O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

πώς γίνεται; πώς παίζεται;

53.641 visualizações

Publicada em

Publicada em: Educação
  • Login to see the comments

πώς γίνεται; πώς παίζεται;

  1. 1. Χατςίκου Ιωάννα http://taksiasterati.blogspot.gr Όνομα:_______________________ Συμπλήρωςε με τησ, τισ ή ςτισ. Το χεροφλι _____ πόρτασ χάλαςε. Το ςχολείο ζκλειςε για _____εκλογζσ. Τα παιδιά παίηουν ευτυχιςμζνα ______ παιδικζσ χαρζσ. Θα περάςω να ςε πάρω _______ τζςςερισ. Μάγκωςε το φερμουάρ _____ καςετίνασ μου. Δεν κρεμάμε ______τςάντεσ μασ ______ πλάτεσ από ______ καρζκλεσ μασ. Βάλε τησ ή τισ. ______ ντομάτεσ ______πατάτασ ______κοπζλασ _____χλόθσ ______φωνζσ ______χάρεσ ______πόλθσ _____ηιλειασ ______ βαςίλιςςασ ______δαςκάλασ ______ιδζεσ _____αυλζσ Συμπλήρωςε τη ςωςτή κατάληξη προςέχοντασ το άρθρο. Τθσ αρκοφδ_____ τισ βόλτ_____ τισ περιπζτει______ Τισ χαρ_____ τθσ αγάπ_____ τθσ φροντίδ_____ Τθσ ντουλάπ_____ τθσ βροχ_____ τισ φράουλ_____ Βάλε ςτη γενική ενικοφ και ςτην αιτιατική πληθυντικοφ. Ονομαςτικι ενικοφ Γενικι ενικοφ (ποιανισ;) Αιτιατικι πλθκυντικοφ (ποιεσ;) θ ηακζτα θ καρζκλα θ φωνι θ ηωι θ ςκόνθ

×