kemudian ia menyayangi mereka, maka sayangilah ia. Dan siapa saja yang menyusahkan mereka, maka SUSAHKANLAH DIA”. (HR. Imam Muslim).
 16. DZIKIR PERLINDUNGAN (100x)
 17. DOA UNTUK KEMULIAAN DAN KEMENANGAN KAUM MUSLIMIN (1) Ya Allah, tolonglah agama-Mu, dan kitab-Mu, dan sunnah Rasul-Mu, dan hamba-hamba-Mu yang senantiasa mentauhidkan-Mu
 18. DOA UNTUK KEMULIAAN DAN KEMENANGAN KAUM MUSLIMIN (2) (Ya Allah) Janganlah Engkau jadikan musibah pada kami menimpa agama kami, dan jangan pula Engkau jadikan dunia (harta dan kemewahan) sebagai cita-cita terbesar kami dan tujuan utama dari ilmu kami. (HR. At-Tirmidzi V/528 no.3502)
 19. DOA UNTUK KEMULIAAN DAN KEMENANGAN KAUM MUSLIMIN (3) Ya Allah, satukanlah hati kami sebagaimana Engkau telah menyatukan hati antara kaum Muhajirin dan Anshor.
 20. DOA UNTUK KEMULIAAN DAN KEMENANGAN KAUM MUSLIMIN (4) “Ya Allah, ampunilah dosa kaum muslimin laki-laki dan perempuan, mukmin laki-laki dan perempuan, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Sesungguhnya Engkau Maha Mendengar, dekat dan mengabulkan doa-doa, wahai Dzat yang memenuhi segala kebutuhan.”
 21. DOA UNTUK KEMULIAAN DAN KEMENANGAN KAUM MUSLIMIN (5) "Ya Rabb kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman; Ya Rabb kami, Sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang“. Al-Hasyr ayat 10
 22. DOA UNTUK KEMULIAAN DAN KEMENANGAN KAUM MUSLIMIN (6) Ya Allah, menangkanlah jihad di negeri kami dan di segala penjuru muka bumi.
 23. kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau; karena sesungguhnya Engkau-lah Maha Pemberi (karunia)“. (Ali-Imron ayat 8)
 24. DOA MOHON TEGAKNYA KHILAFAH (1)
 25. DOA MOHON TEGAKNYA KHILAFAH (2)
 26. DOA MOHON TEGAKNYA KHILAFAH (3)
 27. DOA MOHON TEGAKNYA KHILAFAH (4)
 28. DOA MOHON TEGAKNYA KHILAFAH (5)
 29. DOA MOHON KEISTIQOMAHAN DALAM DAKWAH
 30. PENUTUP (1) Ya Allah, kabulkanlah permintaan kami, sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui, serta ampunilah kami sesungghnya Engkau maha pengampun dan maha penyayang.
 31. PENUTUP (2) Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung dengan keridhoan-Mu dari murka- Mu, dan dengan kemaafan-Mu dari hukuman-Mu, dan dengan-Mu dari- Mu. Tidaklah kami bisa menghitung pujian atas-Mu, Engkau adalah sebagaimana Engkau memuji Diri-Mu sendiri.
 32. PENUTUP (3)
 33. PENUTUP (4) Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepada engkau akan keselamatan Agama dan sehat badan, dan tambahnya ilmu pengetahuan, dan keberkahan dalam rizki dan diampuni sebelum mati, dan mendapat rahmat waktu mati dan mendapat pengampunan sesudah mati. Ya Allah, mudahkan bagi kami waktu (sekarat) menghadapi mati, dan selamatkan dari siksa neraka, dan pengampunan waktu hisab.
 34. PENUTUP (5)
 35. QUNUTQUNUT NAZILAH
 36. Ya Allah! Muliakan Islam dan orang islam. Ya Allah! Hinakan Syirik dan musyrikin. Ya Allah! Tolonglah saudara-saudara kami yang muslim dan mujahidin dan golongan-golongan lemah, di Palestine, di Lebanon, di Irak dan di semua tempat dan di semua waktu.
 37. Ya Allah muliakanlah Islam dan kaum muslimin, dan hinakanlah kesyirikan dan kaum musyrik, Ya Allah hancurkan musuh-musuhMu yang merupakan musuh-musuh agama (Islam), Ya Allah binasakanlah kekufuran, toghout dan orang-orang yang zalim, himpunkanlah kalimat kaum muslimin di atas kebenaran, Wahai tuhan sekelian alam.
