O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

νιώθω(2)

19.329 visualizações

Publicada em

Publicada em: Educação
  • Seja o primeiro a comentar

νιώθω(2)

  1. 1. Νιϊθω(2) Βιβλίο ςελ.78-81 Χατςίκου Ιωάννα http://taksiasterati.blogspot.gr/ γραφικά από http://www.mycutegraphics.com/
  2. 2. Ποιοι είναι οι ήρωεσ τησ ιςτορίασ μασ; Γιατί είναι ςτενοχωρημζνο το μικρό πεφκο; Ποφ θζλει να φτάςει; Ποια μπορεί να είναι η ςυνζχεια τησ ιςτορίασ;
  3. 3. Πϊσ ζνιωςαν τα παιδιά όταν προςπάθηςαν να πετάξουν τουσ χαρταετοφσ τουσ; Πϊσ ζνιωςαν τα παιδιά όταν προςπάθηςαν τη δεφτερη φορά; Τι κατάφεραν οι τρεισ φίλοι; Γιατί αφοφ ήταν τρεισ ζγραψαν τζςςερα ονόματα ςτα χαρτάκια;
  4. 4. Θυμάςτε που κάναμε ςυγκρίςεισ; Ασ το προςπαθήςουμε και πάλι!
  5. 5. Ασ το προςπαθήςουμε με εμάσ! Διαλζγουμε ζνα επίθετο από το καλαθάκι και κάνουμε ςυγκρίςεισ μζςα ςτην τάξη μασ.
  6. 6. Βρίςκουμε κι άλλα ρήματα που κλίνονται όπωσ το νιϊθω. Διαλζγουμε τρία και τα κλίνουμε ςτο τετράδιό μασ.

×