 38. Yaa Allah, muliakanlah Islam dan kaum Muslimin, binasakanlah musuh- musuh dien ini, hinakanlah orang-orang yang telah menghina dien-Mu. Hancurkanlah musuh-Mu dan musuh kaum muslimin, wahai Yang Maha Kuat & Maha Kokoh, wahai Tuhan seru sekalian alam.
 39. “Ya Allah, ampunilah dosa kaum muslimin laki-laki dan perempuan, mukmin laki-laki dan perempuan, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Sesungguhnya Engkau Maha Mendengar, dekat dan mengabulkan doa-doa, wahai Dzat yang memenuhi segala kebutuhan.”
 40. “Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami karena kelupaan dan kesalahan kami. Rabb kami, Rabb kami janganlah Engkau beri kami beban sebagaimana beban yang Engkau beri kepada para pendahulu kami. Rabb kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa-apa yang tidak kami sanggupi. Maafkanlah kami, ampunilah kami, sayangilah kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap orang-orang kafir.”
 41. Sebutkan niat qunut nazilah yang di inginkan dalam bahasa arab: Misal untuk minta pertolongan atau memohon kekalahan musuh
 42. “Ya Allah hukumlah mereka, sesungguhnya mereka tak mampu melemahkan-Mu. Ya Allah cerai beraikan mereka, porak porandakan kesatuan mereka, dan turunkanlah balasan-Mu atas mereka.” “Ya Allah kumpulkanlah dan binasakanlah mereka dan jangalah Engkau sisakan seorang pun dari mereka.” “Ya Allah turunkanlah atas mereka dan semua pihak yang membantu mereka balasan- Mu yang tidak dapat ditolak oleh kaum yang berbuat kezhaliman.”
 43. “Ya Allah terimalah syuhada mereka dan sembuhkanlah yang sakit dan terluka dari kalangan mereka. Ya Allah karuniakanlah kebaikan pada mereka dan janganlah Engkau timpakan keburukan pada mereka karena tiada daya dan kekuatan bagi mereka kecuali dengan pertolongan-Mu.”
 44. “Ya Allah turunkanlah pertolongan-Mu pada mujahidin di Suriah, di Palestina, di Yaman, di Afrika, di Afghanistan, di seluruh permukaan bumi.
 45. *Ya Allah, sesungguhnya aku menjadikan Engkau di leher mereka (agar kekuatan mereka tidak berdaya dalam berhadapan dengan kami). Dan aku berlindung kepadaMu dari kejelekan mereka.* HR. Abu Dawud 2/89.
 46. Ya Allah cerai-beraikan himpunan mereka, pecah-belahkan kesatuan mereka, selerakkanlah kalimah mereka, dan goncangkan kedudukan mereka, Wahai tuhan yang maha gagah, wahai tuhan yang maha keras, wahai tuhan yang maha membalas, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah.
 47. Ya Allah, wahai tuhan, yang menurunkan al-Kitab, wahai tuhan yang menjalankan awan, wahai tuhan yang mengalahkan tentera al-Ahzab, kalahkanlah mereka (orang-orang kuffar) dan bantulah kami menghadapimereka.
 48. Wahai Allah, tuhan yang menurunkan kitab (al-Quran), tuhan yang menggerakan langit, tuhan yang mengalahkan tentara ahzab, kalahkan kuffar, kalahkan yahudi, kalahkan hindu, kalahkan amerika dan sekutu- sekutu mereka, dan tolonglah kami atas mereka.
 49. Yaa Allah, laknatilah kaum kafir musyrik dan ateis, yg mendustakan para Rasul-Mu dan memusuhi para pembela-Mu.
 50. DOA MOHON KEBAIKAN DARI SETIAP KEJADIAN Ya Allah, aku memohon kepada-Mu kebaikan atas apa yang terjadi, dan kebaikan yang ada didalamnya, dan kebaikan yang Engkau kirim bersamanya. Dan aku berlindung kepada-Mu dari keburukan kejadian ini, dan kebrurukan yang ada didalamnya, dan keburukan yang Engkau kirim bersamanya.
 51. SHALAWAT ASYGHIL Ya Allah curahkanlah sholawat untuk baginda Nabi Muhammad sholla 'alaih. Dan sibukkanlah orang-orang zholim dengan keburukan orang-orang zholim lainnya. Adu orang zholim dg orang zholim lainnya. Sibukkan mereka dengan diri mereka sendiri dan dengan yang sejenis mereka. Dan keluarkanlah kami dari tengah2 mereka dengan selamat. Dan (berikan pula sholawat) kepada keluarga Nabi, juga para Sahabatnya seluruhnya.
Anúncio